1 PPE standard tiêu chuẩn bảo hộ lao động

52 20 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 18:54

Tài liệu samsung audit Nón bảo hộ Safety helmetMắt kính bảo hộ Chemical gogglesMặt nạ phòng độc Respiratories + Cartridges and FiltersGăng tay chống hóa chấtChemical resistant glovesGiày bảo hộ Safety shoes2. PPE CHO NHÂN VIÊN NHÀ RÁC VÀ KHO HÓA CHẤT (RÁC NGUY HẠI) HAZARDOUS WASTE TIÊU CHUẨN PPE CHO XƯỞNG SẢN XUẤT TỦ LẠNH PPE STANDARD FOR REFRIGERATOR (DA1) KHU VỰC MÁY DẬP PRESS, LINER FORMING, PANEL FORMING Áp dụng cho tất nhân viên làm việc khu vực máy ép Apply for all of employees work at Press, liner forming, Panel forming Nón bảo hộ Safety helmet Găng tay khí Machanic work gloves (high cut protection) Giày bảo hộ Safety shoes Nút chống ồn Ear Plug KHU VỰC MÁY ÉP ĐÙN EXTRUDER MACHINE Áp dụng cho tất nhân viên làm việc khu vực máy ép đùn Apply for all employees work at extruder machine Nón bảo hộ Safety helmet Khẩu trang chống bụi Dust Mask Găng tay chống nóng Contact heat resistant gloves Giày bảo hộ Safety shoes 3.KHU VỰC PHUN CHẤT CÁCH NHIỆT DOOR FOAMING, CABI FOAMING Áp dụng cho tất nhân viên vào khu vực phun chất cách nhiệt Apply for all employees work at foaming area Nón bảo hộ Safety helmet Khẩu trang chống hóa chất Chemical Mask Găng tay khí Machanic work gloves (high cut protection) Giày bảo hộ Safety shoes 5.KHU VỰC LẮP RÁP 5.MAINLINE ASSEMBLY Áp dụng cho tất nhân viên làm việc công đoạn lắp ráp Apply for all of employees work at assembly area Giày bảo hộ Safety shoes Găng tay vải Cotton Gloves KHU VỰC PHÒNG CHỨA R600A VÀ R134A R600A ,R134 ROOM Áp dụng cho tất nhân viên làm việc phòng chứa R600a R134a Apply for all of employees work at R600a, R134a room Khẩu trang chống hóa chất Chemical Mask Găng tay chống hóa chất Chemical resistant gloves Mắt kính bảo hộ Chemical glasses Giày bảo hộ Safety shoes PHÒNG CHỨA C-PENTANE MDI VÀ POLY C-PENTANE, MDI VÀ POLY ROOM Áp dụng cho tất nhân viên làm việc phòng chứa C-Pentane Apply for all of employees work at C- Pentane room Mặt nạ phòng độc Respiratories + Cartridges and Filters Mắt kính bảo hộ Chemical goggles Quần áo chống hóa chất Chemical Suit Găng tay chống hóa chất Chemical resistant gloves Ủng chống hóa chất Chemical resistant boot PHỊNG THÍ NGHIỆM FOAMING FOAMING LAB Áp dụng cho tất nhân viên làm việc phòng thí nghiệm foarming Apply for all ò employees work at foaming lab Khẩu trang chống hóa chất Chemical Mask Găng tay chống hóa chất Chemical resistant gloves Mắt kính bảo hộ Chemical glasses Giày bảo hộ Safety shoes 10 PHỊNG THÍ NGHIỆM IQC 10 RELIABILITY TEST ROOM IQC Áp dụng cho tất nhân viên làm việc phòng thí nghiệm IQC Apply for all ò employees work Reliability test room Khẩu trang chống hóa chất Chemical Mask Găng tay chống hóa chất Chemical resistant gloves Mắt kính bảo hộ Chemical glasses Giày bảo hộ Safety shoes TIÊU CHUẨN PPE CHO XƯỞNG SẢN XUẤT MÁY GIẶT PPE STANDARD FOR WASHING MACHINE PRODUCTION (DA3) PPE CHO NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI SMT UNMOUNT AREA - Áp dụng cho tất nhân viên làm việc khu vực Unmount SMT Mắt kính bảo hộ Chemical goggles Khẩu trang chống hóa chất Chemical Mask Nút tai chống ồn Ear Plug TIÊU CHUẨN PPE CHO XƯỞNG VACUUM CLEANER PPE STANDARD FOR VACUUM CLEANER DA3 PPE NHÂN VIÊN PHA HÓA CHẤT TẠI MÁY VARNISH PPE FOR EMPLOYEES CONTACT CHEMICAL AT VARNISH M/C Áp dụng cho nhân viên pha hóa chất máy Varnish machine Using for employees when mixing chemical at Varnish M/C Kính chống hóa chất Chemical goggles Mặt nạ phòng độct Respirator Găng tay chống hóa chất Chemical resistant glovest Ủng hóa chất Chemical resistant boot PPE CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CHUYỀN ARMATURE PPE FOR OPERATOR AT ARMATURE LINE Tiêu chuẩn đồ bảo hộ cho nhân viên vận hành chuyền armature PPE for operator at Varnish machine and Bonding machine Khẩu trang chống hóa chất Chemical Maskt Găng tay vải Cotton gloves Giày bịt gót mũi Shoes PPE CHO NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY VARNISH PPE FOR EMPLOYEES MAINTENANCE VARNISH MACHINE Áp dụng cho nhân viên bảo trì máy Varnish Using when maintenance Varnish machine Nón bảo hộ Safety helmet Mắt kính bảo hộ Chemical goggles Khẩu trang chống hóa chất Chemical Maskt Găng tay chống nóng Contact heat resistant gloves Giày bảo hộ Safety shoes PPE TẠI LINE LẮP RÁP CHUYỀN MOTOR PPE FOR OPERATOR AT MOTOR ASSY LINE Áp dụng cho nhân viên lắp ráp chuyền Motor Using for operator at motor assembly line Khẩu trang chống bụi Dust Mask Găng tay vải Cotton gloves Giày bịt gót mũi Shoes PPE CHO IQC (NHÂN VIÊN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT) PPE FOR IQC TESTER (WHEN WORKING WITH CHEMICAL) Áp dụng cho nhân viên phòng thí nghiệm IQC tiếp xúc hóa chất Apply for employees at test room IQC(contact chemical) Khẩu trang chống hóa chất Chemical Mask Găng tay chống hóa chất Chemical resistant gloves Mắt kính bảo hộ Chemical glasses TIÊU CHUẨN ĐỒ BẢO HỘ IQC (NHÂN VIÊN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT) PPE FOR IQC TESTER (WHEN WORKING WITH CHEMICAL) Áp dụng cho nhân viên IQC Using for IQC tester Nón bảo hộ Safety helmet Găng tay len Cotton gloves Giày bịt gót mũi Shoes TIÊU CHUẨN PPE CHO NHÀ RÁC VÀ KHO HÓA CHẤT PPE STANDARD FOR WASTE TREATMENT AND CHEMICAL W/H PPE CHO NHÂN VIÊN NHÀ RÁC (RÁC SINH HOẠT) DOMESTIC WASTE - Áp dụng cho tất nhân viên làm việc khu vực rác thải sinh hoạt Nón bảo hộ Safety helmet Mắt kính bảo hộ Chemical goggles Khẩu trang chống bụi Dust Mask Găng tay vải Cotton Gloves Giày bảo hộ Safety shoes PPE CHO NHÂN VIÊN NHÀ RÁC VÀ KHO HÓA CHẤT (RÁC NGUY HẠI) HAZARDOUS WASTE - Áp dụng cho tất nhân viên làm việc khu vực rác thải sinh hoạt Nón bảo hộ Safety helmet Mắt kính bảo hộ Chemical goggles Mặt nạ phòng độc Respiratories + Cartridges and Filters Găng tay chống hóa chất Chemical resistant gloves Giày bảo hộ Safety shoes TIÊU CHUẨN PPE CHO PRESS VD4 PPE STANDARD FOR PRESS VD4 KHU VỰC MÁY ÉP VD4 1.PPE STANDARD AT PRESS MACHINE VD4 Áp dụng cho tất nhân viên vào khu ép vỏ máy giặt Nón bảo hộ Safety helmet Khẩu trang chống bụi Dust Mask Găng tay chống cắt Machanic work gloves (high cut protection) Ống tay chống cắt /sleeve Giày bảo hộ Safety shoes Nút / Chchống ồn/ Ear Plug TIÊU CHUẨN PPE CHO TẤT CẢ CÁC NHÂN VIÊN SỬ DỤNG XE TROLLEY, XE NÂNG TAY, VẬN CHUYỂN Ở DOCK XUẤT NHẬP HÀNG PPE STANDARD FOR EMPLOYEE USING TROLLEY, HAND TRUCK PALLET, FORKLIFT, SMART CAR, WORK AT DOCK TIÊU CHUẨN PPE CHO TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA PPE STANDARD FOR EMPLOYEE TRANSFER PRODUCTS Nhân viên nhân viên sử dụng xe trolley, xe nâng tay, vận chuyển dock xuất nhập hàng PPE standard for employee using trolley, hand truck pallet, forklift, smart car, work at dock Giày bảo hộ Safety shoes ... kính bảo hộ Chemical glasses TIÊU CHUẨN PPE CHO EPS PPE STANDARD FOR EPS TIÊU CHUẨN DỒ BẢO HỘ CHO RESIN ROOM PPE FOR RESIN ROOM - Áp dụng cho tất nhân viên vào khu vực Resin - Silo Nón bảo hộ Safety... gloves Mắt kính bảo hộ Chemical glasses Giày bảo hộ Safety shoes TIÊU CHUẨN PPE CHO XƯỞNG SẢN XUẤT MÁY GIẶT PPE STANDARD FOR WASHING MACHINE PRODUCTION (DA3) KHU VỰC ÉP VỎ MÁY GIẶT 1. PPE STANDARD FOR... len chống nóng Cotton Gloves Giày bảo hộ Safety shoes TIÊU CHUẨN DỒ BẢO HỘ TẠI PHÒNG BOILER EPS PPE FOR BOILER ROOM - Áp dụng cho tất nhân viên boiler Nón bảo hộ Safety helmet Nút chống ồn Ear
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 PPE standard tiêu chuẩn bảo hộ lao động, 1 PPE standard tiêu chuẩn bảo hộ lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay