Thù lao lao động và các nội dung có liên quan đến việc tổ chức thực hiện thù lao lao động tại trường đại học phan châu trinh

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:48

Thù lao lao động nội dung liên quan đến việc tổ chức thực thù lao lao động Trường Đại học Phan Châu Trinh Thực trạng giải pháp Tổng quan thù lao lao động: Xét lý thuyết: Thù lao tổng số tất khoản trả cho nhân viên cho dịch vụ họ Thù lao lao động gồm thù lao tài thù lao phi tài Trong thù lao tài lại bao gồm: tài trực tiếp tài gián tiếp Trong q trình thực hoạt động tổ chức, doanh nghiệp nói chung việc thực tốt nội dung thù lao lao động quan trọng Vì liên quan đến động lực, thái độ hành vi, hay tác động trực tiếp đến hiệu cơng việc Điều liên quan đến vấn đề công thù lao tài Tất nhiên, để sở tốt cho việc thực đề cơng thù lao tài tổ chức, doanh nghiệp lại nhiều phương thức khác Về bản, phải sách đặc biệt để thu hút người tài làm việc cho mình; sách sách đãi ngộ, lương bổng, khen thưởng, mơi trường làm việc, bố trí cơng việc thích hợp.v.v Giới thiệu khái quát Trường Đại học Phan Châu Trinh: Trường Đại học Phan Châu Trinh thành theo Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 2007 Thủ Tướng Chính phủ Sứ mạng Trường cung cấp giáo dục để phát triển người trí tuệ nhân cách, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế-văn hoáxã hội tỉnh Quảng Nam tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Để thực sứ mạng điều không đơn giản trải qua nhiều giai đoạn phát triển định Tuy nhiên, trước mắt tập trung chất lượng giảng dạy, nghiên cứu công tác đội ngũ giảng viên, cán bộ; chất lượng học tập, thành tích hoạt động sinh viên xã hội thừa nhận sau trường Các dịch vụ cộng đồng, hoạt động khác khơng ngồi mục đích nâng cao chất lượng đào tạo phát huy uy tín nhà trường tương lai Với quan niệm tri thức, trí tuệ tài sản chung, quý hiếm, phải tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên học với thầy giỏi, tiếp xúc với nhà khoa học hàng đầu, nhà văn hoá lớn thực Vì vậy, trường sách đặc biệt để thu hút người tài làm việc cho mình; sách sách đãi ngộ, lương bổng, khen thưởng, môi trường làm việc, bố trí cơng việc thích hợp.v.v Đế thực sách nhờ yếu tố thuận lợi, nhà trường hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, tự cân đối thu chi, thực chế độ tài theo điều 11 – Quy chế tổ chức hoạt động Đại học Thủ Tướng ban hành ngày 17/01/2005 Điều thể rõ nội dung chi nhà trường tiền lương, phụ cấp lương, tiền cơng, tiền thưởng khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ án bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường Về bản, nhà trường vấn áp dụng Quy chế trả lương cho Cán - Công nhân viên nhà trường theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang Ngoài lương hưởng theo hệ số theo quy định, nhà trường áp dụng lương khoán theo chức danh quy định Hội đồng quản trị Ví dụ: Lương Hiệu trưởng, lương theo hệ số theo quy định nhà nước hưởng mức lương khốn 10.000.000đ; tuơng tự cách tính trên, Hiệu phó 7.000.000đ; Lương cấp trưởng, phó khoa, phòng áp dụng tuỳ theo học hàm, học vị mà mức lương khác Trong trường hợp nhiều người lao động lúc kiêm nhiệm 02 chức vụ hưởng thêm ½ lương chức vụ thứ hai Chế độ thưởng cho người lao động, việc thưởng ngày Lễ , Tết theo quy định Hội đồng quản trị định Hiệu trưởng; nhà trường phần thưởng khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên, công nhân viên dựa vào kết cơng tác tháng (Việc liên quan đến nội dung nhận xét, đánh giá hiệu công việc người thông qua ông phụ trách đơn vị), hiển nhiên cán bộ, giảng viên, công nhân viên trưởng phận đánh giá tốt nhiều đóng góp hiệu gắn với chun mơn tháng tài khoản lương cộng thêm tiền thưởng ngược lại bước nhà trường tiến tới thức việc giảm trừ phần lương khoán cán bộ, giảng viên, cơng nhân viên bị trưởng phận đánh giá khơng tốt, khơng hồn thành nhiệm vụ giao Các khoản chi thi đua, khen thưởng, phúc lợi tập thể …do Hiệu trưởng lên kế hoạch báo cáo trực tiếp Hội động quản trị phê duyệt Là loại hình trường đại học tư thục, nhằm thu hút giảng viên uy tín, chất lượng (thỉnh giảng) từ trường đại học nước quốc tế, Hiệu trưởng quyền đề xuất mức lương, phụ cấp, tiền giảng, chế độ khác liên quan cách hợp lý cho Hội đồng quản trị định Về chế độ cơng tác phí: từ Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu đến cán giảng viên, công nhân viên thực chế độ công tác theo phương thức khoán theo định mức cụ thể theo chức danh tương đối hợp lý Đặc biệt việc tốn thuận lợi khơng bị tác động nhiều nguyên tắc tài cứng nhắc mà tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, trường công lập thường không khắc phục Các loại bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, BHTT… nhà trường quan tâm; ngồi phần cá nhân phải chịu phí đóng bảo hiểm, nhà trường tham gia hỗ trợ 17% Về thời gian làm việc nghỉ ngơi cán bộ, giảng viên, cơng nhân viên vận dung theo tinh thần nội dung Quyết định số 64/2008/QĐBGD&ĐT ngày 28/11/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định chế độ làm việc giảng viên Chỉ khác việc tổ chức thực nhà trường thực quan tâm đến quyền lợi cán bộ, giảng viên, công nhân viên Đặc biệt nhà trường vận dụng mềm dẻo việc thực chế độ nghỉ việc riêng hưởng lương Về nguyên tắc, Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại học Phan Châu Trinh hoạt động theo tinh thần Quyết định số 14/2005/QĐ/TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 Thủ Tướng Chính phủ Tuy nhiên, xét hướng lâu dài hay nói cách khác, hoạt động kinh doanh nhà trường số lĩnh vực khác theo mơ hình Cơng ty cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2005; quy định vốn điều lệ, cổ đơng… sở đó, cán chủ cốt cán bộ, giảng viên, công nhân viên tham gia góp vốn, tham gia q trình quản lý xây dựng trường Mặc dù thành lập 03 năm, với nhiều cố gắng bước ban đầu nhà trường bước chăm lo đến đời sống tinh thần, đời sống sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơng nhân viên Đầu tư phòng y tế với đầy đủ đội ngũ chuyên môn, trang thiết bị vật chất thuốc men theo quy định Riêng Bảo hiểm y tế, người quyền đăng ký nơi khám chữa bệnh thuận lời tùy đièu kiện riêng Về cơng việc mơi trường làm việc: Ngay Đề án thành thập trường, nhà trường xác định: tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng, sức sáng tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên mà sinh viên Trường phát triển theo qui mơ, ngành nghề thích hợp với bước xây dựng sở vật chất mua sắm trang thiết bị; tổ chức máy gọn nhẹ, hiệu quả…Giữ vững nề nếp trường đại học, môi trường xanh đẹp phù hợp với cảnh quan, khơng gian văn hóa, đồng thời góp phần tạo thành cơng trình văn hóa làm giàu thêm tiềm hộ nhập phát triển Chỗ cần phải nói thêm vì: Việc xác định thể thiện tầm nhìn chiến lược lâu dài nhà quản trị Điều chứng minh qua thực tiễn hoạt động nhà trường nhiều năm qua: sở phòng ốc chức năng, phòng thực hành thí nghiệm, khn viên xanh, hệ thống CLB, thư viện điều kiện khác phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học Nhà trường trọng đầu tư công tác tuyển dụng xây dựng đội ngũ theo phương châm: Giỏi, Trẻ, Năng động tâm huyết; Đầu tư 300.000.000đ hàng năm nguồn kinh phí nhà trường cho CB-GV học Sau đại học đợt bồi dưỡng nghiệp vụ Lãnh đạo nhà trường, khoa, phòng giao việc cụ thể cho CB-GV hữu; ngồi thời gian làm việc hành chính, CB-GV trẻ đăng kí đọc sách, giáo trình, dự giờ, soạn bài, tham gia cơng trình khoa học, viết báo,… Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, xúc tiến việc tìm nguồn kinh phí cho việc thực cơng trình NCKH nhà trường Hiện nay, số giảng viên trường tham gia hoạt động cho tổ chức trường (03 người Biên soạn sách tham khảo “Kiến thức trọng tâm tập thực hành Ngữ văn 10, 11, 12” Nxb Giáo dục phát hành; 01 người tham gia Công trình “Thực trạng giải pháp khai thác du lịch làng quê Quảng Nam”) Nhà trường xác định rõ, muốn đào tạo chất lượng cao, theo phương thức đổi giáo dục ngồi việc thu hút đội ngũ cán giảng viên dạy giỏi, tuyển sinh đầu vào chất lượng việc xây dựng mơi trường phục vụ tốt cho việc dạy học học tập quan trọng Mặc dù tổng nguồn thu nhà trường hàng năm vào khoảng tỷ đồng (nguồn thu học phí sinh viên, mà số lượng ít), vấn đầu tư xây dựng thêm nhiệu hạng mục + Giảng đường : 2.058m2 + Phòng thực hành : 348m2 + Nhà làm việc phòng, khoa : 936m2 + Thư viện : 285m2 + Khu kí túc xá : 1.924m2 + Nhà ăn sinh viên : 270m2 + Nhà xe : 318m2 + Khu thể thao : 3.976m2 … Mặc dù nhiều cố gắng, nhiên nhiều nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan xét nhiều lĩnh vực nhiều khó khăn hạn chế cần khắc phục để nhà trường hồn thành sứ mạng Ngồi việc phải tiếp tục giải pháp cụ thể cho giai đoạn phát triển như: - Xây dựng đội ngũ cán quản lý giảng viên nhà trường; - Tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường sở vật chất tạo điều kiện môi trường làm việc ngày tốt cho việc dạy học; mở rộng giao lưu quốc tế; tạo động lực thúc đẩy khơng khí chủ động sáng tạo , đổi quản lý tất lĩnh vực - Phải sách đặc biệt để thu hút người tài làm việc cho mình; sách sách đãi ngộ, lương bổng, khen thưởng, môi trường làm việc, bố trí cơng việc thích hợp.v.v - Ngồi ra, quan tâm đến điều kiện ăn ở, sinh hoạt, điều kiện lại q trình cơng tác đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường - Chế độ đãi ngộ đội ngũ giảng viên hữu cho phù hợp với thực tế yêu cầu đào tạo … Tuy nhiên, bước đầu xây dựng phát triển với nhiều khó khăn, từ ý tưởng mong muốn đến thực tiễn xây dựng mơ hình trườngthục khơng đơn giản Từ vấn đề đầu tư, huy động vốn, xây dựng máy điều hành quảnđến tổ chức tuyển sinh đào tạo nhiều vấn đề cần phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện ... giảng viên Chỉ có khác việc tổ chức thực nhà trường thực quan tâm đến quyền lợi cán bộ, giảng viên, công nhân viên Đặc biệt nhà trường có vận dụng mềm dẻo việc thực chế độ nghỉ việc riêng hưởng... tuyển sinh đầu vào có chất lượng việc xây dựng môi trường phục vụ tốt cho việc dạy học học tập quan trọng Mặc dù tổng nguồn thu nhà trường hàng năm vào khoảng tỷ đồng (nguồn thu học phí sinh viên,... dụng tuỳ theo học hàm, học vị mà có mức lương khác Trong trường hợp nhiều người lao động lúc kiêm nhiệm 02 chức vụ hưởng thêm ½ lương chức vụ thứ hai Chế độ thưởng cho người lao động, việc thưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thù lao lao động và các nội dung có liên quan đến việc tổ chức thực hiện thù lao lao động tại trường đại học phan châu trinh , Thù lao lao động và các nội dung có liên quan đến việc tổ chức thực hiện thù lao lao động tại trường đại học phan châu trinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay