Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 21:03

... tiếp kể đoạn nhóm - học sinh nối tiếp kể đoạn trước lớp - Cả lớp nhận xét bổ sung b) Phân vai dựng lại câu chuyện - Học sinh tự lập nhóm - phân vai dựng lại tồn câu chuyện - Các nhóm thi kể trước... chuyện - Các nhóm thi kể trước lớp - Cả lớp nhận xét chọn nhóm kể hay C- Củng cố, dặn dò - Giáo viên khen nhóm dựng lại câu chuyện hay - Giáo viên nhận xét chung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn