BIỆN PHÁP GIÁO dục hòa NHẬP TRẺ tự kỷ tại TRƯỜNG mầm NON TRÊN địa bàn QUẬN DƯƠNG KINH, hải PHÒNG

40 7 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ TỰ KỶ TẠI TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN DƯƠNG KINH, HẢI PHÒNG - Nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp - Đảm bảo mục tiêu giáo dục mầm non Giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ dựa vào cộng đồng trước tiên phải đảm bảo mục tiêu giáo dục mầm non hướng tới đáp ứng phù hợp với đặc điểm phát triển nhu cầu trẻ giai đoạn Sự chăm sóc giáo dục trẻ phải nằm khối thống nhất, bổ sung, hồn thiện lẫn góp phần đặt sở tảng ban đầu cho việc hình thành phẩm chất nhân cách trẻ Khi xây dựng mục tiêu cụ thể cho trẻ tự kỷ, cần thiết kế nội dung phù hợp, tránh đặt mục tiêu cao thấp so với khả học hỏi trẻ - Đảm bảo tính tồn diện Giáo dục trẻ tự kỷ tương tự giáo dục trẻ bình thường, cần phải thực để đảm bảo trẻ phát triển toàn diện lĩnh vực: thể chất, vận động, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, cá nhân – xã hội Trong trình giáo dục, giáo viên cần có kỹ quan sát để phát điểm mạnh, điểm yếu khơi gợi tiềm học hỏi trẻ - Đảm bảo tính phù hợp Mỗi trẻ tự kỷ có biểu rối loạn khác nên cần xem xét kỹ đặc điểm, khả trẻ thời điểm để có kế hoạch giáo dục phù hợp Mỗi trẻ theo chiến lược giáo dục hỗ trợ riêng biệt, khơng thể áp dụng chương trình chung cho tất trẻ Ở trẻ Tự kỷ thường có rối loạn hành vi (hành vi định hình) xuất thời gian ngắn thay hành vi hay biểu khác, giáo viên cần quan sát, ghi nhận để thiết kế chương trình GDHN phù hợp với trẻ - Bảo đảm tính khả thi Các biện pháp áp dụng để nâng cao hiệu GDHN cho trẻ TK dựa vào cộng đồng trường mầm non quận Dương Kinh phải phù hợp với trẻ TK, với tình hình, đặc điểm quận trường mầm non quận lực lượng cộng đồng tham gia vào trình Các giải pháp đưa phải xuất phát từ thực tiễn, có sở khoa học sở thực tiễn rõ ràng Biện pháp phải đồng thuận lãnh đạo địa phương, phù hợp với mục tiêu sách giáo dục địa phương, phù hợp với điều kiện sở vật, kinh tế thời gian trường MN gia đình trẻ Ngồi ra, biện pháp đưa đánh giá kiểm chứng hiệu để nhân rộng phạm vi tất trường MN địa bàn Quận Dương Kinh - Một số biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ dựa vào cộng đồng - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, lãnh đạo địa phương, người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng lợi ích giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ dựa vào cộng đồng Mục tiêu Cán bộ, giáo viên trường MN, lãnh đạo địa phương, người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng hiểu vai trò lợi ích GDHN cho TTK dựa vào cộng đồng, từ có quan tâm có hành động cụ thể để nâng cao chất lượng GDHN cho TTK dựa vào cộng đồng Cách tiến hành Nội dung vai trò lợi ích GDHN cho TTK dựa vào cộng đồng tuyên truyền cho nhóm giáo dục, chăm sóc hỗ trợ TTK thơng qua hình thức sau: Đối với cán bộ, giáo viên trường MN: - Tuyên truyền buổi tập huấn, đào tạo chuyên môn GDHN thực PGD - Lồng ghép buổi họp đặt mục tiêu triển khai nhiệm vụ năm học nhà trường - Lồng ghép buổi sinh hoạt/họp chuyên môn hàng tháng nhà trường Đối với gia đình cộng đồng - Tuyên truyền thông qua tài liệu phát tay, tài liệu truyền thông mạng lưới hỗ trợ TTK Mạng lưới thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn chủ đề TTK miễn phí cho gia đình - Khyến khích cha mẹ tham gia CLB hỗ trợ TTK - Tuyên truyền thông qua buổi sinh hoạt CLB sẵn có địa phương “gia đình hạnh phúc”, “CLB cha mẹ ni giỏi” Điều kiện khả thi - Có đội ngũ tuyên truyền viên có kiến thức TTK GDHN cho TTK Trong trường học, tuyên truyền viên lãnh đạo PGD cán chuyên môn PGD Tại cộng đồng, tuyên truyền viên cha mẹ mạng lưới hỗ trợ TTK cán HPN, cán y tế phường - Có thời gian tổ chức buổi tuyên truyền Giáo viên, cha mẹ trẻ người dân cộng đồng bận rộn, thường khó tham gia vào ngày làm việc hành chính, vậy, nên tổ chức vào ngày cuối tuần, ngày nghỉ lồng ghép hoạt động có sẵn trường học, cộng đồng - Có phương tiện, địa điểm tuyên truyền: sử dụng phương tiện, trang thiết bị sẵn có trường học cộng đồng (hội trường trường học, nhà văn hóa phường, …) 3- Nâng cao lực cho giáo viên, cán quản lí giáo dục, lãnh đạo địa phương, người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng trẻ tự kỷ giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ - Nâng cao lực cho giáo viên, cán quản lí giáo dục Mục tiêu Tăng cường kiến thức, kỹ năng, thay đổi thái độ giáo viên cán quản lí giáo dục thực GDHN dựa vào cộng đồng Giáo viên hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, áp dụng kiến thức kỹ làm việc với trẻ tự kỷ để GDHN cho trẻ tự kỷ đạt chất lượng, trẻ TK học hỏi, tiến hòa nhập trường học cộng đồng Nội dung cách thức thực - Xác định lực xây dựng lộ trình nâng cao lực cho giáo viên trực tiếp phụ trách giáo dục cho trẻ TK Để giáo viên dạy GDHN hiệu cho trẻ tự kỷ, giáo viên cần trang bị kiến thức, kỹ GDHN sau: • Kiến thức GDHN cho trẻ TK • Kiến thức TTK • Kỹ thiết kế giảng hiệu cho TTK • Kỹ lập kế hoạch GDCN • Kỹ đánh giá xác định nhu cầu TTK • Kỹ quản lí hành vi TTK • Kỹ hỗ trợ dạy cá nhân cho TTK • Kỹ tư vấn cho gia đình TTK - Cán quản lí giáo dục (Phòng GD-ĐT, lãnh đạo trường MN) cần biểu dương, khen thưởng giáo viên phụ trách dạy trẻ TK tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao thực GDHN hiệu cho TTK Bên cạnh đó, đội ngũ cán quản lí giáo dục cần tăng cường công tác giám sát hỗ trợ suốt trình thực GDHN GV nhà trường hình thức: • Dự GDHN tiết giáo dục cá nhân • Tổ chức họp/hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hàng tháng/quý/năm học • Mời chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng giáo viên đánh giá trẻ Điều kiện khả thi - Có kinh phí tổ chức tập huấn nâng cao lực cho giáo viên Trường hợp khơng đủ kinh phí tập huấn cho tất giáo viên, lựa chọn hình thức tập huấn cho giáo viên nguồn (TOT), sau đó, giáo viên nguồn tập huấn lại cho giáo viên khác trường - Thời gian phù hợp: Vào dịp hè lồng ghép buổi sinh hoạt chun mơn - Có góc giáo dục cá nhân cho trẻ TK trường: Góc GDCN thiết lập phòng chức phòng khiếu, với đồ dùng dạy lớp trang bị thêm số dụng cụ dạy chuyên biệt - Hướng dẫn, tập huấn cho người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng Mục tiêu Tăng cường kiến thức, kỹ năng, thay đổi thái độ người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng thực GDHN TTK dựa vào cộng đồng, từ phối hợp với trường học nhằm nâng cao chất lượng GDHN cho TTK Nội dung cách thức thực Đối với gia đình Gia đình sát cánh hỗ trợ TTK suốt hành trình trẻ Vì vậy, thành viên gia đình, đặc biệt cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần xác định vai trò quan trọng, chủ yếu giáo dục TTK Cần loại bỏ tâm lý tự ti, xấu hổ bị tự kỷ, cần chấp nhận tình trạng để giúp học hỏi Việc hướng dẫn giáo dục trẻ cộng đồng thực lúc, nơi Cha mẹ người chăm sóc trẻ cần trang bị kiến thức, kỹ sau để trợ giúp, hướng dẫn cho trẻ: • Kiến thức, kỹ sàng lọc phát sớm TTK • Kỹ lập kế hoạch • Kỹ hỗ trợ trẻ nhà • Kỹ quản lí hành vi • Kỹ can thiệp ngơn ngữ, lời nói • Kỹ tìm kiếm hỗ trợ cho trẻ Cha mẹ cần chủ động tham gia vào mạng lưới hỗ trợ gia đình trẻ em TK để có điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ gia đình khác - Thay đổi nhận thức phụ huynh Nhận thức trẻ tự kỷ phụ huynh tăng lên từ 13% đến 40%; nhận thức giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ tăng lên tự 20% đến 50%; nhận thức vai trò cộng đồng giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ tăng lên từ 33% lên đến 50% Từ thay đổi nhận thức giáo viên, phụ huynh thông qua buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền, cải thiện điều kiện giáo dục giúp nâng cao hiệu GDHN cho trẻ tự kỷ trường mầm mon Chúng quan sát đánh giá thay đổi TTK sau áp dụng biện pháp nêu chương Đó trẻ Nguyễn Vũ Anh Kh (lớp 5T) Đỗ Thị Minh Ph (lớp 4T) Thời gian thí điểm giải pháp tháng Chúng sử dụng công cụ đo bảng kiểm phát triển trẻ ASQ-3 để đánh giá thay đổi trẻ sau tháng can thiệp Các biện pháp thực Anh Kh Minh Ph tháng sau: • Tổ chức hướng dẫn cho gia đình giáo viên dạy TTK kiến thức, kỹ dạy trẻ tự kỷ • Đánh giá trước sau can thiệp chuyên gia (TT Tâm Phúc) Dựa vào kết đánh giá, giáo viên lập kế hoạch GDHN phù hợp với trẻ • Ngồi GDHN trẻ bình thường, Khoa tham gia học chuyên biệt với giáo viên chuyên biệt phòng học riêng (góc GDCN) • Giáo viên dạy hòa nhập kết hợp với giáo viên can thiệp cá nhân gia đình giáo dục, hỗ trợ trẻ theo mục tiêu thiết lập • Gia đình đảm bảo ngày dành 1h để dạy trẻ nhà theo chương trình chun gia hướng dẫn • Ghi chép lại thay đổi, kết học ngày trẻ • Dạy trẻ lúc, nơi, làm mẫu, bẻ nhỏ kỹ để dạy trẻ • Lập hồ sơ GDHN cho trẻ Hồ sơ chuyển tiếp trẻ chuyển lớp • Tổ chức họp hàng tháng giáo viên, chuyên gia/giáo viên chuyên biệt gia đình trẻ để trao đổi thay đổi, chia sẻ khó khăn q trình dạy trẻ, chia sẻ kinh nghiệm - Trường hợp với Nguyễn Vũ Anh Kh (nam) Tháng 12/2017 • Tất điểm trẻ ngưỡng • Trẻ hay nói nhiều từ vơ nghĩa • Trẻ hay ăn vạ, thờ ơ, giao tiếp mắt • Khơng chịu thực u cầu lời Thường phải nhắc nhắc lại làm mẫu trẻ thực • Khơng biết tự xúc ăn, vệ sinh phải hỗ trợ • Chưa gọi tên đồ vật gia đình, hình dạng, chữ số • Trẻ có khả hiểu ngơn ngữ lời nói người khác Tháng 3/2018 • Điểm đánh giá lĩnh vực nhẹ sau can thiệp Một số lĩnh vực có điểm ngưỡng có biến chuyển theo hướng tích cực • Hành vi ăn vạ giảm hẳn; nói rõ từ đơn có chủ ý • Cháu chơi thói quen thích chơi tơ chưa có chuyển biến • Khả giao tiếp xã hội chưa có thay đổi Ngơn ngữ có tiến cháu nói câu đơn theo cơ, nói tên đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu giáo viên • Cháu tham gia chơi bạn chưa nhiều, khả giao tiếp hạn chế chưa có nhiều tiến Nguyễn Vũ Anh Kh.: 29/09/2012 (Lớp 5T) : Có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng - Dữ liệu cháu Nguyễn Vũ Anh Kh Hạng mục 12/2017 03/2018 Điểm Giá trị Điểm Giá trị đánh ngưỡng đánh ngưỡng giá giá Giao tiếp 20 33.19 25 33.19 Vận động thô 30 31.28 40 31.28 Vận động tinh 20 26.54 30 26.54 Giải vấn đề 29.99 30 29.99 Cá nhân - xã hội 10 39.07 45 39.07 - Trường hợp với Đỗ Thị Minh Ph (Nữ) Tháng 12/2017 • Minh Phương chậm chễ lĩnh vực; nhận thức cá nhân xã hội Lĩnh vực vận động thô vận động tinh mức ranh giới Đặc biệt lĩnh vực giao tiếp cháu mức thấp • Nói số từ đơn, hiểu lời nói đơn giản, khơng diễn đạt , nói theo cơ, có giao tiếp mắt mắt, Hay nhại lời • Chưa biết tự phục vụ: rửa tay, lấy đồ ăn • Chưa tự trả lời thông tin thân; chưa nhận biết màu sắc, kích thước, số Đỗ Thị Minh Ph.: 6/05/2013 (lớp 4T) Có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ mức độ nhẹ - Trường hợp Ph 12/2017 03/2018 Điểm Giá trị Điểm Giá trị đánh giá ngưỡn đánh ngưỡng g giá 25 31.85 35 33.19 thân 40 35.18 50 31.28 Vận động tinh 20 17.32 30 26.54 Giải vấn đề 25 28.12 35 29.99 Cá nhân - xã hội 30 32.33 45 39.07 Hạng mục Giao tiếp Vận động tồn Tháng 3/2018 • Điểm số lĩnh vực tăng ngưỡng • Vốn từ phong phú hơn, trẻ nói số câu đơn giản • Trẻ hợp tác, vui vẻ với • Chơi nhóm bạn hướng dẫn Bắt chước múa • Nhận biết màu: Đen, Trắng, Đỏ • Nhận biết hình vng, tròn, tam giác • Gọi tên số đồ vật Chúng tơi đề xuất biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ trường Mầm non địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng: Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, lãnh đạo địa phương, người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng lợi ích giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ dựa vào cộng đồng Biện pháp 2: Nâng cao lực cho giáo viên, cán quản lí giáo dục, lãnh đạo địa phương, người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng trẻ tự kỷ giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ Biện pháp 3: Thực hoạt động vận động sách cho trẻ Tự kỷ trường học cộng đồng Biện pháp 4: Cải thiện điều kiện giáo dục hòa nhập trường học cho Trẻ tự kỷ Biện pháp 5: Thường xuyên kiểm tra phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng GDHN cho TTk Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi bốn biện pháp cho thấy nhận thức, thái độ giáo viên, cha mẹ TTK, cán quản lí giáo dục lãnh đạo địa phương GDHN cho TTK có thay đổi tích cực Công tác tổ chức thực GDHN cho TTK dựa vào cộng đồng hiệu Như năm biện pháp đưa khả thi có hiệu Điều cho thấy biện pháp đề xuất khả thi sử dụng để giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ trường Mầm non địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng./ Việc nghiên cứu giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ trường Mầm non dựa vào cộng đồng địa bàn cấp quận cần thiết xã hội đại Tự kỷ loại khuyết tật phát triển tồn suốt đời, thường thể ba năm đầu đời Tự kỷ rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến chức hoạt động não gây nên, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em người lớn nhiều quốc gia khơng phân biệt giới tính, chủng tộc điều kiện kinh tế - xã hội Đặc điểm khó khăn tương tác xã hội, vấn đề giao tiếp lời nói khơng lời nói, có hành vi, sở thích hoạt động lặp lặp lại hạn hẹp Tự kỷ chữa khỏi được, can thiệp từ sớm giúp trẻ tự kỷ có tiên lượng tốt hòa nhập cộng đồng tùy vào mức độ nặng nhẹ Để giúp giáo dục điều trị cho trẻ tự kỷ cần kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, nhiều chuyên gia phối hợp can thiệp đó, trẻ tự kỷ cần giáo dục hòa nhập Giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ dựa vào cộng đồng tổ chức giáo dục cho trẻ tự kỷ có hội bình đẳng tiếp nhận dịch vụ giáo dục với hỗ trợ cần thiết lớp học phù hợp trường nơi trẻ học với bạn trang lứa nơi trẻ sinh sống nhằm cải thiện khó khăn, giúp trẻ hòa nhập với cộng đồng theo khả trẻ nhờ kết hợp trường mầm non với lực lượng xã hội cộng đồng Nội dung giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ dựa vào cộng đồng là: Kỹ ngơn ngữ - giao tiếp; tập thói quen học tập thơng qua vui chơi; tập luyện thói quen vệ sinh chăm sóc thân; hoạt động thể lực; kỹ sinh hoạt hàng ngày Giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ dựa vào cộng đồng trường mầm non diễn hình thức: Hình thức thứ nhất: Trẻ học GDHN trường MN mà khơng có thêm hỗ trợ Hình thức thứ hai: Trẻ học GDHN trường MN can thiệp cá nhân trường giáo viên có chun mơn chun gia tự kỷ góc giáo dục cá nhân Hình thức thứ ba: Trẻ học GDHN trường MN GDCN nhà TTCB chuyên gia TK giáo viên chuyên biệt Hình thức thứ tư: Trẻ học GDHN trường MN GDCN trường học gia đình TTCB Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc giáo dục hòa nhập dựa vào cộng đồng cho trẻ tự kỷ: Nhận thức, tâm lý phụ huynh, giáo viên mầm non cộng đồng; gia đình; nhà trường; mức độ khó khăn trẻ Các yếu tố khách quan là: Hệ thống sách, quy định; hồn cảnh kinh tế gia đình; kỳ thị người xung quanh - Về thực trạng Đề tài thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ trường MN địa bàn Quận Dương Kinh bước đầu có quan tâm chưa hiệu thiếu hiểu biết, yếu kỹ thiếu điều kiện hỗ trợ giáo dục trẻ tự kỷ nhà trường, gia đình nhóm đồn thể cộng đồng Có chứng cụ thể để chứng minh giáo dục hòa nhập dựa vào cộng đồng mang lại hiệu thay đổi tích cực cho trẻ tự kỷ gia đình trẻ Trong trình GDHN cho trẻ tự kỷ, cần có quan tâm phối hợp gia đình ban ngành, đồn thể, tổ chức xã hội để phát huy tối đa tiềm khả học hỏi trẻ tự kỷ, giúp em hòa nhập trường học cộng đồng thuận lợi 1.3 Chúng đề xuất biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ trường Mầm non địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng Khảo nghiệm cho thấy biện pháp có tính cần thiết khả thi cao Như biện pháp sử dụng để giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ trường Mầm non địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng Đồng thời tài liệu tham khảo cho trường mầm non có hồn cảnh tương đồng thành phố Hải Phòng giáo dục hòa nhập cho trẻ Tự kỷ - Khuyến nghị -Đối với Phòng giáo dục Quận trường Mầm non địa bàn Quận: • Áp dụng biện pháp thí điểm đề tài nghiên cứu GDHN với trẻ Tự kỷ địa bàn trường địa bàn Quận nhằm đảm bảo trở thành mô hình với đầy đủ thành tố điều kiện thực • Xây dựng quy trình GDHN trẻ Tự kỷ trường MN hướng dẫn trường thực • Xây dựng văn thực cơng tác GDHN theo năm học địa bàn Quận Văn tài liệu hướng dẫn thực công tác GDHN cấp Quận xây dựng nhà giáo dục đặc biệt chấp thuận ban hành Ủy ban Nhân dân Quận PGD Quận • Thực hội thảo định kì trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm GDHN trẻ tự kỷ nhằm nêu nên khó khăn, học kinh nghiệm đơn vị, giáo viên phụ huynh trẻ tự kỷ phụ huynh trẻ bình thường; • Chia sẻ tài liệu, chuyên môn thông qua website phòng giáo dục với chuyên mục riêng về: Giáo dục đặc biệt; • Vận động, hướng dẫn hỗ trợ trường để thành lập vận hành, giám sát, hỗ trợ nhóm/câu lạc cha mẹ có Tự kỷ dạy hòa nhập trường; • Vận động nhà trường linh hoạt sử dụng phần xã hội hóa để động viên, khích lệ giáo viên -Khuyến nghị với Chính quyền Địa phương • Thực sách hỗ trợ cho giáo viên thực cơng tác GDHN trường phổ thơng nói chung cấp học Mầm non nói riêng • Biên chế cán chuyên trách công tác GDHN nhà trường, trường đơng trẻ có Khuyết tật/Tự kỷ, đặc biệt cần có giáo viên chuyên biệt dạy trẻ phòng hỗ trợ giáo dục cá nhân • Mở rộng dịch vụ hỗ trợ trẻ dựa vào cộng đồng kết nối dịch vụ với giáo dục nhà trường -Khuyến nghị với gia đình trẻ Tự kỷ • Tích cực tổ chức hoạt động chơi học cho trẻ, tạo môi trường gần gũi thân thiện để trẻ dễ dàng hòa nhập • Liên kết giới thiệu thông tin, kiến thức với phụ huynh mới, tạo cầu nối trẻ - trẻ, phụ huynh – phụ huynh cộng đồng • Nhóm phụ huynh cần liên kết có kết nối để chia sẻ tìm tiếng nói chung cách dạy con, định hướng bước vào giai đoạn nhằm đem tới điều tốt đẹp đến cho • Tích cực hướng dẫn hỗ trợ nhà theo hướng dẫn giáo viên/chuyên gia trước thường xuyên có bám sát với hoạt động Khi có thắc mắc trình phát triển hay khó khăn trình hướng dẫn dạy liên hệ người có chun mơn mạng lưới hỗ trợ trẻ tự kỷ cộng đồng • Tìm nguồn hỗ trợ sở hỗ trợ cho phù hợp với sau tư vấn gợi ý từ giáo viên chuyên gia ... lí giáo dục, lãnh đạo địa phương, người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng trẻ tự kỷ giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ Thực hoạt động vận động 221 35 sách cho trẻ Tự kỷ (85) (13) (2) giáo dục hòa nhập. .. thời gian trường MN gia đình trẻ Ngồi ra, biện pháp đưa đánh giá kiểm chứng hiệu để nhân rộng phạm vi tất trường MN địa bàn Quận Dương Kinh - Một số biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ dựa... cho giáo viên, cán quản lí giáo dục, lãnh đạo địa phương, người chăm sóc trẻ người dân cộng đồng trẻ tự kỷ giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ - Nâng cao lực cho giáo viên, cán quản lí giáo dục Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục hòa NHẬP TRẺ tự kỷ tại TRƯỜNG mầm NON TRÊN địa bàn QUẬN DƯƠNG KINH, hải PHÒNG , BIỆN PHÁP GIÁO dục hòa NHẬP TRẺ tự kỷ tại TRƯỜNG mầm NON TRÊN địa bàn QUẬN DƯƠNG KINH, hải PHÒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay