BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG với lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục đạo đức CHO học SINH các TRƯỜNG THCS HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

52 1 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:21

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VỚI LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Định hướng phát triển giáo dục huyện Kiến Thụy So với địa phương thành phố, Kiến Thụy huyện nhiều khó khăn, khơng có trường chun, lớp chọn Song, năm qua nhờ quan tâm cấp ủy Đảng, quyền địa phương nỗ lực cố gắng hệ thầy giáo, cô giáo phong trào giáo dục huyện đạt kết rõ rệt nhiều lĩnh vực, chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi, bước đưa ngành giáo dục Kiến Thụy phát triển Qua tìm hiểu thực tế chúng tơi biết, năm qua, huyện dành quan tâm cho giáo dục đào tạo Đảng quyền nhân dân huyện ln nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò giáo dục đào tạo, việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Trong chương trình cơng tác tháng, quý, năm, Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, đạo cấp uỷ Đảng, quyền, ban ngành, đoàn thể nhân dân, nhà trường, thầy, cô giáo, ngành giáo dục đào tạo không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện Để làm tốt cơng tác giáo dục đòi hỏi nhà trường, địa phương cần có tâm cao, có cách làm phù hợp Để nâng cao chất lượng, trình giảng dạy, thầy cô quan tâm, phát học sinh có khiếu mơn giảng dạy có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Các trường, thầy giáo, cô giáo chủ động đổi phương pháp giảng dạy, tâm huyết với nghề, liền với kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh; lấy kết học tập, rèn luyện học sinh quan trọng để phân loại đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng cán quản lý, giáo viên nhà trường Huyện trọng đạo đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục Qua đó, góp phần tăng cường sở vật chất cho giáo dục, làm cho người xã hội có nhận thức đúng, tham gia vào hoạt động giáo dục nhà trường, quan tâm đến việc học hành em việc làm cụ thể thiết thực, hiệu Hầu hết trường học làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nên tranh thủ đầu tư xã hội vào tu sửa, xây cơng trình, khn viên, bồn hoa, cảnh, tạo môi trường giáo dục thân thiện Để khuyến khích, động viên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, huyện tổ chức khen thưởng học sinh thầy, giáo có học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi thành phố quốc gia Đến nay, hầu hết xã, thị trấn, thơn, khu dân cư, dòng họ, đồn thể…có quỹ khuyến học Sự quan tâm chăm lo kịp thời, thường xuyên giáo dục đào tạo cấp uỷ Đảng, quyền, đồn thể, tổ chức xã hội toàn thể nhân dân huyện thời gian qua trở thành phong trào, phát triển ngày sâu rộng Là động lực cổ vũ, động viên khích lệ hệ thầy, trò huyện nhà tiếp tục giành kết cao hơn, xứng đáng với truyền thống quê hương Kiến Thụy anh hùng Với thành tích đạt được, Giáo dục Kiến Thụy thực có bước đột phá mạnh mẽ Sự phát triển bền vững có chiều sâu góp phần vào nghiệp phát triển giáo dục huyện nhà thành phố, xứng đáng với truyền thống quê hương Kiến Thụy anh hùng Căn tình hình KT - XH huyện, thực Nghị huyện xây dựng định hướng phát triển Giáo dục phổ thông, mầm non mục tiêu ngành GD&ĐT huyện Kiến Thụy đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 thể là: - Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa Phát triển giáo dục phổ thông mầm non gắn kết chặt chẽ với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng huyện nhà ngày văn minh, đại - Xây dựng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng Đổi mạnh mẽ phương pháp nội dung đào tạo trường khoa sư phạm; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL giáo dục tất cấp học, bậc học đủ số lượng, đồng cấu, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ - Huy động toàn xã hội chăm lo nghiệp giáo dục phát triển giáo dục đào tạo công xã hội giáo dục đào tạo Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục mầm non, phổ thơng Phối hợp chặt chẽ nhà trường-gia đình-xã hội, xây dựng mơ hình giáo dục mở, mơi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, thúc đẩy phát triển toàn diện học sinh - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống văn hoá, lực sáng tạo kỹ thực hành; trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài - Phát triển đa dạng hóa loại hình trường, lớp Quan tâm phát triển giáo dục toàn diện; tăng cường giáo dục cộng đồng, trọng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; khuyến khích phát triển loại hình giáo dục đào tạo ngồi cơng lập - Ngun tắc đề xuất biện pháp Việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS đòi hỏi phải tiến hành cách đồng từ nhà trường, gia đình xã hội, phải thực nhiều hình thức khác thông qua việc dạy học môn học, giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho hệ trẻ trách nhiệm tất lực lượng xã hội tham gia vào trình giáo dục Nhằm đào tạo hệ trẻ có phát triển nhân cách lành mạnh, có tri thức, có sức khoẻ để kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, giữ vững phẩm chất nhân cách đạo đức người Việt Nam Để có biện pháp phối hợp nhà trường với cộng đồng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS đạt hiệu cao cần phải đảm bảo số nguyên tắc sau: - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Tính khả thi yếu tố quan trọng để đánh giá tính hiệu biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đưa Để đảm bảo tính khả thi đòi hỏi sáng tạo khơng ngừng, giúp cho việc áp dụng biện pháp vào thực tiễn cách thuận lợi, có hiệu thiết thực Các biện pháp đề xuất cần dựa sở chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn hoạt động phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Tính khả thi u cầu biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinhTHCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phải xây dựng theo quy trình, đảm bảo tính xác, khoa học, phù hợp đối tượng, điều kiện thực tế địa phương để chắn thực thực thành công Để đảm bảo tính khả thi biện pháp cần tránh đưa biện pháp xa rời thực tiễn, tránh áp đặt ý kiến chủ quan, phải vào tình hình cụ thể, vào mục tiêu cụ thể nhà trường để tiến hành đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng Các biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phải tạo đồng bộ, quán, tránh chồng chéo cách thức tổ chức thực Việc thực biện pháp phát huy tính hệ thống, đảm bảo thực có hiệu mục tiêu đề Mỗi biện pháp mắt xích chuỗi hệ thống, có mối quan hệ chặt chẽ hỗ trợ để tạo nên tính đồng hiệu cho công tác phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Nguyên tắc phối hợp lực lượng xã hội Việc phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng tạo mối quan hệ chặt chẽ, thống lực lượng xã hội Vì vậy, ngun tắc đòi hỏi biện pháp đề xuất phải phù hợp, triển khai thực đồng bộ, đem lại hiệu thiết thực việc nâng cao nhận thức cấp, ngành, tổ chức, cá nhân công tác phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS; đổi mới, hoàn thiện nội dung, biện pháp, hình thức phối hợp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Ngun tắc phù hợp với tình hình địa phương Nguyên tắc xuất phát từ thực tiễn giáo dục đạo đức phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Các biện pháp phải thể cụ thể hoá đường lối, chủ trương giáo dục Đảng Nhà nước, phù hợp với chế định giáo dục ngành tình hình địa phương Muốn phải xác định định hướng chiến lược phát triển giáo dục nay, biện pháp phải cụ thể để thực chiến lược giáo dục việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường yếu tố bản, trọng tâm cần tập trung giải Các biện pháp phối hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS đòi hỏi nhà trường phải tìm biện pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương Tính thực tiễn biện pháp đòi hỏi phải tìm biện pháp phối hợp phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực), môi trường nhà trường THCS lực lượng xã hội, sở đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh - Các biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở - Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho lực lượng xã hội tầm quan trọng việc phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở - Đánh giá mức độ cần thiết theo mức độ: Cần thiết, bình thường khơng cần thiết - Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất theo mức độ: khả thi, bình thường không khả thi + Cần thiết, khả thi: điểm + Bình thường: điểm + Khơng cần thiết, khơng khả thi: điểm - Kết khảo nghiệm - Mức độ cần thiết biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trườngTrung học sở địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Mức độ cần thiết biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Mức độ cần thiết T Biện pháp Cần thiết Bình Khơng ĐT Th T thường cần B thiết S % L S % L S ứ bậ c % L Nâng cao nhận thức cho lực lượng xã hội tầm quan trọng việc phối hợp nhà trường với 76 95 0 2,95 0 2,87 lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh THCS Xây dựng kế hoạch, 70 87,5 10 12,5 nội dung, chương trình phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh Huy động tham gia lực lượng xã hội giáo 67 83,7 13 16,2 0 2,84 0 2,78 0 2,76 dục đạo đức cho học sinh THCS Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật, tạo môi trường sư phạm 63 78,7 17 21,2 5 lành mạnh nguồn kinh phí hoạt động Thực thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp với lực 61 76,2 19 23,7 5 lượng xã hội giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Xây dựng hoàn thiện chế phối hợp lực lượng xã hội giáo dục 75 93,7 5 6,25 0 2,94 đạo đức cho học sinh trường THCS Tổng = 80 Kết tham gia ý kiến cán quản lý, giáo viên chuyên gia cho thấy việc đánh giá tính cần thiết biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh có mức độ cần thiết cao Điểm trung bình bình quân biện pháp 2,85 đạt mức phù hợp hiệu Có biện pháp biện pháp đánh giá có tính cần thiết cao X = 2,95, X = 2,94 biện pháp khảo sát Tuy nhiên biện pháp không chênh lệch nhiều, mức độ đánh giá tốt, điều cho thấy khách thể khảo sát nhận thức cần thiết biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Kết nghiên cứu bảng 3.1 minh họa qua biểu đồ sau: - Mức độ cần thiết biện pháp nâng cao hiệu phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Tính khả thi biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trườngTrung học sở địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Tính khả thi biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Tính khả thi T Biện pháp Khả thi T S % Bình Khơng ĐT Thứ thường khả thi B bậc S S % % L Nâng cao L L nhận thức cho lực lượng xã hội tầm quan trọng 76 95 3,75 1,2 2,94 việc phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh THCS Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình phối hợp nhà trường với 74 92,5 lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh Huy động tham gia lực lượng 7,5 0 2,93 3 xã hội giáo 71 88,7 8,75 2,5 2,86 dục đạo đức cho 5 học sinh THCS Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật, tạo 2,9 phối hợp với 69 86,2 11,2 2,5 2,83 5 lực lượng xã hội môi trường sư 73 91,2 7,5 1,2 5 phạm lành mạnh nguồn kinh phí hoạt động Thực thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Xây dựng hoàn thiện chế phối hợp lực 77 96,2 3,75 0 2,96 lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Qua bảng tổng hợp kết đánh giá khách thể tính khả thi biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng bảng 3.2 cho thấy: Các biện pháp đánh giá có tính khả thi cao “Biện pháp: Xây dựng hoàn thiện chế phối hợp lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS” có điểm trung bình X= 2,96 “Biện pháp: Nâng cao nhận thức cho lực lượng xã hội tầm quan trọng việc phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh THCS” có điểm trung bình X= 2,94 Biện pháp “Thực thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức học sinh trường THCS” có điểm trung bình X = 2,83 đánh giá mức độ khả thi thấp biện pháp đưa Như vậy, qua khảo sát thăm dò ý kiến ta thấy tất biện pháp tán thành nhận định có tính khả thi, mức độ trung bình đánh giá cao từ 2,83 đến 2,96, chứng tỏ biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội đề xuất có tính khả thi tương đối cao Giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS giai đoạn cần thiết, có vai trò vơ quan trọng việc hình thành, phát triển nhân cách cho hệ trẻ giai đoạn Việc phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh cần phải thực nhiều nội dung, hình thức, phương pháp khác nhau, để mang lại hiệu mong muốn Trong điều kiện nay, việc phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh THCS cần phải tổ chức theo hình thức như: hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức thi, thông tin tuyên truyền, sinh hoạt tập thể Trên sở phải thực số biện pháp như: đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức giáo dục tổ chức quản lý Đồng thời việc tổ chức hoạt động phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh, đòi hỏi điều kiện định, để đảm bảo cho họat động tiến hành có hiệu Đó yêu cầu nội dung, chương trình, đội ngũ giáo viên sở vật chất Đây điều kiện vừa mang tính chất vừa có tính chất cấp bách, mà nội dung hoạt động giáo dục đạo đức đưa vào kế hoạch, chương trình dạy học nhà trường Dựa kết nghiên cứu lí luận thực tiễn đề tài, đồng thời vào định hướng Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT quyền địa phương cơng tác phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS; đề xuất 06 biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Kết khảo nghiệm khẳng định tính đắn biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng mà chúng tơi đề xuất 1.1 Phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh THCS vấn đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ cho học sinh nói riêng, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục toàn diện cho học sinh THCS nói chung Trong năm qua, vấn đề dành nhiều quan tâm, đầu tư Nhà nước lực lượng xã hội Tuy nhiên, nay, chưa có tác giả nghiên cứu phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 1.2 Kết nghiên cứu thực trạng cho thấy: Công tác phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đạt kết quả: Các trường THCS phát huy vai trò chủ đạo công tác phối hợp với xã hội để GDĐĐ cho học sinh; lực lượng xã hội ngày quan tâm, ủng hộ, đóng góp nhiều hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường THCS Tuy nhiên, cơng tác nhiều bất cập, hiệu phối hợp chưa cao Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này: chế phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh THCS chưa hoàn thiện; lực lượng giáo dục xã hội chưa phát huy hết vai trò hoạt động GDĐĐ cho học sinh; công tác phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS chưa thường xuyên, tích cực; nội dung phối hợp, biện pháp, hình thức phối hợp chưa đồng chưa hồn thiện 1.3 Tơi đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng: - Nâng cao nhận thức cho lực lượng xã hội tầm quan trọng việc phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh THCS - Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh THCS - Huy động tham gia lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh THCS - Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật, tạo môi trường sư phạm lành mạnh nguồn kinh phí hoạt động cho phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội - Thực thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức học sinh trường THCS - Xây dựng hoàn thiện chế phối hợp lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Những kết cho thấy nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết; giả thuyết khoa học chứng minh việc thực đồng biện pháp đề xuất thể thực nâng cao chất lượng hiệu công tác phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Để thực biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cách có hiệu quả, tơi đề xuất số kiến nghị sau: Quan tâm, đạo công tác phối hợp nhà trường lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp nhà trường lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn lực GDĐĐ cho đội ngũ CBQL, GV trường THCS; cán ban, ngành, đoàn thể PHHS Thường xuyên tổ chức hội nghị GDĐĐ cho học sinh THCS, đồng thời thực có hiệu hoạt động thơng tin, truyền thơng tới tồn thể xã hội Đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Cần phải xác định GDĐĐ cho học sinh nhiệm vụ quan trọng Cán quản lý, giáo viên nhà trường cần phát huy vai trò chủ đạo thực phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh Chú trọng công tác bồi dưỡng lực GDĐĐ cho đội ngũ CBQL, GV nhà trường; đồng thời, tiến hành thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giáo dục cho cán ban, ngành, đoàn thể PHHS công tác Nhà trường chủ động, tích cực phối hợp với ban, ngành, đồn thể gia đình học sinh để tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho công tác GDĐĐ Tạo điều kiện thuận lợi tốt để cán ban, ngành, đồn thể PHHS tham gia vào q trình hoàn thiện kế hoạch, thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết GDĐĐ cho học sinh Hiệu trưởng nhà trường với quan, ban, ngành, đoàn thể phụ huynh học sinh tiến hành đánh giá, tổng kết kết phối hợp theo định kì (quý, học kì, năm học) Cán ban, ngành, đoàn thể PHHS cần nhận thức đắn ý nghĩa tầm quan trọng hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường THCS Tích cực phối hợp nhà trường thực hoạt động GDĐĐ cho học sinh cách tích cực, thường xuyên, chất lượng hiệu ... xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Nguyên tắc phối hợp lực lượng xã hội Việc phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS. .. động phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Tính khả thi u cầu biện pháp phối hợp lực lượng xã hội GDĐĐ cho học sinhTHCS địa bàn huyện. .. Các biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở - Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho lực lượng xã hội tầm quan trọng việc phối hợp nhà trường với
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG với lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục đạo đức CHO học SINH các TRƯỜNG THCS HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG , BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG với lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục đạo đức CHO học SINH các TRƯỜNG THCS HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay