TL ấn TƯỢNG BAN đầu của thơm

23 17 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 19:43

MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng 3.2 Khách thể 3.3 Phạm vi 4 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu tiểu luận PHẦN NỘI DUNG Chương 1: ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TRONG GIAO TIẾP Khái niệm 1.1 Khái niệm ấn tượng ban đầu 1.2 Đặc điểm ấn tượng ban đầu 1.3 Sự hình thành ấn tượng ban đầu 1.3.1 Lý thuyết đặc điểm trung tâm 1.3.2 Lý thuyết nhân cách ngầm ẩn 10 1.3.3 Các hiệu ứng tri giác 10 1.4 Quá trình hình thành ấn tượng ban đầu 11 1.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hình thành ấn tượng ban đầu 11 1.4.1.1 Các yếu tố thuộc đối tượng giao tiếp 11 1.4.1.2 Các yếu tố 12 1.4.1.3 Tình huống, hồn cảnh giao tiếp 14 1.4.2 Thời gian hình thành ấn tượng giao tiếp 14 1.5 Ảnh hưởng ấn tượng ban đầu đến giao tiếp 14 Chương 2: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TRONG CUỘC SỐNG VÀ NGHÀNH HỌC Trong sống 15 Trong nghành học 17 Những điểm cần lưu ý để tạo ấn tượng ban đầu tốt với đối tượng 18 3.1 Không trễ hẹn 18 3.2 Trang phục 19 3.3 Nói lời cảm ơn 19 3.4 Nụ cười 19 3.5 Giọng nói 20 3.6 Tự tin thoải mái 20 KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giao tiếp nhu cầu thiếu người Ấn tượng ban đầu yếu tố quan trọng trình giao tiếp Ngạn ngữ có câu: “ Sẽ khơng có hội thứ hai để có ấn tượng ban đầu tốt đẹp” Sự thật bạn gặp người lần đầu tiên, người có phán đốn bạn khoảng giây đầu tiên, phán đốn họ hồn thành phần lớn vòng 45 giây tiếp xúc Trong khảo sát thành viên ban Tư vấn viên Mỹ số ¾ người đàn ơng phụ nữ có nhiệm vụ tuyển người cho cơng ty lớn, ¾ thành viên thường đồng ý họ định th hay khơng th người vòng 30 giây ban đầu Ta thấy ấn tượng ban đầu tất lĩnh vực đặc biệt quan trọng Đặc biệt thời đại, xã hội, giao tiếp ứng xử người người diễn liên tục, lĩnh vực sống Nhân dân ta có câu: “ Mất phút để tạo ấn tượng ban đầu phải năm để xóa ấn tượng ” Do ấn tượng giao tiếp “ cửa ngõ ” vô quan trọng Quan trọng thời điểm làm quen, ấn tượng phải lâu sau phai mờ, với điều kiện bạn có điều kiện tiếp xúc với người đủ nhiều để người có thời gian hiểu bạn Chỉ cần cử chỉ, hành động hay lời nói bạn làm hài lòng gây khó chịu với người đối diện Ấn tượng ban đầu cánh cửa lớn trình giao tiếp, bước qua cánh cửa cách thuận lợi giúp ích nhiều cho trình giao tiếp phát triển mối quan hệ lâu dài Vì vậy, khơng đầu tư cho ấn tượng ban đầu từ đầu, bạn chưa kịp thể kỹ giao tiếp mình, đối phương từ chối bạn Xuất phát từ lý mà chọn vấn đề: “ Ấn tượng ban đầu giao tiếp” làm chủ đề tiểu luận học phần Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến vấn đề “Ấn tượng ban đầu giao tiếp” Đánh giá thực trạng, đặc điểm ấn tượng ban đầu giao tiếp Đề xuất giải pháp khuyến nghị Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng: Ấn tượng ban đầu giao tiếp 3.2 Khách thể: Những người giao tiếp với lần đầu 3.3 Phạm vi Không gian: Trong gặp gỡ giao tiếp lần đầu người Thời gian: 5/08/2018 – 20/10/2018 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tài liệu Kết cấu tiểu luận  Phần Mở đầu  Phần Nội dung  Phần Kết luận Trong phần Nội dung gồm chương: Chương 1: Ấn tượng ban đầu Chương 2: Vai trò ấn tượng ban đầu sống ngành học PHẦN NỘI DUNG Chương 1: ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU Khái niệm: 1.1 Khái niệm ấn tượng ban đầu: Trong trình người hoạt động liên hệ với nhận thức yếu tố vô quan trọng Con người nhận thức nhờ trình tri giác xã hội: họ quan sát, phân tích vẻ mặt, dáng điệu, lời ăn tiếng nói, hành động,… nhau, để từ mà chủ thể giao tiếp xác định phương thức ứng xử mình: cách xưng hơ, thái độ, cử hành vi cho phù hợp với đối tượng Kết trình tri giác bị chi phối nhiều yếu tố ấn tượng ban đầu, quy gán hành vi, định kiến khuôn đúc xã hội khác cộng đồng, văn hóa Nói chung, tri giác người khác thường dựa vào tìm kiếm ấn tượng, phản ánh đặc tính chủ yếu nhân cách Một đặc tính rõ ràng, cho phép giải thích khác đối tượng khiến phù hợp với ấn tượng Trong trình tri giác ấn tượng quan trọng Nó thường hay kéo dài chi phối thái độ, hành vi suốt q trình giao tiếp Cũng có nhiều cách hiểu khác ấn tượng ban đầu Theo Giáo trình tâm lý học xã hội - Những vấn đề lí luận cho rằng: “ Ấn tượng ban đầu hình ảnh tâm lý tổng thể đặc điểm diện mạo, lời nói, cử chỉ, tác phong, ánh mắt, nụ cười, thái độ… Sau lần tiếp xúc ta thường có ấn tượng định”[1trang 255] Ấn tượng ban đầu hình thành trí óc người sở nhận thức cảm xúc, trực giác, rung cảm cá nhân đặc điểm riêng người hay thơng tin Như vậy, hình ảnh mà xây dựng người thường mang tính chủ quan, lượng thơng tin chưa chắn, đầy đủ, hình ảnh thường thiếu xác [2 trang 64] Theo Bùi Tiến Quý cho rằng: “ Ấn tượng ban đầu mà “khi gặp đồng thời người ta vừa nhận xét vừa đánh giá vừa có ác cảm hay thiện cảm từ phút khơng chờ phải nghiên cứu, khảo sát hay thí nghiệm lại đánh giá ấy”” Hoặc định nghĩa khác: “ Ấn tượng ban đầu thường đánh giá hình ảnh, nhận xét thái độ đối tượng hình thành từ phút đầu gặp gỡ hay lần gặp gỡ” Hai địnnh nghĩa gần tương tự nhau, nội dung ấn tượng ban đầu “nhận xét”, “đánh giá” “thái độ” chủ thể đối tượng, điểm xuất phát “phút đầu gặp gỡ” hay “lần gặp gỡ”.[5] Cần phải xác định rõ ấn tượng ban đầu “phút đầu gặp gỡ” hay “lần gặp gỡ” Nếu hiểu ấn tượng ban đầu “phút đầu gặp gỡ” nói gặp gỡ có, hai bên quen biết từ lâu, gặp gỡ nhiều lần có “ấn tượng phút ban đầu gặp gỡ” Chẳng hạn bàn đến lĩnh vực mà hai bên chưa bàn, hai bên có ấn tượng mẻ nhau, am hiểu lĩnh vực Ở cần khẳng định ấn tượng ban đầu đọng lại chủ thể đối tượng sau lần gặp gỡ tiếp xúc với Với cách hiểu ấn tượng ban đầu định nghĩa Nguyễn Thanh Hương nói hợp lý nhất: “Ấn tượng người hình ảnh tổng thể sở ta nhìn nhận họ cách tồn diện, qua việc cảm nhận biểu như: diện mạo, lời nói, tác phong, ánh mắt, nụ cười, thái độ,… Sau lần tiếp xúc ban đầu, ta có ấn tượng định đối tượng mình”  Như vậy, theo cách hiểu ấn tượng ban đầu bao gồm ba thành tố : Cảm tính, Lý tính Cảm xúc  Cảm tính: Bao gồm đặc điểm bề ngồi đối tượng giao tiếp ( như: ăn mặc, trang điểm, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,…) Đây thành phần chiếm ưu cấu trúc ấn tượng ban đầu  Lý tính: Bao gồm đánh giá, nhận xét ban đầu phẩm chất bên đối tượng giao tiếp ( như: tính cách, lực, tình cảm,…)  Cảm xúc: Bao gồm rung động nảy sinh trình gặp gỡ ( như: thiện cảm, ác cảm, hài lòng, dễ chịu hay khơng hài lòng,…) 1.2 Đặc điểm ấn tượng ban đầu: Đặc điểm bật ấn tượng ban đầu có sau lần tiếp xúc Nghĩa hoàn cảnh hai bên chưa quen nhau, chưa gặp gỡ lần cả, có số thơng tin chí chưa có thơng tin Những thơng tin có thông qua bạn bè, từ người xung quanh, đơi có trường hợp hai bên biết rõ qua nghiên cứu hồ sơ Trên sở thông tin ấy, họ dùng làm sở để đánh giá phân tích tổng hợp đối tượng Vì buổi tiếp xúc đầu tiên, thời gian gói hạn buổi tiếp xúc mà chủ thể có ấn tượng rõ nét hay mơ hồ đối tượng Ấn tượng ban đầu ấn tượng chung, tổng thể đối tượng, nét khái quát đối tượng nét riêng lẻ đối tượng, chẳng hạn nụ cười rạng rỡ hay dạng lôi thôi, mà nét khái qt sở ta nhìn nhận tồn diện họ, chẳng hạn người cởi mở hay lạnh lung, điềm đạm hay nóng nảy, thơng minh hay ngốc nghếch,… Như vậy, nói ấn tượng ban đầu mang tính khái quát cao, hình ảnh chung đối tượng sau lần tiếp xúc Ấn tượng ban đầu mang tính chủ quan cảm tính, khó xác định, bị nhiều hiệu ứng tác động khơng dễ xóa nhòa Đây nhược điểm khó tránh khỏi ấn tượng ban đầu Do điều kiện thiếu thông tin, thời gian tiếp xúc lại ngắn, hai bên bộc lộ hết tính cách mình, khó khăn nhận diện đối tượng Chỉ dựa vào quan sát bề tác phong, cử chỉ, lời nói… Rồi dựa vào kinh nghiệm để phán đốn đối tượng không tránh khỏi chủ quan, phiến diện Trong đó, đối tượng lại người, phức tạp, hành động với động khác nhau, lời nói suy nghĩ đơi khơng khớp nhau, hòng đánh lừa cảm nhận người khác, nhằm mục đích hay mục đích khác Do đó, việc đưa đánh giá người khác tốt hay không tốt, hay người thông minh người ngây thơ… từ buổi tiếp xúc cách xác thật khó Cái khó khơng nằm điều kiện chủ quan người tri giác: nhạy cảm, kinh nghiệm, bị chi phối động khác Nó nằm hồn cảnh thiếu hụt thơng tin đối tượng, gò bó thời gian để quan sát đối tượng, khó chỗ đối tượng thường cố tình ngụy trang khuyết điểm than, thông thường người nhạy cảm, người có nhiều kinh nghiệm giao tiếp thường có ấn tượng ban đầu xác, người va vấp, trải giao tiếp Ấn tượng ban đầu thể đánh giá, thái độ chủ thể đối tượng Thường thường ấn tượng ban đầu mang đậm màu sắc chủ quan, chủ thể khơng có điều kiện soi xét đối tượng từ nhiều phía Ấn tượng ban đầu chứa đựng nhận thức đối tượng, kèm theo xúc cảm, tình cảm: q mến hay ghét, thích hay khơng thích, hài long hay khơng hài lòng Thường thái độ chi phối cách cư xử trình giao tiếp sau Nếu có ấn tượng ban đầu tốt họ hào hứng tiếp tục quan hệ khơng quan hệ tiến triển khó khăn, khơng quan hệ nữa, người ta thường tìm kiếm thơng tin phù hợp với thái độ sẵn có đối tượng 1.3 Sự hình thành ấn tượng ban đầu:[1 trang 254-270] Sự hình thành ấn tượng ban đầu trình nhằm xác định đặc trưng người định thành tập hợp có tổ chức xuất phát từ đặc điểm riêng biệt Sự hình thành ấn tượng ban đầu dựa ba chế là: theo lý thuyết đặc điểm trung tâm, theo lý thuyết nhân cách ngầm ẩn ảnh hưởng hiệu ứng tri giác 1.3.1 Lý thuyết đặc điểm trung tâm: Ash Salomon nhà tâm lý học( người Mỹ) nghiên cứu hình thành ấn tượng thí nghiệm, Ash Salomon đưa cho hai nhóm sinh viên nhận xét hai người có đặc điểm gần giống nhau, khác đặc điểm( hai tính từ: nồng nhiệt – lạnh lùng ) Nhóm 1: thơng minh, cần cù, nồng nhiệt, kiên quyết, thực tế, thận trọng Nhóm 2: thông minh, cần cù, lạnh lùng, kiên quyết, thực tế, thận trọng Kết cho thấy sinh viên nhận xét người A khác hẳn người B Người A: Là người tin tưởng vào điều đắn, muốn người hiểu theo quan điểm mình, chân thành tranh luận, mong ý kiến, quan điểm người thừa nhận Người B: Là kẻ đua đòi, thấy thành cơng, thơng minh tưởng người, người tính tốn lãnh cảm 10  Như vậy, theo Asch cặp đặc điểm “nồng nhiệt – lạnh lùng” coi đặc điểm trung tâm, yếu tố để tạo hình ảnh ban đầu người A hay B, thay cặp đặc điểm cặp đặc điểm khác họ nhận hình ảnh với nhận xét khác với nhận xét ban đầu  Như tri giác người có đặc điểm đặc trưng làm cho ta định hướng vào để nhận xét đối tượng mà ta tri giác Đặc điểm trung tâm vài nét tính cách bật, tác động trực tiếp vào giác quan tạo nên hình ảnh não cách mãnh liệt Nó coi nhân tố tổ chức, chừng mực, quy nạp đặc điểm khác mà ta ý cách tiêu cực tích cực Ấn tượng ban đầu chịu ảnh hưởng lớn từ đặc điểm trung tâm 1.3.2 Lý thuyết nhân cách ngầm ẩn: Tagiuri B.Bruner cho tri giác người người mang sẵn đầu sơ đồ nét tính cách chúng có mối liên hệ định với Trong trình giao tiếp, người tích lũy kinh nghiệm cho thân cách đánh giá nhân cách người khác Thực kinh nghiệm chưa đầy đủ gặp hồn cảnh tương tự liên hệ đến nét tính cách tích lũy sẵn đầu qua kinh nghiệm ( theo sơ đồ ) từ đưa hình ảnh mà ta tri giác Như có ảnh hưởng liên tưởng nét tính cách tới q trình hình thành ấn tượng ban đầu hình ảnh mang tính chủ quan 1.3.3 Các hiệu ứng tri giác: Một số hiệu ứng tri giác chi phối trình hình thành ấn tượng ban đầu, ví dụ như:  Hiệu ứng đầu tiên: Là hiệu ứng chủ thể tri giác có khuynh hướng nhằm vào thơng tin đưa để đưa hình ảnh đối tượng Những thông tin đưa lúc đầu sở để chủ thể tri giác đánh giá đối tượng có ý nghĩa quan trọng đánh giá, tạo ấn tượng người khác 11 Theo Luchin nhà tâm lý học người Mỹ thơng tin ban đầu có ánh hưởng mạnh tri giác người lạ, người quen thơng tin cuối lại có ý nghĩa  Hiệu ứng bối cảnh: Được hiểu đặc điểm tích cực với vai trò xã hội tiêu cực ấn tượng ta đối tượng tăng lên ngược lại Ví dụ: Câu “Người mẹ vơ trách nhiệm” tạo ấn tượng tiêu cực nhiều so với câu “Người cha vô trách nhiệm”.[2 trang 65-66] 1.4 Quá trình hình thành ấn tượng ban đầu: Ấn tượng ban đầu có vai trò quan trọng làm để tạo ấn tượng tốt người khác vấn đề quan tâm Tuy nhiên, trước tìm hiểu vấn đề này, cần nắm số đặc điểm trình hình thành ấn tượng ban đầu 1.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hình thành ấn tượng ban đầu: Quá trình hình thành ấn tượng ban đầu trình phức tạp, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Dưới số yếu tố bản: 1.4.1.1 Các yếu tố thuộc đối tượng giao tiếp Ấn tượng ban đầu hình ảnh đối tượng giao tiếp trước hết phụ thuộc vào đặc điểm đối tượng giao tiếp, đặc biệt đặc điểm bề ngồi như: đầu tóc, ăn mặc, ánh mắt nhìn, nét mặt, nụ cười, tư thế, cử chỉ, điệu bộ, nói năng,… Chẳng hạn, lần gặp đầu tiên, người Anh đặc biệt ý nhiều phần từ cổ trở lên ( cổ áo, cà vạt nào, đầu tóc, mặt mũi sao), từ người nói ( từ gì, có từ xin lỗi hay cảm ơn khơng, phát âm có chuẩn khơng? ), bước ( bước dài hay ngắn, nhanh hay chậm, tư đi, xách cặp tay trái hay tay phải ) Ví dụ: Trong buổi vấn cơng việc, ngoại hình yếu tố để nhà tuyển dụng, trước tham gia vấn người xin việc phải lựa chọn yếu tố như: 12  Về trang phục: lựa chọn trang phục gọn gang, lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, thoải mái giúp bạn cảm thấy tự tin hơn, khơng sử dụng trang phục có tơng màu tối nâu, đen, xám,… phụ kện dườm dà, cầu kỳ  Về vấn đề vệ sinh cá nhân: Hãy đảm bảo thứ sẽ, đặc biệt đầu tóc móng tay Nếu tóc râu dài, bạn nên cạo râu, cắt tóc, chỉnh trang lại cách gọn gang Về ngoại hình, trang phục gây ấn tượng không nhỏ đến đánh giá chuyên nghiệp bạn yêu cầu để đưa định có tuyển dụng bạn Ngoại hình, trang phúc đánh giá tôn trọng bạn nhà tuyển dụng quý công ty 1.4.1.2 Các yếu tố chúng ta: Hình ảnh đối tượng giao tiếp hình thành đầu óc khơng phụ thuộc vào đối tượng mà phụ thuộc đặc điểm chúng ta, quan trọng là:  Tâm trạng, tình cảm: Khi tâm trạng thoải mái, vui vẻ cảnh vật người xung quanh dường đẹp hơn, dễ mến hơn, thân thiện, gần gũi Ngược lại, buồn bã, căng thẳng, cáu gắt, cảnh có đẹp, có nhộn nhịp trở nên ảm đạm, người có tốt, có tử tế không gây ấn tượng tốt cho Đúng Nguyễn Du đúc kêt Truyện Kiều: “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Tình cảm với người chi phối mạnh hình ảnh người Những tình cảm dương tính thường đưa đến đánh giá thiên vị, tức diễn tượng tơ hồng hình 13 ảnh đối tượng giao tiếp Ngược lại, tình cảm âm tính lại thường làm trầm trọng thêm khiếm khuyết đối tượng giao tiếp Người xua nói: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu”  Nhu cầu, sở thích: Người ta nói rằng, người thường thấy mà người ta muốn thấy Hơn nữa, hợp với nhu cầu, sở thích, thị hiếu người dễ gây ấn tượng tích cực ngược lại Ví dụ: người đánh giá cao nét đẹp truyền thống người phụ nữ Việt Nam dễ có cảm tình với phụ nữ để tóc dài, ăn mặc đoan trang, đắn Đó ví dụ cho thị hiếu người người có thị hiếu riêng khác  Tâm hình dung đối tượng giao tiếp: Tâm giao tiếp mà chờ đợi cho xảy giao tiếp Nó, cách vô thức, biểu nhu cầu, mong muốn chúng ta, mà quan tâm Dưới chi phối tâm nhiều yếu tố khác, chẳng hạn kinh nghiệm, tưởng tượng đối tượng giao tiếp – người mà tiếp xúc Nhiều cơng trình nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng, tâm tưởng tượng cửa người trước tiếp xúc có ảnh hưởng khơng nhỏ đến đánh giá, nhận xét người Chẳng hạn, năm 1982, nhà tâm lý học A.Abođolov cho hai nhóm sinh viên xem ảnh người đàn ơng Với nhóm thứ nhất, ông giới thiệu người ảnh nhà khoa học vĩ đại, có nhiều đóng góp cho đất nước; với nhóm thứ hai – phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Sau ơng u cầu nhóm mơ tả nhận xét người ảnh Kết là, nhóm thứ nhất, người ảnh liệt kê đặc điểm như: vầng trán rộng, mắt sáng, ánh mắt sâu thẳm chứng tỏ trí tuệ tuyệt vời, cằm bạnh biểu nghị lực phi thường… Ngược lại, nhóm thứ hai lại nhận xét: ánh mắt sâu chứng tỏ người xảo quyệt, nham hiểm, cằm bạnh cho thấy người lì lợm, lạnh lùng Rõ ràng đây, tâm khác nhau: “Trước mắt ảnh nhà khoa học vĩ đại” “Trước 14 mắt ảnh phạm nhân đặc biệt nguy hiểm” tạo ấn tượng khác người.[5] 1.4.1.3 Tình huống, hồn cảnh giao tiếp: Tình huống, hồn cảnh giao tiếp ảnh hưởng đến ấn tượng người khác Chẳng hạn, đồng nghiệp bạn váy dài lấp lánh buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty trông tuyệt vời làm sao! Nhưng đồng nghiệp buổi lao động cơng ích váy lấp lánh bạn phải lắc đầu ngán ngẩm 1.4.2 Thời gian hình thành ấn tượng ban đầu: Theo nhà tâm lý học người Mỹ, giao tiếp, trình hình thành ấn tượng ban đầu bắt đầu từ người ta có tiếp xúc(nhìn thấy, nghe thấy) diễn chủ yếu giây phút tiếp xúc Nói cách khác, giây phút gặp gỡ giây phút định hình ảnh mắt người khác Tạo ấn tượng tốt việc tơn trọng khách Bạn phải Ví dụ: Nếu tiếp văn phòng bạn, nên chấm dứt công việc khác trước hẹn tiếp xúc Nếu tiếp văn phòng khách, bạn phải đến sớm trước hẹn khoảng phút Bạn phải trù tính thời gian lộ trình đến nơi Nếu chưa biết rõ văn phòng khách, nên gọi điện hỏi đường trước Mọi lời cáo lỗi đến trễ dù hợp lý cách làm ấn tượng tốt bạn 1.5 Ảnh hưởng ấn tượng ban đầu đến giao tiếp: Nếu có ấn tượng tốt người khác lần đầu tiếp xúc, điều có nghĩa họ có cảm tình với chúng ta, họ muốn gặp lần sau Đó điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với họ Ngược lại, lần đầu gặp gỡ mà có sơ suất để lại ấn tượng không tốt, thường khó khăn lần gặp sau phải khơng cơng sức xóa ấn tượng Trong 15 tồn q trình giao tiếp, ấn tượng ban đầu ảnh hưởng tới nội dung chiều hướng q trình giao tiếp, thúc đẩy vấn đề giao tiếp kết thúc sớm Sự thật lần gặp đầu tiên, thường đối phương cần vài giây để đánh giá bạn Trong tâm lý học có danh từ gọi “Hiệu ứng thiên kiến” ( gọi “tác động đầu tiên” – Primacy Effect ), nghĩa người dễ vào ấn tượng ban đầu để đưa định phán đoán người Theo nghiên cứu, vòng 45 giây sinh ấn tượng ban đầu, khoảnh khắc ngắn ngủi không để lại ấn tượng tốt đẹp ảnh hưởng đến mối quan hệ hai người.[3] Khơng vậy, định hướng cho việc tìm kiếm thơng tin đối tượng giao tiếp tiếp theo, ấn tượng ban đầu cho ta ý niệm chặt chẽ đối tượng, sở ta chọn lọc thơng tin phù hợp với ta biết đối tượng đánh giá thông tin Ta nắm bắt đặc trưng người khác, phản ứng từ định hành vi tới mà khơng sợ mắc nhiều sai lầm giao tiếp Chương 2: VAI TRÒ CỦA ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TRONG CUỘC SỐNG VÀ NGHÀNH HỌC 1.Trong sống: Như biết: “ Sẽ khơng có hội thứ hai để có ấn tượng tốt đẹp” Do vậy, ấn tượng ban đầu quan trọng, định nhìn, suy nghĩ thành công sống Chúng ta hẳn biết người có nhan sắc bình thường, thân hình khơng phải hồn hảo, đồ đạc sử dụng mắc tiền, lại nhiều người cảm mến dõi mắt nhìn theo Khi vừa nhìn thấy lần đầu, tất thông tin mà mắt người thu từ họ phân tích, dịch thuật thành cảm mến nơi người nhìn 16 “Cách nhiều năm, người bạn tôi, Gordon, vấn tìm việc trường đại học tiếng Trong suốt ngày dài tham quan khuôn viên trường, anh dùng bữa trưa với thành viên cao cấp khoa ( ta gọi ông Bob ), người định cuối đợt tuyển dụng lần Sau thức ăn mang đến, Bob nói mình, “Anh biết khơng, ngon Anh nên ăn thử” Mặc dù Gordon biết khơng thích đó, anh cảm thấy buộc phải cắn miếng để không làm lòng người trở thành cấp anh tương lai Bữa trưa tiếp tục diễn vui vẻ, Gordon liệt kê thành tích Bob phản ứng tích cực Vì thế, Gordon vơ ngạc nhiên anh không nhận việc Vài năm sau, sau tuyển dụng vào vị trí khác trường đại học trên, anh biết lý Rõ ràng, Bob nói: “ Anh nên ăn thử”, thật ý ông là: “ Anh nên thử vào lúc đó” “Bữa trưa ngon tuyệt” ông cảm thấy vơ khó chịu ứng viên lại gan ăn thức ăn đĩa Ông không muốn làm việc với người bất lịch vô lễ thế.” [4] Trải nghiệm Gordon ví dụ vấn đề phổ biến: Hành động vô ý gây tổn hại ấn tượng ban đầu Việc ấn tượng bạn dự định – lần gặp bạn người – tạo vấn đề nghiêm trọng đời sống cá nhân cơng việc Người ta khơng tin tưởng bạn, khơng thích bạn, chí không để ý đến bạn Đôi lỗi bạn: Bạn xử lý tình bạn biết điều Nhưng thơng thường, ấn tượng xấu ban đầu bắt nguồn từ thành kiến định cách người nhìn nhận Và điều thường xảy ra: Nghiên cứu cho thấy người khác nghĩ ta cách ta nhìn nhận thân gần khơng tương quan Vì có cảm giác bị đánh giá thấp, thấy vơ ý động chạm đó, cho đối phương có giả định sai lầm có hại bạn, bạn Cách nhìn nhận cảm tính, thiếu sót cứng nhắc – phần lớn (chứ khơng phải hồn tồn) vơ thức 17 Tuy nhiên,tin vui biết sai lầm việc đọc suy nghĩ người khác dễ dự đốn, cảm nhận bị chi phối quy tắc định kiến mà ta nhận biết lường trước Vì thế, bạn hồn tồn tạo ấn tượng tốt thường xuyên hơn, hóa gải hiểu lầm người khác bạn sau lần gặp Trong nghành học: Đối với nghề cơng tác xã hội, kỹ nói chung kỹ giao tiếp nói riêng lại trở nên quan trọng “hoạt động công tác xã hội cung ứng dịch vụ xã hội nhằm giúp đỡ cá nhân, gia đình cộng đồng giải vấn đề khó khăn, phục hồi hay tăng cường xã hội” Kỹ giao tiếp lực vận dụng có hiệu tri thức, hiểu biết trình giao tiếp, yếu tố tham gia ảnh hưởng tới trình giao tiếp sử dụng có hiệu phương tiện giao tiếp, phối hợp hài hòa tồn hành vi ứng xử, cử chỉ, để giúp chủ thể đạt mục đích định hoạt động giao tiếp Để trở thành nhân viên xã hội chun nghiệp, đòi hỏi người phải có kỹ giao tiếp tốt mà ấn tượng ban đầu lại vấn đề có ảnh hưởng đến trình giao tiếp Ấn tượng ban đầu gặp nhân viên công tác xã hội với thân chủ quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến sau đó, cách trực tiếp gián tiếp Nó kết đánh giá thân chủ nhân viên xã hội có quan hệ với Nhiều thân chủ khơng cảm thấy thoải mái ngày đến sở xã hội, họ khơng biết cơng việc làm nhân viên xã hội họ trơng đợi sở xã hội Sức ép từ vấn đề họ việc họ phải nói chuyện với người xa lạ làm tăng thêm lúng túng, bất an, lo lắng Điều nhân viên xã hội cần làm quan sát thân chủ để đáp ứng thích hợp Chẳng hạn, thân chủ cảm thấy không thoải mái nên tạo khơng khí thoải mái ấn tượng ban đầu tốt đẹp để tạo lập mối quan hệ với thân chủ, dễ dàng trình trợ giúp đối tượng 18 Ví dụ:  Khi tiếp xúc với trẻ em khuyết tật, nhân viên xã hội chào hỏi giới thiệu thân cách thân thiện tạo không khí thoải mái, ấm áp cách tổ chức chơi trò chơi để hòa nhập với em  Khi tiếp xúc với người nhiễm HIV/AIDS nhân viên công tác xã hội phải có thái độ cởi mở giao tiếp, tỏ người biết lắng nghe thấu hiểu, sẵn sàng chia sẻ, đồng cảm với hoàn cảnh đối tượng Nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đối tượng cách chân thành đầy thiện cảm Nhân viên xã hội cần truyền đến thân chủ thông điệp: “ Tơi sẵn sàng đón tiếp anh/chị, tơi chấp nhận xem anh/chị người có phẩm giá, mong muốn hiểu anh/chị mong cởi mở với nhau” Những điểm cần lưu ý để tạo ấn tượng ban đầu tốt với đối tượng: 3.1 Không trễ hẹn: Tất đến có hẹn tuyệt đối khơng vi phạm nguyên tắc qui tắc Ai có lý để bao biện cho thân mình mắc lỗi việc bạn trễ hẹn Bận rộn, tắc đường, hư xe hay vấn đề khác khơng có ý nghĩa đối tác bạn Bạn phải chờ đợi đó, cảm giác khó chịu, bực tức Và người phải chịu đựng điều Chính thế, đến sớm trước 10 phút để chắn khơng trễ hẹn Hơn nữa, việc 19 bạn đến sớm chút mang lại nhiều thuận lợi cho bạn Khi đối tác đến, họ nhìn thấy có mặt chắn họ có ấn tượng tốt với Họ cho người uy tín cẩn trọng 3.2 Trang phục: Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, ấn tượng thường tạo vòng 6-30 giây gặp gỡ, 55% ấn tượng người đối diện bạn định vẻ bên bạn Việc nhân viên xã hội trọng chút cách ăn mặc phần định thành công giao tiếp Tùy vào thời gian, địa điểm mục đích hẹn để lựa chọn trang phục phù hợp 3.3 Nói lời cảm ơn: Một câu nói phổ biến khơng phải dễ với tất người Chỉ cần từ “ cảm ơn” chân thành cho cử dù nhỏ nhặt Một lời cảm ơn thể q mến Chỉ cần điều đơn giản thơi, giúp bạn để lại ấn tượng tốt cho người giao tiếp với 3.4 Nụ cười: Một điều khơng thể thiếu giao tiếp bạn, “ nụ cười” Để lấy thiện cảm người đối tác với mình, trở nên vui vẻ thân thiện, nụ cười phương tiện để làm điều Một nụ cười mang tính lây lan với người xung quanh Một người qua mỉm cười với bạn, bạn đáp trả hành động Nụ cười thể niềm vui, ấm áp, trao thông điệp, lời nhắn 20 nhủ sống tươi đẹp Vì vậy, để lại nụ cười nói chuyện với đó, mang lại cho họ niềm vui lòng biết ơn 3.5 Giọng nói: Có nghiên cứu chứng minh, có tới 38% ấn tượng ban đầu người xác định giọng nói Đơi khơng phải cố tình người khác khơng thích phong cách nói chuyện giọng nói thời điểm Mỗi người quan điểm, họ nghĩ kiêu căng, thiếu khiêm tốn, vơ dun,… Nó gây khó chịu cho người nghe, giao tiếp bạn dễ bị phá vỡ Muốn có giọng nói hồn hảo vơ khó, bạn muốn thể quan điểm, trình bày báo cáo hay trò chuyện với người khác cách tự tin học cách giữ bình tĩnh để điều hòa giọng nói Lúc cần nhấn mạnh, lúc cần nói nhẹ nhàng phải có thủ thuật Hãy trọng đến thái độ người nghe để điều chỉnh cách tốt 3.6 Tự tin thoải mái: Nếu bạn căng thẳng tự nhiên khơng khí buổi gặp gỡ bị căng thẳng theo điều chẳng tốt chút Khi bạn tự tin bình tĩnh, người đối diện thấy thoải mái bắt đầu trò chuyện cách dễ dàng 21 KẾT LUẬN Qua thấy ấn tượng ban đầu vơ quan trọng giao tiếp, nhân tố thúc đẩy định thành công trình giao tiếp Ấn tượng ban đầu hình thành trí óc người sở nhận thức cảm xúc, trực giác, rung cảm cá nhân đặc điểm riêng người hay thơng tin Do đó, tạo ấn tượng tốt từ ban đầu để thúc đẩy có thành cơng q trình giao tiếp Trong cơng tác xã hội, để trở thành nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp bước phải tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp, tạo cảm giác thân thuộc, hòa hợp, an tồn để chia sẻ hiểu biết, tâm tư, nguyện vọng hai bên nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhân viên xã hội thân chủ Nhân viên xã hội chủ quan xác định đối tượng làm việc người qua ấn tượng Có nhiều thân chủ tự khốc cho mặt khác bên để thử thái độ nhân viên xã hội Nếu có ấn tượng tốt người khác lần tiếp xúc, điều có nghĩa họ có cảm tình với chúng ta, họ muốn gặp lần sau Đó điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với họ Do đó, việc tạo ấn tượng ban đầu nhân viên xã hội quan trọng Nó nhân tố góp phần vào thành cơng giao tiếp 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng Việt: Trần Hiệp (1997), Tâm lý học xã hội – Những vấn đề lí luận, Nhà xuất Khoa học xã hội TH.S Tiêu Thị Minh Hường – TH.S Lý Thị Hàm – TH.S Bùi Xuân Mai (2010), Giáo trình Tâm lý học xã hội tập 2, Nhà xuất Lao động – Xã hội  Trang web: Http://bestie.vn/2017/11/cach-tao-an-tuong-kho-phai-chi-trong45-giay-dau-gap-go Https://tamly.blog/voi-nhung-chien-luoc-sau-tao-an-tuong-totkhong-bao-gio-la-qua-tre/ Https://text.123doc.org/document/3598236-tao-an-tuong-bandau-trong-giao-tiep.htm 23 ... tượng ban đầu: Ấn tượng ban đầu có vai trò quan trọng làm để tạo ấn tượng tốt người khác vấn đề quan tâm Tuy nhiên, trước tìm hiểu vấn đề này, cần nắm số đặc điểm trình hình thành ấn tượng ban đầu. .. đối tượng Vì buổi tiếp xúc đầu tiên, thời gian gói hạn buổi tiếp xúc mà chủ thể có ấn tượng rõ nét hay mơ hồ đối tượng Ấn tượng ban đầu ấn tượng chung, tổng thể đối tượng, nét khái quát đối tượng. .. Phần Mở đầu  Phần Nội dung  Phần Kết luận Trong phần Nội dung gồm chương: Chương 1: Ấn tượng ban đầu Chương 2: Vai trò ấn tượng ban đầu sống ngành học PHẦN NỘI DUNG Chương 1: ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: TL ấn TƯỢNG BAN đầu của thơm, TL ấn TƯỢNG BAN đầu của thơm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay