giao an cong nghe 8.doc

67 135 0
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/67 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2013, 12:10

-trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 phần i : vẽ kĩ thuật chương ii : bản vẽ các khối hình học soạn ngày : 16/ 8/ 2007 tiết 1 : vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống i.mục tiêu : -học sinh biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuát và đời sống -có nhận thức đúng đắn đối việc học môn vẽ kĩ thuật ii.chuẩn bị : gv : giáo án, sgk, bảng phụ ghi các lĩnh vựng kĩ thuật hs : sgk, đồ dùng học tập iii.hoạt động dạy và học : A. ổn định lớp : B. kiểm tra bài cũ : C. bài giảng : hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh ?trong giao tiếp con người sử dụng những loại phương tiện thông tin nào ?hãy cho biết ý nghĩa của hình1.1 trong sgk ?tìm hiểu vai trò của bản vẽ đối với sản xuất ?để làm ra một sản phẩm phải trải qua những công đoạn nào ?các công đoạn ấy có liên quan gì đến bản vẽ kĩ thuật ?bản vẽ kĩ thuật có vai trò gì đối với sản xuất quan sát hình vẽ và cho biết ý nghĩa của các hình vẽ h1.3a và h1.3b ?bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với đời sống ?quan sát hình1.4 cho biết bản vẽ kĩ các phương tiện thông tin: +tiếng nói +chữ viết +cử chỉ +hình vẽ i.bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất -bản vẽ kĩ thuật giúp người công nhân có căn cứ để tiến hành ché tạo , lắp ráp, thi công…. ii.bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống -bản vẽ kĩ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng một cách có hiệu quả và an toàn những sản phẩm do con người tạo ra iii.bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật giáo viên : trần quốc toản 1 -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh thuật được dùng trong những lĩnh vựng nào gv ghi sẵn bảng phụ các lĩnh vựng có liên quan tới bản vẽ kĩ thuật D. củng cố – về nhà: ?vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ chung dùng trong kĩ thuật ?bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?vì sao phải học vé kĩ thuật -về nhà học theo vở ghi và sách giáo khoa -đọc trước bài : hình chiếu ngày soạn: 20/ 8 / 2007 tiết 2 : bài 2 : hình chiếu i.mục tiêu : -học sinh hiểu đựơc thế nào là hình chiếu -nhận biết được các hình chiếu của các vật thể trên bản vẽ kĩ thuật ii.chuẩn bị : gv : -các tranh vẽ -bộ vật mẫu -bìa cứng gấp thành ba mặt phẳng chiếu giáo viên : trần quốc toản 2 cơ khí nông nghiệp xây dựng điện lực bản vẽ giao thông kiến trúc quân sự ……. -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 hs : -nghiên cứu nội dung bài -chuẩn bị các đồ dùng học tập iii.hoạt động dạy và học A. ổn định lớp : B. kiểm tra bài cũ : ?bản vẽ kĩ thuâth có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất ?vì sao phải học vẽ kĩ thuật gv nhận xét , cho điểm và vào bài buổi tối khi chúng ta đi dưới ánh điện ta thường nhìn thấy bóng đen hình dạng giống ta dưới mặt đường . bóng đen đó là gì? bài học này giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó C. bài giảng : hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh ?đọc sgk và quan sát h 2.1 cho biết thế nào là hình chiếu của một vật ?mặt phẳng chiếu là gì từ câu trả lời của học sinh giáo viên bổ sung và ghi bảng hs ghi vào vở ?cách vẽ hình chiếu một điểm của vật thể như thế nào ?từ đó suy ra cách vẽ hình chiếu của vật thể -gv treo tranh vẽ h2.2 ?quan sát và nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong hình vẽ quan sát hình 2.3 ?có những mặt phẳng chiếu nào ?vị trí của các mặt phẳng chiếu đối với vật thể hs quan sát mô hình và chỉ ra các mặt phẳng chiếu trên mô hình ?các mặt phẳng chiếu được đặt như thế nào đối với người quan sát ?các mặt phẳng chiếu đặt như thế nào đối với chiếu ?quan sát hình 2.4 cho biết có mấy hình chiếu ? là những hình chiếu i.khái niệm về hình chiếu -hình nhận trên một mặt phẳng gọi là hình chiếu của vật -mặt phẳng chứa hình chiếu gọi là mặt phẳng chiếu ii.các phép chiếu +phép chiếu xuyên tâm +phép chiếu song song +phép chiếu vuông góc iii.các hình chiếu vuông 1)các mặt phẳng chiếu +mặt phẳng chiếu đứng : là mặt chính diện +mặt phẳng chiếu bằng : là mặt nằm ngang +mặt phẳng chiếu cạnh : là mặt cạnh bên phải 2)các hình chiếu -hình chiếu đứng : hướng từ trước tới -hình chiếu bằng : hướng từ trên giáo viên : trần quốc toản 3 -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh nào ? hướng chiếu của các hình chiếu đó có hướng như thế nào đối với người quan sát ?quan sát hình 2.5 cho biết vị trí của các hình chiếu trên một bản vẽ xuống -hình chiếu cạnh : hướng từ trái sang iv.vị trí các hình chiếu trên bản vẽ hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng .hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng D. củng cố – về nhà ?hình chiếu của các vật thể trên các bản vẽ cho biết điề gì ?các hình chiếu được sắp xếp như thế nào trên bản vẽ ?vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể ?chỉ cần dùng một hình chiếu có đượ không -quan sát hình 2.6 a chỉ ra các hướng chiếu a, b, c sẽ được lần lượt các hình chiếu nào ? từ đó đánh dấu câu trả lời vào bảng 2.1 và 2.2 kẻ sẵn ra vở -đọc phần có thể em chưa biết để biết thêm các qui ước trong bản vẽ kĩ thuật -xem trước bài 3 và chuẩn bị các nội dung thực hành soạn ngày :24/ 8/ 2007 tiết 3 : bài tập thực hành hình chiếu của vật thể i.mục tiêu : -học sinh biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu -nắm được vị trí để biết cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ ii.chuẩn bị : gv : xem trước nội dung , mô hình cái nêm hs : đọc trước bài ở nhà và chuẩn bị báo cáo thực hành theo yêu cầu của giáo viên iii.hoạt động dạy và học A. ổn định lớp : B. kiểm tra bài cũ : ?nêu vị trí các hình chiếu trên bản vẽ ?vì sao phải vé nhiều hình chiếu trên một bản vẽ gọi một học sinh lên chữa bài tập về nhà giáo viên : trần quốc toản 4 -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 gv nhận xét , cho điểm và vào bài thực hành C. bài giảng : hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh nêu rõ mục tiêu mà học sinh cần đạt được qua bài này là gì và nêu nội dung các bước để tiến hành y/c hs đọc nội dung bài thực hành, đọc bản vẽ hình chiếu 1,2,3(h5.1) và đối chiếu với các vật thể :a,b ,c (h5.2)bằng cách đánh dấu xvào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và vật thể. -gv yêu cầu học sinh trình bày trên khồ giấy a 4 hoặc vở bài tập ? vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể trong các vật thể a,b ,c gv.y/c hs làm theo 2 bước : b1. đọc kĩ nội dung. b2. vẽ các hình chiếu. -bố trí phần trả lời câu hỏi và hình vẽ sao cho hợp lí và cân đối ?cách vẽ các đường nét cơ bản ?ghi khung tên ở góc phải bản vẽ hs hoạt động cá nhân theo hướng dẫn và cách hiểu của học sinh gv theo dõi , hướng dẫn cách vẽ cách sử dụng dụng cụ cho từng nhóm nhỏ học sinh -gv nhận xét giờ thực hành -thái độ học tập của học sinh -hướng dẫn tự đánh giá bài thực hành của mình 1.hoạt động 1 : giới thiệu bài thực hành 2.hoạt động 2 : tìm hiểu cách trình bày bài làm 3.hoạt động 3 : tổ chức thực hành 4.hoạt động 4 : tổng kết và đánh giá bài thực hành nhận xét giờ làm bt th sự chuẩn bị cùa hs cách thực hiện và quá trình làm việc D. hướng dẫn về nhà -học bài và làm bài trong sgk , đọc trước bài :bản vẽ các khối đa diện giáo viên : trần quốc toản 5 -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 soạn ngày :26/ 8/ 2007 tiết 4 : bài 4 : bản vẽ các khối đa diện i.mục tiêu : -học sinh nhận dạng được các khối đa diện thường gặp : hình hộp chữ nhật, lăng trụ đều, hình chóp đều …. -đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ, hình chóp đều ii.chuẩn bị : gv : giáo án, tranh vẽ mô h ình các khối đa diện hs : đọc trước nội dung bài học iii.hoạt động dạy và học : A. ổn định lớp B. kiểm tra bài cũ ?nêu tên các hình chiếu của một vật thể và vị trí của chúng trên một bản vẽ kĩ thuật -gv nhận xét cho điểm và vào bài c. bài giảng hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh gv cho học sinh quan sát các khối đa diện và đọc sgk cho biết ?khối đa diện là gì ?kể tên một số vật thể có hình dạng là khối đa diện hs quan sát vật mẫu ?hình hộp chữ nhật gồm mấy mặt ?các mặt của hình hộp chữ nhật có những đặc điểm gì ?kể tên một số vật thể là hình hộp chữ nhật ?khi chiếu lên mặt phẳng chiếu cho ta những hình gì ?hình chiếu đứng thể hiện những kích thước nào của hình chữ nhật ?hình chiếu bằng thể hiện những kích thước nào ?hình chiếu cạnh thể hiện những kích thứơc nào của hình chữ nhật quan sát mẫu vật và sách giáo khoa i.khối đa diện khối đa diện đựoc bao bởi các hình đa giác phẳng ii.hình hộp chữ nhật 1)thế nào là hình hộp chữ nhật hình hộp chữ nhật là hình được bao bọc bởi sáu hình chữ nhật 2)hình chiếu của hình hộp chữ nhật -các hình chiếu là các hình chữ nhật -hình chiếu đứng thể hiện chiều dài và chiều cao -hình chiếu bằng thể hiện chiều rộng và chiều dài -hình chiếu cạnh thể hiện chiều cao và chiều rộng của hình hộp chữ nhật iii.hình lăng trụ đều giáo viên : trần quốc toản 6 -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh cho biết hình lăng trụ đều là gì ?lấy ví dụ về hình lăng trụ đều mà em biết ?hình chiếu đứng của lăng trụ là gì ?nó cho biết những kích thước nào của hình lăng trụ đều ?đặt câu hỏi tương tự cho các hình chiếu bằng và cạnh ?quan sát mô hình hình chóp đều cho biết hình chóp đều là hình như thế nào ?nó được bao bọc bởi những mặt nào ?khi chiếu hình chóp đều lên mặt phẳng chiếu đứng ta thu được hình gì ?nó thể hiện những kích thước nào của hình chóp ?các khối đa diện thể hiện những kích thước nào 1)thế nào là hình lăng trụ đều lăng trụ đều là hình được bao bởi hai mặt đáy là hai đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau 2)hình chiếu -chiếu đứng là hình chữ nhật thể hiện chiều cao của lăng trụ và chiều rộng mặt đáy -chiều bằng là đa giác đều thể hiện chiều dài và chiều cao mặt đáy -chiếu cạnh là hình chữ nhật thể hiện chiều cao của lăng trụ và chiều dài cạnh đáy iv.hình chóp đều 1)thế nào là hình chóp đều hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau chung đỉnh 2)hình chiếu của chóp đều -hình chiếu đứng thể hiện chiều cao và chiều dài mặt đáy -hình chiếu bằng thể hiện chiều dài mặt đáy -hình chiếu cạnh thể hiện chiều cao hình chóp và chiều dài mặt đáy C. củng cố – về nhà -hs đọc phần ghi nhớ sách giáo khoa -về nhà học theo sgk và vở ghi -làm bài tập và các câu hỏi -xem trưíưc bài 5 và chuẩn bị để tiết sau thực hành giáo viên : trần quốc toản 7 -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 soạn ngày :30/ 8/ 2007 tiết 5 : bài thực hành đọc bản vẽ các khối đa diện i.mục tiêu : -học sinh đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện -phát huy trí tưởng tượng không gian của học sinh ii.chuẩn bị : gv : giáo án, mô hình vật thể hs : dụng cụ , giấy vẽ , đọc trước nội dung iii.hoạt động dạy và học A. ổn định lớp B. kiêm tra bài cũ ?thế nào là khối đa diện ?kể tên một số vật thể có hình dạng là các khối đa diện mà em biết ?làm bài tập sgk a)a là hình lăng trụ đáy vuông b là vật có phần dưới là chóp cụt trên , trên là hình chữ nhạt c là chóp cụt đáy vuông b) a-2 ; b-3 ; c-1 gv nhận xét ,cho điểm và tổ chức thực hành C. bài giảng hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh gv nêu rõ mục tiêu cần đạt được của bài học ?trình bày nội dung và trình tự tiến hành gv hướng dẫn học sinh cách bố trí phần hình và phần chữ với khung tên trê bài làm sao cho cân đối và hợp lí ?căn cứ vào nội dung bài học và sự hướng dẫn của giáo viên học sinh tiến hành làm bài thực hành gv theo dõi, quản lí và hướng dẫn học sinh làm việc cá nhân chỉnh sửa những lỗi mà học sinh thường mắc phải chú ý phần vẽ hình cần sắp xếp đúng hoạt động 1 : giới thiệu nội dung bài thực hành hoạt động 2 :tìm hiểu cách trình bày baig làm hoạt động 3 : tổ chức thực hành hoạt động 4 : tổng két dánh giá gv nhận xét giờ học của học sinh về các mặt : sự chuẩn bị , cách thức thực giáo viên : trần quốc toản 8 -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 vị trí hành, thái độ học tập D. củng cố – về nhà soạn ngày :03/ 9/ 2007 tiết 6 : bản vẽ các khối tròn xoay a. mục tiêu : -học sinh nhận dậng được các khối tròn xoay thường gặp : hình trụ, hình nón, hình cầu -học sinh đọc được bản vẽ vật thể có dạng trụ, hình nón, hình cầu ii.chuẩn bị : gv : giáo án , sgk, bộ vẽ công nghệ 8 hs : xem trước nội dung, đồ dùng học tập iii.hoạt động dạy và học A. ổn định lớp B. kiểm tra bài cũ ?khối đa diện là gì ?kể tên các khối đa diện mà em biết gv nhận xét và cho điểm C. bài giảng hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh ? quan sát tranh và mô hình các khối tròn xoay hãy cho biết tên gọi của chúng là gì ?hãy cho biết các khối tròn xoay được tạo thành như thế nào bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống ?hãy kể tên những vật thể có dạng khối tròn xoay mà em biết ?tìm hiểu hình chiếu của hình trụ , hình nón , hình cầu ?quan sát hình chiếu của hình trụ cho biết ? mỗi hình chiếu có dạng hình gì ?nó cho biết những kích thước nào của hình trụ i.khối tròn xoay -khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định ta được hình trụ -khi quay hình tam giác vuông quanh một góc vuông cố định ta được hình nón -khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định ta được hình cầu ii.hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu 1)hình trụ : hình chiếu hình dạng kích thước đứng hcn giáo viên : trần quốc toản 9 -trường thcs thái thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-2008 hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh ?mỗi hình chiếu của hình nón có dạng hình gì ? nó cho biết những kích thước nào của hình nón ? ?hình chiếu của hình cầu có hình dạng gì ? thể hiện kích thước nào của hình cầu ? ?hình chiếu của hình cầu có gì đặc biệt so với hình chiếu của các khối tròn xoay khác d, h bằng tròn d cạnh hcn d ,h 2)hình nón : hình chiếu hình dạng kích thước đứng tam giác d, h bằng tròn d cạnh tam giác d ,h 3)hình cầu : hình chiếu hình dạng kích thước đứng tròn d = h bằng tròn d = h giáo viên : trần quốc toản 10 . thuỷ – giáo án - công nghê 8 – năm học 2007-20 08 phần i : vẽ kĩ thuật chương ii : bản vẽ các khối hình học soạn ngày : 16/ 8/ 2007 tiết 1 : vai trò của. vẽ hình chiếu của vật thể -gv treo tranh vẽ h2.2 ?quan sát và nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong hình vẽ quan sát hình 2.3 ?có những mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an cong nghe 8.doc, giao an cong nghe 8.doc, giao an cong nghe 8.doc

Bình luận về tài liệu giao-an-cong-nghe-8-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP