Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa để học tốt phân môn luyện từ và câu

25 6 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 16:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GD&ĐT HẬU LỘC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG ÂM VÀ TỪ NHIỀU NGHĨA ĐỂ HỌC TỐT PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Người thực hiện: Phạm Thị Na Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoa Lộc SKKN thuộc mơn: Tiếng Việt THANH HĨA, NĂM 2018 MỤC LỤC STT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 NỘI DUNG Mở đầu Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Các giải pháp sử dụng để giúp học sinh phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết luận kiến nghị Kết luận Kiến nghị TRANG 1 2 3 18 19 19 19 1.MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Mục tiêu giáo dục Tiểu học là: “Nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học Trung học sở.”[1] Giáo dục Tiểu học tạo tiền đề để nâng cao dân trí, sở ban đầu quan trọng để đào tạo hệ trẻ trở thành người công dân tốt giai đoạn Một nguyên tắc dạy tiếng Việt dạy học thông qua giao tiếp Các hoạt động giao tiếp, đặc biệt giao tiếp ngôn ngữ công cụ cực mạnh để học sinh tiếp cận, rèn luyện phát triển khả sử dụng từ tiếng Việt Do đó, việc đưa học sinh vào hoạt động học tập tiếng Việt giáo viên đặc biệt quan tâm, ý Ngôn ngữ tiếng Việt thực có nhiều khía cạnh khó, nội dung khó phần nghĩa từ Ở Tiểu học, Luyện từ câu phân mơn có vị trí quan trọng việc sản sinh lời nói tạo câu Các em muốn nói đúng, viết phải nắm vững kiến thức từ ngữ ngữ pháp tiếng Việt Người ta thường nói “Phong ba bão táp không ngữ pháp Việt Nam” Quả Nhờ có điều mà tiếng mẹ đẻ trở nên phong phú uyển chuyển vơ Trong đó, từ đơn vị trung tâm ngơn ngữ, vai trò từ hệ thống ngôn ngữ quy định tầm quan trọng việc dạy từ ngữ Tiểu học Nếu khơng có vốn từ đầy đủ khơng thể sử dụng ngơn ngữ cơng cụ giao tiếp Vì vậy, giúp học sinh Tiểu học nắm vững lí thuyết kĩ nắm nghĩa, sử dụng từ quan trọng Trong chương trình mơn Tiếng Việt lớp 5, nội dung nghĩa từ tập trung biên soạn có hệ thống phần Luyện từ câu Vấn đề từ đồng âm từ nhiều nghĩa bắt đầu đưa vào chương trình Tiểu học lớp với tiết (tuần tiết, tuần hai tiết, tuần tiết) Từ đồng âm từ nhiều nghĩa vấn đề phức tạp, dễ nhầm lẫn Nhiều năm liền, trình dạy học, thường nhận thấy em học sinh dễ dàng tìm từ trái nghĩa, việc tìm từ đồng nghĩa khơng khó khăn, nhiên học xong từ đồng âm từ nhiều nghĩa em bắt đầu có nhầm lẫn Khả phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa không mong đợi cô giáo, kể học sinh khá, giỏi đơi thiếu xác.Vậy làm để thực tốt mục tiêu mơn học? Điều đòi hỏi người thầy phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với khả sử dụng ngơn ngữ tâm lí lứa tuổi học sinh để học diễn nhẹ nhàng mà hiệu Mặt khác, đơn vị chưa có giáo viên nghiên cứu để viết kinh nghiệm nội dung Qua nhiều năm dạy lớp 5, rút số kinh nghiệm nhỏ cách hướng dẫn học sinh phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa Vì thế, tơi chọn sáng kiến kinh nghiệm: ‘Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa để học tốt phân môn Luyện từ câu” 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Để giúp thấy rõ vị trí quan trọng việc dạy phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa - Để giúp học sinh tiếp thu giảng moät cách nhẹ nhàng khắc sâu kiến thức, sở nâng cao chất lượng học mơn Tiếng Việt cho học sinh 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu nội dung học từ đồng âm từ nhiều nghĩa Tìm biện pháp giúp học sinh lớp luyện tập phân biệt, sử dụng từ đồng âm từ nhiều nghĩa Trường Tiểu học Hoa Lộc 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tài liệu: Đọc phân tích tài liệu dạy học liên quan đến từ đồng âm từ nhiều nghĩa như: SGK, SGV Tiếng Việt 5, số tài liệu tham khảo liên quan để đưa số giải pháp giúp học sinh phân biệt, sử dụng từ đồng âm từ nhiều nghĩa Phương pháp điều tra thực tế: - Trao đổi với đồng nghiệp khối - Dự đánh giá - Khảo sát chất lượng học sinh phiếu học tập Dạy thực nghiệm: - Dạy khái niệm từ đồng âm từ nhiều nghĩa - Luyện tập phân biệt, sử dụng từ đồng âm từ nhiều nghĩa - Thống kê phân loại kết sau thực nghiệm 2- NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Trong trình phát triển trẻ, giao tiếp điều thiếu Trẻ giao tiếp với cha mẹ, với thầy cô, với bạn bè Trẻ thể suy nghĩ, kiến thức thơng qua việc nói viết Chính vậy, việc nhận biết sử dụng từ ngữ quan trọng Điều không giúp em thể đúng, đầy đủ hay ý tưởng mà làm cho người đọc, người nghe hiểu điều em muốn thơng báo Ngồi giúp cho suy nghĩ trẻ ngày sâu sắc có hệ thống Như ta biết từ yếu tố quan trọng để tạo câu, câu yếu tố quan trọng góp phần hình thành kiến thức thể kiến thức cách có hệ thống cho học sinh Nên việc giúp học sinh nhận biết sử dụng từ vấn đề quan trọng Theo Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu Hoàng Trọng Phiến (Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt NXB Giáo dục 1997): Từ đồng âm từ trùng hình thức ngữ âm khác hẳn nghĩa Ví dụ: đường1 (đường tàu Thống Nhất); đường2 (mua cân đường); sao1 (ông trời); sao2 (sao anh lại làm thế); sao3 (đi giấy khai sinh); sao4 (sao thuốc nam)…[2] Hiện tượng đồng âm nói chung thường xuất đơn vị có kích thước vật chất khơng lớn, tức có thành phần phần ngữ âm khơng phức tạp Vì vậy, thường có đồng âm từ với từ chủ yếu Còn đồng âm từ với cụm từ cụm từ với cụm từ hoi Mỗi tượng đồng âm cụm từ lập thành cặp mà Trong từ nhóm từ đồng âm hai, ba dăm bảy từ Thậm chí nhiều Hiện tượng từ đồng âm có mặt ngơn ngữ tất yếu số lượng âm mà người phát dùng làm vỏ ngữ âm cho từ, dù có nhiều đến có giới hạn Cũng theo nhà nghiên cứu tiếng Việt: Từ nhiều nghĩa (từ đa nghĩa) từ có số nghĩa biểu thị đặc điểm, thuộc tính khác đối tượng, biểu thị đối tượng khác thực Hiện tượng từ đa nghĩa quan sát thấy hầu hết ngôn ngữ giới Ví dụ từ tiếng Việt từ đa nghĩa, vừa có nghĩa dịch chuyển hai chi (Tôi nhanh khơng đuổi kịp anh ấy.) vừa có nghĩa người chết (Anh mà khơng kịp nói lời trăng trối.) Có thể định nghĩa từ đa nghĩa sau: Từ đa nghĩa từ có số nghĩa biểu thị đặc điểm, thuộc tính khác đối tượng, biểu thị đối tượng khác thực Ví dụ: Động từ che tiếng Việt có hai nghĩa Động từ ăn có nghĩa (Từ điển Tiếng Việt 2005- Nguyễn Văn Xô- Nhà xuất Thanh niên) [3] Chúng từ đa nghĩa Với tư cách đơn vị định danh, từ đa nghĩa cho ta thấy rằng: Từ di chuyển từ chỗ gọi tên cho đối tượng sang gọi tên cho đối tượng khác, từ chỗ có nghĩa này, có thêm nghĩa khác: → Đối tượng — Nghĩa → Đối tượng — Nghĩa Từ → ( ) → Đối tượng n — Nghĩa n Sự "di chuyển" có nguyên nhân nhận thức người ngữ tính chất tiết kiệm ngôn ngữ Hai nhân tố tác động ảnh hưởng lẫn dẫn đến việc tạo lập từ đa nghĩa từ vựng Các nghĩa từ đa nghĩa xây dựng tổ chức theo cách thức, trật tự định Vì vậy, người ta phân loại chúng Có nhiều cách phân loại, thường gặp là: Nghĩa gốc – Nghĩa chuyển (nghĩa phát sinh) Nghĩa gốc hiểu nghĩa nghĩa có trước, sở nghĩa mà người ta xây dựng nên nghĩa khác Ví dụ :Với từ chân : (1) Bộ phận thân thể người (động vật) phía cùng, để đỡ thân thể đứng yên vận động rời chỗ; (2) Cương vị, phận người với tư cách thành viên tổ chức (có chân ban quản trị),… Nghĩa (1) từ chân nghĩa gốc Từ nghĩa (1) người ta xây dựng nên nghĩa khác từ đường, cách thức khác Nghĩa gốc thường nghĩa khơng giải thích lí do, nhận cách độc lập không cần thông qua nghĩa khác Nghĩa phát sinh nghĩa hình thành dựa sở nghĩa gốc, chúng thường nghĩa có lí do, nhận qua nghĩa gốc từ Nghĩa (2) từ chân vừa nêu ví dụ nghĩa phát sinh 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm a- Thuận lợi: - Nhà trường tạo điều kiện cho việc tiếp thu đợt tập huấn, chuyên đề Đội ngũ giáo viên tổ có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có tâm huyết với nghề - Học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, tập; giáo viên có tài liệu để nghiên cứu, tham khảo tập san, sách bồi dưỡng,… - Phần lớn học sinh ngoan, chăm học, phụ huynh quan tâm - Nhà trường đủ sở vật chất cho học buổi ngày, nên em có điều kiện thầy củng cố, khắc sâu mở rộng kiến thức b- Khó khăn: * Về phía học sinh: Hầu hết học sinh lớp học tiết Luyện từ câu từ đồng âm từ nhiều nghĩa gặp nhiều khó khăn Cụ thể: - Khó khăn việc giải nghĩa từ Các em thường hiểu sai nghĩa từ hiểu chưa đầy đủ - Việc phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa mơ hồ, lúng túng - Việc phân biệt nghĩa chuyển nghĩa gốc từ nhiều nghĩa số em chưa xác - Việc đặt câu có sử dụng từ đồng âm, từ nhiều nghĩa (với nghĩa cho trước) nhiều chưa xác, chưa hay, chưa với nét nghĩa yêu cầu * Về nội dung chương trình: + Từ đồng âm: Các em học tiết từ đồng âm tuần Trong tiết này, em học khái niệm từ đồng âm, tập chủ yếu giúp học sinh phân biệt nghĩa từ đồng âm, đặt câu với từ đồng âm Tiết dùng từ đồng âm để chơi chữ giảm tải Như thời lượng q ít, chưa có tiết luyện tập + Từ nhiều nghĩa: Từ nhiều nghĩa dạy tiết tuần tiết tuần Học sinh học khái niệm từ nhiều nghĩa Các tập chủ yếu phân biệt từ mang nghĩa gốc, nghĩa chuyển, đặt câu để phân biệt nghĩa, nêu nghĩa khác từ Thời lượng so với nội dung kiến thức khó * Về phía giáo viên : Trong q trình dạy tiết học này, phần lớn giáo viên làm tốt vai trò tổ chức hướng dẫn học sinh tiếp thu kiến thức, song thời lượng nên khơng có thời gian giúp học sinh phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa Khả lấy thêm ví dụ ngồi sách giáo khoa nội dung đưa vào để giảng thêm cho học sinh hiểu sâu hạn chế nhiều giáo viên c- Kết khảo sát: Ngay sau dạy phần từ đồng âm từ nhiều nghĩa xong (khi chưa luyện tập nhiều), tiến hành khảo sát lớp 5A Năm học 2016- 2017 (Thời điểm tháng 10/2016) Điểm 9-10 Sĩ số 34 34 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm Ghi Nội dung Từ đồng âm từ nhiều nghĩa Tiếng Việt SL TL SL TL SL TL SL TL 8,8 15 41,1 11 32,4 14,7 14,7 17 50 10 29,4 5,9 Năm học 2017- 2018 (Thời điểm tháng 10/2017) Điểm 9-10 Sĩ số 32 32 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm Ghi Nội dung Từ đồng âm từ nhiều nghĩa Tiếng Việt SL TL SL TL SL TL SL TL 9,4 13 40,6 13 40,6 9,4 18,8 15 46,9 10 31,2 3.1 Qua khảo sát, nhận thấy kết chưa tốt chủ yếu sai sót rơi vào kiến thức nghĩa từ Vậy làm để giúp em học tốt phần điều mà tơi trăn trở nhiều Nó thơi thúc tơi suy nghĩ tìm biện pháp để giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đồng âm từ nhiều nghĩa 2.3 Các giải pháp sử dụng để giúp học sinh phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa 2.3.1.Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa khó khăn Có nhiều ngun nhân dẫn đến học sinh khó khăn việc phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa song phải kể đến nguyên nhân sau đây: + Từ đồng âm từ nhiều nghĩa có hình thức giống nhau, đọc giống nhau, viết giống khác ý nghĩa Ví dụ 1: Từ đồng âm “bàn” (1) “cái bàn” “bàn”(2) “bàn công việc” xét hình thức ngữ âm hồn tồn giống nghĩa hồn tồn khác nhau: “bàn”(1) danh từ đồ vật có mặt phẳng, có chân, đồ dùng kèm với ghế (đồ nội thất), “bàn”(2) động từ trao đổi ý kiến Ví dụ 2: Từ nhiều nghĩa: “bàn”(1) “cái bàn” “bàn”(2) “bàn phím” Hai từ “bàn” này, hình thức ngữ âm hồn tồn giống nghĩa “bàn”(1) danh từ đồ vật có mặt phẳng, có chân, đồ dùng để kèm với ghế (đồ nội thất); “bàn”(2) phận tập hợp phím số loại đàn máy tính + Nhiều học sinh chưa phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa Từ nguyên nhân trên, làm để học sinh phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa? Theo tôi, mấu chốt vấn đề GV HS cần phải hiểu chất kiến thức Từ đồng âm nhiều từ đọc giống nghĩa hoàn toàn khác Nghĩa từ văn cảnh nghĩa gốc (còn gọi nghĩa hay nghĩa đen) Còn từ nhiều nghĩa từ có nghĩa gốc nghĩa khác nghĩa chuyển suy từ nghĩa gốc Trở lại ví dụ trên, Ví dụ “bàn” “cái bàn” “bàn” “bàn công việc” mang nghĩa gốc, Ví dụ “bàn” “cái bàn” mang nghĩa gốc “bàn” “bàn phím” mang nghĩa chuyển Làm để HS phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển từ? Giáo viên cần lưu ý học sinh: từ mang nghĩa gốc nêu nghĩa phải cách diễn giải; phần nhiều từ mang nghĩa chuyển nêu nghĩa cách thay từ khác (mang nghĩa phụ) Ví dụ: Mùa xuân(1) tết trồng Làm cho đất nước ngày xuân(2) Ta thấy rằng: “xuân”(2) dùng theo nghĩa chuyển “xn” thay “tươi đẹp” Để khắc phục nguyên nhân kể trên, xin đưa vài hướng giải sau 2.3.2 Nghiên cứu phương pháp dạy từ đồng âm từ nhiều nghĩa a- Giúp học sinh nắm vững khái niệm * Từ đồng âm: Là từ giống âm khác hẳn nghĩa (SGK Tiếng Việt tập 1- trang 51)[4] Ví dụ: đồng tượng đồng (chỉ kim loại có màu đỏ nâu, có ánh kim); đồng nghìn đồng (chỉ đơn vị tiền tệ Việt Nam); đồng cánh đồng (chỉ khoảng đất rộng để cày cấy, trồng trọt) từ đồng đọc giống nghĩa hoàn toàn khác nên chúng từ đồng âm; bò kiến bò (chỉ hoạt động di chuyển tư áp bụng xuống cử động toàn thân chân ngắn); bò trâu bò (chỉ lồi động vật nhai lại, sừng ngắn, lơng thường có màu vàng, nuôi để lấy sức kéo, thịt, sữa), từ bò từ đồng âm, - Đây kiến thức đọng, súc tích dành cho học sinh Tiểu học ghi nhớ, vận dụng làm tập thực hành - Đối với giáo viên Tiểu học, cần ý thêm: Từ đồng âm nói tới sách giáo khoa Tiếng Việt gồm từ đồng âm ngẫu nhiên (nghĩa có hay từ có hình thức ngữ âm ngẫu nhiên giống nhau, trùng chúng mối quan hệ nào, chúng vốn từ hoàn toàn khác nhau) trường hợp “câu” “câu cá” “câu” “đoạn văn có câu” từ đồng âm ngẫu nhiên từ đồng âm chuyển loại (nghĩa từ giống hình thức ngữ âm khác nghĩa, kết hoạt động chuyển hóa từ loại từ) Ví dụ: + cày (danh từ): cày + cày (động từ): cày ruộng + thịt (danh từ): miếng thịt + thịt (động từ): làm thịt gà - Từ đồng âm hình thành nhiều chế: trùng hợp ngẫu nhiên (gió bay, bọn bay, bay), chuyển nghĩa xa mà thành (món quà, ăn quà), từ vay mượn trùng với từ có sẵn (đầm sen- bà đầm; la mắng- nốt la; giảm sútsút bóng), … Trong giao tiếp cần ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa từ dùng với nghĩa nước đôi tượng đồng âm Từ đồng âm thường sử dụng tượng chơi chữ đặc biệt, tạo nhiều cách hiểu thú vị Tuy nhiên phần trừu tượng học sinh Tiểu học nên giảm tải *Từ nhiều nghĩa: Là từ có nghĩa gốc hay số nghĩa chuyển Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ chặt chẽ với (SGK- Tiếng Việt tập 1- trang 67)[4] Ví dụ: Bé có khn mặt xinh (nghĩa gốc); Mặt ao lăn tăn gợn sóng (nghĩa chuyển) Một từ có khả gọi tên nhiều vật, tượng, biểu thị nhiều khái niệm từ từ nhiều nghĩa Các nghĩa có quan hệ mật thiết với Ta so sánh từ nhiều nghĩa với từ nghĩa Từ tên gọi vật tượng, biểu đạt khái niệm từ nghĩa Ví dụ: ghi đơng (bộ phận tay cầm xe đạp), Từ tên gọi nhiều vật, tượng, biểu thị nhiều khái niệm từ từ nhiều nghĩa Từ chỗ gọi tên vật, tính chất, hành động (nghĩa 1) chuyển sang gọi tên vật, tính chất hành động khác (nghĩa2) Quan hệ đa nghĩa từ nảy sinh từ Ví dụ: Quả cam (bộ phận hình thành từ bầu nhụy hoa- nghĩa gốc); tim, đồi, đất (những vật có hình dạng giống quả- nghĩa chuyển) Như muốn phân tích nghĩa từ đa nghĩa, trước hết phải miêu tả thật đầy đủ nét nghĩa gốc từ Nghĩa từ phát triển thường dựa sở sau: - Dựa vào giống hình dáng vật tượng Ví dụ: tai (người)- tai (ấm); mũi (người)- mũi (thuyền)- mũi (dao) - Dựa vào chức vật, tượng: Ví dụ: ăn (cơm) - ăn (tàu vào cảng ăn than); cắt (cỏ) - cắt (đứt quan hệ) - Dựa vào tác động vật người: Ví dụ: đau (chân) – đau (lòng) - Dựa quan hệ phận tồn thể: Ví dụ: chân (đau) – chân (có chân bệnh viện); mặt (khn mặt) mặt (có mặt giờ) - Dựa quan hệ vật chứa với chứa: Ví dụ: nhà (ngôi nhà) – nhà (nhà nghèo) – nhà (nhà tơi có người); (cái) cốccốc nước (uống cốc nước) Đối với học sinh lớp ta chưa yêu cầu học sinh nắm vững thành phần nghĩa từ, cách thức chuyển nghĩa từ học sinh cần phải giải nghĩa số từ thông qua văn cảnh cụ thể, xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển từ, phân biệt từ đồng âm vi t nhiu ngha b Nm vng phơng pháp dạy từ đồng âm từ nhiều nghĩa * Bi hc từ đồng âm từ nhiều nghĩa loại khái niệm Giáo viên tổ chức hình thức dạy học để giải tập phần nhận xét, giúp học sinh phát hiện tượng từ tập, từ rút kiến thức từ đồng âm từ nhiều nghĩa Bước giáo viên tổng hợp kiến thức nội dung phần ghi nhớ Đến đây, học sinh có lực giáo viên cho em lấy ví dụ tượng đồng âm, nhiều nghĩa giúp em nắm sâu phần ghi nhớ Chuyển sang phần luyện tập, giáo viên tiếp tục tổ chức hình thức dạy học để giúp học sinh giải tập phần luyện tập Sau tập, giáo viên lại củng cố, khắc sâu kiến thức liên quan đến nội dung học, liên hệ thực tế liên hệ tới kiến thức học phân môn Luyện từ câu nói riêng tất mơn học nói chung Trong trình dạy học từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, giáo viên cần sử dụng đồ dùng dạy học tranh ảnh minh họa, máy trình chiếu từ điển nhằm giúp học sinh dễ dàng phân biệt nghĩa từ Tóm lại dạy khái niệm từ đồng âm từ nhiều nghĩa, cần thực theo quy trình bước: - Cho học sinh nhận biết ngữ liệu để phát dấu hiệu chất từ đồng âm từ nhiều nghĩa - Học sinh nêu đặc điểm từ đồng âm, từ nhiều nghĩa rút định nghĩa - Luyện tập để nắm khái niệm ngữ liệu Việc dạy hai học tuân theo nguyên tắc chung dạy Luyện từ câu vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức dạy học như: - Phương pháp hỏi đáp - Phương pháp giảng giải - Phương pháp trực quan - Phương pháp luyện tập thực hành - Hình thức học cá nhân - Thảo luận nhóm - Tổ chức trò chơi * Đối với tiết dạy luyện tập từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, giáo viên chủ yếu thơng qua việc tổ chức hình thức dạy học để giúp học sinh củng cố, nắm vững kiến thức, nhận diện, đặt câu, xác định nghĩa… + Yêu cầu học sinh hiểu nắm ghi nhớ để vận dụng + Giúp học sinh hiểu nghĩa từ phát âm giống Điều đặc biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa phát âm giống (nói đọc giống nhau, viết giống nhau) Ta thấy rõ ràng “thành”(1) “tường thành”, “thành”(2) “thành trì cách mạng” “thành”(3) “lễ lạt lòng thành” phát âm giống nhau, viết giống Vậy mà “thành”(1) , “thành”(2) với “thành”(3) có quan hệ đồng âm, “thành”(1) “thành”(2) lại có quan hệ nhiều nghĩa Để có kết luận đây, trước hết học sinh phải hiểu rõ nghĩa từ “thành”(1), “thành”(2), “thành”(3) gì? - “Thành”(1): Cơng trình xây đắp bao quanh để bảo vệ khu vực dân cư nhà cửa,… - “Thành”(2): Cái tảng, sở vững cho khác tồn phát triển - “Thành”(3): Chân thành Để giải nghĩa xác từ “thành” trên, em phải có vốn từ phong phú, có vốn sống Vì dạy học tất môn, giáo viên trọng trau dồi, tích lũy vốn từ cho học sinh, nhắc học sinh có ý thức tích lũy cho vốn sống yêu cầu học sinh phải có từ điển Tiếng Việt, biết cách tra từ điển Tiếng Việt đồng thời nắm số biện pháp giải nghĩa từ Tiếp đó, học sinh vào định nghĩa, khái niệm từ đồng âm, từ nhiều nghĩa để xác định mối quan hệ từ “thành” Xét nghĩa từ “thành” ta thấy: Từ “thành”(1), “thành”(2) với từ “thành”(3) có nghĩa hồn tồn khác khơng liên quan đến – kết luận từ thành có quan hệ đồng âm Từ “thành”(1) từ “thành”(2) có mối quan hệ mật thiết nghĩa sở nghĩa từ “thành”(1) cơng trình xây đắp bao quanh để bảo vệ, ta suy nghĩa từ “thành”(2) sở vững cho khác tồn phát triển Như từ “thành”(1) nghĩa gốc, từ “thành”(2) nghĩa chuyển – kết luận “thành”(1) “thành”(2) có quan hệ nhiều nghĩa với 2.3.3 Dựa vào yếu tố từ loại để giúp học sinh phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa: Nếu trình học tập mà em gặp yếu tố giống âm, khác từ loại chắn tượng đồng âm Ví dụ: cao (danh từ) Sao Vàng sản phẩm chất lượng cao (tính từ) Đây trường hợp dễ nhận diện Trường hợp giống âm từ loại phải vận dụng biện pháp giải nghĩa từ văn cảnh đồng thời xem xét từ có mối quan hệ nghĩa hay không để tránh nhầm lẫn từ đồng âm với từ nhiều nghĩa đồng nghĩa dạng đề giáo viên phải đặt từ vào văn cảnh cụ thể Ví dụ: chơi cờ (một mơn thể thao) – cá cờ (tên loại cá) Hai từ cờ danh từ có quan hệ âm, khơng có quan hệ nghĩa nên từ đồng âm Hiện tượng từ đồng âm từ loại học sinh dễ nhầm lẫn với từ nhiều nghĩa Vì hầu hết từ nhiều nghĩa từ loại Ví dụ: (rời chỗ chân), công tác (di chuyển đến nơi khác để làm nhiệm vụ công việc), tất (mang, xỏvào chân), ô tô (di chuyển phương tiện)- động từ; bạn cao (chiều thẳng đứng mức trung bình), chất lượng cao (tốt mức bình thường), tài trí cao (giỏi người)- tính từ, Vậy gặp từ ngữ có âm giống em chưa vội phán từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa phải xét thật kĩ nghĩa xem chúng có liên quan đến khơng Ví dụ: Các từ in đậm nhóm có quan hệ với nào? a- Đánh cờ, đánh trận, đánh đàn b- Xanh rì, xanh đậm, xanh lam c- Thi đậu, xơi đậu, ruồi đậu d- Tinh hoa, hoa văn e- Đường hồng, học đường Xét từ loại nhóm a từ đánh động từ, nghĩa nghĩa từ có quan hệ với (đều tác động đến vật khác làm cho vật thay đổi) nên chúng từ nhiều nghĩa Các từ xanh nhóm b tính từ chúng có quan hệ đồng nghĩa màu xanh khác nhau- đồng nghĩa khơng hồn tồn Các từ đậu nhóm c có quan hệ đồng âm với nhau: (thi) đậu (động từ- trúng tuyển), (xôi) đậu (danh từ- loại hạt dùng để ăn), (ruồi) đậu (Động từ- hoạt động dừng 10 chân)- nghĩa khơng có liên quan đến Xét nhóm d, (tinh) hoa (danh từ - phần tinh tuý tốt đẹp), hoa (văn) (danh từ- nét vẽ đẹp trang trí đồ gốm, sứ), hai từ nói đẹp nên từ nhiều nghĩa Xét nhóm e, đường (hồng) (tình từ- chín chắn, lịch sự, rõ ràng khơng có giấu giếm), (học) đường (danh từ- trường học), hai từ khơng có quan hệ nghĩa nên hai từ đồng âm 2.3.4 Tìm dấu hiệu chung để phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa: Sau học từ đồng âm từ nhiều nghĩa, cho học sinh thảo luận nhóm tìm điểm khác từ đồng âm từ nhiều nghĩa Các em tìm kết sau: Từ đồng âm Từ nhiều nghĩa - Là hai nhiều từ có hình - Là từ có nhiều nghĩa thức ngữ âm - Các nghĩa hồn tồn khác biệt - Các nghĩa có mối liên quan với nhau - Khơng có chuyển nghĩa - Có chuyển nghĩa Nhờ có điều mà học sinh nhận dấu hiệu để phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa cách dễ dàng 2.3.5 Nghiên cứu tập hợp tập từ đồng âm từ nhiêu nghĩa Phần tập từ đồng âm từ nhiều nghĩa có nhiều Sau tơi xin trình bày số dạng điển hình: Dạng1: Phân biệt nghĩa từ: + Đối với từ đồng âm: Ví dụ: * Hãy phân biệt nghĩa từ đồng âm in nghiêng cụm từ sau: a- Đậu tương - đất lành chim đậu- thi đậu b- Bò kéo xe - hai bò gạo - cua bò lổm ngổm c- sợi chỉ- chiếu chỉ- đường- vàng Đối với dạng này, trước hết giáo viên cần giúp học sinh hiểu phân biệt nghĩa có nghĩa phải nêu nghĩa từ câu văn Giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa của từ đồng âm trường hợp Chẳng hạn: Bò kéo xe (gia súc ni để làm sức kéo lấy thịt)- hai bò gạo (đơn vị đo lường) - cua bò lổm ngổm (hoạt động di chuyển chân, bụng tiếp giáp với mặt đất) Từ học sinh thấy nghĩa khơng có liên quan *Hãy phân biệt nghĩa từ ngữ in đậm câu sau cho biết từ ngữ có quan hệ với nào? a- Hàng bán nước1 không bán nước2 b- Quán ngăn gian1 cốt để ngăn gian2 c- Trọng tài1 trọng tài2 vận động viên, vận động viên động viên trọng tài.[5] Đây tập khó tương đối thú vị Tương tự học sinh phải nêu nghĩa trường hợp: bán nước1 bán đồ uống giải khát, bán nước2 phản bội tổ quốc; ngăn gian1 chia thành gian phòng khác có vách ngăn, ngăn gian2 việc đề phòng kẻ 11 gian; trọng tài1 người điều khiển trận đấu, trọng tài2 có nghĩa coi trọng tài Các từ có quan hệ đồng âm với + Đối với từ nhiều nghĩa: Ví dụ : * Xác định nghĩa từ in nghiêng kết hợp chia thành loại nghĩa gốc, nghĩa chuyển a- Đứng: đứng1 lên, trời đứng2 gió, cơng nhân đứng3 máy lúc b- Chín: chín1 mọng, nghĩ chín2 nói, ngượng chín3 người Đối với dạng giáo viên giúp học sinh nêu nghĩa từ trường hợp chia nghĩa gốc, nghĩa chuyển Ví dụ: Đứng1 hoạt động dừng chân chỗ tư thẳng người (động vật)- nghĩa gốc; đứng2 ngừng chuyển động- nghĩa chuyển; đứng3 điều khiển tư đứng - nghĩa chuyển Các nghĩa có liên quan mật thiết với nhau, mang nét nghĩa yên chỗ nên từ nhiều nghĩa * Đọc câu sau cho biết nghĩa hai từ sinh đứng đầu dòng có khác với nghĩa hai từ sinh đứng cuối dòng Sinh sinh cha Sinh cháu giữ nhà sinh ơng.[5] Đây tập khó thú vị Giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa trường hợp xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển: Hai từ sinh đứng đầu câu có nghĩa đẻ - nghĩa gốc; hai từ sinh đứng cuối câu có nghĩa tạo ra, mang lại ‘giá trị” cho người – nghĩa chuyển Câu hiểu có có người gọi cha, làm cha, có cháu có người gọi ơng làm ơng Dạng 2: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa: Ta đưa tập sau: + Đối với từ đồng âm: Ví dụ : Em đặt câu để phân biệt từ đồng âm sau: bàn, cờ, nước.[4] Với tập này, giáo viên giúp học sinh hiểu yêu cầu đề gợi ý em đặt câu xuất từ đồng âm câu, câu xuất từ đồng âm Chẳng hạn: - Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc - Mời bác ngồi vào bàn để họp Bố mẹ bàn tính chuyện sắm tết Sau tập, giáo viên cho học sinh nhận xét sai, học sinh nêu nghĩa từ bàn để thấy nét nghĩa khơng có liên quan từ đồng âm Nếu có trường hợp nhầm sang từ nhiều nghĩa giáo viên phải giải thích, để học sinh nhận chỗ sai Ví dụ 2: Đặt câu để từ hay sử dụng với nét nghĩa sau: - giỏi (thú vị) : - biết: - hoặc: - thường xuyên: [6] 12 Sau cho học sinh làm cá nhân, ta cho học sinh lên bảng trình bày để vừa củng cố kiến thức từ, vừa củng cố kiến thức câu Chẳng hạn: Bạn hát hay (giỏi) Tôi vừa hay tin bác trở (biết) Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà (hoặc) Tơi hay đến nhà ơng bà vào buổi chiều muộn (thường xuyên) + Đối với từ nhiều nghĩa: * Với nghĩa từ xuân, em đặt câu nói rõ nghĩa gốc nghĩa chuyển: a- Chỉ mùa năm, từ tháng giêng đến tháng ba (xuân danh từ) b- Chỉ trẻ trung, tươi đẹp (xuân tính từ) c- Chỉ năm (xuân danh từ) [7] Giáo viên cho học sinh tự làm sau nhận xét sửa chữa, có em lúng túng, giáo viên giúp em hiểu rõ nghĩa từ Khi đưa tập ra, thấy nghĩa học sinh hoàn thành dễ dàng sang nghĩa thứ nhiều em nhầm với nghĩa 1, có em lại nhầm sang nghĩa từ xuân có nghĩa tuổi (Bác tròn bốn mươi xuân.) Ví dụ: - Mùa xuân đến, cối lại đâm chồi nảy lộc (nghĩa gốc) - Bác qua tuổi xuân (nghĩa chuyển) - Đã ba xuân trôi qua mà anh chưa trở (nghĩa chuyển) Sau học sinh hoàn thành tập, giáo viên nên cho học sinh nhận biết nghĩa từ xuân có liên quan nói mẻ, tươi đẹp nên từ nhiều nghĩa * Hãy đặt câu để từ có quan hệ từ đồng âm từ có quan hệ từ nhiều nghĩa Đây yêu cầu kép, mức độ khó tập nâng lên Trước học sinh làm bài, giáo viên gợi ý, em phải đặt câu (1 câu hai câu) xuất hai từ đồng âm đặt câu (1 câu câu) để xuất hai nghĩa từ sao- từ nhiều nghĩa Ví dụ: Từ đồng âm: - Trên trời có nhiều sao1 Bà em sao2 chè (Ta giúp học sinh hiểu: sao1 thiên thể vũ trụ; sao2 hoạt động tẩm chất Hai nghĩa khơng có liên quan đến nên hai từ đồng âm) Từ nhiều nghĩa: - Trên trời có nhiều sao1 Cơ sao2 âm nhạc (Ta giúp học sinh hiểu nghĩa từ có liên quan chỗ tỏa sáng- sao1 nghĩa gốc sao2 nghĩa chuyển- nên từ nhiều nghĩa) * Đặt câu có từ dùng với nghĩa chuyển khác (Ghi nghĩa từ vào chỗ trống trước đặt câu) (1) (có nghĩa ) Đặt câu: 13 (2) (có nghĩa ) Đặt câu: (3) (có nghĩa ) Đặt câu: (4) (có nghĩa ) Đặt câu: [8] Với tập giáo viên cần lưu ý từ dùng theo nghĩa chuyển phải nêu nghĩa chuyển từ trước đặt câu Ví dụ: lời nói dễ nghe (nói ngọt); âm êm tai (đàn ngọt); độ sắc dao, kéo (dao ngọt); Chỉ độ đạm (canh xương ngọt) Dạng 3: Phân biệt quan hệ đồng âm, quan hệ nhiều nghĩa: * Trong từ in đậm sau đây, từ từ đồng âm, từ từ nhiều nghĩa: a- Chín: Lúa ngồi đồng chín vàng Tổ em có chín học sinh Nghĩ cho chín nói b- Đường: Bát chè nhiều đường nên Các công nhân chữa đường dây điện thoại Ngoài đường, người lại nhộn nhịp c- Vạt:- Những vạt nương màu mật Lúa chín ngập lòng thung - Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu gậy tre - Những người Giáy, người Dao Đi tìm măng hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng Nhuộm xanh nắng chiều.[4] * Trong từ in đậm đây, từ từ đồng âm, từ từ nhiều nghĩa a) Vàng: - Giá vàng1 nước tăng đột biến - Tấm lòng vàng2 - Ơng tơi mua vàng3 lưới để chuẩn bị cho mùa đánh bắt hải sản b) Bay: - Bác thợ nề cầm bay1 trát tường - Sếu giang mang lạnh bay2 ngang trời - Đạn bay3 rào rào - Chiếc áo bị bay4 màu.[7] Đáp án : vàng1, vàng2 đồng âm với vàng3 ; vàng1 với vàng2 từ nhiều nghĩa Bay1 đồng âm với từ bay lại; bay2 , bay3 , bay4 từ nhiều nghĩa Dạng 4: Nối từ cụm từ với nghĩa cho: + Đối với từ đồng âm: Nối từ cột A với nghĩa thích hợp cột B A B 14 1- Sao trời có mờ tỏ a- Chép lại tạo văn giống 2- Sao đơn thành ba b- Các thiên thể vũ trụ 3-Đồng lúa mượt mà làm c- Nêu thắc mắc rõ nguyên sao! nhân 4- Sao ngồi lâu thế? d- Nhấn mạnh mức độ ngạc nhiên + Đối với từ nhiều nghĩa: Tìm cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy cột A A 1- Bé chạy lon ton sân 3- Đồng hồ chạy 4- Dân làng khẩn trương chạy lũ B a- Khẩn trương tránh điều không hay xảy b- Hoạt động máy móc c- Sự di chuyển nhanh chân Ở dạng tập này, giáo viên cho học sinh thảo luận theo cặp đơi Các em nên nối trường hợp hiểu chắn trước Trường hợp khó lại làm theo phép loại trừ Khi chữa bài, giáo viên phải cho học sinh hiểu rõ từ trường hợp để em nhận biết sâu từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa Dạng 5: Nêu nhiều cách hiểu câu cho trước (Dạng tập dành cho đối tượng có lực tốt) Ví dụ1: Mỗi câu sau có cách hiểu, nêu cụ thể cách hiểu a- Cơng việc nhà chồng chị lo liệu tất b- Đêm hôm qua cầu gãy c- Xe không rẽ trái d- Hổ mang bò lên núi e- Hoa mua bên đường Bài tập thú vị, ngữ liệu lại có nhiều cách hiểu khác Ta hướng dẫn học sinh hiểu sau: a- Cách 1: Công việc nhà chồng / chị lo liệu tất (người vợ lo liệu công việc gia đình bên chồng) Cách 2: Cơng việc nhà / chồng chị lo liệu tất (người chồng lo công việc nhà) Cách 3: Công việc / nhà chồng chị lo liệu tất (gia đình bên chồng lo hết công việc) b- Cách 1: Đêm hôm / qua cầu gãy ( qua cầu gãy vào ban đêm) Cách 2: Đêm hôm qua / cầu gãy ( cầu bị gãy vào đêm hôm qua) Dạng tập tương đối khó nên chương trình giảm tải Tuy nhiên học sinh có lực tốt, ta nên giới thiệu thêm để em mở rộng kiến thức Ta thay yêu cầu khác cho như: thêm dấu phẩy để câu văn có cách hiểu khác Ví dụ: Cơng việc 15 nhà, chồng chị lo liệu tất Công việc nhà chồng, chị lo liệu tất Công việc, nhà chồng chị lo liệu tất xác định chủ ngữ, vị ngữ theo cách khác (câu c, câu d, câu e) : Xe / không rẽ trái Xe không / rẽ trái CN VN CN VN Ví dụ 2: Cho câu: Xe hỏng Nếu “xe con” tên gọi loại xe câu câu nói với ai? Ai nói với từ danh từ, nói với từ đại từ đại từ thứ mấy? [6] Ta giúp học sinh hiểu sau: - Câu câu nói người nói với bố mẹ đại từ ngơi thứ - Câu câu nói vợ chồng nói với từ danh từ - Câu câu nói bố với mẹ với từ đại từ ngơi thứ hai Ví dụ 3: Vì câu “Bún chả ngon.” hiểu theo hai cách khác nhau[10] Hướng dẫn học sinh hiểu từ chả có tượng đồng âm nên câu hiểu “món bún chả ngon”, hiểu “bún không ngon” Dạng 6: Thay từ Bài 1: Thay từ in nghiêng dùng theo nghĩa chuyển dòng từ dùng theo nghĩa gốc thích hợp a- Căn nhà ổ chuột b- Tấm lòng vàng c- Ý chí sắt đá d- Lời nói ngào Bài 2: Tìm từ thay cho từ mũi trường hợp sau: a- Mũi thuyền b- Mũi súng c- Mũi đất d- Mũi quân bên trái thừa thắng xốc tới e- Tiêm ba mũi.[9] Ở dạng tập học sinh phải tìm từ đồng nghĩa dùng theo nghĩa gốc để thay Bài tập phải tìm từ đồng nghĩa để thay Ví dụ: Bài 1: a- Căn nhà ổ chuột.->tồi tàn (tối tăm), b- Tấm lòng vàng -> tốt (nhân hậu, nhân ái), c- Ý chí sắt đá ->kiên cường, d- Lời nói ngào-> dễ nghe, Bài 2: a- Mũi thuyền -> đầu thuyền 16 b- Mũi súng -> đầu súng c- Mũi đất -> mỏm đất d- Mũi quân bên trái thừa thắng xốc tới -> Đơn vị quân bên trái e- Tiêm ba mũi -> Tiêm lượt Dạng 7: Một số tập đố vui, đưa số mẩu chuyện vui Bài 1: Đố vui: a- Mồm bò khơng phải mồm bò mà lại mồm bò Là gì? b- Đập sống khơng đập chết Là gì? c- Chín đầu chín Da màu đỏ gạch Râu ria cắt Hết chuyện tiến lùi Là gì? Bài 2: Đọc mẩu chuyện vui đây, tiếng cười câu chuyện cách gạch từ ngữ đồng âm nêu nghĩa chúng a- Mưa rải rác Dạy ‘Khí hậu- thời tiết”, giáo hỏi: - Ai kể thêm tên loại mưa nào? Tí: - Thưa có loại mưa bẩn loại mưa rải rác - Ở đâu loại mưa vậy? - Con nghe ti vi nói chương trình ‘dự báo thời tiết” Một số vùng có mưa rải rác b- Ơng Bèn Giờ học mơn Lịch sử, giáo hỏi: - Sau dẹp loạn 12 sứ quân, lên làm vua? Tít: - Thưa cơ, sau dẹp loạn 12 sứ quân, ông Bèn lên làm vua [6] Với tập dạng này, ta giúp học sinh học mà chơi, chơi mà học Bài tập có tính thú vị, làm giảm bớt trừu tượng kiến thức từ đồng âm mà em tìm hiểu Ở tập 1, nhiều em tìm đáp án: a- ốc, b- tim, c- tơm nấu chín Ở tập 2, em tìm đồng âm câu a rải rác (em Tí nhầm rải rác- nghĩa vài chỗ với rải rác- đem rác rải xuống) Trong câu b (em Tít nhầm bènngay với Bèn- tên riêng người) 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm : 17 Trên số thử nghiệm năm học 2016- 2017 2017- 2018 Bằng biện pháp này, giúp em củng cố, khắc sâu, mở rộng kiến thức rèn kĩ thực hành dạng tập liên quan đến từ đồng âm từ nhiều nghĩa.Từ biện pháp nêu, không giúp em nắm vững kiến thức từ mà giúp em thấy giàu đẹp, uyển chuyển tiếng Việt Đây tiền đề, sở để ta bồi dưỡng cho em tình yêu trách nhiệm giữ gìn sáng tiếng mẹ đẻ Kết cụ thể sau: Năm học 2016- 2017 (Thời điểm tháng 4/2017) Sĩ số 34 34 Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm Ghi SL TL SL TL SL TL SL TL 17 50 17 50 0 0 24 70,6 10 29,4 0 Nội dung Từ đồng âm từ nhiều nghĩa Tiếng Việt Năm học 2017- 2018 (Thời điểm tháng 1/2018) Sĩ số 32 32 Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm Ghi SL SL TL SL TL SL TL Nội dung Từ đồng âm từ nhiều nghĩa Tiếng Việt TL 17 53,1 15 46,9 6,3 0 23 71,9 28,1 0 0 Kết đạt chưa thật mĩ mãn, nguồn động viên đáng kể cho người thường xuyên làm công tác bồi dưỡng học sinh khiếu Tôi nhận thấy học Tiếng Việt, đặc biệt học liên quan đến từ đồng âm từ nhiều nghĩa khơng nỗi lo em Thực em có nhiều hứng thú mơn học Hầu hết em làm tập từ đồng âm từ nhiều nghĩa mà cô đưa Từ việc nắm vững nghĩa đến khả sử dụng từ em có nhiều 18 chuyển biến Những câu văn, văn em ngày sắc nét Khả giao tiếp em nâng lên đáng kể 3- KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Qua nghiên cứu việc hướng dẫn học sinh học phân môn Luyện từ câu, đặc biệt nội dung kiến thức phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa, thấy việc giúp học sinh nắm vững nghĩa từ sử dụng từ vấn đề quan trọng, tạo tiền đề để học sinh học tốt môn Tiếng Việt Học sinh có học tốt mơn Tiếng Việt có đỉều kiện thuận lợi để tiếp thu tất mơn học khác như: Tốn, Ngoại ngữ, Khoa học, … Trong nhà trường tiểu học, để giúp em học tốt lên lớp trên, sau bước vào sống em có kiến thức tồn diện, có trình độ cao, có lực người cơng dân tốt thầy giáo, giáo phải thường xun hồn thiện phương pháp lẫn kiến thức, phải dành thời gian nghiên cứu giảng để tìm biện pháp thích hợp, phải ln coi học sinh trung tâm, khuyến khích em tự tìm tòi rút kết luận cho riêng Có em nhớ kĩ, nhớ lâu kiến thức mà khám phá Tơi ý đến thời điểm thời lượng để tung dạng tập phù hợp, Tạo cho em môi trường học tập thoải mái hiệu Tôi nhận thấy sáng kiến ứng dụng vào thực tế nhà trường, địa phương mở rộng địa bàn tỉnh Đây sở làm tảng giúp em học sinh lớp học tốt phân môn Luyện từ câu nói riêng mơn Tiếng Việt nói chung 3.2.Kiến nghị: - Đối với nhà trường Phòng giáo dục- Đào tạo: Cần đầu tư tài liệu, thường xuyên mở chuyên đề để giáo viên tham khảo, trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm lẫn - Đối với Bộ GD-ĐT: Khi xây dựng chương trình, cần tăng thời lượng để học sinh luyện tập, củng cố nhiều nội dung kiến thức từ đồng âm từ nhiều nghĩa Trong trình thực sáng kiến “Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa để học tốt phân môn Luyện từ câu ” Tôi tham khảo số tài liệu dạy học thuộc phân môn, số viết liên quan học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp Do thời gian lực hạn chế nên viết khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến bạn đọc để viết tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! 19 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN Hậu Lộc, ngày 10 tháng năm 2018 VỊ Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết: Phạm Thị Na 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]- Chương trình giáo dục phổ thơng cấp Tiểu học (Nhà xuất Giáo dục Việt Nam- Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.) [2]- Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt (Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu Hoàng Trọng Phiến- Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 1997) [3]- Từ điển Tiếng Việt 2005- Nguyễn Văn Xô- Nhà xuất Thanh niên [4]- Sách giáo khoa tiếng Việt (tập 1, 2) (Bộ Giáo dục Đào tạo- Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) [5]- Tạp chí Tốn Tuổi thơ (mục sang chơi nhà văn) [6]- Vở tập nâng cao Từ Câu lớp (GS.TS Lê Phương Nga- TS Lê Hữu Tỉnh- Nhà xuất Đại học Sư phạm) [7]- Tiếng Việt nâng cao lớp (GS.TS Lê Phương Nga (chủ biên)- TS Trần Thị Minh Phương- TS Lê Hữu Tỉnh- Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) [8]- 25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt (Trần Mạnh Hưởng- Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) [9]- Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt lớp (Trần Mạnh Hưởng- Lê Hữu Tỉnh- Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) [10]- Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Tiểu học (GS.TS Lê Phương NgaNhà xuất Giáo dục Việt Nam) 11- Những vấn đề ngôn ngữ học (GS.TS Nguyễn Đức Tơn- Tạp chí ngơn ngữ 2011) 12- Giải đáp 88 câu hỏi giảng dạy Tiếng Việt Tiểu học (Lê Hữu TỉnhTrần Mạnh Hưởng- Nhà xuất Giáo dục) 13- Sách giáo viên tiếng Việt (tập1, 2) (Bộ Giáo dục Đào tạo- Nhà xuất Giáo dục) ... kinh nghiệm nhỏ cách hướng dẫn học sinh phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa Vì thế, chọn sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa để. .. nội dung kiến thức từ đồng âm từ nhiều nghĩa Trong trình thực sáng kiến Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa để học tốt phân môn Luyện từ câu ” Tôi tham khảo... dẫn học sinh học phân môn Luyện từ câu, đặc biệt nội dung kiến thức phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa, thấy việc giúp học sinh nắm vững nghĩa từ sử dụng từ vấn đề quan trọng, tạo tiền đề để học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa để học tốt phân môn luyện từ và câu , Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa để học tốt phân môn luyện từ và câu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay