KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI

132 24 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2019, 11:13

... TẮT TRẦN THỊ THÙY DUNG Tháng 07 năm 2010 Kế Toán Nghiệp Vụ Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn – Chi Nhánh Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai TRAN THI THUY DUNG July 2010 “Account... Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai cho luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu loại tiền gửi như: tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ... – Chi nhánh TP Pleiku Tỉnh Gia Lai - Về thời gian: từ 05/04/2010 đến 05/06/2010 - Nội dung: Kế toán nghiệp vụ tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh TP Pleiku 1.4 Sơ lược
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI , KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ PLEIKU TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn