Nghiên cứu sự biến đổi đặc trưng, tính chất và hình thái cấu trúc của polyethylene tỷ trọng cao trong quá trình thử nghiệm tự nhiên tại bắc trung bộ

176 15 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ********** LÊ ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI ĐẶC TRƯNG, TÍNH CHẤT HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA POLYETHYLENE TỶ TRỌNG CAO TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM TỰ NHIÊN TẠI BẮC TRUNG BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGHỆ AN - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ********** LÊ ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI ĐẶC TRƯNG, TÍNH CHẤT HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA POLYETHYLENE TỶ TRỌNG CAO TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM TỰ NHIÊN TẠI BẮC TRUNG BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ HĨA HỌC Chun ngành: Hóa Hữu Mã số: 9.44.01.14 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Thái Hoàng PGS.TS Lê Đức Giang NGHỆ AN - 2018 LỜI CẢM ƠN Trước hết, trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Thái Hồng PGS.TS Lê Đức Giang tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho trình nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thúy Chinh anh chị em Phòng Hóa lý - vật liệu phi kim loại, Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, tập thể thầy cô giáo Viện phạm Tự nhiên – Trường Đại học Vinh, quan tâm giúp đỡ thực nhiệm vụ luận án đóng góp thảo luận khoa học quý giá Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh – nơi công tác, động viên chia sẻ khó khăn tơi thực luận án Nghệ An, ngày 01 tháng 11 năm 2018 Lê Đức Minh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình tơi thực theo hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình luận án tiến sĩ khác Nghệ An, ngày 01 tháng 11 năm 2018 Lê Đức Minh i MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục i Danh mục từ viết tắt iv Danh mục hình vẽ, đồ thị vi Danh mục bảng biểu ix Mở đầu Chương Tổng quan 1.1 Những thông tin polyethylene 1.1.1 Giới thiệu polyethylene 1.1.2 Phân hủy quang phân hủy oxy hóa quang polyethylene 1.2 Polyethylene tỷ trọng cao (HDPE) 11 1.2.1 Giới thiệu HDPE 11 1.2.2 Cấu trúc đặc trưng, tính chất HDPE 13 1.3 Vật liệu tổ hợp HDPE/chất độn calcium carbonate 14 1.4 Thử nghiệm tự nhiên thử nghiệm gia tốc polymer 15 1.4.1 Thử nghiệm tự nhiên 15 1.4.2 Thử nghiệm gia tốc 22 1.5 Tuổi thọ sử dụng/thời hạn sử dụng vật liệu polymer 27 1.5.1 Ảnh hưởng nhiệt độ 27 1.5.2 Ảnh hưởng độ ẩm, nước 30 1.5.3 Ảnh hưởng thời tiết 31 ii 1.6 Tình hình nghiên cứu thử nghiệm tự nhiên, thử nghiệm gia tốc dự báo thời hạn sử dụng polymer 32 1.6.1 Tình hình nghiên cứu giới 32 1.6.2 Tình hình nghiên cứu nước 42 Chương Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 49 2.1 Hóa chất thiết bị 49 2.1.1 Nguyên liệu hóa chất 49 2.1.2 Dụng cụ thiết bị 49 2.2 Chế tạo mẫu HDPE khơng có có chất độn CaCO 3-bt 50 2.3 Thử nghiệm tự nhiên thử nghiệm gia tốc 51 2.3.1 Thử nghiệm tự nhiên 51 2.3.2 Thử nghiệm gia tốc 51 2.3.3 Sơ đồ tạo mẫu TNTN TNGT 53 2.4 Các phương pháp nghiên cứu 54 2.4.1 Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier 54 2.4.2 Phổ tử ngoại khả kiến 54 2.4.3 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 54 2.4.4 Nhiễu xạ tia X 55 2.4.5 Hiển vi điện tử quét 55 2.4.6 Phương pháp so màu 55 2.4.7 Xác định tính chất học 56 2.4.8 Phân tích nhiệt 57 2.4.9 Xác định tính chất điện điện môi 57 2.4.10 Xác định khối lượng phân tử trung bình HDPE vật liệu tổ hợp HDPE/CaCO3-bt 58 2.4.11 Thử nghiệm kiểm tra bào tử nấm vật liệu tổ hợp HDPE/CaCO3-bt 59 iii Chương Kết thảo luận 61 3.1 Sự biến đổi đặc trưng, hình thái, cấu trúc vật liệu tổ hợp HDPE/CaCO3-bt theo thời gian thử nghiệm tự nhiên 61 3.1.1 Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier 61 3.1.2 Phổ tử ngoại khả kiến 68 3.1.3 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 69 3.1.4 Giản đồ nhiễu xạ tia X 73 3.1.5 Hình thái cấu trúc 77 3.1.6 Sự thay đổi màu sắc 79 3.1.7 Khối lượng phân tử trung bình 82 3.2 Sự biến đổi tính chất học, tính chất nhiệt, tính chất điện đánh giá khả xuất nấm mốc vật liệu tổ hợp HDPE/CaCO 3-bt theo thời gian thử nghiệm tự nhiên 83 3.2.1 Tính chất học 83 3.2.2 Tính chất nhiệt 86 3.2.3 Tính chất điện 93 3.2.4 Kiểm tra, đánh giá bào tử nấm vật liệu tổ hợp HDPE/CaCO 3-bt 95 3.3 Dự báo tuổi thọ sử dụng vật liệu tổ hợp HDPE/CaCO3-bt TNTN Bắc Trung Bộ 97 3.3.1 Dự báo tuổi thọ sử dụng dựa vào thời gian bán hủy 97 3.3.2 Dự báo tuổi thọ sử dụng dựa vào tương quan TNTN TNGT 100 3.4 Đề xuất giải pháp cho vật liệu tổ hợp HDPE/CaCO3-bt ứng dụng lĩnh vực khác 110 Kết luận 113 Những điểm đóng góp luận án 115 Danh mục cơng trình khoa học cơng bố liên quan đến luận án 116 Tài liệu tham khảo 117 Phụ lục iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh CI Chỉ số carbonyl Carbonyl index d Kích thước tinh thể Crystallite size DSC Nhiệt lượng quét vi sai Differential Scanning Calorimetry E Mô đun đàn hồi Young modulus FTIR Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier Fourier Transform Infrared Spectroscopy HDPE Polyetylen tỷ trọng cao High density polyethylene 110 HDPE/CaCO3-bt Polyetylen tỷ trọng caochất độn calcium carbonate biến tính acid stearic High density polyethylene/organomodified calcium carbonate LDPE Polyetylen tỷ trọng thấp Low-density polyethylene LLDPE Polyetylen tỷ trọng thấp mạch thẳng Linear low-density polyethylene M0 Mẫu ban đầu/chưa thử nghiệm Unexposed sample M0n Mẫu HDPE nguyên sinh Neat HDPE sample M3, … M36 Mẫu thử nghiệm tự nhiên Natural exposure sample MDPE Polyethylene tỉ trọng trung bình Medium-density polyethylene M Khối lượng phân tử trung bình Average molecular weight NMR Cộng hưởng từ hạt nhân Nuclear Magnetic Resonance v PE Polyetylen Polyethylene PVC Polyvinylclorua Polyvinylchloride SEM Kính hiển vi điện tử quét Scanning Electron Microscope TGA Phân tích nhiệt trọng lượng Thermo Gravimetric Analysis T Nhiệt độ bắt đầu phân hủy Initial degradation temperature Tm T Nhiệt độ nóng chảy Melting temperature Nhiệt độ phân hủy cực đại Maximum degradation temperature TNGT Thử nghiệm gia tốc Artificial test TNTN Thử nghiệm tự nhiên Natural test/exposure UV-Vis Phổ tử ngoại – khả kiến Ultra Violet – Visible Spectroscopy VLDPE Polyetylen tỷ trọng thấp Very low density polyethylene XRD Nhiễu xạ tia X X-ray Diffraction ini max vi DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Hình 1.1 Cấu trúc vùng tinh thể PE Hình 1.2 Cấu trúc vùng tinh thể (A) vùng vô định hình (B) PE Hình 1.3 Cấu trúc tinh thể hình cầu cấu trúc phiến mỏng PE Hình 1.4 Cấu trúc mạch thẳng mạch có phân nhánh HDPE 13 Hình 1.5 Thời gian bán hủy độ bền kéo đứt polyester gia cường sợi thủy tinh E theo nhiệt độ 30 Hình 1.6 Thời gian bán hủy độ bền kéo đứt polyester gia cường sợi thủy tinh E độ khuếch tán 31 Hình 1.7 Phổ hồng ngoại LDPE trước sau thử nghiệm 200 với QUV, 400 với WOM 33 Hình 1.8 Phổ hồng ngoại mẫu LDPE thử nghiệm WOM pic đặc trưng nhóm carbonyl 34 Hình 1.9 Phổ hồng ngoại mẫu HDPE trước sau thử nghiệm 35 Hình 1.10 Độ giãn dài đứt mẫu HDPE 35 Hình 1.11 Khối lượng phân tử trung bình HDPE trước sau thử nghiệm 36 Hình 1.12 Phổ hồng ngoại HDPE trước (a) sau tháng thử nghiệm tự nhiên (b) Rio de Janeiro, Brazil 37 Hình 1.13 Sự thay đổi độ dãn dài đứt mẫu LDPE theo thời gian thử nghiệm tự nhiên Dhahran thử nghiệm gia tốc 41 Hình 1.14 Sự biến đổi nhóm carboxyl PE theo thời gian TNTN 43 Hình 2.1 Giá thử nghiệm ngồi trời Đồng Hới – Quảng Bình 51 Hình 2.2 Mẫu xác định tính chất học 56 Hình 2.3 Cấu tạo nhớt kế Ubbelohde 58 Hình 3.1 Phổ IR mẫu HDPE/CaCO3-bt ban đầu 61 Hình 3.2 Phổ IR mẫu M12 TNTN sau 12 tháng 62 Hình 3.3 Phổ IR mẫu M24 TNTN sau 24 tháng 62 Hình 3.4 Phổ IR mẫu M36 TNTN sau 36 tháng 63 PL14 Phụ lục 27 Giản đồ DSC mẫu M21 Phụ lục 28 Giản đồ DSC mẫu M24 PL15 Phụ lục 29 Giản đồ DSC mẫu M27 Phụ lục 30 Giản đồ DSC mẫu M30 PL16 Phụ lục 31 Giản đồ DSC mẫu M33 Phụ lục 32 Giản đồ DSC mẫu M36 PL17 Phụ lục 33 Giản đồ TGA mẫu M0 Phụ lục 34 Giản đồ TGA mẫu M3 PL18 Phụ lục 35 Giản đồ TGA mẫu M6 Phụ lục 36 Giản đồ TGA mẫu M9 PL19 Phụ lục 37 Giản đồ TGA mẫu M12 Phụ lục 38 Giản đồ TGA mẫu M18 PL20 Phụ lục 39 Giản đồ TGA mẫu M21 Phụ lục 40 Giản đồ TGA mẫu M24 PL21 Phụ lục 41 Giản đồ TGA mẫu M27 Phụ lục 42 Giản đồ TGA mẫu M30 PL22 Phụ lục 43 Giản đồ TGA mẫu M33 Phụ lục 44 Giản đồ TGA mẫu M36 PL23 Phụ lục 45 Số liệu tính chất lý mẫu M0 PL24 Phụ lục 46 Số liệu tính chất lý mẫu M12 PL25 Phụ lục 47 Số liệu tính chất lý mẫu M24 PL26 Phụ lục 48 Số liệu tính chất lý mẫu M36 PL27 Thời gian 201 201 2016 Ttb ( C) Tx ( C) R (mm) Rx (mm) Utb E (%) (mm) S (h) St (d) Tháng Tháng 30,9 30,1 39,0 37,5 78 85 41 31 67 71 163 137 191 220 22 12 Tháng 29,6 38,5 132 60 72 134 176 11 Tháng 29,6 38,5 132 60 72 134 176 11 Tháng 10 25,6 32,0 605 189 87 57 129 Tháng 11 24,2 30,0 344 160 88 48 106 Tháng 12 19,2 25,8 160 48 82 70 35 Tháng 18,8 25,0 84 42 84 55 130 Tháng 20,7 27,2 40 91 28 64 Tháng 24,2 36,7 32 24 90 39 100 Tháng 25,6 41,0 206 133 85 72 173 Tháng 31,0 40,5 70 176 298 18 Tháng 30,9 39,5 73 36 69 153 290 22 Tháng 29,1 39,3 88 15 72 136 106 Tháng 29,6 38,6 36 19 76 114 241 Tháng 28,8 38,6 567 194 81 93 204 Tháng 10 25,8 32,8 95 36 81 79 170 Tháng 11 25,5 31,0 339 68 86 49 143 Tháng 12 21,2 29,2 79 47 85 55 75 Tháng 19,8 27,3 70 44 89 35 48 Tháng 17,6 35,2 80 70 82 Tháng 20,6 28,5 16 89 36 80 Tháng 25,7 40,0 53 36 87 53 169 Tháng 28,4 36,5 75 38 80 92 244 Tháng 31,0 38,5 119 63 70 117 260 13 Tháng 30,5 38,5 12 71 157 276 11 Tháng 29,8 37,5 103 26 74 145 192 Tháng 28,2 36,3 603 192 82 83 150 Tháng 10 26,9 32,8 1341 747 86 64 130 PL28 2017 Tháng 11 Tháng 12 26,3 21,0 29,3 26,5 367 209 129 99 87 86 52 61 67 28 0 Tháng 20,6 26,0 142 47 90 37 48 Tháng 20,2 27,0 36 88 42 99 Tháng 23,1 29,6 73 41 89 44 103 Tháng 25,7 38,4 53 26 83 82 146 Tháng 27,7 37,0 131 67 83 77 178 Tháng 30,9 37,5 50 39 71 170 249 12 Ttb: Nhiệt độ trung bình; Utb: Độ ẩm trung bình; Tx: Nhiệt độ cao nhất; E: Lượng nước; R: Tổng lượng mưa; S: Số nắng; RX: Lượng mưa cao ngày; St: Gió Phụ lục 49 Số liệu khí hậu Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình [13] ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ********** LÊ ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI ĐẶC TRƯNG, TÍNH CHẤT VÀ HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA POLYETHYLENE TỶ TRỌNG CAO TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM TỰ... vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn thực luận án với đề tài: Nghiên cứu biến đổi đặc trưng, tính chất hình thái cấu trúc polyethylene tỷ trọng cao trình thử nghiệm tự nhiên Bắc Trung Bộ Đối tượng nghiên. .. nhiên thử nghiệm gia tốc polymer 1.4.1 Thử nghiệm tự nhiên Thử nghiệm tự nhiên polymer thử nghiệm polymer trời điều kiện sử dụng để đánh giá thay đổi đặc trưng, tính chất, hình thái cấu trúc polymer,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự biến đổi đặc trưng, tính chất và hình thái cấu trúc của polyethylene tỷ trọng cao trong quá trình thử nghiệm tự nhiên tại bắc trung bộ , Nghiên cứu sự biến đổi đặc trưng, tính chất và hình thái cấu trúc của polyethylene tỷ trọng cao trong quá trình thử nghiệm tự nhiên tại bắc trung bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay