Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè tân cương, tỉnh thái nguyên

174 44 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM CHÈ TÂN CƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh THÁI NGUYÊN – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM CHÈ TÂN CƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung THÁI NGUYÊN – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu trích dẫn luận văn trung thực Các kết nghiên cứu luận văn không trùng với cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Duyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trước trình thực đề tài, tác giả nhận quan tâm hướng dẫn nhiệt tnh PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung Tác giả xin gửi tới Cô lời biết ơn chân thành sâu sắc Nhân đây, tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh, đặc biệt thầy cô tận tnh truyền đạt kiến thức suốt thời gian tác giả học tập Trường Đồng thời, tác giả xin cảm ơn Khoa sau Đại học, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh tạo điều kiện cho tác giả học tập hoàn thành tốt khóa học Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đặc biệt đồng nghiệp nơi tác giả công tác – Trường Cao đẳng Công Nghệ Kinh Tế Công Nghiệp tạo điều kiện, giúp đỡ khuyến khích tác giả suốt trình thực đề tài Mặc dù tác giả cố gắng hoàn thành luận văn tất tâm huyết lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu Thầy bạn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Duyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu luận văn 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp khoa học luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM 1.1 Cơ sở lí luận cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái quát lực cạnh tranh 1.1.1.1 Cạnh tranh 1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 10 1.1.2.1 Các tiêu định lượng 10 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.1.2.2 Các tiêu định tính 11 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 15 1.1.3.1 Điều kiện yếu tố sản xuất 15 1.1.3.2 Điều kiện cầu sản phẩm Chè 16 1.1.3.3 Các ngành hỗ trợ có liên quan đến sản phẩm Chè 17 1.1.3.4 Năng lực cấu ngành 17 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.1.3.5 Vai trò Nhà nước 18 1.2 Cơ sở thực tiễn lực cạnh tranh 18 1.2.1 Ấn Độ 18 1.2.2 Trung Quốc 21 1.2.3 Malaysia 22 1.2.4 Bài học kinh nghiệm Việt Nam nói chung, Tân Cương - Thái Nguyên nói riêng 23 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 27 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 27 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 28 2.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 28 2.2.4 Phương pháp tổng hợp thông tin 28 2.2.5 Phương pháp phân tích thơng tin 28 2.2.5.1 Phương pháp vật biện chứng 28 2.2.5.2 Phương pháp so sánh 29 2.2.5.3 Phương pháp chi tiết 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 31 Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM CHÈ TÂN CƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 33 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm Chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 35 3.2.1 Các tiêu định lượng 35 Số hóa Trung tâm Học http://www.lrc-tnu.edu.vn/ liệu 3.2.1.1 Thị phần 36 3.2.1.2 Giá 38 3.2.2 Các tiêu định tính 40 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.2.1 Chất lượng 41 3.2.2.2 Cơ cấu chủng loại 42 3.2.2.3 Khả cung ứng 43 3.2.2.4 Quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm 44 3.2.2.5 Thương hiệu 45 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh sản phẩm Chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 46 3.3.1 Điều kiện yếu tố sản xuất 46 3.3.2 Điều kiện cầu sản phẩm Chè Tân Cương 49 3.3.3 Các ngành hỗ trợ có liên quan đến sản phẩm Chè 50 3.3.4 Năng lực cấu ngành 53 3.3.5 Vai trò nhà nước 54 3.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh sản phẩm Chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 55 3.4.1 Ưu điểm 55 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 57 Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM CHÈ TÂN CƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 61 4.1 Phương hướng, mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm chè thời gian tới xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 61 4.1.1 Các quan điểm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm chè xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 61 4.1.1.1 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm chè nhằm phát huy mạnh khai thác tốt tiềm tự nhiên, kinh tế, xã hội xã 61 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.1.1.2 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm chè theo hướng tập trung, thâm canh cao, đưa sản xuất chè trở thành sản xuất hàng hoá 62 4.1.1.3 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm chè góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý 63 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ gia tăng sử dụng sản phẩm chè đạt chứng nhận, nhu cầu thưởng thức loại chè hảo hạng xu thị trường tương lai Đối với doanh nghiệp nhỏ, việc thâm nhập thị trường thường gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp nên hợp tác, liên kết với doanh nghiệp nhập khẩu, ký kết hợp đồng làm ăn lâu dài Khi đủ mạnh, đủ hiểu thị trường đủ long tin khách hàng sản phẩm mình, doanh nghiệp cần tiến hành bước tiến khác để khẳng định vị mình, vai trò độc lập sở, tinh thần hợp tác với nhà nhập nước để tập hợp khách hàng để giới thiệu sản phẩm Tham gia vào tổ chức chè nước giới nhằm tận dụng thông tin, hội hợp tác kinh doanh với công ty lớn Đây nơi mà doanh nghiệp tận dụng để giới thiệu sản phẩm chè Trong hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm Chè Tân Cương phương tiện thông tin, doanh nghiệp nên đưa thông tin sản phẩm nhiều tiếng nước ngồi nhằm thu hút, hấp dẫn đối tác Tiến hành mở văn phòng đại diện hay cửa hàng giới thiệu sản phẩm trung tâm thành phố có nhu cầu chè lớn Hà Nội, thành phố Hồ chí Minh, Đà Nẵng…chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác với hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ siêu thị lớn, chủ động tham gia giao dịch sản phẩm chè Trung tâm giao dịch chè lớn nhằm tăng cường khả tiếp cận với khách hàng  Về phía người trồng chè Nghiêm túc thực áp dụng quy trình sản xuất Chè Tân Cương tiên tiến ưa chuộng thị trường nước giới Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chìa khóa để người trồng chè thu hút quan tâm hỗ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ trợ đối tác việc hình thành vùng chuyên canh loại chè hảo hạng, chè đặc biệt, chè sạch, chè an toàn, chè thân thiện với môi trường… 4.2.6 Xây dựng bảo vệ thương hiệu sản phẩm Chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên  Về phía Nhà nước Nhà nước cần vận động, hỗ trợ doanh nghiệp việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, dẫn địa lý, tên gọi, xuất xứ hàng hóa nhằm bảo hộ thị trường nước làm sở pháp lý tiến hành đăng ký bảo hộ sản phẩm Nhà nước phối hợp với doanh nghiệp, mặt cần có chương trình đào tạo nhận thức, khuyến khích người trồng chè hiểu quan trọng việc xây dựng thương hiệu thông qua tảng hình thành nên nguồn chè ngun liệu có chất lượng ổn định, mặt khác cần giúp người trồng chè trọng vào khâu canh tác nhằm tạo sản phẩm chè có chất lượng, có hương vị đặc trưng riêng làm sở cho việc xây dựng thương hiệu Chè Thái Nguyên, nhãn hiệu Chè Tân Cương Nhà nước phải có chiến lược mang tầm quốc gia để xây dựng hình tượng, thương hiệu Chè Tân Cương mang tầm quốc gia, để từ doanh nghiệp nước ngồi phân biệt sản phẩm chè Việt Nam so với quốc gia khác tạo dựng ấn tượng lâu dài cho người tiêu dùng hình ảnh sản phẩm đạt chất lượng có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam  Về phía doanh nghiệp Tùy thuộc vào quy mơ, tiềm lực mà doanh nghiệp có cho chiến lược xây dựng thương hiệu khác Các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng thiết lập kênh phân phối sản phẩm hiệu Số hóa Trung tâm Học http://www.lrc-tnu.edu.vn/ liệu quả, giảm bớt kênh phân phối trung gian để giúp thương hiệu Chè Tân Cương giữ vững hình ảnh tâm trí khách hàng người tiêu dùng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Cần phải truyền vào sản phẩm Chè Tân Cương linh hồn gắn liền với lịch sử truyền thống văn hóa xã, tỉnh tạo nên hương vị riêng cho sản phẩm chè Khi có thương hiệu, doanh nghiệp cần coi trọng việc bảo vệ, giữ gìn phát triển Các doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Việt Nam trước đăng ký nhãn hiệu nước ngồi, điều kiện tiên Các doanh nghiệp cần phải có chương trình quảng cáo, khuyến mại, xúc tiến thương mại kịp thời đặc trưng riêng để tạo ấn tượng tốt đẹp sản phẩm khách hàng giới thiệu sản phẩm chương trình hội nghị hay hội thảo Việt Nam giới Khi bị quyền sử dụng thương hiệu, doanh nghiệp cần phải đấu tranh để giành lại quyền lợi Hiệp định thương mại Việt Nam – EU cơng ước quốc tế có liên quan sở pháp lý để doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi đáng Các doanh nghiệp cần phải nắm vững luật lệ có liên quan để tự bảo vệ có tranh chấp xảy  Về phía người trồng chè Người trồng chè xã cần tích cực tham gia chương trình đào tạo nhận thức xây dựng thương hiệu nhà nước doanh nghiệp tổ chức, từ hình thành nên vùng chè có chất lượng, có hương vị đặc trưng riêng, đồng thời qua giúp người dân xã cải thiện thu nhập 4.2.7 Phát triển nguồn nhân lực  Về phía Nhà nước Nhà nước cần tích cực sử dụng hình thức hỗ trợ Tổ chức thương mại giới (WTO) cho phép hỗ trợ nghiên cứu triển khai để nâng cao NLCT sản phẩm chè Cần tăng chi ngân sách hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học triển khai kết nghiên cứu ứng dụng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lĩnh vực nông nghiệp nghiên cứu khoa học để phát triển loại giống trồng có suất cao, sâu bệnh, nghiên cứu khoa học để kiểm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ sốt dịch bệnh…Đây cách nhằm khuyến khích liên kết nhà: Nhà nước, Nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà nơng Trong Nhà nước nhà khoa học đóng vai trò quan trọng Tăng cường đầu tư hỗ trợ cấp thực hoạt động đào tạo bồi dưỡng kiến thức, thực dịch vụ tư vấn khuyến nông, dịch vụ tiếp cận thị trường… nhằm nâng cao nhận thức, trình độ lực, kỹ năng, tay nghề, tri thức khoa học cho cán quản lý, cán kỹ thuật, nhân viên người lao động việc xuất sản phẩm chè Tân Cương Bồi dưỡng tri thức hội nhập quốc tế cho lực lượng lao động cán doanh nghiệp chế biến doanh nghiệp thương mại phục vụ xuất sản phẩm Chè Tân Cương Cần có sách giải pháp cụ thể để nâng cao lực tiếp nhận ứng dụng tiến kỹ thuật công nghệ cho người trồng chè nói chung, người dân xã Tân Cương nói riêng qua chương trình học tập, huấn luyện thiết thực  Về phía doanh nghiệp Có chế thu hút cán người lao động xã có trình độ, tay nghề cao tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh Cần ưu tiên bố trí người quản lý giỏi lao động có trình độ vào máy hoạt động Ngoài ra, đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề đóng vai trò quan trọng việc nâng cao suất chất lượng sản phẩm Các doanh nghiệp chè xã phải có kế hoạch tuyển dụng thường xuyên bồi dưỡng, kiến thức nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ phát triển có đội ngũ cán lao động chất lượng cao biết sử dụng tốt máy móc thiết bị, biết tạo sản lượng, chất lượng với suất cao, giá thành thấp… họ nhân tố xây dựng lên thương hiệu cho doanh nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/  Về phía người trồng chè Người dân xã Tân Cương cần chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động bồi dưỡng kiến thức chè Nhà nước, doanh nghiệp hay trung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tâm tổ chức, qua phải nắm vững quy trình canh tác bền vững từ khâu chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cung ứng… đảm bảo kiến thức ln cập nhật Ngồi nghiệp vụ kỹ thuật trồng chè, người trồng chè cần phải trọng trau dồi kiến thức quản lý, lập kế hoạch đặc biệt kiến thức công nghệ thơng tin để nắm bắt xác thay đổi thị trường, từ có phương án ứng phó hiệu Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh lên sản phẩm chè ngày gay gắt nước giới, giải pháp đồng hiệu để nâng cao NLCT yêu cầu thiết Trên sở đưa quan điểm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm chè, phương hướng mục tiêu, luận văn đưa giải pháp đồng vấn đề nguồn vốn, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn cung, thương hiệu… cho bên liên quan từ phía người dân xã Tân Cương trồng chè, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, chế biến xuất chè vai trò quan trọng nhà nước Tất giải pháp cần tiến hành đồng nhằm nâng cao NLCT sản phẩm chè thị trường nước xuất giai đoạn 2014 – 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Việc phân tích đánh giá thực trạng, tm nguyên nhân để từ đưa giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao NLCT sản phẩm chè xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên vấn đề quan trọng mặt nhận thức, lý luận mà có ý nghĩa mặt thực tiễn điều kiện hội nhập KTQT cạnh tranh gay gắt Xuất phát từ quan điểm này, luận văn tập trung giải vấn đề sau: Hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm số vấn đề lý luận cạnh tranh, NLCT sản phẩm Đưa tiêu chí để đánh giá NLCT sản phẩm hệ số RCA, thị phần, chi phí sản xuất, giá cả, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khả cung ứng, thương hiệu, uy tín sản phẩm Luận văn khẳng định cần thiết khách quan phải nâng cao NLCT sản phẩm chè xã Tân Cương vai trò to lớn việc sản xuất xuất sản phẩm chè thị trường giới nhằm khai thác lợi cạnh tranh đẩy mạnh xuất chè vào thị trường rộng lớn thời gian tới Thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng giải pháp để nâng cao NLCT sản phẩm chè quốc gia có truyền thống sản xuất xuất chè hàng đầu giới có kim ngạch xuất chè hàng đầu giới Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, luận văn rút học kinh nghiệm bổ ích cho Việt Nam nói chung, xã Tân Cương tỉnh Thái Nguyên nói riêng Đó học kinh nghiệm việc trọng nâng cao chất lượng sản phẩm chè, đầu tư dây chuyền chế biến đại, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tận dụng nguồn lực hỗ trợ từ nước bên để nâng cao NLCT nước xuất cho sản phẩm chè xã Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bằng phương pháp tiếp cận khác nhau, luận văn sử dụng sở lý luận để phân tích đánh giá thực trạng NLCT sản phẩm chè xã thời gian qua, so sánh với đối thủ cạnh tranh thị trường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ nước quốc tế, từ NLCT sản phẩm chè nâng lên rõ rệt thời gian qua Tuy nhiên, so với đối thủ cạnh tranh Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia… NLCT Việt Nam nói chung xã Tân Cương nói riêng thấp xa quốc gia Điểm mạnh hoạt động sản xuất xuất sản phẩm chè xã bề rộng chưa thể bề sâu sản xuất xuất chủ yếu dạng thô, tỷ lệ sản phẩm qua chế biến để xuất thấp, phần lớn chè xuất qua trung gian mang thương hiệu nước ngoài… Dựa sở lý luận khoa học, vào phương hướng mục tiêu phát triển, luận văn đưa quan điểm hệ thống giải pháp nhằm nâng cao NLCT sản phẩm chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên sở giải pháp nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường khả cung ứng, xây dựng hệ thống phân phối, xây dựng thương hiệu… thông qua đề xuất giải pháp mang tính vĩ mơ cho quan Nhà nước giải pháp tầm vi mô dành cho doanh nghiệp ngành chè người trồng chè nói chung người dân xã Tân Cương nói riêng Các giải pháp có tính khả thi cao, gắn chặt với điều kiện cần thiết để thực hiện, phù hợp với xu phát triển sản xuất xuất sản phẩm chè Cần phải thực đồng giải pháp chúng có mối liên hệ chặt chẽ tạo tiền đề cho Tác giả hi vọng luận văn góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao NLCT sản phẩm Chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn tới Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Văn Hảo cộng (2002), Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Vũ Huân (2004), Pháp luật kiểm sốt độc quyền chống cạnh tranh khơng lành mạnh Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội An Huy, Kinh tế 2006 – 2007: Việt Nam giới, Thời báo kinh tế Việt Nam 2007, tr.60 – 64 Tôn Thất Nguyễn Khiêm (2003), Thị trường chiến lược, cấu cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp, NXB TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Keinoske, Ono Tatsuyuki, Negoro (2001), Quản trị chiến lược doanh nghiệp sản xuất, NXB TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh PGS TS.Đỗ Ngọc (1998), Quỹ Sách “Cây chè Việt Nam : sản xuất - chế biến - tiêu thụ”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội TS Nguyễn Kim Phong (2000), Đổi chế quản lý ngành chè Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội PGS TS Đỗ Ngọc Quỹ (2000), Giáo trình chè, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hà Học Trạc cộng (2005) , Từ điển bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội 10 Nguyễn Minh Tuấn (2010) , Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế, NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 11 Viện nghiên cứu khoa học thị trường giá (2000), Những giải pháp nhằm phát huy có lợi hiệu lợi cạnh tranh Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tiến trình hội nhập vào thị trường khu vực giới, Mã số: 98-98-038, Hà Nội II Tiếng nước 12 Ash, K.and Brink,L.(1992), The role of competitiveness in shaping policy choices, Free Press Publisher, New York 13 Blassa, B.(1965), Trade Liberralisation and “ Revealed ” Comparative Advantage, The Manchester School, Manchester 1965, nd , pp.99-123 14 Bergstern, F.C (1995), The frst report to the president and Congress, Competitiveness Policy Council, Washington 15 FAO, World agriculture: towards 2015/2030 – AN FAO PERSPECTIVE, Earthscan Publications Ltd, London2012, 10th, pp.114-116 16 Garner, B.A., Black’ Law Dictionary, West Group Publisher, St Paul 2009, 9th 17 Porter, M.E (1998), Competitive Advantage of Nations, Free Press publisher, NewYork 18 Porter, M.E (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press Publisher, New Yord 19 Van Duren, Ema et al., Assessing the Competitiveness of Canada’s Agrifood Industry, Canadian Journal of Agricultural Economics, Doi: th 10.1111/j.1744-7976.1991.tb03630.x 12/1991, , pp.727- 738 II Webside 20 GSO, Diện tích gieo trồng số lâu năm, tháng 12/2010, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=390&idmid=3&ItemID=11588 21.GSO, Dân số Lao động, tháng12/2010, http://www.gso.gov.vn/default.aspx? tabid=390&idmid=3 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 GSO, Hiện trạng sử dụng đất, tháng 01/2011, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=386 & idmid=3& itemID=12816 23.Agroviet, Chè Việt Nam, xuất nhiều giá, 14/10/200 http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-vn/67/55/160/30257/Default.aspx 24 Lê Nam, Thiếu vốn, doanh nghiệp xuất hội, tháng 5/2011, http://www.baomoi.com/Thiếu-von-doanh-nghiep-xuat-khau-mat-cohoi/45/4545684.epi 25 Trần Quý, Cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau quy hoạch, tháng6/2012,http://thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/55511/temidclickk ed/ 5/seo/cho-vay-ho-tro-lai-suat-nham-giam-ton-that-sau-thuhoach/ Default.aspx 26 Cơng Trí, Cú hích cho nơng nghiệp, nông thôn, Tháng 6/2012, http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/baodientu.chinhphu.vn/Cu-hichcho-nong-nghiep-nong-thon/3760448.epi 27 P.V, Ngành nông – thủy sản cho vay hỗ trợ lãi suất, tháng 6/2012, http://doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/kinhte/2012/06/1065428/nganh- nong-thuy-san-duoc-cho-vay-ho-tro-laisuat/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... giá lực cạnh tranh sản phẩm + Phân tích, đánh giá khả năng, thực trạng, lực cạnh tranh sản phẩm Chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên năm qua + Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho sản phẩm Chè. .. luận lực cạnh tranh sản phẩm nói chung sản phẩm chè nói riêng + Thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm Chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên + Đề phương hướng giải pháp thiết yếu nhằm nâng cao lực cạnh tranh. .. SẢN PHẨM CHÈ TÂN CƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 61 4.1 Phương hướng, mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm chè thời gian tới xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 61 4.1.1 Các quan điểm nâng cao lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè tân cương, tỉnh thái nguyên , Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè tân cương, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn