Công tác dạy học tích hợp chủ đề bảo vệ môi trường ở trường

38 11 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 08:42

... đồ dùng dạy học làm tăng tính hấp dẫn học sử dụng IV KẾT LUẬN: Kết việc ứng dụng đề tài SKKN Qua trình giảng dạy nghiên cứu đề tài “Cơng tác dạy học tích hợp chủ đề bảo vệ môi trường trường THCS... khâu trình dạy học; quán triệt yếu tố hoạt động học tập; tích hợp chương trình, tích hợp sách giáo khoa, tích hợp phương pháp dạy học giáo viên tích hợp hoạt động học tập học sinh; tích hợp sách... trường ; bảo vệ di tích lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh bảo vệ môi trường Quy định pháp luật nước ta bảo vệ di sản văn hoá liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường Các hành vi, việc làm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác dạy học tích hợp chủ đề bảo vệ môi trường ở trường , Công tác dạy học tích hợp chủ đề bảo vệ môi trường ở trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn