KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc

19 13 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:11

KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM DẠY TỐT MÔN THUẬT LỚP BẬC TIỂU HỌC Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Nguyệt Chức vụ: Giáo viên Chun mơn: Trình độ đại học MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT I: ĐẶT VẤN ĐỀ II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN .13 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 15 Kết luận .15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MT: Thuật SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm ĐDĐC: Đồ dùng đạt chuẩn BGH: Ban giám hiệu ĐDDH: Đồ dùng dạy học I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tơi nhận thấy chương trình tiểu học đổi nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện có mơn thuật (Vẽ) chiếm vị trí quan trọng, khơng thể thiếu môn học cấp tiểu học trường phổ thông Được học tập chuyên đề chương trình thay sách mơn thuật khối lớp nhận thấy: Môn thuật môn học nghệ thuật, nhiệm vụ củng cố nâng cao kiến thức ban đầu thuật kĩ thực hành thẩm ( vẽ hình, tơ màu , xếp bố cục ) cho học sinh, nhằm giáo dục thẩm tạo điều kiện cho em cảm nhận đẹp, yêu thích vận dụng kiến thức thuật vào học tập, sinh hoạt sồng ngày Hơn thuật phương tiện để diễn tả tình cảm, tư nét đẹp em ưa thích Thơng qua mơn học thuật nhằm giáo dục tính thẩm mĩ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc, làm quen, cảm nhận vẽ đẹp thiên nhiên, đời sống yêu quý kết sản phẩm thuật em làm Qua để cung cấp cho học sinh số kiến thức ban đầu thuật nói chung thuật bậc tiểu học nói riêng Đồng thời bồi dưỡng lực quan sát, phân tích, làm quen số kĩ đơn giản vẽ nặn, phát huy tính tưởng tượng, sáng tạo, yêu thích đẹp, ni dưỡng tư tưởng, tình cảm tính thẩm học sinh, đồng thời phát bồi dưỡng khiếu thuật cho học sinh tiểu học, góp phần hình thành nhân cách, đạo đức người XHCN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN Mặt dù nhiệm vụ tiết dạy thuật thế, qua năm BGH Trường Tiểu Học Tiên Cát phân công giảng dạy môn thuật nhà trường riêng khối 1, thấy việc dạy đạt yêu cầu tiết dạy thuật lớp tiểu học nói chung khối lớp nói riêng vấn đề việc dễ làm vài năm học, mà làm cho tơi có băn khoăn, trăn trở chuẩn bị cho tiết Mơn thuật mơn học góp phần giáo dục thẩm mỹ cho học sinh Do giáo viên dạy thuật cần phải biết tổ chức hoạt động dạy học thật hấp dẫn bổ ích để hình thành em lòng u thích đẹp góp phần thẩm cho học sinh Hơn năm làm nghề dạy học, dạy môn thuật nhận thấy đổi hoạt động dạy thuật có phát huy thật đổi văn kiện nghị Đảng, Nhà nước giáo dục nói chung, giáo dục nghệ thuật nói riêng lại nghiên cứu công phu, triển khai đồng -Học sinh tiếp thu, làm quen với đẹp thiên nhiên -Tạo đẹp khả cảm nhận -Vận dụng khả hiểu biết phục vụ sống sinh hoạt ngày Mơn thuật mơn rèn luyện trí thẩm rèn luyện tư sáng tạo cho học sinh, làm cho em hồn nhiên, vui tươi, nhận thấy hay đẹp sống xung quanh qua nhiều đề tài Học sinh say mê học thuật Bên cạnh có số phụ huynh học sinh xem nhẹ môn thuật (khơng phải mơn chính) nên ảnh hưởng đến mơn thuật thấp chất lượng giáo dục thẩm thấp Chính tơi nghiên cứu tích luỹ phương pháp tổ chức cho học sinh học tập thoải mái, nhẹ nhàng đạt kết cao THỰC TRẠNG - Đa số phụ huynh chưa ý đến việc vẽ em quan niệm mơn học thứ yếu chưa cần thiết, chưa quan trọng lớp 1, lớp 2, xem mơn học phụ, chủ yếu cần cho học Tiếng Việt Tốn chính, em có vẽ hay khơng khơng quan trọng mấy, nói việc quan tâm đầu tư dụng cụ học tập cho môn vẽ cho em phát huy tính thẩm qua tranh - Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc mua đồ dùng học tập cho học sinh ( bút màu, sáp màu, bút chì tẩy, vỡ tập vẽ ) cho em học chiếm số lượng nhiều lớp lớp điều kiện hồn cảnh gia đình nghèo, khó khăn - Tài liệu, phương tiện ĐDDH cung cấp, tranh ảnh, vật mẫu phục vụ cho việc học vẽ chưa nhiều, chưa đáp ứng đủ theo tiết dạy - Riêng học sinh lớp giảng dạy vùng nông thôn, đa số em gặp hạn chế khả tạo hình tập nặn nói chung vẽ nói riêng hạn chế Sự hiểu biết mơn học có mặt khó khăn, hạn chế định Việc thiếu tài liệu tham khảo, mẫu vật thật, thiếu phương tiện giáo cụ trực quan việc thường xuyên trăn trở thầy trò hàng ngày - Sau biết rõ nguyên nhân chủ quan khách quan tơi cố gắng, tìm hiểu, vạch kế hoạch thực bốn năm nay, tơi cố gắng biến ngun nhân, khó khăn trở ngại khơng trở ngại, khó khăn tìm biện pháp hay nhằm đóng góp để nâng cao chất lượng để dạy tốt môn thuật, lớp bậc tiểu học tiết dạy thuật đạt kết khả quan CÁC BIỆN PHÁP Tôi giáo viên chuyên trách môn thuật thuộc Trường Tiểu Học Tiên Cát Nên đến tiết dạy thuật tơi lo lắng, đến lúc cho em thực hành công việc vẽ, có số em nói với tơi - Cô ! em không vẽ Không biết cách tô màu ? - Cô ! em vẽ ? - Cô ! em vẽ xấu ? Nhiều em lớp nhốn nháo lên, khiến phải ? có em vẽ khơng được, tơi phải dành nhiều thời gian đến hướng dẫn em vẽ để em không gọi nữa, đến đánh giá sản phẩm, thường ý em vẽ không được, em mà phụ huynh không mua đồ dùng học tập, cho em vẽ chì đen động viên em lớp có đủ đồ dùng học tập cho mượn, giúp bạn thực cơng việc Có lúc em vẽ không được, lại phải hướng dẫn vẽ mẫu nhiều lần tốn nhiều thời gian, em vẽ chưa đạt yêu cầu, vấn đề quan trọng vẽ chưa đẹp, giáo cụ trực quan cho em quan sát lại thiếu, chưa có nhiều, chưa phong phú nội dung Đã làm cho em chưa hứng thú đến tiết học thuật, từ thiếu sót tơi nhận thấy kết tiết thuật học sinh vẽ chưa đạt lắm, yêu cầu cho học sinh học tốt, u thích mơn thuật điều kiện mà tơi quan tâm, cố gắng tìm giải pháp để em học tốt đạt yêu cầu - MT mơn học giáo dục em tính thẩm yêu đẹp chủ yếu không trọng đến kết Vì giảng dạy cho em cố gắng hướng em đến tìm tòi phát triển trí sáng tạo em Hướng em đến nhận biết đẹp - Tơi nhận thấy muốn cho em có vẽ đẹp nhận thức môn thuật, định cần phải tập trung dạy tốt cho em khối lớp để làm tảng cho lớp Sau học lớp thay sách chương trình dạy đổi Tơi tìm tòi học hỏi thơng qua thầy có nhiều năm giảng dạy trước, thông qua học hỏi, rút kinh nghiệm, trao đổi lần sinh hoạt tổ chuyên môn, dự đồng nghiệp để nâng cao tay nghề qua tìm hiểu, nghiên cứu thêm tài liệu, sách báo, tạp chí, tác phẩm hội họa, điêu khắc hay đẹp để tích luỹ thêm vốn kinh nghiệm cho trình giảng dạy, để tiết dạy thuật đạt kết cao a Biện pháp 1: Khảo sát chất lượng vẽ em : - Trong tuần đầu năm học tiến hành cho em vẽ kiểm tra theo tích để phân loại xem khả vẽ em Kết phân loại sau : Năm học : 2011 – 2012 : Tổng số trẻ khối : 172 học sinh Chia loại : Vẽ tốt nội dung : 95 học sinh Vẽ – TB , thiếu bố cục : 45 học sinh Kĩ vẽ chưa tốt, thiếu nhiều bố cục : 32 học sinh a Biện pháp 2: Tự học hỏi để nâng cao khả vẽ giáo viên: Trong tiết thuật năm đầu dạy học gặp khó khăn tơi vẽ hạn chế để nâng cao khả vẽ tốt, thực cách làm sau + Học hỏi đồng nghiệp : Các năm qua tham gia BDTX lớp thay sách môn thuật, cố gắng học hỏi trao đổi với thầy cơ, đồng nghiệp có nhiều năm giảng dạy môn thuật hay, tránh thiếu sót hạn chế dạy + Nghiên cứu kĩ mơn thuật : Tìm xem đĩa VCD đề tài tiết dạy mẫu môn thuật BGH phổ biến điều xem đi, xem lại nhiều lần để khắc sâu kiến thức môn thuật, yêu cầu loại tiết, phương pháp để bổ sung vào thiếu yếu Đối với chương trình mơn thuật lớp có đề tài sau : Vẽ theo mẫu : - Nhìn mẫu thật để vẽ - mơ lại cách nhìn, cách nghỉ người vẽ, không dùng thước compa để vẽ nét thẳng nét cong - Vẽ trang trí : học sinh vẽ hình tơ màu vào trang trí vỡ tập, vẽ tự vẽ màu theo ý thích • Vẽ tranh : Học sinh vẽ tranh đề tài gần gũi quen thuộc theo cảm nhận riêng em • Tập nặn tạo dáng tự do: Học sinh làm quen với hình khối đơn giản nặn theo ý thức • Thường thức thuật : Học sinh cảm nhận vẽ đẹp tranh thiếu nhi + Khi vẽ phải đủ đề tài không cắt xén chương trình • Tập vẽ thêm : Đây khâu quan trọng cô vẽ không đạt em vẽ khơng đạt theo , trọng khâu cách tơi tự tìm tòi học hỏi tập vẽ thêm nhà trước lên lớp, thường vẽ trước nhà nhiều lần để rèn kĩ vẽ cho tơi nhờ vẽ tơi lớp mềm mại khơng cứng ngắt trước • Sưu tầm tranh: Ngồi tranh vẽ mẫu ĐDDH tơi sưu tầm thêm tranh, ảnh chụp, Cắt tranh lịch treo tường có màu sắc hài hòa để làm cho tiết học thêm sinh động để kích thích hứng thú em • Vẽ mẫu tranh: Để em có đủ thời gian để hồn thành tranh cố gắng vẽ mẫu chuyển tiết tiết học đầu khoảng phút, thời gian lại tơi em vẽ em vẽ không được, tơi đến bên để gợi ý hướng dẫn lại cách vẽ lên bảng lần để em tự vẽ vào giấy em b Biện pháp 3: Chú ý đến hạn chế thiếu, yếu em Ngoài dạy vẽ cho em vẽ phải hướng dẫn tư ngồi, ý cách cầm bút thoải mái, cách vẽ tô màu, cách quan sát mẫu vật thật mơ hình, tranh mẫu, đặc biệt ý đến thiếu, yếu sau chia dạng  Đối với em vẽ nghèo nội dung : Đối với em khối đến tiết vẽ tranh thường cho em quan sát kĩ tranh mẫu, gợi ý cho em xem tranh Ví dụ : - Bức tranh vẽ ? - Hình ảnh tranh hình ảnh ? - Trong tranh sử dụng màu ? Với tiết vẽ cá, em vẽ đơn giản có cá nước, gợi ý cho em câu hỏi : ruộng, ao hồ ( sơng ) có nhiều cá khơng ? ( nhiều cá ) Vậy em vẽ thêm nhiều cá nhé, cá nhiều hình dáng màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác bơi cá khơng quay đầu phía, mà có quay bên trái, quay bên phải, giống tranh mẫu mà cô cho em xem Sông ( ao hồ ) thiếu ? ( rong rêu ) rồi, em phải vẽ thêm nhánh rong, uốn quanh cá Đối với chi tiết khác gợi ý để em hồn thành tranh khơng phải vẽ cá, không đề tài yêu cầu  Đối với em vẽ yếu bố cục : Tôi hướng dẫn em cách xếp chi tiết trang giấy, nhắc em vẽ 10 cân đối phần Gợi ý em vẽ bố cục xa, gần cách so sánh vật gần vẽ lớn, vật xa vẽ nhỏ gợi ý em xếp hình tranh Nếu em xếp chưa đưa tranh mẫu cho em xem giải thích cặn kẻ cho em thấy cách bố trí tranh từ dễ đến chi tiết Ví dụ : Với tiết vẽ theo mẫu : Vẽ cho em sử dụng giấy A4 em vẽ cho cân xứng, từ em biết cân đối khổ giấy vẽ Nếu cuối em vẽ không được, cho em xem vẽ vẽ sẵn giấy A4 để em quan sát vẽ theo mẫu  Đối với em vẽ chưa tốt : Đối với em em học yếu chưa học mẫu giáo năm ý dạy em tư ngồi, cách cầm bút, cách vẽ nét ghép nét lại với để thành sản phẩm Đối với em mà phụ huynh quan tâm dạy em nhà Tôi trao đổi với phụ huynh, nhờ phụ huynh dạy thêm cho em học nhà, theo yêu cầu dạy em tập vẽ nét từ dễ đến khó dần từ nét đơn giản tạo thành sản phẩm ( nhà, cây, núi, hoa, quả, vv ) phụ huynh vẽ vẽ sẵn đề tài vào giấy A4 đưa cho phụ huynh theo mẫu mà hướng dẫn dạy em tập vẽ thêm nhà để em theo kịp bạn bè lớp • Đối với em khơng có bút chì màu : Theo tơi biết em khơng có bút chì màu phụ huynh quên mua cho nhà nghèo phụ huynh chưa thật quan tâm đến việc học con, có nhiều quan điểm phụ huynh cho môn thuật môn phụ chưa trọng, quan tâm, nên phụ huynh đưa em đến lớp tơi gặp riêng phụ huynh để tìm hiểu ngun nhân Đồng thời tơi nói lên ích lợi em có bút màu để học vẽ, để thể kết tranh tơi đưa vẽ chì màu đem cho phụ huynh xem để phụ huynh so sánh vẽ với chì đen với vẽ có nhiều màu sắc ( em khơng có màu vẽ tranh tơi cho em vẽ chì đen để tác động đến phụ huynh có so sánh, nhận xét ) 11 quan tâm tơi giải thích thêm cho phụ huynh thấy, em có đủ đồ dùng học tập để vẽ kích thích em có nhiều tư duy, hứng thú vẽ thể khả giúp cho mơn học TV – Tốn .sẽ có nhiều kết tốt vỡ, chữ viết, số sạch, đẹp, ngăn nắp nhiều điểm tốt Đối với em lớp có hồn cảnh đặc biệt khó khăn tơi tham mưu với BĐD CMHS ủng hộ trích l phần tiền cá nhân mua cho em hộp bút màu để học d Biện pháp Không gò ép em : Khi gặp em vẽ tơi khơng gò bó bắt buộc, em vẽ mẫu để phát triển trí tưởng tượng em Ví dụ : Với đề tài vẽ cá, vẽ dạng tròn Đối với vẽ cá em muốn vẽ quay đầu hướng được, em vẽ dạng tròn, em vẽ ( Nếu dạng tròn ) vẽ chân dung bạn em vẽ vẽ bạn trai bạn gái, tóc ngắn hay tóc dài tuỳ thích em ( trừ em vẽ yếu tơi gợi ý ) từ phát triển tính tư độc lập, tính sáng tạo, trí tưởng tượng em e Biện pháp Dạy em tiết học: Đối với em kĩ vẽ yếu, phụ huynh dạy thêm nhà tơi dạy thêm em ngồi tiết học, Tôi dành vào cuối buổi học tiết dạy lớp 2B/ ngày buổi thứ hai tập trung dạy em vẽ nét để tạo thành sản phẩm Ví dụ : Tơi vẽ nhạt ( lợt ) cho em đồ tô lại nét phát thảo , sau nâng dần từ đồ thành vẽ hình ảnh đơn giản, sau dạy em vẽ đề tài chương trình từ dễ đến khó g Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh 12 - Thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp vào buổi họp phụ huynh đầu năm tơi trình bày với phụ huynh chương trình mà cháu học lớp - Thông qua bảng tuyên truyền nhà trường - Tuyên truyền với phụ huynh lợi ích việc học tập mơn thuật - Khích lệ khen gợi trẻ tiến cách khen ngợi biểu dương trẻ trước lớp h Biện pháp 7: Tạo môi trường Đối với em đến trường năm chưa qua mẫu giáo em vẽ yếu giáo viên phải thực cách dạy nêu cho học sinh tiến được, giáo viên phải nhờ đống nghiệp vẽ tốt góp ý cho cần thường xun rèn luyện thêm nghiệp vụ tính thẩm hội hoạ sách báo, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp trước, xin BGH cho dự thêm đồng nghiệp để nâng cao tay nghề, kết tiết dạy tốt HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN Sau năm thực phương pháp này, học sinh tơi thấy có tiến bản, tạo niềm tin vươn lên học tập môn thuật học 13 sinh phụ huynh cha mẹ học sinh sẵn sàng hợp tác với để dạy em vẽ tốt kết khối đạt kết sau :  Cuối năm học 2012-2013 với kết khối :  Các em vẽ tốt đạt : 138 Học sinh 80,2%  Các em vẽ đạt : 34 Học sinh 19,8%  Các em có kĩ vẽ chưa tốt đạt : Học sinh  Các em vẽ nghèo nội dung đạt : Học sinh  Các em vẽ thiếu, yếu bố cục đạt :0 Học sinh 14 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Với việc làm kết đạt được, thân rút số học kinh nghiệm sau Ngay từ đầu năm học giáo viên phải nắm chặt, sát, động viên, khích lệ kịp thời em vào nề nếp học tập, sâu tìm hiểu hồn cảnh gia đình em để có biện pháp giáo dục tích cực cho đối tượng - Dựa vào đặc điểm tâm sinh lý em từ giai đoạn Mẫu giáo bước vào lớp để giáo dục mặt thẩm mỹ, tình cảm, đạo đức cho em thông qua tranh Quan hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh góp phầm giúp đỡ, tạo điều kiện cho em học tập, rèn luyện thêm gia đình, giúp em có điều kiện học tốt môn học Giáo viên phải hợp tác với phụ huynh trang bị dụng cụ học tập dạy cho em lúc nơi để em yếu theo kịp bạn, tạo niềm tin, tự khẳng định thân vươn lên học tập - Hướng dẫn em cho hợp lý vừa sức tiếp thu em, kết hợp kiểm tra sát nhóm, tổ cá nhân, tập trung việc ôn luyện, củng cố sửa chữa chỗ sai em thường mắc phải, trọng tính rèn luyện, quan sát, khéo léo, thẩm mỹ, yêu thích đẹp tư sáng tạo - Bản thân không ngừng học tập, trau dồi, tự học tự rèn chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kiến thức thuật, tính nghệ thuật, tìm hiểu trau dồi rút kinh nghiệm bạn đồng nghiệp, phương pháp giảng dạy phải cải tiến, sáng tạo áp dụng linh hoạt cho phù hợp với thời lượng tiết học, điều kiện dạy học đối tượng học sinh lớp phân cơng dạy thuật, đặc biệt phù hợp trình độ khả học tập lớp học học sinh có hồn cảnh thuận lợi khó khăn Khai thác triệt để tương đồng thuộc tính thực hành cá nhân tập thể mơn học với thuộc tính hoạt động cộng đồng tổ chức trường học, phối hợp gia đình, để hổ trợ cho hoạt động giảng dạy môn, khắc phục hạn chế 15 phương pháp, thực tiễn lớp góp phần làm phong phú cho tiết học, thực tính chuẩn xác trước học sinh, tự nhiên, dễ hiểu, dễ thu hút, gây hứng thú học sinh tham gia xây dựng học tốt - Khi chuẩn bị lên lớp cần xem băng hình trước nắm vững nội dung, phương pháp dạy mẫu, chuẩn bị nhiều tranh ảnh mẫu vật, ĐDDH để vận dụng thao tác tiết học Chuẩn bị chu đáo tranh ảnh, mẫu vật thật, từ đơn giản đến đại góp phần truyền đạt kiến thức thức cho học sinh lĩnh hội học tốt hơn, tạo cho học thêm phong phú, không khô khan, nhàm chán Trong dạy giáo viên phải sử dụng băng hình, tranh ảnh, mẫu vật, lúc, chỗ Tránh lạm dụng, thay vai trò người giáo viên, việc dùng băng hình, mẫu vật, tranh mẫu nhiều hoạ sĩ, phương pháp có tác dụng tốt, giúp giáo viên tự tin ( nhiên cần sử dụng thành thạo, không gây nên khoảng trống thời gian chết, khơng có lợi cho tiết học ) Ngoài lên lớp dạy tiết thuật ( Vẽ ) giáo viên tuỳ tình hình loại tiết mà có hay nhiều tranh mẫu đẹp để kích thích em vẽ Khi học sinh vẽ giáo viên khơng gò ép em vào khn mẫu mà cần phải phát huy tính tư duy, tự lập, tạo hoàn cảnh thoải mài tự nhiên theo tâm lý học sinh lớp học sinh cấp tiểu học em để sáng tạo thêm Ở tiết vẽ đề tài tiết vẽ theo ý thích, cần tạo khơng khí thoải mái hứng thú cho em, tạo điều kiện tốt cho giáo viên dễ dàng theo dõi nhận xét em vẽ vẽ chưa thuật môn học nghệ thuật thức chương trình giáo dục tiểu học, để môn học tạo cho học sinh tiếp xúc làm quen với đẹp thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật, đồng thời giúp học sinh tạo đẹp sử dụng vào sống, góp phần xây dựng môi trường thẩm mỹ cho cộng đồng xã hội Vẽ hình thức biểu tình cảm qua tranh cần phải tạo cho em có cảm xúc đẹp hứng thú vẽ để tranh 16 hoàn hảo việc làm dễ Qua kinh nghiệm lên tiết dạy thuật cho thấy, em vẽ tốt phần em có khiếu phần lớn nhiệt tình giáo viên sát giúp đỡ, động viên em tạo hứng thú cho em Giáo viên phải nhiệt tình, kiên nhẫn chịu khó, tự học hỏi để nâng cao khả vẽ tích cực dự đồng nghiệp, tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trường bạn học hỏi nhờ đồng nghiệp người vẽ tốt giúp đỡ vẽ theo đó, đồng thời nhờ thêm hoạ sĩ vẽ tranh mẫu viết chì mờ, để giáo viên vẽ theo ( mẫu khó ) để vẽ đẹp, gây hứng thú, ham thích cho học sinh Phải khảo sát mức độ kiến thích vẽ em đầu năm học hồn cảnh sống gia đình học sinh để đưa giải pháp, cách dạy cho phù hợp theo đối tượng học sinh phụ trách Những ý kiến đề xuất a Đối với phòng giáo dục - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội nghũ giáo viên - Thường xuyên cung cấp thiết bị ĐDĐC đẹpm hẫn dẫn trẻ để phục vụ chăm sóc trẻ tốt b Đối với nhà trường - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ phương pháp giảng dạy học hỏi lẫn Trên kinh nghiệm tơi để góp phần nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn thuật lớp nói riêng cấp tiểu học nói chung Tơi hy vọng Q thầy, ( Cơ ) đồng nghiệp có nhiều biện pháp hay nhằm đóng góp cho Tơi để nâng cao chất lượng dạyhọc môn thuật, lớp bậc tiểu học Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, nổ lực thân nghiên cứu thực có đóng góp giúp đỡ BGH trường đồng nghiệp đơn vị quan tâm giúp đỡ Tôi hồn thành Tuy nhiên kinh 17 nghiệm nên đề tài mang tính chủ quan, khó tranh khỏi thiếu sót thực Rất mong Q Thầy ( Cơ ) đồng nghiệp góp ý bổ sung hồn / Người thực Nguyễn Thị Bích Nguyệt TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 Để ngiên cứu thực đề tài tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn gốc khác nhau, ấn phẩm tác giả Sách giáo khoa thuật lớp 4,5 Vở tập vẽ lớp: 1,2,3,4,5 Sách hướng dẫn giảng dạy môn MT Tạp chí MT ( NXB – Trẻ năm 2008) 19 ... lượng để dạy tốt môn Mĩ thuật, lớp bậc tiểu học tiết dạy Mĩ thuật đạt kết khả quan CÁC BIỆN PHÁP Tôi giáo viên chuyên trách môn Mĩ thuật thuộc Trường Tiểu Học Tiên Cát Nên đến tiết dạy Mĩ thuật. .. cô, đồng nghiệp có nhiều năm giảng dạy mơn Mĩ thuật hay, tránh thiếu sót hạn chế dạy + Nghiên cứu kĩ môn Mĩ thuật : Tìm xem đĩa VCD đề tài tiết dạy mẫu môn Mĩ thuật BGH phổ biến điều xem đi, xem... dù nhiệm vụ tiết dạy Mĩ thuật thế, qua năm BGH Trường Tiểu Học Tiên Cát phân công giảng dạy môn Mĩ thuật nhà trường riêng khối 1, thấy việc dạy đạt yêu cầu tiết dạy Mĩ thuật lớp tiểu học nói chung
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc, KINH NGHIỆM dạy tốt môn mĩ THUẬT 1 tieu hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay