Quy trình vận hành TI IOSK 245kv

17 23 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:05

TÔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN DÒNG LOẠI IOSK 245KV Sơn La 6- 2010 MỤC LỤC Chương I : THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chương II : PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH Chương III : ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Chương IV : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ Chương V : LẮP ĐẶT Chương VI : CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH Chương VII : KIỂM TRA BẢO DƯỠNG TRONG VẬN HÀNH Chương I : THÔNG SỐ KỸ THUẬT Bảng : Thông số cuộn sơ cấp Đại lượng Kiêu máy Hãng SX Nước Theo tiêu chuẩn Tỉ sô biến Giá trị Đơn vị IOSK-245kV TRENCH Trung quốc IEC 60044-1 400-800-1200/1 800-1200-2000/1 A Điện áp định mức Điện áp cực đại Chịu điện áp đỉnh Chịu điện áp xung Dòng định mức Dòng cực đại Dòng cố cực đại chịu 3s Dòng xung Tần số Nhiệt độ môi trường Chiều cao lắp đặt so với mực nước biển Năm sản xuất 245 460 1050 2000 2400 40 100 50 -5/+45 ≤1000 2009 kV kV kV kV A A kA kA Hz C m Bảng 2: Thông số cuộn thứ cấp Cuộn thứ Tỷ số biến Cơng suất Cấp cấp 400-800-1200/1 800-1200-2000/1 (VA) xác 1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4 4S1-4S2 4S1-4S3 4S1-4S4 5S1-5S2 5S1-5S3 5S1-5S4 400/1 800/1 1200/1 400/1 800/1 1200/1 400/1 800/1 1200/1 400/1 800/1 1200/1 400/1 800/1 1200/1 800/1A 1200/1A 2000/1A 800/1A 1200/1A 2000/1A 800/1A 1200/1A 2000/1A 800/1A 1200/1A 2000/1A 800/1A 1200/1A 2000/1A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5P20 5P20 5P20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 Chương II : PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH I Vùng làm viêc Là loại biến dòng đặt ngồi trời IOSK thiết kế dựa nguyên lý cảm ứng điện từ với điện áp định mức 245kV tần số định mức 50 60Hz Các cuộn dây nhị thứ tương ứng dùng cho thiết bị đo lường bảo vệ Tài liệu dẫn đưa cách sử dụng vận hành cho máy biến dòng nêu sau thi nghiệm đưa vào vận hành II Những điều kiện ứng dụng chủ yếu Loại thiết bị : Làm việc ngồi trời Nhiệt độ mơi trường : - Nhiệt độ môi trường cực đại +400C - Nhiệt độ môi trường thay đổi cực đại ngày +300C - Nhiệt độ môi trường cực tiểu - 300C - Độ cao Trên 1000m so với mực nước biển - Điều kiện khơng : Khơng nhiểm, khơng có chất ăn mòn, khơng có chất dễ nổ tác động đến sứ cách điện biến dòng - Độ ẩm tương đối cực đại trung bình hàng tháng 90% (250C) - Vận tốc gió cực đại ( khơng có tuyết ) +35m/s - Khả chịu động đất : + Khả chịu đựng cường độ động đất theo thiết kế + Thành phần theo phương ngang 0,25g + Thành phần theo phương dọc 0,125g + Hệ số an toàn (động lực) 1,67 - Kiểu nối đất : Điểm trung tính phải nối với hệ thơng nối đất chung - Khoảng cách bề mặt sứ cách điện : Giống bảng - Điện áp phóng điện : Giống bảng Bảng Chủng loại Điện áp IOSK72,5 IOSK123 IOSK145 IOSK245 IOSK300 IOSK420 IOSK550 550 định 72,5 123 145 245 300 420 mức(kV) Điện áp tần số 140 230 275 460 460 630 680 công nghiệp(kV) Điện áp cách điện 140 230 275 460 460 680 1050 740 1175 bề mặt (kV) Điện áp xung(kV) Khoảng 550 ≥ 3150 650 1050 1050 ≥ 3625 ≥ 6300 ≥ 9600 1425 ≥ 10500 1550 ≥ 13750 ≥ 1200 ≥ 1200 ≥ 2000 ≥ 2200 ≥ 325 ≥ 1812 cách rò(mm) Điện áp phóng ≥ 700 (kV) 3200 ≥ 3800 3800 4200 Chương III : ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO I Giới thiệu tóm tắt Các máy biến dòng loại giấy dầu IOSK có kiểu mạch từ đặt đầu thiết bi Chúng chế tạo dựa tiêu chuẩn IEC IEEE/ANSI Với cấp điện áp định mức 245kV II Đặc điểm IOSK - Dầu xử lý tinh chế đảm bảo chất lượng/ hệ thống cách điện giấy - Sứ cách điện tốt hạn chế ứng suất, sử dụng độc quyền với bát đặn - Dòng điện thứ định mức lên tới 2000A - Tất dựa tiêu chuẩn đo lường cấp bảo vệ IEC IEEE/ANSI - Lỏi thép đặc biệt xếp theo lớp TPS, TPX, TPY TPZ có sẵn - Điện trở kháng nhỏ nên cho phép dòng ngắn mạch lớn chạy qua cuộn nhát thứ - Trọng lượng nhỏ lượng dầu - Khơng bị ảnh hưởng từ trường nhiễu xung quanh - Chịu đựng tốt địa chấn nhờ thiết kế tối ưu sứ vvà mặt bích - Khơng làm chất chơng ăn mòn (đầu cốt nhơm) III Cấu tạo : Máy biến dòng có cấu tạo đặt ngược với thông thường Phần điện từ đặt phía đỉnh máy Kiểu máy biến dòng có cấu tạo đơn gian, gọn nhẹ, độ bên học cao loại dầu Máy biến dòng có cấu tạo hình : Hình : Đầu sơ cấp Chỉ thị mức dầu Ống dẫn Sứ cách điện Nắp hộp nhị thứ Đầu nối đất Van dẫn dầu Hộp đấu nối nhị thứ Tiếp đất vỏ 10 Lưới sắt 11 Tai nâng Lõi TI đặt phía đầu thiết bị lõi nhơm nối đất ngồi qua ống nồi với đầu nối đất Ống dẫn dẫn dây thứ cấp Cách điện sơ cấp giấy cách điện dầy tới phía toàn ống dẫn Phần cách điện cuộn dây Phần lõi cuộn dây đặt bên trong, hồn tồn kín khoang đầu có buồng dãn nở , phần đầu sơ cấp , sứ , đế Toàn đặt dầu có độ cách điện cao Phần đầu phần đế đúc băng gang chất lượng cao chế tạo từ hợp kim nhơm chống ăn mòn Buồng dãn nở buồng chứa dầu làm thép khơng rỉ mà thay đổi mức dầu bên theo nhiệt độ tới 1000C Phần đầu sơ cấp thường chế tạo đồng nhôm mà việc nối điện đảm bảo Phần thứ đấu hay vòng tuỳ theo yêu cầu sử dụng cách nối lại sơ cấp Các thiết bị đo xác có dòng sơ cấp nhỏ thường tử 50-500 A Có thể đấu thêm cuộn sơ cấp đặt bên khoang dầu Vỏ sứ cách điện tráng men chịu điện áp cao(như bảng 3) sản xuất có chiều dài phóng điện cao Tất chổ ghép sứ với có đệm "O" sản xuất đặc biệt nhà máy có chất lưọng cao chịu thay đổi nhiệt độ Để cách ly dầu khí khối có hai vòng đêm "O" đầu thư cấp Hộp đầu thứ cấp đưa dây dẫn chổ bắt dây có lớp khơng khí đêm II Cách điện bề mặt : Khả cách điện với điện áp cao bề mặt đảm bảo khoảng cách phóng điện khoảng cách dòng rò sứ cách điện Hình dạng thiết bị khoảng cách dòng rò làm thích nghi với mức điện áp điều kiện nơi làm việc III Đấu nối sơ cấp Đấu nối sơ cấp đấu nối đầu cực máy biến dòng Sơ đồ đấu nối chi tiết máy biến dòng rõ cách thay đổi tỷ số biến có Lực siết chặt bu lông cần đấu nối lại thư : 60Nm Hình : 10 IV Đấu nối thứ cấp Đấu nối thứ cấp tiến hành hôp đấu nối chống thấm máy biến dòng Hình : 11 Chương IV : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ I Sơ đồ nguyên lý: Hình : Hình : Sơ đồ nguyên lý - Đầu cực tính P1, P2 đấu nối tiếp với phụ tải sơ cấp theo chiều dòng điện phụ tải từ P1sang P2 - Các cuộn dây nhị thứ có cấp xác bảng - Với TI đường dây cuộn cuộn dùng cho đo lường 12 Chương V : LẮP ĐẶT I Cách nâng Sau tháo tất chốt hảm, máy biến dòng nâng khỏi kiện hàng giống hình Trọng lượng máy biến dòng chi rõ biển máy Cơ cấu nâng phải thích hợp để nâng trọng lượng máy biến dòng Để tránh tròng trành cần cẩu Khi dịch chuyển máy theo phương ngang, không để máy đung đưa Hình : 13 II Nâng máy lắp đặt Máy đặt theo phương thẳng đưng phương nằm ngang Lưu ý : Máy nặng phần trên! Phải dựng máy lên từ phương nằm ngang, đồng phẳng Nếu bề mặt không phẳng, cần phải chèn chân máy có lỗ để vặn bulơng để tránh bị biến dạng Hình : 14 Chương VI: CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH Điều Kiểm tra đấu nối sơ cấp TI theo tỷ số biến yêu cầu Điều Khi cần đấu lại tỷ số biến lực vặn bulơng 60 Nm Điều Vệ sinh đánh đầu nối, bôi dầu nhờn PENETROX bề mặt nối Điều Kiểm tra bề TI phận có bất thường khơng Điều Kiểm tra mức dầu phải thị vị trí theo quy định Điều Đầu vào đầu phải lắp đặt bu lông theo quy định để đảm bảo chịu dòng điện định mức chạy qua lớn Điều Nếu núm đo điện dung không đo thi phải nối đất Điều Kiểm tra cuộn dây nhị thứ không hở mạch Điều Kiểm tra nối đất TI chân sứ Điều 10 Thí nghiệm phải tuân theo quy định nhà chế tạo Điều 11 Thử nghiệm cách điện lõi theo mức độ điện áp đặt vào theo tiêu chuẩn máy mà nhà sản xuất đề Điều 12 Đo tg∂ điện dung cuộn day giá trị đo tăng xuất xưởng, cần phân tích ngun nhân thơng báo cho nhà chế tạo Điều 13 TI cần khử từ để đảm bảo kết xác Mắc sơ đồ khử sau : A Nguôn cấp thay đổi U thứ cấp 15 U sơ cấp Đưa dòng điện vào cuộn dây thứ cấp đến TI bị bão hoà lõi, đọc số Ampe Vơn kế sau giảm chậm dòng khơng Lưu ý: Dòng khơng vượt giá trị định mức TI Nguồn áp phải khơng q 2,5 KV RMS, lúc thí nghiệm điện áp cao nguy hiểm cách điện cuôn dây 16 Chương VII : KIỂM TRA BẢO DƯỠNG TRONG VẬN HÀNH Điều Theo nhà chế tạo TI IOSK loại kín nên khơng cần bảo dưỡng Khi bẩn cần vệ sinh Điêu Trong trình vận hành phải theo dõi mức dầu TI Mưc dầu phải nằm vạch thị dầu Nếu mức dầu tụt thấp xuống cần phsỉ báo cho người có trách nhiệm Trong trường hợp khơng nhìn thấy dầu phải xin ý kiến tách TI khỏi vận hành Điều Phải kiểm tra tình trạng tiếp xúc đầu cốt có phát nhiệt hay phóng điện khơng? Nếu có cần báo cho ngưòi cho trách nhiêm để cố biện pháp khắc phục Điều Kiểm tra tình trang bề mặt sứ cách điên không bị rạn nứt hay chảy dầu Điều Kiểm tra hộp đấu nhị thứ có tượng rò dầu hay không Điều 6: Sáu tháng phải kiểm tra phát nhiệt lần đầu cốt TI Nếu phát có tượng phát nhiệt phải báo với Trưởng trạm , B0 xin cắt điện cô lập TI để siết lại đầu cốt 17 ... : Giống bảng - Điện áp phóng điện : Giống bảng Bảng Chủng loại Điện áp IOSK7 2,5 IOSK1 23 IOSK1 45 IOSK2 45 IOSK3 00 IOSK4 20 IOSK5 50 550 định 72,5 123 145 245 300 420 mức(kV) Điện áp tần số 140 230... VÀO VẬN HÀNH Chương VII : KIỂM TRA BẢO DƯỠNG TRONG VẬN HÀNH Chương I : THÔNG SỐ KỸ THUẬT Bảng : Thông số cuộn sơ cấp Đại lượng Kiêu máy Hãng SX Nước Theo ti u chuẩn Tỉ sô biến Giá trị Đơn vị IOSK- 245kV. .. máy biến dòng loại giấy dầu IOSK có kiểu mạch từ đặt đầu thiết bi Chúng chế tạo dựa ti u chuẩn IEC IEEE/ANSI Với cấp điện áp định mức 245kV II Đặc điểm IOSK - Dầu xử lý tinh chế đảm bảo chất lượng/
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình vận hành TI IOSK 245kv , Quy trình vận hành TI IOSK 245kv

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay