Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển vĩnh phúc

208 37 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ THU HƯỜNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH LÊ DU PHONG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị khoa học cơng bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận văn trân trọng ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hường ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến GS.TSKH Lê Du Phong, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, thực nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy giáo, giáo Phòng quản lý đào tạo sau đại học - trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Đại học Thái Ngun giúp đỡ tơi hồn thành q trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, đồng nghiệp công tác Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cung cấp thông tin cần thiết cho tơi q trình nghiên cứu thực luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập thực luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ ngân hàng phát triển dịch vụ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ NHTM 1.1.3 Các dịch vụ NH tnh hình phát triển dịch vụ NH Việt Nam 1.2 Sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng 17 1.2.1 Từ nhu cầu thị trường 18 1.2.2 Từ yêu cầu phát triển ngân hàng thương mại .18 1.2.3 Từ yêu cầu hội nhập khu vực quốc tế 20 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng 20 1.3.1 Nhân tố chủ quan 20 1.3.2 Nhân tố khách quan 24 1.3.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng số NHTM nước 28 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 31 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Câu hỏi đặt cần nghiên cứu .33 2.2 Phương pháp nghiên cứu .33 2.2.1 Chọn địa điểm nghiên cứu 33 2.2.2 Phương pháp tiếp cận 33 2.2.3 Thu thập thông tin .34 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 34 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 2.3.1 Đối với ngân hàng .35 2.3.2 Đối với khách hàng .35 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC 36 3.1 Tổng quan chi nhánh ngân hàng TMCP đầu phát triển Vĩnh Phúc 36 3.1.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 36 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 38 3.1.3 Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực 40 3.1.4 Mạng lưới hoạt động sở vật chất .43 3.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2013 45 3.2.1 Kết thực số dịch vụ ngân hàng chủ yếu 46 3.2.2 Giá dịch vụ .62 3.2.3 Hệ thống phân phối dịch vụ 63 3.3 Đánh giá tình hình phát triển dịch vụ chi nhánh ngân hàng TMCP đầu phát triển Vĩnh Phúc 64 3.3.1 Những kết đạt 64 3.3.2 Hạn chế phát triển DVNH BIDV Vĩnh Phúc .66 3.3.3 Nguyên nhân tình trạng .70 Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC 76 4.1 Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam 77 4.1.1 Định hướng chiến lược phát triển đến năm 2020 BIDV Việt Nam .77 4.1.2 Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ BIDV Việt Nam 78 4.2 Dự báo tiềm phát triển dịch vụ ngân hàng BIDV đến năm 2020 83 4.2.1 Mơi trường trị pháp luật .83 4.2.2 Môi trường kinh tế 84 4.2.3 Môi trường văn hóa - xã hội .84 4.2.3 Môi trường khoa học công nghệ, phát triển thương mại điện tử Việt Nam 85 4.3 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng TMCP đầu phát triển Vĩnh Phúc 85 4.3.1 Hoàn thiện định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng .86 4.3.2 Tích cực khai thác mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ dịch vụ ngân hàng .88 4.3.3 Mở rộng thời gian phân phối dịch vụ 89 4.3.4 Thực dịch vụ vấn cho khách hàng 89 4.3.5 Tăng cường quảng bá khuyến khích dịch vụ ngân hàng 90 4.3.6 Đẩy mạnh cơng tác chăm sóc khách hàng, thực khuyến mãi, tạo dịch vụ kèm 91 4.3.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo phải đôi với sử dụng cán sau đào tạo .93 4.3.8 Tổ chức nghiên cứu thị trường 95 4.3.9 Kiểm soát thực dịch vụ quản lý phòng ngừa rủi ro 96 4.4 Một số kiến nghị 98 4.4.1 Đối với Nhà nước Việt Nam .98 4.4.2 Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam .99 4.4.3 Đối với BIDV Việt Nam 100 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung ATM Máy giao dịch tự động ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam BIDV Vĩnh Phúc Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Vĩnh Phúc HĐV Huy động vốn HĐVBQ Huy động vốn bình quân KHKD Kế hoạch kinh doanh KBNN Kho bạc Nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Techcombank Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng Bảng 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động (Giai đoạn từ năm 2011-2013) 46 Bảng 3.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng BIDV Vĩnh Phúc (2011-2013) .48 Bảng 3.3: Chất lượng tín dụng BIDV Vĩnh Phúc (2011 - 2013) .49 Bảng 3.4: Hoạt động toán nước BIDV Vĩnh Phúc (2011 - 2013) 50 Bảng 3.5: Doanh số hoạt động TTQT BIDV Vĩnh Phúc .51 Bảng 3.6: Doanh số thu phí TTQT BIDV Vĩnh Phúc 52 Bảng 3.7: Doanh thu từ hoạt động KDNT BIDV Vĩnh Phúc 54 Bảng 3.8: Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2013 .55 Bảng 3.9: Hoạt động bảo lãnh BIDV Vĩnh Phúc 2011-2013 .56 Bảng 3.10: Kết thu phí chuyển tiền WU 59 Bảng 3.11: Tình hình triển khai dịch vụ tốn hóa đơn đến 31/12/2013 60 Bảng 3.12: Dịch vụ BIDV Vĩnh Phúc so với số đối thủ cạnh tranh 67 Sơ đồ, biểu đồ Sơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức BIDV Vĩnh Phúc 42 Biểu đồ 3.1 Quy mơ tín dụng giai đoạn 2011-2013 .48 Biểu đồ 3.2 Thu phí dịch vụ ngân quỹ BIDV Vĩnh Phúc 53 4.4.3 Đối với BIDV Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Thứ hoàn thiện chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng Với định hướng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng trình bày mục 4.1.2 Cho thấy ngân hàng chưa có chiến lược hồn chỉnh Do vậy, cần phải xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng sở nghiên cứu môi trường kinh doanh, xu phát triển dịch vụ việc phát triển dịch vụ ngân hàng khác địa bàn, thân nội lực ngân hàng để xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, quán có tầm trung dài hạn từ có bước lộ trình cụ thể dựa nguồn lực từ bên hệ thống ngân hàng Định hướng đa dạng hoá, phát triển dịch vụ ngân hàng phải bám sát vào nhu cầu thị trường địa bàn mà ngân hàng hoạt động, phải khai thác triệt để ưu cạnh tranh ngân hàng phù hợp với xu hội nhập Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng cần tập trung vào số dịch vụ nêu mục 4.1.2, nhiên cần rõ hơn, cụ thể để tỏ rõ ưu sản phẩm dịch vụ ngân hàng so với ngân hàng khác, là: Đối với dịch vụ nhận tiền gửi Để dịch vụ thích ứng với thị trường trước hết phải phân tích hành vi người tiêu dùng Hầu hết người gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng người khơng ưa thích rủi ro, lại muốn tối đa hoá lợi ích từ tiền gửi tiết kiệm như: tối đa hoá thu nhập, đáp ứng nhu cầu kỳ hạn theo chu kỳ vận động khách quan khách hàng, sản phẩm có khả chuyển đổi cao… vậy, ngân hàng cần phải hoàn thiện dịch vụ cách đưa dịch vụ tiết kiệm có nhiều tiện ích cho khách hàng, ví dụ như: Khách hàng đăng ký với ngân hàng số dư cố định tài khoản toán khách hàng để số tiền tài khoản vượt số dư khách hàng chọn, toàn số dư vượt khách hàng chuyển vào tài khoản tiết kiệm bậc thang khách hàng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ Khách hàng đăng ký việc chuyển tiền tự động từ tài khoản cá nhân vào tài khoản tiết kiệm bậc thang khoản cố định theo định kỳ (ngày/tuần/tháng/2 tháng…) Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Khách hàng đăng ký chuyển từ tài khoản tiết kiệm bậc thang sang tài khoản cá nhân tiền tài khoản cá nhân xuống mức dư tối thiểu đăng ký với ngân hàng Khách hàng đăng ký tự động chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm bậc thang vào tài khoản cá nhân khách hàng để bù vào khoản thấu chi tài khoản cá nhân mà khách hàng sử dụng Thực phương thức huy động vốn với lãi suất theo nhóm kỳ hạn Với việc ấn định mức lãi suất theo tháng (1 tháng, tháng, tháng, tháng, 12 tháng…) không làm thoả mãn tuyệt đối nhu cầu khách hàng, qui định lãi suất huy động theo nhóm ngày, 07- 15 ngày, 16- 30 ngày… Thực phương thức gửi nơi rút nhiều nơi Đây vấn đề mà tiết kiệm bưu điện thực từ lâu Do vậy, ngân hàng phải làm ngay, tranh thủ ngân hàng khác chưa thực Để thực phương pháp đòi hỏi ngân hàng phải thiết lập phần mềm kết nối hệ thống để kiểm tra chữ ký đặc điểm nhận dụng khách hàng, số dư khách hàng Đây dịch vụ hồn tồn có tính khả thi Thiết lập phần mềm theo dõi kỳ hạn rút tiền khách hàng Điều nâng cao kỹ quản trị vốn Thông qua thiết lập phần mềm theo dõi kỳ hạn rút tiền khách hàng Ngân hàng biết tương lai vào ngày trả tiền cho khách hàng Từ đó, ngân hàng cân đối nguồn vốn để kế hoạch trả nợ, hạn chế thấp rủi ro khoản Dịch vụ mua bán ngoại tệ Nghiên cứu thực sản phẩm phát sinh như: giao dịch tương lai, quyền chọn nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng Nghiên cứu nhằm sớm thực dịch vụ vấn, quản lý đầu vốn hộ khách hàng, không đơn trì số dư tiền gửi tài khoản Thứ hai mở rộng quyền tự chủ cho chi nhánh việc phát triển dịch vụ ngân hàng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Mỗi địa bàn hoạt động khác có ưu phát triển loại dịch vụ khác Do vậy, BIDV Việt Nam nên cho phép chi nhánh phát triển dịch vụ theo khả điều kiện họ Hơn nữa, giao tiêu kế hoạch thực cho chi nhánh, ngân hàng phải xem xét đến lợi địa bàn hoạt động, không nên theo chế dập khuôn hàng năm tăng trưởng nguồn vốn 30% dư nợ 25% Thứ ba đổi mơ hình cung ứng dịch vụ ngân hàng Dịch vụ cung cấp tới khách hàng thông qua kênh phân phối Vậy muốn việc cung cấp sản phẩm công chúng cách thành cơng trước hết phải tổ chức tốt kênh phân phối sản phẩm Các phòng ban, phòng giao dịch… Chính kênh phân phối ngân hàng Hiện việc phân định phòng cung cấp dịch vụ theo tiêu thức nghiệp vụ Đây mơ hình thích hợp với hoạt động ngân hàng có qui mơ nhỏ, tính chất đơn giản, tập trung quyền lực cao Nhưng ngân hàng phát triển với qui mô ngày lớn, số lượng chi nhánh ngày mở rộng, khối lượng tính chất cơng việc ngày nhiều phức tạp mơ hình tỏ khơng thích hợp Do vậy, để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cần đổi mơ hình sang mơ hình phân phối dịch vụ theo định hướng khách hàng - sản phẩm Theo hoạt động ngân hàng trước hết phân loại theo đối tượng phục vụ là: khách hàng cá nhân, doanh nghiệp hay định chế tài chính.Tiếp theo tuỳ tính chất nhóm đối tượng phục vụ mà đưa sản phẩm cung cấp cho khách hàng, ví dụ như: Thành lập phòng ngân hàng bán lẻ, phục vụ cá nhân sản phẩm tín dụng Thành lập phòng phục vụ khối cơng ty sản phẩm tín dụng… Đây mơ hình phân phối dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch, đồng thời đảm bảo tính an tồn quản lý rủi ro Bởi với mơ hình ngân hàng dễ dàng việc nắm bắt, quản lý toàn hoạt động dịch vụ mà khách hàng sử dụng để từ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ có sách chăm sóc, phục vụ khách hàng thích hợp BIDV cần thực đồng mơ phân phối dịch vụ tới tất chi nhánh trực thuộc Thứ phát triển mạng lưới hoạt động hợp lý Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Hiện nay, BIDV Việt Nam có tới gần 120 chi nhánh trực thuộc với mật độ bố trí chưa hợp lý Thực tế, có tới đến điểm giao dịch trực thuộc thành lập địa bàn nhỏ Vì gây cạnh tranh khơng lành mạnh lãng phí tài sản, nhân sự.Vậy, giải pháp cho vấn đề này? Phải bố trí xếp lại mật độ ngân hàng địa bàn cho hợp lý Hiện có địa bàn tập trung hai, ba chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc Do cần tm cách xác nhập di dời tới địa điểm hợp lý có hiệu Tập trung củng cố phòng giao dịch chi nhánh trực thuộc nhằm tạo điều kiện cho phòng giao dịch chi nhánh hoạt động có hiệu quả, trở thành điểm phân phối dịch vụ ngân hàng tốt cho công chúng Phải tiến hành khảo sát tình hình kinh tế, xã hội lợi có cho việc phát triển dịch vụ trước định đặt địa điểm hoạt động Bởi điều kiện quan trọng cho phát triển dịch vụ ngân hàng Trước thành lập chi nhánh hay phòng giao dịch trực thuộc ngân hàng không vào địa điểm, khách hàng mà phải ý đến vấn đề nhân lực, vật lực cho hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch Bởi hai vấn đề quan trọng, sở để làm thoả mãn nhu cầu khách hàng tăng thêm uy tín ngân hàng Nếu vào địa điểm đẹp hay có khách hàng lớn hoạt động mà khơng ý đến vấn đề đội ngũ cán khơng có trình độ làm cho khách hàng thất vọng trụ sở đẹp không ý nghĩa Thứ năm BIDV Việt Nam tiếp tục thực đề án tái cấu ngân hàng phủ phê duyệt, đặc biệt triển khai tốt chương trình đa dạng hố dịch vụ ngân hàng Để cung ứng cho khách hàng dịch vụ ngân hàng đại, nhiều tiện ích đầu ban đầu lớn, phụ thuộc vào khả tài ngân hàng Thực tốt đề án tái cấu ngân hàng nhằm lành mạnh hố nâng cao lực tài chính, cấu lại nguồn thu nhập nâng cao vốn tự có Chương trình lành mạnh hố nâng cao lực tài bao gồm: cấu lại tài sản nợ tài sản có để cấu lại nguồn thu nhập theo hướng thu nhập từ dịch vụ/tổng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ thu nhập tăng, sửa đổi lại danh mục cho vay xử lý tài sản khơng hiệu số Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ tài sản mang tính rủi ro cao khỏi danh mục, tiếp tục thực cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt phát huy lợi "mạng lưới khách hàng rộng" nhằm tạo nguồn thu ổn định… điều kiện quan trọng cho phát triển dịch vụ ngân hàng Đặc biệt vấn đề cấp bách đặt phải có phương án khả thi kiến nghị với phủ quan có liên quan nhằm tăng vốn điều lệ vốn chủ sở hữu để đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% theo thông lệ quốc tế thay cho tỉ lệ 5% Điều giúp ngân hàng hoạt động an toàn hơn, nâng cao khả cung cấp dịch vụ, đặc biệt dịch vụ tín dụng cho khách hàng Theo qui định NHTM Việt Nam không cho vay khách hàng 15% vốn tựngân hàng Thứ sáu BIDV Việt Nam xây dựng văn bản, qui định, qui trình liên quan đến việc thực dịch vụ ngân hàng theo hướng đơn giản hoá, dễ thực đảm bảo qui trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Hiện nay, hệ thống văn bản, qui định BIDV Việt Nam qui trình nghiệp vụ ngân hàng khách hàng đánh giá khó hiểu, mâu thuẫn, thủ tục rười rà Do vậy, ngân hàng cần phải cải tiến thủ tục giao dịch cần phải đơn giản hoá thơng qua việc áp dụng xác qui trình nghiệp vụ giảm thiểu thời gian khách hàng giao dịch việc xây dựng hợp, tờ khai đơn giản, dễ hiểu, dễ khai báo đảm bảo đầy đủ thơng tin cần thiết Thứ bảy tích luỹ tập trung vốn cho việc phát triển công nghệ đại Phát triển dịch vụ ngân hàng đôi với việc phát triển công nghệ ngân hàng Hơn nữa, vốn lại điều kiện tiên giúp cho ngân hàng đổi đại hố cơng nghệ ngân hàng Do vậy, ngân hàng cần tập trung vốn cho phát triển công nghệ nhằm phục vụ chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng Muốn vậy, ngân hàng cần thực giảm chi phí cho hoạt động khác, đặc biệt hoạt động quản lý xuống mức tối thiểu Thứ tám xây dựng chiến lược phát triển công nghệ phù hợp với xu chung ngân hàng giới Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Hiện NHTM Việt Nam đua lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao tạo sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng cách tốt BIDV Việt Nam nói chung BIDV Vĩnh Phúc nói riêng dè dặt phát triển công nghệ Do vậy, giải pháp phát triển công nghệ ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, cạnh tranh hội nhập là: Cần phải xây dựng chiến lược phát triển công nghệ dài hạn đôi với phát triển nguồn lực có Bởi cơng nghệ tiên tiến thường xun thay đổi, có nhiều kỹ thuật ứng dụng lúc; việc thay đổi công nghệ ngân hàng thường tốn kém, vượt khả ngân hàng Nếu khơng có chiến lược phát triển cơng nghệ đắn gây lãng phí lớn Chiến lược phát triển cơng nghệ cần phải sâu mặt trình độ công nghệ, kỹ thuật khả cải tiến, nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ Ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin, kỹ thuật số, điện tử viễn thông hoạt động kinh doanh quản trị điều hành ngân hàng Phát triển công nghệ phải mang tính đồng bộ.Để cơng nghệ phát huy vai trò việc tạo sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tạo thuận lợi cho ngân hàng công tác quản lý, ngân hàng phải phát triển công nghệ đồng Do vậy, thời gian tới ngân hàng cần tiến hành triển khai dự án đại hố cơng nghệ ngân hàng tất chi nhánh trực thuộc Tăng cường đại hố cơng nghệ ngân hàng Trước mắt cần tập trung triển khai thực có hiệu dự án đại hố ngân hàng hệ thống toán ngân hàng Thế giới tài trợ Dự án giúp kết nối toàn dịch vụ sản phẩm nh thành hệ thống tích hợp, nâng cao khả cung cấp dịch vụ đại với nhiều tiện ích cho khách hàng mà giúp ngân hàng nâng cao khả quản trị điều hành Cần nghiên cứu đề qui định biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an ninh mạng, giảm thiểu rủi ro liên quan đến công nghệ kẻ xấu có Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ thể gây ra, việc xử lý điện chuyển tiền ngày phải có thư tra sốt xác nhận ngân hàng chuyển trước chi trả tiền cho khách hàng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Thứ chín tăng cường cơng tác đào tạo cán ngân hàng, trọng công tác đào tạo phải đôi với sử dụng cán sau đào tạo Một là, tăng cường đào tạo cán Đào tạo đào tạo lại cán phải coi nhiệm vụ cấp bách, trước hết ưu tiên cán quản lý theo chương trình đào tạo tiên tiến Coi chứng khoá đào tạo tiêu chuẩn để lựa chọn nhà quản lý NHTM đại Hai là, đào tạo lại cán quản lý (trưởng, phó ban, giám đốc, phó giám đốc phòng giao dịch trực thuộc) để có kiến thức số lĩnh vực quan trọng quản trị ngân hàng, quản lý điều hành kinh doanh, kiến thức công nghệ thông tin, mở thị trường Phân tích, dự báo phòng ngừa rủi ro, quản lý hành chính… Ba là, cần trọng đào tạo nâng cao kỹ giao tiếp phục vụ khách hàng: cán giao dịch cần phải học qua lớp đào tạo, huấn luyện kỹ giao tiếp với khách hàng đặc biệt kỹ vấn, kỹ đàm phán, kỹ marketing… cần thiết phải xây dựng văn minh giao dịch với khách hàng cần tuyên truyền thống cách rộng rãi toàn hệ thống Bốn là, phải trọng công tác đào tạo phải đôi với việc sử dụng cán sau đào tạo nhằm tránh lãng phí nâng cao chất lượng đội ngũ cán việc phát triển dịch vụ ngân hàng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu: "Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Vĩnh Phúc" cơng trình khoa học nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện phát triển dịch vụ ngân hàng Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Vĩnh Phúc Từ đề xuất nhóm giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng có ý nghĩa hệ thống BIDV Việt Nam NHTM Việt Nam lộ trình hội nhập Nội dung luận văn đạt kết sau đây: Làm rõ vấn đề lý luận dịch vụ ngân hàng, khái niệm, đặc điểm, vai trò nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng BIDV Vĩnh Phúc Từ tìm ngun nhân chủ quan, khách quan việc phát triển dịch vụ ngân hàng Căn vào chiến lược phát triển dịch vụ nhno & ptnt việt nam, BIDV Việt Nam đồng thời dựa sở phân tích khoa học để đưa giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng BIDV Vĩnh Phúc Chính nhóm giải pháp đề xuất có tính khả thi cao có ủng hộ hợp tác từ phía BIDV Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, từ phía Chính phủ Việt Nam Những kết đạt luận văn có ý nghĩa quan trọng phát triển dịch vụ ngân hàng, tạo cho BIDV Vĩnh Phúc bước đà đầy ý nghĩa nhằm phát triển thành trung tâm dịch vụ tài mạnh, đủ sức cạnh tranh trường quốc tế thực bước vào hội nhập ngành ngân hàng năm 2020 Tuy nhiên đề tài tương đối rộng phức tạp, liên quan đến hầu hết lĩnh vực hoạt động ngân hàng, liên quan đến sách lớn Đảng Nhà nước Do vậy, để ý kiến, đề xuất luận văn thực có ý nghĩa, tác giả mong muốn nhận ý kiến đóng góp nhà Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ khoa học, thầy cô giáo, nhà quản lý ngân hàng, bạn bè đồng nghiệp nhà kinh tế liên quan đến lĩnh vực Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Bá Cẩn, Trần Nguyên Nam (2003), Phát triển thị trường dịch vụ tài Việt Nam tiến trình hội nhập, Nhà xuất tài chính, Hà Nội PGS TS Phan Thị Cúc (2008), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê; David Begg (1992), Kinh tế học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội David Cox (1997), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Fredric S Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo, Ngân hàng thương mại quản trị nghiệp vụ, Nhà xuất thống kê Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Phạm Ngọc Phong (1996), Marketing ngân hàng, Nhà xuất thống kê Hà Nội Peter Rose (2005), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Quốc hội (2004), Luật Tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Hữu Tài (2002), Lý thuyết Tài chính- Tiền tệ, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 12 Lê Văn (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 13 Website NHNN ngân hàng khác Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ... trạng phát triển dịch vụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Vĩnh Phúc - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển dịch dịch vụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Vĩnh. .. ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Vĩnh Phúc Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Vĩnh Phúc Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC... TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ ngân hàng phát triển dịch vụ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng Dịch vụ trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển vĩnh phúc , Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn