LO nấu THỦY TINH 1

55 22 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:51

LỊ NẤU THỦY TINH Pham TRUNG-KIEN 10/17/08 CƠNG DỤNG  THIẾT BỊ THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH NẤU -Phản ứng cấu tử nguyên liệu -Hòa tan pha rắn vào pha lỏng,tạo thủy tinh -Khử bọt -Đồng hóa -Làm nguội tới nhiệt độ gia công 10/17/08 PHÂN LOẠI  Theo phương thức làm việc: -Liên tục gián đoạn  Theo dạng lượng: -Lò điện, gaz, dầu …  Theo kết cấu phần nấu chính: -Lò bể, nồi 10/17/08 KẾT CẤU LỊ  Bể nấu  Phần thân trên: bể nấu  Phần thân dưới: buồng hồi nhiệt  Kết cấu chịu tải 10/17/08 VÙNG KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG  Phần nấu  Phần cháy nhiên liệu  Phần gia công  Phần tiếp liệu  Chiều cao bể nấu 10/17/08 LỊ GIÁN ĐOẠN 10/17/08 10/17/08 1-Nóc lò, 2-Nồi nấu, 3-Tường lò, 4,5-Kênh dẫn lửa (vòi đốt ống khói KÊNH KHĨI ĐẶT GIỮA LỊ LỊ NỒI 1-Nóc lò, 2-Kênh khói, 3Tường lò, 4-Nồi nấu KÊNH KHĨI ĐẶT HƠNG LỊ 10/17/08 Q trình nấu thủy tinh nồi 10/17/08 Tiếp liệu cho nồi 10 10/17/08 41 10/17/08 42 10/17/08 NGUYÊN LÝ BUỒNG HỒI NHIỆT 43 10/17/08 NGUYÊN LÝ THU HỒI NHIỆT 44 10/17/08 CHU KỲ THU HỒI NHIỆT 45 10/17/08 XẾP GẠCH TRONG BUỒNG HỒI NHIỆT GIÁN ĐOẠN 46 10/17/08 BUỒNG HỒI NHIỆT LIÊN TỤC 47 10/17/08 BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRONG BUỒNG HỒI NHIỆT 48 10/17/08 49 10/17/08 GẠCH CHỊU LỬA CHO THỦY TINH Vò m lò- gạch Điná t Gạch châ n vò m ZrSiO4 AZS Mực thủ y tinh Tườ ng khô ng gian Lớ p cá ch nhiệ t Gạch AZS tườ ng 50 Gạch AZS đá y 10/17/08 Tườ ng bê n THIẾT BỊ KHUẤY TRỘN Nướ c P 51 Nướ c hồ i lưu 10/17/08 H KHUẤY CƠ HỌC 52 10/17/08 53 h h h CÁC DẠNG CÁNH KHUẤY 10/17/08 VỊ TRÍ ĐẶT CÁNH KHUẤY Zone đồ ng nhấ t l B s Dò ng thủ y tinh Tườ ng chắ n 54 10/17/08 Cá nh khuấ y THỦY TINH KÉO NỔI LO THUY TINH 55 10/17/08 ... 10 /17 /08 Q trình nấu thủy tinh lò nồi 10 /17 /08 Tiếp liệu cho lò nồi 10 10 /17 /08 Dòng thủy tinh lò nồi Khơng có kênh chắn thủy tinh b) Có kênh chắn thủy tinh – Mức thủy tinh – Dòng thủy tinh 10 /17 /08... 10 /17 /08 LÒ LÀM VIỆC LIÊN TỤC 15 10 /17 /08 CÁC KIỂU LỊ CHÍNH 16 10 /17 /08 Lò lửa ngang – Buồng hồi nhiệt bên hơng lò 17 10 /17 /08 Lò thủy tinh – nhập liệu đầu lò 18 10 /17 /08 Lò lửa ngang 19 10 /17 /08... tích 10 /17 /08 Chiều cao lò (phần thủy tinh) Lo i thủy tinh Bao bì trắng Bao bì xanh Bao bì nâu Kéo Furco Kéo kính 29 h (mm) 11 00 – 13 00 900 – 10 00 10 00 – 11 00 Tới 12 00 Tới 15 00 10 /17 /08 DÒNG THỦY
- Xem thêm -

Xem thêm: LO nấu THỦY TINH 1, LO nấu THỦY TINH 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay