Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (phenacoccus manihoti matile ferrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh anagyrus lopezi (de santis, 1964)

208 6 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:59

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG HỮU TÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) KHẢ NĂNG KHỐNG CHẾ RỆP CỦA ONG SINH Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỒNG HỮU TÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) KHẢ NĂNG KHỐNG CHẾ RỆP CỦA ONG SINH Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 62 42 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGÔ ĐẮC CHỨNG GS.TS TRẦN ĐĂNG HÒA HUẾ - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) khả khống chế rệp ong sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Đây kết q trình làm việc nghiêm túc thân Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan Các tài liệu tham khảo kế thừa luận án trích dẫn thích đầy đủ Nếu có sai sót tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Tác giả Hoàng Hữu Tình i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giúp đỡ quý giá cá nhân, tập thể, đơn vị, quan Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới GS.TS Ngơ Đắc Chứng, khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm GS.TS Trần Đăng Hòa, khoa Nơng học, trường Đại học Nơng Lâm, Đại học Huế người hướng dẫn khoa học, định hướng, tư vấn tận tâm giúp đỡ suốt thời gian thực luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Huế; Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Chủ nhiệm khoa, Bộ môn Động vật học quý Thầy, Cô giáo khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu quý Thầy, Cô khoa Cơ bản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập thực luận án Trong trình thực luận án, tơi nhận giúp đỡ cán bộ, giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học, Trường Đại học Nơng Lâm; chân thành cảm ơn KS Hồng Trọng Kháng, ThS Nguyễn Thị Giang, ThS Hoàng Trọng Nghĩa, ThS Lê Khắc Phúc em sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật khóa 45, 46, 47, 48, 49; tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình người dân, quan tâm lãnh đạo chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị trình thu mẫu thực địa xin gửi lời tri ân đến bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt gia đình thân yêu quan tâm, động viên sát cánh bên thời điểm khó khăn Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Thừa Thiên Huế, tháng 03 năm 2019 Tác giả luận án Hồng Hữu Tình ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài 3 Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn đề tài Nội dung phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu giới 1.1.1 Tình hình nghiên cứu trùng nhện hại sắn giới .5 1.1.2 Tình hình nghiên cứu rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giới 10 1.1.3 Những nghiên cứu đặc điểm sinh học khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn ong sinh Anagyrus lopezi 20 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việt Nam 25 1.2.1 Tình hình nghiên cứu trùng nhện hại sắn Việt Nam 26 1.2.2 Tình hình nghiên cứu rệp sáp bột hồng hại sắn khả gây hại chúng sắn Việt Nam 27 1.2.3 Tình hình phòng trừ rệp Phenacoccus manihoti sử dụng ong sinh Anagyrus lopezi khống chế rệp Việt Nam 30 Chương ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 33 2.2 Vật liệu nghiên cứu 33 2.3 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Phương pháp hồi cứu thu thập 34 iii 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu tần suất bắt gặp, mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn thành phần loài chân khớp hại sắn khác tỉnh Quảng Trị 34 2.3.2.1 Điều tra thành phần lồi trùng nhện hại sắn 34 2.3.2.2 Tính tần suất bắt gặp, mật độ tỷ lệ thành phần lồi trùng nhện hại sắn 35 2.3.3 Phương pháp nhân nuôi rệp ong 35 2.3.3.1 Nhân nuôi rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 35 2.3.3.2 Nhân nuôi ong sinh Anagyrus lopezi 36 2.3.4 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 36 2.3.4.1 Nghiên cứu kích thước khối lượng rệp 36 2.3.4.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác 37 2.3.4.2.1 Phương pháp theo dõi thời gian phát dục rệp điều kiện nhiệt độ khác 37 2.3.4.2.2 Phương pháp theo dõi khả sinh sản rệp điều kiện nhiệt độ khác 38 2.3.4.3 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện thức ăn khác 39 2.3.4.3.1 Phương pháp nghiên cứu thời gian phát dục, tỷ lệ sống sót rệp sáp bột hồng hại sắn giống sắn khác .39 2.3.4.3.2 Phương pháp nghiên cứu khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn giống sắn khác 40 2.3.4.3.3 Theo dõi tính lựa chọn thức ăn 40 2.3.4.3.4 Theo dõi, điều tra mật độ, đánh giá tỷ lệ hại, số hại .40 2.3.5 Nghiên cứu khả khống chế ong sinh Anagyrus lopezi rệp sáp bột hồng hại sắn phòng thí nghiệm 41 iv 2.3.5.1 Nghiên cứu khả lựa chọn tuổi chủ ong sinh Anagyrus lopezi 41 2.3.5.2 Nghiên cứu khả sinh tỷ lệ nhân quần thể ong sinh Anagyrus lopezi 42 2.3.5.3 Nghiên cứu khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn ong sinh Anagyrus lopezi 43 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 44 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 45 3.1 Thành phần côn trùng nhện hại sắn Quảng Trị 45 3.1.1 Thành phần lồi trùng nhện hại sắn 45 3.1.2 Diễn biến mật độ loài rệp sáp sắn Quảng Trị 48 3.2 Đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 51 3.2.1 Đặc điểm kích thước khối lượng rệp sáp bột hồng hại sắn 51 3.2.2 Đặc điểm thời gian phát dục khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) nhiệt độ khác 55 3.2.2.1 Thời gian phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) nhiệt độ khác 55 3.2.2.2 Hồi quy tuyến tính tốc độ phát dục nhiệt độ, khởi điểm phát dục, tổng tích ơn hữu hiệu giai đoạn phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn 59 3.2.2.2 Tỷ lệ sống sót rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) nhiệt độ khác 63 3.2.2.3 Khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác 65 3.2.2.4 Nhịp điệu đẻ trứng rệp sáp bột hồng hại sắn nhiệt độ khác 69 3.2.3.5 Tỷ lệ sống sót rệp trưởng thành nhiệt độ khác 73 v 3.2.2.6 Tỷ lệ phát triển quần thể rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 77 3.2.3 Đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện thức ăn khác 80 3.2.3.1 Ảnh hưởng thức ăn đến thời gian phát dục khả sống sót rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 80 3.2.3.2 Ảnh hưởng thức ăn đến khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 84 3.2.3.3 Tính chọn lựa giống sắn làm thức ăn rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) phòng thí nghiệm 87 3.2.3.4 Mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giống sắn khác nhà lưới 93 3.2.3.5 Tỷ lệ hại rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) đến giống sắn khác nhà lưới 95 3.2.3.6 Chỉ số hại rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) đến giống sắn khác nhà lưới 98 3.3 Khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn ong sinh Anagyrus lopezi 100 3.3.1 Tính lựa chọn tuổi chủ ong sinh Anagyrus lopezi điều kiện nhiệt độ khác 100 3.3.2 Thời gian phát dục ong sinh Anagyrus lopezi 104 3.3.3 Khả sinh sản, đặc điểm sinh ong sinh Anagyrus lopezi điều kiện nhiệt độ khác 105 3.3.4 Khả phát triển quần thể ong sinh Anagyrus lopezi 113 3.3.5 Khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) ong sinh Anagyrus lopezi 114 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 118 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC 142 vi DANH MỤC CÁC HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ANOVA BNNPTNT : : Analysis of variance: Phân tích phương sai Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BVTV : Bảo vệ thực vật CIAT : International Centre for Tropical Agriculture: Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế Cs : Cộng FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations: Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAOSTAT : Ngân hàng liệu trực tuyến tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc IITA : International Institute of Tropical Agriculture: Viện Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế KDTV : Kiểm dịch thực vật LSD : Least Significant Difference: Sai khác nhỏ có ý nghĩa Mummy : Xác rệp có chứa nhộng ong sinh chuyển màu nâu đen QCVN : Quy chuẩn Việt Nam SE : Standard Error: Sai số chuẩn TB : Trung bình TCN : Tiêu chuẩn ngành TT : Trưởng thành UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tần suất bắt gặp rệp sáp bột hồng hại sắn loài chân khớp khác Quảng Trị 45 Bảng 3.2 Tỷ lệ số lồi trùng nhện hại sắn Quảng Trị 47 Bảng 3.3 Diễn biến mật độ loài rệp sáp sắn Quảng Trị năm 2016 49 Bảng 3.4 Kích thước khối lượng rệp điều kiện nuôi khác (TB±SE) 52 Bảng 3.5 Thời gian phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác (TB±SE) 56 Bảng 3.6 Mối quan hệ nhiệt độ tốc độ phát triển giai đoạn phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 60 Bảng 3.7 Tỷ lệ sống sót (%) rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác 63 Bảng 3.8 Thời gian sống khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác (TB±SE) 67 Bảng 3.9 Nhịp điệu đẻ trứng rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) qua ngày điều kiện nhiệt độ khác (TB±SE) 70 Bảng 3.10 Tỷ lệ sống sót rệp trưởng thành nhiệt độ khác 74 Bảng 3.11 Tỷ lệ phát triển rệp sáp bột hồng hại sắn nhiệt độ khác 78 Bảng 3.12 Thời gian phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giống sắn khác (TB±SE) 81 Bảng 3.13 Tỷ lệ sống sót (%) rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giống sắn 83 Bảng 3.14 Thời gian sống khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giống sắn (TB±SE) 85 viii 13.367 A 10.567 B 8.567 C 8.300 C 5.900 D 5.833 DE 5.367 E 3.633 F 3.267 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 1.970 Critical Value for Comparison Error term used: NL*CT, 232 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of RNON for CT CT Mean Homogeneous Groups 42.700 A 34.467 B 28.067 C 26.433 D 21.533 E 20.633 E 18.667 F 13.267 G 11.767 H Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 1.970 Critical Value for Comparison Error term used: NL*CT, 232 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of TRUNG~01 for CT CT Mean Homogeneous Groups 58.300 A 48.000 B 39.733 C 37.533 D 30.667 E 29.467 F 25.800 G 18.533 H 16.267 I Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 1.970 Critical Value for Comparison Error term used: NL*CT, 232 DF All means are significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of VDOI for CT CT Mean 69.533 57.633 48.533 45.400 35.200 34.433 29.933 22.500 19.367 Homogeneous Groups A B C D E E F G H P36 0.2464 0.4854 0.4926 0.9705 0.5315 1.0471 Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 1.970 Critical Value for Comparison Error term used: NL*CT, 232 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another Statistix 9.0 0.5863 1.1552 6/4/2018, 2:35:43 AM Descriptive Statistics for CT = Variable N Mean TRUNG 30 15.600 MOT 30 15.067 HAI 30 14.267 BA 30 13.367 RNON 30 42.700 TRUNG~01 30 58.300 VDOI 30 69.533 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.1894 0.2623 0.3455 0.3162 0.6489 0.6984 0.7107 Minimum 13.000 12.000 11.000 9.0000 36.000 49.000 60.000 Maximum 17.000 18.000 19.000 18.000 50.000 65.000 77.000 Variable N Mean TRUNG 30 13.533 MOT 30 12.567 HAI 30 11.333 BA 30 10.567 RNON 30 34.467 TRUNG~01 30 48.000 VDOI 30 57.633 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.2336 0.2333 0.1684 0.2430 0.4145 0.4771 0.5783 Minimum 12.000 10.000 10.000 9.0000 30.000 44.000 52.000 Maximum 16.000 15.000 13.000 13.000 39.000 55.000 66.000 Variable N Mean TRUNG 30 11.667 MOT 30 10.333 HAI 30 9.1667 BA 30 8.5667 RNON 30 28.067 TRUNG~01 30 39.733 VDOI 30 48.533 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.1938 0.1996 0.1523 0.1240 0.2245 0.2488 0.2525 Minimum 10.000 8.0000 8.0000 7.0000 25.000 37.000 46.000 Maximum 13.000 12.000 11.000 10.000 30.000 42.000 52.000 Variable N Mean TRUNG 30 11.100 MOT 30 9.4333 HAI 30 8.7000 BA 30 8.3000 RNON 30 26.433 TRUNG~01 30 37.533 VDOI 30 45.400 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.1615 0.2016 0.1369 0.0977 0.2783 0.2019 0.2652 Minimum 9.0000 8.0000 8.0000 7.0000 24.000 36.000 43.000 Maximum 12.000 12.000 11.000 9.0000 30.000 40.000 49.000 Variable TRUNG MOT HAI BA RNON TRUNG~01 SE Mean 0.2019 0.1567 0.1585 0.1081 0.1902 0.2641 Minimum 7.0000 7.0000 6.0000 5.0000 20.000 28.000 Maximum 11.000 11.000 9.0000 7.0000 24.000 33.000 N 30 30 30 30 30 30 Mean 9.1333 8.4333 7.2667 5.8333 21.533 30.667 P37 VDOI 30 35.200 Descriptive Statistics for CT = 0.2555 32.000 38.000 Variable N Mean TRUNG 30 8.8333 MOT 30 7.8333 HAI 30 6.9000 BA 30 5.9000 RNON 30 20.633 TRUNG~01 30 29.467 VDOI 30 34.433 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.2202 0.1276 0.1109 0.1109 0.1625 0.1571 0.2233 Minimum 7.0000 7.0000 6.0000 5.0000 19.000 28.000 32.000 Maximum 11.000 9.0000 8.0000 7.0000 22.000 31.000 37.000 Variable N Mean TRUNG 30 7.1333 MOT 30 7.0667 HAI 30 6.2333 BA 30 5.3667 RNON 30 18.667 TRUNG~01 30 25.800 VDOI 30 29.933 Descriptive Statistics for CT = Variable N Mean TRUNG 30 4.5000 MOT 30 4.5000 HAI 30 4.0000 BA 30 3.2667 RNON 30 11.767 TRUNG~01 30 16.267 VDOI 30 19.367 Descriptive Statistics for CT = Variable N Mean TRUNG 30 5.2667 MOT 30 5.0333 HAI 30 4.6000 BA 30 3.6333 RNON 30 13.267 TRUNG~01 30 18.533 VDOI 30 22.500 SE Mean 0.1496 0.1168 0.0920 0.0895 0.2316 0.2464 0.3178 Minimum 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000 16.000 24.000 27.000 Maximum 8.0000 8.0000 7.0000 6.0000 21.000 28.000 33.000 SE Mean 0.1841 0.2287 0.1516 0.1724 0.3276 0.3712 0.4407 Minimum 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 8.0000 13.000 15.000 Maximum 6.0000 7.0000 5.0000 5.0000 15.000 20.000 24.000 SE Mean 0.1790 0.2170 0.2011 0.2005 0.3455 0.3737 0.4200 Minimum 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 10.000 15.000 18.000 Maximum 7.0000 7.0000 6.0000 6.0000 18.000 23.000 27.000 II KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA RỆP Ở CÁC NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU Statistix 9.0 8:45:28 PM LSD All-Pairwise Comparisons Test of TGT for CT CT Mean Homogeneous Groups 8.8000 A 7.8667 B 4.9667 C 4.5333 CD 4.1333 DE 3.9667 E 3.1000 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 1.974 Critical Value for Comparison P38 6/5/2018, 0.2217 0.4375 Error term used: NL*CT, 174 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of TG for CT CT Mean Homogeneous Groups 9.8000 A 8.2333 B 7.2667 BC 6.0000 CD 5.8667 DE 4.5333 EF 4.2000 F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 1.974 Critical Value for Comparison Error term used: NL*CT, 174 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of TG~01 for CT CT Mean Homogeneous Groups 18.600 A 16.100 B 11.400 C 10.967 C 10.400 C 8.167 D 7.633 D Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 1.974 Critical Value for Comparison Error term used: NL*CT, 174 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of KN for CT CT Mean Homogeneous Groups 315.17 A 202.37 B 175.13 B 132.87 C 125.40 CD 94.10 D 57.51 E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 1.974 Critical Value for Comparison Error term used: NL*CT, 174 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another LSD All-Pairwise Comparisons Test of TL for CT CT Mean 48.001 44.844 41.163 20.815 15.493 14.174 12.778 Alpha Homogeneous Groups A A A B BC BC C 0.05 Standard Error for Comparison P39 0.6967 1.3750 0.7448 1.4700 18.259 36.038 3.9611 Critical T Value 1.974 Critical Value for Comparison Error term used: NL*CT, 174 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another Descriptive Statistics for CT = 7.8180 Variable N Mean TGT 30 8.8000 TG 30 9.8000 TG~01 30 18.600 KN 30 125.40 TL 30 12.778 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.1213 0.6332 0.6706 10.385 0.5616 Minimum 8.0000 3.0000 12.000 48.000 8.4300 Maximum 10.000 15.000 25.000 230.00 20.000 Variable N Mean TGT 30 7.8667 TG 30 8.2333 TG~01 30 16.100 KN 30 132.87 TL 30 15.493 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.1496 0.6002 0.6457 14.319 0.7293 Minimum 7.0000 4.0000 11.000 41.000 9.3300 Maximum 10.000 15.000 23.000 359.00 23.930 Variable N Mean TGT 30 4.5333 TG 30 5.8667 TG~01 30 10.400 KN 30 175.13 TL 30 41.163 Descriptive Statistics for CT = Variable N Mean TGT 30 4.9667 TG 30 6.0000 TG~01 30 10.967 KN 30 202.37 TL 30 44.844 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.1148 0.6210 0.6354 12.315 4.8388 Minimum 4.0000 2.0000 6.0000 57.000 9.5000 Maximum 6.0000 13.000 18.000 288.00 92.670 SE Mean 0.1477 0.6932 0.7664 16.959 5.5319 Minimum 4.0000 3.0000 7.0000 22.000 5.5000 Maximum 7.0000 15.000 21.000 368.00 95.330 Variable N Mean TGT 30 4.1333 TG 30 7.2667 TG~01 30 11.400 KN 30 315.17 TL 30 48.001 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.1571 0.4150 0.3824 19.881 4.1634 Minimum 3.0000 4.0000 7.0000 123.00 17.800 Maximum 6.0000 12.000 15.000 533.00 86.750 Variable N Mean TGT 30 3.1000 TG 30 4.5333 TG~01 30 7.6333 KN 30 94.100 TL 30 20.815 Descriptive Statistics for CT = SE Mean 0.1939 0.1496 0.2116 5.2587 0.9747 Minimum 2.0000 3.0000 6.0000 56.000 11.830 Maximum 6.0000 6.0000 11.000 163.00 32.600 Variable TGT TG TG~01 KN TL SE Mean 0.1761 0.1546 0.1862 2.5960 0.7948 Minimum 3.0000 2.0000 6.0000 28.000 7.0000 Maximum 6.0000 6.0000 10.000 93.000 23.250 N 30 30 30 30 30 Mean 3.9667 4.2000 8.1667 57.509 14.174 P40 III XỬ LÝ SỐ LIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIỮA THỜI GIAN PHÁT DỤC CỦA RỆP NHIỆT ĐỘ SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.885046466 R Square 0.783307247 Adjusted R Square 0.773457576 Standard Error 0.02314425 Observations 24 ANOVA df Regression Residual Total SS 0.04259873 22 0.011784439 23 0.054383169 Standard Error Coefficients Intercept X Variable TRUNG -0.062202 0.02014928 0.007354837 0.000824741 8.457291465 135.9649458 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.907509825 R Square 0.823574082 Adjusted R Square 0.815554722 Standard Error 0.019901006 Observations 24 ANOVA df Regression Residual Total SS 0.040673638 22 0.008713101 23 0.049386738 Standard Error Coefficients Intercept X Variable -0.05075325 0.017325726 0.007186728 0.000709169 7.062080429 139.1453745 SUMMARY OUTPUT MS F Significance F 0.04259873 79.5262378 9.29473E-09 0.000535656 t Stat P-value Lower 95% -3.087058236 0.00538553 -0.103989047 0.020414951 8.917748473 9.2947E-09 0.005644428 0.009065246 TUOI MOT MS F Significance F 0.040673638 102.698232 9.46955E-10 0.00039605 t Stat P-value Lower 95% TUOI HAI df SS 0.054817042 Upper 95% -2.929357983 0.00776343 -0.086684609 0.014821897 10.13401361 9.4696E-10 0.005716002 0.008657455 Regression Statistics Multiple R 0.917726025 R Square 0.842221057 Adjusted R Square 0.835049286 Standard Error 0.021605182 Observations 24 ANOVA Regression Upper 95% MS 0.054817042 P41 F Significance F 117.43559 2.7434E-10 Residual Total 22 0.010269246 23 0.065086288 Coefficients Intercept X Variable Standard Error -0.06359806 0.018809374 0.008343197 0.000769897 7.622743994 119.8581257 SUMMARY OUTPUT 0.000466784 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -3.381189458 0.00268931 -0.102606312 0.024589803 10.83677026 2.7434E-10 0.006746529 0.009939866 TUOI BA Regression Statistics Multiple R 0.913936202 R Square 0.835279382 Adjusted R Square 0.827792081 Standard Error 0.028986124 Observations 24 ANOVA df Regression Residual Total SS 0.093731757 22 0.018484298 23 0.112216055 MS F Significance F 0.093731757 111.559479 4.42184E-10 0.000840195 Standard Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept -0.10396794 0.025235188 -4.119958844 0.00045012 -0.156302515 -0.05163336 X Variable 0.010909833 0.001032916 10.5621721 4.4218E-10 0.008767697 0.013051969 9.529746161 91.66043251 SUMMARY OUTPUT REP NON Regression Statistics Multiple R 0.916575648 R Square 0.840110919 Adjusted R Square 0.832843234 Standard Error 0.007473283 Observations 24 ANOVA df Regression Residual Total SS 0.006455998 22 0.001228699 23 0.007684697 Coefficients Intercept X Variable SUMMARY OUTPUT Standard Error -0.02304139 0.006506206 0.002863231 0.000266309 8.047338473 349.2557796 MS F Significance F 0.006455998 115.595387 3.1787E-10 5.585E-05 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -3.541447646 0.00183234 -0.036534436 0.009548343 10.75152953 3.1787E-10 0.00231094 0.003415523 TRUNG-TRUONG THANH Regression Statistics Multiple R 0.90890966 P42 R Square Adjusted R Square Standard Error Observations ANOVA 0.826116769 0.818212986 0.00565559 24 df Regression Residual Total SS 0.0033432 22 0.000703685 23 0.004046885 Coefficients Intercept X Variable Standard Error -0.01684982 0.004923732 0.002060421 0.000201536 8.177853981 485.3378027 SUMMARY OUTPUT MS F Significance F 0.0033432 104.521689 8.06072E-10 3.19857E-05 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -3.422164379 0.00243876 -0.027061013 0.006638625 10.22358493 8.0607E-10 0.00164246 0.002478381 VONG DOI Regression Statistics Multiple R 0.921054288 R Square 0.848341001 Adjusted R Square 0.84144741 Standard Error 0.004493691 Observations 24 ANOVA df Regression Residual Total SS 0.002485029 22 0.000444252 23 0.00292928 Coefficients Intercept X Variable Standard Error -0.01507515 0.003912187 0.001776399 0.000160132 8.486356351 562.9367399 MS F Significance F 0.002485029 123.062279 1.76961E-10 2.01933E-05 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -3.853381842 0.0008618 -0.023188531 0.006961771 11.0933439 1.7696E-10 0.001444305 0.002108492 P43 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU H.1 Vợt thu mẫu H.2 Thu mẫu Hải Lăng H.3 Thu mẫu Cam Lộ H.4 Thu mẫu Vĩnh Linh H.5 Thu mẫu Hướng Hóa H.6 Thu mẫu tay H.7 Thu mẫu nhóm chuyên gia P44 H.8 Thu mẫu vợt H.9 Bọ phấn H.10 Rệp sáp giả đuôi dài Bemisia tabaci Pseudococcus jackbeardsleyi H.11 Nhện đỏ Tetranychus urticae H.12 Rệp sáp giả đu đủ Paracoccus marginatus H.13 Rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti H.14 Triệu chứng sắn bị rệp sáp bột hồng gây hại P45 H.15 Các giai đoạn phát dục rệp sáp bột hồng H.16 Xác rệp bị ong sinh (Mummy) H.17 Mummy sau ong vũ hóa H.18 Rệp sáp bột hồng lột xác H.19 Ong sinh Anagyrus lopezi P46 H.20 Dụng cụ làm thí nghiệm H21 Chai ni ong tủ định ôn H.22 Lồng nuôi rệp H.23 Hộp nuôi rệp (clip cage) giá đỡ H.24 Tủ định ôn nuôi rệp H.25 Rệp sáp bột hồng nuôi tủ định ôn o nhiệt độ 32,5 C P47 H.26 Bình hút ong H.27 Ống nghiệm ni ong H.29 Ni mummy ống nghiệm H.28 Hộp ni mummy H.30 Thí nghiệm ni ong phòng H.31 Chuẩn bị hom sắn H.32 Chuẩn bị chậu đất H.33 Trồng sắn vào chậu H.34 Chăm sóc cho sắn P48 H.35 Thí nghiệm ni rệp phòng H.36 Thí nghiệm tính lựa chọn thức ăn H.37 Tủ rơm giữ ẩm cho sắn H.38 Hút ong để làm thí nghiệm H.39 Bố trí thí nghiệm nhà lưới H.40 Theo dõi thí nghiệm nhà lưới H.41 Theo dõi thí nghiệm phòng H.42 Hướng dẫn SV nghiên cứu P49 H.43 Làm lồng nuôi rệp H.44 Cân trọng lượng rệp H.45 Đếm trứng rệp kính lúp soi nỗi H.46 Đo kích thước rệp thước kẹp pame H.47 Học tập từ chuyên gia H.48 Học tập từ chuyên gia P50 ... Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile- Ferrero, 1977) khả khống chế rệp ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) cơng trình nghiên cứu khoa học. .. HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG HỮU TÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN (Phenacoccus manihoti Matile- Ferrero, 1977) VÀ KHẢ NĂNG KHỐNG CHẾ RỆP CỦA ONG KÝ SINH Anagyrus. .. sắn (Phenacoccus manihoti) thành phần số lồi trùng nhện hại sắn tỉnh Quảng Trị, nghiên cứu đặc điểm sinh học loài rệp sáp bột hồng hại sắn khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn ong ký sinh Anagyrus
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (phenacoccus manihoti matile ferrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh anagyrus lopezi (de santis, 1964) , Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (phenacoccus manihoti matile ferrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh anagyrus lopezi (de santis, 1964)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay