BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC CHĂM sóc, NUÔI DƯỠNG TRẺ NGOÀI CÔNG lập TRÊN địa bàn HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

77 7 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:21

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC CHĂM SĨC, NI DƯỠNG TRẺ NGỒI CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Đảm bảo đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non Hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường mầm non trình có mối quan hệ thành tố gắn bó với thúc đẩy phát triển tồn diện hoạt động có liên quan đến chất lượng đào tạo Vì thế, hệ thống biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trường mầm non đề xuất phải đảm bảo: - Bám sát mục tiêu Giáo dục mầm non trọng đến mục đích nhằm nâng cao chất lượng ni dưỡng chăm sóc sức khỏe phù hợp với tình hình cụ thể Coi định hướng để đề xuất biện pháp - Các biện pháp đề xuất phải tác động đồng vào thành tố q trình ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ như: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, sở vật chất, hình thức tổ chức, giáo viên, nhân viên học sinh ưu tiên tác động vào yếu tố - Các biện pháp đề xuất phải có tác động qua lại, hỗ trợ nhau, có mối liên hệ chặt chẽ, logic tạo thành thể thống nhất, có phối hợp nhịp nhàng tất biện pháp nhằm thực hiệu - Phù hợp với đặc điểm trường mầm non địa bàn nghiên cứu Hệ thống biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trường mầm non phải dựa sở thực tiễn có tính khả thi - Tính thực tiễn bao gồm: Quy mơ trường, lớp; điều kiện (bao gồm nguồn lực, người, môi trường giáo dục, sở vật chất…) phục vụ cho hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trường mầm non địa bàn nghiên cứu; học tổng kết, rút từ trình nghiên cứu thực trạng cơng tác quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trường mầm non - Các biện pháp đề xuất phát huy điểm mạnh biện pháp phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trường mầm non sử dụng trường mầm non NCL địa bàn; đồng thời hạn chế khắc phục điểm yếu để nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trường mầm non NCL địa bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng - Đảm bảo tính kế thừa phát triển biện pháp Để không phủ nhận nghiên cứu trước phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường mầm non nói chung trường mầm non NCL địa bàn huyện Tiên Lãng nói riêng, trước thay đổi yêu cầu thực mục tiêu đổi giáo dục Mầm non, quy định đổi hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trường mầm non cần phải thay đổi Những thay đổi phải vào thực tế nhà trường, kế thừa kết nghiên cứu trước để đưa biện pháp phù hợp với điều kiện, hồn cảnh đòi hỏi giai đoạn nghiên cứu - Đảm bảo tính hiệu Hệ thống biện pháp đề xuất phải mang tính kế khả thi u cầu đòi hỏi biện pháp đề xuất phải có kế khả áp dụng vào thực tiễn phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng tronghoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trường mầm non cách thuận lợi, có tính thực đem lại hiệu cao việc thực mục tiêu giáo dục Khi xây dựng biện pháp phải đảm bảo quy trình với bước tiến hành cụ thể, rõ ràng xác Các biện pháp cần triển khai đồng để hỗ trợ lẫn trình thực - Đảm bảo tính hệ thống Nguyên tắc đòi hỏi biện pháp đề xuất đưa vào áp dụng phối hợp nhà trường lực lượng cộng đồng cách vững xuyên suốt hoạt động từ chăm sóc đến ni dưỡng trẻ từ nhà trường đến lực lượng cộng đồng gia đình, Đồn niên, Hội phụ nữ, quyền địa phương - Một số biện pháp phối hợp nhà trường cộng đồng việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ ngồi cơng lập địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng - Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết cấp uỷ, quyền; tổ chức đồn thể nhà trường, cán giáo viên nhân viên, phụ huynh học sinh hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ a) Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên đồng thời gia đình, Chi hội phụ nữ, Đồn niên, tham gia trình GD trường MN nhận thức đầy đủ, toàn diện chức trách, nhiệm vụ việc thực nội dung, hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non NCL Nắm vững nhu cầu ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ độ tuổi theo chương trình Giáo dục Mầm non từ có thái độ đắn hoạt động quản lý thực nuôi dưỡng chăm sóc cho trẻ Bồi dưỡng kiến thức ni dưỡng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng phòng chống dịch bệnh cho đội ngũ giáo viên, nhân viên Thực tốt công tác phối hợp phận nhà trường với quan hữu quan như: Sở Giáo dục, Sở Y tế, trung tâm y tế thành phố, Y tế phường, Chính quyền địa phương… nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ ni dưỡng chăm sóc cho trẻ tốt - Xây dựng đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên vững vàng chuyên mơn nghiệp vụ + Hiệu trưởng có kỹ xử lý, xây dựng quy chế quy định dựa văn ban hành + Có nghiệp vụ kiểm tra việc quản lý, đạo thực cơng tác ni dưỡng chăm sóc theo phân cấp quản lý - Xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên, tuyên truyền viên chuyên công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe - Việc bố trí, sử dụng đội ngũ theo phân cấp quản lý người, việc, phát huy sức mạnh đội ngũ cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ b) Nội dung cách thức thực biện pháp Nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên, nhân viên đến gia đình, quyền địa phương, chi hội đồn Phụ nữ, để từ có ý thức trách nhiệm cá nhân việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng cơng tác ni dưỡng chăm sóc cho trẻ trường Mầm non NCL - Đối với cán quản lý: + Phối kết hợp với trường có điều kiện thực tế trường để mở hội nghị, hội thảo chuyên đề quản lý, thực cơng tác ni dưỡng chăm sóc cụ thể nội dung: Xây dựng thực đơn; tính phần ăn; Cách thực quy trình chế biến bếp chiều hiệu quả; Xây dựng bếp ăn hợp lý; quản lý hồ sơ, sổ sách nuôi dưỡng; Cách kiểm tra thực phẩm đảm bảo tươi ngon…Với nội dung cụ thể nhà trường có ý kiến với phòng Giáo dục Đào tạo hỗ trợ việc mời giảng viên cho phù hợp + Thường xuyên tổ chức tham quan, học tập đơn vị huyện tỉnh khác nhằm thực tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe địa bàn huyện thành phố + Liên kết trường cụm thành lập đội ngũ cốt cán phụ trách công tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe tham gia sinh hoạt chuyên môn, tham gia kỳ chấm thi giáo viên thực ni dưỡng chăm sóc sức khỏe giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi kế tốn xây dựng thực đơn giỏi cấp trường qua học tập kinh nghiệm lẫn hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ + Bố trí đội ngũ tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ni dưỡng chăm sóc sức khỏe; Kỹ sử dụng phần mềm quản lý nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe… cho cán quản lý + Hiệu trưởng cần thực tốt việc phân công cán quản lý (Phó Hiệu trưởng) để tạo động lực cho cán quản lý đồng thời tạo đồng đối tượng quản lý nói chung quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nói riêng - Đối với giáo viên, nhân viên: + Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ thực hành ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ giáo viên, nhân viên theo cụm trường trường Thời lượng cần phù hợp với đặc điểm đội ngũ trường, cụm trường + Tổ chức hội thi: Thi thực quy chế; Thi Kế toán xây dựng thực đơn giỏi; Nhân viên nuôi dưỡng giỏi; Thi xây dựng góc tuyên truyền bậc cha mẹ; Thi tun truyền giỏi ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ… + Tổ chức hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ, quy trình chế biến ăn, hồ sơ sổ sách kế toán hàng ngày + Thực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non.[11] Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ theo mục tiêu chung nghành, theo yêu cầu công việc, theo chức nhiệm vụ nội dung thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật chế biến ăn - Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non, cụ thể: + Đội ngũ cán quản lý phải đầu cơng tác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội cho trẻ địa bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng Để tiến hành đánh giá cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất trên, tác giả tiến hành điều tra thông qua phiếu trưng cầu ý kiến dành cho CBQL, GVMN trường MN ngồi cơng lập huyện Tiên Lãng - Đối tượng khảo nghiệm: Việc khảo nghiệm thực qua CBQL, GVMN trường MN ngồi cơng lập huyện Tiên Lãng - Phương pháp khảo nghiệm * Chuẩn đánh giá (theo điểm) Mức 1: Tốt (Rất cần thiết; Rất khả thi): 3,53,99 Mức 2: Khá (Cần thiết, Khả thi):3,03,49 Mức 3: Trung bình (Ít cần thiết, Ít khả thi):2,002,99 Mức 4: Yếu, (Khơng cần thiết; Không khả thi):
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC CHĂM sóc, NUÔI DƯỠNG TRẺ NGOÀI CÔNG lập TRÊN địa bàn HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG , BIỆN PHÁP PHỐI hợp NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC CHĂM sóc, NUÔI DƯỠNG TRẺ NGOÀI CÔNG lập TRÊN địa bàn HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay