Giáo án hóa học 12 Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:56

Giáo án hóa học 12 Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội. Giáo án hóa học 12 Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội. Giáo án hóa học 12 Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội. Giáo án hóa học 12 Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội. Tuần 34 (Từ 16/4/2018 đến 21/4/2018) Tiết 66 Ngày soạn: 5/4/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 BÀI 44: HOÁ HỌC VẤN ĐỀ HỘI A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vai trò hố học việc nâng cao chất lượng sống người đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm , may mặc, bảo vệ sức khoẻ - Biết tác hại chất gây nghiện, ma tuý với sức khoẻ người Kỹ - Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức Thái độ, tư tưởng - Biết quý trọng sử dụng tiết kiệm phẩm vật thiết yếu sống lương thực, thực phẩm, vải sợi, thuốc chữa bệnh… - Có ý thức phòng chống tích cực tham gia phòng chống tệ nạn hội - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có lòng u thích môn Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Năng lực tư logic B CHUẨN BỊ Giáo viên Một số tư liệu chất lượng sống, phòng chống tệ nạn ma tuý… Học sinh Tìm hiểu thêm vấn đề hội qua báo đài, sách C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào hội ngày phát triển, kéo theo yêu cầu cao sống Vậy hóa học góp phần vào việc giải vấn đề hội nay? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung I Hoá học vấn đề lương thực GV y.c HS tham khảo SGK, liên hệ thực tế cho biết trả lời câu hỏi: ? Chất dinh dưỡng có vai trò to lớn sống người? HS nghiên cứu SGK trả lời GV bổ sung cần GV nêu câu hỏi: ? Hiện có vấn đề lương thực, thực phẩm? HS trả lời GV y.c HS nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế trả lời HS khác bổ sung GV bổ sung cần Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết: ? Vai trò hố học việc giải vấn đề lương thực, thực phẩm HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết : ? Vai trò vấn đề sống người? HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết ? may mặc có vấn đề gì? HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung thực phẩm Vai trò lương thực thực phẩm người Những vấn đề đặt cho nhân loại lương thực, thực phẩm Hoá học góp phần giải vấn đề lương thực, thực phẩm - nghiên cứu sản xuất chất bảo vệ phát triển thực vật - nghiên cứu sản xuất chất bảo quản lương thực, thực phẩm - nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp - chế tạo chất phụ gia thực phẩm - vệ sinh an toàn thực phẩm II Hoá học vấn đề may mặc Vai trò vấn đề may mặc với sống người Những vấn đề đặt may mặc - gia tăng dân số toàn cầu - nhu cầu mặc đẹp Hố học góp phần giải vấn đề may mặc cho nhân Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết: ? Vai trò hoá học việc giải đáp ứng nhu cầu may mặc HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết: ?- Dược phẩm gì? ?- vấn đề dược phẩm ? ?- Hố học có vai trò việc bảo vệ sức khoẻ người ? HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết : ? - Một số chất gây nghiện, ma tuý? ?- Chất gây nghiện ma tuý gây vấn đề hội gì? HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung loại II Hoá học với việc bảo vệ sức khoẻ người Dược phẩm Một số chất gây nghiện, chất may tuý, phòng chống ma tuý a) Một số chất gây nghiện, chất ma tuý b) Phòng chống ma tuý GV nêu câu hỏi: ? Phải làm để phòng chống ma tuý HS trả lời HS khác bổ sung Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại số vai trò hoá học vấn đề hội : lơng thực, thực phẩm, may mặc, bảo vệ sức khoẻ * Hng dn v nhà BT SGK Chuẩn bị nội dung Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy ... toàn thực phẩm II Hoá học vấn đề may mặc Vai trò vấn đề may mặc với sống người Những vấn đề đặt may mặc - gia tăng dân số toàn cầu - nhu cầu mặc đẹp Hố học góp phần giải vấn đề may mặc cho nhân... bổ sung thực phẩm Vai trò lương thực thực phẩm người Những vấn đề đặt cho nhân loại lương thực, thực phẩm Hoá học góp phần giải vấn đề lương thực, thực phẩm - nghiên cứu sản xuất chất bảo vệ... có vấn đề lương thực, thực phẩm? HS trả lời GV y.c HS nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế trả lời HS khác bổ sung GV bổ sung cần Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết: ? Vai trò hố học việc giải vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội, Giáo án hóa học 12 Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay