Đề thi và đáp án (cuối học kì II)Phân môn Lịch sử lớp 4

3 7,264 33
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 06:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC KIỂM TRA CUỐI KỲII (KHỐI 4) Họ và tên : . MÔN : LỊCH SỬ (Năm học 2007 – 2008) Lớp : Thời gian : phút ĐỀ RA : 1) Thời hậu Lê vua Lê Thánh Tông đã cho ra đời bộ luật có tên là gì? Bộ luật đó có những nội dung cơ bản nào? 2) Nối ô bên trái (Tác phẩm) với ô bên phải (Tác giả) sao cho đúng : Tác phẩm Tác giả a) Quốc âm thi tập 1. Ngô Só Liên b) Hồng Đức quốc âm thi tập 2. Lương Thế Vinh c) Bộ Đại Việt sử kí toàn thư 3. Nguyễn Trãi d) Đại thành toán pháp 4. Lê Thánh Tông 3) Ba anh em họ Nguyễn lên Tây sơn để làm gì? a) Lập căn cứ, dựng cờ khởi nghóa chống chihs quyền họ Nguyễn ở đàng trong b) Khai khẩn đất hoang lập làng mới cho nhân dân. c) Để lật chính quyền họ Trònh thống nhất giang sơn. 4) Em hãy trình bày kết quả của việc nghiã quân Tây Sơn tiến ra thăng long? 5) Hãy điền những từ ngữ vào chỗ chấm để hoàn chỉnh nội dung về những chính sách kinh tế, văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung? - Về kinh tế : Đã ban bố ……………………………… lệnh cho nhân dân đã từng bỏ làng phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Đúc tiền mới yêu cầu nhà Thanh mở cửa ………………………cho nhân dân hai nước được tự do ……………………… Mở cửa biển cho thuyền buôn ………………………vào buôn bán. - Về văn hoá, giáo dục : Cho dòch các sách ………………………ra ………………………; coi chữ nôm là chữ chính thức của …………………………. Ban bố ………………………… 6) Nhà Nguyễn trải qua bao nhiêu đời vua? a) 2 đời vua b) 4 đời vua c) 6 đời vua 7) những sự kiện nào chứng minh các vua triều Nguyễn không muốn chia rẽ quyền hành cho ai? a) Vua không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự đặt ra pháp luật điều hành các quan đứng đầu tỉnh. b) Các quan lớn nhỏ đều mang họ nguyên. c) Cả hai ý trên đều đúng ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ 1) 2 diểm : Thời hậu Lê vua Lê Thánh Tông đã cho ra đời bộ luật có tên là bộ luật Hồng Đức. Bộ luật này bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, đòa chủ, bảo vệ quyền lợi Quốc gia và bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. 2) 1 điểm : a  3 ; b  4 ; c 1; d  2 3) 1 điểm : Đáp án a 4) 1 điểm : Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, tiến vào Thăng Long, tiêu diệt chính quyền họ trònh, quân Nguyễn Huệ đi đến đâu, đánh thắng tới đó. Năm 1786, nghóa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống nất đất nước. 5) 2 điểm : - Về kinh tế : Đã ban bố “Chiếu khuyến nông” lệnh cho nhân dân đã từng bỏ làng phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Đúc tiền mới yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới cho nhân dân hai nước được tự do trao đổi hàng hoá. Mở cửa biển cho thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán. - Về văn hoá, giáo dục : Cho dòch các sách chữ hán ra chữ nôm; coi chữ nôm là chữ chính thức của quốc gia. Ban bố “Chiếu lập học” 6) 1 điểm : Đáp án b 7) 1 điểm Đáp án a . TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC KIỂM TRA CUỐI KỲII (KHỐI 4) Họ và tên : . MÔN : LỊCH SỬ (Năm học 2007 – 2008) Lớp : . tỉnh. b) Các quan lớn nhỏ đều mang họ nguyên. c) Cả hai ý trên đều đúng ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ 1) 2 diểm : Thời hậu Lê vua Lê Thánh Tông đã cho ra đời bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án (cuối học kì II)Phân môn Lịch sử lớp 4, Đề thi và đáp án (cuối học kì II)Phân môn Lịch sử lớp 4, Đề thi và đáp án (cuối học kì II)Phân môn Lịch sử lớp 4

Bình luận về tài liệu de-thi-va-dap-an-cuoi-hoc-ki-ii-phan-mon-lich-su-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP