Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 5

27 7 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 13:19

MỤC LỤC NỘI DUNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đính nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CỦA SKKN 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng 2.3 Các giải pháp tổ chức thực Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp 2.4 Hiệu SKKN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC SKKN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SKKN NGÀNH GD&ĐT HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN TRANG 2 3 4 6 10 11 11 16 18 18 21 21 22 23 24 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển người học, giáo dục phổ thông nước ta năm vừa qua đổi mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học gắn với bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định, học để chung sống, mà thực chất cách tiếp cận kĩ sống Đó thực chất cách tiếp cận kĩ sống Đặc biệt, rèn kĩ sống cho học sinh Bộ Giáo dục đào tạo xác định năm nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cần quan tâm mức Kĩ sống kĩ sống ứng xử với người sinh hoạt, công việc, hoạt động xã hội với thiên nhiên Học sinh phải có hiểu biết có lực khéo léo xử lý, giải tình có liên quan đến người, việc vật sống cách đắn Lứa tuổi học sinh lứa tuổi hình thành nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song thiếu hiểu biết sâu sắc xã hội, thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lơi kéo kích động Đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế chế thị trường nay, hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực, ln phải đương đầu với khó khăn thách thức, áp lực tiêu cực Nếu không giáo dục kĩ sống, thiếu kĩ sống, em bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực bạo lực, lối sống ích kỉ, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách Một nguyên nhân dẫn đến tượng tiêu cực phận học sinh thời gian vừa qua đánh nhau, đua xe, em thiếu kĩ sống cần thiết như: kĩ xác định giá trị, kĩ từ chối, kĩ giao tiếp Vì vậy, việc giáo dục kĩ sống cho hệ trẻ cần thiết, giúp em rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng Tổ quốc, giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè người, sống tích cực, chủ động, an tồn, hài hòa lành mạnh đồng thời nhằm tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Để học sinh có lực đó, nhà trường phải tổ chức cho học sinh rèn luyện học tập hoạt động giáo dục nhà trường hoạt động xã hội khác Chính tơi chọn đề tài “Rèn luyện kĩ sống cho học sinh lớp 5” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Tìm số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh - Giúp học sinh ý thức giá trị thân mối quan hệ xã hội; giúp học sinh hiểu biết thể chất, tinh thần thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu biết chấp hành pháp luật… - Giúp học sinh có đủ khả tự thích ứng với môi trường xung quanh, tự chủ, độc lập, tự tin giải công việc, đem lại cho em vốn tự tin ban đầu để trang bị cho em kĩ cần thiết làm hành trang bước vào đời 1.3 Đối tượng nghiên cứu Học sinh trường Trường Tiểu học Nga Phú, Nga Sơn nói chung Học sinh lớp 5B nói riêng - Biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 5B trường Tiểu học Nga Phú 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Tìm đọc tài liệu có liên quan đến việc rèn kĩ sống cho học sinh - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: - Phương pháp khảo sát thực tế học sinh: Qua hai đợt ( đầu năm cuối học kì 1) - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động học tập (Xem em có tích cực tham gia vào hoạt động hay khơng? Có kĩ giao tiếp hay khơng? ) Quan sát hoạt động vui chơi Quan sát hoạt động giao tiếp với người xung quanh (Thái độ nói chuyện với bạn bè, cách xưng hô với thầy cô giáo, với người lớn tuổi, hành vi tốt xấu với người…) - Phương pháp thực hành: Giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua hoạt động để học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua hành vi từ hình thành kĩ năng; thực phối hợp nhà trường, làm tốt cơng tác xã hội hóa việc giáo dục kĩ sống - Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm giáo dục: Phân tích nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu kĩ sống Tổng hợp biện pháp giáo dục giáo viên NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận: Kỹ sống lực tâm lí xã hội để đáp ứng đối phó với yêu cầu thách thức sống hàng ngày, mà đặc biệt tuổi trẻ cần để vào đời Kỹ sống kỹ cần có cho hành vi lành mạnh, tích cực cho phép cá nhân đối mặt với thách thức sống hàng ngày Theo UNICEF, giáo dục dựa kỹ sống thay đổi hành vi hay phát triển hành vi nhằm tạo cân kiến thức, thái độ hành vi Ngắn gọn khả chuyển đổi kiến thức (phải làm gì) thái độ (ta nghĩ gì, cảm xúc nào, hay tin tưởng vào giá trị nào) thành hành động (làm làm nào?) Mở rộng khái niệm: KNS lực cá nhân bất biến thời đại, mà lực thích nghi cho thời đại mà cá nhân sống Bởi vậy, KNS vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính dân tộc – quốc gia, vừa mang tính xã hội – toàn cầu Từ khái niệm trên, KNS phạm vi lứa tuổi học sinh tiểu học gắn liền với phạm trù kiến thức, kĩ thái độ mà học sinh rèn luyện trình giáo dục Tổng hợp kết giáo dục từ học lớp từ hoạt động HĐGDNGLL, học sinh hình thành số kĩ sống phù hợp như: Kĩ tự nhận thức, kĩ giao tiếp, kĩ xác định giá trị, kĩ định, kĩ kiên định, kĩ đặt mục tiêu,… Những kĩ gắn với nội dung giáo dục định như: giáo dục bảo vệ mơi trường, giáo dục lòng nhân ái, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, giáo dục sống an toàn, khoẻ mạnh… Nền kinh tế nước ta quản lý theo chế thị trường Mặt trái kinh tế thị trường với nhân tố tiêu cực nó, tác động vào ý thức xã hội, có đạo đức xã hội Một số chạy theo chủ nghĩa cá nhân, xa rời giá trị văn hoá đạo đức chủ nghĩa thực dụng chi phối hành vi đạo đức cách ứng xử họ Vì việc rèn luyện kĩ sống cho học sinh theo chuẩn mực đạo đức đẹp đẽ cần thiết bổ ích Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực khắp ngành, cấp Việc nhà trường rèn luyện kĩ sống chuẩn mực cho học sinh hưởng ứng nhập thân tích cực vào phong trào chung có ý nghĩa nhân văn cao Phong trào xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư phong trào lớn sở phường, xã, quan, trường học…Sống rèn luyện cho học sinh có văn hố chuẩn bị thiết thực cho em hoà nhập vào sống cộng đồng cách chủ động tích cực 2.2 Thực trạng kĩ sống trường 2.2.1 Ưu điểm: * Về nhận thức: Tuyệt đại phận học sinh tiểu học nhận thức người phải sống theo chuẩn mực đạo đức dân tộc, xã hội Những chuẩn mực chương trình mơn đạo đức cấp tiểu học cung cấp đầy đủ, cụ thể có hệ thống lễ phép, tôn trọng, chào hỏi người, biết cám ơn, xin lỗi, biết nhận lỗi, sửa lỗi, biết quan tâm tới người, chia sẻ, giúp đỡ người, tuân thủ nội quy kỉ luật, pháp luật, giữ gìn vệ sinh mơi trường… * Về hành vi, cử chỉ: Số đông học sinh sở nhận thức chuẩn mực đạo đức, giáo dục có cử chỉ, hành vi ứng xử đắn phù hợp với nhiều tình sảy sống, người khen ngợi Bản thân em có niềm vui đáng niềm tự tin vào lĩnh Đó học sinh có kĩ sống tốt theo mục tiêu đào tạo nhà trường 2.2.2 Hạn chế: Một số giáo viên trọng truyền thụ kiến thức sách giáo khoa cho học sinh mà chưa chịu khó tìm tòi hình thức phương pháp tổ chức cho hoạt động nên học sinh chưa có hứng thú hoạt động Học sinh có học kiến thức, khả ứng phó với tình sống kém, tính tự tin ít, tính tự ti nhiều Khả giao tiếp hạn chế Tuy nhiên phận học sinh có biểu lệch chuẩn kĩ sống em học sinh cuối cấp ăn mặc chưa hợp với lứa tuổi, nói tục, đánh nhau, cãi cọ nhau, ăn cắp, chưa lễ phép, chơi trò chơi điện thoại, chưa lời bố mẹ, thầy cô, không quen cảm ơn xin lỗi, chưa ý giữ gìn vệ sinh nơi cơng cộng bảo vệ môi trường … Phụ huynh học sinh khuyến khích học kiến thức mà quên hướng cho em làm tốt hoạt động đồn thể cách ứng xử Một số gia đình xưng hô chưa chuẩn mực nên em bắt chước xưng hô thiếu thiện cảm Qua khảo sát việc thực kỹ sống học sinh lớp 5B, thu kết sau: Vi Nội dung kĩ sống Bình Có vi Tốt Khá phạm thường phạm nhiều Ứng xử với tình 10 13 Thói quen kỹ làm việc theo nhóm 11 15 0 Rèn luyện sức khoẻ ý thức bảo vệ SK 10 15 0 Phòng chống tai nạn giao thơng, đuối nước thương tích 12 10 02 Ứng xử có văn hố 13 11 Phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội khác 10 5 2.3 Những nguyên nhân tồn 2.3.1 Về giáo viên: - Một phận giáo viên chưa thực quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh mà trọng truyền thụ kiến thức sách giáo khoa nên chưa chịu khó tìm tòi hình thức phương pháp tổ chức cho hoạt động nên làm hứng thú học sinh - Giáo viên khuyến khích khen thưởng học sinh ít, chưa thật gần gũi, thân thiện với học sinh - Công tác tuyên truyền đến bậc cha mẹ thực dạy em kĩ sống chưa nhiều Việc rèn kĩ sống qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục, vui chơi chưa sâu sát - Việc giáo dục rèn luyện học sinh gia đình nhà trường chưa thật tỉ mỉ sâu rộng, chưa hút em vào việc trao dồi, rèn luyện đạo đức nói chung, kĩ sống nói riêng 2.3.2 Về học sinh: - Học sinh học tập thụ động, chủ yếu nghe làm theo thầy giáo, sáng tạo, tính tự giác chưa cao, lười hoạt động - Học sinh có học kiến thức, khả ứng phó với tình sống kém, tính tự tin ít, tự ti nhiều, thường nóng nảy, gây gổ lẫn - Kỹ giao tiếp hạn chế, hay nói tục, chửi bậy, mải chơi - Bản thân số học sinh tu dưỡng chưa tốt sống cảm tính, học đòi, bắt chước người thiếu văn hố có lối sống bng thả xung quanh 2.3.3 Về Phụ huynh: Nguyên nhân khiến đa phần học sinh khó tiếp cận hoạt động kỹ thực hành xã hội phụ huynh không cho phép Đa số phụ huynh cho em cần học giỏi kiến thức Phụ huynh khuyến khích tìm kiến thức mà qn hướng cho em làm tốt hoạt động đồn thể, hoạt động xã hội cách ứng xử, giao tiếp gia đình, số phụ huynh cưng chiều Xưng hô chưa chuẩn mực nên em bắt chước xưng hô thiếu thiện cảm Các giải pháp tổ chức thực hiện: Giải pháp Giáo viên nhận thức sâu sắc việc dạy trẻ kỹ sống Đầu năm học, xây dựng kế hoạch rèn kĩ sống cho học sinh, đồng thời tìm hiểu, năm bắt rõ thực trạng việc học kỹ sống học sinh lớp dưới, qua giúp giáo viên hiểu chương trình học khố thường cho trẻ học kiến thức văn hố suốt năm học, thực tế trẻ học tốt biết cách phát triển kỹ nhận thức, cảm xúc xã hội Vì thế, trẻ tiếp thu kỹ giao tiếp xã hội hành vi ứng xử nhóm bạn, trẻ nhanh chóng sẵn sàng có khả tập trung vào việc học văn hoá cách tốt Giáo viên nắm rõ nguyên tắc giáo dục kĩ sống cho học sinh, (tương tác, trải nghiệm, tiến trình thay đổi hành vi, thời gian môi trường giáo dục) Học sinh: + Tương tác: kĩ thương lượng, kĩ giải vấn đề … hình thành tốt trình HS tương tác với bạn bè người xung quanh Tạo điều kiện để em có dịp thể ý kiến xem xét ý kiến người khác Do GV cần tổ chức hoạt động có tính chất tương tác hoạt động giáo dục để giáo dục kỹ sống cho em + Trải nghiệm: HS hoạt động thực, có hội thể ý tưởng, có hội xử lí tình phản biện…Kỹ sống hình thành người học trải nghiệm qua thực tế có kĩ em làm việc + Ngun tắc tiến trình ngun tắc thay đổi hành vi: Giáo viên giáo dục kỹ sống lần mà kỹ sống trình từ nhận thức- hình thành thái độ- thay đổi hành vi Thay đổi hành vi người đặc biệt hành vi tốt trình khó khăn Do giáo dục kỹ sống khơng thể hai mà phải q trình + Thời gian mơi trường giáo dục: Giáo dục giáo dục kỹ sống thực lúc nơi; giáo dục kỹ sống giáo dục mơi trường gia đình, nhà trường, xã hội; cần phải tạo điều kiện tối đa cho HS tham gia vào tình thật cuốc sống Do q trình tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh phải đảm bảo thực tốt nguyên tắc giáo dục Phân loại kĩ sống, tầm quan trọng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh; có nhận thức đầy đủ chất, mục tiêu, nguyên tắc giáo dục kĩ sống, nội dung kĩ sống biết lựa chọn kĩ sống cần giáo dục cho học sinh; biết kĩ sống tích hợp nhiều mơn học chương trình Giải pháp Giáo viên thực tốt việc đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo học sinh gắn với thực tiễn, có tài liệu bổ trợ phong phú, sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng CNTT dạy học, tạo cho em tính chủ động, tích cực, hứng thú học tập; phát huy tính sáng tạo, tạo bầu khơng khí cởi mở thân thiện lớp trường Trong học, giáo viên cần tạo hội cho em nói, trình bày trước nhóm bạn, trước tập thể, em hay rụt rè, khả giao tiếp qua góp phần tích lũy KNS cho em Giáo viên cần thực tốt đổi phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh (VD: sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp gợi mở, nêu vấn đề, phương pháp đóng vai, ; biết lựa chọn phối kết hợp linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học.); qua hoạt động học tập học sinh rèn kỹ phân tích, tổng hợp, tư sáng tạo, hợp tác theo nhóm, kỹ đánh giá, kỹ hợp tác hóm, kỹ xử lý tình (GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm) Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập nhân lên gấp bội Trong lớp học mà trình độ kiến thức, tư học sinh khơng thể đồng tuyệt đối áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận phân hóa cường độ, tiến độ hồn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi công tác độc lập Tuy nhiên, học tập, tri thức, kĩ năng, thái độ hình thành hoạt động độc lập cá nhân Lớp học môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác cá nhân đường chiếm lĩnh nội dung học tập Thông qua thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến cá nhân bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua người học nâng lên trình độ Tứ học sinh có kỹ học tập, ứng xử tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát Giáo viên cần tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực học sinh , giáo viên cần phải biết khai thác phát huy khiếu, tiềm sáng tạo học sinh Vì học sinh nhân vật đặc biệt, phải giáo dục học sinh để em cảm thấy thoải mái tình sống (GV đổi PPDH: Ứng dụng CNTT) Hiệu giáo dục KNS không đo đếm số xác thể biểu cụ thể: em có ý thức hơn, thái độ tốt với người gia đình; ln hồ đồng với bạn bè; tự tin nói hiệu từ giáo dục KNS Việc sinh hoạt theo nhóm tạo mơi trường làm việc thân thiện, giúp em cải thiện hành vi giao tiếp thông qua hoạt động trao đổi diễn thường xuyên Các em trở nên thân thiện, từ giúp bầu khơng khí học tập, lao động trở nên sơi động Tham gia sinh hoạt theo nhóm giúp em học sinh hưng phấn học tập tạo nên cách ứng xử hợp lý tình Khi sinh hoạt nhóm, tơi ln đưa nhiều tình tạo phát triển tư cho em Đó cách tạo gần gũi em với Giải pháp Giáo viên phải xác định rõ kỹ sống cần dạy trẻ lứa tuổi tiểu học Đối với tâm sinh lý trẻ em bậc tiểu học có nhiều kỹ quan trọng mà trẻ cần phải biết trước tập trung vào học văn hoá đặc biệt trẻ em độ tuổi lớp Thực tế kết nhiều nghiên cứu cho thấy kỹ quan trọng trẻ phải học vào thời gian đầu năm học kỹ sống như: hợp tác, tự kiểm sốt, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểu giao tiếp Việc xác định kỹ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ Kỹ sống tự tin: Một kỹ mà giáo viên cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kỹ sống giúp trẻ cảm thấy tự tin tình nơi Kỹ sống hợp tác: Bằng trò chơi, câu chuyện, hát giáo viên giúp trẻ học cách làm việc với bạn, công việc không nhỏ em học sinh lứa tuổi Khả hợp tác giúp em biết cảm thông làm việc với bạn Kỹ thích tò mò, ham học hỏi, khả thấu hiểu: Đây kỹ quan trọng cần có em vào giai đoạn khát khao học Giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khêu gợi tính tò mò tự nhiên em Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, câu chuyện hoạt động tư liệu mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí não nhiều thứ đốn trước Kỹ giao tiếp: Giáo viên cần dạy trẻ biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kỹ quan trọng trẻ Nó có vị trí yếu so với tất kỹ khác đọc, viết, làm toán nghiên cứu khoa học Nếu em cảm thấy thoải mái nói ý tưởng hay kiến đó, em trở nên dễ dàng học sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ Ngoài ra, nhà trường giáo viên cần dạy học sinh nghi thức văn hóa ăn uống qua dạy em kỹ lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rửa tay trước ăn, ăn uống bàn ăn, biết cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn, ăn uống sẽ, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng nhai thức ăn, biết mời trước ăn, cảm ơn sau ăn, biết tự dọn, cất chỗ bát, chén, thìa … biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngắn, ăn hết suất không làm ảnh hưởng đến người xung quanh Giải pháp Giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt công tác chủ nhiệm Công tác chủ nhiệm quan trọng việc nâng cao chất lượng học tập hạnh kiểm học sinh Vì giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt công tác chủ nhiệm mà nhà trường phân công, thường xuyên thay đổi hình thức sinh hoạt lớp, luân phiên cho em làm lớp trưởng, tổ trưởng, không nên năm học để em làm lớp trưởng Với học sinh tiêu học, thày cô giáo người mẹ hiền thứ hai em, em luôn nghe lời dạy bảo làm theo thầy cô dạy, thầy cô giáo phải gương sáng đạo đức, gương ứng xử văn hóa, chuẩn mực lời nói việc làm Rèn kỹ cho học sinh kết hợp với rèn học sinh thực nề nếp hàng ngày: VD: Yêu cầu học giờ: buộc học sinh phải có thói quen dậy sớm, có tác phong nhanh nhẹn ( rèn kỹ khắc phục khó khăn để đạt mục tiêu); Yêu cầu xếp hàng vào lớp thẳng hàng, ngắn, không xô đẩy hàng (rèn cho học sinh kỹ kiềm chế thân, kỹ vận động, gây ảnh hưởng); Yêu cầu học sinh đến lớp phải có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập ( rèn cho học sinh kỹ tự kiểm tra, xây dựng kế hoạch) Tổ chức hoạt động lao động vừa sức với học sinh: vệ sinh sân trường, lớp học, trồng chăm sóc sân trường, bồn hoa, vườn trường, ; học sinh rèn số kỹ như: cầm chổi quét, hót rác, tưới cây, tỉa lá, ; thơng qua HS biết sử dụng có hiệu đồ dùng lao động Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác Đội TNTPHCM lớp Đó phải xây dựng Đơi bạn tiến: nhóm bạn giúp học tập, nhóm bạn ATGT, nhóm phòng chống ma t, qua trình hoạt động nhóm, học sinh rèn kỹ hợp tác, chia sẻ, biết đối xử, ứng xử với bạn hài hoà phù hợp Ở tiết sinh hoạt lớp, giáo viên cần tạo điều kiện để em tự đánh giá nhận xét thân lớp Các em trình bày ý kiến việc làm tốt chưa tốt; xây dựng nội quy lớp; thiết kế, đề xuất việc làm, hoạt động tháng năm học Chức vụ lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó nên thay đổi theo tháng học kỳ để nhiều em làm quen với kỹ điều hành, quản lý công việc đồng thời ngăn ngừa cách sống tự kiêu, độc đốn xảy từ tuổi học đường Xây dựng quy tắc ứng xử với mơi trường giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo vệ môi trường sống, rèn luyện bảo vệ sức khoẻ, tiết kiệm lượng, phòng chống tai nạn thương tích Bên cạnh đó, cần ý xây dựng cảnh quan trường lớp với hình ảnh mang tính giáo dục thẩm mỹ, lời hay ý đẹp “Bảo vệ mơi trường bảo vệ sống chúng ta”, 10 gia trò chơi tuần sau coi phần thưởng cho nhóm có thành tích) 6.2 Phong trào “Đơi bạn tiến”: Để tổ chức hoạt động này, giáo viên nêu mục đích yêu cầu phong trào “Đơi bạn tiến” việc học sinh kết bạn đăng kí giúp đỡ học tập, sinh hoạt Nếu đăng kí tham gia phong trào “Đôi bạn tiến”, bạn tiến bạn lại khen ngợi, ngược lại bạn mắc nhiều lỗi người lại phải chịu phần trách nhiệm Đầu tiên, giáo viên cho học sinh đăng kí làm thí điểm số đơi Sau tuần giáo viên có nhận xét, tổng kết hoạt động đôi bạn đăng kí, khen ngợi đơi có tiến cho đội tham gia trò chơi cuối tháng coi phần thưởng thưởng cho tiến em Sau thời gian, kích thích, thu hút học sinh tích cực hoạt động, giáo viên mở rộng đến đôi bạn khác 6.3 Các hoạt động nhà trường, Đoàn - Đội phát động Tổ chức hoạt động lao động vừa sức với học sinh: vệ sinh sân trường, lớp học, trồng chăm sóc sân trường, bồn hoa, vườn trường, học sinh rèn số kỹ như: cầm chổi quét, nhặt rác, hót rác, tưới cây, tỉa lá, ; thơng qua HS biết sử dụng có hiệu đồ dùng lao động Tổ chức buổi nói chuyện nhằm giới thiệu, nâng cao nhận thức, hiểu biết ý thức rèn kỹ sống cho giáo viên, phụ huynh học sinh (Chủ tịch cựu chiến binh xã nói chuyện chuyên đề) Tổ chức buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động dã ngoại chăm sóc khu di tích lịch sử, người có cơng với cách mạng địa bàn xã 13 (Tổ chức cho HS quét dọn đài tưởng niệm ; Ủng hộ người khuyết tật) Ngoài hoạt động tập thể lớp hoạt động tập thể nhà trường, Đoàn - Đội tổ chức phong trào “Nhặt rơi, đem trả người mất”, “Vòng tay bè bạn” Các phong trào thi đua ngày lễ lớn, phong trào rèn luyện đội viên … hội tốt giúp giáo viên khai thác để phát triển kĩ nêu Để giúp em phát huy tối đa khả thân Đầu tiên, trước triển khai phong trào tơi nêu mục đích, u cầu phong trào sau tơi cho học sinh tham gia xây dựng kế hoạch thực giao cho nhóm tự phân cơng trách nhiệm thực giám sát, khích lệ giáo viên Sau phong trào, giáo viên giúp học sinh đánh giá, phân tích việc được, chưa được, rút kinh nghiệm cho hoạt động sau không quên chắt lọc khen ngợi cá nhân, nhóm có hoạt động tích cực đạt kết 6.4 Tổ chức trò chơi ngoại khố Trò chơi phương pháp dạy học tích cực khơng củng cố, hình thành kiến thức khoa học mà môi trường giúp học sinh hình thành, phát triển.Thường xuyên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tập thể lành mạnh, chơi trò chơi dân gian, tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao, qua hoạt động rèn cho học sinh kĩ ứng xử với bạn bè, xây dựng tinh thần đoàn kết tốt, kỹ lắng nghe, kỹ hợp tác, kỹ định, biết kiềm chế thân xử lí tình với bạn bè (HS giao lưu văn nghệ) 14 Hiện nay, với nội dung chương trình phương pháp dạy học mới, phương pháp trò chơi đưa nhiều vào tiết học thật giúp phần đáng kể việc hình thành kiến thức kĩ cho học sinh Thu hút học sinh hứng thú hoạt động học tập Tuy nhiên, trò chơi tiết học thường có thời lượng khơng nhiều tập trung vào kiến thức khoa học có dạy Nhận đặc điểm này, tơi dùng trò chơi làm phần thưởng cho tổ, cá nhân tích cực hoạt động thi đua trình bày, vừa khích lệ, thu hút học sinh tích cực rèn tính kỉ luật, phấn đấu mắc lỗi để tham gia trò chơi vừa giúp học sinh hình thành, phát triển kĩ cần thiết cho sống tăng thêm vốn hiểu biết kiến thức khoa học, xã hội … Như trình bày, đối tượng tham gia trò chơi nhóm, cá nhân có thành tích phong trào thi đua hàng tuần tổng kết sau tháng (nhóm xếp thứ nhóm tham gia trò chơi tháng đó; nhóm xếp thứ nhì cử 1/2 thành viên mắc lỗi tổ tham gia trò chơi; nhóm xếp thứ ba cử 1/4 thành viên mắc lỗi tổ tham gia chơi) Các thành viên chia thành nhóm tuỳ theo nội dung trò chơi, số học sinh lại làm khán giả Các trò chơi thường tổ chức cho em chơi trò chơi vận dụng từ trò chơi có sức thu hút truyền trò chơi; “Ai triệu phú”; “Rung chng vàng” …Vì trò chơi có sức thu hút lớn tất học sinh biết luật chơi, giáo viên không nhiều thời gian hướng dẫn mà học sinh tham gia chơi nhiệt tình Ví dụ 1: Lập chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 ( Lớp 5B) thời gian 80 phút 1.Mục đích: Chúc mừng bày tỏ lòng biết ơn thầy Nói lời hay làm việc tốt Phân cơng chuẩn bị: - Đĩa, phích, chén, hoa, hoa, khăn trải bàn, loa đài Thảo Linh nhóm - Tiếp nước: Tổ - Trang trí: Quốc Bảo, Anh Duy, Như Quỳnh - Báo tường: Linh An, Thùy Linh Tổ - Văn nghệ: tiết mục Tiêu chí chấm điểm chương trình nội dung, hình thức, trình bày - Dẫn chương trình: Vân Anh, Quốc Toàn - Tổ trọng tài gồm em: Tuấn Vũ, Thu Trang, Văn Thành Chương trình cụ thể: - Giới thiệu thầy cô giáo dự - Phát biểu chúc mừng tặng hoa thầy cô - Giới thiệu báo tường - Chương trình biểu diễn văn nghệ: Tiết mục múa theo đĩa; Tam ca nữ; Hát đơn ca; Hát tập thể “ Như có Bác Hồ ngày vui đại thắng.” - Hái hoa trả lời câu hỏi “nói lời hay làm việc tốt” - Kết thúc chương trình: đại diện giáo phát biểu ý kiến - Trao quà cho em 15 Rút kinh nghiệm - Giáo viên trao đổi với học sinh: + Chương trình em vừa làm vận dụng kĩ sống nào? + Các em lập chương trình có khó khăn chỗ khơng? + Cơng tác chuẩn bị, bạn giao nhiệm vụ có hồn thành tốt khơng? + Đánh giá tổ trọng tài có cơng khơng? + Bạn dẫn chương trình có tự nhiên khơng, nói có lưu lốt khơng? em tự đánh giá xem mức độ nào? - Khen ngợi học sinh, nhóm làm việc tốt, nhóm diễn xuất sinh động nhất, bạn có trang phục đẹp nhất, bạn dẫn chương trình hay, bạn có giọng nói truyền cảm nhắc nhở em số điểm cần khắc phục để lần sau em làm tốt Ví dụ 2: Giáo viên học sinh, học sinh với học sinh tham gia hỏi trả lời suốt trình tổ chức hoạt động Hãy nói lời từ chối điều đó; tình bạn lớp đưa ra, song đích cần đạt cương nói “khơng!”( rủ bạn bỏ học chơi; không làm lao động, không làm trực nhật, làm việc không tốt, lấy tiền bố mẹ chơi điện tử, ăn q vặt ) Ví dụ: Tình huống: Bỏ học chơi điện tử: Lời mời Lời từ chối Cậu chơi với tớ lúc đi! Còn 30 phút vào học mà cậu! Tớ không đâu, vào học rồi! Không, tớ phải làm vệ sinh lớp học Tớ dẫn cậu đến nhà Minh hôm trước Không, tớ không đi! Mẹ tớ dặn rủ mở máy cho tớ chơi trò chơi bắn chơi đâu khơng thích Mà tớ khơng thích trò chơi bắn Thử lần thơi, thích lắm! Tớ không thử đâu! Cứ tý mẹ cậu khơng Đảm bảo cậu xem thích rồi! Con trai mà khơng biết trò chơi bắn Nếu người cố tình lơi kéo bạn? Khơng, tớ khơng đi! Khơng, tớ khơng thích! Tớ được! Tìm cách bỏ khơng ý đến điều người nói - Học sinh đóng vai: Giới thiệu tên - nội dung đóng vai - học sinh nhận xét… Giải pháp Rèn kĩ sống hiệu thông qua việc tích hợp vào mơn học Giáo viên thực hành, vận dụng phương pháp liên quan đến tổ chức dạy kĩ sống lớp vào số giảng nhằm thực tốt việc giáo dục kĩ sống cho em làm, trải nghiệm sống thực * Môn Tiếng Việt: Việc giáo dục kĩ sống môn Tiếng Việt tiểu học nhằm giúp học sinh bước đầu hình thành rèn luyện cho học sinh kỹ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, giúp em nhận biết giá trị tốt đẹp 16 cuốc sống, biết nhìn nhận, đánh giá thân để tự tin, tự trọng không ngừng vươn lên sống, biết ứng xử phù hợp mối quan hệ với người thân, với cộng đồng với mơi trường tự nhiên; biết sống tích cực, chủ động điều kiện, hồn cảnh Ví dụ: Phân môn Kể chuyện (Bài Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai -Tuần -TV5 tập 1): Giúp HS thể cảm thông với nạn nhân vụ thảm sát Mĩ lai, đồng cảm với hành động dũng cảm người Mĩ có lương tri Rèn kỹ phản hồi, lắng nghe tích cực Phân mơn Kế chuyện (Bài Lập chương trình hoạt động - Tuần 21 TV5 tập 2): Rèn luyện cho học sinh tinh thần hợp tác (Ý thức tập thể, làm việc nhóm, hồn thành chương trình hoạt động) Thể tự tin, đảm nhận trách nhiệm… * Môn Đạo đức: Việc giáo dục kỹ sống môn đạo đức nhằm bước đầu trang bị cho học sinh kỹ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi tiểu học, giúp em biết sống ứng sử phù hợp mối quan hệ với người thân gia đình, với thầy giáo, bạn bè người sung quanh; với cộng đồng, quê hương, đất nước Giúp em bước đầu biết sống tích cực chủ động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin, có kỷ luật, biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm, gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh, …để trở thành ngoan trò giỏi gia đình, học sinh tích cực nhà trường công dân tốt xã hội Ví dụ: Bài 1: Em học sinh lớp 5: Rèn kỹ năng: Kỹ tự nhận thức (tự nhận thức học sinh lớp 5) Kỹ xác nhận giá trị (xác định giá trị học sinh lớp 5) Kỹ định (biết lực chọn cách ứng xử phù hợp số tình để xứng đáng học sinh lớp 5) Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam: Rèn kỹ năng: Kỹ xác định giá trị (Yêu Tổ quốc Việt Nam) Kỹ nămg tìm kiếm xử lý thông tin đất nước người Việt Nam Kỹ hợp tác nhóm Kỹ trình bày hiểu biết đất nước, người Việt Nam (HS đóng tiểu phẩm xử lý tình huống) * Mơn Khoa học: Môn Khoa học giúp học sinh hiểu số kỹ sống như: tự nhận thức thân, tự nhiên, xã hội giá trị Giao tiếp ứng xử thích hợp số tình liên quan đến sức khỏe thân Tư 17 phân tích bình luận tựợng vật đơn giản tự nhiên; định phù hợp giải vấn đề hiệu quả, thích hợp với tình Đạt mục tiêu, quản lý thời gian cam kết thực Vận dụng kỹ để ứng phó phù hợp thực tiễn sống Cam kết thực hành vi tích cực cho thân, gia đình môi trường xung quanh Tự giác thực quy tắc vệ sinh, chăm sóc sức khỏe thân, gia đình cộng đồng Ví dụ: Bài 11: Dùng thuốc an toàn: Rèn kỹ năng: Kỹ tự phản ánh kinh nghiệm thân cách sử dụng số loại thuốc thơng dụng Kỹ xử lí thơng tin, phân tích, đối chiếu để dùng thuốc cách, liều an toàn Bài 48: An toàn tránh lãng phí sử dụng điện: Rèn kỹ năng: Kỹ ứng phó, xử lý tình đặt (khi có người bị điện giật, dây điện đứt…) Kỹ bình luận, đánh giá việc sử dụng điện (tiết kiệm, tránh lãng phí) Kỹ định đảm nhận trách nhiệm việc sử dụng điện tiết kiệm Giải pháp Thực tốt công tác phối kết hợp với tổ chức đoàn thể Nhà trường phối kết hợp tổ chức, đoàn thể để thực rèn kỹ sống cho học sinh: Phối kết hợp với gia đình học sinh, Hội cha mẹ học sinh: liên lạc trao đổi thông tin tiến học sinh, tư vấn thêm cách rèn luyện, giáo dục trẻ, tạo thống gia đình - nhà trường cách giáo dục trẻ Cơng đồn tham gia tổ tư vấn nhà trường giúp trẻ biết tháo gỡ vướng mắc, xử lý số tình mà trẻ khó tự giải đắn Đồn niên thường xuyên tổ chức hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh, bổ ích để trẻ thực hành rèn kỹ sống GV thường xuyên lồng ghép rèn kỹ sống cho HS học Các đồn thể xã, xóm tham gia tư vấn cho gia đình kiến thức pháp luật, kiến thức khoa học, kinh nghiệm thực tế “nuôi khoẻ, dạy ngoan”, tạo cho trẻ môi trường lành mạnh, an toàn; dạy cho trẻ số kiến thức để trẻ biết tự bảo vệ (Ví dụ: cách từ chối, tránh xa tệ nạn xã hội ) Trong công tác phối hợp với phụ huynh học sinh nhà trường đặc biệt ý đạo giáo viên phát huy cao công tác chủ nhiệm lớp Chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh lớp việc giáo dục kỹ sống cho học sinh: chấp hành nội qui, qui định nhà trường, chấp hành luật tham gia giao thông… đồng thời để tranh thủ đóng góp kinh phí, nhân lực để thực nội dung xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 2.4.1 Về tính kỉ luật học sinh: Học sinh có tính kỉ luật cao, em thường ý thức công việc thực nghiêm túc nội quy, quy định lớp, trường địa phương cách tự nguyện Các thói hư nói tục chửi bậy, đánh nhau, khơng Các em trưởng thành hơn, “người lớn” công việc em khơng cảm thấy gò bó hay sợ sệt giáo viên 18 Các em thực thời gian biểu thành nếp, có ý thức tự giác cao, hội phụ huynh phản ánh tốt khen ngợi 2.4.2 Sự tiến học tập học sinh Nhờ có mơi trường thi đua có động lực phấn đấu nên học sinh tích cực tham gia phong trào học tập Tự giác học Chất lượng học tập em tăng lên cách rõ rệt đồng thời nhờ rèn tính kỉ luật, em vận dụng tính kỉ luật vào hoạt động học tập nên kết học tập em có bước tiến rõ rệt Một điều mà tơi tâm đắc việc học sinh có ý thức tự giác học tập, lao động chuyên Các em có biểu hành vi đạo đức tốt 2.4.3 Vốn kiến thức thực tế Do việc em háo hức tham gia trò chơi tổ chức hoạt động tập thể mà kiến thức thực tế học sinh phong phú, phần kiến thức em giáo viên cung cấp thông qua đáp án trò chơi, phần em bị trò chơi lơi nên tích cực tìm hiểu qua nguồn tài liệu, sách báo…Thơng qua trò chơi, học sinh biết thêm nhiều thông tin, kiến thức khơng có sách giáo khoa lại gần gũi thực tế giúp em vận dụng sống hàng ngày việc xem tivi ngồi gần hình mét nên để đèn sáng hay tắt đèn để xem ti vi … 2.4.4 Các kĩ sống học sinh Các kĩ cần thiết sống học sinh hình thành, củng cố rèn luyện học tập sinh hoạt Khả diễn đạt ý kiến trước lớp em tiến không ngờ, nhiều em phát biểu ý kiến nói đâu vào chững chạc cử cách ăn nói Khi có khách vào lớp, em trả lời câu hỏi khách thầy cô giáo mạnh dạn, mạch lạc, tự nhiên, thể tình cảm lời nói Trong hoạt động nhóm em biết tương trợ, giúp đỡ hồn thành cơng việc giao Các em biết chia sẻ nhường nhịn nhau, giúp đỡ học tập, sinh hoạt sống Biết lắng nghe ý kiến nhau, tôn trọng đặc biệt có tình cảm đối xử với chân thành Các em lôi vào hoạt động phong trào nên tránh thói hư tật xấu ngồi xã hội Khơng có học sinh chơi điện tử, khơng có học sinh nói tục, khơng có học sinh ăn quà vặt vứt rác bừa bãi Nhờ kiến thức thực tế hình thành phong phú, đa dạng mà em tự khẳng định ý chí, tâm vươn lên học tập, vượt qua khó khăn sống * Cuối năm học, tơi cho giáo viên khảo sát việc rèn luyện kĩ sống học sinh lớp 5B Kết sau: Kết rèn luyện 19 Nội dung kĩ sống Ứng xử với tình Thói quen kỹ làm việc theo nhóm Rèn luyện sức khoẻ ý thức bảo vệ SK Phòng chống tai nạn giao thơng, đuối nước thương tích 5.Ứng xử có văn hố 6.Phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội khác Tốt Khá Bình thường Có vi phạm Vi phạm nhiều 25 30 05 03 0 0 31 0 30 03 0 30 31 03 02 0 0 0 * Khảo sát qua quan sát HS thực hành thảo luận nhóm số tiết Đạo đức Tổng số HS 33 Tổng số HS 33 Thực hành thảo luận nhóm Biết cách lắng nghe, hợp tác Chưa biết cách lắng nghe, hay tách khỏi nhóm SL % SL % 30 90.9 9,1 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Biết cách ứng xử hài hoà Hay cãi nhau, xô đẩy bạn phù hợp chơi SL % SL % 31 93,9 6,1 Thực tính tự giác Tự giác thực nề nếp Tổng số HS 33 Tự giác không cần nhắc nhở SL % 32 96.9 Cơ giáo bạn phải nhắc nhở SL % 3.1 Tự giác ngồi học nhà Tự giác không cần nhắc nhở SL % 31 93.9 Chưa tự giác, bố mẹ phải nhắc nhở nhiều SL % 6.1 20 21 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Dạy KNS cho tuổi trẻ học đường giai đoạn u cầu cấp thiết trường phổ thơng nói chung, bậc tiểu học nói riêng Trong lúc nội dung rèn luyện KNS chưa đưa vào thành chương trình riêng mà chủ yếu giáo viên lồng ghép môn môn Đạo đức, tiếng Việt… hay tiết chào cờ đầu tuần Với thời lượng hạn hẹp vậy, em chưa trang bị đầy đủ KNS Đó điều khó khăn, lúng túng cho nhà trường nhằm rèn luyện KNS cho học sinh Một mục tiêu trọng mà Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường giảng dạy KNS cho học sinh tiểu học Mong thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, nhà quản lý giáo dục quan tâm thực tốt nội dung Tuy nhiên, làm để triển khai hoạt động rèn KNS cách hiệu thu hút học sinh bậc phụ huynh trăn trở thầy cô giáo, nhà trường toàn xã hội Tùy vào hoàn cảnh thực tế địa phương, nhà trường mà tổ chức cho sáng tạo hiệu Từ thực tiễn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp 5B trường Tiểu học Nga Phú tơi rút số kết luận sau đây: Giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động, để học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua hành vi từ hình thành kỹ năng; thực phối hợp nhà trường làm tốt cơng tác xã hội hố việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Để học sinh thực tốt kĩ sống chuẩn mực, người giáo viên phải gương sáng mặt biết nắm vững nội dung, biết chọn phương pháp phù hợp, hấp dẫn, biết tìm nhiều hình thức tổ chức sinh động, linh hoạt để gây hứng thú, niềm say mê học tập, rèn luyện cho học sinh Rèn luyện kỹ sống mối quan hệ đa dạng sống cần tỷ mỉ, cụ thể, kiên trì bền bỉ giáo viên học sinh Vì từ nhận thức đến hành động có khoảng cách xa, từ làm đến làm thành thạo trở thành thói quen, nề nếp ứng xử có đạo đức q trình lâu dài khơng thể sớm chiều mà có Phải kết hợp đồng thời nhiều phương pháp rèn luyện kỹ sống để tạo tác động đa chiều học sinh giúp em hình thành thói quen ứng xử bền vững Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tiếp diễn nhà trường phổ thông Nội dung phong trào đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cần nghiên cứu kỹ nội dung, tìm tòi nhiều giải pháp hiệu quả, sáng tạo nhằm thực tốt vấn đề đặt ra, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường làm cho nhà trường phát triển ngày mạnh mẽ bền vững Giáo dục kỹ sống tạo mối quan hệ thân thiện, cởi mở thầy, trò, hứng thú tự tin, chủ động sáng tạo học tập, nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Học sinh giáo dục kỹ sống xác định bổn phận nghĩa vụ thân, gia đình xã hội 22 Giáo dục kỹ sống cần đến vốn sống, tình thương nhân cách người thầy Học sinh học kiến thức thầy trước hết gương sống người thầy Vì vậy, để học sinh khơng thất vọng thầy trước hết “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” mà ngành Giáo dục phát động Giáo dục kỹ sống cần cho suốt đời luôn bổ sung, nâng cấp để phù hợp với thay đổi sống biến động Người trưởng thành cần học kỹ sống Giáo dục kỹ sống cho học sinh công việc “một sớm, chiều” mà đòi hỏi phải có q trình, kiên nhẫn tâm huyết lúc, nơi, thực sớm tốt trẻ em Kỹ sống đa dạng mang đặc trưng vùng, miền đòi hỏi người giáo viên phải vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu, trình độ học sinh đặc điểm, hoàn cảnh nhà trường, địa phương Giáo dục kỹ sống công việc giáo viên, nhà trường mà xã hội, cộng đồng, có mong đào tạo hệ trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho việc thực cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước hội nhập quốc tế 3.2 Kiến nghị: - Với quyền địa phương: Ban văn hóa xã có hoạt động hiệu hướng tới đối tượng học sinh, góp phần giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho em - Đối với nhà trường: Cần tổ chức nhiều hoạt động NGLL, hoạt động trải nghiệm để HS rèn luyện KNS - Đối với phụ huynh học sinh: Phụ huynh học sinh cần phải quan tâm nhiều đến việc giáo dục em gia đình, thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường xã hội Trên kinh nghiệm rút từ thực tiễn trình tổ chức thực "Giáo dục kỹ sống cho học sinh" lớp 5B chủ nhiệm Tôi mong đồng nghiệp bạn đọc đóng góp ý kiến xây dựng bổ ích Xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG Nga Sơn, ngày 10 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Mai Huy Hợi Trịnh Văn Thành 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho học sinh THCS NXB Đại học quốc gia Hà Nội – 2008 Luật Giáo dục 2005 Luật sửa đổi bổ sung số điều luật giáo dục 2009 Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thơng giai đoạn 2008-2013 Giáo dục kĩ sống môn học tiểu học” – Lớp - NXB Giáo dục- năm 2009 Lưu Thu Thủy - “ Bài tập thực hành kĩ sống” - NXB Đại học Sư phạm – 2012 6.Tài liệu tập huấn KNS cho HS tiểu học – Nhóm biên saọn gồm PGS.TS Nguyễn Thanh Bình TS Lưu Thu Hương Lê Văn Hồng Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học Sư phạm - Nxb Hà Nội 1995 24 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trịnh Văn Thành Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường tiểu học Nga Phú TT Tên đề tài SKKN Nâng cao chất lượng đọc hiểu tập trắc nghiệm cho HS lớp Hướng dẫn học sinh lớp viết văn miêu tả Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) (A, B, C) Huyện B 2007 – 2008 Huyện C 2014 – 2015 25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP Người thực hiện: Trịnh Văn Thành Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nga Phú SKKN thuộc lĩnh vực (mơn): Khác THANH HỐ NĂM 2018 26 27 ... dân tốt xã hội Ví dụ: Bài 1: Em học sinh lớp 5: Rèn kỹ năng: Kỹ tự nhận thức (tự nhận thức học sinh lớp 5) Kỹ xác nhận giá trị (xác định giá trị học sinh lớp 5) Kỹ định (biết lực chọn cách ứng... vào lớp thẳng hàng, ngắn, không xô đẩy hàng (rèn cho học sinh kỹ kiềm chế thân, kỹ vận động, gây ảnh hưởng); Yêu cầu học sinh đến lớp phải có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập ( rèn cho học sinh kỹ. .. Để học sinh có lực đó, nhà trường phải tổ chức cho học sinh rèn luyện học tập hoạt động giáo dục nhà trường hoạt động xã hội khác Chính tơi chọn đề tài Rèn luyện kĩ sống cho học sinh lớp 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 , Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay