Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phàn công thương việt nam chi nhánh thị xã phú thọ

190 24 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:39

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN TIẾN LẬP NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Lan Anh THÁI NGUYÊN – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu riêng tơi; số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Lập ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, ngồi cố gắng thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ thầy giáo, cô giáo; đồng nghiệp; bạn bè gia đình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Lan Anh - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, cô dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến giáo viên Khoa Kinh tế, phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Phú Thọ, hợp tác, tạo điều kiện giúp đỡ trình làm đề tài Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận nhiều giúp đỡ, động viên, khích lệ từ phía bạn bè gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn ghi nhận tình cảm quý báu Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Lập MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii NHỮNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.Ý nghĩa khoa học luận văn đóng góp với luận văn 5.Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Khái niệm Ngân hàng Thương mại (NHTM) 1.2.Hiệu huy động vốn Ngân hàng Thương mại 1.2.1.Khái niệm hiệu huy động vốn 1.2.2.Các hình thức huy động vốn Ngân hàng Thương mại 1.2.3.Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn ngắn hạn 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn Ngân hàng Thương mại ……………………………………………………………… .9 1.3 Kinh nghiệm huy động vốn số ngân hàng quốc tế học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thị xã Phú Thọ .16 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu huy động vốn ngắn hạn số ngân hàng thương mại quốc tế 17 1.3.1 Những học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thị xã Phú Thọ……………………………… ……………….19 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1.Các câu hỏi đặt .21 mà đề tài cần 2.2.Phương pháp cứu 21 2.2.1.Phương pháp xử lý 22 2.2.2.Phương pháp sử dụng 23 2.2.3.Phương pháp phân 23 2.3.Hệ thống tiêu phân 23 nghiên phân sơ tích đồ, số bảng tích tích giải huy liệu biểu swot động vốn 2.3.1.Quy mô, tốc độ tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động 23 2.3.2.Chi phí huy .24 động 2.3.3.Chỉ tiêu phân tch .24 huy hiệu vốn động vốn Chương 3: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ 25 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Phú .25 Thọ 3.1.1.Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng 25 3.1.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Phú .26 Thọ 3.2 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Phú .49 3.2.1.Tốc độ tăng trưởng 49 nguồn 3.2.2.Cơ cấu nguồn vốn 51 Thọ vốn huy huy động động 3.2.3.Chi phí huy .54 3.2.4.Các hình thức huy 55 động vốn động cân vốn đối vốn 3.2.5 Hiệu nhân tố ảnh hưởng hiệu huy động vốn ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thị xã Phú Thọ 62 3.3 Đánh giá 70 chung 3.3.1.Những kết 70 đạt 3.3.2.Những hạn chế .72 nguyên nhân 3.3.3.Cơ hội thách 75 thức Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỂU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ 78 4.1.Định hướng công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 78 4.1.1.Định hướng công tác huy động vốn .78 4.1.2.Định hướng công tác sử dụng vốn 79 4.1.3.Một số tiêu cần đạt năm tới 79 4.2.Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu huy động vốn ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ .80 4.2.1 Chiến lược huy động vốn ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ …………………………………………….… 80 4.2.2.Điều hành sách lãi suất ngắn hạn linh hoạt 83 4.2.3.Công tác quản lý, đào tạo cán bộ, nhân viên Ngân hàng 86 4.2.4.Cải tiến công tác toán .88 4.2.5.Thành lập ban huy động vốn, chăm sóc khách hàng .89 4.2.6.Thành lập phần nghiên cứu khách hàng 90 4.2.7Mở rộng thêm phòng giao dịch 90 4.3.Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn 91 4.3.1.Kiến nghị Nhà nước Chính phủ 91 4.3.2.Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam .93 4.3.3.Kiến nghị với Ngân hàng công thương Trung Ương .95 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 NHỮNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại cổ phần GĐ : Giám đốc NH : Ngân hàng VNH : Vay ngắn hạn VDH : Vay dài hạn TD : Tín dụng TK : : Tài khoản KH Khách hàng TGTK : Tiền gửi tiết kịêm TGTKKKH : Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn TGTKCKH : Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn KKH : Không kỳ hạn TCKT : Tổ chức kinh tế NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tn dụng TCTC : Tổ chức tài DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNTN : Doanh nghiệp tư nhân TGKKH : Tiền gửi không kỳ hạn TGCKH : Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ : Việt Nam đồng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tổng hợp công tác huy động vốn ngắn hạn 39 Bảng 3.2: Kết cấu dư nợ đầu tư tn dụng 41 Bảng 3.3: Tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ 44 Bảng 3.4: Nợ hạn theo loại cho vay 46 Bảng 3.5: Hoạt động thu chi 48 Bảng 3.6: Lãi suất huy động chi nhánh năm 2013 50 Bảng 3.7: Tình hình huy động vốn (gồm VNĐ ngoại tệ quy đổi) 50 Bảng 3.8: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn VNĐ 52 Bảng 3.9: Cơ cấu huy động theo tệ 53 Bảng 3.10: Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động 56 Bảng 3.11: Cân đối nguồn vốn huy động cho vay 61 Việc ban hành hệ thống pháp lý đồng rõ ràng không tạo niềm tin cho dân chúng mà quy định, khuyến khích nhà nước tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh tiêu dùng tiết kiệm, chuyển phận tiêu dùng chưa cần thiết sang đầu tư, chuyển dần tài sản cất giữ từ vàng, ngoại tệ bất động sản sang đầu tư trực tiếp vào sản suất kinh doanh gửi tiền vào ngân hàng Nhà nước nên có sách khuyến khích người dân tiết kiệm trước hết quan nhà nước phải người đầu công tác Ngày tiếp tục phát triển kinh tế đất nước theo chế thị trường Theo chế doanh nghiệp, thành phần kinh tế tự cạnh tranh phát triển, hệ thống NHTM Các NHTM phải tự cạnh tranh, loại bỏ cá thể yếu khỏi hệ thống giúp nâng cao uy tn, nâng cao sức cạnh tranh hệ thống ngân hàng Do quan nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt động NHTM mà cần tạo điều kiện để NHTM hoạt động tốt Hệ thống ngân hàng coi mạch máu kinh tế giữ cho hệ thống ngân hàng hoạt động cách hài hoà, ổn định điều kiện cần thiết Vì nhà nước cần ban hành hệ thống các quy định hoạt động NHTM cánh thống nhất, đầy đủ giúp ngân hàng hoạt động cách dễ dàng Hệ thống văn pháp quy phải đầy đủ thống nhất, không chồng chéo giúp cho ngân hàng dễ dàng áp dụng Hiện hệ thống pháp luật nước ta sửa đổi nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế nhiều hạn chế Các văn pháp luật chồng chéo, có nhiều hành vi nhiều luật điều chỉnh có hành vi chưa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ pháp luật điều chỉnh Mặt khác văn pháp quy nước ta thiếu thay đổi thường xuyên trình hoạt động phát sinh chanh chấp, vấn đề trước chưa có Do việc làm cần thiết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Nhà nước nên tìm cách xây dựng hệ thống pháp luật vừa thống nhất, vừa đầy đủ tạo điều kiện cho NHTM hoạt động cách lành mạnh, đạt hiệu cao 4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 4.3.2.1 Chính sách lãi suất Lãi suất công cụ quan trọng để ngân hàng huy động vốn có dân cư, doanh nghiệp, tổ chức tn dụng Chính sách lãi suất phát huy hiệu lực việc huy động vốn điều kiện kinh tế ổn định, giá biến động Sử dụng sách lãi suất hợp lý thu hút ngày nhiều nguồn vốn xã hội, kích thích tổ chức kinh tế sử dụng nguồn vốn có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Chính sách lãi suất phải xây dựng sở kế hoạch thực tiễn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội thời kỳ Để giúp cho ngân hàng có lãi suất hợp lý, thu hút nhiều nguồn vốn nhàn rỗi dân cư đồng thời đẩy mạnh sách cho vay mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, giảm khối lượng tiền lưu thông NHNN phải sử dụng linh hoạt sách lãi suất quản lý hoạt động kinh doanh NHTM, chuẩn bị điều kiện để áp dụng sách lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu điều kiện chủ yếu tác động vào việc thực sách lãi suất NHTM 4.3.2.2 Chính sách tỷ giá Khi tỷ giá biến động nhanh lãi suất ngoại tệ có hạ xuống lãi suất nội tệ mức cao nguồn huy động VND không tăng trưởng đáng kể Trong điều kiện đó, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lại Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chuộng nội tệ Điều gây áp lực lớn lên thị trường làm cho việc khan nội tệ thêm căng thẳng Cũng tỷ giá biến động nhanh khiến cho Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ngân hàng tối đa hố trạng thái ngoại hối Và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân dè dặt việc chuyển đổi ngoại tệ họ thành nội tệ Do gây khó khăn cho NHTM huy động nội tệ trừ phủ có sách bình ổn tỷ giá Nếu tỷ giá ổn định NHTM huy động nhiều nội tệ mà tăng lãi suất 4.3.2.3 Hoàn thiện phát triển thị trường vốn Trong điều kiện chuyển từ kinh tế tập trung sang chế thị trường có điều tiết vĩ mơ, việc hình thành phát triển thị trường vốn có ý nghĩa lớn NHTM Sự hình thành phát triển thị trường vốn yếu tố thúc đẩy phát triển thị trường hàng hoá Nền kinh tế nước ta có chuyển biến tch cực, tăng trưởng ngày cao đòi hỏi nhu cầu vốn ngày tăng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá Thị trường vốn nơi gặp gỡ người có khả cung cấp vốn người có nhu cầu vốn, qua tập trung nguồn vốn phân tán với khối lượng nhỏ thành nguồn vốn lớn nhằm đầu tư có hiệu mang lại lợi ích to lớn góp phần khơng nhỏ vào công đưa đất nước ngày tiến lên Vì NHNN cần xúc tiến tác động để thị trường vốn ngày phát triển mở rộng 4.3.2.4 Thực có hiệu cơng tác tra, kiểm tra NHNN phải thực tốt sách quản lý nhà nước, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước, nhân dân, đưa hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TCTD vào nề nếp có hiệu quả, không ngừng nâng cao uy tn hệ thống ngân hàng kinh tế Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Để tránh tình trạng năm việc ngân hàng thương mại chạy đua tăng lãi suất tiền gửi, không vượt trần huy động theo qui định NHNN, kèm theo cáo loại khuyến mại nhằm lách qui định nhằm tăng lãi suất huy động tăng thêm tnh cạnh tranh với ngân hàng khác, việc làm tăng chi phí ngân hàng Vì NHNN phải có chế tài xử phạt nghiêm khắc phát hành vi ngân hàng thương mại, nhằm lành mạnh hóa cạnh tranh công ngân hàng cách đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đổi tác phong giao dịch, đảm bảo quyền lợi ngân hàng khách hàng 4.3.2.5 Mở rộng mức bảo hiểm tiền gửi Trong chế thị trường, việc lỗ lãi hoạt động kinh doanh tất yếu Nếu ngân hàng hoạt động tốt, kinh doanh có lãi có nhiều khách hàng gửi tiền Ngược lại ngân hàng làm ăn không tốt gặp rủi ro, bất hoạt động kinh doanh, điều ảnh hưởng đến việc gửi tiền rút tiền ngân hàng Do để người gửi tiền thực yên tâm gửi tiền vào ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Phú Thọ tham gia bảo hiểm tiền gửi cần tiếp tục hoạt động Tuy nhiên mức bồi thường thiệt hại rủi ro tiền gửi chưa thoả đáng Như không kích thích khách hàng có số tiền lớn gửi vào ngân hàng NHNN nên có sách bảo hiểm tiền gửi giống sách bảo hiểm tài sản khác Như giúp khách hàng an tâm gửi tiền ngân hàng huy động nhiều nguồn vốn nhàn rỗi xã hội 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng công thương Trung Ương Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần tạo điều kiện giúp đỡ mặt thủ tục, văn hướng dẫn thủ tục có liên quan mà Chi nhánh khai thác khách hàng có tnh chất hoạt động tồn hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bên cạnh Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam có ý kiến với hiệp hội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ngân hàng Việt Nam, với NHNN có can thiệp giá địa bàn để giảm bớt thiệt hại cho ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tiếp tục triển khai nhanh chóng nghiệp vụ ngân hàng đại tốn nhanh, kết hợp hình thức ngân hàng bán lẻ với ngân hàng bán buôn, nối mạng Internet, hoàn thiện nà nâng cấp hệ thống INCAS để từ thu hút nguồn tiền từ tốn Hỗ trợ Chi nhánh tài mua thêm nhiều trụ sở phòng giao dịch, chi nhánh phòng giao dịch loại chưa có trụ sở phải thuê chi phí tốn Có mang tnh ổn định lâu dài, điều kiện để tạo tin tưởng khách hàng Hỗ trợ ngoại tệ Chi nhánh không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng ngoại tệ khách hàng cho phép Chi nhánh kinh doanh mua bán ngoại tệ hệ thống Cho phép Chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam tồn quốc chủ động tham gia vào thị trường tiền tệ liên ngân hàng Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sớm trang bị bổ sung thiết bị tin học, công nghệ cao để đảm bảo trình triển khai ứng dụng nhằm khai thác mạnh giao dịch, thông tin liên quan tới thay đổi, biến động thị trường tài thời gian tới Nối mạng với hệ thống doanh nghiệp, tổng công ty, để tạo thuận tiện tối đa cho Chi nhánh khách hàng Chi nhánh việc giám sát hoạt động, tìm hiểu trao đổi thơng tin Áp dụng mức phí điều vốn ngắn hạn thấp so với vốn trung dài hạn cho chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt hệ thống, ngân hàng khác hệ thống để tạo thuận lợi hoạt động hệ thống còng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh thị xã Phú Thọ đồng thời còng phải tạo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ khoảng cách lãi suất đầu vào lãi suất đầu để tăng thu nhập cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh thị xã Phú Thọ KẾT LUẬN Trong thời gian làm việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh thị xã Phú Thọ, tơi tìm hiểu, nghiên cứu công tác huy động vốn ngắn hạn với tham khảo tài liệu liên quan Luận văn nêu lên hình thức huy động vốn ngắn hạn NHTM yếu tố ảnh hưởng tới hiệu huy động vốn Từ thực tế để vào phân tích hiệu huy động vốn ngắn hạn ngân hàng, thành đạt được, khó khăn vướng mắc, đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn ngắn hạn cho ngân hàng Đề tài sâu vào phân tch nguyên nhân, điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Những điểm mạnh cần phải phát huy, điểm yếu cần phải khắc phục nâng cao hiệu công tác huy động vốn chi nhánh Những điểm mạnh cần phải nắm bắt có hội, thách thức khó khăn cần phải đưa giải pháp để đối mặt vượt qua thách thức Qua đề tài nghiên cứu, rút nhiều học bổ ích, sau kết thúc q trình nghiên cứu, tơi thường xun cập nhập tình hình huy động vốn thị trường, theo sát diễn biến xu hướng quốc tế, áp dụng đề tài nghiên cứu để trình ban lãnh đạo chi nhánh đề nghị sử dụng biện pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn nói chung huy động Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vốn ngắn hạn nói riêng vào cơng tác huy động vốn chi nhánh, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Trên toàn luận văn thời gian làm việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ Do trình độ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thực tế bị hạn chế, thời gian nghiên cứu khơng dài nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý thầy quan tâm đến vấn đề TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Vinh Doanh, Tiền hoạt động Ngân hàng, NXB TP Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu tác giả Phạm Văn Minh Đề tài nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Lan Đề tài nghiên cứu tác giả Hoàng Thị Thu Hiền Giáo trình Ngân hàng thương mại Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ (2011-2013) Nguyễn Trung Kiên, Các giải pháp nhằm huy động vốn cho nghiệp CNH, HĐH, NXB Thống kê Luật Ngân hàng Nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1997 Luật Tổ chức tín dụng, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1997 10.Luật DNNN, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1995 11.Marketng ngân hàng, NXB Thống kê – Hà Nội – 1996 12.Pháp lệnh Ngân hàng ban hành ngày 23/5/1990 13.Tạp chí thị trường tài tiền tệ năm 2011-2013 14.Tạp chí ngân hàng số năm 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 15 TS Nguyễn Đức Thảo, Phát triển nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ truyền thống Ngân hàng đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường, Đề tài nghiên cứu khoa học 16.Tiền tệ, ngân hàng thị trường Tài - Frederic S Mishkin Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 17 Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân, Lê Nam Hải, Ngân hàng thương mại, NXB TP Hồ Chí Minh 18.Trang Web: https://Vietinbank.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Phú Thọ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi. .. động huy động động vốn, định hướng đưa giải pháp giải tồn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Phú Thọ Từ đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn ngắn hạn Ngân. .. nhằm nâng cao hiệu huy động vốn ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ Hy vọng vấn đề nghiên cứu giải vấn đề tồn hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phàn công thương việt nam chi nhánh thị xã phú thọ , Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phàn công thương việt nam chi nhánh thị xã phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn