BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH mùa hè CHO TRẺ mầm NON QUẬN LONG BIÊN, hà nội

52 8 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:21

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH MÙA HÈ CHO TRẺ MẦM NON QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI - Nguyên tắc đề xuất biện pháp Nguyên tắc dân chủ tự nguyện: Khi thực biện pháp cần đảm bảo tính dân chủ tự nguyện sở đóng góp tài chính, vật lực, sức khỏe phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Nhà trường, quan chức phải xác định vai trò cộng đồng, thực nguyên tắc dân biết, dân làm, dân kiểm tra Các hoạt động huy động cần thể nhiều mặt, lĩnh vực đảm bảo phát triển đồng bộ, toàn diện; cá nhân tổ chức nhân tố quan trọng đóng góp chung phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Nguyên tắc triết lý nhân sinh quan: Khơi dậy tiềm thức người dân cộng đồng tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng; phát huy nguồn lực tối đa phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Khi đề biện pháp cần vào văn đạo Đảng, Nhà nước quyền địa phương; đánh giá thực trạng địa phương Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, khả thi: Biện pháp đưa cần cụ thể nhanh nhạy, dự đoán nhiệm vụ xử lý tốt nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ Các biện pháp đưa cần đảm bảo tính khoa học theo quy trình bước cụ thể, xác Khi thực thi cần kiểm chứng, khảo nghiệm cách có khách quan có hiệu lực thực cao Các biện pháp đưa cần có thí điểm, rút kinh nghiệm, áp dụng nhân rộng có tính khả thi trường địa bàn quản lý Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn: Khi thực việc phối hợp nhà trường cộng đồng phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non cần phải dựa tình hình tài chính, ngân sách cấp nguồn vốn có khả huy động từ doanh nghiệp dân cư Việc huy động đảm bảo phối hợp nhịp nhàng cấp ngành, phù hợp với điều kiện thực tế tình hình địa phương Mỗi biện pháp đưa cần đảm bảo tính phù hợp sở lý luận thực tiễn; biện pháp có có mối liên hệ với nhau, có vai trò tương trợ lẫn Các biện pháp đưa cần đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn, phù hợp với khả năng, lực thực khả có; có ý nghĩa thiết thực góp phần phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Việc đề xuất biện pháp phối hợp cần trọng đến tình hình điều kiện cụ thể địa phương; phải thiết thực, trọng tâm, đầy đủ, toàn diện Phải phát huy tiền lực, khắc phục yếu bất cập, khơi dậy chưa có tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực mục tiêu đề Biện pháp đưa cần làm rõ mục đích, rõ nội dung cách tiến hành biện pháp việc làm cụ thể để người thụ hưởng hiểu thực việc làm Biện pháp phối hợp phải phù hợp với điều kiện thực tế Biện pháp phối hợp cần làm thực, khơng chạy theo hình thức Tính thiết thực thể việc biện pháp có ý nghĩa thiết thực phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng hiệu quả: Ngun tắc đòi hỏi biện pháp đưa cần tính đến yếu tố kinh tế hiệu Các biện pháp đưa để thực mục tiêu, cần hạn chế mức thấp chi phí phải đạt hiệu cao Các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non có liên quan mật thiết với nhau, nguyên tắc bổ sung, hỗ trợ nguyên tắc Trong trình xây dựng tổ chức thực cần quan tâm đến nguyên tắc kể vận dụng nhiệm vụ cụ thể Nguyên tắc phối hợp hài hồ lợi ích: Phối hợp phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non, để đạt mục tiêu đề với hiệu cao cần phải tuân thủ nguyên tắc “kết hợp hài hòa lợi ích” Nội dung nguyên tắc: phải kết hợp hài hòa lợi ích có liên quan đến hoạt động tổ chức sở đòi hỏi quy luật khách quan để tạo động lực thúc đẩy hoạt động người nhằm đạt mục tiêu tổ chức Phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia cần đảm bảo lợi ích lợi ích cộng đồng tham gia, lợi ích trẻ mầm non, lợi ích cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp Ngun tắc chun mơn hố: Ngun tắc đòi hỏi cơng tác phối hợp cộng đồng phân chia thành bước công việc nhiệm vụ khác thực thành phần khác Bản chất chun mơn hóa nội dung công việc không cá nhân thực mà chia thành bước, bước cá nhân riêng biệt hoàn tất Điều cốt lõi cá nhân chun phần khơng phải tồn hoạt động Chun mơn hóa cho phép phối hợp phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non cách có hiệu Hoạt động phối hợp giảm chi phí dễ dàng nhanh chóng tìm vận dụng cộng đồng thực nhiệm vụ cụ thể lặp lặp lại - Các biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Huy động lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Mục tiêu biện pháp Huy động lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non phương thức tác động Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo chủ trương sách triển khai thuận lợi, biến mục tiêu huy động thành kết kế hoạch thành thực Các lực lượng xã hội thực có vai trò quan trọng truyền tải, thực chủ trương sách Đảng, Nhà nước mục tiêu cần phải huy động nguồn lực cộng đồng khoảng thời gian định Huy động lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non đảm bảo cho việc dập dịch tránh dịch bệnh lan tràn với mức độ thấp thời gian ngắn Qua đó, thể tinh thần trách nhiệm lực lượng xã hội chung tay giúp sức gánh vác Nhà nước chăm lo sức khỏe cho hệ tương lai đất nước Huy động lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có xã hội với chi phí thấp nhất; sử dụng mạnh lực lượng xã hội tới mục tiêu cao tồn trẻ địa bàn không mắc bệnh dịch vào mùa hè; thực nội dung cam kết liên hợp quốc, tổ chức phi phủ mà phủ cam kết Nội dung biện pháp Phát huy vai trò Ban Giám hiệu, Cơng đồn; Đồn niên; tổ chức tình nguyện huy động lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Tuy nhiên lực lượng xã hội có vai trò, chức năng, nhiệm vụ khác Do đó, trình triển khai huy động phải xác định rõ trách nhiệm, chức đối tượng để phát huy tính tích cực, tự giác q trình thực nhiệm vụ, sở chức phân công Các lực lượng xã hội tham gia cần thống với quyền địa phương quy định, hình thức hoạt động; tự nguyện thỏa thuận đóng góp kinh phí, sức lao động nhiều hình thức khác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Các lực lượng xã hội tham gia cần chủ động liên hệ với quan đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp địa bàn để kịp thời thu thập thông tin, chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh Phối hợp với nhà trường chủ động dập dịch có dấu hiệu không thiết phải cần thị Nhà nước Các lực lượng xã hội tự thỏa thuận với quyền địa phương khâu định khâu cung ứng thuốc; cung cấp nhân lực hay tổ chức cho trẻ trải nghiệm thực tế Các lực lượng xã hội tham gia cần thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục phòng chống dịch bệnh cách đồng để cộng đồng thấy vai trò phòng chống dịch bệnh khơng riêng mà toàn xã hội Yêu cầu thực biện pháp Các lực lượng xã hội tham gia cần có đồng ý cấp có thẩm quyền Mọi hành động quy tắc xử lý phải tuân theo đạo Đảng, Nhà nước; thuốc phòng chống dịch bệnh cần cấp phát theo định, chủng loại Bộ y tế tránh việc tự ý nhập loại thuốc không rõ nguồn gốc không dập dịch mà dẫn đến tình phức tạp khó xử lý, gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe người Các lực lượng xã hội trước tiến hành dập dịch địa bàn cần sơ tán trẻ em khỏi khu vực trường học, nơi phun thuốc phòng chống Q trình dập dịch cần phải có lịch báo trước cho cấp lãnh đạo nhà trường để họ chủ động bố trí cơng việc lực lượng hỗ trợ Các lực lượng xã hội tham gia dập dịch cần có giám sát, đạo công an, tổ dân phố, cán trạm y tế Phường nhằm kiểm soát lượng thuốc thao tác thực để tránh sử dụng liều gây ô nhiễm môi trường Mặt khác,các tổ chức xã hội tham gia tổ chức giáo dục, trải nghiệm cộng đồng cho trẻ cần có đồng ý bậc cha mẹ phu huynh; Ban lãnh đạo nhà trường cấp có thẩm quyền Các khoản mục đóng góp tài lực lượng xã hội cần phải sử dụng mục đích, chuyên ngành cá nhân tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo ngun tắc dân chủ, cơng khai Các cấp quyền địa phương cần công khai kết huy động; việc sử dụng, hiệu nguồn lực để có tin tưởng, khích lệ nguồn lực đóng góp, thành tích địa phương vào nghiệp giáo dục Nâng cao hiệu hoạt động việc sử dụng nguồn lực huy động theo mục đích, phát huy tối đa nguồn lực từ huy động cộng đồng vào phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho phụ huynh, lực lượng xã hội về cần thiết phải phối hợp với giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Mục tiêu biện pháp Mục tiêu cho phụ huynh, lực lượng xã hội hiểu vai trò to lớn giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non; đảm bảo điều kiện trang thiết bị cần thiết cho cơng tác giáo dục phòng chống bệnh dịch Đồng thời, giúp phụ huynh lực lượng xã hội nhận thức vai trò chung tay giúp sức cộng đồng, nhà trường tham gia phòng chống dịch bệnh Mục tiêu giúp cho cộng đồng nhận thức tác hại dịch bệnh bùng phát Nó gây thiệt hại cải người; trình lao động làm việc cộng đồng bị xáo trộn, hậu bệnh dịch gây cho trẻ khó lường hết Đưa chủ trương quyền là” gia đình, cá nhân xã hội pháo đài việc giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè” Đây coi tảng, phương châm quan trọng thống ý kiến nhằm tạo điều kiện tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh Mục tiêu giúp cho gia đình cộng đồng thấy cần thiết cơng tác chăm sóc ni dưỡng trẻ, để từ họ có ý Biện pháp Phát huy vai trò phòng, ban chức Quận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Biện pháp Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cách thống LLXH Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Biện pháp Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ LLXHcủa Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Biện pháp Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ Thường xuyên tổng kết đánh giá kết phối hợp LLXHcủa Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non - Đối tượng khảo nghiệm Chúng tiến hành khảo nghiệm biện pháp 10 chuyên gia thuộc lĩnh vực xã hội học Giáo dục học; 30 CB ban, ngành, đoàn thể 40 cán quản lí, GV trường THCS địa bàn Quận Kết nghiên cứu thể bảng sau: - Phương pháp khảo nghiệm Sử dụng mẫu phiếu điều tra mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất - Đánh giá kết khảo nghiệm - Đánh giá mức độ cần thiết theo mức độ: Cần thiết, bình thường khơng cần thiết - Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất theo mức độ: khả thi, bình thường không khả thi - Kết khảo nghiệm - Mức độ cần thiết biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè Kết nghiên cứu thể bảng sau: - Mức độ cần thiết biện pháp phối hợp LLXH GD phòng chống dịch bệnh mùa hè Mức độ cần thiết STT Biện Cần thiết pháp S L % Bình thường Khơng cần thiết ĐTB SL % SL % Thứ bậc BP 78 97.5 2.5 0 2.98 BP 72 90.0 10.0 0 2.90 BP 76 95.0 5.0 0 2.95 BP 64 80.0 16 20.0 0 2.80 BP 68 85.0 12 15.0 0 2.85 6 BP 74 92.5 7.5 0 2.93 BP 70 87.5 10 12.5 0 2.88 BP8 74 92.5 7.5 0 2.93 Chú giải: BP: Biện pháp BP Huy động LLXH tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho phụ huynh, lực BP lượng xã hội về cần thiết phải phối hợp với giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Bồi dưỡng kỹ cho lực lượng xã hội Quận BP giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Phát huy vai trò chủ đạo giáo viên, phụ huynh học sinh đoàn thể nhà trường mầm non BP tuyên truyền, vận động, thuyết phục lực lượng xã hội Quận tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non BP Phát huy vai trò phòng, ban chức Quận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cách BP thống LLXH Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ BP LLXHcủa Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ BP Thường xuyên tổng kết đánh giá kết phối hợp LLXH Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Kết nghiên cứu thu bảng cho thấy: Đa số ý kiến đánh giá mức độ “Cần thiết” biện pháp phối hợp LLXH GD phòng chống dịch bệnh mùa hè với tỉ lệ từ 80.0% đến 97.5% ý kiến đánh giá Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất có mức độ cần thiết tương đối cao Xét theo biện pháp cụ thể nhận thấy: Biện pháp thứ nhất“Huy động LLXH tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” đánh giá có mức độ cần thiết cao với ĐTB 2,98 Đứng vị trí thứ hai biện pháp “Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho phụ huynh, lực lượng xã hội về cần thiết phải phối hợp với giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non.” với ĐTB 2,90 Đứng vị trí thứ ba biện pháp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ nănggiáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non cho lực lượng xã hội Quận” với ĐTB 2,95 Đứng vị trí thứ tư biện pháp “Phát huy vai trò chủ đạo giáo viên, phụ huynh học sinh đoàn thể nhà trường mầm non tuyên truyền, vận động, thuyết phục lực lượng xã hội Quận tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,80 Đứng vị trí thứ năm biện pháp “Phát huy vai trò phòng, ban chức Quận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,85 Đứng vị trí thứ sáu biện pháp “Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cách thống LLXH Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,93 Đứng vị trí thứ bảy biện pháp “Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ LLXHcủa Quận tronggiáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,93 Đứng vị trí thứ tám biện pháp “Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ Thường xuyên tổng kết đánh giá kết phối hợp LLXHcủa Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,98 - Tính khả thi biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Kết nghiên cứu thể bảng sau: - Tính khả thi biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Tính khả thi TT Biện pháp Khả thi SL % Bình Khơng khả thường thi SL % SL % ĐTB Thứ bậc BP 80 100.0 0.0 0 3.00 BP 74 92.5 7.5 0 2.93 BP 78 97.5 2.5 0 2.98 BP 77 96.3 3.8 0 2.96 BP 72 90.0 10.0 0 2.90 6 BP 76 95.0 5.0 0 2.95 BP 68 85.0 12 15.0 0 2.85 BP 76 95.0 0 2.95 5.0 Chú giải: BP: Biện pháp BP Huy động LLXH tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho phụ huynh, lực BP lượng xã hội về cần thiết phải phối hợp với giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Bồi dưỡn kỹ cho lực lượng xã hội Quận BP giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Phát huy vai trò chủ đạo giáo viên, phụ huynh học sinh đoàn thể nhà trường mầm non BP tuyên truyền, vận động, thuyết phục lực lượng xã hội Quận tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non BP Phát huy vai trò phòng, ban chức Quận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cách BP thống LLXH Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ BP LLXHcủa Quận tronggiáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ BP Thường xuyên tổng kết đánh giá kết phối hợp LLXHcủa Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Qua kết nghiên cứu thu bảng nhận thấy rằng, đa số ý kiến đánh giá tính khả thi của biện pháp phối hợp LLXH GD phòng chống dịch bệnh mùa hè với tỉ lệ từ 85% đến 100% ý kiến đánh giá Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất có tính khả thi tương đối cao Xét theo biện pháp cụ thể nhận thấy: Biệp pháp vị trí thứ nhất“Huy động LLXH tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” đánh giá có tính khả thi cao với ĐTB Đứng vị trí thứ hai biện pháp “Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho phụ huynh, lực lượng xã hội về cần thiết phải phối hợp với giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,93 Đứng vị trí thứ ba biện pháp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ nănggiáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non cho lực lượng xã hội Quận” với ĐTB 2,98 Đứng vị trí thứ tư biện pháp “Phát huy vai trò chủ đạo giáo viên, phụ huynh học sinh đoàn thể nhà trường mầm non tuyên truyền, vận động, thuyết phục lực lượng xã hội Quận tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm nonvới ĐTB 2,96 Đứng vị trí thứ năm biện pháp “Phát huy vai trò phòng, ban chức Quận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,90 Đứng vị trí thứ sáu biện pháp “Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cách thống LLXH Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,95 Đứng vị trí thứ bảy biện pháp “Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ LLXHcủa Quận tronggiáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,85 Đứng vị trí thứ tám biện pháp “Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ Thường xuyên tổng kết đánh giá kết phối hợp LLXHcủa Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non” với ĐTB 2,95 Trên sở kết khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp chúng tơi khẳng định tính đắn biện pháp phối hợp LLXH GD phòng chống dịch bệnh mùa hè đề xuất Căn sở lý luận kết khảo sát thực tiễn phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non, tác giả đề xuất biện pháp nhằm làm tốt phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non, biện pháp: Huy động lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho phụ huynh, lực lượng xã hội về cần thiết phải phối hợp với giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Bồi dưỡng kỹ cho lực lượng xã hội Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Phát huy vai trò chủ đạo giáo viên, phụ huynh học sinh đoàn thể nhà trường mầm non tuyên truyền, vận động, thuyết phục lực lượng xã hội Quận tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ MN Phát huy vai trò phòng, ban chức Quận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cách thống lực lượng xã hội Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non 7.Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ lực lượng xã hội Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non 8.Thường xuyên tổng kết đánh giá kết phối hợp các lực lượng xã hội Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ MN Từ kết kiểm chứng tính cần thiết tính khả thi biện pháp tác giả kết luận: Các biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non mà đề xuất đa số lực lượng tham gia phối hợp cơng tác giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non công nhận tán thành ủng hộ Các biện pháp phối hợp đề xuất cần thiết có tính khả thi cao Việc thực biện pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non nêu cách hệ thống, đồng bộ, linh hoạt tạo chuyển biến tích cực giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng phối hợp lực lượng xã hội tình hình ... pháp phối hợp lực lượng xã hội giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Huy động lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa. .. trò quan trọng việc giáo dục phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non - Bồi dưỡng kỹ cho lực lượng xã hội Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Mục tiêu biện pháp Mục tiêu đào... chăm sóc giáo dục trẻ Nội dung biện pháp Cần tạo đồng thuận lực lượng xã hội để tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ lực lượng xã hội Quận giáo dục phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ mầm non Tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH mùa hè CHO TRẺ mầm NON QUẬN LONG BIÊN, hà nội , BIỆN PHÁP PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH mùa hè CHO TRẺ mầm NON QUẬN LONG BIÊN, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay