Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hàng không jetstar pacific airlines tại trường đại học kinh tế huế

36 10 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:54

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -   - ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU JETSTAR PACIFIC AIRLINES Nhóm thực : Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Bảo Th.s: Phan Thị Thu Thủy Dương Thị Hiền Võ Thị Thảo Hiền Lê Thị Thanh Huyền Bùi Thị Bích Nhỏ Phan Thị Yến Huế, 05/2011 Mục lục Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài .3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan hệ thống nhận diện thương hiệu (BIS) CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 2.1 Tổng quan hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) 2.2 Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hàng không Jetstar Facific Airlines 16 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 29 3.1 Định hướng 29 3.2 Các giải pháp hoàn thiện HTNDTH Jetstar .30 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .30 3.1.Kết luận 30 3.2 Kiến nghị 31 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU JETSTAR PACIFIC AIRLINES PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nhận biết thương hiệu giai đoạn tiến trình mua sắm khách hàng tiêu chí quan trọng để đo lường sức mạnh thương hiệu thị trường Một thương hiệu tiếng yêu thích dễ dàng có hội khách hàng lựa chọn mua sắm tiêu dùng Đặc biệt bối cảnh thị trường với xuất ạt thương hiệu cạnh tranh thương hiệu có độ nhận diện lớn thương hiệu đủ sức tồn trước bão cạnh tranh diễn ngày khốc liệt, gay gắt Bên cạnh việc nắm bắt đặc điểm nhận thức khách hàng thương hiệu chìa khóa vơ quan trọng để xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp, giúp gia tăng độ nhận biết khách hàng, đưa họ tiến gần đến bấc cao tháp nhận biết thương hiệu, trung thành thương hiệu Thị trường Việt Nam ngày có nhiều sản phẩm với nhiều thương hiệu khác Từ thương hiệu tồn lâu đến thương hiệu hình thành Từ thương hiệu nước đến thương hiệu nước Tất tạo nên cạnh tranh khốc liệt thị trường Người tiêu dùng với thu nhập ngày tăng trở nên kén chọn việc mua sản phẩm Họ khơng trọng q nhiều vào chất lượng sản phẩm mà thay vào giá trị khác kèm với sản phẩm Những thương hiệu đem lại nhiều giá trị cho khách hàng thương hiệu khách hàng quan tâm, sử dụng Với xuất ngày nhiều hãng hàng không Air Mekong, Indochina Air, Jetstar Pacific Airlines, Việt Nam Airlines, Vasco, Vietjet Airlines… có nghĩa cạnh tranh ngày gay gắt, trở nên áp lực Jetstar Pacific Airlines thành lập ngày có bước phát triển vững vàng, góp phần cơng tác phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Tuy nhiên vị trí thương hiệu Jetstar tháp nhận biết thương hiệu khách hàng vị trí nào, khách hàng nhận thức thương hiệu Những lý nhóm tơi định lựa chọn đề tài: "Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines trường đại học kinh tế Huế" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu sinh viên đại học kinh tế Huế thương hiệu Jetstar Pacific Airlines 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống nhận diện thương hiệu  Tìm hiểu thị trường mức độ nhận biết thương hiệu Jetstar sinh viên trường đại học kinh tế HuếĐánh giá sinh viên đại học huế HTNDTH Jetstar Các đặc điểm thương hiệu Jetstar, cách thức quảng bá thương hiệu định đến nhận thức thương hiệu sinh viên đại học Kinh tế Huế  Mức độ sử dụng dịch vụ Jetstar sinh viên đại học Kinh tế Huế  Đưa yếu tố ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu Jetstar Pacific Airlines  Đề xuất số giải pháp có ích để nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu Jetstar Pacific Airlines 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hệ thống nhận diện thương hiệu Jetsar pacific airlines trường Đại học kinh tế Huế 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành Thành phố Huế, đối tượng điều tra bao gồm: sinh viên Đại học kinh tế Huế hệ quy hệ vừa học vừa làm - Về nội dung: Bài tiểu luận tập trung… - Về không gian: Công ty cổ phần hàng không Jetstar pacific airlines sinh viên đại học kinh tế huế 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: báo chí, Internet - Số liệu sơ cấp: vấn khách hàng bảng hỏi  Số phiếu phát ra: 150  Số phiếu thu về: 135  Sô phiếu không hợp lệ: 15  Số phiếu hợp lệ: 135 a Phương pháp điều tra vấn: Phỏng vấn thơng qua bảng hỏi, q trình vấn có sử dụng - Bảng hỏi thiết kế sẵn - Hình ảnh minh họa: hình ảnh logo Jetstar, slogan, đồng phục nhân viên, trụ sở công ty, điểm bán vé b Kích thước mẫu: Việc lựa chọn kích thước mẫu chưa rõ ràng Kích thước mẫu phụ thuộc vào phương pháp ước lượng mục đích điều tra Có nhà nghiên cứu cho kích thước mẫu năm cho tham số ước lượng (Bollen 1989), nhiên có nhà nghiên cứu cho kích thước mẫu tối thiểu từ 100- 150 Trong nghiên cứu hạn chế mặt nguồn lực thời gian nên chọn kích thước mẫu 150 c Chọn mẫu điều tra Đối tượng điều tra: sinh viên đại học kinh tế Huế hệ quy hệ vừa học vừa làm địa bàn thành phố Huế Chọn mẫu ngẫu nhiên không lặp lại theo đối tượng điều tra 1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu Phương pháp thống kê mô tả: dung số tương đối, số tuyệt đối để phân tích biến động mối quan hệ tượng Xử lý số liệu phần mềm SPSS 16 a Giá trị trung bình b Kiểm định giá trị trung bình theo phương pháp One Sample T-test - Các giá trị trung bình kiểm định kiểm định trung bình theo phương pháp One Sample T-test để khẳng định xem có ý nghĩa mặt thống kê hay không H0: u giả thiết kiểm định H1: u khác giả thiết kiểm định - Alpha mức ý nghĩa kiểm định, xác xuất bác bỏ H0, Alpha=0.05 Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết Nếu Sig (2-tailed) >= 0.05 chưa đủ sở bác bỏ giả thiết H0 Nếu Sig (2-tailed) < 0.05 bác bỏ giả thiết H0 - Phương pháp thu thập tài liệu điều tra vấn + Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: báo chí… + Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: dùng bảng hỏi để thu thập thông tin sơ cấp 1.5 Kết cấu đề tài Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ - Lí chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, tóm tắt bố cục đề tài Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1 Tổng quan hệ thống nhân diện thương hiệu (BIS) Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.1 Tổng quan hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) 2.2 Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hàng không Jetstar Facific Chương 3: Điịnh hướng giải pháp nhằn hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Jetstar Pacific Airlines 3.1 Định hướng 3.2 Các giải pháp hoàn thiện hệt hống nhận diện thương hiệu Jetstar Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận hạn chế đề tài Đề xuất kiến nghị nhằm thực giải pháp cho nội dung nghiên cứu PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan hệ thống nhận diện thương hiệu (BIS) 1.1.1 Khái niệm BIS BIS doanh nghiệp tất loại hình cách thức mà thương hiệu tiếp cận với khách hàng như: tên thương hiệu, logo, slogan, nhãn mác, băng rôn quảng cáo,các vật phẩm ấn phẩm hổ trợ quảng cáo (tờ rơi, poster, áo, mũ…), phương tiện vận tải, bảng hiệu công ty, chuỗi cửa hàng hình thức quảng cáo, PR… BIS cơng cụ chuyển hóa nhận diện thương hiệu thành hình ảnh thương hiệu 1.1.2 Thành phần BIS • Tên thương hiệu (Brand name): từ cụm từ để khách hàng xác định công ty, sản phẩm hay dịch vụ cơng ty Nó cơng cụ giao tiếp ngắn gọn, đơn giản có hiệu cao Tên thương hiệu phải đơn giản, ngắn gọn, dễ đọc, dễ viết, có ý nghĩa Tên thương hiệu phải gần gũi với công dụng sản phẩm, phù hợp với định hướng phát triển thương hiệu: tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu thương hiệu… Tên thương hiệu khách hàng ghi nhớ Vì tên thương hiệu phải thân thiện, dễ thích nghi, chuyển đổi, có phân biệt, không trùng lắp, không tương tự với nhãn hiệu đăng ký doanh nghiệp khác • Logo (biểu tượng): yếu tố tượng trưng cho thương hiệu, đóng vai trò quan trọng khả nhận biết thương hiệu, ấn tượng bên đại điện cho thương hiệu công ty, làm cho khách hàng tìm đến cơng ty, nhớ đến cơng ty  Logo thể qua hình vẽ, hoa văn,kiểu chữ,màu sắc hay dấu hiệu đặc biệt để tạo phân biệt, đồng thời tác động sâu sắc làm cho khách hàng liên tưởng đến thương hiệu • Slogan (câu hệu): thông điệp truyền thông ngắn gọn đến khách hàng từ ngữ dễ nhớ,có sức thu hút cao ý nghĩa,âm • Màu sắc: Màu sắc thương hiệu có vai trò gợi lại trí nhớ khách hàng,lựa chọn màu sắc phải đơn giản,dễ nhận biết dễ gợi nhớ  Chỉ nên sử dụng hai màu sắc: sử dụng màu trội để thể tất yếu tố cấu thành thương hiệu,màu thứ hai lựa chọn cho khơng lấn át màu thứ • Các hoạt động truyền thơng, quảng cáo - Quảng cáo ngồi trời: băng rơn,áp pích…,quảng cáo báo chí,truyền hình,truyền thanh,Internet Các chương trình kiện: hội nghị khách hàng,hội thảo…Hoạt động tài trợ,văn hóa,thể dục thể thao…phương tiện vận chuyển… - Vật liệu trưng bày điểm bán hàng: bảng hiệu cửa hàng bán lẻ,nhà phân phối… - Hình ảnh người bán hàng, - Các vật dụng quảng cáo thường xuyên áo mưa,áo thun,mũ… - Hình ảnh công ty: bảng hiệu,tiếp tân,thiết kế công ty… - Văn giấy tờ: danh thiếp,bao thư… 1.1.3 Yêu cầu, cần thiết phải có hệ thống nhận diện thương hiệu Hệ thống nhận diện thương hiệu phải độc đáo, khác biệt, bật, dễ nhớ, dễ liên tưởng Đồng thời BIS phải đa dạng phương tiện truyền tải, đồng hình ảnh, màu sắc, kiểu dáng Một thương hiệu mạnh có nhiều thuậu lợi: người tiêu dùng nhận biết mua sản phẩm dễ dàng, thuận lợi cho lực lượng bán hàng tác động vào giá trị công ty tạo niềm tự hào cho nhân viên công ty, tạo lợi cạnh tranh, giảm chi phí quảng cáo khuyến Nếu cơng ty khơng có BIS mức độ nhận biết khách hàng công ty sản phẩm thấp Khơng có khả đưa thương hiệu lên vị trí nhớ tâm trí người tiêu dùng Khơng tạo cho khách hàng trung thành có nguy bị khách hàng tay thương hiệu có ấn tượng mạnh tâm trí khách hàng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thành lập 1991 (với tên Pacific Airlines) Các trạm trung Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển Các điểm đến quan Sân bay quốc tế Nội Bài trọng Số máy bay Số điểm đến Công ty mẹ Khẩu hiệu Tổng hành dinh (15 vào năm 2014) Qantas (Úc) & SCIC (Việt Nam) It's All About Choice Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Bruce Buchana (Giám đốc điều hành Jetstar Airways)[1] Nhân vật then chốt Lê Song Lai (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Jetstar Pacific) Trang Web: http://www.Jetstar.com/ Công ty Cổ phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines (Jetstar Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company), hoạt động với tên gọi Jetstar Pacific, hãng hàng không giá rẻ có trụ sở Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hãng điều hành dịch vụ bay chở hành khách hàng hoá tới điểm đến nước quốc tế Hãng trải qua giai đoạn tái cấu sở hữu rà sốt lại tồn hoạt động Ngày 26/4/2007 Hãng hàng không quốc gia Australia - Qantas Airways mua 30% cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược hỗ trợ để hãng hoạt động phát triển theo mơ hình hàng không giá rẻ giống Jetstar asia airways (Jetstar asia airways hãng hàng không giá rẻ Qantas Airways điều hành thành công nhiều năm qua) Ngày 23.05.2008, hãng thức đổi tên biểu tượng, từ Pacific Airlines trở thành hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines, hãng hàng không giá rẻ Việt Nam Hãng thành lập vào hoạt động theo Quyết định số 116/CT ngày 13 tháng năm 1991 số 188/CT ngày 15 tháng năm 1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Quyết định số 2355 QĐ/TCCB-LĐ ngày 12 tháng 12 năm 1990 Quyết định số 2016 QĐ/TCCB-LĐ ngày 20 tháng năm 1992 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bưu điện Đây hãng hàng không không thuộc sở hữu nhà nước thành lập Việt Nam sau luật sửa đổi cho phép đầu tư nước ngồi lĩnh vực hàng khơng nước Các cổ đông ban đầu gồm doanh nghiệp nhà nước với số vốn 40 tỷ đồng, Cục hàng không dân dụng Việt Nam (Vietnam Civil Aviation) doanh nghiệp thành viên chiếm 86,49% cổ phần Hai cổ đơng lại Tổng cơng ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist, 13,06%) Cơng ty Thương mại Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải (Tradevico, 0,45%) Năm 1993, Cục hàng không dân dụng Việt Nam tái cấu trúc thành trở thành Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Các cổ phần Cục hàng không dân dụng chuyển sang cho Vietnam Airlines (VNA) Năm 1995, Pacific Airlines trở thành đơn vị thành viên Vietnam Airlines Từ năm 1996, PA thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation) Số cổ đơng PA cổ đơng Ngày 17/07/2004, Do thua lỗ trầm trọng, PA cắt đường bay Đà Nẵng Hồng Kơng Sau đó, hãng tiếp tục ngưng tuyến bay quốc tế PA định bán 30% cổ phần cho Temasek Holdings, công ty đầu tư thuộc sở hữu nhà nước Singapore, vào nửa cuối năm 2007 Ngày 13/02/2007, PA thức chuyển thành hãng hàng không giá rẻ Việt Nam, sau 15 năm hoạt động Ngày 24/04/2007, 30% cổ phần PA thuộc Qantas Ngày 26 tháng năm 2007, tập đoàn Qantas - Australia ký kết Hợp đồng đầu tư với Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) việc mua 30% cổ phần Pacific Airlines (Jetstar Pacific) để trở thành cổ đông chiến lược họ muốn hãng hàng khơng giá rẻ riêng Jetstar Airways có địa điểm đặt chân vào Châu Á Theo thỏa thuận ban đầu, Qantas đầu tư 50 triệu USD để sở hữu 18% cổ phần PA, sau đầu tư thêm để sở hữu 30% Nhờ số tiền mà PA cắt lỗ, đổi lại chuyển sang dùng thương hiệu Jetstar Pacific Airlines Số lượng cổ đông tỷ lệ cổ phần thay đổi sau: SCIC (75,78%), Qantas Airways (18%), Saigon Tourist (6,18%) ơng Lương Hồi Nam - Tổng giám đốc (0,04%) Như vậy, thời điểm tại, cổ đông sáng lập Saigon Tourist Ngày 21/09/2007, PA mở đường bay TPHCM - Nha Trang tần suất chuyến/ngày Khởi hành lúc 11 30 lúc 12 50 Ngày 01/12/2007, PA mở đường bay TPHCM - Huế tần suất chuyến/ngày Khởi hành lúc 07 00 lúc 19 30 Ngày 21/12/2007, PA mở đường bay TPHCM - Hải Phòng tần suất chuyến/ngày Khởi hành lúc 14 30 lúc 17 00 Ngày 25/01/2008, PA mở đường bay TPHCM - Vinh, tần suất chuyến/ngày Khởi hành lúc 14 30 lúc 18 30 Ngày 23/05/2008, Pacific Airlines (PA) thức đổi tên thành Jetstar Pacific Airlines (JPA) Ngày 01 tháng 06 năm 2008, JPA mở đường bay mới: o Hà Nội - Đà Nẵng (1 chuyến ngày, khởi hành lúc 11g45 lúc 13g30) o Hà Nội - Nha Trang (1 chuyến ngày, khởi hành lúc 07g15 lúc 09g30) Ngày 15 tháng 06 năm 2008, giá xăng dầu tăng cao (trên 140 USD/thùng), JPA cắt đường bay TPHCM - Huế giảm tần suất bay đường bay TPHCM - Vinh từ chuyến xuống chuyến tuần Ngày 05/09/2008, JPA cắt đường bay TPHCM - Nha Trang, thức tuyên bố bán vé cho đường bay quốc tế Ngày 31/10/2008, JPA mở đường bay quốc tế từ TPHCM - Bangkok ngược lại, tần suất chuyến/ngày Khởi hành lúc 10 45 lúc 13 00 Đây trở lại thương trường quốc tế hãng hàng khơng sau năm vắng bóng Trước đây, JPA khai thác đường bay quốc tế thua lỗ nên phải cắt bỏ Ngày 03/11/2008, JPA mở đường bay quốc tế từ TPHCM - Siem Reap ngược lại, tần suất chuyến/ ngày Khởi hành lúc 10 00 lúc 11 45 Ngày 14.11.2008, JPA mở đường bay quốc tế từ TPHCM - Singapore 05/12/2008, đáp ứng nhu cầu lại dịp tết nguyên đán, JPA mở lại đường bay TPHCM - Huế với tần suất chuyến/ngày Khởi hành lúc 15 10 lúc 17 00 Đường bay trước ngưng khai thác giá xăng dầu tăng cao Đầu tháng 12, JPA thức khai thác thêm dòng máy bay Airbus A320 Hãng tuyên bố chưa khai thác đường bay quốc tế Ngày 03/01/2009, JPA mở đường bay Hà Nội - Cần Thơ, tần suất chuyến/ tuần Ngày 29/12/2010, JPA tăng tần suất đường bay TPHCM - Hà Nội, Huế, Hải Phòng, Vinh ; Hà Nội - Đà Nẵng Tính đến thời điểm nay, hãng hàng không lớn nước, chiếm 40% thị phần vận chuyển hành khách tuyến bay họ Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội chiếm tổng cộng 5% thị trường hàng khơng nội địa Hiện có 1900 chuyến bay tuần tâp đoàn Jetstar thác 15 quốc gia, phục vụ cho 50 thị trường khu vực Châu Á Châu Á Thái Bình Dương JPA hãng hàng không Việt Nam hồn tồn khơng sử dụng vé giấy, cung cấp 100% vé điện tử tốn thẻ tín dụng mạng qua website họ dịch vụ giữ chỗ qua điện thoại 24/24, 7/7 cho khách hàng qua hai trung tâm 39.550.550 họ Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Với người khơng sở hữu thẻ tín dụng, 200 đại lý tồn Việt Nam cung cấp dịch vụ đặt chỗ bán vé 2.1.2 Cơ cấu tổ chức  Đội máy bay Tính đến tháng 11 năm 2010, đội bay Jetstar Pacific gồm: • Boeing 737-400 • Airbus A320 Jetstar Pacific Airlines khai thác đội máy bay tiếng loại máy bay Boeing B737 - dòng máy bay thành công lịch sử hàng không giới, sản xuất với số lượng lớn dòng máy bay khác (hơn 5000 chiếc, chiếm 1/4 số lượng máy bay phản lực xuất xưởng Máy bay B737-400 Jetstar Pacific có 168 ghế hạng phổ thông (economy class) 10 Nhận định Các yếu tố khác dễ nhận biết Các yếu tố khác bắt mắt Các yếu tố khác thẩm mỹ Thích yếu tố khác Giá trị kiểm định = Mẫu Giá trị trung Sig.(2 tailed) bình Kết luận 134 3.32 000 Bác bỏ Ho 134 3.20 000 Bác bỏ Ho 134 3.22 000 Bác bỏ Ho 134 3.17 000 Bác bỏ Ho Đối với yếu tố khác như: trụ sở công ty, đồng phục nhân viên kiểm định yếu tố cho ta giá trị sig < 0.05, bác bỏ Ho chấp nhận H1 Hầu hết người khơng ấn tượng thích yếu tố Đây vấn đề nan giản đặt cho công ty Việc cấp bách phải khắc phục hạn chế để đưa đến khách hàng thương hiệu hãng hàng không gây ấn tượng tạo cảm giác thích thú để từ họ tin dùng dịch vụ hãng Đặc điểm nhận diện mà khách hàng quan tâm Bảng 13: Đặc điểm nhận diện mà khách hàng quan tâm Mức độ quan Đặc điểm nhận diện trọng Tên gọi Logo (sắp xếp từ 1-4) Tần % Tần % số số 71 53.0 27 20.1 23 17.2 40 29.9 21 15.7 46 34.3 18 13.4 21 15.7 (Nguồn: kết xử lý số liệu điều tra) Màu sắc Tần % số 22 16.4 46 34.3 26 19.4 40 29.9 Slogan Tần số 14 24 40 56 % 10.4 17.9 29.9 41.8 Qua kết điều tra sinh viên Đại học kinh tế huế cho thấy: sinh viên quan tâm đến yếu tố nhận diện thương hiệu Jetstar tên gọi, logo, màu sắc, slogan Tùy theo đặc điểm nhận diện mà sinh viên cho đặc điểm nhận diện có mức độ quan trọng khác Có 71 sinh viên (chiếm 53.0%) cho tên gọi đặc điểm nhận diện quan trọng Đối với logo có 46 sinh viên (chiếm 34.3%) cho logo đặc điểm quan trọng mức Có 46 sinh viên (chiếm 34.3%) cho màu sắc đặc điểm quan trọng thứ Kết cho thấy giữu logo màu sắc có mức quan trọng gần ngang nhau, khách hàng đánh giá logo màu sắc hai đặc điểm nhận diện quan trọng ngang Vì công ty cần trọng đến hai đặc điểm nhận diện Đối với slogan có 56 sinh viên (chiếm 41.8%) cho đặc điểm nhận diện quan trong đặc điểm nhận diện tên gọi, logo, màu sắc slogan Thật vậy,khách hàng nhớ đến công ty tên gọi cơng ty Nếu cơng ty khơng có câu slogan ấn tượng, ý nghĩa nhiều trường hợp khách hàng không ý nhớ câu slogan công ty 2.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu HTNDTH 2.2.4.1 Đánh giá mức độ nhận biết khách hàng thương hiệu Bảng 14: Nhận biết không gợi ý Tần số % Vietnam Airlines 127 94.8 Jetstar 5.2 (Nguồn: kết xử lý số liệu điều tra) Kết điều tra cho thấy đa số sinh viên hỏi hãng hàng không mà họ nhớ đến đầu tiên, có 127 tổng số 134 sinh viên hỏi (chiếm 94.8%) cho Vietnam Airlines hãng hàng không nhớ đến mà không gợi ý Trong Jetstar có sinh viên tổng số 134 sinh viên hỏi (chiếm 5.2%) cho Jetstar hãng hàng không nhớ đến Và khơnghãng hàng khơng khác nhớ đến Vietnam Airlines Jetstar Đây thành công Jetstar Vấn đề đặt jetsar phải nỗ lực để đưa thương hiệu quảng bá rộng rãi,để khách hàng nhắc đến hãng hàng không chọn Jetstar hãng hàng không nhớ đến mà khơng cần gợi ý Bảng 15: Nhận biết có gợi ý Hãng hàng không Tần số Air Mekong 48 Indochina Airlines 44 Jetstar Pacific Airlines 132 Vietnam Airlines 134 Vasco Vietjet Airlines (Nguồn: kết xử lý số liệu điều tra) % 35.8 32.8 98.5 100.0 3.7 6.0 Khi sinh viên nhận biết hãng hàng gợi ý có khác biệt kết điều tra so với nhận biết không gợi ý Có 134 sinh viên (chiếm 100%) biết Vietnam Airlines, có 132 sinh viên (chiếm 98.5%) biết Jetstar Như vậy, tỷ lệ người biết Jetstar Vietnam Airlines gần Điều chứng tỏ Jetstar thương hiệu mạnh nhiều người biết đến thị trường Câu hỏi đặt Jetstar biết đến nhiều hãng hàng không khách hàng nhớ đến nhiều Jetstar cần đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu để đưa Jetstar thành thương hiệu mạnh tâm trí khách hàng 2.2.4.2 Đánh giá mối liên hệ mức độ nhận biết tình trạng máy bay Bảng 16: Mối liên hệ mức độ nhận biết tình trạng máy bay Mức độ thường xuyên Chưa 1-2 lần 3-5 lần >5 lần 96 Nhận biết Có biết JetstarKhơng biết gợi ý (Nguồn: kết xử lý số liệu điều tra) 33 0 Khi hỏi có 132 sinh viên biết đến Jetstar, nhiên có đến 96 sinh viên tổng số 134 sinh viên đươc hỏi chưa Jetstar Có 33 sinh viên 1-2 lần, khơng có sinh viên 3-5 lần có sinh viên từ lần trở lên Đối với sinh viên khơng biết đến Jetstar họ chưa Tuy Jetstar nhận biết nhiều số người Jetstar không nhiều, nguyên nhân phần sinh viên khơng có đủ tài để máy bay Đối với sinh viên hệ chức họ đi,nhưng số người 1-2 lần nhiều số người lần 2.2.4.3 HTNDTH nhận biết khách hàng Bảng 17: Đặc điểm nhận diện mà khách hàng nhớ Jetstar Đặc điểm nhận diện Tần suất % Tên gọi 60 44.8 Màu sắc 55 41.0 Slogan 16 11.9 Logo 28 20.9 Các vật quảng cáo thường 2.2 xuyên Khác 3.6 (Nguồn: kết xử lý số liệu điều tra) Khi nhắc đến Jetstar đặc điểm làm cho khách hàng nhớ đến tên gọi,màu sắc, slogan, logo, vật quảng cáo thường xuyên Có 60 sinh viên chiếm đến 44.8% cho tên gọi tên gọi "Jetstar Pacific Airlines" đặc điểm nhận diện sinh viên nhớ đến Khi nhắc đến Jetstar khách hàng liên tưởng hãng hàng khơng có chữ "Jet" Màu sắc Jetstar bật đặc điểm nhận diện khách hàng nhớ đến nhiều không tên gọi "Jetstar" Có 55 sinh viên chiếm 41% cho màu sắc Jetstar đặc điểm nhận diện khiến họ nhớ đến Khi nhắc đến Jetstar khách hàng nghĩ đến màu sắc trẻ trung,năng động Jetstar màu cam Màu sắc Jetstar bật bảng hiệu, logo, đồng phục nhân viên, máy bay Còn slogan, logo, vật quảng cáo thường xuyên đặc điểm khác sinh viên nhớ đến so với màu sắc tên gọi Thật vậy, cho Jetstar thành công đặt tên gọi "gọi "Jetstar Pacific Airlines" màu sắc Jetstar 2.2.4.4 Phương tiện giúp khách hàng nhận biết thương hiệu Jetstar Bảng 18: Kênh thơng tin Phương tiện Truyền hình,truyền Tần số 113 % 84.3 Báo chí Bảng hiệu, hộp đèn, Internet Băng rơn, áp phích 71 53.0 60 44.8 83 61.9 60 44.8 Các vật quảng cáo thường xuyên (áo mưa, 23 mũ, bút, ) Đội ngũ nhân viên 10 17.2 7.5 Hoạt động tài trợ thể dục thể thao, văn nghệ Tổ chức kiện (giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm, ) Khác (Nguồn: kết xử lý số liệu điều tra) 3.7 5.2 Qua kết điều tra cho thấy kênh thông tin mà để khách hàng biết đến Jetstar nhiều Truyền hình, truyền Tính đến thời điểm truyền & truyền hình kênh thông tin quảng bá thương hiệu đến công chúng cách rộng rãi Có 113 sinh viên cho truyền & truyền hình kênh thơng tin mà qua họ biết đến Jetstar nhiều (chiếm 84.3%) Ngồi ra, internet kênh thơng tin hiệu có xu hướng phát triển mạnh mẽ Có 83 sinh viên (61.9%) cho qua Internet mà họ biết đến Jetstar nhiều Báo chí,bảng hiệu, hộp đèn, băng rơn, áp phích kênh thơng tin mà qua khách hàng biết đến Jetstar nhiều Tuy nhiên, Đội ngũ nhân viên, hoạt động tài trợ thể dục thể thao, văn nghệ, tổ chức kiện lại kênh thông tin mà sinh viên cho khơng hiệu họ biết đến Jetstar qua kênh thơng tin kenh thơng tin nói trên, sinh viên nên không tiếp xúc thường xuyên với hoạt động Jetstar nên đẩy mạnh kênh thông tin truyền & truyền hình, Internet, báo chí, băng rơn áp phích để quảng bá thương hiệu Jetstar đến cơng chúng rộng rãi Nhưng kênh thông tin đội ngũ nhân viên,đây kênh thông tin hiệu nên Jetstar cần phát huy kênh thông tin để người biết đến Jetstar nhiều Kênh Truyền Có thơng hình, truyền Khơng tin Báo chí Có Khơng Mức độ hiểu biết Hồn Khơng tồn biết 12 Trung lập Biết Rất rõ 43 54 2 27 23 35 23 2 Bảng hiệu, Có hộp đèn Khơng Internet Có Khơng Băng rơn, Có áp phích Khơng Các vật Có quảng cáo Khơng thường xun Đội ngũ Có nhân viên Khơng Hoạt động Có tài trợ Khơng Tổ chức Có kiện Khơng Khác Có Khơng 1 11 19 31 28 22 21 29 30 28 40 18 27 31 12 2 3 1 12 44 46 1 2 15 16 16 16 48 48 47 50 53 55 54 58 4 Qua xem xét mối liên hệ kênh thông tin mà khách hàng biết đến Jetstar với mức độ hiểu biết khách hàng thương hiệu Jetstar ta nhận thấy khách hàng mà biết đến Jetstar qua truyền hình truyền số lượng khách hàng hiểuthương hiệu chiếm vị trí cao (54/134), Internet (40/133), báo chí (35/132), bảng hiệu hộp đèn (30/132), Còn khách hàng biết đến Jetstar qua vật quảng cáo thường xuyên, đội ngũ nhân viên, hoạt động tài trợ, tổ chức kiện mức độ hiểu biết thương hiệu Jetstar thấp Qua ta thấy hoạt động quảng bá thương hiệu Jetstar đạt hiệu chủ yếu qua phương tiện thơng tin đại chúng truyền hình, Internet, báo chí hoạt động quảng bá thương hiệu thông qua kênh thuộc công ty vật quảng cáo thường xuyên, đội ngũ nhân viên, hoạt động tài trợ, tổ chức kiện đạt kết thấp, hay nói cách khác hoạt động PR Jetstar chưa hiệu Có thể Jetstar tham gia vào thị trường hàng không nước ta chưa lâu nên chiến lược Jetstar chủ yếu muốn có nhiều khách hàng biết đến thương hiệu nên họ đẩy mạnh hoạt động quảng cáo phương tiện đại chúng, rõ ràng biện pháp đạt hiệu cao lâu dài Công ty cần đẩy mạnh hoạt động PR để có ngày nhiều khách hàng hiểu rõ sử dụng dịch vụ Đây chiến lược lâu dài mà cơng ty cần tiến hành để đảm bảo phát triển ổn định tương lai 2.2.4.5 Đánh giá mức độ dự định sử dụng khách hàng Bảng 19: ý định Có ý Chắc chắn khơng định Nhiều khả khơng Có lẽ có, có lẽ khơng Tần số 11 49 % 3.0 8.2 36.6 Nhiều khả có Chắc chắn có 61 45.5 6.7 Dựa vào bảng tần số ta thấy có 49 sinh viên dự khơng biết có nên sử dụng dịch vụ Jetstar (chiếm 36.6%) , có 61 sinh viên có nhiều khả có nhu cầu (chiếm 45.5%) có sinh viên cho chắn họ sử dụng dịch vụ Jetstar có nhu cầu, kết thể tác động Jetstar tâm lý khách hàng cao Jestar cần có marketing hợp lý nâng cao, cung cấp them nhiều dịch vụ tiện ích khác để tác động vào nhóm khách hàng dự khơng biết có nên hay khơng để củng cố ý nghĩ chắn họ sử dụng dịch vụ Jetstar có hội Bảng 20: One Sample T.Test- kiểm định giá trị trung bình định có ý định khách hàng Jetstar Nhận định Có ý định Giá trị kiểm định = Mẫu Giá trị trung Sig.(2 tailed) bình 134 3.45 000 Kết luận Bác bỏ Ho Với giá trị kiểm định tức có nhiều khả đi, sau xử lý số liệu chạy kiểm định one Sample T.Test giá trị trung bình ý định sử dụng dịch vụ Jetstar có nhu cầu 3.45 (> 3) Với kết ta thấy ý định mẫu có xu hướng tiến tức có nhiều khả đi, kiếm định bác bỏ Ho, chấp nhận H1 ta kết luận tác động thương hiệu Jetstar tâm trí khách hàng cao, làm tăng nhu cầu mong muốn sử dụng dich vụ công ty thành công lớn Jetstar, nhiên mà khơng cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hoạt động MarketingMix 2.2.4.6 Mức độ hiểu biết khách hàng Jetstar Bảng 21: Mức độ hiểu biết khách hàng Jetstar Tần số % Hồn tồn khơng biết 1.5 Khơng biết 16 11.9 Trung lập 51 38.1 Biết 58 43.3 Rất rõ 3.0 Khộng trả lời 2.2 Dựa vào bảng tần số mức độ hiếu biết khách hàng Jestart 134 sinh viên có 51 sinh viên trung lập, 58 sinh viên biết chiếm 43.3% , số sinh viên hồn tồn khơng biết biết 18 sinh viên (chiếm 13.4%) Với kết cho thấy hầu hết người điều biết đến thương hiệu Jetstar, điều đáng mừng cho công ty, thể hiệu phận marketing doanh nghiệp Bảng 22: One Sample T.Test- giá trị trung bình mức độ hiểu biết SINH VIÊN Jatstar Giá trị kiểm định = Mẫu Giá trị trung Sig.(2 tailed) bình Mức độ hiểu 134 biết 3.41 000 Kết luận Bác bỏ Ho Với kiếm định one sample T.Test mức độ hiểu biết sinh viên thương hiệu Jetstar, giá trị kiểm định với mẫu 134 mẫu, kết giá trị trung bình 3.41 Kết so sánh với tức so sánh mức độ hiểu biết sinh viên với mức có biết đến thương hiệu Xu hướng mức độ hiểu biết khách hàng dịch chuyển dần phía hiểu biết thương hiệu, bác bỏ H o, chấp nhận H1 Đây kết tốt cho việc quảng bá thương hiệu Jetstar đến người tiêu dung, đặc biệt tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên khách hàng tiềm năng, người tương lai khách hàng doanh nghiệp 2.2.4.7 Đánh giá mức độ quan tâm sinh viên Jetstar Bảng 23: Mức độ quan tâm sinh viên Jetstar Tần số % Rất không quan tâm 2.2 Không quan tâm 24 17.9 Trung lập 67 50.0 Quan tâm 39 29.1 Rất quan tâm 0.7 Cùng với 62 sinh viên biết đến thương hiệu Jetstar có 40 sinh viên quan tâm đến thương hiệu, tốc độ phát triển, tình hình hoạt động doanh nghiệp (chiếm 29.8%) Số lượng sinh viên trung lập ý kiến chiếm tới 50%, số lớn thể mức độ quan tâm khách hàng thương hiệu hững hờ, số lượng khách hàng không quan tâm đến thương hiệu 18.9%, thấy số khách hàng biết đến Jetstar họ khơng quan tâm nhiều tới doanh nghiệp, Jetstar cần quan tâm tới quan hệ với cộng đồng, khách hàng, lôi kéo thêm nhiều khách hàng trung thành doanh nghiệp Bảng 24: One Sample T.Test- giá trị trung bình mức độ quan tâm sinh viên Jetstar Giá trị kiểm định = Mẫu Giá trị trung Sig.(2 tailed) Kết luận bình Mức độ quan 134 3.08 0.217 Chấp nhận Ho tâm Với giá trị kiểm định (tức kiểm định với mức độ quan tâm trung lập) ta thấy sig.=0.217 > 0.05, kết luận mức độ quan tâm khách hàng đới với thương hiệu Jetstar mức trung lập Điều giải thích dựa vào đối tượng khách hàng nghiên cứu: Với sinh viên quy họ chưa có hội nhiều để máy bay nên việc không quan tâm đến hãng hàng không điều dễ hiểu Còn sinh viên hệ vừa học vừa làm có nhiều hội để máy bay hầu hết họ ý nhiều đến Vietnam Airlines mà quan tâm đến Jetstar nhiều nguyên nhân, chủ yếu thương hiệu Vietnam Airlines định vị tâm trí khách hàng hãng hàng không quốc gia với chất lượng cao Còn Jetstar có mức giá cạnh tranh chất lượng lại hơn, đặc biệt yếu điểm lớn Jetstar thường xun bị hỗn chuyến bay Vì Jetsar cần có biện pháp hợp lý để nâng cao mức độ quan tâm khách hàng hãng, từ làm gia tăng lượng khách hàng tương lai Bảng 25: Đã Rồi Chưa Tần số 37 97 % 27.6 72.4 Trong 134 mẫu điều tra sinh viên hệ quy hệ vừa học vừa làm trường đại học kinh tế huế có 37 sinh viên sử dụng dich vụ Jetstar ( chiếm 27.6%) lại 97 sinh viên chưa ( chiếm 72.4%) Có thể thấy chưa tùng sử dụng dịch vụ Jetstar đa số sinh viên điều có mức độ hiểu biết cao tới doanh nghiệp này, thành công lớn Jetstar việc định hướng khách hàng đến với doanh nghiệp, phân marketing doanh nghiệp hoạt động hiệu tác động cao đến tâm lý khách hàng, khách hàng truyền thống mà khách hàng khách hàng tiềm Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 3.1 Định hướng • Đầu tư, mở rộng hệ thống đường bay, đồng thời hạn chế đến mức thấp ô nhiễm mơi trường • Nâng cao hiệu hoạt động sở đảm bảo chất lượng phục vụ, cam kết trì thực hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến liên tục, nâng cao tính hiệu lực hiệu hệ thống quản lý chất lượng giá phù hợp, thực theo cam kết “ giá rẻ cho nhà” • Đáp ứng, thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ, thực theo phương châm: khách hàng ln ln • Tiếp tục khẳng định thương hiệu, xác định lợi cạnh tranh so với đối thủ để tạo dựng trì lòng tin khách hàng thương hiệu Phối hợp cách có hiệu với cá điểm tiếp thị quảng cáo, đảm bảo hoạt động có hệ thống tạo niềm tin uy tín thương hiệu long khách hàng • Đẩy mạnh cơng tác quảng bá, tiếp thị mang tính chun nghiệp, xây dựng hình ảnh cơng ty có tầm nhìn chiến lược lâu dài • Tiếp tục làm tốt cơng tác tuyển dụng, đào tạo cán nhân viên, đặc biệt nhân viên phòng ban kỹ thuật, sửa chữa, điều khiển 3.2 Các giải pháp hồn thiện HTNDTH Jetstar • Cơng ty cần phải định hướng phát triển, tuân thủ nghiêm ngặt sách xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu phận marketing đặt Vì phận bao gồm nhiều nhân viên đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, tận tâm; Cần thực tốt công tác xây dựng quảng bá thương hiệu để phát triển tương lai • Cần cho khách hàng biết đến nét đặc trưng riêng mình, nét độc đáo logo, Slogan, hình ảnh, màu sắc, đăc điểm bậc để nhận diện thương hiệu • Thiết kế banno, áp phích thật độc đáo, ấn tượng, giới thiệu đến khách hàng cách dễ hiểu tạo ấn tượng tốt phải truyền tải đầy đủ thông tin đến khách hàng Giúp khách hàng hiểu rõ có ấn tượng tốt thương hiệu • Chú ý đến trang phục nhân, tác phong làm việc, thái độ ứng xử, …của nhân viên để lại ấn tượng tốt đẹp tâm trí khách hàng • Thiết kế trụ sở làm việc, văn phòng đại diện thiết kế bên trong, phối hợp màu sắc chủ đạo công ty thật bắt mắt, cách bố trí, xếp ghế, bàn làm việc, nội thất bên trong,… cho để khách hàng có thiện cảm với cơng ty • Jetstar cần có hoạt động mang sắc riêng, gây nhiều ý giới truyền thông, cộng đồng xã hội • Cần đầu tư nhiều cho sản phẩm mang hình ảnh Jetstar để cung cấp cho khách hàng, vật dụng sứ giả tích cực đem hình ảnh Jetstar đến ngõ ngách sống thường ngày với nhiều đối tượng khác • Quan tâm đến hình thức bên ngồi hệ thống phương tiện kinh doanh, không để bị trầy xước, phai màu, bẩn, … PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Mặc dù vấp phải cạnh tranh mạnh mẽ từ đối thủ VN airlines, Jetstar vươn lên mạnh mẽ với ý chí kiên cường cơng hồn hồn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cơng tác hồn thiện dịch vụ bay Hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hoàn chỉnh nhiều người tiêu dùng biết đến (chỉ sau VN airlines) thành công lớn hãng Tuy nhiên hệ thống chưa hồn thiện chưa chiếm phần lớn lòng tin khách hàng Trước mắt có vơ vàn khó khăn mà Jetsar phải đối mặt rắc rối dịch vụ bay, hoãn bay, cố kỹ thật, … Ngoài hệ thống nhận diện thương hiệu Hãng bị cục hàng khơng dân dụng Viêt Nam hủy bỏ Buộc Jetsar phải thay hệ thống nhận diên thương hiệu khác sở hệ thống nhận diện thương hiệu cũ Vậy nghiên cứu có ý nghĩa gì? Đó thương hiệu mà dần chiếm tình cảm khách hàng trước đối thủ khổng lồ VN Airlines Mặc dù chưa hoàn thiện nói thương hiệu thành cơng định vị vị trí định tâm trí khách hàng Một logo đẹp, slogan đặc trưng hết tên gọi dễ nhớ, dễ đọc trở nên thân quen với khách hàng Và phải nghiên cứu để biết khách hàng đánh thương hiệu Jetstar, yếu tố thương hiệu dành thiện cảm khách hàng để từ có sở cho hãng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu thành công hơn, thân thiện với khách hàng Tất nhiên phải song hành với chất lượng dịch vụ Để xứng đáng hãng hàng không giá rẻ đảm bảo chất lượng 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản bá thương hiệu kênh thông tin đại chúng nhằm tăng khả nhận biết thương hiệu - Hoàn thiện việc xây dựng trang wed để giúp khách hàng dễ dàng tham khảo, thực đặt vé, mua vé… - Cần hoàn thiện tăng cường xây dựng sơ vật chất - Thông tin đến khách hàng thơng qua chương trình tài trợ, ủng hộ… - Đào tạo đội ngủ cán công nhân viên, cần xây dựng thái độ thân thiện với khách hàng - Cần nâng cao chất lượng chuyến bay - Tăng cường khuyến mãi, quảng cáo… 1.2.2 Đối với ban ngành liên quan - Nhà nước cần có định hướng phát triển thương hiệu doanh nghiệp, giải thưởng thương hiệu phải có tính thuyết phục chất lượng - Tun truyền tăng cường nhận thức doanh nghiệp, người tiêu dùng việc xây dựng, phát triển thương hiệu - Tăng cường hoạt động bảo vệ thương hiệu - Ổn định kinh tế, thị trường tài để tạo sở cho phát triển thương hiệu - Hổ trợ doanh nghiệp việc xây dựng, quảng bá thương hiệu PHỤ LỤC Phiếu khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT Mã số: Xin chào q anh (chị)! Chúng tơi nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế, thực đề tài: "Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hàng không trường đại học kinh tế Huế" Ý kiến quý anh (chị) đóng góp vơ q giá nghiên cứu Mọi thông tin bảng hỏi giữ kín dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh (chị), xin chân thành cảm ơn! Anh (chị) vui lòng chọn phương án () mà anh (chị) cho phù hợp cho câu sau: Phần I: Chọn lọc đối tượng điều tra Anh chị có làm lĩnh vực sau khơng? Lĩnh vực Chọn Phát thanh, truyền hình, báo chí Quảng cáo Nghiên cứu thị trường Công ty đạihãng hàng không Khác Hoạt động Ngừng vấn Ngừng vấn Ngừng vấn Ngừng vấn Tiếp tục Phần II: Nhận biết thương hiệu Câu 1: Khi nhắc đến hãng hàng không anh chị nghĩ đến hãng nào? ……………………………………………………………………………………… …… Câu 2: Ngoài anh chị biết đến hãng hàng khơng khác? Air Mekong Indochina Airlines Jetstar Pacific Airlines Việt Nam Airlines Vasco Vietjet Airlines Câu 3: Anh chị có biết đến thương hiệu Jetstar khơng ? Có (Tiếp câu 4) Khơng (Chuyển sang câu 7) Câu 4: Anh chị biết đến Jetstar qua phương tiện nào? (có thể chọn nhiều đáp án) Truyền hình,truyền Các vật quảng cáo thường xuyên (áo mưa, mũ, bút, ) Báo chí Đội ngũ nhân viên Bảng hiệu, hộp đèn, Hoạt động tài trợ thể dục thể thao, văn nghệ Internet Tổ chức kiện (giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm, ) Băng rơn, áp phích Khác (ghi rõ): Câu 5: Anh chị cho biết mức độ hiểu biết Jetstar? Hồn tồn khơng biết Khơng biết Trung lập Biết Biết rõ Câu : Đặc điểm nhận diện Jetstar sau làm anh chị nhớ nhất? Tên gọi Màu sắc Slogan Logo Các vật quảng cáo thường xuyên (áo mưa, mũ, bút, ) Khác Xin ghi rõ: ………………………… Câu 7: Những đặc điểm theo anh chị quan trọng giúp anh chị nhận thương hiệu? (sắp xếp mức độ quan trọng từ 1-4) Tên gọi Logo Màu sắc Slogan Phần III: Đánh giá yếu tố tạo nên thương hiệu Jetstar Xin anh (chị) cho biết nhận định phát biểu sau cách đánh dấu () vào ô theo mức độ từ 1-5: Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý YẾU TỐ Tên thương hiệu Jetstar 8.1 Ngắn gọn 8.2 Dễ đọc 8.3 Dễ nhớ 8.4 Ấn tượng 8.5 Nhìn chung anh chị thích thương hiệu Jetstar Logo Jetstar 9.1 Đơn giản 9.2 Dễ nhớ 9.3 Nổi bật 9.4 Có ý nghĩa 9.5 Nhìn chung anh chị thích Logo Jetstar 10 Câu thông điệp truyền thông: : Giá rẻ hàng ngày người bay” 10.1 Thể đặc tính sản phẩm 10.2 Ngắn gọn 10.3 Dễ nhớ 10.4 Ấn tượng 10.5 Có ý nghĩa 10.6 Nhìn chung anh chị thích thơng điệp truyền thơng thương hiệu Jetstar 11 Màu sắc đặc trưng 11.1 Dễ nhận biết 11.2 Nổi bật 11.3 Hài hòa 11.4 Nhìn chung anh chị thích màu đặc trưng thương hiệu Jetstar 12 Các yếu tố khác: trụ sở công ty, đồng phục nhân viên… 12.1 Dễ nhận biết 12.2 Bắt mắt 12.3 Có tính thẩm mỹ 12.4 Nhìn chung anh chị thích yếu tố Lưu ý câu từ 8-12, dối với khách hàng chưa biết Jetstar, người vấn cho khách hàng xem hình ảnh để họ có đánh giá đặc điểm nhận diện thương hiệu Jetstar Câu 13: Anh chị máy bay hãng Jetstar Pacific Airlines chưa? Rồi Đến câu 13 Chưa Đến câu 16 Câu 14: Anh chị thường máy bay Jetstar dịp nào? Du lịch Lễ, Tết Công tác Khác Xin ghi rõ: ………………………… Câu 15: Mức độ thường xuyên máy bay Jetstar? 1-2 lần/ năm 3-5 lần/ năm > lần Câu 16: Anh (chị) có ý định Jetstar thời gian tới? Chắc chắn không Nhiều khả khơng Có lẽ có, có lẽ khơng Nhiều khả có Chắc chắn có Câu 17: Mức độ quan tâm anh (chị) thương hiệu Jetstar Pacific Airlines? Rất không quan tâm Không quan tâm Trung lập Quan tâm Rất quan tâm Câu 18: Ấn tượng anh chị thương hiệu Jetstar? Màu sắc bật Logo độc đáo Chất lượng dịch vụ CT khuyến Giá rẻ An toàn Khác Xin ghi rõ: …………………………… Câu 19: Anh chị có ý kiến để hồn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Jetstar? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần IV: Thông tin cá nhân người vấn Câu 20 : Họ tên: … ………………………………………………………………………………… Câu 21: Độ tuổi? < 25 25 – 40 40 – 50 >50 Câu 22: Trình độ học vấn? Trung cấp Cao đẳng Trên đại học Câu 23: Nghề nghiệp? Sinh viên hệ quy làm Đại học Sinh viên hệ vừa học vừa Xin chân thành cảm ơn ! −−−− −−−− ... tiễn hệ thống nhận diện thương hiệu  Tìm hiểu thị trường mức độ nhận biết thương hiệu Jetstar sinh viên trường đại học kinh tế Huế  Đánh giá sinh viên đại học huế HTNDTH Jetstar Các đặc điểm thương. .. khách hàng vị trí nào, khách hàng nhận thức thương hiệu Những lý nhóm tơi định lựa chọn đề tài: "Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines trường đại học kinh. .. kinh tế Huế" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu sinh viên đại học kinh tế Huế thương hiệu Jetstar Pacific Airlines 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hàng không jetstar pacific airlines tại trường đại học kinh tế huế , Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu hãng hàng không jetstar pacific airlines tại trường đại học kinh tế huế , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay