NHÓM 03 NGÂN HÀNG đầu tư

22 44 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 17:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH MƠN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH -o0o - TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐẦU GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Lớp: D03 Nhóm SVTH : Nhóm 03 Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 12 năm 2018 DANH SÁCH NHÓM 03 STT MSSV 030633170228 CÔNG VIỆC HỌ VÀ TÊN Phạm Mỹ Linh 030632163375 Đỗ Thị Ngọc Anh 030432160038 Hồ Thị Mỹ Duyên 030432160046 Huỳnh Ngọc Hân 030632161579 Trương Phạm Yến Nhi 030632160220 Nguyễn Thị Thu Trang 030432160009 Ngô Thị Lan Anh 030432160184 Nguyễn Thùy Anh Thi 030632161001 Lâm Trọng Khôi 10 030632163055 Chanh Khemma Ra ĐƯỢC GIAO Nhóm trưởng: - Làm trang trí tiểu luận In tiểu luận nộp nộp file cho cô - Phân công công việc cho thành viên nhóm - Tổng hợp lại bạn nhóm - Xu hướng ngân hàng đầu Việt Nam - Trình bày khái niệm đặc điểm ngân hàng đầu - Những nghiệp vụ ngân hàng đầu - Điểm khác biệt ngân hàng đầu ngân hàng thương mại - Sơ lược ngân hàng thương mại - Chọn công ty chứng khốn Việt Nam, liên hệ xem cơng ty chứng khốn có nghiệp vụ ngân hàng đầu Trình bày rõ nghiệp vụ LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập ngày nay, hoạt động thị trường tài định chế tài trở nên gắn bó chặt chẽ, phần tất yếu kinh tế quốc gia quốc gia giới Thị trường tài định chế tài ngày khẳng định vai trò phát triển kinh tế nói chung Thị trường tài nơi để nguồn cung vốn đến với nơi cần vốn Với ý nghĩa quan trọng vậy, khơng khó hiểu nghiên cứu thị trường tài định chế tài ln tảng cho sinh viên chuyên ngành Tài - ngân hàng nói riêng sinh viên khối ngành kinh tế nói chung Nghiên cứu, học tập mơn Thị trường tài định chế tài cung cấp cho sinh viên kinh tế có kiến thức tảng thị trường tài như: thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường công cụ phái sinh…Về định chế tài như: ngân hàng, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, quỹ đầu tư, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, sở giao dịch chứng khoán, hệ thống đăng ký, lưu ký toán bù trừ chứng khốn,… Và để tìm hiểu rõ môn học này, hướng dẫn cô, nhóm em xin trình bày tiểu luận đề tài Ngân hàng đầu Qua tiểu luận, phần biết thêm ngân hàng đầu Tiểu luận gồm có bốn phần:  Phần A: Tìm hiểu ngân hàng đầu tư: khái niệm, đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng đầu  mại Phần B: Những khác biệt ngân hàng đầu ngân hàng thương  Phần C: Liên hệ cơng ty chứng khốn Việt Nam phân tích nghiệp vụ cơng ty giống với ngân hàng đầu  Phần D: Xu hướng ngân hàng đầu Việt Nam Trong trình nghiên cứu làm việc, cố gắng việc tìm tòi, nghiên cứu đọc tài liệu sách báo lực hạn chế nên khơng thể tránh thiếu sót, mong thơng cảm bỏ qua Thay mặt nhóm em xin chân thành cảm ơn mong nhận góp ý từ cơ, để hồn thiện Nhóm trưởng Phạm Mỹ Linh GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 MỤC LỤC A NGÂN HÀNG ĐẦU I Khái niệm đặc điểm ngân hàng đầu II Chức ngân hàng đầu III Các nghiệp vụ ngân hàng đầu B 1) Nghiệp vụ ngân hàng đầu (investment banking) .6 2) Nghiệp vụ đầu (sales&trading) 3) Nghiệp vụ nghiên cứu (research) 4) Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn (merchant banking) 5) Nghiệp vụ quản lý đầu (investment management) 6) Nghiệp vụ nhà môi giới (prime brokerage) SO SÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .10 I Sơ lược Ngân hàng thương mại 10 II C Khác biệt ngân hàng đầu ngân hàng thương mại 11 LIÊN HỆ MỘT CƠNG TY CHỨNG KHỐN Ở VIỆT NAM 13 1) vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp .13 2) vấn tái cấu trúc doanh nghiệp .13 3) Định giá doanh nghiệp .14 4) Hoạt động vấn bảo lãnh phát hành 14 5) Hoạt động Môi giới .14 6) Hoạt động nghiên cứu phân tích .15 7) vấn đấu giá, phát hành cổ phần lần đầu công chúng 15 8) Góp vốn nhân: 16 9) Dịch vụ thị trường vốn: 16 10) D Dịch vụ thị trường nợ .16 XU HƯỚNG NGÂN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM 16 1) Bức tranh chung ngân hàng đầu Việt Nam .16 2) Những thách thức quản lý 17 3) Ba đường hình thành ngân hàng đầu Việt Nam 18 KẾT LUẬN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO .21 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 A NGÂN HÀNG ĐẦU I Khái niệm đặc điểm ngân hàng đầu Nếu ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu thị trường tiền tệ- thị trường tài ngắn hạn ngân hàng đầu ngân hàng chuyên hoạt động thị trường vốn- thị trường tài trung dài hạn Ngân hàng đầu xuất với vai trò giúp doanh nghiệp nhà nước huy động vốn trung dài hạn thơng qua phát hàng chứng khốn Bản thân ngân hàng đàu định chế tài trung gian ngân hàng thương mại Nhưng ngân hàng đầu tổ chức đứng chủ thể cung cầu vốn, giúp cho cung cầu vốn gặp dễ dàng Do ngân hàng đầu gọi định chế tài bán trung gian Ngân hàng đầu hoạt động chủ yếu vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán cho vay trung dài hạn thơng qua chứng khốn Đa phần nguồn vốn ngân hàng đầu đến từ việc huy động cách phát hành trái phiếu trung dài hạn Ngày nay, ngân hàng đầu mở rộng loại hình nghiệp vụ sang lĩnh vực khác trở thành định chế tài kinh doanh đa dạng Ngoài nghiêp vụ ngân hàng đầu truyền thống có nghiệp vụ đại nghiệp vụ đầu tư, nghiệp vụ nghiên cứu, quản lý đầu tư, ngân hàng bán buôn,… Không giống ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu khơng cần có nhiều chi nhánh khơng nhận tiền gửi cơng chúng Ngược lại, ngân hàng đầu cần đội ngũ chuyên viên giỏi giám định, thẩm định dự án, kế tốn, kỹ sư,…để giúp ngân hàng đánh giá tính hiệu khả thi dự án đầu ngân hàng thường xuyên tài trợ cho dự án đầu Như xem ngân hàng đầu giống cơng ty chứng khốn mức độ phát triển cao với loại nghiệp vụ đa dạng phức tạp Hiện Việt Nam chưa xuất mơ hình hoạt động ngân hàng đầu nghĩa II Chức ngân hàng đầu Ngân hàng đầu đóng vai trò định chế tài quan trọng kinh tế hoạt động thị trường vốn Hoạt động ngân hàng đầu ngày mở rộng đa dạng lấy nghiệp vụ vụ kinh doanh ngân hàng đầu truyền thống làm hoạt động cốt lõi, đảm bảo thực đầy đủ chức sau:  Chức nhà môi giới: kết nối người mua với người bán thị trường vốn lại với Với chức này, ngân hàng đầu có nhiệm vụ tìm kiếm thơng tin nhằm chắp nối người bán người mua, qua nhận khoản phí tùy thuộc vào mức độ khó khăn kết nối cố gắng ngân hàng Trong trường hợp ngân hàng đàu không cần sử dụng vốn mức độ rủi ro hoạt động thấp GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03  Chức nhà đầu nhà tạo lập thị trường: ngân hàng đầu thực chuyển giao sản phẩm đầu từ người bán sang người mua, từ người cho vay sang người vay việc ngân hàng mua lại tài sản từ người bán bán lại cho người mua (hoặc ngược lại) để thực chức đầu Cũng giống loại hình kinh doanh phổ biến khác, ngân hàng đầu kiếm tiền bằn cách mua thấp, bán cao nhằm khai thác lợi nhuận từ chêch lệch Về hình thức thực hiện, chức nhà đầu thơng qua việc ngân hàng đầu cho khách hàng sẵn sàng đứng thương lượng hồn tất giao dịch với khsch hàng có nhu cầu mua bán sản phẩm sau tìm người mua, bán thích hợp khác thị trường để kết thúc trạng thái mở khoản đầu tư, thơng qua thực chức nhà tạo lập thị trường Hình thức lại thực chức nhà đầu ngân hàng đầu thông qua hoạt động tụ doanh, tức chủ động nắm giữ trạng thái mua bán loại sản phẩm khác nguồn vốn kỳ vọng vào việc biến đổi giá sản phẩm mang lại lợi nhuận  Chức nhận ủy thác: ngân hàng đầu tham giá hai hình thức, thay mặt khách hàng thực giao dịch khách hàng định; quản lý đầu tư, qua ngân hàng đầu hưởng mức phí theo tỉ lệ % tài sản quản lý có phí thưởng kết việc quản lý tài sản  Chức nhà vấn: bên cạnh việc vấn phát hành chứng khốn vấn cổ phần hóa, ngân hàng đầu tham gia vào hoạt động vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, vấn chiến lược, thành lập liên minh, liên doanh Đây xem chức ngân hàng đầu III Các nghiệp vụ ngân hàng đầu Có nhiều cách phân chia nghiệp vụ ngân hàng đầu Với ngân đầu lớn giới dễ dàng nhận thấy ngân hàng có cách phân loại gọi tên sản phẩm khác Nhưng bản, ngân hàng đầu thường phân chia hoạt động theo mảng nghiệp vụ chủ yếu sau: 1) Nghiệp vụ ngân hàng đầu (investment banking) Nghiệp vụ coi nghiệp vụ truyền thống lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành ngân hàng đầu Nghiệp vụ ngân hàng đầu truyền thống bao gồm dịch vụ vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán cho khách hàng, coi nghiệp vụ thị trường sơ cấp Các loại chứng khoán bao gồm chứng khoán nợ (trái phiếu) chứng khoán vốn (cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi) Nghiệp vụ ngân hàng đầu dần mở rộng bao gồm vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), vấn tái cấu doanh nghiệp Nghiệp vụ sử dụng kiến thức chun mơn lĩnh vực tài doanh nghiệp nghiệp vụ nối dài nghiệp vụ phát hành chứng khoán huy động vốn Dịch GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 vụ vấn M&A bao gồm vấn mua bán, sáp nhập, thành lập liên doanh, liên minh chiến lược, thoái vốn đầu vấn chiến lược chống lại thơn tính thù nghịch Nghiệp vụ ngân hàng đầu thường mang khoản phí vấn bảo lãnh phát hành khổng lồ cho ngân hàng đầu tạo sở bàn đạp để bán chéo sản phẩm khác Các khách hàng mảng dịch vụ chủ yếu bao gồm doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu có tổ chức, phủ quyền địa phương Đối với nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng đầu hưởng phí vấn bảo lãnh phát hành (phí phát hành) Đối với khoản chứng khốn vốn, phí phát hành thường nằm khoảng 3%-5% tổng số vốn huy động Với cạnh tranh khốc liệt ngày gia tăng thị trường, khoản phí phát hành ngày bị thu hẹp Mức phí bình quân năm 2008 giảm xuống 2,5% Đối với chứng khốn nợ, phí phát hành thấp nhiều, thường khoảng 0,3% - 1% Mức phí bình qn năm 2008 giảm xuống 0,27% Đối với giao dịch vấn M&A, khoản phí thường dao động khoảng 1%-1,5% giá trị giao dịch Giá trị giao dịch lớn tỷ lệ phần trăm phí thấp Mảng dịch vụ có mức độ rủi ro thấp trường hợp thành bại giao dịch ngân hàng đầu mang khoản phí định Chính vậy, mảng vấn tài doanh nghiệp khơng sân chơi ngân hàng đầu mà cơng ty vấn tài lớn giới cơng ty kiểm tốn Dịch vụ ngân hàng đầu coi giá trị cốt lõi ngân hàng đầu 2) Nghiệp vụ đầu (sales&trading) Nghiệp vụ đầu chủ yếu diễn thị trường thứ cấp Nghiệp vụ đầu bao gồm môi giới đầu + Nghiệp vụ môi giới chủ yếu áp dụng cho sản phẩm chứng khoán niêm yết,trong ngân hàng đầu đóng vai trò trung gian nhận lệnh khớp lệnh cho khách hàng + Nghiệp vụ đầu bao gồm nghiệp vụ đầu cho khách hàng với chức tạo khoản thị trường mà ngân hàng đầu đóng vai trò nhà tạo lập thị trường nghiệp vụ tự doanh với mục tiêu đầu biến động giá chứng khoán Hoạt động đầu hoạt động mang tính rủi ro cao ngân hàng mang vốn kinh doanh Nghiệp vụ đầu cho khách hàng áp dụng cho sản phẩm chứng khoán giao dịch thị trường OTC, bao gồm chứng khốn khơng niêm yết, hợp đồng phái sinh khơng niêm yết sản phẩm cấu Với chức tạo khoản, giao dịch mua bán thực với khách hàng cách thụ động chủ động với mục tiêu tìm kiếm khoản chênh lệch giá Các chứng khoán trao đổi mua bán khoảng thời gian ngắn nhằm tránh biến động giá mạnh Thông thường, nhân viên đầu GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 trì trạng thái sản phẩm nhỏ (trong hạn mức cho phép) vào cuối ngày để hạn chế rủi ro Hoạt động đầu tự doanh mang tính rủi ro cao so với hoạt động đầu tạo khoản Nghiệp vụ áp dụng cho chứng khoán niêm yết không niêm yết Các nhân viên đầu tìm kiếm lợi nhuận biến động giá cách chủ động nắm giữ trạng thái sản phẩm đánh cược với biến động thị trường Thời hạn nắm giữ sản phẩm ngắn đến dài hạn, tùy thuộc theo chiến thuật đầu Hoạt động đầu thường gắn liền với phận quan trọng phận bán hàng Các nhân viên bán hàng người tiếp thị, trì quan hệ với khách hàng lớn để mang họ tới cho nhân viên đầu 3) Nghiệp vụ nghiên cứu (research) Nghiệp vụ nghiên cứu thực nhân viên có chun mơn nghiên cứu nhằm theo dõi tình hình hoạt động loại chứng khốn thị trường giúp nhà đầu định mua bán cách hợp lí chuẩn xác Danh mục sản phẩm nghiên cứu đa dạng, bao gồm báo cáo nghiên cứu chung kinh tế vĩ mô, nghiên cứu ngành, nghiên cứu chiến thuật đầu nghiên cứu sản phẩm Các báo cáo nghiên cứu sở giúp nhà đầu đưa định mua bán kịp thời Nghiệp vụ nghiên cứu bao gồm việc xây dựng, phát triển cơng cụ phân tích quản lý danh mục đầu cho khách hàng Nghiệp vụ nghiên cứu khơng tạo doanh thu trực tiếp song có tác dụng tăng cường chất lượng dịch vụ khả cạnh tranh ngân hàng đầu Nghiệp vụ nghiên cứu có vai trò quan trọng hỗ trợ hoạt động khác ngân hàng đầu Việc nghiên cứu có tác dụng tăng cường tính khoản sản phẩm chứng khốn, thúc đẩy việc mua bán, tạo doanh thu cho khối đầu Hoạt động nghiên cứu giúp việc phát hành chứng khoán thị trường sơ cấp trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt chứng khốn có tính khoản tốt, quan tâm thị trường Tuy nhiên,với tính chất đặc thù mình,nghiệp vụ nghiên cứu nhà quản lí giám sat chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch,khi mà lợi ích nhóm xuất gây tiêu cực,ảnh hương đến thị trường 4) Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn (merchant banking) Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn loại nghiệp vụ đầu song có đối tượng khơng phải sản phẩm truyền thống mà thay vào sản phẩm đầu bất động sản, cho vay sử dụng đòn bẩy tài chính, thỏa thuận tín dụng lớn cho vay đồng tài trợ tài trợ dự án Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn mảng quan trọng dòng chứng khốn vốn đầu vốn nhân Bản chất nghiệp vụ việc ngân hàng đầu vào doanh nghiệp chưa niêm yết có tiềm để phát triển làm tăng giá trị thông qua tái cấu tài hoạt động Việc đầu vào doanh GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 nghiệp vốn nhân thực từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn trưởng thành phát triển doanh nghiệp.Quá trình đầu kết thúc việc thối vốn thơng qua niêm yết doanh nghiệp đầu lên thị trường chứng khoán bán cho bên thứ ba Một cách thơng dụng hơn, ngân hàng đầu vào công ty niêm yết thoái sàn để trở thành doanh nghiệp nhân nhằm hạn chế quan tâm công chúng quan giám sát thị trường Sau trình phát triển tái cấu lại, ngân hàng thối vốn đầu theo cách thơng thường tái niêm yết lên thị trường chứng khoán Ngân hàng đầu vừa thực hoạt động đầu vốn nhân cho thân ngân hàng cho khách hàng thông qua nghiệp vụ quản lý quỹ đầu vốn nhân Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn hoạt động tự doanh mang tính rủi ro cao Với đối tượng đầu sản phẩm thay thế, thời hạn nắm giữ sản phẩm thường dài so với nghiệp vụ đầu sản phẩm chứng khoán truyền thống 5) Nghiệp vụ quản lý đầu (investment management) Quản lý đầu ngày trở thành mảng kinh doanh quan trọng ngân hàng đầu nhờ mức độ rủi ro thấp thu nhập ổn định Nghiệp vụ bao gồm quản lí quỹ đầu tư,quản lí danh mục đầu cho khách hàng tổ chức,tư vấn đứng quản lí tài sản cho khách hàng cá nhân gia đình giàu có Để tăng cường tính cạnh tranh với mục tiêu trở thành đại siêu thị tài chính, cung cấp cho khách hàng danh mục dịch vụ đa dạng, ngân hàng đầu không xây dựng mảng kinh doanh quản lý đầu cho riêng Mảng kinh doanh mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngân hàng điều kiện biến động thị trường 6) Nghiệp vụ nhà mơi giới (prime brokerage) Tại quốc gia phất triển,các quỹ đầu giúp hình thành nên ngành kinh tế gắn với việc quản lí tài sản cho nhà đầu có đủ điều kiện tham gia với số vốn lên tới hàng tỉ đôla Mỹ Ý tưởng hình thành nghiệp vụ nhà mơi giới xuất phát từ bất tiện việc sử dụng lúc nhiều nhà môi giới quỹ đầu dẫn đến phân tán nguồn lực việc thực hoạt động hỗ trợ Nhận thấy điều này, ngân hàng đầu lớn nhanh chóng tận dụng mạnh với hệ thống sở hạ tầng sẵn có để cung cấp loạt dịch vụ cho quỹ đầu cơ, chí cung cấp số dịch vụ hỗ trợ miễn phí Việc tập hợp nguồn lực tạo tiện lợi hoạt động, hạn chế phân tán nguồn lực, giúp quỹ đầu tập trung vào cơng việc kinh doanh đầu Việc sử dụng nhà mơi giới khơng có nghĩa quỹ đầu không quan hệ với nhà môi giới khác Điều có nghĩa quỹ đầu tiến hành th ngồi hoạt động khơng tập trung hóa việc xử lý giao dịch GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 cho nhà mơi giới để họ thay mặt ký kết thực giao dịch với nhà môi giới khác Ngày nay, dịch vụ nhà mơi giới trở nên đa dạng không bao gồm dịch vụ môi giới đầu mà bao gồm nhiều dịch vụ hỗ trợ hoạt động, vấn cho tồn vòng đời hoạt động quỹ đầu Các dịch vụ bao gồm từ việc xin giấy phép, thiết lập sở hạ tầng, cho thuê văn phòng, kêu gọi nhà đầu tư, thu xếp vốn (thơng qua nghiệp vụ Repo, cho vay chứng khốn, bán mua lại, cho vay ký quỹ), quản trị rủi ro, quản lý dòng tiềnvà khoản, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, môi giới đầu tư, toán lưu ký chứng khoán cơng việc kế tốn, lập báo cáo tài cho quỹ đầu B SO SÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I Sơ lược Ngân hàng thương mại 1) Khái niệm trình hình thành Ngân hàng thương mại Hai ngân hàng thương mại giới Banca di Baralone(1401) Banca di Valencia(1409) hai Tây Ban Nha Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa: "Ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xun nhận tiền bạc cơng chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài ngun cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính" Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành công nghiệp dịch vụ tài Ở Việt Nam, ngân hàng đời nước ta năm1951 với tên gọi “Ngân hàng quốc gia Việt Nam” Sự đời ngân hàng Việt Nam mang nét đặc trưng riêng biệt: Ngân hàng nhà nước đời vừa làm chức quản lý tiền tệ vừa làm chức NHTM( ngân hàng cấp) Cho đến 26/03/1988, nghị định 53/HĐBT định chia hệ thống ngân hàng Việt Nam thành cấp, tách bạch chức quản lý nhà nước tiền tệ(Ngân hàng nhà nước) chức kinh doanh tiền tệ(Ngân hàng thương mại) Định nghĩa Ngân hàng thương mại (theo pháp lệnh “NH, HTX tín dụng cơng ty tài chính” ban hành ngày 24/05/1990): Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hồn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán Theo khoản 3, điều Luật tổ chức tín dụng 2010: Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định luật nhằm mục tiêu lợi nhuận 10 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 2) Chức ngân hàng thương mại  Chức quản lý tiền gửi  Chức trung gian toán  Chức trung gian tín dụng 3) Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: a) Nghiệp vụ tài sản nợ:  Nghiệp vụ tạo vốn tự có: vốn giúp hình thành trì hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động NHTM dựa chủ yếu nguồn vốn huy động nguồn vốn tự có NHTM nhỏ, đệm để hạn chế rủi ro Số vốn huy động NHTM chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác như: lãi suất, tình hình kinh tế xã hội, cách thức gửi tiền trả lãi, phong tục tập quán, địa điểm thái độ phục vụ ngân hàng  Nghiệp vụ huy động vốn: Các hình thức huy động bao gồm:  Nhận tiền gửi (tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm từ cá nhân, doanh nghiệp…)  Phát hành giấy tờ có giá (các loại giấy tờ nợ kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi,…)  Nghiệp vụ vay vốn: Ngồi hình thức huy động chủ yếu ngân hàng thực số hình thức vay vốn chiết khấu, vay qua đêm, phát hành chứng khoán vay thị trường tiền tệ, vay từ tổ chức tín dụng khác, vay từ NHTW… Tuy nhiên, hình thức không thường xuyên mà thực trường hợp định, chứa đựng ràng buộc điều kiện b) Nghiệp vụ tài sản có: Đây hoạt động sử dụng vốn ngân hàng Ngân hàng dùng vốn huy động với vốn tự có để thực hoạt động kinh doanh nhằm tạo nguồn thu nhập Nghiệp vụ có ngân hàng thể hoạt động sau:  Nghiệp vụ ngân quỹ  Nghiệp vụ cấp tín dụng  Nghiệp vụ đầu  Nghiệp vụ tài sản có khác 11 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên c) Nhóm SVTH: 03 Nghiệp vụ trung gian hoa hồng Ngồi nghiệp vụ ngân hàng thực cung cấp dịch vụ khác cho khách hàng nhằm thu phí khuyến khích khách hàng đến với ngân hàng chuyển tiền, thư tín dụng, vấn, thu, chi hộ, lý tài sản Ngày nay, hoạt động ngày mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng II Khác biệt ngân hàng đầu ngân hàng thương mại  Giống nhau: Ngân hàng đầu ngân hàng thương mại trung gian tài nhằm giúp khách hàng thực giao dịch thị trường tài  Khác nhau: Ngân hàng đầu Ngân hàng thương mại Định nghĩa Ngân hàng đầu (investment bank) định chế đóng vai trò trung gian tài để thực hàng loạt dịch vụ liên quan tới tài bảo lãnh, dịch vụ mơi giới Ngân hàng thương mại (commercial bank) tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hồn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán Khách hàng Nhà đầu tư, doanh nghiệp Tất đối tượng khách lớn phủ hàng Qui mô khách hàng Hẹp Dịch vụ Cung cấp dịch vụ riêng Cung cấp dịch vụ tiêu biệt theo nhu cầu cho cụ thể chuẩn cho đối tượng khách hàng khách hàng Rộng 12 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Phương thức hoạt động Nhóm SVTH: 03 Hoạt động chủ yếu tên thị Hoạt động chủ yếu thị trường vốn trường tiền tệ Cho vay vốn dự án Chủ yếu vay, cho vay vốn đầu dài hạn ngắn hạn Mua bán phát hành Mua bán, phát hành công cụ tài dài hạn cơng cụ tài ngắn hạn Nguồn thu Phí hoa hồng từ dịch vụ Phí chênh lệch lãi suất từ vấn Rủi Ro Mức độ rủi ro cao Vai trò kinh tế Ảnh hưởng đến mức độ Ảnh hưởng đến khả hiệu kinh tế tăng trưởng kinh tế đáp ứng nhu cầu tín dụng tổ chức cá nhân Phạm vi phát triển Chỉ phát triển quốc Phát triển hầu hết gia Anh, Pháp, Mỹ… quốc gia giới Mức độ rủi ro thấp C LIÊN HỆ MỘT CƠNG TY CHỨNG KHỐN Ở VIỆT NAM Cơng ty chứng khốn Việt Nam có nghiệp vụ ngân hàng đầu nhóm em chọn là: Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt Cơng ty chứng khốn Bảo Việt cơng ty chứng khốn thành lập Việt Nam, với đội ngũ nhân chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, mạng lưới đối tác lớn tiềm lực tài mạnh, chúng tơi cam kết nhà vấn đáng tin cậy cho khách hàng bao gồm doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổ chức tài ngồi nước Với hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng, BVSC nỗ lực mang đến cho khách hàng dịch vụ tài tốt từ vấn phát hành, bảo lãnh phát hành chứng khoán, huy động vốn mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), vấn tìm kiếm đối tác chiến lược, vấn niêm yết, vấn cổ phần hóa, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, vấn tái cấu trúc, với cam kết giúp cho khách hàng đạt mục tiêu chiến lược Các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư: 1) vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp: dịch vụ vấn cho doanh nghiệp mua, bán lại cho doanh nghiệp khác sát nhập doanh nghiệp vào doanh nghiệp khác cách chuyển toàn tài sản, quyền nghĩa vụ với lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp sát nhập, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp bị sáp nhập Nó khơng giúp doanh nghiệp lớn giảm chi phí đầu tư, giúp doanh nghiệp yếu thoát khỏi nguy phá sản (giải thể doanh nghiệp) mà giúp doanh nghiệp tạo sau M&A có đầy đủ tiềm lực thuận lợi để phát triển lớn mạnh Một minh chứng cho 13 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 thấy khả vấn M&A cơng ty chứng khốn Bảo Việt là; “Diễn đàn M&A 2018” BVSC nhập cú đúp giải thưởng: “cơng ty chứng khốn vấn M&A tiêu biểu năm 2017-2018” “ Cơng ty chứng khốn vấn M&A tiêu biểu thập kỷ (2009-2018)” 2) vấn tái cấu trúc doanh nghiệp: chun viên vấn rà sốt mơ hình hoạt động, cấu tài chính, cấu tài sản, cấu nợ, dòng tiền doanh nghiệp để đưa sản phẩm, cấu trúc tài phù hợp với đặc thù ngành nghề lực tài doanh nghiệp Dưới danh sách doanh nghiệp khách hàng BVSC:  Công ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát  Cơng ty cổ phần Kinh đô  Công ty cổ phần Tập đồn thép Tiến Lên  Cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Long  Cơng ty cổ phần Nam Việt  Cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn  Cơng ty cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang  Cơng ty cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành  Công ty cổ phần Thép Nam Kim 3) Định giá doanh nghiệp:Một doanh nghiệp trước tiến hành hoạt động Mua bán sáp nhập, bán giải thể, huy động vốn, cổ phần hóa, niêm yết thị trường chứng khốn cần q trình khảo sát định giá doanh nghiệp Với mục đích khác nhau, đội ngũ chun viên vấn ln đưa áp dụng phương pháp định giá doanh nghiệp phù hợp bao gồm phương pháp tài sản, chiết khấu dòng tiền, phương pháp so sánh dựa số, để đáp ứng mục tiêu khách hàng 4) Hoạt động vấn bảo lãnh phát hành:nghiệp vụ bảo lãnh phát hành việc cơng ty chứng khốn có chức bảo lãnh (sau gọi tắt tổ chức bảo lãnh -TCBL) giúp tổ chức phát hành thực thủ tục trước chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khốn giúp bình ổn giá chứng khoán giai đoạn đầu sau phát hành Trên thị trường chứng khoán, tổ chức bảo lãnh phát hành khơng có cơng ty chứng khốn mà bao gồm định chế tài khác nhưngân hàng đầu tư, thơng thường việc cơng ty chứng khốn nhận bảo lãnh phát hành thường kiêm việc phân phối chứng khốn, ngân hàng đầu thường đứng nhận bảo lãnh phát hành (hoặc thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành) sau chuyển phân phối chứng khốn cho cơng ty chứng khốn tự doanh thành viên khác 14 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 Hoạt động vấn bảo lãnh phát hành hoạt động không chiếm tỷ trọng doanh thu lớn đem lại giá trị lớn uy tín thương hiệu BVSC, đồng thời hỗ trợ cho việc phát triển khách hàng mơi giới tìm kiếm hội đầu Trong năm 2017, BVSC thực triển khai giải pháp sau: Mở rộng mạng lưới khách hàng, triển khai mảng vấn vốn mạnh BVSC vấn cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp; Tìm kiếm hội đầu thơng qua hoạt động vấn CPH, thoái vốn đặc biệt tập trung vào doanh nghiệp nhân Kết quả: BVSC thực nhiều hợp đồng vấn, bật hợp đồng: SAB, BHN,GENCO2 Hoàn thành hợp đồng sáp nhập BHS vào SBT, thoái vốn nhà nước SAB, mang lại uy tín thương hiệu lớn cho BVSC Đặc biệt, với thương vụ thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) BVSC nhà vấn coi thương vụ điển hình năm 2017 khơng khn khổ TTCK Việt Nam mà mang tầm khu vực Tổng doanh thu hoạt động vấn bảo lãnh phát hành năm 2017 đạt 9,33 tỷ đồng đạt 82,54% kế hoạch năm Năm 2017, BVSC Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn “Cơng ty Chứng khốn tiêu biểu Việt Nam năm 2016 – 2017 hạng mục vấn hợp nhất” 5) Hoạt động Mơi giới Mơi giới chứng khốn hoạt động trung gian đại diện mua, bán chứng khốn cho khách hàng để hưởng hoa hồng Cơng ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua chế giao dịch SGDCK thị trường OTC Vì định đầu khách hàng đưa nên họ phải tự chịu trách nhiệm kết Trong năm 2017, môi giới tiếp tục hoạt động trọng tâm chiếm tỷ trọng lớn thứ cấudoanh thu BVSC (chiếm 47,96% Tổng doanh thu thực hiện) - Tổng doanh thu môi giới: đạt 207,67 tỷ đồng, đạt 188,79% so với kế hoạch 207,90% so với năm 2016 - Thị phần môi giới BVSC: Thị phần môi giới CP&CCQ chung cho ba sàn giao dịch đạt 4,92% 136,67% so với kỳ năm trước 6) Hoạt động nghiên cứu phân tích - Nghiệp vụ nghiên cứu thực nhân viên nghiên cứu nhằm theo dõi tình hình hoạt động loại chứng khoán thị trường giúp nhà đầu định mua bán cách linh hoạt kịp thời Với việc phát hành báo cáo phân tích ngành công ty định kỳ hàng quý hàng tháng, tin thị trường hàng ngày có chất lượng cao để phục vụ khách hàng, nói sản phẩm BVSC liên tục cải thiện bám sát nhu cầu nhà đầu Hoạt động nghiên cứu phân tích BVSC 15 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 đầu hướng, khẳng định mục tiêu Công ty không ngừng nâng cao chất lượng vấn đầu phục vụ khách hàng - Trong năm 2017, BVSC triển khai nghiên cứu hoàn thành sản phẩm phân tích KTVM – TTCK phân tích ngành – cơng ty định kỳ theo chuyên đề chuyên sâu; Tăng cường hoạt động vấn đầu cho khách hàng tổ chức cá nhân thông qua buổi hội nghị, tọa đàm gặp mặt trực tiếp gián tiếp qua phận môi giới; Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Công ty thông qua kênh truyền thơng báo chí 7) vấn đấu giá, phát hành cổ phần lần đầu công chúngIPO ( Dịch vụ thị trường mở): Mỗi thương vụ IPO, thương vụ lớn, thường có tổ chức vấn bảo lãnh Bởi tổ chức thường khơng có đủ tiềm lực tài vị rủi ro để bảo lãnh phát hành thương vụ lớn Ngoài ra, tổ chức vấn có chun mơn lợi mảng so với tổ chức khác quảng cáo - tiếp thị, cấu trúc, định giá, phân phối Việc sử dụng nhiều tổ chức vấn tận dụng lợi tổ chức Lợi ích IPO: kênh huy động vốn trung dài hạn Về sau, cần thêm vốn, doanh nghiệp tiếp tục huy động thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu thị trường Bên cạnh đó, IPO giúp tăng diện hình ảnh công ty Sau doanh nghiệp lên sàn, cổ phiếu tên tuổi doanh nghiệp nhắc tới nhiều so với chưa IPO Bất lợi IPO: tốn tài chính, thời gian cơng sức, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh khả bị ảnh hưởng.vì nhiều quy định nghiêm ngặt cơng bố thông tin Hơn nữa, thông tin mà doanh nghiệp cơng bố sử dụng đối thủ cạnh tranh, gây bất lợi cho doanh nghiệp Danh sách doanh nghiệp khách hàng BVSC: Tổng Cơng ty Khí Việt Nam (PV Gas) Tập đồn Bảo Việt (BVH) Công ty Xi măng Hà Tiên Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) Công ty Cổ phần Dược Imexpharm (IMP) Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV) Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam (TYA) Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long (TLG) Tổng cơng ty May Việt Tiến (VTEC) 8) Góp vốn nhân: 16 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 Với mạng lưới khách hàng doanh nghiệp rộng lớn đội ngũ chuyên gia động giàu kinh nghiệm, BVSC sẵn sàng cung cấp khách hàng dịch vụ vấn đầu Góp vốn nhân (Private Equity) thơng qua hình thức đầu vốn mạo hiểm (venture capital), đầu vốn tăng trưởng (growth capital) mua lại doanh nghiệp vốn vay nợ (leveraged buyouts) BVSC đồng hành hỗ trợ khách hàng trình tìm kiếm, đàm phán thực thương vụ đầu 9) Dịch vụ thị trường vốn: BVSC vấn cho khách hàng phương án, thủ tục yêu cầu pháp lý việc phát hành sản phẩm chứng khốn vốn (hay gọi chứng khốn cổ phần) cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi trái phiếu chuyển đổi Là cơng ty chứng khốn Việt Nam, họ xây dựng mạng lưới khách hàng tổ chức khách hàng cá nhân rộng lớn đa dạng để hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ chào bán công chúng 10) Dịch vụ thị trường nợ BVSC vấn cho khách hàng phương án, thủ tục yêu cầu pháp lý việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cơng cụ nợ khác Họ có mạng lưới khách hàng tổ chức rộng lớn, đa dạng ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm quỹ đầu để giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ chào bán công chúng D XU HƯỚNG NGÂN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM 1) Bức tranh chung ngân hàng đầu Việt Nam Sự bùng nổ vốn tiến trình cổ phần hóa DNNN lớn Việt Nam năm vừa qua tạo nên sức hút mạnh mẽ ngân hàng đầu (IB quốc tế) Không chậm chân, nhiều tổ chức tài nước định hướng phát triển theo mơ hình IB khái niệm mẻ Việt Nam, song xuất số CTCK Công ty quản lý quỹ với hoạt động phôi thai theo hướng nghiệp vụ NHĐT Đồng thời, số NHTM lớn q trình chuyển đổi sang mơ hình tập đồn tài hay ngân hàng tổng hợp, có trọng đẩy mạnh phát triển mảng IB Cụ thể số cơng ty đầu ngành chứng khốn, tiêu biểu CTCK Sài Gòn (SSI) đưa chiến lược phát triển theo mơ hình IB, ngân hàng quốc doanh lớn sau cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) định hướng phát triển mạnh mảng hoạt động IB để hình thành mơ hình ngân hàng tổng hợp Tuy nhiên, nghiệp vụ vấn IB Việt Nam tồn dạng sơ khai chưa hình thành mơ hình IB độc lập với đầy đủ chức vốn có 2) Những thách thức quản lý 17 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 Trước phát triển nhanh chóng thị trường tài Việt Nam, quan quản lý nước phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt việc xây dựng hành lang pháp lý thơng thống cho thị trường vốn phát triển bền vững dài hạn Trước tiên, để lĩnh vực IB trở thành ngành kinh tế tài chuyên nghiệp, cần thiết phải xây dựng khung pháp lý việc thành lập, tổ chức, chế hoạt động giám sát IB cách độc lập, có phân biệt rõ ràng mơ hình NHTM IB, tiến tới thành lập ngân hàng tổng hợp tập đồn tài vững mạnh Bên cạnh đó, quan quản lý cần sớm đưa quy định sản phẩm tài sản phẩm phái sinh, trái phiếu cấu, sản phẩm hình thành từ chứng khốn hóa trái phiếu có lợi suất cao, từ CTCK phát triển thành dịch vụ tài nhằm bổ sung vào lĩnh vực kinh doanh Một lực cản lớn việc phát triển thị trường sản phẩm có thu nhập cố định nói chung thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng Việt Nam thiếu cơng ty định mức tín nhiệm Ngun nhân chủ yếu Luật Chứng khoán Việt Nam chưa bắt buộc việc định mức tín nhiệm phát hành chứng khốn nợ, nhu cầu thị trường chưa đủ mạnh để thành lập cơng ty định mức tín nhiệm Hiện có Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) thuộc NHNN bắt đầu cung cấp dịch vụ định mức tín nhiệm cơng bố danh sách 10 công ty tiêu biểu cho cơng ty niêm yết sàn chứng khốn TPHCM Hà Nội Tuy nhiên, dịch vụ định mức tín nhiệm CIC mang tính tự nguyện chưa khai thác cách hiệu Như vậy, trước tiên Việt Nam cần phải áp dụng sách bắt buộc phải thực định mức tín nhiệm phát hành chứng khốn nợ Đồng thời, phía doanh nghiệp, đặc biệt NHTM cơng ty tài chính, cần sớm triển khai thực định mức tín nhiệm quốc tế cơng bố kết tín nhiệm cơng khai kênh quảng bá thương hiệu đáp ứng yêu cầu phát triển vốn qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp Một rào cản dòng vốn đầu gián tiếp nước ngồi (FII) đổ vào Việt Nam tính minh bạch thị trường chứng khoán Trong nước khu vực phải tìm biện pháp ngăn chặn dòng vốn nhằm khống chế bùng nổ lạm phát dòng vốn đầu nóng nước ngồi, dòng vốn FII đổ vào Việt Nam yếu cho dù có nhiều sách hỗ trợ khuyến khích cho nhà đầu nước Một vấn đề đặt cho hình thành IB chuyên nghiệp nguồn nhân lực thực nghiệp vụ vấn bảo lãnh, phát hành chứng khoán, vấn 18 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 M&A… CTCK Việt Nam nhiều hạn chế yếu mặt kiến thức cọ sát kinh nghiệm quốc tế Để hoàn thiện đội ngũ lao động tăng khả cạnh tranh, CTCK buộc phải có sách lược phù hợp đào tạo nhân cách chuyên nghiệp kiến thức lẫn kinh nghiệp thực tế theo chuẩn mực quốc tế Những chương trình đào tạo chun mơn trường đại học chưa thực bám sát thực tế chưa theo kịp yêu cầu phát triển ngành tài chính, cần có cải tiến chương trình đào tạo trường đại học Mặc dù thị trường vốn nhiều vấn đề tồn tại, tiềm phát triển lĩnh vực IB Việt Nam thời kỳ hậu WTO đánh giá lớn Ngồi kế hoạch cổ phần hóa hàng loạt DNNN, xuất nhu cầu niêm yết thị trường nước doanh nghiệp nước lớn Tổng công ty sữa Việt Nam, Chứng khốn Sài Gòn, Tập đồn FPT, Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, tổng công ty trực thuộc Tập đồn Dầu khí Việt Nam Ngồi ra, xuất nhu cầu cho dịch vụ thu xếp vốn vay phát hành trái phiếu nước nước ngồi với quy mơ lớn, nhu cầu phát hành trái phiếu quốc tế Chính phủ Việt Nam 3) Ba đường hình thành ngân hàng đầu Việt Nam Ngân hàng đầu tổ chức trung gian tài cung cấp dịch vụ tài phạm vi rộng, đa dạng Các dịch vụ tài mà tổ chức cung cấp bao gồm bảo lãnh phát hành, đóng vai trò đơn vị trung gian tổ chức phát hành chứng khoán với công chúng đầu tư; hỗ trợ thúc đẩy thương vụ M&A, hoạt động tái tổ chức doanh nghiệp đóng vai trò mơi giới cho giao dịch khách hàng tổ chức lớn Thứ nhất, cơng ty tài nước có xu hướng thực nghiệp vụ NHĐT cần đến giúp đỡ NHĐT quốc tế Nhờ ngân hàng hướng dẫn thêm cách hình thành học kinh nghiệm họ có qua năm kinh doanh Ở Việt Nam điển hình cho mơ hình Viet Nam Capital Partners Mặc dù hoạt động chưa thực rầm rộ mang lại hiệu kinh tế cao Thứ hai, NHĐT quốc tế Việt Nam thành lập chi nhánh công ty chuyên thực nghiệp vụ NHĐT Hiện tại, Việt Nam chưa có NHĐT thức, đa phần dịch vụ NHĐT cung cấp ngân hàng: HSBC, Citibank, Standard Charactered Bank, ANZ,… Thứ ba, CTCK Việt Nam có xu hướng chuyển đổi theo mơ hình NHĐT 19 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 KẾT LUẬN Qua tiểu luận phần hiểu thêm ngân hàng đầu tư, nắm khái niệm, đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, điểm khác biệt ngân hàng đầu ngân hàng thương mại từ trang bị cho tảng vững ngân hàng đầu liên hệ nghiệp vụ ngân hàng đầu Việt Nam 20 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 Bên cạnh giúp nhận thức tầm quan trọng việc nghiên cứu học tập môn Thị trường tài định chế tài sinh viên chuyên ngành kinh tế nói chung sinh viên chun ngành Tài - Ngân hàng nói riêng, sở để học tập môn học liên quan nghiên cứu sâu lĩnh vực thị trường tài định chế tài TÀI LIỆU THAM KHẢO  PGS.TS.Lê Thị Tuyết Hoa (2016) Giáo trình Thị trường tài định chế tài chính.NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh  Mạc Quang Huy, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, 21 GVHD: Nguyễn Thị Mai Huyên Nhóm SVTH: 03 https://www.saga.vn/6-nghiep-vu-chinh-cua-ngan-hang-dau-tu~34529? fbclid=IwAR2CaPRG4dKky9RpoEXG8hfZnjaudcy55OzAC7HbMtnAPF6P8gGo0uZXfY  Tổng quan Ngân hàng thương mại, http://vietnambankers.edu.vn/tong-quan- ve-ngan-hang-thuong-mai/  Difference Between Investment Bank and Commercial https://keydifferences.com/difference-between-investment-bank-andcommercial-bank.html Bank,  Difference Between Commercial and Investment Bank, https://www.bankexamstoday.com/2017/10/difference-between-commercialand.html  Ngân hàng thương mại, https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_th %C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i  BVSC nhập cú đúp giải thưởng diễn đàn M&A 2018 http://www.bvsc.com.vn/PressCornerNews/201889/604802/bvsc-nhan-cu-dupgiai-thuong-tai-dien-dan-m-a-2018.aspx  [Phần 1] Hiểu IPO qua thương vụ lịch sử: Khái quát phân loại, https://vietnambiz.vn/phan-1-hieu-ve-ipo-qua-nhung-thuong-vu-lich-su-khaiquat-va-phan-loai-52339.html  Ngân hàng đầu tư, https://www.hsc.com.vn/vn/aboutus/investment-banking  Đón đầu xu hướng ngân hàng đầu Việt Nam, Chu Đức Tuấn (2010) http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/don-dau-xu-huong-ngan-hang-dau-tu-taiviet-nam-2010122008417946.chn  Ngân hàng đầu tư, Khoa Tài chính, Đại học Kinh tếhttp://fb.uel.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/fb/Chuy%C3%AAn %20san/20141027084648.pdf Luật, 22 ... ngân hàng đầu tư, nắm khái niệm, đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, điểm khác biệt ngân hàng đầu tư ngân hàng thương mại từ trang bị cho tảng vững ngân hàng đầu tư liên hệ nghiệp vụ ngân hàng đầu. .. nghiêp vụ ngân hàng đầu tư truyền thống có nghiệp vụ đại nghiệp vụ đầu tư, nghiệp vụ nghiên cứu, quản lý đầu tư, ngân hàng bán buôn,… Không giống ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư khơng cần... doanh Đây xem chức ngân hàng đầu tư III Các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư Có nhiều cách phân chia nghiệp vụ ngân hàng đầu tư Với ngân đầu tư lớn giới dễ dàng nhận thấy ngân hàng có cách phân loại
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÓM 03 NGÂN HÀNG đầu tư, NHÓM 03 NGÂN HÀNG đầu tư, III. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng đầu tư, 4) Hoạt động tư vấn và bảo lãnh phát hành:nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là việc công ty chứng khoán có chức năng bảo lãnh (sau đây gọi tắt là tổ chức bảo lãnh -TCBL) giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc , D. XU HƯỚNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay