Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:44

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập viết Bài: CHỮ HOA C I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết chữ hoa C (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng: Chia (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) Chia sẻ bùi (3lần) -HS khá, giỏi viết đún đủ dòng (tập viết lớp) trang TV2 -Rèn viết đúng, đẹp, chân phương -Ý thức rèn chữ, giữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Viết chữ hoa *Mục tiêu: Biết viết chữ C hoa theo cỡ vừa nhỏ -Quan sát *Cách tiến hành: -Cao li a/Quan sát: Mẫu chữ C -Hỏi đáp: Chữ C hoa cao li, rộng li? -4 –5 em nhắc lại Nêu: Chữ C hoa viết nét liền, nét kết hợp hai nét nét cong nét cong trái nối liền tạo thành vòng xoắn to đầu chữ -Giáo viên dẫn cách viết bìa chữ mẫu: Đặt bút đường kẻ 6, viết nét cong dưới, chuyển -Theo dõi hướng viết tiếp nét cong trái, tạo thành vòng xoắn to đầu chữ, phần cuối nét cong trái lượn vào trong, dừng bút đường kẻ ( Giáo viên vừa viết vừa nói) b/ Viết bảng: -Hướng dẫn viết không chữ C hoa *Hoạt động 2: Viết cụm từ *Mục tiêu: Biết viết cụm từ ứng dụng : Chia sẻ bùi cỡ chữ nhỏ, kiểu chữ, cỡ chữ *Cách tiến hành: -Viết không -Giới thiệu: Chia sẻ bùi -Bảng Hỏi đáp: Chia sẻ bùi có nghĩa ? -Quan sát nêu cách viết -Chia sẻ bùi gồm chữ? chữ ? -Những chữ cao li ? -Những chữ cao 1,25 li? 1,5 li ? -HS đọc: Chia sẻ bùi -Những chữ lại cao li ? -Nghĩa yêu thương đùm bọc -Cách đặt dấu chữ nào? lẫn sung sướng -Chú ý khoảng cách chữ ghi tiếng hưởng, cực khổ chịu -Giáo viên viết mẫu : Chia, nhắc HS điểm đặt bút chữ h chạm phần cuối nét cong chữ C -4 chữ : Chia, ngọt, sẻ, bùi *Hoạt động 3: Viết *Mục tiêu: Rèn viết đúng, đẹp, chân phương -Chữ i, a, n, o, s, e, u, i *Cách tiến hành: -Chữ s, t -Nêu yêu cầu -Cao li rưỡi : C, h, g, b -Chữ C cỡ vừa cao li : dòng -Dấu nặng đặt o, dấu hỏi -Chữ C cỡ nhỏ cao 2.5 li : dòng đặt e, dấu huyền đặt u -Chữ Chia cỡ vừa : dòng -Chữ Chia cỡ nhỏ : dòng -Cụm từ “Chia sẻ bùi” cỡ nhỏ : dòng -Theo dõi uốn nắn -Chấm, chữa Nhận xét Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại -Bảng Viết lượt -Viết -Chữ C cỡ vừa cao li : dòng -Chữ C cỡ nhỏ cao 2.5 li : dòng -Chữ Chia cỡ vừa : dòng -Chữ Chia cỡ nhỏ : dòng -Cụm từ “Chia sẻ bùi” cỡ - Dặn dò HS học nhà nhỏ dòng -Thực hành Rút kinh nghiệm: ... nắn -Chấm, chữa Nhận xét Kết luận: - Nhận xét tiết h c Hỏi c ng c lại -Bảng Viết lượt -Viết -Chữ C cỡ vừa cao li : dòng -Chữ C cỡ nhỏ cao 2. 5 li : dòng -Chữ Chia c vừa : dòng -Chữ Chia c nhỏ... -Những chữ lại cao li ? -Nghĩa yêu thương đùm b c -C ch đặt dấu chữ nào? lẫn sung sướng -Chú ý khoảng c ch chữ ghi tiếng hưởng, c c khổ chịu -Giáo viên viết mẫu : Chia, nh c HS điểm đặt bút chữ h chạm... kẻ ( Giáo viên vừa viết vừa nói) b/ Viết bảng: -Hướng dẫn viết không chữ C hoa *Hoạt động 2: Viết c m từ *M c tiêu: Biết viết c m từ ứng dụng : Chia sẻ bùi c chữ nhỏ, kiểu chữ, c chữ *C ch tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập viết Chữ hoa: C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay