Toan 1 - giai toan co loi van

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11506 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 121
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 10:10

Mô tả: Tiết dạy Toán lớp1 Hội thi giáo viên giỏi bậc tiểu học Bài: GiảI toán có lời văn (tiếp theo) Trường tiểu học Thu Cúc 1 Tân Sơn Kiểm tra bài cũ Bài 1: Viết các số có hai chữ số giống nhau: 11, 22,… 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 Bài 2: Điền dấu >, <, = 73…76 47…39 19…15 + 4 < > = Bài toán: Nhà An có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà An còn lại mấy con gà ? Tóm tắt: Có : 9 con gà Bán : 3 con gà Bài giải Còn lại: …con gà ? Số gà còn lại là: 9 – 3 = 6(con) Đáp số: 6 con gà Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ? Tóm tắt: Có : …con chim Bay đi : ….con chim Còn lại: …con chim ? 8 2 Bài giải Số chim còn lại là: 8 – 2 = 6 (con) Đáp số: 6 con chim. Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bay đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ? Có : 8 quả bóng Đã thả: 3 quả bóng Còn lại: …quả bóng ? Số bóng còn lại là: 8 – 3 = 5(quả) Đáp số: 5 quả bóng Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ? Tóm tắt Đàn vịt có: 8 con Ở dưới ao: 5 con Trên bờ:… con ? Bài giải Số vịt trên bờ là: 8 – 5 = 3(con) Đáp số: 3 con vịt Đàn vịt có 8 con, trên bờ có 3 con. Hỏi dưới ao có mấy con ? Tóm tắt Có :15 ô vuông Tô màu: 5 ô vuông Không tô màu:… ô vuông ? Bài giải Số ô vuông không tô màu là: 15 – 5 = 10 (ô vuông) Đáp số: 10 ô vuông . lại mấy con gà ? Tóm tắt: Có : 9 con gà Bán : 3 con gà Bài giải Còn lại: …con gà ? Số gà còn lại là: 9 – 3 = 6(con) Đáp số: 6 con gà Bài 1: Có 8 con chim. 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ? Tóm tắt Đàn vịt có: 8 con Ở dưới ao: 5 con Trên bờ:… con ? Bài giải Số vịt trên bờ là: 8 – 5 = 3(con)

— Xem thêm —

Xem thêm: Toan 1 - giai toan co loi van, Toan 1 - giai toan co loi van, Toan 1 - giai toan co loi van

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-1-giai-toan-co-loi-van

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.15222382545471 s. Memory usage = 18.57 MB