trò chơi RUNG CHUÔNG VÀNG

40 16 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 22:41

Trò chơi Câu hỏi Điền tiếp vào dấu : Nhiễu điều phủ lấy giá gơng A.Buồn bã nớc phải Ng ời B.Vui vẻ C.Thơng D.Ghét (Gõ phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu hỏi Nhng việc làm dới không nên làm? A đá bóng đờng B xe đạp bỏ hai tay C Chơi thể thao 02 06 05 04 12 15 14 01 00 03 11 10 09 08 07 13 Bắt Hếtđầu Câu hỏi Bạn cho biết tác giả thơ Lợm A.Tố ai?Hữu B.Tô Hoài C.Trần Đăng Khoa D.Xuân Diệu (Gõ phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu hỏi Các loại lơng thực nh: lúa, ngô, đậu, lạc có quãng đời (nảy mầm đến chết) lâu? A tháng B – th¸ng C – 11 th¸ng D tháng (Gõ phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu hỏi Lên chùa bẻ cành sen, lên chùa bẻ cành sen Ăn cơm đèn cấy sáng trăng Đó giai điệu hát nào? A.Bài Lí sáo (Gõ phím ENTER để xem đáp án) B.Bài Lí dĩa bánh bò Ho me Câu hỏi How many cars are there? 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Bắt Hếtđầu Theređáp are two án cars Caõu hoỷi Caõu noựi sau nhằm nói đến đối tượng nào? Không có việc khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên Đáp án: ẹoứan vieõn nieõn Câu hỏi Nớc nớc sau giáp với Việt Nam? A Lào B Thái Lan C Ma-lai-xi-a (Gõ phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu hỏi Khi kéo dây bắn cung, lực xuất hiện? A Lực hút tay B.Lực đàn hồi C.Trọng lợng D.Xuất ba lực Ho me (Gõ phím ENTER ®Ĩ xem ®¸p ¸n) Câu 25: Đòa lý Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông nào? Đáp án: sông Tiền C©u 26 : VËt lÝ Cã ba vËt gièng hÖt đ ợc làm nhôm, đồng sắt Hỏi vật có khối lợng lớn nhất? ẹáp án: Sắt Câu hỏi 27 A Tìm phát biểu sai Chất lỏng nở nóng lên B.Chất lỏng co lại lạnh C.Các chất lỏng khác dãn nở nhiệt giống (Gõ phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu 28: Mỹ thuật tranh “ao làng” họa só Nguyễn Lương Tiểu Bạch vẽ chất liệu gỡ? Câu hỏi : 29 Em điền tên loại khoáng sản số apatít Than tỉnh sau: sắt Quảng Ninh,bôxít Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Nguyên ? 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Bắt Hếtđầu Than, a-pa-tít, sắt, bô xít đáp án Câu hỏi 30 Tỡm số trung bỡnh cộng số tự nhiên liên tiếp từ 21 đến 29 ? 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Bắt Hếtđầu đáp 25án Câu hỏi 31 Bạn cho biết Việt Nam có loài thực vật? A 250.000 loµi B 300.000 loµi C 12.000 loµi D 250.000 ®Õn 300.000 (Gâ phÝm ENTER ®Ĩ xem ®¸p ¸n) Ho me Câu hỏi 32 Bạn cho biết nhà thơ Trần Đăng Khoa làm thơ từ lúc A.12 tuổi ti? B.13 ti C.8 ti (Gâ phÝm ENTER ®Ĩ xem đáp án) D.10 tuổi Ho me Câu hỏi 33 Quê Hai Bà Trng đâu? A.Mê Linh B.Cổ Loa C.Luy Lâu (Gõ phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu 34: Tính đến năm 2002 dân số Việt Nam có triệu người? Đáp án: 79,7 triệu người CÂU 35: tiếng Anh I have two sisters, Hoa and Lan Hoa is ten years old Lan is two years younger than Hoa and five years younger than me How old am I? Đáp án: 13( thirteen) C©u hái 36 B¹n h·y cho biÕt níc ta thc mói giê thø mÊy? A 10 B 17 (Gâ phÝm ENTER ®Ĩ xem đáp án) C Ho me Câu hỏi 37 Một xe tải từ A đến B với vận tèc 30km/giê Sau mét giê xe ca ®i tõ A ®Õn B víi vËn A.2 tèc giê 40km/giê B.3 giê C.4 Hỏi sau hai xe gặp D.5 nhau? (Gõ phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu hỏi 38 Trong trờng hợp sau đây, tr ờng hợp có ứng dụng Vặn ốc nguyên tắcA.của đòn bẩy?cờ lê B.Dùng búa đóng đinh C.Bánh xe ô tô quay (Gõ phím ENTER để xem đáp ¸n) Ho me ... xem đáp án) Ho me Câu hỏi Nhng việc làm dới không nên làm? A đá bóng đờng B xe đạp bỏ hai tay C Chơi thể thao 02 06 05 04 12 15 14 01 00 03 11 10 09 08 07 13 Bắt Hếtđầu Câu hỏi Bạn cho biết tác... 11: Thể thao Olympic giới naờm 2008 đợc tổ chức thành phố nào,của nớc nào? ẹáp án: TP Bắc Kinh - Trung Quốc Câu hỏi 12 Tại đổ nớc nóng vào cốc thuỷ tinh dày, cốc dễ bị vỡ? A Thuỷ tinh không chịu... phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu hỏi 19 Đất nớc đông dân A Liên Bang giới? Nga B Ca na đa C Trung Quốc (Gõ phím ENTER để xem đáp án) Ho me Câu hỏi 20 Nc ta nm trờn Dơng bỏn o đông thuc khu
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi RUNG CHUÔNG VÀNG, trò chơi RUNG CHUÔNG VÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay