giáo án bài tập thwujc hành kĩ năng sống lớp 3

39 21 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 22:00

Tuần 1Thứ …… ngày … tháng …. năm 2018Giáo dục kĩ năng sống CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 1)I. Mục tiêu:1. Kiến thức, kĩ năng: HS hiểu con người có thể tự làm các công việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Biết giúp đỡ các thành viên trong gia đình.2. Năng lực: Các em tự sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.3. Phẩm chất: HS biết thể hiện tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình.II. Đồ dùng dạy họcSách BT rèn luyện kĩ năng sống.III. Hoạt động dạy học:HĐ của thầyHĐ của tròHĐ1:Tình huốngGV cho HS quan sát tranh bài tập 1và gọi HS nêu tình huống.HS quan sát nêu nhận xét các hình ảnh trong tranhTH: Đi học về, bật ti vi lên em thấy đang có chương trình hoạt hình mà em yêu thích. Nhìn vào bếp, em thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối.GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, tự nêu cách ứng xử của mình.HS thảo luận nhóm đôi làm bài tập.Yêu cầu một nhóm trình bày các cách ứng xử của mình. Các nhóm nghe, nhận xét.Em sẽ chọn những cách ứng xử nào trong những cách ứng xử sau:+ Xem phim hoạt hình+ Vào bếp giúp mẹ nấu ăn+ Xem xong phim rồi vào hỏi xem mẹ có cần giúp gì không?+ Giúp mẹ nấu ăn xong rồi xem phim.Đại diện 1 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nhận xét bổ sung.HS nêu cách ứng xử và giải thích tại sao lại chọn cách ứng xử đó.GV đánh giá chung KL:HS lắng nghe.HĐ 2:Hoạt động nối tiếp: GV nhắc nhở HS về nhà thực hành làm tốt theo BT đã làm.HS lắng nghe làm theo.__________________________________________________________________Tuần 2Thứ …… ngày … tháng …. năm 2018Giáo dục kĩ năng sống CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 2)I. Mục tiêu:1. Kiến thức, kĩ năng: HS hiểu con người có thể tự làm các công việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Tự phục vụ tốt cho bản thân.2. Năng lực: Các em tự sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.3. Phẩm chất: HS biết thể hiện tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình. Có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp.II. Đồ dùng dạy họcSách BT rèn luyện kĩ năng sống.III. Hoạt động dạy học:HĐ của thầyHĐ của tròHĐ1:Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắpGV cho HS quan sát tranh bài tập 2HS quan sát nêu nhận xét các hình ảnh trong tranhGV yêu cầu nối các hình đồ vật trong trang vào đúng vị trí của nó cho gọn gàng.HS thảo luận nhóm đôi làm bài tập.Yêu cầu một nhóm trình bày cách nối của nhóm mình.Các nhóm nghe, nhận xét.Đại diện 1 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV đánh giá chung KL:HS lắng nghe.HĐ 2:Hoạt động nối tiếp: GV nhắc nhở HS về nhà thực hành làm tốt theo BT đã làm.HS lắng nghe làm theo.__________________________________________________________________Tuần 3Thứ ...... ngày … tháng …. năm 2018Giáo dục kĩ năng sống CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 3)I. Mục tiêu:1. Kiến thức, kĩ năng: HS hiểu con người có thể tự làm các công việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Biết thứ tự các bước gấp áo, thực hành gấp áo đúng từng bước.2. Năng lực: Các em tự gấp được quần áo của mình. 3. Phẩm chất: HS biết thể hiện tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình. Có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp.II. Đồ dùng dạy họcSách BT rèn luyện kĩ năng sống.III. Hoạt động dạy học:HĐ của thầyHĐ của tròHoạt động 1: Gấp áo. ( 10phút)GV yêu cầu HS quan sát và nêu yeu cầu BT 3.GV yêu cầu HS làm BT 3.GV yêu cầu HS thực hành gấp áo theo 3 bước trong bài tập 3 GV quan sát giúp đỡ HS GV tuyên dương bạn gấp nhanh, đẹp. GV tiểu kết.Hoạt động 2: Gấp quần. ( 7 phút )GV yêu cầu HS tự nêu cách gấp quần. GV uốn nắn hướng dẫn gấp quần theo từng bước.GV yêu cầu HS thực hành gấp quần theo nhóm đôi.GV quan sát uốn nắn cho H.GV cùng HS nhận xét sản phẩm của các cặp.Hoạt động 3: Dặn dò ( 5 phút) Dặn HS Về nhà thực hành gấp quần áo và sắp xếp đồ dùng ngăn nắp. HS quan sát và đọc yêu cầu BT 3. HS làm cá nhân HS thực hành cá nhân( hoặc nhóm đôi) HS lắng nghe.HS tự nêu cách gấp đã biết. HS tự thực hiện cá nhân.HS thi thực hành nhóm đôi.HS lắng nghe và thực hiện.__________________________________________________________________Tuần 4Thứ ….. ngày … tháng …. năm 2018Giáo dục kĩ năng sống CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 4)I. Mục tiêu:1. Kiến thức, kĩ năng: HS hiểu con người có thể tự làm các công việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. HS có kĩ năng sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.biết thứ tự các bước gấp áo, thực hành gấp áo đúng từng bước . Biết tự chuẩn bị cho một chuyến du lịch cho bản thân.2. Năng lực: Các em tự làm được các công việc cá nhân như gấp quần áo, tự chuẩn bị đồ dùng. 3. Phẩm chất: HS biết thể hiện tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình. Có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp và chu đáo.II. Đồ dùng dạy họcSách BT rèn luyện kĩ năng sống.III. Hoạt động dạy học:HĐ của thầyHĐ của tròHoạt động 1: Em sẽ chọn đồ vật nào cho 2 ngày nghỉ hè ở biển? ( 10phút)GV yêu cầu HS quan sát và nêu tình huốngGV yêu cầu HS làm BT 4GV yêu cầu HS trình bày trước lớp. GV tuyên dương GV tiểu kết.Hoạt động 2: Liên hệ: ( 7 phút )Ở nhà em đã chuẩn bị đồ vật khi đi xa chưa? Em chuẩn bị những gì, hãy kể cho các bạn ngheGV yêu cầu HS chia sẻ Hoạt động 3: Dặn dò ( 5 phút) Dặn HS Về nhà thực hành gấp quần áo và sắp xếp đồ dùng ngăn nắp. HS đọc tình huống BT 4. HS làm cá nhân 2 HS trtrình bày, hS khác lắng nghe, bổ sung HS lắng nghe HS lắng nghe.HS kể HS chia sẻHS lắng nghe và thực hiện.__________________________________________________________________Tuần 5Thứ ….. ngày … tháng …. năm 2018Giáo dục kĩ năng sống CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 5)I. Mục tiêu:1. Kiến thức, kĩ năng: HS hiểu con người có thể tự làm các công việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. HS có kĩ năng sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.biết thứ tự các bước gấp áo, thực hành gấp áo đúng từng bước . Biết tự chuẩn bị cho một chuyến du lịch cho bản thân.2. Năng lực: Các em tự làm được các công việc cá nhân như gấp quần áo, tự chuẩn bị đồ dùng. 3. Phẩm chất: HS biết thể hiện tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình. Có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp và chu đáo.II. Đồ dùng dạy họcSách BT rèn luyện kĩ năng sống.III. Hoạt động dạy học:HĐ của thầyHĐ của tròHoạt động 1: Sắp xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp. ( 10phút)GV yêu cầu HS nêu những việc các em đã tự làm để sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.GV tuyên dương GV tiểu kết.Hoạt động 2: gấp quần áo gọn gàng. ( 7 phút )GV yêu cầu HS kể ở nhà em đã gấp quần áo của mình và cất quần áo như thế nào?Hoạt động 3: Chuẩn bị đồ dùng đi du lịch.( 5 phút) Các em đã chuẩn bị những gì khi đi du lịch. Dặn HS Về nhà thực hành gấp quần áo và sắp xếp đồ dùng ngăn nắp. HS nêu HS lắng nghe HS lắng nghe.HS kể HS kể HS lắng nghe và thực hiện.__________________________________________________________________Tuần 6Thứ ….. ngày … tháng …. năm 2018Giáo dục kĩ năng sống CHỦ ĐỀ : GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI ( TIẾT 1)I. Mục tiêu:1. Kiến thức, kĩ năng: HS thấy được ích lợi của việc chào hỏi lễ phép. Từ đó luôn biết chào hỏi mọi người.2. Năng lực: Các em biết chào hỏi mọi người. 3. Phẩm chất: HS có thói quen chào hỏi mọi người.II. Đồ dùng dạy họcSách BT rèn luyện kĩ năng sống.III. Hoạt động dạy học:HĐ của thầyHĐ của tròHoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung câu chuyện : Lời chào. ( 10phút)GV yêu cầu 1 HS đọc nội dung chuyện.GV kể lại câu chuyệnGV yêu cầu HS thảo luận tìm hiểu nội dung: + Trên đường bạn nhỏ đã gặp ai? Bạn đã làm gì?+ Người cha đã nói gì với bạn nhỏ?+ Lần sau khi gặp người lớn bạn nhỏ đã làm gì? Khi đó tâm trạng bạn như thế nào? GV tuyên dương GV tiểu kết.Hoạt động 2: Thực hành chào hỏi. GV đưa ra một số tình huống, HS suy nghĩ sắm vai. Lớp quan sát và nhận xét.GV yêu cầu HS chia sẻ Hoạt động 3: Dặn dò ( 5 phút) GV nhận xét giờ học, hướng dẫn HS thực hành tốt lời chào trong cuộc sống. Lớp đọc thầm HS lắng nghe HS thảo luận.+ Bạn nhỏ gặp bà cụ. + Khi gặp bà cụ chúng ta sẽ chào.+ HS trả lời. HS lắng nghe HS lắng nghe.HS thực hànhHS chia sẻHS lắng nghe và thực hiện.__________________________________________________________________Tuần 7Thứ ….. ngày … tháng …. năm 2018Giáo dục kĩ năng sống CHỦ ĐỀ : GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI ( TIẾT 2)I. Mục tiêu:1. Kiến thức, kĩ năng: HS thấy được ích lợi của việc chào hỏi lễ phép. Biết cách giao tiếp trong mỗi tình huống cụ thể, từ đó biết ứng xử tốt trong cuộc sống.2. Năng lực: Các em biết chào hỏi mọi người. 3. Phẩm chất: HS có phép lịch sự trong cuộc sống hàng ngày.II. Đồ dùng dạy họcSách BT rèn luyện kĩ năng sống.III. Hoạt động dạy học:HĐ của thầyHĐ của tròHoạt động 1: Khởi động (2’) GV yêu cầu HS hát bài Lời chào.Hoạt động 2: Xử lý tình huống( BT 2)(13’)GV giao cho mỗi nhóm 1 tình huống, nhóm thảo luận cách xử lý.GV gọi Đại diện từng nhóm lên trình bày, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét bổ sung.GV tuyên dương những nhóm có cách xử lý tình huống hay và kết luận.Hoạt động 3: Sắm vai(15’) GV gọi từng nhóm lên sắm vai tình huống của nhóm mình.Hoạt động 4: Dặn dò ( 3 phút) GV nhận xét giờ học, dặn HS về thực hành tốt cách giao tiếp với mọi người.HS hát. HS thảo luận.Đại diện từng nhóm lên trình bày, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét bổ sung.HS lắng nghe.HS thực hiện sắm vai và chia sẻ.HS lắng nghe và thực hiện.__________________________________________________________________Tuần 8Thứ ….. ngày … tháng …. năm 2018Giáo dục kĩ năng sống CHỦ ĐỀ : GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI ( TIẾT 3)I. Mục tiêu:1. Kiến thức, kĩ năng: HS thấy được ích lợi của việc chào hỏi lễ phép. Biết cách giao tiếp trong mỗi tình huống cụ thể, từ đó biết ứng xử tốt trong cuộc sống. Biết chào hỏi ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè và mọi người khi gặp gỡ và chia tay.3. Phẩm chất: HS bộc lộ tâm trạng của mình sau khi thực hiện lời chào. Từ đó, HS luôn có thói quen chào hỏi mọi người.II. Đồ dùng dạy họcSách BT rèn luyện kĩ năng sống.III. Hoạt động dạy học:HĐ của thầyHĐ của tròHoạt động 1: Khởi động (2’) GV yêu cầu HS hát bài: chú chim vành khuyên nhỏ.(3’)Hoạt động 2: Thực hành chào hỏi.(20’)GV giao cho mỗi nhóm 1 tình huống, các nhóm thảo luận tự thực hành trong nhóm.GV gọi Đại diện từng nhóm lên trình bày, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét bổ sung.GV tuyên dương những nhóm có cách xử lý tình huống hay và kết luận.Hoạt động 3: Hãy ghi lại cảm xúc của mình khi thực hiện lời chào vào vở BT.( 10’) GV yêu cầu HS làm bài cá nhân. GV gọi một số HS đọc bài làm của mình. GV nhận xétHoạt động 4: Dặn dò ( 3 phút) GV nhận xét giờ học, dặn HS về hãy thực hành cho tốt những điều vừa thực hành.( 2’)HS hát. HS thảo luận và thực hành trong nhóm.Đại diện từng nhóm lên trình bày, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét bổ sung.HS lắng nghe.HS thực hiện sắm vai và chia sẻ.HS làm bài.HS đọc bài và chia sẻ với bạn.HS lắng nghe và thực hiện.__________________________________________________________________ Tuần Thứ …… ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS hiểu người tự làm công việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày Biết giúp đỡ thành viên gia đình Năng lực: Các em tự xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp Phẩm chất: HS biết thể tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với thành viên gia đình II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy HĐ1:Tình GV cho HS quan sát tranh tập 1và gọi HS nêu tình HĐ trò HS quan sát nêu nhận xét hình ảnh tranh TH: Đi học về, bật ti vi lên em thấy có chương trình hoạt hình mà em u thích Nhìn vào bếp, em thấy mẹ chuẩn bị bữa tối HS thảo luận nhóm đơi làm tập GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đơi, tự nêu cách ứng xử u cầu nhóm trình bày cách Đại diện nhóm trình bày trước lớp ứng xử Các nhóm nghe, nhận Các nhóm khác nhận xét bổ sung xét Em chọn cách ứng xử - HS nêu cách ứng xử giải cách ứng xử sau: thích lại chọn cách ứng + Xem phim hoạt hình xử + Vào bếp giúp mẹ nấu ăn + Xem xong phim vào hỏi xem mẹ có cần giúp khơng? + Giúp mẹ nấu ăn xong xem phim GV đánh giá chung- KL: HS lắng nghe HĐ 2:Hoạt động nối tiếp: GV nhắc nhở HS nhà thực hành làm HS lắng nghe- làm theo tốt theo BT làm Tuần Thứ …… ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS hiểu người tự làm cơng việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày Tự phục vụ tốt cho thân Năng lực: Các em tự xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp Phẩm chất: HS biết thể tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với thành viên gia đình Có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy HĐ1:Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp GV cho HS quan sát tranh tập HĐ trò HS quan sát nêu nhận xét hình ảnh tranh HS thảo luận nhóm đơi làm tập GV yêu cầu nối hình đồ vật trang vào vị trí cho gọn gàng u cầu nhóm trình bày cách nối Đại diện nhóm trình bày trước lớp nhóm mình.Các nhóm nghe, nhận Các nhóm khác nhận xét bổ sung xét GV đánh giá chung- KL: HS lắng nghe HĐ 2:Hoạt động nối tiếp: GV nhắc nhở HS nhà thực hành làm HS lắng nghe- làm theo tốt theo BT làm Tuần Thứ ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS hiểu người tự làm cơng việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày Biết thứ tự bước gấp áo, thực hành gấp áo bước Năng lực: Các em tự gấp quần áo Phẩm chất: HS biết thể tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với thành viên gia đình Có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Gấp áo HĐ trò ( 10phút) - GV yêu cầu HS quan sát nêu yeu cầu BT - GV yêu cầu HS làm BT - GV yêu cầu HS thực hành gấp áo theo bước tập - GV quan sát giúp đỡ HS - GV tuyên dương bạn gấp nhanh, đẹp - GV tiểu kết Hoạt động 2: Gấp quần ( phút ) - GV yêu cầu HS tự nêu cách gấp quần - GV uốn nắn hướng dẫn gấp quần theo bước - GV yêu cầu HS thực hành gấp quần theo nhóm đơi - GV quan sát uốn nắn cho H - GV HS nhận xét sản phẩm cặp Hoạt động 3: Dặn dò ( phút) -Dặn HS Về nhà thực hành gấp quần áo xếp đồ dùng ngăn nắp - HS quan sát đọc yêu cầu BT - HS làm cá nhân HS thực hành cá nhân( nhóm đơi) - HS lắng nghe - HS tự nêu cách gấp biết - HS tự thực cá nhân - HS thi thực hành nhóm đơi - HS lắng nghe thực Tuần Thứ … ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 4) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS hiểu người tự làm công việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày HS có xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.biết thứ tự bước gấp áo, thực hành gấp áo bước Biết tự chuẩn bị cho chuyến du lịch cho thân Năng lực: Các em tự làm công việc cá nhân gấp quần áo, tự chuẩn bị đồ dùng Phẩm chất: HS biết thể tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ cơng việc với thành viên gia đình Có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp chu đáo II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Em chọn đồ vật cho ngày nghỉ hè biển? ( 10phút) - GV yêu cầu HS quan sát nêu tình - GV yêu cầu HS làm BT - GV yêu cầu HS trình bày trước lớp - GV tuyên dương - GV tiểu kết Hoạt động 2: Liên hệ: ( phút ) - Ở nhà em chuẩn bị đồ vật xa chưa? Em chuẩn bị gì, kể cho bạn nghe - GV yêu cầu HS chia sẻ Hoạt động 3: Dặn dò ( phút) -Dặn HS Về nhà thực hành gấp quần áo xếp đồ dùng ngăn nắp HĐ trò - HS đọc tình BT - HS làm cá nhân - HS trtrình bày, hS khác lắng nghe, bổ sung - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS kể - HS chia sẻ - HS lắng nghe thực Tuần Thứ … ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG TỰ PHỤC VỤ ( TIẾT 5) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS hiểu người tự làm công việc phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày HS có xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.biết thứ tự bước gấp áo, thực hành gấp áo bước Biết tự chuẩn bị cho chuyến du lịch cho thân Năng lực: Các em tự làm công việc cá nhân gấp quần áo, tự chuẩn bị đồ dùng Phẩm chất: HS biết thể tình cảm, ý thức trách nhiệm, chia sẻ công việc với thành viên gia đình Có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp chu đáo II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Sắp xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp ( 10phút) - GV yêu cầu HS nêu việc HĐ trò - HS nêu em tự làm để xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp - GV tuyên dương - GV tiểu kết Hoạt động 2: gấp quần áo gọn gàng ( phút ) - GV yêu cầu HS kể nhà em gấp quần áo cất quần áo nào? Hoạt động 3: Chuẩn bị đồ dùng du lịch.( phút) - Các em chuẩn bị du lịch -Dặn HS Về nhà thực hành gấp quần áo xếp đồ dùng ngăn nắp - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS kể - HS kể - HS lắng nghe thực Tuần Thứ … ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI ( TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS thấy ích lợi việc chào hỏi lễ phép Từ biết chào hỏi người Năng lực: Các em biết chào hỏi người Phẩm chất: HS có thói quen chào hỏi người II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung câu chuyện : Lời chào ( 10phút) - GV yêu cầu HS đọc nội dung chuyện - GV kể lại câu chuyện - GV yêu cầu HS thảo luận tìm hiểu nội dung: + Trên đường bạn nhỏ gặp ai? Bạn làm gì? + Người cha nói với bạn nhỏ? HĐ trò - Lớp đọc thầm - HS lắng nghe - HS thảo luận + Bạn nhỏ gặp bà cụ + Khi gặp bà cụ chào + Lần sau gặp người lớn bạn nhỏ + HS trả lời làm gì? Khi tâm trạng bạn nào? - GV tuyên dương - HS lắng nghe - GV tiểu kết - HS lắng nghe Hoạt động 2: Thực hành chào hỏi GV đưa số tình huống, HS suy - HS thực hành nghĩ sắm vai Lớp quan sát nhận xét - GV yêu cầu HS chia sẻ - HS chia sẻ Hoạt động 3: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, hướng dẫn HS - HS lắng nghe thực thực hành tốt lời chào sống Tuần Thứ … ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI ( TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS thấy ích lợi việc chào hỏi lễ phép Biết cách giao tiếp tình cụ thể, từ biết ứng xử tốt sống Năng lực: Các em biết chào hỏi người Phẩm chất: HS có phép lịch sống hàng ngày II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS hát Lời chào Hoạt động 2: Xử lý tình huống( BT 2)(13’) - GV giao cho nhóm tình huống, nhóm thảo luận cách xử lý - GV gọi Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung - GV tun dương nhóm có cách xử lý tình hay kết HĐ trò - HS hát - HS thảo luận - Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung - HS lắng nghe luận Hoạt động 3: Sắm vai(15’) - GV gọi nhóm lên sắm vai tình nhóm Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, dặn HS thực hành tốt cách giao tiếp với người - HS thực sắm vai chia sẻ - HS lắng nghe thực Tuần Thứ … ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI ( TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS thấy ích lợi việc chào hỏi lễ phép Biết cách giao tiếp tình cụ thể, từ biết ứng xử tốt sống Biết chào hỏi ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè người gặp gỡ chia tay Phẩm chất: HS bộc lộ tâm trạng sau thực lời chào Từ đó, HS ln có thói quen chào hỏi người II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS hát bài: chim vành khuyên nhỏ.(3’) Hoạt động 2: Thực hành chào hỏi (20’) - GV giao cho nhóm tình huống, nhóm thảo luận tự thực hành nhóm - GV gọi Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung - GV tuyên dương nhóm có cách xử lý tình hay kết luận Hoạt động 3: Hãy ghi lại cảm xúc thực lời chào vào HĐ trò - HS hát - HS thảo luận thực hành nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung - HS lắng nghe BT.( 10’) - GV yêu cầu HS làm cá nhân - GV gọi số HS đọc làm - GV nhận xét Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, dặn HS thực hành cho tốt điều vừa thực hành.( 2’) - HS thực sắm vai chia sẻ - HS làm - HS đọc chia sẻ với bạn - HS lắng nghe thực Tuần Thứ … ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI ( TIẾT 4) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS thấy ích lợi việc chào hỏi lễ phép Biết cách giao tiếp tình cụ thể, từ biết ứng xử tốt sống Biết cách nói lời cảm ơn hay xin lỗi cho tình cụ thể Năng lực: Các em nói lời cảm ơn hay xin lỗi gặp tình tương tự sống Phẩm chất: HS bộc lộ tâm trạng sau thực lời cảm ơn, xin lỗi Từ HS ln có thói quen nói cảm ơn xin lỗi tình phù hợp II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV nêu: Có cậu bé đường gặp cậu nói:”Xin lỗi” Mọi người thấy ngạc nhiên nhìn cậu bé Đố em biết vậy? Hoạt động 2: Hãy điền từ “Cảm ơn” Hay “ Xin lỗi” vào chỗ câu cho phù hợp (12’) - GV yêu cầu HS làm tập cá nhân HĐ trò - HS đốn - HS lắng nghe yêu cầu - HS làm tập cá nhân - GV gọi Đại diện số bạn lên trình bày, bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung - GV tuyên dương bạn làm kết luận Hoạt động 3: Làm tình sau.(15’) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi nêu cách xử lý - GV gọi Đại diện số nhóm lên trình bày, nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung - GV tuyên dương nhóm làm kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, dặn HS thực lời cảm ơn hay xin lỗi tình cụ thể sống quan sát thái độ người em nói lời cảm ơn hay xin lỗi với họ - Đại diện số bạn lên trình bày, bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung - HS lắng nghe - HS thảo luận nhóm đơi - Đại diện số nhóm lên trình bày, bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung - HS lắng nghe - HS lắng nghe thực Tuần 10 Thứ … ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : GIAO TIẾP VỚI BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI ( TIẾT 5) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS có kỹ tự giới thiệu thân trước đám đơng Có kỹ nhận điện thoại người thân người cách lịch Xác định việc nên làm việc không nên làm nghe gọi điện thoại Năng lực: HS tự giới thiệu than trước lớp Nghe điện thoại có gọi Phẩm chất: HS mạnh dạn, tự tin, hứng thú tham gia hoạt động tập thể Có thói quen nói nhẹ nhàng, mực với người II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy HĐ trò Hoạt động 1: Khởi động (2’) - HS cô giáo hát hát: Làm quen Hoạt động 2: Học cách giới thiệu thân(7-10’) - GV gọi HS tự giới thiệu theo cách - GV đặt vấn đề, hướng dẫn HS nắm thông tin cần thiết giới thiệu thân _ Xin chào cô bạn! _ Em tên ( họ tên) _Năm em tuổi, em học lớp trường _ Sở thích em _Em có khiếu _ Em vui làm quen với - GV gọi số bạn lên tự giới thiệu theo hướng dẫn - GV tuyên dương kết luận Hoạt động 3: Sắp xếp câu (BT 7) thành đoạn hội thoại qua điện thoại bạn Nam bố cho phù hợp Nên hay khơng nên làm việc gì?(BT 80 - GV u cầu HS thảo luận nhóm đơi xếp - GV gọi Đại diện số nhóm lên trình bày, nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung - GV tuyên dương nhóm làm kết luận - GV yêu cầu HS tự ghi việc làm nên hay không nên làm vào - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, dặn HS thực hành nghe, gọi điện thoại cho lịch thực hành hôm - HS hát - HS giới thiệu - HS lắng nghe yêu cầu - HS theo dõi thực hành - Một số bạn lên giới thiệu, lớp lắng nghe, chia sẻ - HS lắng nghe - HS thảo luận nhóm đơi - HS nêu cách xếp: 4-1-2-6-85-3-7 - HS lắng nghe - HS lắng nghe thực - HS làm chia sẻ - HS lắng nghe bạn Nam không? - Hãy kể việc em làm em cho mà em nhớ nhất? - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS làm tốt trách nhiệm thân khơng may mắc lỗi với người khác - HS kể - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 24 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG ĐẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM ( TIẾT 4) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS biết tự giác đảm nhận trách nhiệm công việc vừa sức với thân để giúp đỡ gia đình Năng lực: HS chủ động tích cực tham gia vào hoạt động nhóm, tổ Phẩm chất: HS ln có ý thức quan tâm đến cơng việc gia đình, tự giác làm cơng việc làm II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Lò cò tiếp sức Hoạt động 2: Tình huống: - GV gọi HS đọc tình - GV yêu cầu HS đọc nhóm - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đơi để nêu nhận xét việc làm bạn Minh? Việc làm bạn thể điều gì? - GV gọi số nhóm trình bày - GV tun dương kết luận Hoạt động 3: Liên hệ( 10’) - Em có hành động bạn Minh không? - Hãy kể việc em làm mà HĐ trò - HS chơi trò chơi theo hướng dẫn GV - HS đọc - HS đọc theo nhóm đơi - HS thảo luận - Một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - HS lắng nghe - HS trả lời - HS kể em nhớ nhất? - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS làm tốt trách nhiệm thân đối xới gia đình - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 25 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG ĐẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM ( TIẾT 5) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS nêu kỹ ứng xử cần thiết số tình cụ thể HS có kỹ ứng xử sống Năng lực: HS chủ động tích cực tham gia vào hoạt động nhóm, tổ Phẩm chất: HS ln có trách nhiệm với việc hứa, làm II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Chuyền bóng tiếp sức Hoạt động 2: Tình huống: - Hãy nêu cách ứng xử cần thiết tình sau để thể đảm nhận trách nhiệm: *T/h 1:Em sang nhà hàng xóm chơi, sơ ý làm vỡ ấm pha trà bác chủ nhà Em *T/h2: Em bạn chơi đá bóng ngồi sân khu tập thể Khơng may,bóng rơi trúng vào cửa kính nhà bác Ba, làm kính bị vỡ Các bạn sợ rủ bỏ chạy Em *T/h3: Em hứa với bạn Nam sáng mang sách cho bạn mượn Nhưng sáng HĐ trò - HS chơi trò chơi theo hướng dẫn GV - HS đọc tình vội học nên em để quên sách nhà Em - GV yêu cầu nhóm thảo luận - GV gọi số nhóm trình bày - GV tun dương kết luận Hoạt động 3: Liên hệ( 10’) - Hãy kể việc làm mà em đảm nhận tốt trách nhiệm mà em nhớ - GV nhận xét kết luận: Mỗi người cần phải có trách nhiệm với việc làm có trách nhiệm với người xung quanh Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS làm tốt trách nhiệm thân đối xới gia đình - HS thảo luận - Một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - HS lắng nghe - HS kể - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 26 Thứ … ngày … tháng … năm 2018 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN ( TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS tự đánh giá việc quản lý thời gian qua hoạt động diễn thường ngày HS nhận thấy việc làm làm thời gian vơ ích Từ biết cách quản lý thời gian cách có hiệu Năng lực: HS biết tự quản lý thời gian có hiệu Phẩm chất: HS sử dụng thời gian hợp lý, mục đích II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS đọc thơ: Bóc lịch - Bài thơ nói lên điều gì? - Để thời gian lại, có ích HĐ trò - HS đọc - HS trả lời phải làm gì? Hoạt động 2: Hoạt động em thực giờ?(10’) - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS hoàn thành tập cá nhân - GV gọi HS nêu trước lớp - GV tuyên dương HS biết quản lý thời gian tốt, hướng cho bạn khác thực theo Hoạt động 3: Liên hệ - Từng HS nối tiếp nêu việc làm mà thực - GV tuyên dương HS biết quản lý thời gian tốt, hướng cho bạn khác thực theo - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS cố gắng hoàn thiện tốt thân sống - HS nêu yêu cầu: Đánh dấu + vào việc em thực - HS hoàn thành tập cá nhân - Một số HS nêu trước lớp em thực việc làm vào khoảng thời gian nào? - HS lắng nghe - HS nêu - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 27 Thứ … ngày … tháng … năm … Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN ( TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS tự đánh giá việc quản lý thời gian qua hoạt động diễn thường ngày HS nhận thấy việc làm làm thời gian vơ ích Từ biết cách quản lý thời gian cách có hiệu Năng lực: HS biết tự quản lý thời gian có hiệu Phẩm chất: HS sử dụng thời gian hợp lý, mục đích II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS đọc thơ: Bóc lịch - Bài thơ nói lên điều gì? - Để thời gian lại, có ích phải làm gì? Hoạt động 2: Tìm kẻ ăn cắp thời gian (12’) - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS thảo luận làm việc theo nhóm đơi - Gọi đại diện số nhóm trình bày trước lớp - Có bạn bị kẻ ăn cắp thời gian khơng?Đó kẻ cắp nào? - Làm để kẻ cắp không ăn cắp thời gian mình? - GV nhận xét kết luận Hoạt động 3: Hãy lập thời gian biểu cho thực theo kế hoạch đề - Yêu cầu HS lên kế hoạch thực ngày bình thường( Thời gian biểu) - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS tự lập thời gian biểu cho HĐ trò - HS đọc - HS trả lời - HS nêu yêu cầu: Đánh dấu + vào việc em cho gây tiêu tốn thời gian - HS thảo luận - HS trình bày - HS trả lời - Lên thời gian biểu thực ngày - HS lắng nghe - HS lên kế hoạch thực ngày bình thường( Thời gian biểu - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 28 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN ( TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS tìm hiểu truyện đọc: Rùa thỏ chạy thi để thấy việc sử dụng thời gian rùa thỏ Hiểu việc sử dụng thời gian khơng có kết khơng tốt Năng lực: HS biết tự quản lý thời gian có hiệu Phẩm chất: HS sử dụng thời gian hợp lý, mục đích II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS đọc thơ: Bóc lịch - Bài thơ nói lên điều gì? - Để thời gian lại, có ích phải làm gì? Hoạt động 2: Đọc truyện Thỏ rùa chạy thi (15’) - GV gọi HS đọc to câu chuyện - GV yêu cầu HS đọc nhóm đơi - Em có nhận xét việc sử dụng thời gian rùa thỏ? - GV nhận xét kết luận Hoạt động 3: Liên hệ em sử dụng thời gian học tập nào? (15’) - GV gọi HS nêu xem sử dụng thười gian học tập nào? - Vậy từ em quản lý thời gian lớp nhà để học tập đạt kết tốt - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS lên kế hoạch quản lý thời gian để em học tập tốt HĐ trò - HS đọc - HS trả lời - HS đọc to truyện đọc trước lớp - HS đọc nhóm đơi - HS trình bày - HS lắng nghe - HS tự liên hệ thân nêu trước lớp - HS trả lời - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 29 Thứ ba ngày tháng năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN ( TIẾT 4) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS lập thời gian biểu ngày Lên kế hoạch thực theo thời gian biểu HS có kỹ quản lý thời gian tốt học tập sinh hoạt hàng ngày Năng lực: HS biết tự quản lý thời gian có hiệu Phẩm chất: HS sử dụng thời gian hợp lý, mục đích II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS đọc thơ: Bóc lịch - Bài thơ nói lên điều gì? - Để thời gian lại, có ích phải làm gì? Hoạt động 2: Thời gian biểu em - GV yêu cầu HS chia sẻ kinh nghiệm lập thời gian biểu cá nhân nhóm - GV yêu cầu HS chia sẻ thời gian biểu bạn nhóm - Mỗi nhóm báo cáo trước lớp thời gian biểu mà nhóm đồng ý hợp lý - GV HS đánh giá bổ sung để có thờì gian biểu hợp lý cho ngày học tuần HS - GV nhận xét kết luận Hoạt động 3: Lên kế hoạch thực thời gian biểu cho ngày học tuần - GV yêu cầu HS tự lên kế hoạch thực thời gian biểu cho HĐ trò - HS đọc - HS trả lời - HS chia sẻ kinh nghiệm lập thời gian biểu nhóm - HS nhóm lắng nghe đánh giá thời gian biểu bạn xem có hợp lý khơng? Nếu chưa hợp lý giúp bạn chỉnh sửa lại.) - HS trình bày - HS lắng nghe thực theo - HS lắng nghe - HS tự thực ngày ( yêu cầu phần Bt 4) - Các em nhờ người mà em tin cậy chấm điểm thực thời gian biểu em Đầu tuần sau báo cáo điểm mà em thực Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS lên kế hoạch quản lý thời gian để em học tập tốt - HS lắng nghe thực - HS lắng nghe Tuần 30 Thứ ba ngày … tháng năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN ( TIẾT 5) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS lập thời gian biểu ngày Lên kế hoạch thực theo thời gian biểu HS có kỹ quản lý thời gian tốt học tập sinh hoạt hàng ngày Năng lực: HS biết tự quản lý thời gian có hiệu Phẩm chất: HS sử dụng thời gian hợp lý, mục đích II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS hát bài: lớp đồn kết Hoạt động 2: Thời gian biểu em - Gọi HS nêu điểm thực thời gian biểu - GV yêu cầu HS tự lên kế hoạch thực thời gian biểu cho ngày ( yêu cầu phần Bt 4) - Các em nhờ người mà em tin cậy chấm điểm thực thời gian biểu em Đầu tuần HĐ trò - HS hát - HS lắng nghe - HS tự thực - HS lắng nghe thực sau báo cáo điểm mà em thực - GV nhận xét kết luận Hoạt động 3: Liên hệ: Tục ngữ Việt Nam - Nêu câu danh ngôn, tục ngữ Việt Nam thời gian Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS lên kế hoạch quản lý thời gian để em học tập tốt - HS lắng nghe - Thời gian vàng ngọc - Thì vàng bạc - Tài nguyên lớn bạn thười gian - HS lắng nghe Tuần 31 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG HỢP TÁC ( TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS tìm hiểu truyện đọc: Chiếc tơ bị sa lầy thấy hợp tác tốt giúp giải khó khăn sống Năng lực: HS chủ động tích cực tham gia vào hoạt động học tập Phẩm chất: HS tự giác, tích cực hợp tác công việc để công việc thuận lợi đạt kết tốt II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS hát lớp đồn kết Hoạt động 2: Đọc tìm hiểu truyện đọc: Chiếc khăn trải bàn(15’) - GV gọi HS đọc truyện - GV yêu cầu HS đọc nhóm - GV u cầu HS thảo luận theo nhóm đơi để tìm hiểu câu chuyện - Thảo luận lớp: HĐ trò - HS hát - HS đọc - HS đọc theo nhóm đơi - HS thảo luận - HS thảo luận trả lời câu hỏi tình + Chiếc tơ gặp cố đường? + Nhờ đâu mà khó khăn giải quyết? + Câu chuyện khuyên điều gì? - GV tuyên dương kết luận Hoạt động 3: Liên hệ thân(13’) - Trong sống hàng ngày em có hợp tác vào cơng việc chưa? - Kết sao? - Hãy kể việc em hợp tác thành công để chia sẻ bạn - GV tuyên dương khen ngợi em biết hợp tác với bạn - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS việc làm gặp khó khăn tìm cách hợp tác bạn để công việc đạt kết tốt + Chiếc bánh sau bị tụt vào hố sâu đầy bùn + Mọi người đẩy xe + Đồn kết, hợp tác cơng việc để đạt kết tốt - HS lắng nghe - HS tự trả lời - HS trả lời - HS kể - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 32 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG HỢP TÁC ( TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS xác định việc làm việc làm sai, từ biết hợp tác tốt với bạn bè sống HS ln có kỹ hợp tác tơt học tập lao động Năng lực: HS chủ động tích cực tham gia vào hoạt động học tập Phẩm chất: HS ln có thái độ tích cực, tự giác công việc II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS hát lớp HĐ trò - HS hát đồn kết Hoạt động 2: Việc làm đúng, việc làm sai?(BT 3+4) - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đánh dấu + vào việc làm - GV gọi số nhóm trình bày kết - GV tun dương kết luận Hoạt động 3: Liên hệ thân(13’) (BT5) - Trong lớp ta người tích cực hợp tác với bạn nhất? Hãy kể việc làm em nhớ người - Khi hợp tác với bạn em thấy có ích lợi gì? - Khi hoạt động nhóm cá nhân nhóm phải làm việc để nhóm đạt hiệu tốt? - GV tuyên dương khen ngợi em biết hợp tác với bạn - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS việc làm gặp khó khăn tìm cách hợp tác bạn để công việc đạt kết tốt - HS nêu yêu cầu - HS đọc theo nhóm đơi - HS trình bày, nhóm khác lắng nghe chia sẻ - HS lắng nghe - HS tự trả lời - HS kể - HS trả lời - HS trả lời theo cách hiểu - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 33 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG HỢP TÁC ( TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS tham gia trò chơi tiếp sức” Thi nhảy cóc đích” biết hợp tác với tham gia trò chơi, từ có ý thức tích cực, tự giác cơng việc chung Năng lực: HS chủ động tích cực tham gia vào hoạt động tập thể Phẩm chất: HS quan tâm giúp đỡ bạn bè học tập lao động II Đồ dùng dạy học Sách BT rèn luyện sống III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV u cầu HS hát lớp đồn kết Hoạt động 2: Hướng dẫn cách chơi + Chia người chơi thành đội cho số người Các đội ngồi xổm trước vạch xuất phát, tay người bám vào vai người kia, người ngồi trước vạch xuất phát tay chạm đất Khi có lệnh xuất phát đội nhảy đích (Người cuối đích tính, đội đứt đoạn hay xuất phát trước thua cuộc.) Hoạt động 3: HS chơi trò chơi - Tổ chức cho HS chơi thử - Tổ chức cho HS chơi lượt - Tổng kết trò chơi: Vì đội thắng? Vì đội thua? - GV tuyên dương khen ngợi nhóm có tinh thần đồn kết, hợp tác tốt - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS việc làm gặp khó khăn tìm cách hợp tác bạn để cơng việc đạt kết tốt HĐ trò - HS hát - HS lắng nghe luật chơi - HS chơi thử - HS chơi trò chơi - HS trả lời: thắng bạn đoàn kết hợp tác với chơi - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 34 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG HỢP TÁC ( TIẾT 4) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: HS tham gia trò chơi ” Vượt biển an tồn” HS biết hợp tác với tham gia trò chơi, từ có ý thức tích cực, tự giác công việc chung Năng lực: HS chủ động tích cực tham gia vào hoạt động tập thể Phẩm chất: HS quan tâm giúp đỡ bạn bè học tập lao động II Đồ dùng dạy học Mỗi nhóm tờ báo cũ, tượng trưng cho thuyền nhóm Bài hát biển III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS hát lớp đồn kết Hoạt động 2: Hướng dẫn cách chơi + Chia người chơi thành đội cho số người khoảng đến người Phát cho nhóm tờ báo quy định khoảng sân biển tờ báo thuyền để vượt biển Bắt đầu chơi, tất vừa hát hát biển lại sân biển,… Hoạt động 3: HS chơi trò chơi - Tổ chức cho HS chơi thử - Tổ chức cho HS chơi lượt - Tổng kết trò chơi: Vì đội thắng? Vì đội thua? - GV tuyên dương khen ngợi nhóm có tinh thần đoàn kết, hợp tác tốt - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) - GV nhận xét học, nhắc nhở HS việc làm gặp khó khăn tìm cách hợp tác bạn để công việc đạt kết tốt HĐ trò - HS hát - HS lắng nghe luật chơi - HS chơi thử - HS chơi trò chơi - HS trả lời: thắng bạn đoàn kết hợp tác với chơi - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tuần 35 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục sống CHỦ ĐỀ : NĂNG HỢP TÁC ( TIẾT 5) I Mục tiêu: Kiến thức, năng: bày tỏ ý tán thành hay khơng tán thànhcủa số ý kiến cụ thể giải thích rõ sao? HS nhận biết rõ việc làm thể tính hợp tác tốt nhất, ln giúp đỡ tiến HS nhóm thực hành xây dựng kế hoạch hợp tác thực công việc lớp Năng lực: HS chủ động tích cực tham gia vào hoạt động tập thể Phẩm chất: HS quan tâm giúp đỡ bạn bè học tập lao động tích cực xây dựng thực theo kế hoạch nhóm II Đồ dùng dạy học Mỗi nhóm tờ báo cũ, tượng trưng cho thuyền nhóm Bài hát biển III Hoạt động dạy học: HĐ thầy Hoạt động 1: Khởi động (2’) - GV yêu cầu HS hát lớp đồn kết Hoạt động 2: Tán thành hay không tán thành(15’) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi để hồn thành u cầu BT - Em tán thành với ý kiến đây? Tại sao? + Chỉ bạn học cần hợp tác với học tập + Hợp tác điều thiếu sống +Bàn kiểm tra viết biểu hợp tác + Hợp tác làm hộ nhiệm vụ bạn bạn yêu cầu + Hợp tác mang lại thành cơng tình cảm tốt đẹp cho người - GV tuyên dương kết luận Hoạt động 3: Các tổ thảo luận, xây dựng kế hoạch - GV giao nhiệm vụ cho nhóm a) Tổ 1: trang trí lớp b) Tổ 2: Chăm sóc c) Giúp đỡ bạn học tập( Bạn học gặp khó khăn) - GV gọi số nhóm trình bày trước lớp - GV tun dương khen ngợi nhóm có tinh thần đồn kết, hợp tác tốt - GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Dặn dò ( phút) HĐ trò - HS hát - HS thảo luận - Đại diện nhóm giải thích tán thành hay khơng tán thành ý kiến - HS lắng nghe - HS lắng nghe - Đại diện nhóm trình bày kế hoạch trước lớp, nhóm khác bổ sung cho nhóm bạn - HS lắng nghe - HS lắng nghe - GV nhận xét học, nhắc nhở HS việc làm gặp khó khăn tìm cách hợp tác bạn để công việc đạt kết tốt - HS lắng nghe ... tháng … năm 2018 Giáo dục kĩ sống CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH ( TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: HS biết vật ni gây thương tích cho thân HS có kĩ tự phòng vệ, tránh... Tuần 23 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục kĩ sống CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG ĐẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM ( TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: HS biết đảm nhận trách nhiệm làm ảnh hưởng đến người khác Năng. .. Tuần 18 Thứ … ngày … tháng … năm 2019 Giáo dục kĩ sống CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG PHỊNG TRÁNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH ( TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng: HS biết việc làm mang vác vạt nặng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài tập thwujc hành kĩ năng sống lớp 3, giáo án bài tập thwujc hành kĩ năng sống lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay