Hướng Dẫn Học Phần Mềm Mô Phỏng Hóa Học HySys- bài 1

42 2,218 31 Gửi tin nhắn cho BKAV
BKAV

BKAV

Tải lên: 38 tài liệu

  • Loading...
1/42 trang
Tải xuống 3,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2013, 00:10

Hướng Dẫn Học Phần Mềm Mô Phỏng Hóa Học HySys- bài 1 Welcome to Welcome to Process Design in Process Design in Chemical Engineering Chemical Engineering Process Simulation Process Simulation Mô phỏng quá trình hóa học là gì ? Số liệu nào cần thiết cho quá trình mô phỏng? Chương trình mô phỏng là gì? Phương pháp mô phỏng một quá trình sử dụng computer (PC & Laptop) Mục tiêu: Hiểu rõ về mô phỏng và mô phỏng trong công nghệ hóa học Biết cách sử dụng phần mềm Hysys/Unisim Sử dụng Hysys/Unisim để mô phỏng các thiết bị, quá trình chính What is Chemical Process Simulation ? What is Chemical Process Simulation ? Mô phỏng quá trình vận hành của một nhà máy hóa học, hoặc một quá trình chế biến  sử dụng mô phỏng Steady State và Dynamic Đã biết Muốn biết Water (100 kg/s, 1atm, 95 o C Ethanol+Water (50:50, 150 kg/s, 1atm, 83 o C Process Unit (Mixer) Input-1 Input-2 Output Các thông số chính Các thông số chính (đã biết & chưa biết) What did We do ? What did We do ? Cung cấp các thông tin:  thông số đầu vào  thông số thiết bị: trộn đoạn nhiệt, không rò rỉ,… Sử dụng các mô hình toán học để mô tả toàn bộ quá trình công nghệ:  Thông tin chưa biết sử dụng MB, EB, VLE và so sánh các property correlations Mô phỏng quá trình hóa học (hỗn hợp ổn định) Thực hiện mô phỏng:  Thời gian thực hiện cần thiết  Các lỗi có thể mắc phải  Độ chính xác của kết quả nhận được Quá trình mô phỏng sử dụng Hysys/Unisim Quá trình mô phỏng sử dụng Hysys/Unisim Hysys/Unisim là gì? Hysys/Unisim có thể làm gì? Các công cụ trong Hysys/Unisim? Cách sử dụng Hysys/Unisim? Mục đích của bài giảng: Mô phỏng các quá trình trong công nghiệp Các ứng dụng trong Hysys/Unisim, cách sử dụng, các module, các tiện ích Biết cách sử dụng từng Module trong Hysys/Unisim Sau khi mô phỏng sẽ nhận được sơ đồ công nghệ bằng Hysys và kết quả mô phỏng rõ ràng Advantages of Simulator Advantages of Simulator Giao diện đồ họa đẹp Không phải lập trình Sử dụng các gói property packages có sẵn giúp tiết kiệm thời gian và công sức Thu được nhiều kết quả có giá trị lớn Có thể thực hiện nhiều chức năng Hysys Modules Hysys Modules Steady State Dynamic Chemico- Physical Reactor (general, CSTR, PFR) Movers (Pump, compressor, expander, valve) Mixer Splitter (Tee) Exchangers (Heater/ Cooler, S & T, LNG) Flash Drums (2-phase (VL), 3-phase (VLL)) Separator (Component splitter, distiller, Absorber, Cyclone, Gas filter, Extractor) Pipe segment Tank Furnace Air Cooler Logical Set Adjust Recycle Balance Spreadsheet PID Controller Giao diện ban đầu Giao diện ban đầu Các Case đã sử dụng gần đây Chỉ dùng cho mô phỏng tháp chưng Tạo Case thông thường Simulation Basis Manager Simulation Basis Manager Thiết lập cấu tử Xuất nhập file lưu thành phần Các Tab . Process Simulation Mô phỏng quá trình hóa học là gì ? Số liệu nào cần thiết cho quá trình mô phỏng? Chương trình mô phỏng là gì? Phương pháp mô phỏng một quá. Mục tiêu: Hiểu rõ về mô phỏng và mô phỏng trong công nghệ hóa học Biết cách sử dụng phần mềm Hysys/Unisim Sử dụng Hysys/Unisim để mô phỏng các thiết bị,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Phần Mềm Mô Phỏng Hóa Học HySys- bài 1, Hướng Dẫn Học Phần Mềm Mô Phỏng Hóa Học HySys- bài 1

Bình luận về tài liệu huong-dan-hoc-phan-mem-mo-phong-hoa-hoc-hysys-bai-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP