Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long KTTH (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T).DOC

173 461 5
Luận văn 6789

Luận văn 6789 Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,543 tài liệu

  • Loading...
1/173 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2012, 16:29

Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long KTTH (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T). Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTLời nói đầu Sản xuất ra của cải Vật chất là cơ sở tồn tạivà phát triển của xã hội loài ngời . Chính vì vậy ngay từ thời cổ xa ngời ta thấy sự cần thiết muốn duy trì và phát triển đời sống của mình và xã hội thì phải tiến hành sản xuất những Vật dùng , thức ăn , đồ mặc , nhà ở nh thế nào , muốn sản xuất phải có những t liệu sản xuất gì ,trong thời gian bao lâu , kết quả sản xuất sẽ phân phối nh thế nào .v.v. Tất cả những điều liên quan đến sản xuất mà con ngời quan tâm đã đặt ra nhu cầu tất yếu phải thực hiện chức năng quản lý sản xuất . Nh vậy sự cần thiết phải giám đốc và quản lý quá trình hoạt động kinh tế không chỉ là nhu cầu mới đợc phát sinh gần đây , mà thực ra đã phát sinh rất sớm trong lịch sử nhân loại và tồn tại trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau . Xã hội loại ngời cùng phát triển thì mức độ quan tâm của con ngời đến hoạt động sản xuất càng tăng , nghĩa là càng cần thiết phải tăng cờng quản lý sản xuất . Để quản lý đợc các hoạt động kinh tế cần có số liệu , để có đợc các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý , giám sát , đòi hỏi phải thực hiện việc quan sát , đo lờng , tính toán và ghi chép các hoạt động đó . Hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát , tính toán , đo lờng và ghi chép các quá trình kinh tế , nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn . Và hạch toán là một nhu cầu khách quan của bản thân quá trình sản xuất cũng nh của xã hội . Nhu cầu đó đợc tồn tại trong tất cả hình thái xã hội khác nhau , đối tợng và nội dung của hạch toán cũng khác nhau Sau quá trình thực tập và tìm hiểu tình hình công tác hạch toán kế toán tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long dới sự hớng dẫn và giúp đỡ của các cô chú , anh , chị trong xí nghiệp cũng nh sự hớng dẫn của giáo viên Nguyễn mai Chi . Thông qua bản Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp Buýt Thăng Long này em muốn giới thiệu về công tác hạch toán - kế toán của xí nghiệp Buýt Thăng Long đã và đan thực hiện trong kỳ hạch toán . * Với bố cục của bài viết đợc chia làm thành 3 phần : - Phần I : Đặc điểm SXKD và tổ chức bộ máy kế toán , hình thức sổ kế toán tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long - Phần II: Công tác hạch toán tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long 1Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVT- Phần III : Một số nhận xét kiến nghị đề xuất về một số vấn đề hạch toán của Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long Thông qua đây em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Mai Chi cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa kinh tế pháp chế Trờng cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I đã giúp đỡ và hớng dẫn em tận tình trong thời gian thực tập và làm Báo cáo kế toán tổng hợp tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long Em cũng xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo , các cô , chú , anh , chị trong Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long trong thời gian em thực tập tại xí nghiệp . Hà nội , ngày 20 tháng 05 năm 2004 Sinh viên Lê thị Mỹ Lệ2Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTPhần I Đặc điểm SXKD và tổ chức bộ máy kế toán , hình thức sổ kế toán tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long :A. Khái quát chung về Xí nghiệp xe Buýt Thăng LongI. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Hà Nội trực thuộc Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội . Những năm qua tình hình tai nạn , ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trờng đang ngày một gia tăng . Đứng trớc những bức xúc trên Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà nội lần thứ XIII có nghị quyết : Đẩy mạnh sự nghiệp VTHKCC bằng xe Buýt phấn đấu đến năm 2005 đáp ứng 20% - 25% nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô bằng xe Buýt Trong lúc đó về tổ chức lực lợng vận tải hành khách công cộng lại phân tán - tham gia hoạt động xe buýt lúc đó có 3 đơn vị gồm : Công ty xe buýt Hà Nội , Công ty xe khách Nam Hà nội , Công ty xe điện Hà Nội - đều là những đơn vị hạch toán độc lập cùng trực thuộc Sở Giao thông công chính Hà Nội nhng không nhất cơ chế tổ chức quản lý điều hành . Đứng trớc những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng trên cần phải tập hợp lực lợng vận tải và thống nhât một cơ chế tổ chức quản lý điều hành trong vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt . Do đó ngày 29 tháng 06 năm 2001 UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 45/2001 QĐ - UB hợp nhất 3 công ty trên và thêm Công ty xe Du lịch Hà nội thành Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội và quyết định số 117/QĐ - UB ngày 19 tháng 11 năm 2001 của UBND Thành phố Hà nội về các tổ chức nội bộ trong công ty Công ty có t cách pháp nhân đầy đủ , có con dấu riêng đợc mở tài khoản tại ngân hàng , hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật doanh nghiệp Nhà nớc và chịu sự quản lý Nhà nớc trực tiếp của Sở giao thông công chính thành phố Hà nội1. Hiện nay về tổ chức : Công ty hình thành 2 khối riêng biệt : Khối Buýt và khối sản xuất kinh doanh trên cơ sở tách từ các Xí nghiệp ra cụ thể : a. Khối Buýt gồm 4 Xí nghiệp : - Xí nghiệp xe Buýt Hà nội là Công ty xe Buýt Hà nội trớc đổi tên từ Công ty thành xí nghiệp theo Quyết định số 45/ 2001/QĐ- UB ; Xí nghiệp xe Buýt 10 - 10 đợc tách ra từ xí 3Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTnghiệp xe Khách Nam ; Xí nghiệp xe Buýt Thủ đô đợc tách ra từ xí nghiệp xe Điện Hà nội ra ; Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long là đơn vị mới đợc thành lập b. Khối kinh doanh gồm 5 xí nghiệp : - Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Hà nội tách ra từ các bộ phận kinh doanh của Xí nghiệp xe Buýt Hà nội ra ; Xí nghiệp xe khách Nam Hà nội là số còn lại sau khi tách 10/10 ra ; Xí nghiệp xe Điện Hà Nội là số còn lại sau khi tách xí nghiệp xe Buýt Thủ Đô ra ; Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm Hà Nội là Công ty Xe du lịch Hà Nội ; Xí nghiệp Cơ khí ô tô Hà Nội là đơn vị mới thành lập . c. Khối văn Phòng gồm : 7 phòng nghiệp vụ gồm : - Phòng tổ chức - Hành chính - Bảo vệ ;Phòng tài vụ - Kinh tế ; Phòng kế hoạch - Đầu t ; Phòng Kỹ thuật - Đào tạo ; Phòng Kiểm tra - Giám sát ; Phòng Kinh doanh - Marketinh ; Trung tâm điều hành xe Buýt và Ban Quản lý dự án . d. Khối Đảng đoàn thể có : - Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội có 3 Đảng bộ bộ phận và 6 chi bộ trực thuộc với tổng số 250 Đảng viên trong đó : Lý luận cao cấp 3 đ/c ; Trung cấp 30 đ/c ; Sơ cấp 190 đ/c ; Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Giao thông công chính Hà nội * Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Hà Nội là đơn vị trực thuộc công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà nội .- Tên giao dịch : Xí nghiệp xe Buýt thăng Long Hà nội - Tên tiếng anh : THĂNG LONG BUS ENTERPRRISE- Địa chỉ : 124 Đờng Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà nội - Trụ sở giao dịch : 124 Đờng Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà nội Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Hà Nội là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp Nhà n-ớc đợc thành lập theo Quyết định số /QĐ - GTCC ngày 11 tháng 5 năm 2002 của Sở Giao thông công chính Hà nội . Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Hà Nội là một pháp nhân không đầy đủ hoạt động theo pháp luật và bình đẳng trớc pháp luật . Hoạt động theo định hớng của Nhà nớc , Thành phố và cơ quan chủ quản Sở Giao thông công chính Hà nội .Thực hiện hạch toán kinh tế độc lập , đợc sử dụng con dấu riêng , đợc mở tài khoản tại ngân hàng theo sự uỷ quyền của Giám Đốc công ty và là đối tợng điều chỉnh của Luật doanh nghiệp Nhà nớc Xí nghiệp chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà nội - Sở Giao thông công chính Thành phố Hà nội đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn , nghiệp vụ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định hiện hành . 4Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTII . Chức năng nhiệm vụ hiện nay nay của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long . Thăng Long . Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Hà nội có chức năng vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt trong Thành phố Hà nội và có nhiệm vụ cụ thể nh sau : - Tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kế hoạch , mạng lới tuyến và các quy định của Thành phố , Sở Giao thông công chính , Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội . - Quản lý vốn , tài sản , phơng tiện , lao động theo phân cấp của Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội . - Quản lý , bảo vệ toàn bộ đất đai nhà xởng , tài sản thuộc phạm vi của Xí nghiệp quản lý B. Cơ cấu bộ máy quản lý của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long I. Sổ sách ké toán : Sổ kế toán là sự biểu hiện vật chất cụ thể của phơng pháp Tài sản cố định khoản và ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phơng pháp ghi sổ kép . Nh vậy thực chất cơ sở để xây dựng sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ kế toán là phơng pháp đối ứng Tài khoản , Tài khoản là cốt lõi để tạo thành sổ kế toán về : kết cấu , nội dung cũng nh phơng pháp ghi chép Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán ,có chức năng ghi chép ,kết cấu nội dung khác nhau , đợc liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán trên cơ sở của chứng từ gốc . Với đặc điểm hoạt động của mình Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long đang sử dụng : Hình thức sổ Nhật ký chung Nhật ký chung là hình thức kế toán đơn giản , thích hợp với mọi đơn vị hạch toán ,đặc biệt có nhiều thuận lơị khi ứng dụng máy tính trong xử lý thông tin kế toán trên sổ II. Đặc trng cơ bản của hình thức sổ kế toán Nhật ký chung là :- Số lợng sổ sách của hình thức bao gồm : Sổ nhật ký chung , Sổ cái và các sổ chi tiết cần thiết . 5Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVT* Qui trình hạch toán trên hệ thống sổ kế toán đã mở theo hình thức nhật ký chung III. Bộ máy tổ quản lý của xí nghiệp .(Biểu 01)Bộ máy quản lý của công ty đợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng , phân chia thành nhiều bộ phận độc lập đảm nhận các chức năng đặc thù , chỉ thuần tuý làm công tác tham mu cố vấn cho ban lãnh đạo mà không có quyền trực tiế* Với mô hình này thì chức năng - nhiệm vụ của từng phòng ban trong cơ cấu bộ máy quản lý của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long nh sau : 1. Phòng Giám đốc : Giám đốc là ngời điều hành lãnh đạo mọi hoạt động của xí nghiệp theo đúng những quy định của cơ quan quản lý cấp trên ; Đúng pháp luật của Nhà nớc , chịu trách nhiệm trớc nhà nớc và tập thể lao động về kết sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp .- Giám đốc có quyền quyết định tổ chức bộ máy quản lý điều hành trong xí nghiệp theo phân cấp , bảo đảm tinh giảm và có hiệu lực . Trên cơ sở có ý kiến của ban chấp hành đảng uỷ , bộ phận Giám đốc có quyền đề nghị hoặc quyết định thành lập , giải thể , sát nhập các 6Chứng từ gốcSổ nhật ký đặc biệtSổ nhật ký chung Sổ ( thẻ ) chi tiết đối tợngSổ cái Bảng cân đối Tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết TKBáo cáo kế toánGhi chú : Ghi thờng xuyên trong kỳ Ghi ngày cuối kỳ Đối chiếu số liệu cuối kỳ Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTbộ phận sản xuất kinh doanh và bổ nhiệm bãi miễn cán bộ tơng ứng theo phân cấp của cơ quan chủ quản , của cơ quan quản lý cấp trên . 2. Phó giám đốc Phó giám đốc phụ trách từng phần việc theo sự uỷ quyền của giám đốc , có nhiệm vụ giúp việc cho giám đốc giải quyết các công việc của xí nghiệp .Trong trờng hợp Giám đốc vắng mặt , thì đợc uỷ quyền cho phó Giám đốc giải quyết toàn bộ công việc trong thời gian vắng mặt .3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Bảo vệ : Căn cứ định biên đợc duyệt để tuyển dụng , tiếp nhận lao động ; Đào tạo ; Duyệt công , tính lơng cho CBCNV ; Tính BHXH , BHLĐ4. Phòng Tài vụ - Kinh tế : Nhận vé từ Công ty phát cho GA RA ; Thu ngân và quyết toán vé với Ga ra ; Thực hiện các chức năng tài chính theo phân cấp 5. Gara ô tô : Quản lý : Phơng tiện , Lái xe , bán vé , thợ bảo dỡng sửa chữa , vệ sinh xe ; Nhận lệnh từ Phòng kế hoạch điều động giao cho lái xe và Nhận vé từ ; hòng tài vụ giao cho nhân viên bán vé ; Thu ngân và quyết toán lệnh , vé ; Tổ chức Bảo dỡng sữa chữa phơng tiện 6. Phòng kế hoạch điều động : Nhận lệnh từ trung tâm Công ty chỉ đạo thực hiện biểu đồ chạy xe ; Lập kế hoạch sản xuất và các kế hoạch đầu t , các kế hoạch khác ; Thống kê báo cáo sản lợng ; Quản lý tuyến ; Quyết toán lệnh với GA RAIV. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp :Việc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ hạch toán kế toán trong một đơn vị hạch toán cơ sở do bộ máy kế toán đảm nhiệm . Do vậy cần thiết phải tổ chức hợp lý bộ máy kế toán cho đơn vị - trên cơ sở định hình đợc khối lợng công tác kế toán cũng nh chất lợng cần phải đạt về hệ thống thông tin kế toán . 7Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTBiểu 01 : Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp xe Buýt Thăng long C. Cơ cấu sản xuất của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Năm 2002 khi đợc thành lập Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long có 50 xe , năm 2003 là 120 xe sang năm 2004 tăng lên 164 xe trong đó chủ yếu là xe Dawo và xe Huynh đai .Hàng năm xí nghiệp có nhiệm vụ vận chuyển hành khách công cộng theo kế hoạch là năm 2002 là 4 tuyến ; năm 2003 là 6 tuyến và săng năm 2004 là 10 tuyến đợc giao từ Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội cụ thể bao gồm các tuyến sau : Tuyến 02 ; Tuyến 13; Tuyến 14; Tuyến 16; Tuyến 26 ; Tuyến 30 ; Tuyến 31; Tuyến 35; Tuyến 38 và 8Giám đốc xí nghiệpPhó giám đốcGa ra ô tôPhòng kế hoạch điều độngPhòng kế toán thống kêPhòng Tc- HC- BVKhối quản lý Quản lý thiết bị Quản lý lệnh vé Tổng hợp thống kêQuản lý đìêu hành tuyến Phó Ga ra Đốc công và KCS Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTPhần II Công tác hạch toán tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long I. Số d đầu kỳ các tài khoản : SH Tên tài khoản D nợ D có 111 Tiền mặt 41,210,082 112 Tiền gửi ngân hàng 1,571,942,859 141 Tạm ứng 28,763,000 152 Nguyên vật liệu 242,484,600 153 Công cụ dụng cụ 16,038,289 211 Tài sản cố định 131,716,620,796 241 Xây dựng cơ bản DD 238,618,700 214 Hao mòn TSCĐ (10,830,766,200 )331 Phải trả ngời bán 870,457,459334 Phải trả công nhân viên 661,034,000335 Chi phí phải trả 4,120,400,879338 Phải trả phải nộp khác 107,419,688411 Nguồn vốn kinh doanh 135.264.033.800431 Qũy khen thởng phúc lợi 158,216,700461 Nguồn vốn kinh phí SN ( 18,156,650,400) Tổng cộng 123.024.912.216123.024.912.216II. Số d chi tiết của một số Tài khoản :- Tài 152 - khoản nguyên vật liệu STT Tên Tài khoản ĐVT Số Lợng Đơn giá Thành tiền1 Dầu diezen Lít 22.000 4.900 107.800.0002 Than quạt điều hoà Cái 25 15.000 525.0003 Bóng đèn 24 - 70 Cái 30 13.000 390.0004 Khăn phế liệu Cái 200 980 196.0005 Xăng A83 Lít 400 5.800 2.320.0006 Hợp kim chịu nhiệt Tấm 60 200.000 12.000.0007 Lốp 900 200 Bộ 40 2.110.000 84.400.0008 Vải giáp Nhật Mét 63 30.000 1.890.0009 Vải giáp TQ mét 50 20.000 1.000.00010 Phụ tùng các loại 31.963.6009Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTCộng 242.484.600III. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 05 / 2004 - Xí nghiệp tính thuế theo phơng pháp trực tiếp và hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên .1. Ngày 02/05 (Xuất kho số 400 ) Xuất kho 3000 lít dầu diezen cho đội xe dùng để chạy xe , đơn giá xuất kho là 4.900 đ/lít . Giá trị nhiên liệu xuất kho là : 800 lit x 4.900 đ/l = 14.700.000 đ .2. Ngày 03/5 ( Phiếu thu số 250 ) Nhân viên phòng quản lý và bán vé nộp số tiền thu đ-ợc do bán vé về quỹ tiền mặt số tiền là : 236.000.000 đồng . Trong đó xí nghiệp đã thực hiện đợc lợng khách đi vé lợt là : 76.256 x 2.500 đ/lợt = 190.640.000 đồng và bán đợc lợng vé tháng là : 1.512 cái x 30.000 đ/cái = 45.360.000 đồng . 3. Ngày 03/05 (Phiếu NK 300) Xí nghiệp cho nhập kho than quạt điện điều hoà của công ty vật t hồng minh . số lợng 1.500 cái x 15000 cái = 22.500.000. đã thanh toán cho ngời bán bằng TGNH đã có giấy báo nợ của ngân hàng. 4. Ngày 04/05 ( Phiếu Nk 301) Xí nghiệp làm thủ tục nhập kho 20.000 lít dầu diezen của công ty xăng dầu Hà Nội , giá mua bao gồm cả VAT 5% là 4.900 đồng .Tổng giá trị thanh toán là : 98.000.000 đồng xí nghiệp đã thanh toán 80 triệu bằng TGNH . Số còn lại 18.000.000 đ . Xí nghiệp thanh toán bằng tiền mặt (Phiếu chi số 290 ) . Xí nghiệp đã nhận đợc giấy báo nợ của ngân hàng 5. Ngày 05/5 xuất kho 1200 lít dầu diezen cho đội xe dùng để chạy xe . Giá trị nhiên liệu xuất kho là : 1300 lit x 4.900 đ/l = 6.370.000 đ . (Phiếu xuất kho số 402 )6. Ngày 05/5 (Phiếu Nk số 302 )Xí nghiệp cho nhập kho 500 chiếc bóng đèn 24-70 của công ty bóng đèn Rạng Đông , Hàng đã về nhập kho kèm theo hoá đơn mua hàng . Số lợng hàng ghi trong hoá đơn là 500 chiếc x 13.000 đ/c = 6.500.000 đ . Xí nghiệp cha thanh toán cho ngời bán . 7. Ngày 06/5 Xuất kho cho phân xởng sửa chữa 80 cái khăn phế liệu (Theo phiếu xuất kho số 403 ) . Giá trị hàng xuất kho là 80 cái x 970 đ/c = 77.600 đ .8. Ngày 06/5 Xuất kho 40 lít xăng A83 cho phân xởng sữa chữa dùng để rửa và chạy thử theo (Phiếu xuất kho số 404) . Giá trị nhiên liệu xuất kho là : 40 lít x 5.800 đ = 232.000 đ 9. Ngày 07/5 xí nghiệp mua một dàn máy vi tính dùng cho bộ phận điều hành tuyến trị giá mua cả thuế VAT 5% là : 35.320.000 đ . Chi phí vận chuyển 200.000 đ . Xí nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt .( Phiếu chi số 291 )10[...]... Bảng cân đối Tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết TK Báo cáo kế toán Ghi chú : Ghi thờng xuyên trong kỳ Ghi ngày cuối kỳ Đối chiếu số liệu cuèi kú Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTII . Chức năng nhiệm vụ hiện nay nay của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long . Thăng Long . Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Hà nội có chức năng vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt trong Thành... sữa chữa lớn 04 xe ô tô theo phơng thức tự làm . Xí nghiệp đà thực hiện trích trớc chi phí sữa chữa lớn . Bảng tổng hợp chi phí sửa chữa xe ôtô trên nh sau : - Phụ tùng thay thế : 130.078.000 đồng - Nhiên liệu : 5.880.000 đồng 13 Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVT nghiệp xe Khách Nam ; Xí nghiệp xe Buýt Thủ đô đợc tách ra từ xí nghiệp xe Điện Hà nội ra ; Xí nghiệp xe Buýt. .. máy quản lý của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long I. Sổ sách ké toán : Sổ kế toán là sự biểu hiện vật chất cụ thể của phơng pháp Tài sản cố định khoản và ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phơng pháp ghi sổ kép . Nh vậy thực chất cơ sở để xây dựng sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ kế toán là phơng pháp đối ứng Tài khoản , Tài khoản là cốt lõi để tạo thành sổ kế toán về : kết cấu , nội... nghiệp xe Buýt Thăng Long là đơn vị mới đợc thành lËp b. Khèi kinh doanh gåm 5 xÝ nghiÖp : - Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Hà nội tách ra từ các bộ phận kinh doanh của Xí nghiệp xe Buýt Hà nội ra ; Xí nghiệp xe khách Nam Hà nội là số còn lại sau khi tách 10/10 ra ; Xí nghiệp xe Điện Hà Nội là số còn lại sau khi tách xí nghiệp xe Buýt Thủ Đô ra ; Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm Hà Nội là Công ty Xe du lịch... ở tại xí nghiệp (hoặc giá trị đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận TSCĐ ) + Các chi phí lắp đặt chạy thử (nếu có ) mà bên nhận phải chi ra trớc khi đa vào sử dụng .2. Giá trị còn lại của TSCĐHHGiá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị hao mòn 31 Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTBiểu 01 : Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp xe Buýt Thăng long C. Cơ cấu sản xuất của Xí nghiệp xe. .. 35; Tuyến 38 và 8Giám đốc xí nghiệp Phó giám đốcGa ra ô tôPhòng kế hoạch điều độngPhòng kế toán thống kêPhòng Tc- HC- BVKhối quản lý Quản lý thiết bị Quản lý lệnh vé Tổng hợp thống kêQuản lý đìêu hành tuyến Phó Ga ra Đốc công và KCS Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTb. Tài khoản sử dụng : - TK 214 : Hao mòn Tài sản cố định Tài khoản này dùng để phản ánh... đồ tổ chức Xí nghiệp xe Buýt Thăng long C. Cơ cấu sản xuất của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Năm 2002 khi đợc thành lập Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long có 50 xe , năm 2003 là 120 xe sang năm 2004 tăng lên 164 xe trong đó chủ yếu là xe Dawo và xe Huynh đai .Hàng năm xí nghiệp có nhiệm vụ vận chuyển hành khách công cộng theo kế hoạch là năm 2002 là 4 tuyến ; năm 2003 là 6 tuyến và săng năm 2004 là 10... ghi chép Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán ,có chức năng ghi chép ,kết cấu nội dung khác nhau , đợc liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán trên cơ sở của chứng từ gốc . Với đặc điểm hoạt động của mình Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long đang sử dụng : Hình thức sổ Nhật ký chung Nhật ký chung là hình thức kế toán đơn giản , thích hợp với mọi đơn vị hạch toán ,đặc biệt có nhiều... hành theo kế hoạch hay ngoài kế hoạch . Tuỳ theo quy mô , tính chất của công việc sửa chữa , kế toán sẽ phản ánh vào các Tài khoản thích hợp 1. Kế toán sữa chữa TSCĐ theo phơng thức tự làm :a. Trờng hợp chi phí sữa chữa thờng xuyên phát sinh nhỏ , kết chuyển toàn bộ vào chi phí SXKD:Nợ TK 627 , 642 Có TK 152,153,111,112,214,334 b.Trờng hợp đối với các chi phí sữa chữa lớn ,trớc hết tập hợp vào... Tk 431(2) 40,000,000 Có Tk 411 40,000,000 39 Báo cáo kế toán tổng hợp Sinh viên : Lê Thi Mỹ Lê - K45 GTVTPhần III Kế toán các phần hành của xí nghiệp đang sử dụng Chơng I : Kế toán Tài sản cố địnhI. Đặc điểm và phân loại tài sản cố định : 1. Đặc điểm : TSLĐ là những t liệu lao động có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài Theo chế độ kế toán hiện hành ,những TSCĐ có giá trị lớn hơn 10.000.000 . máy kế toán , hình thức sổ kế toán tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long - Phần II: Công tác hạch toán tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long 1 Báo cáo kế toán tổng. sổ kế toán tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long :A. Khái quát chung về Xí nghiệp xe Buýt Thăng LongI. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp xe Buýt
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long KTTH (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T).DOC, Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long KTTH (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T).DOC, Báo cáo kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long KTTH (các nghiệp vụ, tài khoản chữ T).DOC

Bình luận về tài liệu bao-cao-ke-toan-tong-hop-tai-xi-nghiep-xe-buyt-thang-long-ktth-cac-nghiep-vu-tai-khoan-chu-t-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP