Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 21:03

... trả lời Khỉ sao? - Ngày Cá Sấu đến ăn hoa mà Khỉ hái - Tình bạn Khỉ Cá Sấu ntn? - Khỉ gặp Cá Sấu - Đoạn đặt tên gì? - Mời Khỉ đến nhà chơi Đoạn 2: - Cá Sấu mời Khỉ đến chơi định lấy tim Khỉ - Muốn... 3: - Chuyện xảy Khỉ nói với Cá Sấu Khỉ để tim nhà? - Khỉ nói với Cá Sấu điều gì? Đoạn 4: - Nghe Khỉ mắng Cá Sấu làm gì?  Hoạt động 2: HS kể lại toàn câu chuyện - Yêu cầu HS kể theo vai - Yêu... Khỉ, Cá Sấu làm gì? - Cá Sấu định lừa Khỉ ntn? - Khỉ lúc đầu hoảng sợ sau trấn tĩnh lại - Lúc thái độ Khỉ sao? - Chuyện quan trọng mà bạn chẳng báo trước Quả - Khỉ nói với Cá Sấu? Đoạn 3: - Chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn