Quy trình vận hành MBA KTRT 245×141

70 3 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:05

Mục lục Chương I : Số liệu kỹ thuật Chương II : Các thiết bị MBA Chương III : Bảo vệ rơle tự động MBA Chương IV : Chế độ làm việc MBA Chương V : Vận hành MBA Chương VI : Xử lý cố MBA Chương VII : Phòng chữa cháy MBA Chương VIII: Bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ MBA Các chữ viết tắt sử dụng quy trình - MBA: máy biến áp ĐAT: điều áp tải (OLTC) BTĐ: Bộ truyền động ONAF: Chế độ dầu tuần hoàn tự nhiên gió cưỡng ONAN: Chế độ dầu gió tuần hoàn tự nhiên CHƯƠNG I: SỐ LIỆU KỸ THUẬT 1.1 Giới thiệu chung: MBA loại KTRT 245×141 Cơng suất định mức 250/250/63 MVA Cấp điện áp 225±8×1,25% / 121/ 23±2×2,25kV Tổ đấu dây Y0 tự ngẫu/∆-11 Số seri 801796 Máy biến áp KTRT 245×141 loại MBA dầu, tự ngẫu pha cuộn dây hãng ABB chế tạo để vận hành lâu dài trời MBA có điều áp tải đặt cuộn dây 220kV điều áp không điện đặt cuộn dây 22kV Với chế độ làm mát ONAF ONAN 1.2 Các thơng số chính: * Cơng suất định mức: Sđm= 250/250/63 MVA chế độ làm mát ONAF 60% Sđm = 150/150/37,8MVA chế độ làm mát ONAN * Tỷ số biến: 225±8×1,25% / 121/ 23±2×2,25 kV * Điện áp, dòng điện: (Bảng 1) Dòng điện định mức cuộn dây máy biến áp nấc phân áp “cao nhất-định mức- thấp nhất”: - Cuộn cao áp: 583 A- 641 A-713 A - Cuộn trung áp: 1193 A - Cuộn hạ áp: 1506 A- 1581 A - 1665 A Cuộn dây Cao áp (HV) 9A 9B 10 11 12 13 14 Điện áp (kV) 247,50 244,69 241,88 239,06 236,25 233,44 230,63 227,81 225 225 225 222,19 219,38 216,56 213,75 210,94 Dòng điện (A) ONAN ONAF 350 583 354 589,9 358 596,7 362 603,8 366,6 611,0 371 618,3 375,5 625,9 380 633,6 385 641 385 641 385 641 389,7 649,6 394,7 657,9 400,3 666,5 405,6 675,3 411 684,3 15 16 17 Trung áp (MV) 208,13 205,31 202,50 121 416,5 422,3 428,2 716,6 693,5 703 713 1193 24,15 904,7 1506 23,58 926,6 1542,5 23 950 1581 22,43 947 1621,6 21,85 1000 1665 Hạ áp (LV) * Sơ đồ đấu dây: Y0 tự ngẫu/∆-11 * Điện áp ngắn mạch %: (Bảng2) Công suất định mức (KVA) 250.000 250.000 250.000 Vị trí nấc phân áp 9/1 9/3 1/3 Cuộn dây cao/trung cao/hạ trung/hạ Điện áp ngắn mạch (UN%) * Thời gian lớn chịu dòng ngắn mạch đối xứng: 2s Phía Cao áp (đầu phân áp 17) Trung áp Hạ áp (đầu phân áp 5) Giới hạn dòng ngắn mạch chịu 8,2×Iđm 10×Iđm 13,8×Iđm * Tổn thất đầy tải ∆Pn : (Bảng 3) Công suất (kVA) Cuộn dây Vị trí 250.000 Cao/trung 9/1 ∆Pn (W) * Cấp cách điện: (Bảng 4) Cuộn dây Điện áp định mức (kV) Giá trị hiệu dụng điện áp tăng cao Chịu xung sét (đỉnh) Cao áp Trung tính Trung áp Hạ áp tần số 50Hz (kV) 460 140 230 50 225 121 23 (kV) 1050 325 550 150 * Dòng khơng tải: I0% = 0,11 Iđm điện áp Uđm * Tổn thất công suất không tải Uđm: P = 67,9kW; S=99kVA * Công suất tiêu thụ quạt gió lớn nhất: P = 8× 0,8875kW = 7,1kW * Tần số 50Hz * Cách điều chỉnh điện áp MBA: Điều chỉnh cách thay đổi số vòng dây cuộn 220kV nhờ ĐAT thay đổi số vòng dây cuộn 22kV nhờ điều áp không điện * Bộ điều chỉnh điện áp tải: (OLTC) - Nhà sản xuất ABB - Loại UCGRT 650/1050/C - Khoảng điều chỉnh 10% (±8×1,25%) - Số nấc 17 - Điện áp xung sét 1050kV - Điện áp tăng cao tần số công nghiệp 650kV - Động điều áp loại BUE2 ABB sản xuất * Bộ điều chỉnh điện áp không điện: - Nhà sản xuất ABB - Loại FII-HI 800A: - Khoảng điều chỉnh: ±5% (±2×2,5%) - Số nấc: - Dòng định mức: 800A * Giới hạn tăng nhiệt độ môi trường: - T0mtmax = 400C - ∆t0dầu = 600C - ∆t0cuộndây = 650C * Giới hạn điều chỉnh nhiệt độ: (Bảng 5) Theo nhiệt độ Làm việc Nhóm quạt Nhóm quạt Báo tín hiệu Cắt MC phía MBA * Các biến dòng đặt máy: (Bảng 6) T0dầu (0C) T0cuộn dây (0C) 85 110 55 70 105 125 Ví trí Loại Đầu Tỉ số Cơng suất Cấp xác T1 (N trung tính MBA) T2 – T4 (A,B,C) Chân sứ 220kV T5 (2a) chân sứ pha A phía 110kV GSRT400H105 GSRT500K275 GSRT500H275 1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 1S1-1S5 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 2S1-2S5 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4 3S1-3S5 1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4 1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4 4S1-4S2 T6-T7 (2b, 2c) chân sứ pha B, C GSRT500G275 1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4 1S1-1S2 1S1-1S3 400/1 800/1 1200/1 2000/1 400/1 800/1 1200/1 2000/1 400/1 800/1 1200/1 2000/1 400/1 800/1 1200/1 400/1 800/1 1200/1 400/1 800/1 1200/1 800/1 1200/1 2000/1 800/1 1200/1 2000/1 800/1 1200/1 2000/1 1200/1, 800/1 1200/1 2000/1 800/1 1200/1 2000/1 800/1 1200/1 2000/1 800/1 1600/1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 0,5 0,5 0,5 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 20 (WTI) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 5P20 T8-T10 (3a, 3b, GSRT400F175 1S1-1S2 800/1 30 5P20 1S1-1S3 1600/1 30 5P20 Cuộn dây 4S1-4S2 pha A phía 110kV cấp tín hiệu cho mạch đo nhiệt độ cuộn dây 220kV, 110kV kiểm tra nhiệt độ dầu * Khối lượng: - Toàn máy: 195.000 kg - Khối lượng vận chuyển (có dầu): - Khối lượng vận chuyển (không dầu): - Khối lượng dầu: 59.000 kg - Khối lượng phần ứng: * Loại dầu máy biến áp Nynas NYTRO 10X CHƯƠNG II: CÁC THIẾT BỊ CỦA MÁY BIẾN ÁP Bảng : Liệt kê thiết bị MBA STT 10 11 12 13 Phân loại Thiết bị MBA Thiết bị phụ MBA Thiết bị Thùng máy Lõi thép Các cuộn dây Hệ thống làm mát Tủ đấu dây điều khiển Bộ điều chỉnh điện áp tải Bộ điều chỉnh điện áp khơng điện Bình dầu phụ Bình thở Sứ đầu vào Rơle gas Rơle dòng dầu Rơle áp lực 14 15 16 Thiết bị xả áp lực Hệ thống đồng hồ thị Các biến dòng chân sứ Thùng máy: Thùng MBA chứa phần ứng máy (các cuộn dây lõi thép) Thùng MBA dạng hình hộp chữ nhật, chế tạo thép có gân chịu lực xung quanh đáy Mặt máy cố định với thùng máy nhờ bu lơng mặt máy Trên mặt máy có mặt bích để lắp biến dòng, sứ đầu vào, ống dầu lên bình dầu phụ, mặt bích lắp van tự xả áp lực, vị trí lắp phận cảm biến nhiệt, mặt bích cửa thăm,van chân khơng… Bên thành thùng máy có mặt bích để lắp cánh dầu làm mát Có hệ thống van nạp dầu vào máy van công nghệ cho việc lắp đặt máy… Phía thùng máy có van xả dầu đáy, van lấy mẫu dầu, vị trí bắt tiếp đất, cẩu máy,… Thùng máy chịu chân không tuyệt đối, điều giúp cho công nghệ lắp máy, nạp dầu, sấy máy thuận tiện Lõi thép: Lõi thép MBA hình E gồm trụ, chế tạo thép tán lạnh sơn phủ silicon có độ thẩm từ cao, tổn hao từ thấp, độ bền cao Các tập từ bó chặt băng đai sợi thủy tinh epoxy xiết ép bu lông đệm chặt Cấu trúc lõi thép đai bó, bu lơng ép, … khơng tạo dòng kín để tránh dòng điện xốy, lõi thép gơng chặt kê dầm sắt đặt đáy máy Các đầu sứ xuyên nhỏ dây dùng để tiếp địa gơng từ, lõi thép MBA đưa ngồi lên mặt MBA, Trên mặt máy có đầu tiếp địa Trong vận hành phải bắt đầu sứ dùng để tiếp đất gông từ với đầu tiếp địa Trên trụ lõi thép có quấn cuộn dây pha, pha quấn trụ ( hình 1) Lõi thép cuộn dây gơng chặt với vỏ máy để tránh xê dịch Các cuộn dây: Các cuộn dây MBA gồm nhiều vòng dây quấn trụ từ Giữa vòng dây lớp dây cách điện Cuộn dây phía 220 110kV MBA đấu tự ngẫu đấu hình có trung tính chung Phía 220 110 kV có cuộn dây điều chỉnh điều chỉnh điện áp tải, đặt đầu cuộn dây nối tiếp Dòng điện qua điều áp tải dòng điện qua phía 220kV MBA Cấp điện áp điều áp tải cấp điện áp phía trung áp (tức phía 110kV) Cuộn dây hạ áp phía 22kV đấu hình tam giác nhằm mục đích triệt tiêu sóng hài bậc cao xuất cuộn dây MBA có cố, thao tác dao động lưới điện Nhờ tránh điện áp cải thiện dạng sóng dòng điện qua MBA Ngăn khơng cho thành phần thứ từ khơng truyền từ phía cao áp sang phía hạ áp Cả cuộn dây pha quấn lõi từ đấu nối để tạo tổ đấu dây hình Y0 tự ngẫu/∆-11 ứng với cấp điện áp 225/121/23 kV Hệ thống làm mát: Hệ thống làm mát máy biến áp gồm có: Dầu máy biến áp, quạt gió, dàn cánh tỏa nhiệt, vỏ máy - Dầu MBA loại NYNAS NYTRO 10X làm nhiệm vụ cách điện làm mát Dầu máy tuần hoàn đối lưu tải nhiệt độ cuộn dây, lõi thép qua cánh tỏa nhiệt tản môi trường - Dàn cánh tỏa nhiệt bố trí hai bên thành máy Mỗi bên có quạt gió tương ứng với dàn cánh tỏa nhiệt Dàn cánh tỏa nhiệt ghép nối mỏng nhằm tăng diện tích bề mặt tỏa nhiệt Phía phía dàn cánh tỏa nhiệt có đường ống dẫn dầu nối dàn cánh tỏa nhiệt thùng dầu MBA Trên đường ống trang bị van cánh bướm dùng để khóa lại (khi sửa chữa, lắp rắp cánh với thân máy biến áp) mở (khi vận hành bình thường), nút xả dầu (khi muốn đưa dàn cánh tỏa nhiệt sửa chữa) Hình 2: Cánh làm mát 10 Hình 43: Kích thước đồng hồ thị nhiệt độ cuộn dây Bảng 21: Tiếp điểm đồng hồ đo Tiếp điểm Sử dụng đưa tín hiệu T0 khép tiếp điểm 11-12-14 Cảnh báo 1050C 21-22-24 Cắt MC phía MBA 1250C 31-32-34 Điều khiển 41-42-44 Điều khiển 61-62 Chỉ thị xa 5-5 Thành phần điện trở (điện trở sinh nhiệt) 15.2 Thiết bị cho thị nhiệt độ từ xa: Các thiết bị sử dụng: Biến trở nhiệt, cảm biến, Pt100 (AKM 44666), nguồn cấp Biến điện trở: Nhiệt kế trang bị biến điện trở dùng cho thị xa Biến điện trở cấp dòng từ chân 61-62 hàng kẹp nhiệt kế Nhiệt kế trang bị cảm biến phục vụ cho thị xa ghi lại hình ảnh nhiệt độ cuộn dây Bộ cảm biến đặt nhiệt kế (đồng hồ thị) 56 Lưu ý: Nối tắt hàng kẹp 61-62 đồng hồ trình kiểm tra cách điện điện áp tăng vài cấp Bộ Pt100 loại AKM 44666 đặt hốc dầu mặt máy biến Hình 44: Sơ đồ nguyên lý thị nhiệt độ xa cuộn dây Hình 45: Sơ đồ đấu dây AKM44666 57 Hình 46: Kích thước AKM44666 Hình 47: Sơ đồ đấu dây thiết bị đo nhiệt độ cuộn dây 58 16 Biến dòng chân sứ: Máy biến áp có 10 biến dòng đặt chân sứ đầu (mục 1.2.18) đặt phía 220kV, 110kV, trung tính 220-110kV 22kV Cuộn sơ cấp biến dòng đầu dây sứ cuộn dây MBA, cuộn thứ cấp lõi hình vành khăn đưa đầu dây hộp đấu dây thứ cấp mặt máy biến áp Cuộn thứ biến dòng chân sứ T5 pha A phía 110kV (tỉ số 1200/1,5 , cấp xác 3, cơng suất 20VA) cấp tín hiệu cho đo nhiệt độ cuộn dây Cuộn thứ biến dòng chân sứ phía 220kV (tỉ số 800/1), cuộn thứ biến dòng chân sứ phía 110kV (tỉ số 2000/1), cuộn thứ biến dòng chân sứ 22kV (tỉ số 1600/1) cấp tín hiệu dòng cho bảo vệ so lệch vùng máy biến Cuộn thứ biến dòng chân sứ phía 220kV (tỉ số 800/1), cuộn thứ biến dòng chân sứ phía 110kV (tỉ số 2000/1) cuộn thứ biến dòng chân sứ trung tính 220-110kV (tỉ số 800/1) cấp tín hiệu dòng cho bảo vệ chống chạm đất vòng dây MBA Cuộn thứ biến dòng chân sứ 22kV (tỉ số 1600/1) cấp tín hiệu cho hợp bảo vệ F10-REX521 với chức bảo vệ dòng dự phòng khơng hướng, q dòng chạm đất khơng hướng phía 22kV Các biến dòng lại khơng dùng phải đấu tắt cuộn thứ cấp 59 CHƯƠNG III: BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG CỦA MBA Máy biến áp KTRT 245×141-250/250/63 MVA-225/121/23kV Có loại bảo vệ tự động sau: Bảo vệ so lệch (2 hợp loại RET521 V2.5: Hợp (F87T1) vùng bảo vệ giới hạn biến dòng chân sứ, hợp (F87T2) vùng bảo vệ giới hạn biến dòng ngoài) dùng để bảo vệ dạng ngắn mạch Pha Đất Pha - Pha cuộn dây MBA, sứ đầu vào, đoạn dây dẫn từ máy biến dòng máy cắt phía 220, 110, 22kV tới MBA Bảo vệ cắt tức thời máy cắt phía máy biến áp Bảo vệ rơle dùng để bảo vệ chống cố thùng dầu MBA Bảo vệ có cấp: - Cấp 1( nhẹ): Báo tín hiệu - Cấp ( nặng ): Cắt tức thời máy cắt phía máy biến áp Bảo vệ rơle dòng dầu Tác động đưa tín hiệu cắt tức thời MC phía MBA Bảo vệ rơ le áp lực dùng bảo vệ máy biến áp chống cố khoang điều áp MBA Bảo vệ tác động cắt tức thời máy cắt phía MBA Bảo vệ nhiệt độ dầu cao: 850C báo tín hiệu; 1100C cắt MC phía máy biến áp Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây 220kV, 110kV 22kV: - 1050C báo tín hiệu - 1250C cắt phía máy biến áp Bảo vệ van tự xả áp lực: Tự động xả bớt áp lực thùng máy gửi tín hiệu cắt phía MBA Bảo vệ dự phòng phía 22kV: Bảo vệ q dòng điện Bảo vệ mức dầu giảm thấp: Báo tín hiệu (cho khoang thùng máy khoang điều áp tải) 10 Bảo vệ mức dầu cao: Báo tín hiệu (cho khoang thùng máy khoang điều áp tải) CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP 60 Điều 4.1: MBA thiết kế làm việc trời với chế độ làm việc định mức lâu dài với nhiệt độ môi trường không 40 0C Khi nhiệt độ lớp dầu đạt tới 850C nhiệt độ cuộn dây 220kV, 110kV, 22 kV tới 105 0C hệ thống tự động báo tín hiệu, trực ca phải kiểm tra MBA báo cáo trạm trưởng, B0 để xác minh nguyên nhân khắc phục Báo A1 để chuẩn bị phương thức giảm phụ tải tách máy cần Khi nhiệt độ lớp dầu tới 110 0C nhiệt độ cuộn dây 220kV, 110kV tới 1250C hệ thống bảo vệ tự động cắt MBA phía MBA Nếu trục trặc mà hệ thống khơng tự động cắt máy cắt trực ca phải cắt máy tay Kiểm tra chế độ làm việc tự động theo nhiệt độ máy bảng mục 1.2.17 Nếu hệ thống tự động không làm việc phải báo cáo trạm trưởng, BO để xác định nguyên nhân khắc phục Điều 4.2: Khi hệ thống quạt gió bị ngừng cố, cho phép MBA làm việc không lớn 60% phụ tải định mức, Sđm với điều kiện nhiệt độ lớp dầu không 850C nhiệt độ cuộn dây 220kV, 110kV, 22 kV không 1050C Điều 4.3: Cho phép MBA làm việc điện áp lâu dài tới 105% so với điện áp nấc cuộn dây cho bảng bảng dòng điện cuộn dây khơng cao dòng điện định mức ứng với nấc nhiệt độ lớp dầu không 850C nhiệt độ cuộn dây 220kV, 110kV không 1050C Điều 4.4: Cho phép MBA tải lâu dài bảng cuộn dây không 105% so với dòng điện nấc cuộn dây cho bảng bảng 7, điện áp cuộn dây không vượt điện áp định mức ứng với nấc nhiệt độ lớp dầu không 85 0C nhiệt độ cuộn dây 220kV, 110kV không 1050C Điều 4.5: Cho phép MBA tải ngắn hạn (không liên tục) thời điểm khác ngày đêm (khi tải bù trừ non tải) tới 130% so với dòng điện nấc cuộn dây cho bảng bảng 7, điện áp cuộn dây không vượt điện áp định mức ứng với nấc nhiệt độ lớp dầu không 850C nhiệt độ cuộn dây 220,110kV không 1050C Điều 4.6: Cho phép MBA tải ngắn hạn với thời gian khơng q 30 phút tới 105% so với dòng điện nấc cuộn dây cho bảng bảng 7, điện áp cuộn dây không vượt định mức ứng với nấc nhiệt độ lớp dầu không 850C nhiệt độ cuộn dây 220kV,110kV không 1050C 61 CHƯƠNG V: VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP A Các cơng việc trước đóng điện vào máy biến áp: Điều 5.1: Sau lắp đặt máy sau đại tu sửa chữa MBA cần có tài liệu sau: - Biên lắp đặt máy biên tháo lắp sửa chữa máy - Biên thử nghiệm MBA phụ kiện máy Biên đo tiếp địa máy - Biên nghiệm thu máy Các biên phải có chữ ký đại diện bên lắp máy, thí nghiệm, nhà chế tạo (nếu lắp mới) bên quản lý vận hành Điều 5.2: Trước đóng điện MBA phải kiểm tra hạng mục sau: Kiểm tra lắp ráp hồn chỉnh MBA khơng khuyết điểm Kiểm tra hoạt động tất rơ le bảo vệ tự động theo thiết kế Kiểm tra làm việc máy cắt phía MBA điều khiển bảo vệ Kiểm tra tất đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đo nhiệt độ cuộn dây, đồng hồ mức dầu bình dầu phụ, đảm bảo mức dầu đủ Kiểm tra tất van dầu MBA xem có vị trí vận hành quy định bảng vị trí van máy Kiểm tra nấc điều chỉnh điện áp tải phía 220kV Thử điều chỉnh (vạch thị trạng thái vận hành màu đỏ BTĐ nằm vị trí "Position" ), khơng vị trí trung gian Kiểm tra vị trí nấc thị mặt khoang tiếp điểm dập hồ điều áp tải, truyền động điều chỉnh điện áp phòng điều khiển phải trùng Kiểm tra làm việc hệ thống làm mát Các quạt gió làm việc theo chế độ tự động, tay, chiều quay quạt Sau kiểm tra xong đưa khóa chế độ sang vị trí tự động Kiểm tra rơ le xem có khí bên khơng Nếu có khí phải xả hết Kiểm tra đồng hồ đo lường tín hiệu máy 10 Kiểm tra tình trạng đầu cốt bắt dây dẫn vào máy 11 Kiểm tra tiếp địa thân máy, tiếp địa trung tính máy 12 Kiểm tra chống sét phía máy 13 Kiểm tra hệ thống cứu hỏa trang thiết bị phòng cháy Điều 5.3: Chuẩn bị trước đóng điện vào MBA cần tiến hành: Kiểm tra sơ đồ đấu điện 62 Đưa toàn hệ thống rơ le bảo vệ, tự động vào vị trí làm việc Tháo tồn tiếp địa biển báo, rào ngăn tạm thời Xả hết khí dư MBA vị trí rơ le ga, rơ le dòng dầu Điều 5.4: Sau nạp dầu vào máy phải để máy ổn định 48h cho phép đóng điện Sau bổ xung dầu vào máy phải để 12h cho phép đóng điện Điều 5.5: Đóng điện xung kích vào MBA điều kiện sau: Bảo vệ rơ le hơi, dòng dầu, so lệch tín hiệu phải trạng thái sẵn sàng cắt máy cắt MBA Đưa nấc ĐAT vị trí có điện áp lớn Cho phép cắt hệ thống làm mát MBA để nghe tiếng kêu nhiệt độ cuộn dây < 75oC Đóng điện vào MBA ngâm định mức 30 phút để tiến hành nghe quan sát tình trạng máy Tiến hành đóng xung kích vào máy từ 3÷ lần điện áp định mức Khoảng thời gian thao tác đóng cắt nhỏ phút để tránh xung điện áp cao đóng cắt đột ngột dòng từ hố Sau đóng điện xung kích, chuyển nấc MBA vị trí vận hành Kết đóng xung kích tốt, cho phép MBA mang tải Sau MBA mang tải tốt 72h, thức bàn giao máy cho vận hành B Vận hành máy biến áp: Điều 5.6: Khi MBA làm việc bình thường, hệ thống rơ le bảo vệ điều khiển tự động phải trạng thái sẵn sàng làm việc Điều 5.7: Trực ca phải vào đồng hồ tủ điều khiển đồng hồ nhiệt độ MBA lần ghi số dòng điện, điện áp, cơng suất nhiệt độ máy Nếu MBA tải 30 phút ghi số nhiệt độ MBA Ghi số lần chuyển nấc ĐAT vào sổ theo dõi số lần chuyển nấc Điều 5.8: Mỗi ca trực phải kiểm tra MBA theo nội dung sau: Kiểm tra tiếng kêu máy Kiểm tra mức dầu bình dầu phụ Kiểm tra làm việc đồng hồ đo mức dầu cách xem số đồng hồ ngày đêm (khi nhiệt độ thay đổi) phải khác Kiểm tra nhiệt độ dầu MBA nhiệt độ cuộn dây 63 Kiểm tra mức dầu đầu sứ nhờ mắt thị mức dầu Kiểm tra tình trạng sứ, xem có vết rạn nứt, chảy dầu, vết phóng điện khơng Kiểm tra màu sắc silicagen bình thở, mức dầu đĩa dầu phải mức cho phép Kiểm tra xem có vết rò rỉ dầu thân máy mặt bích khơng Kiểm tra hệ thống làm mát: - Các van cánh bướm hai đầu làm mát phải vị trí mở - Chiều quay, độ rung, tiếng kêu quạt gió - Các mặt bích, cánh làm mát khơng bị rò rỉ dầu Kiểm tra rơ le xem có khí khơng Nếu có phải xả hết Kiểm tra vị trí nấc điều áp tải phía 220kV 10 Kiểm tra vị van dầu có vị trí vận hành khơng 11 Kiểm tra đồng hồ đo lường tín hiệu máy 12 Kiểm tra tình trạng đầu cốt bắt dây dẫn vào máy 13 Kiểm tra tiếp địa thân máy, tiếp địa trung tính máy 14 Kiểm tra chống sét phía MBA 15 Kiểm tra hệ thống cứu hoả trang bị phòng cháy Điều 5.9: Kiểm tra MBA vào ban đêm ca lần Điều 5.10: Kiểm tra bất thường MBA trường hợp sau: Khi có bảo vệ rơ le, Bảo vệ nhiệt độ áp lực tác động Khi có có biến động thời tiết: Mưa to, gió bão, sét, thay đổi đột ngột nhiệt độ mơi trường Khi có thay đổi nhiệt độ môi trường làm mát phải kiểm tra mức dầu bình dầu phụ đầu sứ CHƯƠNG VI: XỬ LÝ MÁY BIẾN ÁP Ở CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC KHƠNG BÌNH THƯỜNG VÀ KHI MÁY BIẾN ÁP BỊ SỰ CỐ Điều 6.1: Trong trường hợp máy biến áp tự động cắt tác động bên MBA (bảo vệ so lệch, hơi, áp lực, nhiệt độ ) cần tiến hành kiểm tra máy biến áp, thử nghiệm máy phân tích khí để xác định nguyên nhân cắt MBA 64 Chỉ cho phép đóng MBA sau khắc phục hư hỏng đồng ý Giám đốc phó Giám đốc kỹ thuật công ty Trong trường hợp cắt MBA bảo vệ khác không liên quan đến hư hỏng bên máy cho phép đóng MBA sau kiểm tra tình trạng bên ngồi máy bình thường Điều 6.2: Khi rơ le tác động báo tín hiệu cần kiểm tra bên ngồi MBA lấy khí để phân tích, kiểm tra màu sắc, tính chất cháy khí Khi phát kiểm tra thấy dấu hiệu hư hỏng rõ ràng ( rạn nứt, cháy, chảy dầu ) cần phải cắt MBA Nếu khơng có dấu hiệu hư hỏng kết kiểm tra khí thấy khí cháy khí có sản phẩm phá hủy lớp cách điện phải cắt MBA Nếu kiểm tra thấy khơng có tượng trên, cho phép MBA làm việc tiếp phải theo dõi thường xuyên, có xuất khí rơ le bảo vệ tiếp tục báo tín hiệu phải báo cho A1, B o giám đốc để có phương án tìm ngun nhân Điều 6.3: MBA phải cắt khỏi vận hành có tượng sau: Có tiếng kêu mạnh, khơng Sự phát nóng máy tăng lên bất thường liên tục điều kiện làm mát bình thường phụ tải định mức Nhiệt độ lớp dầu máy tăng lên 110 0C nhiệt độ cuộn dây 220, 110, 22 kV tăng đến 1250C Dầu chảy qua van tự xả áp lực thùng dầu phụ ( mức dầu vượt max ) Mức dầu hạ thấp mức quy định bình dầu phụ ( mức min) dầu tiếp tục bị hạ thấp mà khơng có khả khắc phục không cắt điện máy Thay đổi màu sắc dầu đột ngột Có chỗ vỡ nứt sứ, xuất dấu vết phóng điện bề mặt Có vết nứt, phóng điện bề mặt máy, phồng vỏ máy Điều 6.4: Sau tìm nguyên nhân khắc phục tượng trên, cho phép vận hành MBA có lệnh Giám đốc, Phó giám đốc kỹ thuật Cơng ty Điều 6.5: Tất xử lý vận hành MBA có tượng khơng bình thường cố phải ghi vào sổ Nhật ký vận hành Lý lịch MBA 65 CHƯƠNG VII: PHÒNG CHỮA CHÁY MÁY BIẾN ÁP Điều 7.1: MBA dầu dễ xảy cháy ngắn mạch phát sinh hồ quang điện tiếp xúc với lửa Vì vậy, vận hành phải tuân theo quy định phòng cháy chữa cháy Điều 7.2: Khi MBA bị cháy phải thực quy định đây: Báo cáo cho lực lượng phòng chữa cháy trạm, Công ty, địa phương 66 Kiểm tra máy cắt MBA có tự động cắt khơng, chưa cắt phải cắt máy cắt dao cách ly máy cắt Nếu lửa cháy cần ngăn cách vùng bị cháy với vùng lửa lan tới cử người trực ban bảo vệ đường qua lại hướng dẫn đơn vị chữa cháy trạm vào phối hợp chữa cháy Đóng van dầu đường ống với bình dầu phụ có thể, đồng thời dùng bình Nitơ, CO2, bọt hóa học cát để cứu hỏa Lưu ý dùng bình khí xách tay, bình bọt sử dụng trước Dùng thiết bị vòi phun nước hệ thống cứu hỏa trạm để dập tắt lửa Điều 7.3: Khi dầu nắp máy bị cháy, cần tháo dầu van xả cho dầu máy thấp phận hư hỏng Cắt quạt mát Để tăng tốc độ làm mát dầu cần phun nước vào thùng MBA Khi máy có khả nổ cần phải có biện pháp an tồn sử dụng dụng cụ áo, mũ, găng… đứng chỗ nấp cách khoảng an toàn từ người tới máy chữa cháy Điều 7.4: Nếu khu vực cháy có nguy hiểm cho thiết bị đựng dầu gần cần phải dùng tường chắn đất, vật ngăn cách vật liệu không cháy để ngăn cách lửa Nếu vùng cháy có ảnh hưởng tới thiết bị có điện cần cắt điện thiết bị CHƯƠNG VIII: BẢO DƯỠNG VÀ THÍ NGHIỆM ĐỊNH KỲ MBA 8.1 Thí nghiệm máy biến áp: Điều 8.1: Thí nghiệm MBA sau lắp đặt sau sửa chữa, đại tu: Đo điện trở cách điện Rcđ cuộn dây MBA mêgôm mét 2500V 5000V - Để đánh giá so sánh trị số điện trở R cđ đo với lần trước phải quy đổi giá trị điện trở cách điện nhiệt độ 20 0C Giá trị Rcđ phải đạt tối thiểu 1MΩ/1kV cho cuộn dây 200C Nếu trị số điện trở cách điện nhỏ 1MΩ/1kV, giảm xuống 50% so với kết thí nghiệm trước 67 với số liệu xuất xưởng phải xác minh nguyên nhân kết với kết đo khác để đánh giá chất lượng - Tỷ số hấp thụ K = R60/R15 ≥ 1,3 Đo tgδ điện dung lớp cách điện cuộn dây MBA cầu đo xoay chiều Để so sánh trị số với lần đo khác phải quy đổi giá trị đo 200C Đo tgδ điện dung lớp cách điện sứ đầu vào 220, 110kV trung tính 220-110 Đo dòng khơng tải MBA Đo điện trở cuộn dây MBA tất nấc cầu đo chiều Sự chênh lệch điện trở pha nấc so với lần thí nghiệm trước không vượt 2% Đối với cuộn dây có nhiều nấc giá trị điện trở đo phải diễn biến theo xếp vòng dây, nấc Kiểm tra tổ đấu dây MBA Đo tỷ số biến áp phía MBA tất nấc Thí nghiệm biến dòng MBA Thí nghiệm ĐAT theo tài liệu ĐAT ĐAT có hư hỏng có sửa chữa đến phận 10.Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn hệ thống rơle bảo vệ, điều khiển tự động, mạch dòng, mạch áp, mạch chiều theo tiêu chuẩn 11 Phân tích mẫu dầu thùng MBA khoang dập hồ gồm hạng mục sau: a Đo điện áp chọc thủng Uct (Uct dầu thùng máy, Uct dầu khoang dập hồ) b Xem xét màu sắc dầu c Đo độ nhớt dầu d Thử tính chất hóa học dầu e Đo tổn hao điện môi tgδ 10kV , 900C f Thí nghiệm hàm lượng nước dầu (trong thùng máy khoang dập hồ) g Phân tích khí dầu (mục làm sau máy vận hành) Lưu ý: Mẫu dầu phân tích khí dầu lấy van lấy mẫu phía thùng máy Mẫu dầu để thí nghiệm hạng mục khác lấy van lấy mẫu đáy thùng máy Điều 8.2: Thí nghiệm định kỳ MBA hàng năm: Đo điện trở cách điện, tỉ số hấp thụ Đo tgδ%, điện dung cuộn dây sứ đầu vào Đo điện trở chiều cuộn dây MBA Ghi chú: Nếu hạng mục đo điện trở chiều không đạt tiêu chuẩn phải kiểm tra tỉ số biến áp tất đầu phân áp 68 Thí nghiệm máy biến dòng chân sứ (chỉ đo điện trở chiều cách điện cuộn dây) Phân tích mẫu dầu thùng MBA dập hồ (mục phân tích khí dầu làm 2năm/1lần) Điều 8.3: Bảo dưỡng thường kỳ MBA năm lần với nội dung sau: Khắc phục khuyết tật trình vận hành Vệ sinh thùng máy biến áp hệ thống làm mát Khắc phục chỗ rò rỉ dầu thùng máy, mặt bích, van dầu… Bổ sung dầu vào bình dầu phụ tới mức tiêu chuẩn theo chương II mục 2.9 Kiểm tra độ xiết chặt bu lơng mặt bích, chỗ nối Thay silicagel sấy lại silicagel thở màu sắc thay đổi, bổ sung dầu vào đĩa dầu cho đủ mức Tra dầu mỡ, sửa chữa quạt gió, bị hư hỏng, kẹt Kiểm tra làm việc đồng hồ đo mức dầu, đồng hồ nhiệt độ dầu, đồng hồ nhiệt độ cuộn dây, rơle gas, rơle dòng dầu, rơle áp lực, thiết bị xả áp lực Vệ sinh sứ kiểm tra mức dầu sứ mắt đầu sứ, mức dầu sứ thấp khơng nhìn thấy phải liên hệ với chun gia chế tạo để xử lý Vệ sinh đầu nối vào sứ 220, 110, 22 kV, sứ trung tính, bơi mỡ vaserlin siết chặt đầu cốt, chỗ nối 10.Cho điều áp tải chuyển nấc qua hết lượt nấc 5÷10 lần để làm bề mặt tiếp điểm chuyển nấc kiểm tra giới hạn chuyển nấc nấc nấc 17 Kiểm tra xả áp lực mặt K Vệ sinh tra mỡ khớp trục quay truyền động 11 Kiểm tra xiết chặt vị trí tiếp địa MBA 12.Kiểm tra vệ sinh, thay tiếp điểm hàng kẹp, áptomát, khởi động từ tủ đấu dây, tủ điều khiển làm mát MBA Điều 8.4: Đại tu MBA tiến hành sau kiểm tra, thí nghiệm MBA khơng đủ tiêu chuẩn vận hành (cách điện kém, điện trở chiều nấc không đảm bảo, … ), phậ máy bị hư hỏng sau 10 năm vận hành Kiểm tra bảo dưỡng đại tu ĐAT tiến hành sau 5÷7 năm vận hành chuyển nấc tới 100.000 lần phát có hư hỏng Kiểm tra bảo dưỡng đại tu điều áp không điện tiến hành chuyển nấc chuyển nấc tới 500.000 lần phát có hư hỏng Điều 8.5: Tất công việc sửa chữa bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ kết sửa chữa, thí nghiệm kiểm tra bảo dưỡng phải lưu đầy đủ vào lý lịch MBA 69 70 ... thiệu chung: MBA loại KTRT 245×141 Cơng suất định mức 250/250/63 MVA Cấp điện áp 225±8×1,25% / 121/ 23±2×2,25kV Tổ đấu dây Y0 tự ngẫu/∆-11 Số seri 801796 Máy biến áp KTRT 245×141 loại MBA dầu, tự... theo chu trình dới Đa tay quay vào quay 25 vòng theo chiều kim đồng hồ, nấc phân áp hoàn thành trình tăng nấc Đa tay quay vào quay 25 vòng ngợc chiều kim đồng hồ, nấc phân áp hoàn thành trình giảm... máy Các đầu sứ xuyên nhỏ dây dùng để tiếp địa gơng từ, lõi thép MBA đưa ngồi lên mặt MBA, Trên mặt máy có đầu tiếp địa Trong vận hành phải bắt đầu sứ dùng để tiếp đất gông từ với đầu tiếp địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình vận hành MBA KTRT 245×141 , Quy trình vận hành MBA KTRT 245×141

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay