Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh quảng ninh

190 18 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Gấm THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, có nguồn gốc rõ ràng kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn toàn thể Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Đai học Thái Nguyên trang bị cho kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ học tập , tơi PGS.TS Nguyễn Thị Gấm Tôi xin gửi tới PGS.TS Nguyễn Thị Gấm lời cảm ơn trân trọng Tôi việc thu thập số liệu để làm luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu .2 đề tài đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề Kết cấu đề tài tài Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THUẾQUẢN THUẾ 1.1 Cơ sở luận thuế 1.1.1 Thuế vai trò 1.1.2 Một số sắc thuế thuế 1.2 Công tác quản thuế .11 1.2.1 Quản 11 1.2.2 Nội dung công .13 Số hóa Trung tâm Học liệu tác quản http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thuế thuế 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản thuế 20 1.3.1 Nhóm nhân tố thuế 20 1.3.2 Nhóm nhân tố thuế 25 1.4 Cơ sở thực tiễn 29 hồn nội bên thiện cơng Ngành ngồi tác quản Ngành thuế 1.4.1 Kinh nghiệm quản sắc thuế số nước 29 1.4.2 Quan điểm tác giả công tác quản thu thuế Việt Nam 33 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Cục thuế tỉnh Quảng Ninh .34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .37 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp thu thập thông tin 37 2.3 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 37 2.4 Phương pháp xử liệu 38 2.5 Chỉ tiêu phân tích .39 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH .40 3.1 Giới thiệu khái quát đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh 40 3.2 Giới thiệu chung Cục Thuế tỉnh Quảng ninh 41 3.2.1 Vị trí chức 41 3.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 42 3.2.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động 45 3.2.4 Kết thu ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Ninh .50 3.3 Thực trạng công tác quản thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh 53 3.3.1 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 53 3.3.2 Quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế kế tốn thuế 55 3.3.3 Cơng tác tra, kiểm tra thuế .57 3.3.4 Cơng tác xử hồn thuế kiểm tra, tra thuế .59 3.3.5 Công tác quản thu nợ thuế 60 3.3.6 Xử miễn giảm .62 3.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh 63 3.4.1 Về thể chế, sách 63 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.4.2 Về công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 64 3.4.3 Về công tác tra, kiểm tra thuế .65 3.4.4 Về công tác quản thu nợ thuế 67 3.4.5 Về hệ thống thông tin sở liệu tổ chức, cá nhân nộp thuế 68 3.4.6 Về công tác tin học 71 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.4.7 Về công tác tổ chức ngành thuế 73 3.4.8 Về lực cán thuế 76 3.4.9 Về trụ sở, phương tiện làm việc quan thuế 78 3.4.10 Về quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hồn thuế kế tốn thuế 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 Chương ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2015 84 4.1 Mục tiêu chiến lược ngành thuế Việt nam đến năm 2015 84 4.2 Mục tiêu nâng cao, hồn thiện cơng tác quản thuế Ngành thuế Quảng Ninh đến năm 2015 85 4.2.1 Mục tiêu 85 4.2.2 Dự kiến số thu ngân sách đến năm 2015 86 4.3 Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 .87 4.3.1 Về thể chế, sách 87 4.3.2 Về công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 87 4.3.3 Về công tác tra, kiểm tra thuế .88 4.3.4 Về công tác quản thu nợ thuế 88 4.3.5 Về công tác tin học, hệ thống thông tin sở liệu tổ chức, cá nhân nộp thuế 89 4.3.6 Về công tác tổ chức, phát triển nguồn nhân lực ngành thuế 90 4.3.7 Về trụ sở, phương tiện làm việc quan thuế 92 4.3.8 Về quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hồn thuế kế tốn thuế 92 4.4 Kiến nghị để thực giải pháp đề 93 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.4.1 Đối với nhà nước 93 4.4.2 Đối với Bộ Tài - Tổng cục Thuế 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 16/4/2008 việc quy định danh mục vị trí cơng tác cần định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài Kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động Cục Thuế - Tiếp tục thực tốt vận động “học tập, làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích hồn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm tồn thể cán cơng chức Mỗi phong trào thi đua phải có mục tiêu cụ thể, tiêu chí đánh giá rõ ràng, sát thực để phản ánh thành tích đạt khen thưởng đối tượng - Thực tốt Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng quy chế khoán chi ngành Quan tâm đến đời sống vất chất, tinh thần cho cán công chức; tạo điều kiện cho cán công chức học tập nâng cao trình độ chun mơn, trình độ luận; xem xét, giải chế độ tiền lương, tiền thưởng cho cán kịp thời, quy định 4.3.7 Về trụ sở, phương tiện làm việc quan thuế Tiếp tục xây dựng, cải tạo trụ sở, trang thiết bị làm việc quan thuế tiên tiến, đại, đồng Đến tháng 6/2014 trụ sở Văn phòng Cục Thuế đưa vào sử dụng Phấn đấu đến hết năm 2015 xây dựng cải tạo mở rộng xong trụ sở làm việc quan thuế đảm bảo u cầu đại hóa cơng sở Trang bị tài sản trang thiết bị cho hệ thống cơng sở tồn ngành theo hướng đại, đồng bộ, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho cán công chức thuế Triển khai hiệu việc thực chế quản tài biên chế giai đoạn 2011-2015, gắn với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cải cách đại hoá ngành thuế đảm bảo thu nhập cán bộ, công chức thuế để yên tâm cơng tác hồn thành nhiệm vụ 4.3.8 Về quản đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế kế toán thuế - Về đăng ký thuế Triển khai mở rộng đăng ký thuế qua mạng Internet, đến hết năm 2015 triển khai phạm vi toàn tỉnh; rà soát việc cấp mã số thuế đảm bảo thực theo quy trình; phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư mở rộng việc đăng ký kinh doanh đăng ký thuế hộ kinh doanh tổ chức khác - Về khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế Tiếp tục triển khai thu nộp thuế qua ngân hàng thương mại, thực mở tài khoản chuyên thu quan thuế hệ thống Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh để thuận tiện cho NNT việc nộp tiền thuế vào NSNN; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 mục tiêu: 95% doanh nghiệp khai thuế triển khai kê khai thuế qua mạng Internet; qua mạng Internet, số tiền thuế nộp qua hệ thống ngân hàng đạt tối thiểu 80% số thuế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 kê khai, tỷ lệ tờ khai thuế nộp tổng số tờ khai thuế phải nộp đạt tối thiểu 95%, tỷ lệ tờ khai thuế hạn đạt 100%, tỷ lệ tờ khai khơng có lỗi số học đạt tối thiểu 98%, đảm bảo 100% số hồ sơ đề nghị hoàn NNT giải hạn - Về chế độ kế toán thuế nội địa Ghi chép, hạch toán toàn khoản phát sinh liên quan đến nghĩa vụ thuế NNT để hạch toán vào chương, khoản mục lục ngân sách xác Từ đó, xác định xác, minh bạch, kịp thời số phải nộp, nộp, phải nộp nộp thừa theo sắc thuế NNT Cung cấp thông tin tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế NNT cho phận chức quan thuế để thực quản thuế 4.4 Kiến nghị để thực giải pháp đề Qua nghiên cứu thực trạng công tác quản thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tơi xin có số kiến nghị sau: 4.4.1 Đối với nhà nước Xây dựng thực sách huy động từ thuế, phí lệ phí hợp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả cạnh tranh hàng hoá, dịch vụ sản xuất nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đầu tư áp dụng cơng nghệ cao, vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn; thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết hợp ngân sách nhà nước Hệ thống sách thuế, phí lệ phí sửa đổi bổ sung phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có quản Nhà nước; góp phần chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu hút đầu tư thành phần kinh tế đầu tư nước vào Việt Nam; bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn sản phẩm, hàng hoá sản xuất nước phù hợp với cam kết, thơng lệ quốc tế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 dựng, hoàn thiện bảo đảm minh bạch, rõ Hệ thống sách thuế xây ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; mở rộng sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát nguồn thu phát sinh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 4.4.2 Đối với Bộ Tài - Tổng cục Thuế * Về sách thuế - Đối với thuế giá trị gia tăng: Sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hố dịch vụ khơng chịu thuế giá trị gia tăng; giảm bớt nhóm hàng hố, dịch vụ chịu thuế suất 5%; bổ sung quy định để xác định chế thu số loại hàng hoá, dịch vụ phát sinh theo phát triển kinh tế thị trường; nghiên cứu đến năm 2020 áp dụng mức thuế suất (không kể mức thuế suất 0% áp dụng hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu); hồn thiện phương pháp tính thuế, tiến tới thực phương pháp khấu trừ thuế; quy định ngưỡng doanh thu để áp dụng hình thức kê khai thuế giá trị gia tăng phù hợp với chế kinh tế thị trường có quản Nhà nước thông lệ quốc tế - Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để hướng dẫn điều tiết tiêu dùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội; xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế mặt hàng thuốc lá, bia, rượu, ô tô để điều tiết tiêu dùng thực cam kết quốc tế; nghiên cứu, bổ sung quy định giá tính thuế số trường hợp, hợp tác, phân cơng nước chuỗi sản xuất tồn cầu, bảo đảm điều tiết cơng hàng hóa, dịch vụ sản xuất nước hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu; nghiên cứu áp dụng kết hợp thuế suất theo tỷ lệ thuế suất tuyệt đối số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế - Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: Điều chỉnh giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao lực cạnh tranh; đơn giản hố sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào ngành sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, ngành cơng nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực xã hội hố, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn; bổ sung quy định khoản chi Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 phí trừ khơng trừ xác4định thu nhập chịu thuế; bổ sung quy định để bao quát hoạt động kinh tế phát sinh kinh tế thị trường hội nhập phù Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 hợp với thông lệ quốc tế như: Hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, phát triển tập đoàn kinh tế, tượng “vốn mỏng” xác định chi phí, đặc biệt chi phí lãi vay, điều chuyển đánh giá lại tài sản tái cấu doanh nghiệp, thỏa thuận trước giá doanh nghiệp liên kết - Đối với thuế tài nguyên: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng thuế tài nguyên công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ thúc đẩy việc sử dụng hiệu tài nguyên quốc gia, tài nguyên không tái tạo; thúc đẩy khai thác tài nguyên gắn liền với chế biến sâu góp phần hạn chế tối đa xuất tài nguyên chưa qua chế biến; sửa đổi, bổ sung quy định giá tính thuế, thuế suất thực phương pháp quản thu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động khai thác tài nguyên theo giai đoạn - Đối với thuế bảo vệ môi trường: Tổ chức triển khai thực có hiệu Luật thuế bảo vệ môi trường Luật thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp có hiệu lực thi hành từ 01/01/2012, góp phần động viên nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đối tượng thu, điều chỉnh mức điều tiết nhằm góp phần hạn chế sử dụng hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường sinh thái - Đối với khoản thu từ đất: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung sách thu từ đất đảm bảo thống nhất, phù hợp với sửa đổi, bổ sung Luật đất đai theo hướng: Mức thu theo mục đích sử dụng đất; góp phần hình thành thị trường bất động sản có tổ chức, quản hiệu quả; đồng thời mở rộng việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá; góp phần thực sách quy hoạch Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khuyến khích đầu tư vào địa bàn kinh tế-xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn, lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lính vực xã hội hóa * Về quản thuế Sửa đổi, bổ sung Luật Quản thuế văn hướng dẫn thi hành Luật, nghiên cứu, sửa đổi quy định thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm tần suất kê khai, nộp thuế, chi phí người nộp thuế, mở rộng diện doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng internet; thay đổi phương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 pháp tính thuế, mức thuế theo hướng6 đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế kinh doanh “ngưỡng tính thuế giá trị gia tăng” hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp, khoản phí, lệ phí; chuẩn hóa quy trình quản Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 thuế sở ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, có tính liên kết cao; nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ điều tra thuế cho quan thuế; xây dựng áp dụng chế độ kế toán thuế đảm bảo ghi chép đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế người nộp thuế Xây dựng sở liệu người nộp thuế đầy đủ, xác, tập trung thống phạm vi nước; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản thuếtính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với q trình cải cách thủ tục hành thuế áp dụng thuế điện tử; xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trụ sở làm việc, trang thiết bị tiên tiến, đại, đồng bộ; triển khai thực chế quản tài gắn với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tạo điều kiện để đại hoá ngành thuế nhằm quản thu có hiệu Tăng cường hợp tác, phối hợp với quan thuế nước, tổ chức quốc tế việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm nguồn vốn vay, vốn tài trợ cải cách đại hóa công tác thuế Quản chặt chẽ khai thác tối đa hiệu nguồn vốn vay, vốn tài trợ với hỗ trợ tổ chức quốc tế vào cơng tác cải cách đại hóa ngành thuế KẾT LUẬN CHƯƠNG Hiện nước ta núi chung tỉnh Quảng Ninh núi rừng, nguồn thu từ thuế chiếm tỷ trọng lớn tổng thu NSNN có xu hướng ngày tăng với tăng trưởng kinh tế Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn tác giả đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản thuế nhằm đạt mục tiêu tăng cường công tác quản lý, thu đúng, thu đủ số thuế phát sinh phải nộp vào NSNN; giảm thiểu tình thất thu thuế, nợ đọng tiền thuế tượng tiêu cực lĩnh vực thuế Nâng cao lực quản Nhà nước kinh tế, điều chỉnh kịp thời bất hợp lý, xử nghiêm minh trường hợp vi phạm, răn đe ngăn chặn tượng tiêu cực Nâng cao tính pháp văn pháp luật thuế Tạo công DN, nâng cao ý thức Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật8thuế NNT, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 KẾT LUẬN Thực chương trình cải cách đại hố ngành thuế, năm qua cơng tác quản thuế ngành thuế Quảng Ninh đạt kết có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn nỗ lực phấn đấu toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế, hợp tác NNT, phối kết hợp cấp, ngành, vượt qua thách thức hoàn thành mục tiêu đề Vị trí quan thuế quan cơng quyền Nhà nước ngày nâng cao, máy quan thuế cấp bước nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giao; thủ tục hành thuế cải cách theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, dễ thực làm giảm chi phí cho NNT thực thi sách pháp luật thuế; … Từ việc phân tích thực trạng nguyên nhân công tác quản địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tác giả nhận thấy cần thiết phải nâng cao công tác quản thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nói riêng tồn ngành thuế nói chung Đề xuất số giải pháp để góp phần thực hiệu quả, nghiên cứu sách pháp luật thuế, góp phần chống thất thu ngân sách Nhà nước để đạt mục tiêu, đề Luật quản Thuế tới địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tác giả hy vọng giải pháp đưa đề tài đóng góp phần ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác quản Thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh Do hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn dừng lại phạm vi nghiên cứu công tác quản thuế Cục thuế tỉnh Quảng Ninh Đây lĩnh vực rộng lớn nên cần phải cấp, ngành chung tay thực để công tác quản thuế phát huy vai trò đáp ứng nhu cầu thu ngân sách Nhà nước./ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2009), Hướng dẫn thủ tục hành lĩnh vực thuế sách thuế Bộ trưởng Bộ Tài (2005), Quyết định số 1629/QĐ-BTC ngày 19/5/2005 “về việc ban hành kế hoạch cải cách đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010” Bộ trưởng Bộ Tài (2010), Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 “quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế” Bộ trưởng Bộ Tài (2011), Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 08/9/2011 “về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 đề án triển khai thực Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020” Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA (2008), Dự án cải cách quản hành thuế Cục Thống kê Quảng Ninh (2012), Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Ninh 2011 Cục Thuế Quảng Ninh (2011), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2010 Cục Thuế Quảng Ninh (2012), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2011 Cục Thuế Quảng Ninh (2013), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2012 10 http://www.mof.gov.vn 11 http://www.gdt.gov.vn 12 http://www.quangninh.gov.vn 13 http://www.cucthuequangninh.gov.vn 14 Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội (2005)-Hệ thống văn pháp luật thuế hành 15 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII (2007), Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII (2008), Luật Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 17 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII (2008), Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 18 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khố XII (2008), Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 19 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII (2009), Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 20 Tổng cục Thuế (2007), Luật Quản thuế văn hướng dẫn thi hành 21 Tổng cục Thuế (2010), Đóng góp ý kiến dự thảo Chiến lược hồn thiện hệ thống sách thuế giai đoạn 2011-2020 22 Tổng Cục Thuế (2011), Báo cáo đánh giá kết thực chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 23 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTG ngày 17/5/2011 “về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020” Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... việc quản lý thu thuế nước, kết nghiên cứu đóng góp cho ngành thuế tỉnh Quảng Ninh số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hồn thiện cơng tác quản lý sắc Thuế: ... địa bàn tỉnh Quảng Ninh .50 3.3 Thực trạng công tác quản lý thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh 53 3.3.1 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 53 3.3.2 Quản lý đăng ký thuế, khai thuế, ... nghiên cứu - Chương 3: Thực trạng công tác quản lý thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Chương 4: Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh quảng ninh , Hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn