PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:40

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA CÔNG SỞTRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ1. Bản chất của văn hóa trong hoạt động công sởVăn hoá là một hoạt động nhằm phát huy những nhu cầu và năng lực bản chất của con người, vươn tới cái chân, thiện, mỹ; là hoạt động nhằm tạo ra những giá trị, chuẩn mực xã hội; là cái nôi nuôi dưỡng nhân cách của con người. Với ý nghĩa đó, văn hoá có mặt ở mọi hoạt động sản xuất vật chất cũng như sản xuất tinh thần của con người, trong mọi quan hệ ứng xử xã hội hay thái độ đối với thiên nhiên.Công sở là một tổ chức đặt dưới sự quản lý trực tiếp của nhà nước, có tư cách pháp nhân, được pháp luật điều chỉnh để quản lý các công việc có tính chuyên ngành và phục vụ lợi ích công. Công sở là một thiết chế xã hội văn hoá chỉ có ở xã hội loài người. Công sở tồn tại như một hiện tượng văn hoá đồng thời là một chủ thể văn hoá gắn liền với các yếu tố tổ chức quyền lực và tâm lý, tình cảm của con người. Quan niệm về văn hoá công sở ở mỗi thời đại lịch sử, mỗi chế độ chính trị, mỗi quốc gia khác nhau thì đều khác nhau. Văn hoá công sở là sự pha trộn của văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần. Xuất phát từ đặc điểm của công sở là trụ sở công mà ở đó có tổ chức (cơ cấu, đội ngũ cán bộ, công chức); có cơ sở vật chất (nhà cửa, phòng làm việc v.v..) cho thấy văn hoá công sở rộng hơn, bao trùm lên cả văn hoá tổ chức. PHÂN TÍCH VAI TRỊ CỦA VĂN HĨA CƠNG SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Bản chất văn hóa hoạt động cơng sở Văn hố hoạt động nhằm phát huy nhu cầu lực chất người, vươn tới chân, thiện, mỹ; hoạt động nhằm tạo giá trị, chuẩn mực xã hội; nôi nuôi dưỡng nhân cách người Với ý nghĩa đó, văn hố có mặt hoạt động sản xuất vật chất sản xuất tinh thần người, quan hệ ứng xử xã hội hay thái độ thiên nhiên Công sở tổ chức đặt quản lý trực tiếp nhà nước, có tư cách pháp nhân, pháp luật điều chỉnh để quản lý cơng việc có tính chun ngành phục vụ lợi ích cơng Cơng sở thiết chế xã hội - văn hoá có xã hội lồi người Cơng sở tồn tượng văn hoá đồng thời chủ thể văn hoá gắn liền với yếu tố tổ chức quyền lực tâm lý, tình cảm người Quan niệm văn hố cơng sở thời đại lịch sử, chế độ trị, quốc gia khác khác Văn hố cơng sở pha trộn văn hố vật chất văn hoá tinh thần Xuất phát từ đặc điểm công sở trụ sở công mà có tổ chức (cơ cấu, đội ngũ cán bộ, cơng chức); có sở vật chất (nhà cửa, phòng làm việc v.v ) cho thấy văn hố cơng sở rộng hơn, bao trùm lên văn hoá tổ chức Xét ý nghĩa công sở tập hợp có tổ chức, hiểu văn hố cơng sở xuất phát từ vai trò cơng sở đời sống xã hội hoạt động thân máy hành Như vậy, văn hố cơng sở dạng đặc thù văn hố xã hội bao gồm tổng thể giá trị, chuẩn mực, vẻ đẹp cách hành xử hoạt động công sở, mà thành viên công sở tiếp nhận để ứng xử với nội công sở phục vụ cộng đồng với tác động hệ thống quan hệ thứ bậc mang tính quyền lực tính xã hội Quan niệm văn hố cơng sở dựa vào tính đặc thù cơng sở: cơng sở tập hợp có tổ chức dựa quan hệ thứ bậc: cấp - cấp dưới; thành viên thành viên; thành viên - nhân dân Đây mối quan hệ ràng buộc ba nhóm yếu tố: quyền lực - phục tùng; nhu cầu - phục vụ hiệu lực - hiệu Các thành viên cơng sở gắn bó với chi phối cấu tổ chức, cơng việc, lợi ích, tình cảm mang tính nhân văn, nhân ái, nhân sâu xa (phục tùng, tôn trọng, tự nguyện làm việc, trách nhiệm, vô tư không vụ lợi, phục vụ cộng đồng v.v ) Tính đặc thù cơng sở quy định tính đặc thù văn hố cơng sở - thực thể văn hố xã hội Công sở muốn tồn bền vững, hoạt động có hiệu lực, hiệu phát triển ngày tốt đẹp phải dựa vào trình độ văn hố, trình độ ứng xử nguời với người quan hệ cơng sở Văn hố cơng sở mơi trường văn hố đặc thù với giá trị chuẩn mực văn hoá chi phối hoạt động, quan hệ nội công sở công dân với tư cách quan quyền lực nhà nước hay quan nghiệp, dịch vụ công Xét ý nghĩa công sở trụ sở cơng, nơi có đầy đủ điều kiện, phương tiện để thực thi cơng vụ sản phẩm vật chất cơng trình kiến trúc, thiết kế nhà cửa, phòng làm việc, trang trí nội thất, ánh sáng, màu sắc phù hợp, từ cách thức lễ tân, giao tiếp, tiếp khách, đến cách trang phục, ăn mặc cán công chức, tất thể màu sắc văn hoá đặc thù quốc gia, địa phương quan, cơng sở Nói tới văn hố cơng sở nói tới việc phát huy lực, chất cán bộ, nhân viên cơng sở nhằm hồn thiện chế độ cơng vụ, cơng chức Hình ảnh tốt hay xấu cơng sở nhận thấy qua người, cán bộ, công chức giữ vị trí then chốt cơng sở, người phản ánh chất lượng, hiệu hoạt động công sở Việc sáp nhập công sở với thường đem lại phản ứng tâm lý bất ổn định: nỗi lo sợ khơng việc làm hay thu nhập thấp (giá trị vật chất); sợ môi trường không thuận lợi để thể hiện, cống hiến hay khơng tự do, thoải mái chí sợ vị trí, chỗ đứng mình; lo sợ đánh sắc tâm hồn (giá trị tinh thần) Những phân tích cho thấy chất văn hố cơng sở chứa đựng giá trị, niềm tin, truyền thống thói quen, khả (bản sắc riêng) Những vấn đề quy định hành vi thành viên công sở, ngày phong phú, thay đổi theo bối cảnh cụ thể mang lại cho công sở sắc riêng 2.Vai trò văn hố hoạt động cơng sở Văn hóa hệ thống giá trị tồn diện, cấu thành hòa đồng giá trị truyền thống giá trị đại; trình độ học vấn trình độ văn minh; giá trị chân, thiện, mỹ, mơ tả đồ đây: Văn hóa nói chung, văn hóa cơng sở nói riêng kết nối hệ thống giá trị từ truyền thống đến đại, vừa mang đậm sắc riêng, "dân tộc" vừa tuân thủ chuẩn mực chung, chuẩn mực "thời đại" Trình độ học vấn điều kiện để mở cửa sổ trí tuệ tâm hồn người bước vào văn hóa tiên tiến Trình độ văn minh đánh dấu giai đoạn phát triển giai đoạn lịch sử định với nấc thang giá trị ngày cao Suy cho dù yếu tố truyền thống hay đại, trình độ học vấn hay trình độ văn minh, phải hướng tới ba đỉnh tam giác, giá trị Chân, Thiện, Mỹ Từ phân tích trên, nói văn hố tảng tinh thần hoạt động cơng sở Nó biểu sức mạnh tiềm tàng lĩnh thành viên hoạt động công sở khía cạnh sau: Một là, văn hóa thể giá trị truyền thống kết nối với giá trị đại hệ giá trị đặc trưng riêng hoạt động công sở Ở quốc gia phát triển giới, thành viên công sở ý thức rõ: họ làm việc ai, họ lại đạt hiệu làm việc cao Phần lớn họ có ý thức văn hố dân tộc cao, có nhận thức cao phát triển đất nước, ý thức danh dự nhà nước, truyền thống quan công sở, nơi làm việc cống hiến; lương tâm danh dự, ý thức tồn khiến họ ý thức văn hoá động lực phát triển hoạt động công sở Yếu tố dân tộc, đại hệ giá trị thấm nhuần thành viên công sở, chắt lọc, kế thừa phát triển, phát huy theo q trình lên cơng sở, vật chất hoá cấu trúc thiết chế hành cơng nghệ hành Đổi hoạt động cơng sở thành tựu văn hố Thành tựu giúp cho việc đại hoá hành nhà nước Việt Nam, giúp cho quan, công sở nhà nước Việt Nam vươn tới tầm cao phát triển đại Khơng phủ nhận vai trò to lớn cơng nghệ hành hoạt động cơng sở Cơng nghệ hành kết tinh cao độ trí tuệ, kinh nghiệm sức sáng tạo người Đó sản phẩm văn hoá, phát triển trí tuệ nghiệp vụ hoạt động cơng sở đơi với hồn thiện lương tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ cộng đồng cán bộ, cơng chức Hai là, vai trò văn hoá phát huy gắn với trình độ học vấn trình độ văn minh hoạt động công sở Một văn minh xuất thể hình thành tiêu chí, chuẩn mực hoạt động cơng sở, quan hệ ứng xử mơi trường trị mang đậm màu sắc văn hoá nhân văn, nhân nhân bản, với giá trị chân, thiện, mỹ Việc cơng sở khuyến khích, chí bao cấp việc học tập cho thành viên nhằm thúc đẩy hiệu hoạt động công sở Một số quốc gia giới qui định cán bộ, công chức đến công sở phải, mặc đồng phục coi trách nhiệm cao, dù không cần lời tuyên thệ Điều làm cho cán bộ, cơng chức tự khép vào kỷ luật khuôn phép, coi kỷ luật công sở đá tảng tinh thần văn hố dân tộc Tài sản vơ hình cơng sở bao gồm yếu tố như: thông tin khoa học - công nghệ, tổ chức máy nghệ thuật quản lý, tín nhiệm nhân dân cán bộ, cơng chức nhà nước Những điều coi chuyển hoá lượng tinh thần người vào hoạt động cơng sở, văn hố cơng sở Ba là, vai trò văn hóa thể tảng mang tính nhân (giá trị chân) công sở "Cái chân" biểu giá trị "cái thật" hoạt động cơng sở, là: giá trị đúng, chân lý; giá trị tri thức khoa học, hiểu biết, trí tuệ; giá trị qui phạm pháp lý, qui phạm đạo đức, hướng cội nguồn cán bộ, công chức Để phát huy giá trị "cái chân" hoạt động công sở, cần tạo mơi trường thuận lợi, mà thành viên phát huy hết khả sáng tạo để gánh vác nhiệm vụ nhà nước nhân dân giao phó, đồng thời phục vụ xã hội, cơng dân tốt hơn, có nhân tố: quan hệ người; sử dụng nguồn tài nguyên (vật chất, người); vận dụng khoa học - công nghệ tiên tiến Xác định vị trí, vai trò nhân tố có tác động tốt tới hiệu lực hiệu hoạt động cơng sở tiến trình phát triển chung đất nước Thực tế phát triển quan, công sở nước ta vừa qua chứng minh khơng thể coi nhẹ nhân tố người Nói đến người nói đến văn hố, tồn giá trị văn hoá làm nên phẩm chất, lực tinh thần người Những phẩm chất lực thật cán bộ, cơng chức vật chất hóa tạo thành nguồn lực ni dưỡng tồn phát triển công sở Mỗi công chức cần phát huy hết sở trường, sở đoản cơng việc Do vậy, việc bố trí vị trí cơng việc cần chun mơn, lực, ngang tầm, tâm tạo giá trị "cái chân" hoạt động công sở Một công sở làm tròn nhiệm vụ chức khi: tạo mối quan hệ tốt cán bộ, công chức công việc; chuẩn mực xử sự; nghi thức tiếp xúc hành chính; phương pháp giải bất đồng quan; cách lãnh đạo, quản lý ý thức chấp hành kỷ luật ngồi cơng sở cán bộ, cơng chức Văn hố có vai trò to lớn việc xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương dân chủ Nó đòi hỏi thành viên công sở phải quan tâm đến hiệu công việc chung công sở, giúp cho cán bộ, công chức tự nhìn lại, đánh giá mình, chống lại biểu thiếu văn hố như: tham ơ, móc ngoặc, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hội Bên cạnh đó, yếu tố văn hố giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự cơng sở, quan hệ thân ái, đồn kết, hợp tác nghiệp chung cơng sở Bốn là, vai trò văn hóa thể tảng mang tính nhân (giá trị thiện) cơng sở Văn hóa nơi ni dưỡng giá trị "cái thiện" hoạt động công sở với hệ thống giá trị tốt, lương tâm, đạo đức tâm hồn cao đẹp cán bộ, công chức thực thi công vụ Thiếu tảng tinh thần tiến bộ, lành mạnh khơng có phát triển công sở bền vững Vận dụng yếu tố văn hoá việc thúc đẩy hoạt động cơng sở có hệ thống khuyến khích thi đua khen thưởng, tạo bầu khơng khí làm việc thoải mái, kích thích người hăng say làm việc Khả phát triển trí tuệ, khoa học - cơng nghệ điều kiện giải phóng phát triển người Tuy nhiên phát triển tạo khả ngược lại, thiếu lương tâm nghề nghiệp, vi phạm đạo đức làm người, độc đoán, chuyên quyền, áp đặt Thủ đoạn cao người có trí tuệ đơi lúc làm bại hoại tâm hồn người Federico Mayor (UNESCO) nhận xét: "Chưa ngày nay, căng thẳng khoa học lương tâm, kỹ thuật đạo đức lên tới cực điểm trở thành mối đe doạ tồn giới" Ở thấy văn hố khơng đồng với trình độ học vấn, không đồng với chức quyền, địa vị cao Sự vô cảm hoạt động công vụ đánh giá trị "cái thiện" người Sự vô cảm người với người thiếu lòng trắc ẩn, chịu lắng nghe, chịu thấu hiểu thiếu chia sẻ công việc Các bệnh tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, đố kỵ, hẹp hòi, vị kỷ, níu chân, kéo áo ngày trở nên trầm trọng phận không nhỏ cán bộ, công chức Đặc biệt loại "võ" xuất công sở "ném đá giấu tay", "chọc gậy bánh xe" biểu phi văn hóa, phản giá trị Vai trò văn hố thể định hướng giải đắn thời kỳ mối quan hệ đại hố cơng sở với việc thực công cho thành viên cơng sở Khi văn hố phát huy tác dụng việc phát triển nguồn nhân lực công sở, tức văn hố tham gia vào q trình hình thành quan hệ đồng thuận đại hố công sở với đảm bảo công cho thành viên Chỉ có phát huy biện pháp hành chống tham nhũng, hối lộ, quan liêu, đặc quyền, đặc lợi công sở Xét vấn đề cơng theo ý nghĩa văn hố, khơng giống chủ nghĩa bình qn, bao cấp chế xin - cho Muốn có cơng phân phối lợi ích cho thành viên phải đơi với cơng đánh giá nhân sự; đòi hỏi việc đánh giá cán bộ, công chức phải dựa vào hiệu công việc, không thiên lệch chức vụ, cấp, thiên vị, tình cảm riêng Vai trò yếu tố văn hố việc sử dụng tài năng, sở trường, thời điểm lợi ích chung tổ chức lợi ích thân cán bộ, cơng chức Vai trò văn hố hoạt động cơng sở thể quan niệm bình đẳng thực bình đẳng Theo ý nghĩa văn hố, bình đẳng thành viên cơng sở có hội (trong học tập, đào tạo, việc làm ) để phát triển Phát triển cơng sở khơng có nghĩa đào thêm hố sâu bất bình đẳng thiếu cơng việc thực lợi ích thành viên công sở, làm giàu giá, quan y tế trường học Năm là, vai trò văn hóa tảng mang tính nhân văn (cái mỹ) cơng sở Văn hóa đem lại sức sống mãnh liệt cho công sở, nhu cầu hướng tới "cái đẹp", cảm nhận thưởng thức đẹp giúp cho việc giải phóng người, giải phóng sức lao động, thủ tiêu kìm hãm M.Gorki gọi mỹ học đạo đức học tương lai Bielinxki (Nga, kỷ XIX) nói: "Cảm xúc đẹp điều kiện làm nên phẩm giá người Phải có người có trí tuệ, phải có người cất lên tới tư tưởng tầm cỡ giới, hiểu chất tượng tính thống chúng , phải có người ta khơng quỵ ngã sức đè nặng trĩu đời làm nên chiến cơng , thiếu nó, thiếu cảm xúc khơng có thiên tài, khơng có tài năng, khơng có trí thơng minh mà lại thứ đầu óc tỉnh táo cách ti tiện cần thiết cho sinh hoạt thường ngày nhà, cho tính tốn nhỏ nhen ích kỷ" Như khẳng định "cái mỹ" kết cuối "cái chân" "cái thiện" Khơng thể có "cái mỹ" thiếu "cái chân", "cái thiện" Cái đẹp biểu văn hóa cơng sở vẻ đẹp hành vi, ngôn ngữ ứng xử, diện mạo, trang phục công chức thi hành công vụ Đồng thời thể việc bố trí trụ sở làm việc khoa học, văn minh, khang trang, đẹp, thuận tiện, đủ ánh sáng, trang trí, cảnh v.v bố trí phòng làm việc minh bạch, lịch sự, trang trọng nơi cơng quyền Tóm lại, văn hóa cơng sở với vai trò vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển cơng sở, vậy, việc bảo vệ phát huy giá trị văn hố cơng sở khơng nhiệm vụ nhà nước mà nhiệm vụ cán bộ, công chức công việc mình, vị trí, cương vị khác thực thi cơng vụ Hanchinh.com* Vai trò văn hóa cơng sở tiến trình phát triển cơng sở : Văn hóa gắn liền với phát triển, chìa khóa phát triển tiến xã hội + Đối với công sở, phải xây dựng văn hóa cơng sở tiến bộ, văn minh, đại từ góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ Tạo tình đồn kết chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền Mơi trường văn hóa cơng sở tốt đẹp tạo niềm tin CBCC với quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng sở + Tính tự giác CBCC công việc đưa công sở phát triển vượt lên so với công sở khác + Văn hóa cơng sở có kế thừa tiếp thu có chọn lọc tính văn hóa từ bên bên ngồi cơng sở, từ khứ đến tương lai chừng mực giúp cơng sở tạo nên chuẩn mực, phá tính cục bộ, đối lập có tính thể thành viên Hướng CBCC đến giá trị chung, tôn trọng nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực văn hóa cơng sở Đó làm cho CBCC hồn thiện + Mỗi kiểu văn hóavai trò khác tiến trình phát triển cơng sở Kiểu văn hóa quyền lực giúp cơng sở có khả vận động nhanh, tạo nên tính bền vững theo đuổi mục tiêu Kiểu văn hóa vai trò giúp công sở phát huy hết lực CBCC, khuyến khích họ hăng say với cơng việc từ nhanh chóng đạt mục tiêu cơng sở Xây dựng, đổi mới, chấn chỉnh khơng ngừng hồn thiện công sở giúp công sở phát triển bền vững, nhanh chóng đạt hiệu cao ./ ... cơng sở đá tảng tinh thần văn hoá dân tộc Tài sản vơ hình cơng sở bao gồm yếu tố như: thông tin khoa học - công nghệ, tổ chức máy nghệ thuật quản lý, tín nhiệm nhân dân cán bộ, cơng chức nhà nước... "Cái chân" biểu giá trị "cái thật" hoạt động cơng sở, là: giá trị đúng, chân lý; giá trị tri thức khoa học, hiểu biết, trí tuệ; giá trị qui phạm pháp lý, qui phạm đạo đức, hướng cội nguồn cán bộ,... cơng dân tốt hơn, có nhân tố: quan hệ người; sử dụng nguồn tài nguyên (vật chất, người); vận dụng khoa học - cơng nghệ tiên tiến Xác định vị trí, vai trò nhân tố có tác động tốt tới hiệu lực hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ, PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay