BÁO CÁO THỰC TẬP DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN

19 55 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:53

A CƠ SỞ LÝ THUYẾTTanin (tannin, taninoid) là những hợp chất polyphenol phức tạp, có nguồn gôc thực vật, có vị chát và có tính thuộc da.Dựa vào cấu trúc hóa học, người ta xếp tanin vào 2 nhóm chính: Tanin thủy phân được (tanin pyrogallic) Tanin không thủy phân được (tanin ngưng tụ, tanin pyrocatechic)Tanin dễ tan trong kiềm loãng, trong hỗn hợp cồn nước.Tanin tan được trong cồn, glycerin, propylen glycol, aceton và ethyl acetat.Tanin không tan trong dung môi kém phân cực.Tanin tạo tủa với dung dịch nước của protein. Đây là tính chất quan trọng để định tính tanin.Để phân biệt 2 loại tanin pyrogallic và pyrocatechic có thể dựa vào phản ứng thế và phản ứng ngưng tụ trên nhân thơm của tanin pyrocatechic cũng như sự tạo màu sắc khác nhau của cả hai loại tanin với các thuốc thử FeCl3, thuốc thử Stiassny, nước Brom…Có nhiều phương pháp định lượng tanin, như phương pháp chuẩn độ thể tích, phương pháp đo màu… DĐVN IV quy định dùng phương pháp bột da để định lượng tanin trong dược liệu. BÁO CÁO THỰC TẬP DƯỢC LIỆU BÀI: DƯỢC LỆU CHỨA TANIN A/ CƠ SỞ LÝ THUYẾT Tanin (tannin, taninoid) hợp chất polyphenol phức tạp, có nguồn gơc thực vật, có vị chát có tính thuộc da Dựa vào cấu trúc hóa học, người ta xếp tanin vào nhóm chính: - Tanin thủy phân (tanin pyrogallic) - Tanin không thủy phân (tanin ngưng tụ, tanin pyrocatechic) Tanin dễ tan kiềm loãng, hỗn hợp cồn nước Tanin tan cồn, glycerin, propylen glycol, aceton ethyl acetat Tanin không tan dung môi phân cực Tanin tạo tủa với dung dịch nước protein Đây tính chất quan trọng để định tính tanin Để phân biệt loại tanin pyrogallic pyrocatechic dựa vào phản ứng phản ứng ngưng tụ nhân thơm tanin pyrocatechic tạo màu sắc khác hai loại tanin với thuốc thử FeCl3, thuốc thử Stiassny, nước Brom… Có nhiều phương pháp định lượng tanin, phương pháp chuẩn độ thể tích, phương pháp đo màu… DĐVN IV quy định dùng phương pháp bột da để định lượng tanin dược liệu B/ TIẾN HÀNH I DƯỢC LIỆU: HẠT CÂU Giã nhỏ dược liệu Chiết xuất Cho 1g dược liệu vào bình nón 50ml, thêm 30ml nước sôi Chiết xuất phương pháp hãm để hạn chế lipit lẫn vào dịch chiết Đợi 15 phút Lọc nóng lấy dịch lọc trong, thu dịch lọc màu vàng nâu ` ` Định tính chung tanin dược liệu 2.1 Phản ứng với dd protein Phản ứng với dung dịch protein:Cho 1ml dịch chiết vào ống nghiệm, cho vào ống nghiệm giọt thuốc thử gelatin muối Hiện tượng: phản ứng cho kết tủa trắng đục làm đục dung dịch Kết luận:Phản ứng dương tính, dịch chiết có chứa tannin Giải thích: Tanin có nhiều nhóm –OH Phenol, tạo nhiều dây nối đơi hydro với mạch polypeptit protein tạo kết tủa 2.2 Phản ứng với muối kim loại nặng Phản ứng với muối kim loại nặng: Cho vào ống nghiệm, ống 2ml dịch chiết Thêm vào thuốc thử Ống 1: giọt TT FeCl3 1% Hiện tượng: Dung dịch đổi màu thành màu xanh đậm xuất dung dịch Giải thích: Thành phần tanin dịch chiết có gốc phenol có nhóm –OH vị trí liền kề nên tác dụng với FeCl3 tạo phức màu xanh đậm Ống 2: 1ml TT Chì Acetat 1% Hiện tượng: Xuất kết tủa màu nâu Giải thích: Trong thành phần tanin dược liệu có gốc diphenol pyrocatechin có tác dụng với muối chì tạo kết tủa màu nâu Đây phản ứng để phân biệt pyrocatechin với diphenol khác 3 Định tính phân loại loại tanin Ống 1: cho 2ml dịch chiết + giọt FeCl3 Kết so với dịch chiết Ống 2:Cho vào ống nghiệm 2ml dịch chiết+ 1ml thuốc thử Stiassny + đun cách thủy 10 phút Kết so với dịch chiết *Kết luận: • • • Loại tanin có hạt cau tanin pyrocatechic vì: Tanin pyrocatechic có hạt cau phản ứng với muối FeCl3 cho màu xanh rêu Tanin pyrocatechic có hạt cau phản ứng với thuốc thử Stiassny thu tủa màu đỏ gạch Xác định loại tannin dược liệu ThCho 5ml dịch chiết hạt cau vào ống nghiệm lớn, thêm thuốc thử Stiassny, đun cách thủy 10 phút, lọc Thêm tiếp 1ml thuốc thử mới, xuất kết tủa tiếp tục lọc tiến hành lặp lại đến hết tủa Trung hòa dịch lọc NaOH 10% đến pH 5-6 tiếp tục thêm CH3COONa pH trung tính kiềm nhẹ chia vào ống nghiệm, ống 2ml Thêm vào ống vài giọt thuốc thử gelatin muối Thêm vào ống giọt thuốc thử FeCl3 Kết luận: -Khi thêm thuốc thử Stiassny, xuất kết tủa vón, màu đỏ gạch → Dược liệuchứa tannin pyrocatechic -Dịch lọc thu sau loại bỏ tannin pyrocatechic cho tủa trắng đục với thuốc thử gelatin muối lên màu xanh đen với thuốc thử FeCl3 → Dược liệuchứa tannin pyrogallic II/ DƯỢC LIỆU NGŨ BỘI TỬ Chiết xuất Lấy 1g ngũ bội tử Thêm 30ml nước sôi, hãm 15 phút Lọc nóng lấy dịch lọc 2.1 Định tính chung Phản ứng với dung dịch protein Lấy vào ống nghiệm 1ml dịch chiết Thêm 1ml thuốc thử gelatin Kết luận: có tủa đục nên ngũ bội tử có chứa tanin Phản ứng với muối kim loại nặng 2.2 Lấy ống nghiệm, ống 2ml dịch chiết Thêm vào thuốc thử giọt TT FeCl3 1% giọt TT chì acetat 1% Kết luận: Trong ngũ bội tử có chứa tanin Định tính phân biệt loại tanin Lấy ống nghiệm, ống 2ml dịch chiết Thêm vào thuốc thử giọt TT FeCl3 1% giọt TT Stiassny Nhận xét : cho dịch chiết tác dụng với thuốc thử FeCl3 1% dung dịch có màu xanh đen; cho tác dụng với thuốc thử Stiassny dung dịch trong, khơng có tủa Kết luận: Trong ngũ bội tử chứa tanin pyrogallic III/ DƯỢC LIỆU LÁ BÀNG Chiết xuất Cho dược liệu vào erlen 50ml thêm 30ml nước sôi, đun bếp cách thủy sôi 10 phút, lắc đun Lọc nóng lấy dịch lọc Định tính chung tanin dược liệu: 2.1 Phản ứng với dung dịch protein: Lấy vào ống nghiệm 1ml dịch chiết, cho vào giọt thuốc thử gelatin muối, cho kết tủa thu làm đục ống nghiệm Kết luận: Gelatin có chất protein (vì sản xuất chủ yếu từ da động vật) Do tanin chứa nhiều nhóm phenol (-OH) → tạo nhiều dây nối hydro với mạchpolypeptid protein Cho vào ống nghiệm 2ml dịch chiết, thêm vào giọt thuốc thử FeCl3 1%, ta thu kết tủa có màu đen chứa loại tanin tanin pyrogallic tanin pyrocatechic 2.2 Phản ứng với muối kim loại nặng: Kết luận: Tanin (hay acid tanic), hợp chất polyphenol gặp muối kim loại ( sắt,chì, nhơm, …) tạo phức màu khó tan, nhiều nhóm –OH cho màu đậm Kết tủa tạo Pb(OH)2 2.3 Phản ứng với 1ml thuốc thử chì acetat 1%: Cho vào ơng nghiệm 2ml dịch chiết 1ml thuốc thử chì acetat 1%, tạo kết tủa có màu trắng đục Kết luận: nhóm phenol (-OH) tanin tạo phức màu xanh với muối FeCl3 tạo Fe2+ bị oxit cho màu xanh đen (khi có ánh sáng) Xác định loại tannin bàng: Lấy 5ml dịch chiết bàng cho vào ống nghiệm lớn Thêm TT Stiassny Đun cách thuỷ 10’ Lọc Trung hoà dịch lọc NaOH 10% đến pH kiềm nhẹ Chia dịch lọc làm ông nghiệm Thêm giọt TT gelatin a - Thêm giọt TT FeCl3 Hiện tượng phản ứng: Khi thêm thuốc thử Stiassny đun cách thuỷ dịch lọc có tủa đục b - - c Khi trung điều chỉnh pH dung dịch khơng thay đổi Ống nghiệm thứ có tủa làm đục dung dịch Ống nghiệm thứ chuyển sang màu xanh đen Giải thích: Do bàng có tanin pyrocatechin nên thêm thuốc thử Stiassny đun nóng xuất phản ứng ngưng tụ nhân thơm làm xuất kết tủa đục dung dịch Ống nghiệm thứ bị đục dung dịch có tanin nên tạo tủa với thuốc thử gelatin Tương tự ống bị chuyển màu sang xanh dung dịch có tanin nên cho phản ứng tạo màu với FeCl3 → Đó tanin pyrogallic Kết luận: Trong bàng có loại tanin tanin pyrocatechin vs tanin pyrogallic Tìm catechin tự dược liệu Lấy 5ml dịch chiết bàng Thêm vào dung dịch vài giọt gelatin muối Lọc lấy dịch trong, dịch lọc tiếp tục thêm gelatin muối lọc đến dịch lọc không xuất tủa với gelatin muối lọc lấy dịch Đun cách thủy Đun 10 cách phút thủy 10 phút Chia dịch lọc làm ống nghiệm, ống 2ml ống 2: thêm giọt FeCl3 Ống 1: thêm giọt thuốc thử Stiassny Đun cách thủy 10 phút Giải thích tượng: - mục đích giai đoạn đầu (cho tác dụng với gelatin lọc tiếp tục dịch lọc trong) loại hết tanin dịch chiết Sau không tanin ta chia làm ống nghiệm, dùng phản ứng Stiassny FeCl3, có kết tủa đỏ gạch với Stiassny xanh rêu với FeCl3 chứng tỏ có catechin, mà khơng dính với tanin ( loại hết tanin rồi) nên gọi catechin tự Kết luận: có catechin tự bàng IV/ DƯỢC LIỆU LÁ ỔI Chiết xuất Đun cách Dượcthủy liệu 10 phút Thêm nước sôi Đun cách thủy 10 phút Dịch chiết Lọc nóng Định tính chung tanin dược liệu 2.1 Phản ứng với dung dịch protein giọt thuốc thử gelatin Ống cho thuốc thử Dịch chiết *Hiện tượng: Xuất kết tủa trắng đục *Giải thích: Gelatin có chất protein, taninchứa nhiều nhóm phenol (-OH)  tạo nhiều dây nối hydro với mạch polypeptid protein 2.2 Phản ứng với muối kim loại nặng giọt TT FeCl3 1% Ống 1: Dịch chiết *Hiện tượng: Xuất kết tủa xanh đen giọt TT Chì acetat 1% Dịch chiết *Hiện tượng: Xuất kết tủa trắng đục Ống 2: Dịch chiết *Giải thích: Tanin hợp chất polyphenol gặp muối kim loại nặng (sắt, chì, đồng, ) tạo phức màu khó tan, màu thay đổi tùy theo ion kim loại - Trong ống 1, nhóm phenol (-OH) tanin tạo phức màu xanh với muối Fe3+ tạo Fe2+ bị oxy hóa cho màu xanh đen (khi có ánh sáng) - Trong ống 2, Tanin hợp chất polyphenol có chứa nhóm (-OH) gặp Pb2+  tạo kết tủa Pb(OH)2 Xác định loại tanin dược liệu: Cho dịch chiết dược liêuchứa loại tanin vào ống nghiệm lớn, thếm thuốc thử Stiasny Trung hòa dịch lọc NaOH 10% đến pH 5-6 rối tiếp tục thêm natri acetat pH trung tính kiềm nhẹ chia vào ống nghiệm Đun cách thủy 10 phút, lọc Dịch lọc tiếp tục với thuốc thử Stiassy mới, đun lọc nhiều lần đến khơng tủa Lấy dịch lọc Thêm vào ống thứ vài giọt thuốc thử gelatin muối Quan sát thấy có kết tủa trắng đục Thêm vào ống thứ hai giọt thuốc thử FeCl3 Quan sát thấy có màu xanh đen Giải thích: _ Dược liệu sử dụng ổi có loại tanin pyrogallic pyrocatechic nên lúc đầu ta cho thuốc thử stiasny vào ống nghiệm, đun lọc nhiều lần để loại hết pyrocatechic có pyrocatechic tạo tủa với thuốc thử stiasny _ Trung hòa dịch lọc để loại hết acid lại dịch lọc _ Ống nghiệm thứ thấy xuất kết tủa trắng đục dịch chiết có tanin nên tạo tủa với gelatin _ Ống nghiệm thấy màu xanh đen có pyrogallic tạo màu xanh đen với thuốc thử FeCl3  Kết luận: Đó tanin pyrogallic Tìm catechin tự dược liệu: Cho dịch chiết vào ống nghiệm, thêm dung dịch gelatin muối, lọc lấy dịch lọc Tiếp tục thêm gelatin muối lọc nhiều lần đến không tủa nữa, lọc lấy dịch Chia dịch lọc thành ống nghiệm Ống thứ thêm giọt thuốc thử FeCl3 Quan sát thấy ống có màu xanh rêu Ống thứ thêm giọt thuốc thử Stiasny, đun cách thủy 10 phút Quan sát thấy có tủa màu đỏ gạch Giải thích: _ Mục đích giai đoạn đầu (cho tác dụng với gelatin lọc tiếp tục dịch lọc trong) loại hết tanin dịch _ Sau khơng tanin ta chia làm ống nghiệm, dùng phản ứng Stiassny FeCl3, có kết tủa đỏ gạch với Stiassny xanh rêu với FeCl3 chứng tỏ có catechin tự Kết luận: Có catechin tự ổi ... tử chứa tanin pyrogallic III/ DƯỢC LIỆU LÁ BÀNG Chiết xuất Cho dược liệu vào erlen 50ml thêm 30ml nước sôi, đun bếp cách thủy sôi 10 phút, lắc đun Lọc nóng lấy dịch lọc Định tính chung tanin dược. .. ánh sáng) - Trong ống 2, Tanin hợp chất polyphenol có chứa nhóm (-OH) gặp Pb2+  tạo kết tủa Pb(OH)2 Xác định loại tanin dược liệu: Cho dịch chiết dược liêu có chứa loại tanin vào ống nghiệm lớn,... xanh dung dịch có tanin nên cho phản ứng tạo màu với FeCl3 → Đó tanin pyrogallic Kết luận: Trong bàng có loại tanin tanin pyrocatechin vs tanin pyrogallic Tìm catechin tự dược liệu Lấy 5ml dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN, BÁO CÁO THỰC TẬP DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay