Toan 1 - giai toan co loi van

11 139 0 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 10:10

Tiết dạy Toán lớp1 Hội thi giáo viên giỏi bậc tiểu học Bài: GiảI toán có lời văn (tiếp theo) Trường tiểu học Thu Cúc 1 Tân Sơn Kiểm tra bài cũ Bài 1: Viết các số có hai chữ số giống nhau: 11, 22,… 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 Bài 2: Điền dấu >, <, = 73…76 47…39 19…15 + 4 < > = Bài toán: Nhà An có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà An còn lại mấy con gà ? Tóm tắt: Có : 9 con gà Bán : 3 con gà Bài giải Còn lại: …con gà ? Số gà còn lại là: 9 – 3 = 6(con) Đáp số: 6 con gà Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ? Tóm tắt: Có : …con chim Bay đi : ….con chim Còn lại: …con chim ? 8 2 Bài giải Số chim còn lại là: 8 – 2 = 6 (con) Đáp số: 6 con chim. Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bay đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ? Có : 8 quả bóng Đã thả: 3 quả bóng Còn lại: …quả bóng ? Số bóng còn lại là: 8 – 3 = 5(quả) Đáp số: 5 quả bóng Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ? Tóm tắt Đàn vịt có: 8 con Ở dưới ao: 5 con Trên bờ:… con ? Bài giải Số vịt trên bờ là: 8 – 5 = 3(con) Đáp số: 3 con vịt Đàn vịt có 8 con, trên bờ có 3 con. Hỏi dưới ao có mấy con ? Tóm tắt Có :15 ô vuông Tô màu: 5 ô vuông Không tô màu:… ô vuông ? Bài giải Số ô vuông không tô màu là: 15 – 5 = 10 (ô vuông) Đáp số: 10 ô vuông [...]... bóng ?Có : 8 quả bóngĐã thả: 3 quả bóngCòn lại: …quả bóng ?Số bóng còn lại là:8 – 3 = 5(quả)Đáp số: 5 quả bóng Kiểm tra bài cũBài 1: Viết các số có hai chữ số giống nhau: 11 , 22,…33, 44, 55, 66, 77, 88, 99Bài 2: Điền dấu >, <, =73…7647…39 19 15 + 4 <>= . lại mấy con gà ? Tóm tắt: Có : 9 con gà Bán : 3 con gà Bài giải Còn lại: …con gà ? Số gà còn lại là: 9 – 3 = 6(con) Đáp số: 6 con gà Bài 1: Có 8 con chim. 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ? Tóm tắt Đàn vịt có: 8 con Ở dưới ao: 5 con Trên bờ:… con ? Bài giải Số vịt trên bờ là: 8 – 5 = 3(con)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 1 - giai toan co loi van, Toan 1 - giai toan co loi van, Toan 1 - giai toan co loi van

Bình luận về tài liệu toan-1-giai-toan-co-loi-van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP