BPT quy về pt bậc 2

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:57

1 BPT quy pt bậc    BPT chứa ẩn dấu      VD: Đặt x -2 -1 0 f(x) 3.BĐT cô si  Dấu “=” xảy a=b   ⍱a>0 ; Nếu x+Y dương có tổng khơng đổi xy lớn x=y HPT bậc    Hệ có nghiệm nhất⟺ Hệ pt vô nghiệm ⟺ Hệ pt vô số nghiệm⟺ 5.PT chứa ẩn dấu   ⟺ ⟺C2:  ⟺f(x)=0 ⟺x= VD : same pt2 6.Dấu nghiệm pt bậc :     ...⟺ ⟺C2:  ⟺f(x)=0 ⟺x= VD : same pt2 6.Dấu nghiệm pt bậc :    
- Xem thêm -

Xem thêm: BPT quy về pt bậc 2, BPT quy về pt bậc 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay