Quản lý hoạt động ngoại khóa môn tiếng anh cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

138 11 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ XN THỦY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PTDTBT THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ XUÂN THỦY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PTDTBT THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa cơng bố thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Xuân Thủy i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường ĐHSP Thái Nguyên, Khoa Tâm lý Giáo dục, thầy giáo, cô giáo giảng dạy giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu đề tài Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh người trực tiếp hướng dẫn tác giả thực luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo phòng GD&ĐT, cán chun mơn Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ tạo điều kiện để tác giả học tập nâng cao trình độ Xin gửi lời cảm ơn tới cán quản lý, giáo viên học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở nhiệt tình cộng tác, cung cấp thơng tin, trả lời phiếu hỏi giúp đỡ để tác giả thực nhiệm vụ nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, quan tâm, chia sẻ tạo điều kiện cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu để hồn thành tốt luận văn Trong q trình thực luận văn, cố gắng khó tránh khỏi thiết sót, tác giả mong nhận góp ý, dẫn Thầy, Cô, độc giả quan tâm đến vấn đề Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Xuân Thủy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu hoạt động ngoại khóa mơn học trường phổ thơng 1.1.2 Những nghiên cứu quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học trường phổ thông 10 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Ngoại khóa 12 1.2.2 Ngoại khóa mơn học 13 iii 1.2.3 Hoạt động ngoại khoá môn tiếng Anh 14 1.2.4 Quản lý 15 1.2.5 Quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học 16 1.3 Ngoại khố mơn tiếng Anh trường phổ thông dân tộc bán trú THCS 16 1.3.1 Cơ sở việc tổ chức hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh 16 1.3.2 Mục tiêu tổ chức hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở 20 1.3.3 Nội dung tổ chức hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh phổ thông dân tộc bán trú trung học sở 22 1.3.4 Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh phổ thơng dân tộc bán trú trung học sở 24 1.4 Điều kiện yêu cầu thực hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở 26 1.5 Quản lý hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh 27 1.5.1 Lập kế hoạch quản lý hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh 28 1.5.2 Tổ chức thực kế hoạch hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh 30 1.5.3 Chỉ đạo hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh 31 1.5.4 Kiểm tra, đánh giá tổ chức hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở 34 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh trường trường phổ thông dân tộc bán trú THCS 36 1.6.1 Đặc điểm lực học sinh trường phổ thông bán trú THCS 36 1.6.2 Năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh 37 1.6.3 Sự phối hợp lực lượng giáo dục 38 1.6.4 Năng lực quản lý hiệu trưởng cán quản lý trường học 39 1.6.5 Điều kiện sở vật chất, tài trường 39 1.6.6 Điều kiện kinh tế xã hội địa phương 39 Tiểu kết chương 41 iv Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 42 2.1 Một vài nét khách thể khảo sát tổ chức khảo sát 42 2.1.1 Một vài nét trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 42 2.1.2 Tổ chức khảo sát 46 2.2 Thực trạng hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 48 2.2.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh trường PTDT Bán trú THCS 48 2.2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 52 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa môn tiếng Anh cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 58 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 58 2.3.2 Thực trạng tổ chức thực hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh cho HS trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 61 2.3.3 Thực trạng đạo hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 63 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá HĐNK môn tiếng Anh cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 65 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở 67 2.4.1 Đặc điểm lực học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở 70 v 2.4.2 Năng lực đội ngũ giáo viên 70 2.4.3 Sự phối hợp lực lượng giáo dục 71 2.4.4 Năng lực quản lý hiệu trưởng cán quản lý nhà trường 72 2.4.5 Điều kiện CSVC, tài nhà trường 72 2.4.6 Điều kiện kinh tế xã hội địa phương 72 2.5 Đánh giá chung thực trạng 73 2.5.1 Những điểm mạnh 73 2.5.2 Những điểm yếu 74 2.5.3 Nguyên nhân 75 2.5.4 Các vấn đề cần giải 76 Kết luận chương 77 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 78 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 78 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu GD 78 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 78 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 79 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 79 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 80 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 80 3.2.1 Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL - GV - HS lực lượng giáo dục tác dụng, tầm quan trọng hoạt động ngoại khóa môn tiếng Anh cho HS trường PTDT Bán trú THCS 80 3.2.2 Xây dựng kế hoạch HĐNK mơn tiếng Anh qui trình dựa khoa học thực tiễn 84 vi 3.2.3 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở 87 3.2.4 Nâng cao lực lập kế hoạch, quản lý hoạt động ngoại khóa môn cho hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn 90 3.2.5 Chỉ đạo tổ chức đa dạng hình thức ngoại khóa mơn tiếng Anh kết hợp với môn khác 93 3.2.6 Xây dựng điều kiện để tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh 95 3.2.7 Đổi kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 98 3.3 Mối quan hệ biện pháp 101 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 103 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm 103 3.4.2 Cách đánh giá 103 3.4.3 Kết khảo nghiệm 103 Kết luận chương 106 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 108 Kết luận 108 Khuyến nghị 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 114 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBGV : Cán giáo viên CBQL : Cán quản lý GD&ĐT : Giáo dục đào tạo HĐGDNGLL : Hoạt động giáo dục lên lớp HĐNK : Hoạt động ngoại khóa NXB : Nhà xuất PTDTBT : Phổ thông dân tộc bán trú THCS : Trung học sở XHCN : Xã hội chủ nghĩa iv khiếu giáo viên Tăng cường mối quan hệ phận tổ chức nhà trường để thống nội dung, hình thức tổ chức gắn kiến thức môn học với giáo dục kỹ sống - Đa dạng hoá nội dung hình thức thực HĐNK mơn tiếng Anh - Hàng năm tổ chức hội nghị chuyên đề bàn việc tổ chức HĐNK môn tiếng Anh, nghe báo cáo kinh nghiệm giáo viên làm tốt, tổ chức hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức HĐNK môn tiếng Anh với trường bạn - Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực HĐNK môn tiếng Anh, khen thưởng động viên kịp thời, kết tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua hàng năm 2.3 Đối với giáo viên học sinh - Tăng cường tự học, tự đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức HĐNK môn tiếng Anh để tổ chức tốt HĐNK môn tiếng Anh cho học sinh - Hướng dẫn cho cán lớp, liên đội trưởng nội dung, hình thức tổ chức HĐNK mơn tiếng Anh để tăng thêm lòng tự tin cho đội ngũ Tạo điều kiện để em phát huy khả tổ chức hoạt động cho lớp - Giáo viên phải ý thức người cố vấn không làm thay nhiệm vụ học sinh - HS tự giác, tích cực tham gia vào HĐNK mơn tiếng Anh 2.4 Đối với cha mẹ học sinh lực lượng khác ngồi nhà trường - Cần có nhìn, nhận thức đắn HĐNK mơn tiếng Anh để sở tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động - Ủng hộ nhà trường tinh thần vật chất để đáp ứng tốt cho công tác HĐNK môn tiếng Anh 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các văn đạo [1] Ban chấp hành trung ương Đảng (2013), Nghị 29 - NQ/TW ngày 04/11/2013 [2] Ban chấp hành trung ương Đảng (2016) , Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học, Ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh,Tài liệu tập huấn [5] Thủ tướng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 20112020, Quyết định số 711/QĐ- TTg ngày 13/6/2012 [6] Bộ GD&ĐT, (2011), Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS học sinh THPT ngày 12/12/2011 Bộ GD-ĐT Tài liệu khoa học [7] Nguyễn Minh Châu, Một số biện pháp quản lý hoạt động ngoại khố mơn nhà trường THPT, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục,Trường ĐHSP Hà Nội [8] Nguyễn Phúc Châu (2010), Quản lý nhà trường, Nhà xuất Đại học Sư phạm [9] Vũ Cao Đàm (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Đại học Quốc gia [10] Nguyễn Công Khanh (2011), Kiểm tra, đánh giá giáo dục, Nhà xuất Đại học Quốc Gia 112 [11] Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm [12] Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (cb) (2015), Giáo trình khoa học quản lý giáo dục, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [13] Trần Thị Tuyết Oanh (2005), Giáo trình Giáo dục học, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [14] Nguyễn Thành Vinh (2001), Khoa học quản lý đại cương, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [15] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2013), Tập giảng cho học viên cao học, Quản lý hoạt động dạy học giáo dục, Lãnh đạo quản lý thay đổi trường học [16] Phòng giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ, Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 113 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên) Q thầy kính mến! Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động quản lý hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, mong quý thầy cô cho ý kiến vấn đề sau (Xin quý thầy cô đánh dấu “X” vào ô phù hợp ) -Câu 1: Thầy/Cô đánh giá vai trò ngoại khố mơn tiếng Anh việc nâng cao chất lượng dạy học giáo dục ? STT MỨC ĐỘ NỘI DUNG Nâng cao kiến thức cho học sinh Học sinh phát huy khiếu tiếng Anh Giúp em có mơi trường tích cực học tập tốt Các em có hội giao lưu với giúp học tập tốt Học sinh phát triển kỹ nghe, nói, đọc, viết Các em phát triển kỹ thực hành Giáo dục lòng u nước, yêu quê hương, gia đình bạn bè tự hào truyền thống dân tộc Rất quan trọng Quan Bình trọng thường Không quan trọng Câu 2: Xin thầy/cô cho biết thực trạng nhận thức mục tiêu đạt tổ chức hoạt động hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh MỨC ĐỘ NỘI DUNG STT Rất quan trọng Phát triển lực chung lực riêng cho học sinh Thực mục đích phát triển kỹ nghe, nói, đọc, viếtcho học sinh Cá biệt hóa, đánh giá người học Nâng cao, cải thiện kỹ sử dụng tiếng Anh cho người học Tạo hứng thú, động tích cực hành động người học Hoàn thiện phát triển phẩm chất nhận thức đắn công việc học tập cá nhân học sinh Quan Bình trọng thường Khơng quan trọng Câu : Xin thầy/cô cho biết mức độ thực nội dung q trình thực hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh trường Mức độ Các nội dung HĐNK STT môn tiếng Anh Củng cố, mở rộng kiến thức tiếng Anh học Tạo hứng thú với môn học tiếng Anh cho em Giáo dục học sinh kỷ luật làm việc tập thể Nâng cao hiểu biết, rèn luyện kỹ thực hành tiếng Anh Nâng cao kỹ giao tiếp tiếng Anh, tự tin… Cập nhật tin tức liên quan tới môn học tiếng Anh Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Câu : Xin thầy/cơ cho biết hình thức tổ chức thực hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh nào? Mức độ TT Các hình thức tổ chức hoạt động hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh Tổ, nhóm ngoại khóa tiếng Anh Câu lạc tiếng Anh Góc tiếng Anh Ngoại khóa dã ngoại, thăm quan Ngoại khóa trại hè Ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm theo mùa, ngày lễ tết năm Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Câu 5: Xin thầy/cô cho biết kết đạt tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh trường nào? TT Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm Tổ, nhóm ngoại khóa tiếng Anh Câu lạc tiếng Anh Góc tiếng Anh Ngoại khóa dã ngoại, thăm quan Ngoại khóa trại hè Ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm theo mùa, ngày lễ tết năm Tốt Mức độ thực Trung Khá Yếu bình Kém Câu 6: Xin thầy/cơ cho biết thực trạng việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh hiệu trưởng trường PTBT Bán trú THCS Nậm Pồ Mức độ thực TT Nội dung Xây dựng kế hoạch HĐNK mơn tiếng Anh chung cho tồn trường Xây dựng kế hoạch HĐNK môn tiếng Anh cho khối lớp Xây dựng kế hoạch HĐNK môn tiếng Anh gắn với nội dung học tập môn văn hóa ngồi lên lớp Xây dựng kế hoạch gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động cho đơn vị lớp Xây dựng kế hoạch HĐNK mơn tiếng Anh chung cho tồn trường Xây dựng kế hoạch HĐNK môn tiếng Anh cho khối lớp Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Câu 7: Xin thầy/cơ cho biết thực trạng việc thực tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh cho học sinh trường Mức độ thực TT Nội dung Phân cơng cụ thể cơng việc cho tổ, nhóm, giáo viên giảng dạy tiếng Anh Tạo điều kiện thuận lợi để CBGV thực nhiệm vụ Có chế phối hợp cụ thể GV lực lượng khác Chuẩn bị nguồn lực để thực Bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên HĐNK Thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở Khen thưởng, xử lý kịp thời, cơng bằng, xác Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Câu 8: Xin thầy/cô cho biết thực trạng đạo thực hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh cho học sinh trường TT 10 11 12 Nội dung đạo thực kế hoạch HĐTN Chỉ đạo thực nội dung HĐNK môn tiếng Anh theo chủ đề môn học Chỉ đạo thực nội dung HĐNK môn tiếng Anh theo chủ đề liên môn Chỉ đạo thực nội dung HĐNK môn tiếng Anh theo chủ đề tích hợp nội dung giáo dục Chỉ đạo thực nội dung HĐNK môn tiếng Anh theo chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống Chỉ đạo thực nội dung HĐNK môn tiếng Anh theo chủ đề rèn luyện KNS Chỉ đạo thực nội dung HĐNK theo chủ đề xã hội Chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức HĐNK môn tiếng Anh Phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức HĐNK môn tiếng Anh Đa dạng hóa hình thức tổ chức HĐNK mơn tiếng Anh Chỉ đạo tăng cường điều kiện đáp ứng yêu cầu HĐNK môn tiếng Anh Chỉ đạo giáo viên xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết HĐNK môn tiếng Anh Các nội dung khác Mức độ Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Câu 8: Xin thầy/cơ cho biết thực trạng kiểm tra đánh giá thực HĐNK môn tiếng Anh cho học sinh trường TT HĐNK Kiểm tra, đánh giá, triển khai nội dung, phương pháp tổ chức, hiệu HĐNK môn tiếng Anh Thông qua việc giải quyết, sử lý tình vấn đề, đánh giá lực học sinh Kiểm tra, đánh giá hiệu HĐNK môn tiếng Anh cho học sinh thông qua qua hoạt động tập thể, qua hội, đoàn thể Sau lần kiểm tra, đánh giá cần phải có so sánh, phân tích kết đạt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Dựa mục tiêu chung Bộ GD&ĐT Nhà trường Mức độ Nội dung kiểm tra, đánh giá mục tiêu cụ thể nhà trường xây dựng công cụ đánh giá HĐNK cho học sinh Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Câu : Xin thầy/cô cho biết thực trạng phối hợp với lực lượng ngồi nhà trường cơng tác thực HĐNK môn tiếng Anh Mức độ TT Nội dung Mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức HĐNK môn tiếng Anh cho học sinh thống Nhà trường gia đình - xã hội Nhà trường-gia đình-xã hội chung tay xây dựng HĐNK mơn tiếng Anh Nhà trường phối hợp với hội, đoàn thể: để thực tổ chức tuyên truyền, HĐNK môn tiếng Anh Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm tạo điều kiện để giúp đỡ nhà trường đạt mục tiêu HĐNK môn tiếng Anh Nhà trường tổ chức tốt đội ngũ cốt cán, nội dung, phương pháp, sở vật chất phục vụ cho HĐNK môn tiếng Anh cho học sinh Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Câu 10: Xin thầy/cơ cho biết yếu tố sau có ảnh hưởng đến hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh trường PTDT Bán trú THCS MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG YẾU TỐ STT Rất nhiều Điều kiện CSVC dành cho HĐNK môn tiếng Anh Năng lực đội ngũ cán quản lý, GV nhà trường Các thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ dạy học môn Tiếng Anh Điều kiện kinh tế xã hội địa phương Đặc điểm lực học sinh trường PTDTBT THCS Sự phối kết hợp với lực lượng ngồi nhà trường Sự quan tâm gia đình đến học sinh Công tác lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá cán quản lý HĐNK môn tiếng Anh Xin chân thành cảm ơn q thầy/cơ! Khơng Nhiều Ít ảnh hưởng PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN HỌC SINH Chào em, muốn tìm hiểu nhu cầu tham gia hoạt động ngoại khóa mơn tiếng Anh (HĐNK) em trường PTDT Bán trú THCS Vì thế, chúng tơi mời em trả lời câu hỏi phiếu Chúng mong nhận câu trả lời đầy đủ em (Em đánh dấu (X) vào ô tương ứng) ************************************************ Câu 1: Em muốn HĐNK môn tiếng Anh tổ chức nào? MỨC ĐỘ THAM GIA STT NỘI DUNG Rất thường xuyên Bằng hội thoại ngắn Trao đổi chủ đề, chủ điểm tiếng Anh Bằng hiểu biết thân diễn đạt tiếng Anh nội dung cho trước Nói tự tiếng Anh Thường Bình xun thường Khơng thường xun Câu 2: Em cho biết em tham gia hình thức HĐNK môn tiếng Anh nào? MỨC ĐỘ THAM GIA Các hình thức tổ chức hoạt động Rất Khơng TT Thường Bình HĐNK mơn tiếng Anh thường thường xun thường xuyên xuyên Tổ, nhóm ngoại khóa tiếng Anh Câu lạc tiếng Anh Góc tiếng Anh Ngoại khóa dã ngoại, thăm quan Ngoại khóa trại hè Ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm theo mùa, ngày lễ tết năm Câu 3: Em cho biết HĐNK mơn tiếng Anh có tác động đến học tập, thói quen, tình cảm, hành vi hàng ngày em? MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG TT Có tác dụng Giúp cho việc củng cố, mở rộng kiến thức học lớp Tạo khả ứng sử, giao lưu với bạn bè tiếng Anh Tạo mối quan hệ tốt với bạn bè lớp Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho HS Giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, chủ động, sáng tạo sống Giáo dục động thái độ học tập đắn HS Xin chân thành cảm ơn em ! Tốt Khá Trung bình Yếu ... ngoại khóa mơn tiếng Anh cho học sinh trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA MƠN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THƠNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG. .. HĐNK môn tiếng Anh cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 65 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động ngoại khóa môn tiếng Anh trường phổ thông dân tộc bán trú. .. chức hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở 34 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động ngoại khố mơn tiếng Anh trường trường phổ thông dân tộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động ngoại khóa môn tiếng anh cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động ngoại khóa môn tiếng anh cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay