BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ CHO đoàn VIÊN các TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ TUY hòa, TỈNH PHÚ yên dựa vào CỘNG ĐỒNG

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:33

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ CHO ĐỒN VIÊN CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích khả thi Trước yếu tố khách quan chủ quan biện pháp GD ý thức ATGT đường cho đồn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng phải thực dựa hoàn cảnh cụ thể địa phương Các biện pháp GD ý thức pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng phải dựa sở lý luận thực tiễn cụ thể từ xây dựng biện pháp phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo tính khả thi cao - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng phù hợp với tình hình địa phương Các biện pháp đề xuất bổ trợ cho có mối quan hệ đồng Phù hợp với khung lí luận sở thực tiễn trình bày chương chương Tính đồng cho thấy nội dung việc nâng cao GD ý thức pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng có mối quan hệ biện chứng Mỗi biện pháp có vai trò việc triển khai phải có tính đồng giải pháp đề xuất Các biện pháp phai xuất phát từ thực tiễn điều kiện thực tế địa phương Một vài biện pháp thực tế thành phố Tuy Hòa triển khai thực tốt, thể Chương 2, nhiên với thực tế vài biện pháp cần thay đổi, hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh - Đảm bảo việc lựa chọn hoạt động xuất phát từ nhu cầu, mong muốn cộng đồng, phù hợp lứa tuổi thiếu niên Các hoạt động Đoàn Thanh niên tham gia đảm bảo trật tự ATGT xuất phát từ tình hình thực tế địa phương Những vấn đề thực trạng ATGT dư luận xã hội phản ánh phê bình Đồn Thanh niên vào nhu cầu thực tế để đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nêu Ngồi ra, mong muốn tồn xã hội đặt cho Đồn Thanh niên nói riêng cấp ngành nói chung phải có giải pháp cụ thể nhằm tuyên truyền, GD ý thức cho tất người nắm bắt pháp luật ATGT đường Hoạt động Đoàn Thanh niên đứng tổ chức phải có sức lan tỏa sâu rộng đoàn viên, niên riêng toàn xã hội nói chung Các hoạt động phải mang tính chất lâu dài, bền bỉ mang tính khoa học địa phương Đẩy mạnh công tác phổ biến quy định pháp luật ATGT đường đến toàn xã hội - Đảm bảo phối hợp đồng lực lượng cộng đồng huy động tham gia tối đa cộng đồng Viêc GD, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất ý thức pháp luật ATGT cho ĐV, phải có phối hợp chặt chẽ tham gia hoạt động tuyên truyền từ lực lượng cộng đồng Công tác GD ý thức pháp luật cho ĐV trình thực lâu dài với nhiều hình thức môi trường GD khác Đối với hoạt động tổ chức Đồn Thanh niên cần có phối hợp chặt chẽ với hệ thống trị địa phương việc tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật ATGT cộng đồng Công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn trình triển khai thực tích cực, hiệu quả, lĩnh vực phối hợp tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin, kỹ thuật tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn, kiểm tra kết xây dựng mơ hình điểm khu dân cư ATGT Phối hợp kiểm tra, giám sát, chấp hành quy định pháp luật ATGT đoàn viên bà nhân dân ngày chặt chẽ, hiệu - Đảm bảo tính tồn diện hệ thống Việc GD, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất ý thức pháp luật ATGT cho đồn viên cần đảm bảo tính toàn diện Cần bao quát mục tiêu, cách thức tổ chức nội dung tuyên truyền GD Đoàn viên niên để Đoàn viên nắm vững kiến thức có trách nhiệm tự giác thi hành điều khoản tham gia GTĐB Các biện pháp cần tác động đến tất chủ thể thực việc tuyên truyền GD nhà trường, Đoàn niên, GV, yếu tố khách quan khác nội dung, phương pháp, hình thức, kiến thức, kĩ năng, thái độ đoàn viên Việc tuyên truyền GD, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất ý thức pháp luật ATGT cho đồn viên đòi hỏi xếp nội dung, hình thức, phương pháp theo trình tự logic khoa học, có thống yếu tố, người chịu trách nhiệm thực mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thống thành phần tham gia - Một số biện pháp giáo dục ý thức chấp hành luật giao thơng đường cho đồn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng Căn vào kết nghiên cứu lý luận thực trạng việc GD ý thức pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng, nhằm đảm bảo đoàn viên tham gia cách đầy đủ vào hoạt động tuyên truyền, GD; tác giả đề xuất nhóm biện pháp với biện pháp cụ thể Các biện pháp tập trung giúp đồn viên có thêm kiến thức, kĩ việc chấp hành luật giao thông đường Các biện pháp sơ đồ hóa sau: - Biện pháp GD ý thức chấp hành luật giao thơng đường cho đồn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng - Nhóm biện pháp Nâng cao nguồn lực đảm bảo cho việc giáo dục ý thức chấp hành luật giao thơng đường cho đồn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng Biên phap Bôi dương, nâng cao lưc, ky cho đôi ngu tuyên trun viên vê văn hóa giao thơng tai trương hoc va công đông - Muc tiêu, y nghia biên phap: Xây dựng giai pháp phát triên, nâng cao lực, ky cho đ ội ngũ tuyên truyền viên tai trường cộng đồng Tăng cường vai trò trách nhiệm cua tuyên truyền viên se khuyến khich h ọ không ngưng trau dồi kiến thức, trau dồi ky tun truyền, sáng tao, đổi mơi mơ hình, hoat động giáo d ục; thường xuyên tiếp xúc, gần gũi lắng nghe tâm tư, nguy ện vọng cua thiếu niên đê kịp thời nắm bắt, định hương tuyên truyền, GD đồng thời hăng hái tham gia hoat động tình nguyện đam bao trật tự an tồn giao thông c ua c ộng đồng - Nội dung biện pháp: Để nâng cao lực kỹ cho đội ngũ tuyên truyền viên văn hóa giao thông trường học cộng đồng thành phố Tuy Hòa cần thực nội dung sau: Thứ vào văn đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, năm, quý tháng tổ chức thực công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thơng đường cho đồn viên, học sinh trường THPT địa bàn thành phố Tuy Hòa Thứ hai tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ tuyên truyền kỹ gây thiện cảm ban đầu, tạo hấp dẫn, thu hút người nghe, kỹ sử dụng phương pháp thuyết phục, tập huấn số kỹ tham gia phân luồng giao thông, sơ cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông Thứ ba tổ chức buổi hội thảo, hội nghị báo cáo viên tháng để phổ biến, quán triệt, trang bị cho tuyên truyền viên nội dung văn pháp luật, thông điệp cần truyền tải trật tự an tồn giao thơng 10 chng vang” tìm hiêu kiến thức Luật giao thông thi sân khấu hóa vơi chu đề "Thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thơng" Cũng tai Ngày hội, Ban Tổ chức trao suất học bổng cho em HS địa bàn thành ph ố b ị tai nan giao thông Chuỗi hoat động tai Ngày hội thu hút 1.000 lượt đoàn viên, niên, HS, sinh viên h ưởng ứng tham gia - Đoàn niên thành phố phối hợp vơi Công ty Phát triên Kinh tế - Thanh niên xung phong đ ơn v ị tr ực thuộc Tỉnh Đồn có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ s đăng ký thi sát hach tổ ch ức thi cấp giấy phep lái xe cho đoàn viên niên, người dân địa bàn tỉnh; Thực việc nâng cao chất lượng đào tao, sát hach, cấp GPLX đối tượng đoàn viên trường THPT địa bàn thành phố, nhằm góp phần giam thiêu tai nan giao thơng nâng cao ý thức văn hóa giao thơng HS địa bàn thành phố - Các Đoàn trường THCS, THPT, Đai học, Cao đẳng địa bàn thành phố trì hoat động đội niên xung kich “Cổng trương ATGT”; 100% trường 65 THPT, xã, phương Đoàn chu đ ộng phối hợp vơi ban, ngành, đoàn thê t địa phương tổ ch ức ký kết chương trình, xây dựng kế ho ach hành động TTATGT năm, tổ ch ức buổi mit tinh tuyên truyền ATGT, tham gia trực tai chốt đèn giao thông trọng yếu dịp Lễ lơn kiện trọng đai, tham gia bao vệ cơng trình, dự án giao thơng; phối hợp vơi ngành chức tham gia lập lai trật tự đô th ị, địa phương, trật tự mua bán lấn chiếm lòng lề đ ường, vận động người dân thê văn hóa ứng xử tham gia giao thông, vận động tháo gỡ miếng che, lều bat,… - 100% Đoàn trường THPT, xã, phường Đồn trì hoat động có hiệu qua Đội niên tình nguy ện s cứu, ứng cứu nhanh tai nan giao thông ến đường tai địa phương - Bên canh đó, cấp Đồn ti ếp tục trì phát huy vai trò Đội hình niên tình nguy ện t đ ịa phương việc tiếp tục thực nhiệm vụ h ương dân giao thông tai “Điểm giao cắt đương bô - đ ương 66 sắt an toan” han chế v ụ tai n an giao thông quanh khu vực có đường sắt cắt ngang Thơng qua giai pháp phát huy vai trò cua đồn viên niên xung kich tham gia ho at đ ộng đam bao trật tự ATGT, tỷ lệ đoàn viên niên tham gia ngày tăng, chất lượng phần việc, cơng trình,hoat động đồn viên niên bà nhân dân ung hộ đánh giá cao Đồng chi Lê Duy - Bi th Thành Đồn Tuy Hòa cho biết "Viêc GD nâng cao y thức cho HS vê ATGT la ly thuyết chưa đủ Vì vậy, thơi gian qua cac trương hoc tổ chức nhiêu hoat đơng ngoai khóa, thưc hiên cac cơng trình phần viêc thiết thưc để phat huy vai trò niên, để lam viêc thưc hiên tuyên truyên giao thông đến với niên, lam thay đổi nhận thức va hanh vi niên thưc hiên ATGT va trở môt tuyên truyên viên xuất sắc niên va nhân dân" - Đanh gia kết thưc hiên công tac GD y thức Phap luật ATGT đương bô cho đoan viên cac trương THPT Thanh phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thơi gian qua 67 Tuổi trẻ - tuổi cua nhiệt huyết, động, đam mê, sáng tao, tuổi đê phấn đấu đóng góp sức trẻ vào cơng xây dựng đất nươc Có le nhận thức vai trò trách nhiệm lơn lao cua mà tu ổi tr ẻ thành ph ố Tuy Hòa có nhiều cố gắng đóng góp cho xã h ội Không lực lượng xung kich lăn xa vào “mặt trận”, lĩnh vực, “đâu cần niên có, đâu khó có niên” mà ca “mặt trận đam bao trật tự ATGT” niên, tuổi trẻ thành phố Tuy Hòa nói chung đồn viên HS trường THPT thành phố nói riêng làm tốt vai trò cua Những hoat động thường niên cua Đoàn Thanh niên cấp tổ chức như: “Thang Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình ngun hè ” thơi thúc đồn viên, niên toàn thành ph ố đồng lo at tổ ch ức nhiều hoat động quân tuyên truyền tham gia đ am bao trật tự ATGT, vơi nhiều hoat động cụ thê, thiết thực Các hoat động tác động đến nhận thức ATGT cua tưng nhóm đối tượng đồn viên, niên khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức, tiến tơi hành động đầu công tác vận động, tuyên truyền hưởng ứng, GD ý thức pháp luật ATGT cộng đồng 68 Cùng vơi hoat động sôi ấy, tuổi trẻ thành phố Tuy Hòa ln nỗ lực xây dựng mơ hình ki mâu "Khu phố xanh - sach - đẹp – ATGT” Các mơ hình Đồn niên xây dựng trì góp phần tác động tich cực đến nhận thức, cai thiện môi trường sống bà nhân dân, đồng thời, đem lai hiệu qua thiết thực đối vơi công tác GD Pháp luật ATGT tai địa phương Vai trò cua niên nói riêng t ổ chức chinh trị xã hội nói chung góp phần giam thiêu tai nan giao thông quan trọng, ghi nh ận đánh giá cao Các cấp Đoàn tich c ực triên khai g ắn vơi chương trình hành động cua Đoàn niên hàng năm, thê qua cơng trình, phần việc niên c ụ th ê, thiết thực, hiệu qua tưng bươc đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chinh đáng cua Đồn viên niên góp phần đam bao trật tự ATGT, c ấp uy, chinh quyền cấp quan tâm, ung hộ đồng thuận cua nhân dân Tuy nhiên, đê phần việc mà đoàn viên, niên tham gia q trình góp ph ần đ am bao trật tự ATGT vào hoat động mang tinh bền vững có chiều sâu, cấp Đoàn cần triên khai th ực hi ện 69 số giai pháp, như: Tiếp tục tổ chức tri ên khai th ực có hiệu qua chu trương pháp luật cua Đang Nhà nươc ATGT, tập trung tuyên truyền, GD nâng cao nh ận thức cho thiếu niên, tich cực tham gia ho at động ATGT, góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng sống, xây dựng phát triên môi trường bền vững Cần tranh thu quan tâm lãnh đ ao, đao cua cấp uy địa phương đê tổ chức hoat động đam bao trật tự ATGT, đối phó vơi biến đổi h ậu, c ụ thê phong trào Đoàn tham gia xây dựng Nông thôn mơi, xây dựng văn minh đô thị… Kết qua đánh giá, tỷ lệ đoàn viên niên có nh ận thức tốt hành vi thực ATGT nâng lên rõ r ệt (trên 80% tổng số đồn viên niên thành ph ố Tuy Hòa) Thiếu tá Thái Hồng Đào, Đội trưởng Đội C anh sát giao thông, Công an thành phố Tuy Ha chia sẻ: “Trong thơi gian qua, Đoan niên phố Tuy Hòa đă phối hợp với Ban ATGT phố tổ chức triển khai nhiêu hoat đông tuyên tuyên ATGT, la có nhiêu giải phap đổi nơi dung, phương thức tun trun Nhơ góp phần với cac ban, nganh, đoan thể va ba nhân 70 dân phố Tuy Hòa nâng cao hiêu tuyên truyên, điêu khẳng định qua bao cao tổng kết Ban ATGT phố năm 2017" Đây bươc khởi đầu vô quan trọng, tiền đề thực tiễn quan trọng đê Đoàn niên Ban ATGT thành phố Tuy Hòa tiếp tục có giai pháp hiệu qua thời gian đến Công tác GD ý thức Pháp luật ATGT nội dung quan trọng chương trình cơng tác Đồn phong trào niên, hoat động tuyên truy ền, GD nâng cao ý thức Pháp luật ATGT đường đoàn viên HS trung học phổ thơng nói riêng, quần chúng nhân dân nói chung cần thiết Xuất phát tư thực trang tổ chức hoat động GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, t ỉnh Phú Yên nhiều han chế, bất cập, tiến hành nghiên cứu, đề xuất biện pháp bao gồm: - Nhóm biện pháp Nâng cao ngu ồn l ực đ am bao cho việc giáo dục ý thức chấp hành lu ật giao thơng đường cho đồn viên trường THPT tai Thành ph ố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng 71 Biện pháp Bồi dưỡng, nâng cao lực, ky cho đội ngũ tuyên truyền viên văn hóa giao thơng tai trường học cộng đồng Biện pháp Tăng cường ph ối hợp tham gia c ua gia đình - nhà trường - cộng đồng Biện pháp Huy động sở v ật chất, trang thiết b ị phục vụ cho cơng tác tun truyền giáo dục - Nhóm biện pháp Xây dựng chiến dịch tuyên truyền ATGT, gắn vơi tổ chức Ngày hội Thanh niên vơi văn hóa Giao thơng tổ chức thi tìm hi v ề Luật ATGT đường Biện pháp Xây dựng chiến dịch tuyên truyền tuyến đường Biện pháp Xây dựng chiến dịch truy ền thơng v ề ATGT chương trình văn hóa nghệ thu ật tai trường học cộng đồng Biện pháp Tổ chức Ngày hội Thanh niên vơi Văn hóa giao thơng Hội thi tìm hiêu Lu ật ATGT đ ường b ộ cho Đoàn viên trường THPT tai thành phố Tuy Hòa 72 - Nhóm biện pháp Đẩy manh ho at đ ộng tình nguyện, niên xung kich tham gia đam b ao tr ật tự ATGT, nhân rộng mô hình, cơng trình, ph ần vi ệc c ua đồn viên tham gia bao đam trật tự ATGT, GD nh ững đoàn viên vi pham ATGT Biện pháp Đẩy manh hoat động cua đội niên tình nguyện, niên xung kich tham gia đ am b ao trật tự ATGT Biện pháp Biện pháp nhân rộng mơ hình, cơng trình, phần việc cua đồn viên tham gia b ao đ am trật tự ATGT Biện pháp Biện pháp GD đoàn viên vi pham pháp luật hành chinh bao đam trật tự ATGT Các biện pháp có mối quan hệ chặt che, mật thiết vơi Dựa vào biện pháp xây dựng, tổ chức số hoat động GD ý thức bao vệ mơi trường có hiệu qua tốt 73 Kết qua thực nghiệm nhận thức tinh cần thiết tinh kha thi cua biện pháp cho phep kết lu ận: Các biện pháp tổ chức GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành ph ố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, dựa vào cộng đồng đề xuất luận văn có sở khoa học, tinh thực tiễn, tinh kha thi cao Trên sở phân tich sở lý luận thực tiễn GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đồn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, dựa vào cộng đồng, rút kết luận sau: 1.1 GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, dựa vào cộng đồng nội dung quan trọng, cần thiết có ý nghĩa cho cộng đồng Tổ chức hoat động tuyên truyền, hoat động tình nguyện cua tổ chức Đồn góp phần lơn vào việc GD nâng cao ý thức cua đoàn viên, niên giúp tăng cường nhận thức người dân cộng đồng Thông qua hoat động cua tổ chức Đoàn đứng đam nhận thực giúp công tác đ am bao trật tự ATGT địa bàn thành phố ngày đ ược 74 cai thiện có chiều hương phát triên tốt thời gian tơi 1.2 Các nội dung hình thức GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đồn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, dựa vào cộng đồng xây dựng phương pháp thực nghiệm, cho phù hợp có thê áp dụng vào tình hình thực tế tai địa phương 1.3 Kết qua khao sát thực trang GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, dựa vào cộng đồng cho thấy rằng: công tác GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, t ỉnh Phú Yên, dựa vào cộng đồng, chưa có nhiều ho at đ ộng mơi, sáng tao hiệu qua đê thu hút đoàn viên, niên, học sinh tham gia 1.4 Đê tổ chức tốt hoat động tham quan đáp ứng yêu cầu GD GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, dựa vào cộng đồng mang lai hiệu qua cao, cần th ực 75 tốt biện pháp mang tinh c ấp thiết có kh a thi phù hợp vơi Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Các bi ện pháp nêu trên, dựa nguyên tắc tiếp cận dựa mong muốn phù hợp vơi đặc điêm cua cộng đồng nơi đoàn viên, niên sinh sống Các quan ban, ngành chức có liên quan tập trung thê chế ATGT; xây dựng văn hóa giao thơng cho toàn xã hội; nâng cao hiệu lực thực thi pháp lu ật v ề tr ật tự ATGT; đẩy manh ứng dụng khoa học công ngh ệ nh ằm nâng cao hiệu lực, hiệu qua công tác quan lý, điều hành giao giao thông thường xuyên tuần tra kiêm soát, xử lý vi pham trật tự ATGT;thường xuyên hỗ trợ, cấp phát tài liệu công tác ATGT cho c ấp Đoàn toàn thành phố, giơi thiệu mơ hình đam bao tr ật tự ATGT hiệu qua toàn quốc đê học tập nhân rộng Đê làm tốt công tác GD ý thức Pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, dựa vào cộng đồng, Đồn Thanh niên cấp Đoàn trường THPT c ần chu 76 động công tác phối hợp vơi ban, ngành chức cua địa phương việc thường xuyên tổ chức hoat động nhằm thay đổi ý thức pháp luật ATGT văn hóa giao thơng cho đồn viên S ự ch ỉ đ ao k ịp thời cua cấp uy Đang tiền đề đê Đoàn Thanh niên cấp đẩy manh việc tham mưu cho c ấp uy đam nhận thực cơng trình, phần việc niên có ý nghĩa đê thu hút hưởng ứng tham gia c ua đoàn viên công tác GD ý thức Pháp lu ật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT ngày phát triên 77 Hỗ trợ kinh phi hoat động hàng năm cho Đoàn niên cấp Đoàn tr ường THPT địa bàn thành phố đê thực công tác tuyên truy ền tổ chức hoat động ATGT Tập huấn cho đoàn viên cán Đoàn trường xây dựng mơ hình GD ý thức Pháp luật ATGT đường theo tiếp cận cộng đồng Cần hỗ trợ triên khai thi điêm mơ hình ATGT như: “Cổng trương ATGT”, “Đơi niên xung kích đảm bảo trật tư ATGT, “Đôi sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nan giao thông” đên địa bàn… đê học tập, rút kinh nghiệm nhân rộng Làm tốt công tác tham mưu vơi lãnh đ ao nhà trường đê tổ chức triên khai hoat động tham gia đam bao trật tự an toàn giao thong đoàn viên, HS Phối hợp chặt che vơi ban, ngành tai địa phương công tác GD ý thức Pháp luật ATGT văn hóa giao thong cho toàn cộng đồng 78 Chu động xây dựng mục tiêu, kế hoach hoat động huy động kinh phi việc tổ chức ho at động GD ý thức Pháp luật ATGT văn hóa giao thơng cho đồn viên, HS nhà trường Tổ chức thực hoat động phù hợp vơi điều kiện nhà trường địa phương, đáp ứng mong muốn cua đoàn viên, HS./ 79 ... Phú Yên dựa vào cộng đồng phải thực dựa hoàn cảnh cụ thể địa phương Các biện pháp GD ý thức pháp luật ATGT đường cho đồn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng phải dựa. .. Biện pháp GD ý thức chấp hành luật giao thơng đường cho đồn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng - Nhóm biện pháp Nâng cao nguồn lực đảm bảo cho việc giáo dục ý. .. lý luận thực trạng việc GD ý thức pháp luật ATGT đường cho đoàn viên trường THPT Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng, nhằm đảm bảo đoàn viên tham gia cách đầy đủ vào hoạt động tuy n
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ CHO đoàn VIÊN các TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ TUY hòa, TỈNH PHÚ yên dựa vào CỘNG ĐỒNG , BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ CHO đoàn VIÊN các TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ TUY hòa, TỈNH PHÚ yên dựa vào CỘNG ĐỒNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay