Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:08

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Tập chép): NGƯỜI MẸ HIỀN I MỤC TIÊU: - Chép lại xác CT, trình bày lời nhân vật - Làm tập 2, 3a - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, nhanh nhẹn, có tính kiên trì, nhẫn nại II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn đọan tập chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : - Đọc cho HS viết: trang vở, thơm tho, ngắm mãi, điểm mười - HS lên bảng - Cả lớp viết bảng - Nhận xét – Ghi điểm B Bài : 1.Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề - Lắng nghe Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép a Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc đoạn chép lần - Lắng nghe - Cô giáo nghiêm giọng hỏi hai bạn nào? -1 học sinh đọc lại - Từ em có trốn học chơi không ? - Trong có dấu câu ? + HS trả lời - Câu nói giáo có dấu đầu + Đầu câu có dấu gạch ngang dấu câu, dấu cuối câu ? chấm hỏi cuối câu - Yêu cầu HS phát từ khó - HS tự phát - Hướng dẫn viết đúng: xấu hổ, bật -2 HS lên bảng, lớp viết bảng khóc, xoa đầu, cửa lớp, nghiêm giọng, xin lỗi, … b Học sinh chép vào - Nhìn bảng chép vào - GV theo dõi giúp đỡ c Chấm chữa lỗi : -HS đổi chấm - Thu chấm đến chấm nhận xét, ghi điểm 3.Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bt Bài :- Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng làm thi đua Bài 3a: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét – ghi điểm - Điền vào chỗ trống ao/au: - HS lên bảng làm, lớp làm vào + Một ngựa đau, tàu bỏ cỏ + Trèo cao ngã đau - Điền vào chỗ trống r, d hay gi? - HS lên bảng làm, lớp làm vào 4 Củng cố – Dặn dò : - Về nhà chữa lỗi có - Xem trước viết: “ Bàn tay dịu dàng” - Nhận xét tiết học - Lắng nghe ... đến chấm nhận xét, ghi điểm 3.Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bt Bài :- Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng làm thi đua Bài 3a: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét –...- Cô giáo nghiêm giọng hỏi hai bạn nào? -1 học sinh đọc lại - Từ em có trốn học chơi khơng ? - Trong có dấu câu ? + HS trả lời - Câu nói giáo có dấu đầu + Đầu câu có dấu... câu ? chấm hỏi cuối câu - Yêu cầu HS phát từ khó - HS tự phát - Hướng dẫn viết đúng: xấu hổ, bật -2 HS lên bảng, lớp viết bảng khóc, xoa đầu, cửa lớp, nghiêm giọng, xin lỗi, … b Học sinh chép vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay