KTNH chuong 1 tong quan revised

82 104 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:14

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Lê Việt Thủy, Khoa Ngân hàng Tài Đại học Kinh tế Quốc dân Về giáo viên  Giờ – – – tiếp sinh viên: Các chiều thứ 4: 14-17h, p 107, nhà 10 Email: thuylv@neu.edu.vn; levietthuy@gmail.com; Phone 0436280280 ext 6966 ; 0906008489 Mục tiêu học phần  Cung cấp kiến thức tổng quan tổ chức hạch toán kế toán ngân hàng thương mại  Trang bị kiến thức kế tốn tài nghiệp vụ ngân hàng thương mại Điều kiện học trước  Lý thuyết tài – tiền tệ  Ngân hàng Thương mại  Tốn Tài Những kiến thức sinh viên cần có  Sự phát triển hình thái tiền tệ  Vị trí Ngân hàng Thương mại Hệ thống tài chính, tác động NHTM đến Hệ thống tài  Tổng lượng tiền M1, M2, M3 việc hoạch định sách tiền tệ  Chức tín dụng:->huy động vs cho vay  Vai trò tín dụng kinh tế Yêu cầu Phương pháp Để học tập tiếp thu tốt mơn học đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức nói đọc trước tài liệu suy nghĩ, nghe hướng dẫn giảng viên học làm nhiều tập nhà  Giảng viên sử dụng phương pháp đối thoại kết hợp giảng giải xử lý nghiệp vụ kế toán cụ thể - Học viên đọc tài liệu làm tập nhà theo hướng dẫn - Đến lớp giảng viên giảng giải số nội dung giải đáp thắc mắc, sửa tập - Giảng viên hướng dẫn cách giải vấn đề  Chương trình mơn học  Chương 1: Tổng quan Kế toán NHTM  Chương 2: Kế toán nghiệp vụ nhận tiền gửi phát hành giấy tờ có giá  Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay  Chương 4: Kế tốn nghiệp vụ tốn khơng dùng tiền mặt  Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Tài liệu tham khảo  TS Nguyễn Thị Thanh Hương, NGƯT, Vũ Thiện Thập, (2007), Giáo trình Kế tốn Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NXB Thống Kê  TS Trương Thị Hồng (2008 sau), Kế toán Ngân hàng, ĐH KTTPHCM  Hoặc giáo trình Kế tốn ngân hàng khác xuất sau năm 2009 Địa web tham khảo  www.sbv.gov.vn: Ngân hàng Nhà nước VN  www.mof.gov.vn: Bộ Tài Việt Nam  http://www.tapchiketoan.com/ngan-hang-tai-c hinh/  http://www.vnbaorg.info/ : Hiệp hội ngân hàng Phương pháp đánh giá học phần  Điểm đánh giá 10%: lên lớp, làm tập, tham gia thảo luận, kết kiểm tra  Điểm kiểm tra 20%: kiểm tra 45” lớp, tối thiểu đề, sv / bàn  Thi: 70%: 90 phút, mang tài liệu  Đề thi học phần gồm phần: Lý thuyết (2-3 điểm); Bài tập (7-8 điểm) 10 Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng thương mại  Quá trình vận động chứng từ  Từ lúc ngân hàng lập tiếp nhận từ khách hàng  Qua khâu kiểm soát, xử lý hạch toán, đối chiếu đóng tập đưa vào bảo quản lưu trữ 68 Nguyên tắc luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng  Tổng thể: luân chuyển nhanh phải đảm bảo yêu cầu kiểm sốt, xử lý hạch tốn, cung cấp thơng tin  Cụ thể, chứng từ toán: – – 69 Tiền mặt: Thu: thu trước, ghi sau; Chi: ghi trước, chi sau Chuyển khoản: luân chuyển phải đảm bảo ghi Nợ trước, ghi Có sau Nguyên tắc luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng  Chứng từ luân chuyển nội không qua tay khách hàng  Chứng từ luân chuyển NH  Giao nhận chứng từ với khách hàng 70 Bảo quản, lưu trữ 1 năm p Kế tốn  Có trật tự, dễ tra cứu: theo nội dung nghiệp vụ kinh tế-tài theo trình tự thời gian  Khơng thất lạc 71 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHTM  Đối tượng, nhiệm vụ  Đặc điểm  Tài khoản  Chứng từ  Tổ chức máy kế tốn 72 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TRONG NHTM  Trong toàn hệ thống ngân hàng  Trong đơn vị ngân hàng 73 Tổ chức máy kế tốn tồn hệ thống NHTM  Mơ – – Xử lý thông tin đơn vị Kết nối thông tin với HSC rời rạc  Mô – – 74 – hình kế tốn tập trung Tập trung hố tài khoản Xử lý thơng tin tập trung HSC  Mơ – hình kế tốn phân tán hình kế toán tập trung kết hợp phân tán Nền tảng công nghệ tập trung Chia tách kết lao động đơn vị TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TRONG NHTM  Trong toàn hệ thống ngân hàng  Trong đơn vị ngân hàng 75 Tổ chức máy kế toán đơn vị NH  Giao dịch nhiều cửa  Giao dịch cửa 76 Bài - Lập bảng tổng kết tài sản ngày 30/7/08 biết 77 Cho vay nước: 181202 Giấy tờ có giá: 40 TS nợ khác: 180739 Tiền mặt: 3899 TS cố định: 4989 Tiền gửi khách hàng: 120883 Bài – tiếp Tiền gửi NHNN: 3980 Tiền vay TCTD: 26 TS có khác: 127078 10 Tiền gửi KBNN: 1800 11 Vốn quỹ TCTD: 17660 78 Bài 2- Lập bảng tổng kết tài sản ngày 30/8/08 biết  Tiền mặt: 4105  Tiền gủi KH: 121483  3.Tiền vay TCTD: 29  Các giấy tờ có giá: 381  TG NHNN: 3980  Cho vay : 211726 79 Bài – tiếp  TS cố định: 4989  TS có khác: 128115  TS nợ khác: 211564  10 Vốn quỹ TCTD: 17658  11 Tiền vay NHNN: 1800 Gợi 80 ý: Tổng - 352915 Bài tập 3– lập bảng cân đối biết     Ngân quỹ : 100 CHo vay ngắn hạn: 1000 Tiết kiệm trung hạn: 600 Chứng khốn Chính phủ: 500      Tiết kiệm NH: 1400 Cho vay trung hạn: 800 TS có khác: 100 Vốn chủ sở hữu: 100 TGửi Khách hàng: 400 Đọc thêm – – – – Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối kế toán (balance sheet) Báo cáo thu nhập báo cáo tình hình thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Gợi ý: xem cáo bạch / báo cáo tài NHTM 82 ... nhà quản lý 17 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHTM 18 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHTM  Đối tượng, nhiệm vụ  Đặc điểm  Nguyên tắc  Tài khoản  Chứng từ  Tổ chức máy kế toán 19 Đối tượng... viên: Các chiều thứ 4: 14 -17 h, p 10 7, nhà 10 Email: thuylv@neu.edu.vn; levietthuy@gmail.com; Phone 0436280280 ext 6966 ; 0906008489 Mục tiêu học phần  Cung cấp kiến thức tổng quan tổ chức hạch toán... phần gồm phần: Lý thuyết (2-3 điểm); Bài tập (7-8 điểm) 10 Những khái niệm  Kế toán  Ngân hàng thương mại  Kế toán ngân hàng thương mại 11 Khái niệm kế tốn  Tập hợp cơng việc: ghi chép, tính
- Xem thêm -

Xem thêm: KTNH chuong 1 tong quan revised , KTNH chuong 1 tong quan revised , Phân loại theo mức độ tổng hợp, Phân loại chứng từ kế toán NHTM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay