Các bước Sinh hoạt Sao nhi đồng

3 2,087 33 Gửi tin nhắn cho Aristarchus
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 10:10

Liên đội tiểu học điệp nông Sinh hoạt Sao nhi đồng Tổ chức: + 5 - > 7 em/1 Sao + 1 PTS/1 Sao do BCH Liên đội phân công + Mỗi Sao có 1 trởng Sao do các em tự bầu Tên Sao: Đặt theo đức tính: Đoàn kết, Thật thà, Dũng cảm, Chăm học, Con ngoan, Sạch sẽ, Chăm làm, Điểm mời, Định kỳ: 1 - > 2 lần/1 tuần. Các bớc Sinh hoạt Sao B ớc 1 : Tập trung Sao, kiểm tra vệ sinh cá nhân (do PTS kiểm tra) B ớc 2 : Kiểm tra sĩ số: Trởng Sao báo cáo sĩ số B ớc 3 : Hát bài hát truyền thống 5 cánh Sao vui, hoặc Sao vui của em- học sinh đứng hát. B ớc 4 : Đọc lời ghi nhớ của Nhi đồng: Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là con ngoan, trò giỏi Cháu Bác Hồ kính yêu . B ớc 5 : Phổ biến nội dung sinh hoạt (theo chủ điểm) B ớc 6 : Tổ chức Sinh hoạt Sao. B ớc 7 : Nhận xét, căn dặnphổ biến nội dung sinh hoạt kỳ sau. Bài hát: Năm cánh sao vui Năm cánh sao vui, nở rừng hoa đẹp. Sao Chăm chăm học, Sao Ngoan bạn hiền. Sao Khoẻ sạch sẽ, Sao Vui hay cời. Còn cánh Sao nữa, Sao Xinh thật thà. ( Năm cánh sao ấy kết thành bông hoa, nở từng tên gọi cháu ngoan Bác Hồ ) 2 Liên đội tiểu học điệp nông Sinh hoạt lớp nhi đồng Tổ chức: + Gồm nhiều Sao nhi đồng + Đợc hình thành theo đơn vị lớp. + Đứng đầu lớp nhi đồng là phụ trách lớp (GVCN) + Nội dung sinh hoạt theo chủ điểm + Mỗi lớp nhi đồng gồm nhiều Sao (4 Sao) Định kỳ: 1lần/1 tháng. Các bớc Sinh hoạt lớp nhi đồng B ớc 1 : Tập trung lớp nhi đồng. B ớc 2 : Kiểm tra sĩ số: Các trởng Sao báo cáo sĩ số B ớc 3 : Hát bài hát truyền thống Nhanh bớc nhanh nhi đồng- học sinh đứng hát. B ớc 4 : Đọc lời ghi nhớ của Nhi đồng: Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là con ngoan, trò giỏi Cháu Bác Hồ kính yêu . B ớc 5 : Các trởng Sao báo cáo kết quả của Sao trong tháng qua. B ớc 6 : Nhận xét, đánh giá, tuyên dơng, nhắc nhở B ớc 7 : Phổ biến nội dung sinh hoạt (theo chủ điểm) Tổ chức Sinh hoạt lớp nhi đồng Phụ trách lớp nhi đồng phát biểu ý kiến. B ớc 8 : Nhận xét, căn dặnphổ biến nội dung sinh hoạt kỳ sau. TPT TrÇn Xu©n Kh¸ng . lớp nhi đồng là phụ trách lớp (GVCN) + Nội dung sinh hoạt theo chủ điểm + Mỗi lớp nhi đồng gồm nhi u Sao (4 Sao) Định kỳ: 1lần/1 tháng. Các bớc Sinh hoạt. nông Sinh hoạt Sao nhi đồng Tổ chức: + 5 - > 7 em/1 Sao + 1 PTS/1 Sao do BCH Liên đội phân công + Mỗi Sao có 1 trởng Sao do các em tự bầu Tên Sao:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bước Sinh hoạt Sao nhi đồng, Các bước Sinh hoạt Sao nhi đồng, Các bước Sinh hoạt Sao nhi đồng

Bình luận về tài liệu cac-buoc-sinh-hoat-sao-nhi-dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP