Sang kien kinh nghiem the duc 9 ( cuc hay ).doc

19 6,403 45 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 18:10

Sáng kiến kinh nghiệm A. đặt vấn đề I. Lời mở đầu. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, lợi thế sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực trí tuệ cao, có kỹ năng vững vàng, có sức khỏe tốt để theo kịp sự phát triển của thế giới. Đặc biệt với sức khỏe nó là tài sản vô giá của mỗi công dân, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, là một nhân tố cơ bản tạo nên động lực phát triển của đất nớc. Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định : Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu . Phát triển giáo dục là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nớc. Là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trởng kinh tế bền vững . Điều đó càng chứng tỏ trách nhiệm to lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Nhà trờng và xã hội phải đảm bảo phát triển con ngời một cách toàn diện về sức khỏe và trí tuệ. Giúp thế hệ trẻ có kiến thức ngang tầm thời đại, có t duy sáng tạo và năng lực thực hành giỏi, có ý thức vơn lên trong học tập, có sức khỏe tốt để có thể làm chủ tơng lai đất nớc. ở nớc ta, Đảng và nhà nớc thể hiện sự quan tâm đó bằng nhiều chủ trơng chính sách, nhằm khuyến khích việc nâng cao sức khỏe cho mọi công dân, đặc biệt là trong các trờng phổ thông. Chỉ thị 36-CT/TWT ngày 24/03/1994 của Ban Chấp Hành TW Đảng Cộng Sản Việt Nam về công tác giáo dục thể dục thể thao đã nêu rõ: Mục tiêu cơ bản, lâu dài của công tác giáo dục thể dục thể thao là hình thành nền thể dục thể thao phát triển, tiến bộ góp phần nâng cao sức khỏe thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, phấn đấu đạt vị trí xứng đáng trong hoạt động thể thao quốc tế, trớc hết là khu vực Đông nam á. Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 1 Sáng kiến kinh nghiệm Do vậy giáo dục sức khỏe cho con ngời là một trong những nội dung quan trọng không chỉ của ngành giáo dục và đào tạo mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội, với mục đích: Đào tạo và bồi dỡng thế hệ trẻ trở thành một con ngời mới, có sức khỏe tốt, có thể lực cờng tráng, có dũng khí kiên cờng, để tiếp tục sự nghiệp của Đảng một cách đắc lực và sống một cuộc sống vui tơi lành mạnh. Điền kinh là một môn thể thao khá phổ biến, là những môn thi đấu chính của các kỳ đại hội Olompic quốc tế, Đại hội TDTT trong nớc. Trong nhà trờng phổ thông Điền kinh là môn có nhiều nội dung chủ yếu trong chơng trình học. Những năm gần đây Bộ Giáo Dục và đào Tạo đã không ngừng cải tiến nội dung, phơng pháp giảng dạy và tập luyện môn điền kinh nói chung và nội dung nhảy xa nói riêng. Nhng với thực tế tại trờng THCS Thiệu Giang, do cơ sở vật chất còn hạn chế, đối tợng học sinh đa phần là con em nông dân. Đặc biệt là học sinh nữ, ở lứa tuổi này các em đang phát triển tâm sinh lý lứa tuổi chính vì thế việc lựa chọn phơng pháp tập luyện phù hợp cho học sinh nữ lớp 9 của trờng luôn làm tôi băn khoăn trăn trở làm thế nào để các em trập luyện nội dung nhảy xa kiểu " Ngồi" có hiệu quả nhất. Chính vì những lý do đó tôi chọn đề tài: "Một số phơng pháp tập luyện nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa cho học sinh nữ lớp 9 trờng THCS Thiệu giang - Thiệu Hóa- Thanh Hóa". II. mục đích nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu để tìm ra một số phơng pháp tập luyện nhảy xa cho học sinh nữ lớp 9 Trờng THCS Thiệu Giang . Từ đó có cơ sở để nâng cao thể lực, sức khỏe, cải thiện thành tích nhảy xa cho học sinh. III. Nhiệm vụ nghiên cứu. Để đạt đợc mục đích nghiên cứu tôi cần giải quyết các nhiệm vụ sau đây: Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thực trạng học sinh nữ khối 9 học nội dung nhảy xa tại trờng THCS Thiệu Giang Nhiệm vụ 2: Phơng pháp tập luyện và hiệu quả của phơng pháp tập luyện nội dung nhảy xa của học sinh nữ khối 9 trờng THCS Thiệu Giang. IV. ph ơng pháp nghiên cứu . Để giải quyết các nhiệm vụ của đề tài, tôi sử dụng hai nhóm phơng pháp sau : Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 2 Sáng kiến kinh nghiệm 1. Nhóm phơng pháp lý thuyết: - Phơng pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Trên cơ sở nhận xét thực trạng của học sinh học nội dung nhảy xa ở trờng THCS Thiệu Giang, sự góp ý của đồng nghiệp và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài. Nhằm mục đích tìm hiểu cơ sở lý luận tổng hợp tất cả các tài liệu cần thiết để đa ra phơng hớng giải quyết đề tài. 2. Nhóm Phơng pháp thực tiễn. - Phơng pháp quan sát s phạm : Để tiến hành đề tài này tôi đã quan sát sự phát triển thể lực của học sinh. Quan sát các buổi tập nhảy xa của học sinh nữ lớp 9B và lớp 9C. Sử dụng phơng pháp này tôi có cơ sở để tìm ra đợc các bài tập và phơng pháp hiệu quả nhất. - Phơng pháp thực nghiệm s phạm. Sử dụng phơng pháp này để kiểm nghiệm đánh giá hiệu quả trong quá trình thực nghiệm các bài tập. Sau khi đã lựa chọn và xác định đợc các bài tập tôi đã tiến hành phân nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm: 20 em học sinh nữ lớp 9B nhóm đối chứng. 20 em học sinh nữ lớp 9C nhóm thực nghiệm. - Phơng pháp toán học thống kê : Để giải quyết nhiệm vụ một cách chính xác và hoàn thiện tôi đã sử dụng ph- ơng pháp toán học thống kê để rút ra kết quả cụ thể từ đó có cơ sở đánh giá hiệu quả bài tập. Công thức để sử lý số liệu: Trị số TB: X A 1 = n x n i i = 1 ( n = 1,2,3, ) Phơng sai: ( ) n 2 i 2 i 1 x x n 1 = = ( n < 30 ) Hệ số biến sai: t = B B A A BA nn XX 22 + ( n < 30) V. Tổ chức nghiên cứu: 1. Thời gian nghiên cứu: Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài nghiên cứu từ tháng 09 năm 2008 đến tháng 03 năm 2009 2. Đối tợng nghiên cứu: 20 học sinh nữ lớp 9B và 20 học sinh nữ lớp 9C trờng THCS Thiệu Giang 3. Địa điểm nghiên cứu: Tại trờng THCS Thiệu Giang VI. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu. Những năm học vừa qua tôi đợc giao nhiệm vụ giảng dạy môn thể dục tại tr- ờng THCS Thiệu Giang . Qua thực tế công tác tôi nhận thấy rằng thực trạng học sinh học môn thể dục nói chung và nội dung nhảy xa nói riêng, đa phần học sinh cha tích cực tập luyện, cha xem tập luyện thể dục thể thao là cách tốt nhất để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực. Đặc biệt là học sinh nữ ở lứa tuổi 14-15 các em đang trong quá trình phát triển tâm sinh lý, vì thế các em hay e thẹn, rụt rè khi tập luyện. Mặt khác đôi khi giáo viên còn cứng nhắc trong giảng dạy. Vì vậy cha gây đợc hứng thú, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tập luyện của học sinh. Ngoài ra cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy kết quả học tập môn thể dục nói chung và nội dung nhảy xa nối riêng cha cao nếu không muốn nói là còn thấp. Năm học 2007 - 2008 vừa qua, kết quả kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện nội dung nhảy xa kiểu Ngồi ở học sinh nữ khối 9 chỉ có 45% học đạt điểm trung bình trở lên còn lại là yếu kém. Một yếu tố khác, xã Thiệu Giang là một xã thuần nông, phần đông học sinh là con em nông thôn, cuộc sống gia đình các em còn nhiều khó khăn. Ngoài việc học ở trờng các em về còn phải giúp gia đình. Để thực hiện tốt những việc này đòi hỏi các em phải có một sức khỏe tốt, một thể lực cờng tráng. Nhận thức đợc tầm quan trọng của giáo dục thể chất. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, hớng dẫn các em rèn luyện thể chất, qua thực tế công tác tại trờng THCS Thiệu Giang tôi luôn băn khoăn, trăn trở làm thế nào để các em học sinh nữ chủ động, sáng tạo, tích cực tập luyện trở thành những ngời có sức khỏe, có tri thức và đạo đức tốt, thành ngời có ích cho xã hội. Từ thực trạng nêu trên, kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, của đồng nghiệp trong những năm học tập và công tác, để đa chất lợng giảng dạy và Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 4 Sáng kiến kinh nghiệm học tập môn thể dục nói chung và nội dung nhảy xa nói riêng, tôi mạnh dạn cải tiến phơng pháp giảng dạy để giúp học sinh học tập nội dung nhảy xa đạt kết quả cao hơn. B. giải quyết vấn đề Môn nhảy xa muốn có thành tích tốt, ngoài kỹ thuật còn phải tập luyện thờng xuyên và có các bài tập nâng cao. Nhìn lại ở trờng THCS Thiệu Giang trong những năm qua, do chơng trình của bộ giáo dục quy định, các kỹ thuật trong môn điền kinh nói chung và nội dung nhảy xa nói riêng là phần dạy học bắt buộc trong công tác giáo dục thể chất của nhà trờng. Nhìn chung học sinh đã đợc học, xong cha liên tục và hoàn chỉnh. Do vậy kết quả đạt đợc cha cao, nguyên nhân chính là do các em cha có điều kiện tập luyện thờng xuyên và phơng pháp tập luyện hợp lí nhất. Đây cũng là lý do để đa các em vào công việc này. I. các giải pháp thực hiện 1. Điều tra thực trạng học sinh nữ học nội dung nhảy xa kiểu " Ngồi". Từ việc điều tra thực trạng của học sinh học nội dung nhảy nh: Kỹ thuật thực hiện động tác, thành tích đạt đợc trớc khi nghiên cứu . Qua đó đa ra nhận định và đa ra phơng pháp tập luyện cho học sinh thích hợp nhất để đạt hiệu quả cao nhất. 2. Quan sát và trò chuyện s phạm. Quan sát học sinh tập luyện nội dung nhảy xa, trò chuyện với học sinh từ đó thấu hiểu tâm lý và sự quan tâm của các em về nội dung nhảy xa trớc và sau khi thực nghiệm. 3. Đa các bài tập thực nghiệm và đối chứng vào tiết dạy. Thực hiện công việc này nhằm tìm ra đợc phơng pháp giảng dạy và học tập có hiệu quả nhất từ đó rút ra kết luận về việc áp dụng phơng pháp đổi mới của bản thân. Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 5 Sáng kiến kinh nghiệm II. các biện pháp thực hiện 1. Điều tra thực trạng học sinh học nội dung nhảy xa kiểu "Ngồi" Thực hiện đợc công việc này thực chất chúng ta đã giải quyết xong nhiệm vụ 1. Nhảy xa là hoạt động hết sức cơ bản và rất cần thiết đối với cuộc sống con ngời. Để phát triển thể chất cho thế hệ trẻ ngay từ thời xa xa, ngời ta đã coi nhảy xa là ph- ơng tiện giáo dục thể chất hết sức quan trọng. Tuy vậy xuất phát từ tình hình thực tế của nhà trờng cũng nh của học sinh hiện nay. Trong quá trình giảng dạy và kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu Ngồi. Tôi thấy học sinh thờng thực hiện động tác mà không hiểu kỹ thuật, coi thờng môn học vì thế kết quả đạt đợc cha cao nếu không nói là còn thấp. Vì vậy là một giáo viên dạy bộ môn thể dục trong trờng trung học cơ sở tôi luôn trăn trở để tìm ra những phơng pháp mới. Qua tham khảo tài liệu, học hỏi đồng nghiệp và đặc biệt là qua thực tế giảng dạy tại trờng tôi đã áp dụng một số bài tập nhằm đa học sinh học nội dung nhảy xa đạt kết quả cao hơn. Trớc khi áp dụng những bài tập và phơng pháp mới. Tôi chọn 20 học sinh nữ lớp 9B làm nhóm đối chứng (A 1 ), và 20 học sinh nữ lớp 9C làm nhóm thực nghiệm ( A 2 ) để kiểm tra kết quả ban đầu với nội dung kiểm tra: Kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu Ngồi. Phần kiểm tra kỹ thuật tôi chia thành 04 loại - Loại A : Thực hiện đúng kỹ thuật bốn giai đoạn - Loại B : Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn chạy đà, giậm nhảy, trên không, kỹ thuật tiếp đất có sai sót. - Loại C : Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Có sai sót nhiều trong các giai đoạn kỹ thuật còn lại. - Loại D : Không hình thành đợc kỹ thuật giai đoạn trên không. Kết quả tôi thu đợc nh sau: Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 6 Sáng kiến kinh nghiệm Bảng 1: kết quả kiểm tra ban đầu. Nhóm đối chứngA1 TT Họ và tên Kỹ thuật đạt đợc Thành tích (cm) 1 Trần Thị Đức B 265 2 Đặng Thị Hà D 210 3 Lê Thị Hằng B 258 4 Trần Thị Hoa C 255 5 Nguyễn Thị Hồng D 220 6 Lê Thị Khuyên B 243 7 Lê Thị Lệ D 217 8 Dơng Thị Mai D 222 9 Vũ Hồng Minh C 234 10 Lê Thị Nhẫn B 262 11 Nguyễn Thị Nhị D 228 12 Lê Thị Tình D 227 13 Hàn Thị Thanh C 251 14 Lê Thị Thúy A D 215 15 Lê Thị Thúy B D 225 16 Nguyễn Thị Thủy C 235 17 Đặng Thị Vân D 215 18 Lê Thị Xuân D 221 19 Lê Thị Yến B 267 20 Lê Thị Hải Yến D 222 Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 7 Sáng kiến kinh nghiệm Nhóm thực nghiệm A2 TT Họ và tên Kỹ thuật đạt đợc Thành tích (cm) 1 Lê Thị Anh B 260 2 Nguyễn Thị ánh D 227 3 Mai Thị Bình D 225 4 Lê Thị Bình C 250 5 Phạm Kim Dung D 228 6 Lê Thu Hơng B 275 7 Hàn Thị Hờng C 267 8 Lê Thu Huyền D 228 9 Hàn Thị Lệ D 226 10 Lê nhật Linh B 268 11 Lê Thanh Mai D 224 12 Nguyễn Thị Minh D 223 13 Phạm Thị Nga C 242 14 Trần Thị Nga D 225 15 Lê Thị Ngọc D 242 16 Trần Thị Nơng D 226 17 Lê Thị Quý D 228 18 Lê Thị Thu B 266 19 Lê Thị Thắm D 225 20 Trần Thu Thủy D 227 Sau khi tôi tiến hành kiểm tra ban đầu thì thấy thành tích và kỹ thuật của hai nhóm là rất kém. Cụ thể nhóm A 1 chỉ đạt đợc 45 % điểm trung bình trở lên còn lại là yếu, kém. Nhóm A 2 chỉ đạt đợc 40% điểm trung bình trở lên còn lại là yếu kém. Để xây dựng cho học sinh có thái độ học tập đúng, học sinh tích cực chủ động sáng tạo, hiểu kỹ thuật trong từng giai đoạn để luyện tập kỹ thuật nhảy xa kiểu Ngồi. Từ đó thực hiện đúng kỹ thuật nâng cao thành tích và đảm bảo an toàn trong luyện tập. 2. Phơng pháp tập luyện và hiệu quả tập luyện của hai nhóm. Ngày nay nhảy xa trở thành một môn thể thao hấp dẫn chinh phục độ xa, có tác dụng rèn luyện sức mạnh, sức nhanh, sự khéo léo, linh hoạt rất hiệu quả. Nhảy xa có ba kiểu khác nhau: Ngồi, Cắt kéo, Ưỡn thân. Nhảy xa kiểu Ngồi dể học nhất, phù hợp với học sinh các lớp 8,9. Từ thực tế trên tôi đã tham khảo các bạn đồng nghiệp cùng dạy rút ra kinh nghiệm và tìm ra phơng pháp tốt nhất để áp dụng vào giảng dạy trực tiếp ở trờng. Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 8 Sáng kiến kinh nghiệm Trong quá trình giảng dạy cho học sinh để đạt kết quả cao, trớc khi tập luyện phải xây dựng khái niệm : Thế nào là nhảy xa, nhảy xa xuất phát từ đâu, nhảy xa có tác dụng gì cho sức khỏe. Sau đó mới tiến hành giảng giải phân tích, làm mẫu động tác đẹp, chính xác, cho học sinh xem tranh ảnh. Cuối cùng tôi mới cho các em tập luyện theo phơng pháp mà tôi và các đồng nghiệp đã đúc rút ra từ những năm công tác tại trờng. Biện pháp này cũng chính là đi giải quyết nhiệm vụ 2. Để làm tốt đợc công việc này tôi đã bố trí thời gian tập luyện 8 tiết trong 4 tuần cho cả hai nhóm. Trong đó nhóm đối chứng ( A 1 ) tập các bài tập theo PPCT của Bộ giáo dục và Đào tạo. Nhóm thực nghiệm tôi đa ra các bài tập mà tôi đã đúc rút trong quá trình giảng dạy. *Cách thức tập luyện Tuần 1: - Tiết 1: + Xây dựng khái niệm về môn nhảy xa. + Điều tra cơ bản môn nhảy xa kiểu Ngồi - Tiết 2:+ Tập một số động tác bổ trợ : Đá lăng trớc, đá lăng trớc sau, đà một bớc đá lăng, Đà một bớc giậm nhảy đá lăng, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. + Tập đo đà và điều chỉnh đà + Trò chơi: Lò cò tiếp sức. Tuần 2: - Tiết 3:+ Tập các động tác bổ trợ: Đá lăng trớc sau, đà một bớc giậm nhảy đá lăng, đà ba bớc giậm nhảy đá lăng, một bớc bớc bộ trên không, nhảy dây đơn. + Chạy đà chậm 3 - 5 bớc đặt chân giậm đúng ván giậm nhảy. + Chạy đà 5 - 7 bớc đặt chân giậm nhảy vào ván giậm đá lăng chân. + Chạy 3 bớc bớc bộ trên không. + Trò chơi: Bật cóc tiếp sức - Tiết 4:+ Tập các động tác bổ trợ nh tiết 3, Bật xa tại chỗ + Đá ba bớc bớc bộ trên không ( có bổ trợ bật bục cao 15cm) + Chạy đà 5 - 7 bớc bớc bộ trên không + Chạy 5 - 7 bớc giậm nhảy qua dây căng ngang cao 50cm thực hiện bớc bộ trên không qua dây căng ngang rơi xuông bằng hai chân + Chạy 7 - 9 bớc đà bật nhảy vào bục bật rơi xuống bằng hai chân Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 9 Sáng kiến kinh nghiệm Tuần 3: - Tiết 5:+ Đà ba bớc bớc bộ trên không. + Chay 7 - 9 bớc đà giậm nhảy vào bục bớc bộ trên không rơi xuống bằng hai chân. + Đà 5 - 7 bớc phối hợp chạy đà - giậm nhảy bớc bộ trên không. + Đà trung bình giậm nhảy bớc bộ trên không chạm cát bằng hai chân. - Tiết 6:+ Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật nh tiết 5. + Đà 5 - 7 bớc hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu Ngồi. + Đà trung bình hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi nâng cao thành tích. + Giới thiệu điều luật nhảy xa kiểu Ngồi phần 1 Tuần 4: - Tiết 7:+ Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật. + Đà 5 - 7 bớc hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu Ngồi + Đà trung bình hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu Ngồi nâng cao thành tích. + Đà tự do hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi" nâng cao thành tích. + Giới thiệu điều luật nhảy xa kiểu ngồi phần 2. - Tiết 8:+ Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu Ngồi. Qua 4 tuần áp dụng dạy cho hai nhóm theo hai phơng pháp mà tôi đã lựa chọn. Thêm vào đó trong quá trình giảng dạy tôi luôn nhắc nhở động viên các em về nhà tập luyện. Vì điều kiện ở nhà không có sân bãi tập thờng xuyên chính vì thế các em chỉ nên tập ở nhà các bài tập bổ trợ kỹ thuật và thể lực là tốt nhất. Trong giờ dạy tôi luôn áp dụng luân phiên các phơng pháp tập luyện gây hứng thú cho học sinh, phát huy đợc tính tích cực của học sinh trong tập luyện nhảy xa. * Các phơng pháp tập luyện: - Làm mẫu kết hợp với giảng giải. - Phân đoạn và hoàn chỉnh. - Luyện tập bắt chớc. Năm học: 2008 - 2009 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 10 [...]... (cm)Xi - xA1(cm)(Xi - xA1)2(cm)1 Trần Thị Đức 7 -3,7 13, 69 2 Đặng Thị Hà 24 13,3 176, 89 3 Lê Thị Hằng 3 -7,7 59, 29 4 Trần Thị Hoa 13 2,3 5, 29 5 Nguyễn Thị Hồng 8 -2,7 7, 29 6 Lê Thị Khuyên 4 -6.7 44, 89 7 Lê Thị Lệ 4 -6,7 44, 89 8 Dơng Thị Mai 9 -1,7 2, 89 9 Vũ Hồng Minh 11 0,3 0, 09 10 Lê Thị Nhẫn 11 0,3 0, 09 11 Nguyễn Thị Nhị 5 -5,7 32, 49 12 Lê Thị Tình 18 7,3 53, 29 13 Hàn Thị Thanh 9. .. -1,7 2, 89 14 Lê Thị ThúyA12 1,3 1, 69 15 Lê Thị ThúyB5 -5,7 32, 49 16 Nguyễn Thị Thủy 7 -3,7 13, 69 17 Đặng Thị Vân 9 -1,7 2, 89 18 Lê Thị Xuân 14 3,3 10, 89 19 Lê Thị Yến 28 17,3 299 , 29 20 Lê Thị Hải Yến 13 2,3 5, 29 Nhóm thực nghiệm A2TT Họ và tên Xi (cm)Xi - xA2(cm)(Xi - xA2)2(cm)1 Lê Thị Anh 37 15,2 231,04Năm học: 2008 - 20 09 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 13 Sáng kiến kinh. .. và kinh nghiệm của bản thân,của đồng nghiệp trong những năm học tập và công tác, để đa chất lợng giảng dạy vàNăm học: 2008 - 20 09 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 4 Sáng kiến kinh nghiệm2Nguyễn Thị ánh13 -8,8 77,443 Mai Thị Bình 6 -15,8 2 49, 644 Lê Thị Bình 24 2,2 4,845 Phạm Kim Dung 12 -9, 8 96 ,046 Lê Thu Hơng 26 4,2 17,647 Hàn Thị Hờng 29 7,2 51,848 Lê Thu Huyền 9 -12 144,0 9 Hàn Thị Lệ 19. .. Lê nhật Linh 31 9, 2 84,6411 Lê Thanh Mai 18 -3,8 14,4412 Nguyễn Thị Minh 15 -6,8 46,2413 Phạm Thị Nga 38 16,2 262,4414 Trần Thị Nga 12 9, 8 96 ,0415 Lê Thị Ngọc 39 17,2 295 ,8416 Trần Thị Nơng 14 -7,8 60,8417 Lê Thị Quý 11 -10,8 116,6418 Lê Thị Thu 32 10,2 104,04 19 Lê Thị Thắm 41 19, 2 368,6420 Trần Thu Thủy 11 -10,8 116,64XA1 = nxini=1 = 20214 = 10,7 ( n = 20) ( )11221−−=∑=nxxniiAδ... Hơng A 3017 Hàn Thị Hờng A 296 8 Lê Thu Huyền C 237 9 Hàn Thị Lệ B 24510 Lê nhật Linh A 299 11 Lê Thanh Mai B 24212 Nguyễn Thị Minh C 23813 Phạm Thị Nga B 28014 Trần Thị Nga C 23715 Lê Thị Ngọc B 28116 Trần Thị Nơng C 24017 Lê Thị Quý B 2 39 18 Lê Thị Thu A 298 19 Lê Thị Thắm B 26620 Trần Thu Thủy B 238Năm học: 2008 - 20 09 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 12 Sáng kiến kinh nghiệm1. Nhóm phơng... nxini=1 = 20214 = 10,7 ( n = 20) ( )11221−−=∑=nxxniiAδ = 19 2,810 = 42,64 ( n = 20 )XA2 = nxini∑=1 = 20437 = 21,85 ( n = 20)Năm học: 2008 - 20 09 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 14 Sáng kiến kinh nghiệmBảng 1: kết quả kiểm tra ban đầu.Nhóm đối chứngA1TT Họ và tên Kỹ thuật đạt đợc Thành tích (cm)1 Trần Thị Đức B 2652 Đặng Thị Hà D 2103 Lê Thị Hằng B 2584 Trần Thị... Mai D 222 9 Vũ Hồng Minh C 23410 Lê Thị Nhẫn B 26211 Nguyễn Thị Nhị D 22812 Lê Thị Tình D 22713 Hàn Thị Thanh C 25114 Lê Thị ThúyAD 21515 Lê Thị ThúyBD 22516 Nguyễn Thị Thủy C 23517 Đặng Thị Vân D 21518 Lê Thị Xuân D 221 19 Lê Thị Yến B 26720 Lê Thị Hải Yến D 222Năm học: 2008 - 20 09 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 7 Sáng kiến kinh nghiệm ( )11222==nxxniiA = 19 76,2446... SL % SL %20 3 15 8 40 7 35 2 10Năm học: 2008 - 20 09 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 15 Sáng kiến kinh nghiệm14 Lê Thị ThúyAD 22715 Lê Thị ThúyBC 23016 Nguyễn Thị Thủy C 24217 Đặng Thị Vân D 22418 Lê Thị Xuân C 235 19 Lê Thị Yến A 295 20 Lê Thị Hải Yến C 235Nhóm thực nghiệm A2TT Họ và tên Kỹ thuật đạt đợc Thành tích (cm)1 Lê Thị Anh A 297 2Nguyễn Thị ánhB 2403 Mai Thị Bình C 2314 Lê... trên không ( có bổ trợ bật bục cao 15cm) + Chạy đà 5 - 7 bớc bớc bộ trên không + Chạy 5 - 7 bớc giậm nhảy qua dây căng ngang cao 50cm thực hiệnbớc bộ trên không qua dây căng ngang rơi xuông bằng hai chân + Chạy 7 - 9 bớc đà bật nhảy vào bục bật rơi xuống bằng hai chânNăm học: 2008 - 20 09 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 9 Sáng kiến kinh nghiệmBảng 3: Kết quả so sánh hai số trung bình ( Nhóm đối... BBAABAnnXX22δδ+− ( n < 30)V. Tổ chức nghiên cứu: 1. Thời gian nghiên cứu:Năm học: 2008 - 20 09 Ng ời thực hiện: Đỗ Xuân Lợi 3 Sáng kiến kinh nghiệm- Luyện tập lặp lại.- Luyện tập nâng cao dần yêu cầu.- Trò chơi và thi đấu.- Trực quan gián tiếp ( Xem tranh ảnh).- Sửa sai và giúp đỡ. Đặc biệt trong quá trình tập luyện cho học sinh hình thành giai đoạn bớc bộtrên không tôi dùng vật bổ trợ ( Bục bật . 3,3 10, 89 19 Lê Thị Yến 28 17,3 299 , 29 20 Lê Thị Hải Yến 13 2,3 5, 29 Nhóm thực nghiệm A 2 TT Họ và tên X i (cm) X i - x A 2 (cm) (X i - x A 2 ) 2 (cm) 1 Lê. số trung bình ( Nhóm đối chứng A 1 và nhóm thực nghiệm A 2 ) Nhóm đối chứng A 1 TT Họ và tên X i (cm) X i - x A 1 (cm) (X i - x A 1 ) 2 (cm) 1 Trần Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Sang kien kinh nghiem the duc 9 ( cuc hay ).doc, Sang kien kinh nghiem the duc 9 ( cuc hay ).doc, Sang kien kinh nghiem the duc 9 ( cuc hay ).doc

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-the-duc-9-cuc-hay-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP