Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

19 28 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ oOo BÀI TIỂU LUẬN MÔN LUẬT CẠNH TRANH ĐỀ TÀI THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỚC NHĨM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: NHĨM Bình Dương, năm 2018 DANH SÁCH NHÓM Họ Và Tên Hoàng Duy Trần Duy Khá Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Khương Duy Nguyễn Hữu Luân Nguyễn Thị Ly Mã số sinh viên 1523801010224 1523801010277 1523801010234 1523801010254 1523801010312 1523801010040 MỤC LỤC Phần mở đầu _4 CHƯƠNG I Khái quát Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh 1.1 Cạnh Tranh Và Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh _4 1.1.1 Khái niệm Cạnh Tranh, Cạnh Tranh không lành mạnh 1.1.2 Đặc điểm Cạnh Tranh không lành mạnh _5 1.2 Các Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh _7 CHƯƠNG II Thực tiễn áp dụng quy định Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh Kiện nghị hoàn thiện 2.1 Thực trạng Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh Việt Nam 2.2 Xử lí Hành vi Cạnh Tranh khơng lành mạnh _11 2.2.1 Quy định pháp luật xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh 11 2.2.2 Căn xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh _12 2.2.3 Chế tài hành vi cạnh tranh không lành mạnh 12 2.3 Sự thay đổi quy định Hành vi cạnh tranh không lành mạnh Luật Cạnh tranh 2018 _14 2.4 Kiến nghị hoàn thiện _15 Kết luận 17 Danh mục tài liệu tham khảo _18 Bảng phân công công việc 19 THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH Phần mở đầu Cạnh tranh kinh doanh hoạt động tất yếu kinh tế thị trường Hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, hoạt động cạnh tranh gây nhiều áp lực doanh nghiệp thương trường Với mục đích trì tồn tại, mở rộng thị phần đạt lợi nhuận tối đa hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp trở nên khốc liệt Do đó, khơng doanh nghiệp dùng thủ đoạn để cạnh tranh cách không lành mạnh Từ đó, yêu cầu có quy định pháp luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành tất yếu, nhằm tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp, đồng thời, xử phạt nghiêm hành vi cạnh tranh không lành mạnh Vậy nay, pháp luật Cạnh tranh quy định hành vi cạnh trạnh không lành mạnh nào? Sự thay đổi Luật Cạnh tranh 2018 so với Luật Cạnh trạnh 2004 đủ để hồn thiện quy định thiếu sót hay chưa? Bài tiểu luận sau tìm câu trả lời cho câu hỏi nhằm làm rõ “Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hành vi cạnh tranh không lành mạnh” Qua đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật Cạnh tranh giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh nhóm hành vi “Cạnh tranh khơng lành mạnh” CHƯƠNG I Khái quát Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh I.1 Cạnh Tranh Và Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh I.1.1 Khái niệm Cạnh Tranh, Cạnh Tranh không lành mạnh  Cạnh tranh Theo từ điển tiếng Việt, “Cạnh tranh cố gắng giành phần hơn, phần thắng người, tổ chức hoạt động nhằm lợi ích nhau” Đây khái niệm chung cho “Cạnh tranh” nhiều mặt đời sống xã hội Cạnh tranh hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Theo hiểu Cạnh tranh kinh tế ganh đua chủ thể kinh tế nhằm giành lấy vị tạo nên lợi tương đối sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ hay lợi ích kinh tế, thương mại khác để thu nhiều lợi ích cho Về chất cạnh tranh kinh Hoàng Phê (1998), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển tiếng Việt, Hà Nội 5 tế chạy đua “doanh nghiệp” thị trường nhằm không ngừng tung thị trường sản phẩm, dịch vụ tốt với giá thấp nhằm thu hút, lơi kéo khách hàng phía mình, với mục định tối ưu hóa lợi nhuận đạt doanh nghiệp Vì nhiều doanh nghiệp thực hành vi cạnh tranh theo nhiều hình thái khác nhau, số hình thái “Cạnh tranh không lành mạnh” Vậy hành vi cạnh tranh không lành mạnh hiểu nào? Và có tác động đến kinh tế thị trường?  Cạnh tranh không lành mạnh Dựa tính chất hành vi cạnh tranh, chia cạnh tranh thành hai hình thái là: cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh Cạnh tranh lành mạnh hành vi cạnh tranh thực tuân theo nguyên tắc pháp luật, tập quán kinh tế hay chuẩn mực khác kinh doanh Cạnh tranh khơng lành mạnh hình thái đối lập với cạnh tranh lành mạnh tính chất hành vi Khi doanh nghiệp thực hành vi cạnh tranh mà trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán kinh tế hay chuẩn mực khác kinh doanh dẫn đến việc gây thiệt hại có khả gây thiệt hại cho quyền, lợi doanh nghiệp khác, xem hành vi cạnh tranh không lành mạnh Một hành vi xem hành vi cạnh tranh không lành mạnh phụ thuộc vào nguyên tắc tập quán thương mại hay chuẩn mực khác kinh doanh Mặc khác vận động xã hội nhận thức quốc gia thay đổi ngun tắc, tập qn hay chuẩn mực Vì vậy, khái niệm cạnh tranh khơng lành mạnh có tính chất tương đối I.1.2 Đặc điểm Cạnh Tranh khơng lành mạnh Dựa khái niệm trình bày thấy rõ ba đặc điểm thể chất hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Thứ nhất, Hành vi cạnh tranh doanh nghiệp trình kinh doanh Đặc điểm thể quy định đối tượng áp dụng Luật cạnh tranh Theo đó, chủ thể thực hành vi cạnh tranh bao gồm doanh nghiệp theo nghĩa rộng, thuộc thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nước hoạt động Việt Nam, hiệp hội ngành nghề Những đối tượng lại đơn vị nghiệp, tổ chức người tiêu dùng, đơn vị truyền thông, tổ chức phi kinh tế… không đối tượng áp dụng quy định pháp luật cạnh tranh khơng lành mạnh Nhưng thực tế có trường hợp số tổ chức phi kinh tế, đơn vị truyền thông, … thực hành vi xâm phạm đến quyền cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp, Ví dụ: việc đưa tin sai thật doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ… đơn vị truyền thông Với quy định trên, chủ thể thực hành vi bị hạn chế nên pháp luật cạnh tranh khơng áp dụng để xử lý tình Mặt khác, đặc điểm khẳng định hành vi cạnh tranh không lành mạnh xảy kinh doanh ngành, lĩnh vực đời sống kinh tế, cơng đoạn q trình kinh doanh Pháp luật hành vi cạnh tranh không lành mạnh áp dụng cho ngành nghề, lĩnh vực kinh tế Nói cách khác, pháp luật khơng giới hạn áp dụng cho ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh kinh tế quốc dân Thứ hai, hành vi cạnh tranh trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại chuẩn mực khác kinh doanh Đây để xác định tính khơng lành mạnh hành vi cạnh tranh, phân biệt cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh Khi hành vi cạnh tranh ngược với nguyên tắc thiện chí, trung thực hay tập quán tương mại hay chuẩn mực khác kinh doanh xem hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo phát triển nên kinh tế thị trường nguyên tắc chuẩn mực thay đổi phụ thuộc theo phát triển Do đó, dựa hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh biến đổi thay đổi không ngừng thực tế mà khó định hình rõ ràng đầy đủ hành vi hành vi cạnh tranh không lành mạnh Thứ ba, hành vi gây thiệt hại gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp khác Một hành vi cạnh tranh thực gây thiệt hại thực tế có khả gây thiệt hại cho quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp khác Theo Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh Cộng hòa liên bang Đức, cấm “các hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh gây ảnh hưởng đáng kể cạnh tranh làm tổn hại đến đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng chủ thể tham gia thị trường khác” Luật Cạnh tranh thương mại Vương quốc Thái Lan có quy định tương tự: “Thương nhân không tiến hành hoạt động cạnh tranh không tự không bình đẳng, khơng tiến hành hoạt động gây thiệt hại, cản trở hạn chế hoạt động thương nhân khác…”2 Có thể thấy đặc điểm để phân biệt hành vi cạnh tranh không lành mạnh so với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Trong thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thống hành động nhóm doanh nghiệp nhằm giảm bớt loại bỏ đối thủ cạnh tranh, hạn chế khả hành động độc lập đối thủ cạnh tranh, làm thay đổi tình trạng quy luật cạnh tranh thị trường Thoả thuận hạn chế cạnh tranh, không cần phải xác định xác đối tượng mức độ thiệt hại vật chất cụ thể, cần phân tích chất diễn biến hành vi để kết luận tác động đến tình hình cạnh tranh thị trường liên quan Còn hành vi cạnh tranh không lành mạnh phải xác định mức độ gây thiệt hại khả gây thiệt hại hành vi mà chủ thể thực I.2 Các Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh ThS.LS Lê Văn Sua, Cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh năm 2004 kiến nghị hồn thiện 7 Dưới góc độ kinh tế, chất hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi chiếm đoạt ưu cạnh tranh doanh nghiệp khác cách bất hợp pháp hành vi huỷ hoại ưu cạnh tranh doanh nghiệp khác hành vi tạo ưu cạnh tranh giả tạo.3 Dựa chất phân nhóm cho hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh thành ba nhóm:  Nhóm 1: Nhóm hành vi chiếm đoạt ưu cạnh tranh doanh nghiệo khác Nhóm coi nhóm hành vi cạnh tranh điển hình Nó thể nhiều dạng thức khác gây nhầm lẫn nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ, lợi dụng thành đầu tư người khác, xâm phạm bí mật kinh doanh… Bản chất hành vi việc chiếm đoạt sử ưu cạnh tranh doanh nghiệp khác cách bất hợp pháp Dạng hành vi coi phổ biến, điển hình cạnh tranh khơng lành mạnh Theo quy định hành pháp luật Việt Nam ghi nhận nhóm bao gồm hành vi dẫn gây nhầm lẫn hay hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh “Hành vi dẫn gây nhầm lẫn” thường xâm phạm đến tên thương mại, hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, bao bì, dẫn địa lý in sản phẩm hàng hóa, hay dịch vụ đối thủ cạnh tranh Mục đích hành vi dẫn gây nhầm lẫn tạo nên nhầm lẫn khách hàng hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh với hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp “Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh” tiếp nhận, thu thập, sử dụng, tiết lộ vi phạm hợp đồng bảo mật, có hành vi lừa gạt hay lợi dụng người có nghĩa vụ bảo mật để có thơng tin thuộc bí mật kinh doanh doanh nghiệp khác chưa có đồng ý chủ sở hữu Hành vi nhằm chiếm đoạt, sử dụng ưu cạnh tranh doanh nghiệp khác  Nhóm 2: Nhóm hành vi hủy hoại ưu cạnh tranh doanh nghiệp khác Nhóm hành vi có chung chất cơng kích vào đối thủ cạnh tranh Có thể hành vi để triệt tiêu, hành vi làm suy giảm lợi cạnh tranh đối thủ cạnh tranh Hành vi nhóm thường thực hình thức đa dạng, phụ thuộc vào mục đích cơng kích Hành vi đưa thơng tin sai thật nhằm giảm uy tín đối thủ cạnh tranh hay lôi kéo, ép buộc khác hàng hay đối tác đối thủ cạnh tranh Hành vi ép buộc kinh doanh; hành vi gièm pha doanh nghiệp khác; hành vi gây rối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác hành vi ghi nhận pháp luật cạnh tranh Việt Nam ghi nhận nằm nhóm hành vi “Hành vi ép buộc kinh doanh” phương thức thực hành vi dùng áp lực để đe dọa thực cưỡng ép khách hàng, đối tác kinh doanh không giao dịch ngừng ThS.LS Lê Văn Sua, Cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh năm 2004 kiến nghị hồn thiện 8 giao dịch với đối thủ cạnh tranh Mục đích thực hành vi nhằm lôi kéo khách hàng đối tác kinh doanh đối thủ cạnh tranh để họ ngừng giao dịch không thực giao dịch với doanh nghiệp đó, làm giảm lượng khách hàng đối tác làm ăn đối thủ cạnh tranh với “Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác” hành vi đưa thông tin sai thật đối thủ cạnh tranh nhằm suy giảm uy tín đối thủ Hành vi hình thành dạng hình thức nói xấu, bơi nhọ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cách thức bán hàng, hay tiềm lực tài đối thủ cạnh tranh Hành vi thực trực tiếp gián tiếp khơng thiết doanh nghiệp phải có hành vi trực tiếp thực hành vi gièm pha “Hành vi gây rối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác” xâm phạm trực tiếp đến đối thủ cạnh tranh, cụ thể quấy phá, gây rối với hoạt động kinh doanh đối thủ cạnh tranh Mục đích hành vi cản trở, gián đoạn hoạt động kinh doanh đối thủ cạnh tranh Hành vi doanh nghiệp trực tiếp thực thông qua chủ thể khác thực hiện, hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh đối thủ cạnh tranh  Nhóm 3: Nhóm hành vi tạo ưu cạnh tranh giả tạo Bản chất nhóm hành vi tạo lợi cạnh tranh giả tạo nhằm lối kéo khác hàng Khác hàng đối tượng bị tác động trực tiếp nhóm hành vi này, phía doanh nghiệp khác chịu tác động trực tiếp tác động gián tiếp bị nguồn khách hàng Pháp luật hành Việt Nam ghi nhận hành vi thuộc nhóm hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, khuyến mại nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh bán hàng đa cấp bất “Hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh” hiểu hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh hành vi quảng cáo trái pháp luật, trái với thực, thực chất hàng hóa, dịch vụ thực cách quảng cáo theo kiểu so sánh hàng hóa, dịch vụ, bắt chước sản phẩm quảng cáo khác, đưa thông tin gian dối cho khách hàng Đây hành vi cạnh tranh xâm hại trực tiếp đến đối thủ cạnh tranh, quyền lợi ích hợp pháp người tiêu dùng “Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh” thấy biểu hành vi hoạt động khuyến mại bất chính, khơng trung thực nhằm lừa dối để thu hút khác hàng phía Cụ thể hành vi tổ chức khuyến mại gian dối giả thưởng, khuyến mại không trung thực gây nhầm lẫn hàng hóa, dịch vụ, … Các hành vi doanh nghiệp trực tiếp thực tiến hành thông qua thương nhân kinh doanh thực dịch vụ khuyến mại “Hành vi bán hàng đa cấp bất chính” quy định pháp luật hành vi mục đích nhằm bảo vệ lợi ích đáng người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, hạn chế việc tổn hại kinh tế cho người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp bất 9 CHƯƠNG II Thực tiễn áp dụng quy định Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh Kiện nghị hoàn thiện II.1 Thực trạng Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh Việt Nam Trong kinh tế thị trường nước ta, hoạt động cạnh tranh diễn cách khốc liệt, mang lại phát triển mặt kinh tế lẫn mặt khác đời sống xã hội Nhưng số doanh nghiệp muốn chiếm ưu cạnh tranh để tăng lợi nhuận không thực hoạt động cạnh tranh cách lành mạnh mà sử dụng phương thức thủ đoạn khác thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà pháp luật quy định cấm thực Hơn nữa, thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động khơng nhỏ đến tình hình chung mặt đời sống xã hội mà tác động đến hoạt động cạnh tranh Một số doanh nghiệp lợi dụng thành tựu đó, đặc biệt thành tựu cơng nghệ thông tin Internet để thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh Hiện thương mại điện tử phát triển cách cực thịnh, người tiêu dùng mua hàng hóa, dịch vụ thời gian, nơi với cú “Click” thông qua trang bán hàng hay mạng xã hội Nhưng họ lại xác định rõ xuất xứ, công dụng, mẫu mã, chất lượng, … thông tin biết theo chiều từ doanh nghiệp cung cấp mà khách hàng khó kiểm chứng Khơng doanh nghiệp lợi dụng điểm nhằm thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh như: quảng cáo không trung thực hàng hóa, dẫn gây nhầm lẫn,… Khơng thế, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng tăng cao mà việc sản xuất mặt hàng đơn giản với thành tựu công nghệ Vậy năm gần có bao nhiều vụ vi phạm quy định Hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị điều tra, xử lí? Thơng qua báo cáo thường niên Cục quản lý cạnh tranh 4, bảng thống kê điều tra vụ việc cạnh tranh giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 Bảng thống kê điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh Cục Quản lý Cạnh tranh (2015), Báo cáo thường niên 2015 10 Các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20 33 37 24 2 Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh Gièm pha doanh nghiệp khác Chỉ dẫn gây nhầm lẫn Bán hàng đa cấp bất 1 Gây rối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác Tổng số 14 28 36 41 28 Tình hình vụ việc vi phạm quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh có diễn biến phức tạp năm qua Hành vi vi phạm chiếm đa số hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh Trong năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành điều tra tố 46 vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh, qua khởi xướng điều tra 28 vụ việc đồng thời hoàn thành điều tra ban hành định xử lý 02 vụ việc khởi xướng từ năm 2014 Các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh khởi xướng điều tra năm 2015 chủ yếu là: Quảng cáo đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn, quảng cáo so sánh trực tiếp, bán hàng đa cấp bất Trong năm 2016 Cục Quản lý Cạnh tranh thực hàng loạt xử phạt nhiều công ty bán hàng đa cấp, 14 công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, 11 doanh nghiệp tạm ngừng chấm dứt hoạt động Hiện số doanh 11 nghiệp hoạt động giảm từ 67 cơng ty năm 2015 xuống 40 doanh nghiệp hoạt động năm 2016 Số người tham gia bán hàng đa cấp giảm khoảng 500.000 người, giảm 57% so với kỳ năm 2015 khoảng 1,2 triệu người Đầu năm 2017 Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) thực chấm dứt hoạt động kinh doanh hai doanh nghiệp đa cấp Công ty TNHH Triwonder International Công ty TNHH Isagenix Việt Nam lý cơng ty khơng triển khai hoạt động bán hàng đa cấp thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp5 II.2 Xử lí Hành vi Cạnh Tranh khơng lành mạnh II.2.1 Quy định pháp luật xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh Quy định việc xử lí hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh quy định theo Luật cạnh tranh 2004 Ngồi quy định Luật sở hữu trí tuệ 2005 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi gây nguy hại cho xã hội, ảnh hưởng đến đối thủ cạnh tranh nói riêng đến mơi trường cạnh tranh nói chung Pháp luật quy định biện pháp chế tài phù hợp để áp dụng hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm đảm bảo tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh người tiêu dùng  Đối tượng áp dụng hình thức xử lí Đối tượng bị áp dụng chế tài hành vi cạnh tranh không lành mạnh chủ thể thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Cạnh tranh thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm Vậy nên đối tượng bị áp dụng chế tài tổ chức, cá nhân kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân; Hợp tác xã; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; hộ kinh doanh; cá nhân khơng có đăng ký kinh doanh người bán hàng rong, làm dịch vụ có thu nhập thấp Hiệp hội ngành nghề (Khoản Điều Luật Cạnh tranh 2004) thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm  Thẩm quyền xử lí Căn vào Điểm d Khoản Điều 49 Luật Cạnh tranh Điều 40 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP, thẩm quyền xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc quan Quản lý cạnh tranh, Cục quản lý cạnh tranh trực thuộc Bộ cơng thương Cơ quan có chức là giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực quản lý nhà nước cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam quy định Nghị Bình Ngun, Thêm hai cơng ty đa cấp bị xóa sổ, 20/02/2017 12 định số 06/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 09/01/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Quản lý cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh quan có chức tiến hành điều tra, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định Luật Cạnh tranh II.2.2 Căn xử lí hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh Thứ nhất, phải có hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh: Hành vi cạnh tranh có chất hành vi chiếm đoạt ưu cạnh tranh, hủy hoại ưu cạnh tranh doanh nghiệp khác cách bất hợp pháp hành vi tạo ưu cạnh tranh giả tạo Thứ hai, phải có thiệt hại khả thiệt hại cạnh tranh không lành mạnh Thiệt hại đặc điểm hành vi cạnh tranh không lành mạnh điểm phân biệt cạnh tranh không lành mạnh với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Việc xác định thiệt hại hay khả gây thiệt hại yêu cầu bắt buộc cần thiết để bên bị hại có đòi bồi thường quan có thẩm quyền áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại hay chế tài khác để xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh Thứ ba, phải có mối quan hệ nhân hành vi cạnh tranh không lành mạnh thiệt hại Quan hệ nhân hành vi vi phạm thiệt hại mối quan hệ trực tiếp, suy diễn chủ quan Hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi diễn trước, thiệt hại trực tiếp hành vi gây xảy sau Bên thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh phải chịu trách nhiệm pháp lý chế tài tương ứng gây thiệt hại định cho đối thủ cạnh tranh, mà nguyên nhân trực tiếp hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh Thứ tư, phải có lỗi cạnh tranh khơng lành mạnh Lỗi trạng thái tâm lý người có hành vi vi phạm, phản ánh nhận thức người hành vi hậu hành vi mà họ thực Hành vi cạnh tranh bị coi có lỗi khơng lành mạnh hành vi vi phạm tập quán nghề nghiệp, phá vỡ quan hệ bình đẳng, cơng quan hệ cạnh tranh thị trường II.2.3 Chế tài hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo quy định Luật Cạnh tranh Việt Nam, hình thức chế tài xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh chủ yếu chế tài hành Ngồi có chế tài hình dân số trường hợp  Chế tài hành Căn theo Khoản Điều 117 Luật Cạnh tranh 2004 có quy định, tổ chức, cá nhân thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh phải chịu hình thức xử phạt cảnh cáo phạt tiền Cụ thể hình thức phạt tiền mức phạt tiền 13 tối đa 100.000.000 đồng cá nhân 200.000.000 đồng tổ chức theo Khoản Điều Nghị định số 71/2014/NĐ-CP Ngoài bị phạt tiền, hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung theo quy định Nghị định số 71/2014/NĐ-CP Các hành phạt bổ sung bao gồm: Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để thực hành vi vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hơn nữa, Pháp luật cạnh tranh quy định biện pháp khắc phục hậu buộc cải cơng khai chủ thể thực hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh định  Chế tài hình Việc truy cứu trách nhiệm hình hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định chương XVIII Bộ Luật hình 2015 Cụ thể tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lí kinh tế: Tội sản xuất, bn bán hàng giả (Điều 192); Tội sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193); Tội sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); Tội sản xuất, bn bán hàng giả thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống trồng, vật nuôi (Điều 195); Tội cố ý công bố thông tin sai lệch che giấu thông tin hoạt động chứng khoán (Điều 209); Tội sử dụng thơng tin nội để mua bán chứng khốn (Điều 210); Tội thao túng thị trường chứng khoán ( Điều 211); Tội vi phạm quy định cạnh tranh (Điều 217); Tội vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a); Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225); Tội xâm phạm quyền sở hữu cơng nghiệp (Điều 226) Hình phạt áp dụng tội danh thường phạt tiền, cải tạo khơng giam giữ tù có thời hạn Ngồi ra, áp dụng biện pháp tịch thu phần toàn tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định  Chế tài dân Bồi thường thiệt hại chế định quan trọng hệ thống chế tài áp dụng hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chức chủ yếu bồi thường thiệt hại khôi phục, đền bù, nhằm bù đắp tổn thất vật chất tinh thần mà bên mang quyền phải gánh chịu hành vi vi phạm quy tắc kinh doanh bên gây Theo Điều Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014, xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực cạnh tranh vấn đề bồi thường thiệt hại dẫn chiếu thực theo quy định pháp luật dân Vấn đề khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại hành vi cạnh tranh không lành mạnh áp dụng theo quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, chương XX Bộ luật dân 2015 pháp luật có liên quan.Yêu cầu bồi thường thiệt hại quyền mặc định pháp luật thừa nhận, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chủ thể bị xâm phạm đến quyền lợi ích Vì vậy, chế tài bồi thường thiệt hại áp 14 dụng đồng thời với chế tài khác II.3 Sự thay đổi quy định Hành vi cạnh tranh không lành mạnh Luật Cạnh tranh 2018 Luật Cạnh Tranh 2018 thay đổi số quy định cạnh tranh không lành mạnh so với Luật Cạnh Tranh 2004 Luật Cạnh tranh 2018, hành vi "quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, "Phân biệt đối xử Hiệp hội”, "Bán hàng đa cấp bất chính” khơng quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh chịu điều chỉnh pháp luật cạnh tranh Bởi hành vi điều chỉnh văn pháp luật mang tính chất chuyên ngành khác Luật Quảng cáo, Nghị định 42/2014/NĐ-CP Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Việc quy định tránh mâu thuẫn chồng chéo thẩm quyền hình thức xử lý, đảm bảo nâng cao hiệu thực thi pháp luật Và việc bãi bỏ quy định hành vi “bán hàng đa cấp bất chính” “phân biệt đối xử hiệp hội”, hành vi không phản ánh chất hành vi cạnh tranh không lành mạnh Các hành vi Ép buộc kinh doanh, Gièm pha doanh nghiệp khác, Gây rối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác nhìn chung khơng thay đổi chất hành vi so với luật canh 2018 Tại Luật cạnh tranh 2018, có thay đổi số quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cụ thể là: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn, Nếu doanh nhân doanh nghiệp mà thiết kế logo, sử dụng mẫu mã bao bì đóng gói, đặt tên gọi hàng hóa tương tự tên gọi hàng hóa đối thủ cạnh tranh dẫn đến nhầm lẫn cho người tiêu dùng hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh đòi hỏi quan hành phải xủ lý từ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký quyền kiểu dáng mẫu mã, logo, slogan tên gọi cho hàng hóa (Điều 40, Luật cạnh tranh 2004) Theo Luật cạnh tranh 2018 thay đổi hành vi lơi kéo khách hàng bất cụ thể hóa điểm a, khoản 5, Luật canh tranh 2018: Đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng doanh nghiệp hàng hóa, dịch vụ So sánh hàng hóa doanh nghiệp với hàng hóa doanh nghiệp khác không chứng minh nội dung, Tại Khoản 1, Điều 45, Luật cạnh tranh 2004 quy định: cần so sánh trực tiếp sản phẩm doanh nghiệp với doanh nghiệp khác hành vi cạnh tranh không lành mạnh Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2018 thu hẹp phạm vi điều quy định này, theo việc so sánh hàng hóa khơng chứng minh nội dung bị coi hành vi cạnh tranh không lành mạnh Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, hành vi Luật cạnh tranh 2018 cụ thể hành vi Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành tồn 15 dẫn đến có khả dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ II.4 Kiến nghị hồn thiện Thực tế cho thấy, cạnh tranh khơng lành mạnh Việt Nam diễn vô phức tạp, phổ biến rộng khắp lĩnh vực kinh tế Song năm gần mà nhu cầu xử lý giải tranh chấo cao số vụ đưa ánh sáng ít, bên cạnh người bị hại “ngại’’ kiện Vì cậy cần có biện pháp xử lý giải tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh để xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, cơng bằng, bình đẳng phát triển Hồn thiện quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh a) Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn thi hanh cho Luật cạnh tranh 2018 cách cụ thể Để áp dụng vào thực tiễn khơng diễn khó hiểu hay hiểu sai tinh thần Luật cạnh tranh 2018 b) Bổ sung số hành vi cạnh tranh không lành mạnh vào luật cạnh tranh Việt Nam Các quy định cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu cơng nghệ luật cạnh tranh 2018 mang tính liệt kê song chưa bao quát hết trường hợp thực tế Điển hình hành vi chiếm đoạt tên miền internet cần bổ sung vào hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh Ngồi hành vi “ chấm dứt đột ngột quan hệ kinh doanh với đối tác” mà không thông báo trước thời gian hợp lý hay hành vi “từ chối kinh doanh khơng có lý đáng” “phân biệt giá” hành xảy phổ biến thực tế kinh doanh gây hậu tương đối nghiêm trọng nên bổ sung hành vi vào hành vi cạnh tranh không lành mạnh c) Đề xuất địa áp dụng luật cạnh tranh năm 2018 Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh hầu quy định tất chủ thể tham gia thị trường nhằm mục đích cạnh tranh địa áp dụng luật khơng bó hẹp doanh nghiệp luật cạnh tranh Việt Nam Do vậy, để đảm bảo tính hiệu tác động đến tất đối tượng tham gia thị trường luật cạnh tranh 2018 cần áp dụng cho tất chủ thể tham gia thị trường với mục đíc cạnh tranh Về thẩm quyền xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh Về lực thẩm quyền quan giải tranh chấp quy định Luật Cạnh Tranh nhiều hạn chế Vì số lượng hành vi 16 cạnh tranh không lành mạnh ngày gia tăng với tính chất ngày phức tạp song số vụ quan đứng giải tranh chấp hạn chế, chưa tương xứng nhu cầu Do có chồng chéo thẩm quyền việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh nên doanh nghiệp tố cáo đây, tố cáo Đây nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngại tố cáo hành vi vi phạm Ví dụ trường hợp doanh nghiệp có hành vi vtklm tổng hợp từ nhiều vi phạm khác quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa… Nằm bao bì sản phẩm Khi tra khoa học công nghệ xử lý đến vấn đề liên quan đến bảo hộ thương hiệu hàng hóa, văn hóa thể thao du lịch lại xử lý vấn đề liên quan đến quyền tác giả, Cục quản lý cạnh tranh- công thương lại chịu trách nhiệm phát xử lý hành vi Do vậy, Luật Cạnh Tranh cần quy định rõ ràng cụ thể trách nhiệm quan Tuy nhiên quan chun mơn hóa xử lý hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh cần phải quy định hỗ trợ mặt kỹ thuật đặc thù cho quan có liên quan Sử dụng thực tiễn tư pháp việc giải vụ việc cạnh tranh không lành mạnh Có thể khẳng định rằnng Luật Cạnh Tranh Việt Nam nhiều “kẻ hở”.Pháp luật cạnh tranh liệt kê hết hành vi cạnh tranh không lành mạnh Các điều tra viên phải đối mặt với vụ việc thực tế chưa xảy Việt Nam không quy định rõ ràng luật Do vụ xử lý cạnh tranh khơng lành mạnh cần phải tuyên bố công khai để nhà làm luật cơng chúng có thơng tin “căn cứ” để xử lý nhữn vụ việc tương tự xảy sau Việc sử dụng thực tiễn tư pháp việc giải tranh chấp nên coi “án lệ” đề quan quản lý cạnh tranh hay tòa án đúc rút kinh nghiệm cho vụ việc tương tự xảy sau giải thỏa đáng, khách quan nhanh chóng Nâng cao ý thức pháp luật tự bảo vệ doanh nghiệp người tiêu dùng a) Về phía doanh nghiệp Thực tế có nhiều doanh nghiệp thành lập chí doanh nghiệp tồn lâu đời chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng ý thức pháp luật kinh doanh Họ chưa thực hiểu pháp luật cho họ quyền gì, ngược lại họ phải có nghĩa vụ pháp luật quy định hoạt động mà họ quan tâm Vì doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức pháp luật cạnh tranh đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối thủ cạnh tranh 17 b) Khả tự bảo vệ người tiêu dùng Thực tế hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh làm xâm hại đến quyền lợi người tiêu dùng gây nguy hiểm cho sức khỏe tính mạng họ Điều đáng lo kiến thức tiêu dùng người Việt Nam thấp Vì người tiêu dùng tự cập nhật học hỏi bổ sung kiến thức cho để tự bảo lợi ích đáng Người tiêu dùng cần phải mạnh khiếu nại tố cáo tới quan có thẩm quyền để yêu cầu đổi hàng hóa chất lượng, đòi bồi thường thiệt hại cho bảo quyền lợi cho cộng đồng người tiêu dùng Kết luận Qua tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh có ý nghĩa cơng đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật Cạnh tranh Từ đó, góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, cơng lập pháp ln nắm vai trò quan trọng thiết yếu trọng phát triển kinh tế - xã hội Để có mơi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, cơng bằng, đảm bảo phát huy tiềm kinh tế đất nước hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Việt Nam cần có hệ thống pháp luật đồng bộ, thống hồn thiện, có chế đảm bảo cho doanh nghiệp nước phát huy nội lực, tăng sức cạnh tranh thương trường, đảm bảo cho doanh nghiệp nước ngồi mơi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi Để công tác đấu tranh phòng, chống cạnh tranh khơng lành mạnh phát huy hiệu thực tế bên cạnh việc nâng cao lực thực thi pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền nói chung hiệu lực thực thi nhiệm vụ quan quản lý cạnh tranh nói riêng cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục cần quan tâm cộng đồng để nâng cao khả tự bảo vệ đối tượng có liên quan, đưa pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh đến gần với chủ thể kinh doanh để nâng cao khẳ tự vệ, hình thành thói quen, xây dựng đạo đức kinh doanh nhằm đảm bảo cho pháp luật chế tài hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh có hiệu thực tế 18 Danh mục tài liệu tham khảo Luật cạnh tranh 2004 Luật cạnh tranh 2018 Nghị định 71/2014 NĐ-CP Giáo trình cạnh tranh Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ Biện TS Lê Danh Vĩnh Cục Quản lý Cạnh tranh (2015), Báo cáo thường niên 2015 Đồng Quang Hải, Luận văn thạc sĩ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH THEO PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM Hoàng Phê (1998), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển tiếng Việt, Hà Nội Bình Ngun, Thêm hai cơng ty đa cấp bị xóa sổ, 20/02/2017 ThS.LS Lê Văn Sua, Cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh năm 2004 kiến nghị hoàn thiện 10.Vũ Thùy Dương, Tiểu luận hành vi cạnh tranh không lành mạnh 19 Bảng phân công công việc Công việc Chọn đề tài, Xây dựng đề cương Phần mở đầu Chương I Mục 1.1 Chương II Mục 1.2 Mục 2.1 Mục 2.2 Mục 2.3 Mục 2.4 Kết luận Tổng Hợp, chỉnh sửa nội dung Thiết kế, Trình bày Tiểu luận Xây dựng Thuyết trình Thiết kế, trình bày thuyết trình Mục 1.1.1 Mục 1.1.2 Mục 2.2.1 Mục 2.2.2 Mục 2.2.3 Người Thực Hoàng Duy Hoàng Duy Hoàng Duy Nguyễn Hữu Luân Hoàng Duy Nguyễn Thị Ly Nguyễn Hữu Luân Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Khương Duy Trần Duy Khá Nguyễn Thị Ly Hoàng Duy Trần Duy Khá Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Khương Duy Nguyễn Thị Ly Nguyễn Hữu Luân ... Xử lí Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh II.2.1 Quy định pháp luật xử lí hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh Quy định vi c xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định theo Luật cạnh tranh. .. thống pháp luật Cạnh tranh giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh nhóm hành vi Cạnh tranh không lành mạnh CHƯƠNG I Khái quát Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh I.1 Cạnh Tranh Và Hành vi. .. 2.1 Thực trạng Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh Vi t Nam 2.2 Xử lí Hành vi Cạnh Tranh khơng lành mạnh _11 2.2.1 Quy định pháp luật xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh , Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ,  ThS.LS Lê Văn Sua, Cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh năm 2004 và kiến nghị hoàn thiện., CHƯƠNG I . Khái quát về Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh, CHƯƠNG II . Thực tiễn áp dụng quy định về Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh và Kiện nghị hoàn thiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay