Quy trình vận hành Máy cắt hợp bộ 22kv VD4

21 29 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:05

MỤC LỤC Trang Chương I 1.1 1.2 Giới thiệu máy cắt Đặc điểm kỹ thuật Số liệu kỹ thuật Chương II: Các quy tắc an toàn lắp đặt vận hành, sửa chữa bảo dưỡng máy cắt Chương III: Vận hành máy cắt 3.1 Trước đưa máy cắt vào vận hành 3.2 Trong vận hành Chương IV: Bảo dưỡng thí nghiệm máy cắt 4.1 Thời hạn khối lượng công việc bảo dưỡng sửa chữa máy cắt 4.2 Thí nghiệm máy cắt Chương V: Tủ hợp Uni Gear ZS1 11 Chương VI: Cầu dao phụ tải NAL-F 13 Phụ lục 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy cắt 16 truyền động Phụ lục 2: Vận chuyển bảo quản tủ Chương I 21 GIỚI THIỆU MÁY CẮT 1.1 Đặc điểm kỹ thuật: Máy cắt hợp loại VD4/P hãng ABB Malaysia sản xuất, đặt nhà theo tiêu chuẩn IEC 62271-100, sản xuất năm 2005 Điện áp định mức 24kV Máy cắt cách điện chân khơng: - BTĐ lò xo loại EL, BTĐ lắp ráp hiệu chỉnh toàn nhà chế tạo với trụ cực - Máy cắt tích tự động động tích tay nhờ cần tích Tất chi tiết trụ cực lắp ráp, hiệu chỉnh, thí nghiệm xuất xưởng hút chân khơng trụ cực Máy cắt có mạch đóng, mạch cắt Máy cắt có mạch chống đóng lại nhiều lần: Tránh cho máy cắt đóng lại đóng vào điểm cố vận hành khơng ( Máy cắt cắt bảo vệ mà lệnh đóng trì) Tủ hợp máy cắt có phần chính: Ngăn hạ áp( mạch điều khiển bảo vệ, rơle, cơng tơ đo lường, khóa thao tác… ), ngăn chứa máy cắt, ngăn cao áp (đầu cáp vào, dao tiếp địa) Tủ hợp máy cắt trang bị rơle bảo vệ đèn led báo tín hiệu (hư hỏng liên động, hư hỏng đường truyền thông tin, trạng thái khối bảo vệ, led dòng tải pha so với dòng tải định mức), khóa chế độ Điều kiện mơi trường làm việc máy cắt: Máy cắt chế tạo làm việc nhiệt độ mơi trường -5 ÷ 400c 1.2 Số liệu kỹ thuật: STT Các thông số kỹ thuật Điện áp định mức Điện áp chịu tần số 50Hz thời gian phút Điện áp chịu xung thao tác, xung sét Dòng định mức Dòng ngắn mạch đối xứng định mức( Độ bền nhiệt) Thời gian chịu dòng ngắn mạch định mức Dòng đóng vào điểm cố (Độ bền cơ) Đơn vị kV 24 kV 50 kV A 125 630(2000) kA 25 s kA 3(1) Chu trình đóng cắt s 10 11 12 13 Thời gian cắt Thời gian dập hồ quang Thời gian đóng Điện áp mạch điều khiển bảo vệ Điện áp động tích ms ms ms VDC VDC Giá trị O-3s-CO-15sCO 40÷60 10÷15 60÷80 220 220 CHƯƠNG II: CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG MÁY CẮT Điều 1: Các nhân viên vận hành, lắp đặt bảo dưỡng MC phải nắm vững quy trình này, hiểu rõ nguy hiểm xảy lắp ráp, vận hành sửa chữa cạnh MC Điều 2: Các dụng cụ an toàn phải để nơi cố định thuận tiện sử dụng kiểm tra chất lượng thường xuyên Điều 3: Kiểm tra phòng lắp đặt (nhiệt độ, mơi trường…) thích hợp theo tiêu chuẩn vận hành Điều 4: Kiểm tra tất lắp đặt, đưa vào vận hành hay bảo dưỡng phải có biên thí nghiệm phận chức Điều 5: Dán nhãn mác thông tin thiết bị theo tài liệu hướng dẫn kèm Điều 6: Kiểm tra hiệu suất, thông số thiết bị khơng vượt q q trình vận hành Điều 7: Kiểm tra nhân viên vận hành có đủ tài liệu cấu tạo thiết bị thông tin cần thiết để can thiệp kịp thời vận hành Điểu 8: MC phải vận hành lưới điện thông số kỹ thuật quy định Điều 9: Sử dụng loại cẩu, mác cẩu dây cẩu phù hợp với tải trọng MC Điều 10: Không đứng tải trọng cẩu Điểu 11: Không dùng dụng cụ gõ vào sứ, không gây rung động va đập vào sứ Điều 12: Các dụng cụ thiết bị dùng cho lắp đặt, bảo dưỡng MC phải loại, kích cỡ Điều 13: Các chi tiết để thay sử dụng bảo dưỡng loại mỡ bôi trơn phải nhà chế tạo cấp Điều 14: Lưu ý đặc biệt đến dẫn, thông báo ghi tài liệu hay dán với biểu tượng Chương III: VẬN HÀNH MÁY CẮT 3.1 Trước đưa máy cắt vào vận hành: Chú ý: Trước đưa máy cắt vào vận hành phải có chứng nhận kỹ thuật đơn vị cấp hàng, trung tâm thí nghiệm, hiểu biết sâu sắc thiết bị lắp đặt Không cưỡng liên động khí kiểm tra chu trình đóng cắt theo tiêu chuẩn thông số vận hành - Kiểm tra chắn đấu nối đầu cáp vào cực máy cắt - Kiểm tra nguồn điều khiển bảo vệ nhị thứ 85% ÷ 110% Uđm - Kiểm tra khơng có vật lạ, dụng cụ bảo dưỡng lắp đặt tủ hợp - Kiểm tra trao đổi khơng khí, mơi trường phòng lắp đặt để tránh nhiệt, giảm cách điện… - Ngoài kiểm tra theo mục sau: STT Mục kiểm tra Thủ tục kiểm tra Mạch nhị thứ: Dùng megôm kế loại 500V Đo điện trở cách điện pha Cách điện phận mạch Kiểm tra kết nối mạch điều khiển đúng, tiến hành với mạch nguồn liên quan Thực vài chu trình đóng cắt (chú ý cung cấp nguồn giải trừ liên động khóa truyền động đóng) Điện trở cách điện Mạch nhị thứ Đóng cắt tay - Cung cấp nguồn cho động tích - Thực vài lần Vận hành chu trình đóng cắt (chú ý động cung cấp nguồn giải trừ liên động khóa truyền động đóng) Cuộn cắt Cuộn đóng Đóng máy cắt cấp nguồn cho cuộn cắt Cắt máy cắt cấp nguồn cho cuộn đóng Tín hiệu Điện trở cách điện khoảng vài MΩ Với vài lần đo Q trình tín hiệu bình thường Thời gian, tín hiệu vận hành bình thường - Lò xo tích bình thường, tín hiệu thị Lò xo tích động dừng lại - Động tích cho lò xo sau q trình đóng Máy cắt cắt tốt tín hiệu thị Máy cắt đóng tốt tín hiệu thị Nam châm điện khóa truyền động RL1 Tiếp điểm phụ truyền động Nam châm điện khóa xe nâng máy cắt - Khi máy cắt cắt, lò xo đóng tích - Khơng cung cấp nguồn cho RL1 - Tiến hành đóng tay điện Đặt tiếp điểm phụ với trạng thái máy cắt tiến hành vài chu trình đóng cắt - Với máy cắt cắt, đưa máy cắt vị trí thí nghiệm cắt nguồn cung cấp cho RL2 - Đưa máy cắt vào vị trí vận hành - Cấp nguồn cho RL2 đưa máy cắt vào vị trí vận hành Q trình đóng khơng thể thực Tín hiệu thay đổi với trạng thái máy cắt - Khơng thể đưa vào vị trí vận hành - Đưa máy cắt vào vị trí vận hành 3.2 Trong vận hành: 3.2.1 Kiểm tra máy cắt vận hành: Kiểm tra phòng đặt tủ hợp 22kV: Các điều hoà làm việc tốt, nhiệt độ đặt 280C Các máy hút ẩm hai đầu mương cáp lực làm việc tốt Độ ẩm phòng khơng vượt q 95% Khơng có tiếng phóng điện, hay mùi khét cháy ngăn tủ Nếu có phải tiến hành kiểm tra xác minh báo cáo Nguồn dòng nguồn áp cấp vào cơng tơ bảo vệ đúng, khơng có tín hiệu bất thường Trạng thái máy cắt với sơ đồ vận hành, đèn led thị Thanh đèn led dòng tải giới hạn màu xanh, có led màu đỏ sáng phải báo cáo theo dõi Các đèn led rơle khơng có tín hiệu bất thường (xem quy trình REF542 PLUS) 3.2.2 Xử lý cố xảy máy cắt 22kV: Điều 1: Khi máy cắt đường cáp nhảy, nhân viên vận hành cở phải ghi nhận báo cáo điều độ cấp trực tiếp: Tên máy cắt nhảy, số lần nhảy, tình trạng máy cắt Rơle bảo vệ tác động, từ động làm việc, tín hiệu thị, ghi nhận cố chức ghi cố rơle trang bị thiết bị chuyên dụng khác Các thông số liên quan đến cáp có( áp lực dầu khí… ) Tình trạng làm việc thiết bị khác liên quan sở Điều 2: Đóng điện lại đường cáp sau xảy cố: Khi máy cắt đường cáp nhảy bảo vệ tác động, khơng cho phép đóng lại đường cáp Cấp điều độ điều khiển phải giao cho đơn vị quản lý vận hành đường cáp tiến hành thí nghiệm, kiểm tra cách điện đường cáp Chỉ sau đơn vị quản lý xác nhận đường cáp đủ tiêu chuẩn vận hành đường cáp nhảy bảo vệ rơle tác động nhầm, cấp điều độ điều khiển phép đóng lại đường cáp Đối với trường hợp đường cáp đoạn ngắn của đường dây khơng, khơng có quy định riêng cho phép đóng lại lần (kể lần tự đóng lại khơng thành cơng) Nếu đóng lại không thành công, nhân viên vận hành phải tiến hành phân đoạn (nếu có phân đoạn) để đóng lại đường dây khơng theo quy định thực thí nghiệm kiểm tra cách điện đoạn cáp đường dây Điều 3: Trong trường hợp cố, đường cáp có cấp điện áp < 35kV cho phép vận hành tải, thời gian dòng tải cho phép phụ thuộc vào tải đường cáp trước theo quy định nhà chế tạo quy định riêng đơn vị quản lý Đối với đường cáp có cấp điện áp ≥ 35kV khơng cho phép vận hành q tải khơng có quy định tải nhà chế tạo Chương IV: BẢO TRÌ VÀ THÍ NGHIỆM MÁY CẮT 4.1 Lưu ý chung: Đây loại máy cắt chân khơng có cấu tạo đơn giản chắn với thời gian vận hành lâu dài - Bộ truyền động khối cắt chân khơng, khơng phải bảo trì suốt thời gian vận hành mà yêu cầu kiểm tra giám sát Quá trình bảo trì theo quy trình riêng - Trước thực trình bảo trì kiểm tra: Máy cắt phải cắt ra, lò xo tích phải giải trừ Cắt nguồn cung cấp nhị thứ sấy 4.2 Kiểm tra thử nghiệm chức chủ yếu mắt thao tác đơn giản: 4.2.1 Kiểm tra chung thiết bị đóng cắt: Kiểm tra trước tiên mắt: Nhiễm bẩn, han gỉ, ăn mòn Hoặc tượng khơng tích điện Kiểm tra điều kiện thiết bị đóng cắt: Độ xác, đặn, ổn định… Tiến hành kiểm tra thường xuyên có điều kiện vận hành khơng bình thường (bao gồm điều kiện khí hậu) hay mơi trường nhiễm bẩn nặng, ăn mòn… Kiểm tra mắt tiếp điểm phân chia Bề mặt tiếp điểm phải sạch, tránh tiếp xúc không tốt gây phát nhiệt Trong trường hợp xảy bất thường phải tiến hành đo đạc đại tu 4.2.2 Cơ cấu tích truyền động: Tiến hành kiểm tra thử nghiệm chức truyền động sau 5000 lần đóng cắt sau năm vận hành Trước tiến hành thử nghiệm phải cắt máy cắt thực hiện: Đưa máy cắt vị trí thí nghiệm, cắt nguồn cung cấp nhị thứ sấy Kiểm tra thử nghiệm chức sau: Với ngăn lộ chưa có tải: Tiến hành đóng cắt thử vài lần Cắt nguồn cấp động tích Giải trừ lo xo tích cách dùng nút ấn đóng cắt máy cắt Kiểm tra mắt bôi trơn tiếp điểm phân chia, bề mặt trượt Kiểm tra làm việc xác thiết bị điện khí Chú ý đặc biệt đến liên động Vặn xiết chặt bulơng ốc vít theo màu đánh dấu nhà sản xuất Kiểm tra bulông ốc vít theo mơmen vặn - Kiểm tra bơi trơn tay đòn, ổ trục bạc Bơi trơn bạc, trục Bơi trơn bạc bên phải (nhìn máy cắt từ phía trước) Bơi trơn bạc bên trái (nhìn máy cắt từ phía trước) 10 Chương V: TỦ HỢP BỘ ZS1 Giới thiệu tủ hợp bộ: Máy cắt VD4, dao phụ tải NAL-F đặt tủ hợp UniGear ZS1 Ngăn hạ áp (thiết bị điều khiển bảo vệ) Thơng khí Nắp đậy Ngăn máy cắt VD4 Ngăn cáp xuất tuyến Phía ghép nối tủ bên cạnh Thanh Hình 1: Các ngăn tủ hợp Liên động bảo vệ để tránh thao tác không đúng: 2.1 Liên động bên tủ: Nhằm ngăn chặn trường hợp vận hành thao tác nhầm, khơng tình nguy hiểm xảy cho người thiết bị, nội tủ thiết kế loạt liên động - Các phận kéo di chuyển từ vị trí thử nghiệm cách ly trở lại máy cắt dao tiếp địa cắt - Máy cắt đóng vị trí thử nghiệm vận hành 11 - Tủ trang bị hợp điều khiển bảo vệ REF542 plus ngăn chặn, bảo vệ khỏi trục trặc xảy thiết bị đóng cắt - Ở vị trí vận hành thử nghiệm, máy cắt cắt tay khơng có nguồn điều khiển (liên động điện từ) - Việc cắm tháo giắc điều khiển (nối máy cắt ngăn hạ áp điều khiển) thực máy cắt vị trí thử nghiệm cách ly - Dao tiếp địa đóng máy cắt vị trí thử nghiệm/ cách ly ngồi tủ hợp (liên động khí) - Nếu dao tiếp địa vị trí đóng, máy cắt khơng thể chuyển dịch từ vị trí (thử nghiệm, cách ly) vào vị trí làm việc (do liên động khí) 2.2 Liên động cửa tủ: - Các thiết bị (máy cắt, khởi động từ) khơng thể đưa vào vị trí vận hành cửa phận mở - Cửa thiết bị (máy cắt, khởi động từ) mở thiết bị vị trí vận hành vị trí khơng xác định - Dao tiếp địa thao tác cửa ngăn cáp xuất tuyến mở - Cửa ngăn cáp xuất tuyến mở dao tiếp địa cắt Chú ý: 2.3 Liên động tủ: - Tiếp địa đóng tất thiết bị liên quan đến kéo vị trí thử nghiệm cách ly (liên động điện) - Khi tiếp địa đóng, thiết bị liên quan đến khơng thể đưa từ vị trí thử nghiệm cách ly vào vị trí vận hành (liên động khí) 2.4 Thiết bị khóa: - Các chắn độc lập an tồn khóa cho tủ phận máy cắt kéo di chuyển - Lối vào trụ thao tác dao tiếp đất cấm khóa - Lối vào khe trượt giá đỡ máy cắt cấm khóa - Lối vào phận máy cắt phận đấu cáp cấm khóa 2.5 Liên động tủ dao phụ tải: - Dao tiếp địa đóng dao phụ tải cắt lò xo dao phụ tải tích Dao tiếp địa dao phụ tải có liên động khí qua lại với - Cửa ngăn cao áp mở tiếp địa đóng Trong trình đóng tiếp địa, chắn cách điện tự động chèn vào tạo khoảng cách với dao phụ tải để tăng độ an toàn Tấm chắn tự động trở vị trí đầu q trình cắt dao tiếp địa Chương VI: CẦU DAO PHỤ TẢI NAL-F 12 Giới thiệu cầu dao phụ tải 24kV: Cầu dao phụ tải lắp đặt cho ngăn lộ phụ tải có cơng suất nhỏ khơng có điện dung lớn (ví dụ: cấp cho MBA tự dùng, động cơ… ) Ký hiệu chung cầu dao phụ tải NAL-F-24-X1-X2-X3-X4-X5 NAL F 24 X1 X2 X3 X4 X5 Cầu dao phụ tải Cầu chì Điện áp định mức 24kV Giá trị dòng định mức (400, 630, 1250 A) Kiểu loại tích lượng (K: Cơ cấu trượt, A: Năng lượng lò xo tích năng, KS: Cơ cấu tác động trượt chốt) Khoảng cách trụ cực (235 mm 275mm) R: thao tác phía tay phải, L thao tác phía tay trái E: thiết bị nối đất Trạm 220kV Đình Vũ sử dụng cầu dao phụ tải loại: NAL-F-24-4-A-275R theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 Do ABB Malaysia sản xuất năm 2005 Các đặc tính kỹ thuật: STT 10 Thông số kỹ thuật Điện áp định mức Điện áp định mức hệ thống Dòng định mức dao phụ tải Dòng định mức cầu chì Dòng định mức Dòng ngắn mạch định mức (Độ bền nhiệt) Thời gian chịu dòng ngắn mạch định mức Dòng xung định mức chịu (Độ bền cơ) Cấp cách điện định mức Tần số định mức hệ thống Cấu tạo chung: 13 Đơn vị kV kV A A A Giá trị 24 23 400 16 2500 kA 25 s kA 63 kV Hz 50/125 50 Ngăn hạ áp Ngăn dao phụ tải Ngăn cáp đầu vào Dao tiếp địa Sứ cách điện Cầu chì Cầu chì Hình 3.1: Tủ hợp dao phụ tải Thao tác dao phụ tải: 4.1 Điều kiện thao tác: - Điều kiện thao tác dao phụ tải: STT Điều kiện thao tác Áptomát cấp nguồn liên động tủ L01(tủ dao phụ tải), (tủ máy biến 14 Ghi Đóng điện áp cái) Lò xo dao phụ tải phải tích Xác định thị trạng thái dao Tiếp địa cắt Cuộn dây K501 tủ TU cấp nguồn Nam châm điện từ Y1 hút chốt, nắp đậy hốc thao tác mở Tiếp địa dao phụ tải cắt Kiểm tra trạng thái lò xo tích Chỉ đóng dao phụ tải cắt Chỉ cắt dao phụ tải đóng Kiểm tra trạng thái tiếp địa xác định cắt Có thể mở nắp đậy đưa cần thao tác dao phụ tải vào Liên động khí dao phụ tải tiếp địa - Điều kiện thao tác tiếp địa dao phụ tải: STT Điều kiện thao tác Lò xo dao phụ tải tích Xác định trạng thái dao tiếp địa Dao phụ tải cắt Ghi Kiểm tra trạng thái tích đầy đủ lò xo Chỉ thị trạng thái dao tiếp địa tương ứng với trạng thái thực Kiểm tra xác định trạng thái dao phụ tải cắt 4.2 Thao tác dao phụ tải: 4.2.1 Thao tác đóng dao phụ tải: Bước 1: Kiểm tra điều kiện liên động đóng dao phụ tải thỏa mãn Bước 2: Trạng thái dao phụ tải cắt Bước 3: Tích lò xo cho dao phụ tải Bước 4: Xoay cần thao tác theo chiều kim đồng hồ góc 45 độ 4.2.2 Thao tác cắt dao phụ tải: Bước 1: Kiểm tra dao phụ tải đóng Bước 2: Xoay nhẹ cần thao tác theo chiều ngược kim đồng hồ 4.2.3 Thao tác dao tiếp địa: Bước 1: Kiểm tra dao phụ tải cắt Bước 2: Kiểm tra lò xo tích dao phụ tải tích Bước 3: Xoay cần thao tác theo chiều đóng (cắt) Phụ lục 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy cắt truyền động Cấu tạo chung: 15 Tay đòn tích lò xo đóng( chế độ tích tay) Chỉ thị trạng thái máy cắt Bảng thông số định mức Nút cắt Nút đóng Chỉ thị lò xo đóng tích năng/khơng tích Bộ đếm số lần đóng cắt Tiếp điểm phân chia 16 Ray trượt 10.Xe nâng 11.Khóa chốt định vị xe nâng 12 Giải trừ khóa áp 13.Kẹp khóa socket tiếp điểm 14.Bộ kết nối 15.Đầu nối cáp 16.Tay quay đưa máy cắt vào 17.Tay kéo Hình 1.1 Hình khối máy cắt A A Tiếp điểm phụ trạng thái MC B Cơ cấu động tích C Tay đòn tích D Chỉ thị trạng thái MC E.Đếm số lần đóng cắt F Đầu nối G Chỉ thị trạng thái tích lò xo H Bộ giải phóng MC khỏi chế độ vận hành I Nút đóng L.Nút cắt M Nam châm điện từ khóa BTĐ N Điện trở cuộn cắt O Tiếp điểm chuyển tiếp P Tiếp điểm trạng thái tích lò xo Hình 1.2: Cấu tạo truyền động Nguyên lý làm việc: 2.1 Nguyên lý dập hồ quang: 17 Đầu dẫn dòng phía Khối cắt chân khơng Vỏ epoxy Ống chân không tiếp điểm động Đầu dẫn dòng phía Bộ nối mềm Chạc lò xo giằng Thanh giằng Trụ định vị, gia cố 10.Nối với BTĐ Hình 2.1a: Khối cắt chân không đặt trụ cực epoxy Ống chân khơng đầu nối Vòng xoắn bảo vệ Hộp xếp Buồng cắt Hộp ngăn hồ quang Sứ cách điện Vỏ chắn Tiếp điểm Đầu nối 10.Buồng cắt Hình 2.1b: Cấu tạo buồng cắt chân không 18 Hồ quang phân tán Hồ quang tập trung Hồ quang tập trung anode anode cathode Hình 2.1c: Sơ đồ minh họa trình hồ quang phân tán đến hồ quang tập trung Hình 2.1d: Thay đổi dòng áp q trình dập hồ quang Trong buồng cắt chân không: Hồ quang điện bắt đầu tiếp điểm tách trì dòng qua điểm 0, bị ảnh hưởng từ trường Hồ quang chân không phân tán, tập trung: Khi tiếp điểm tách ra, bề mặt cathode đạt tới nhiệt độ nóng chảy, ion kim loại sinh hồ quang phát sinh Hồ quang mở rộng toàn bề mặt tiếp điểm phân tán áp lực nhiệt độ tăng cao Khi dòng đạt giá trị định mức hồ quang điện loại phân tán Sự ăn mòn tiếp điểm Khi giá trị dòng cắt tăng vượt giá trị định mức hồ quang điện phân tán chuyển thành hồ quang điện tập trung Nhờ hiệu ứng Hall Để tránh nhiệt ăn mòn tiếp điểm, hồ quang giữ xốy tiếp điểm động từ trường quay hình vẽ Nhờ cắt dán đoạn trạng thái hồ quang nén xuống áp lực thấp 10 -4 ÷10-8 mbar, cần khe hở tiếp xúc nhỏ vừa đủ để tạo độ bền điện môi để dập tắt hồ quang 19 2.2 Rơle chống giã dò: Bộ truyền động EL VD4 trang bị rơle chống giã dò để tránh máy cắt đóng lại tín hiệu đóng trì Khi ta đưa đồng thời lệnh đóng (duy trì) lệnh cắt theo nguyên lý máy cắt cắt đóng Rơle chống giã dò làm việc khơng cho q trình xảy Rơle đảm bảo q trình đóng, trình cắt Và khơng có q trình đóng Để thực q trình đóng khác: Lệnh đóng trước phải giải trừ thực thao tác đóng Rơ le chống giã dò cho phép thực đóng điều kiện sau đồng thời thảo mãn: Lò xo tích đủ, nút cắt cuộn cắt không khởi động, máy cắt trạng thái cắt Dao tiếp địa thao tác cửa ngăn cáp đầu vào đóng Phụ lục 2: Vận chuyển bảo quản tủ hợp Kiểm tra nhận hàng: Các tủ đóng gói vận chuyển (có bọc kín Polythen, có túi hút ẩm bên trong) Trước đóng gói vận chuyển phụ kiện bên tủ ( cái, vật liệu, phụ kiện…) đóng gói riêng 20 Các lỗ hổng vị trí tháo tủ niêm phong kín tạm thời nhằm chống xâm nhập độ ẩm thời gian vận chuyển Trong tủ vận chuyển có gắn kèm hạt chống ẩm, thấy màu sắc hạt túi chuyển sang màu hồng 40% phải thay túi Khi vận chuyển phải theo phương thẳng đứng, có biện pháp ngăn gây hư hại cho thiết bị người (trường hợp đặc biệt vận chuyển theo phương nằm ngang ) Số kiện khối lượng thùng hàng nêu bảng liệt kê vận chuyển kèm theo Khi nhận hàng, phải kiểm tra tất thùng hàng đến (xem bảng liệt kê vận chuyển) xem có bị hư hại khơng Nếu có hư hỏng thơng báo cho đại diện ABB nơi gần Lưu giữ: Các tủ có đóng gói khơng đóng gói Phòng lưu giữ phải khơ điều kiện thơng gió tốt, nhiệt độ phòng khơng thấp -50C, không 400C Không bị ảnh hưởng tác động mơi trường tác động khí vào tủ Thường xuyên kiểm tra định kỳ tủ nhằm phát ảnh hưởng xấu đến thiết bị có biện pháp xử lý kịp thời 21 ... CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG MÁY CẮT Điều 1: Các nhân viên vận hành, lắp đặt bảo dưỡng MC phải nắm vững quy trình này, hiểu rõ nguy hiểm xảy lắp ráp, vận hành. .. trình vận hành Điều 7: Kiểm tra nhân viên vận hành có đủ tài liệu cấu tạo thiết bị thông tin cần thiết để can thiệp kịp thời vận hành Điểu 8: MC phải vận hành lưới điện thông số kỹ thuật quy định... thời gian vận hành lâu dài - Bộ truyền động khối cắt chân khơng, khơng phải bảo trì suốt thời gian vận hành mà yêu cầu kiểm tra giám sát Quá trình bảo trì theo quy trình riêng - Trước thực trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình vận hành Máy cắt hợp bộ 22kv VD4, Quy trình vận hành Máy cắt hợp bộ 22kv VD4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay