Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 21:03

... làm ? Tr1: Khỉ kết bạn với Cá Sấu Tr2: Cá Sấu vờ mời Khỉ nhà + Tranh Khỉ ? chơi + Tranh Bị Khỉ mắng, Cá Sấu ? Tr3: Khỉ thoát nạn - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý kể lại câu chuyện Tr4: Bị Khỉ mắng,... tẽn tò, thành đoạn lủi Bước 1: Kể theo nhóm - Chia nhóm HS Yêu cầu HS kể nhóm Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu HS kể trước lớp - Yêu cầu HS nhận xét bạn kể - Khi HS kể lúng túng GV gợi ý theo câu... nhóm lên kể trước lớp (kể nối - Hs kể theo nhóm tiếp), em đoạn - Đại nhóm lên kể trước lớp - Cả lớp GV nhận xét, bình chọn cá nhân nhóm kể tốt - Hs theo dõi nhận xét, bình chọn * Hoạt động 2: Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn