Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

187 46 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THU THỦY GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THU THỦY GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Long THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 19 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thu Thủy Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trường Đại học Kinh tế QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên Được dạy dỗ, bảo ân cần q Thầy, Cơ giáo trang bị cho em kiến thức chuyên môn sống, tạo cho em hành trang vững công tác sau Xuất phát từ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn quí Thầy Cơ Đặc biệt để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Đình Long bảo tận tình trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn ỦBND Thành phố Hạ Long, Các Phòng, Ban, Đồn thể Thành phố Hạ Long: Phòng Lao động TBXH Thành phố, Phòng Thống kê, Phòng Kinh tế, Hội Nơng dân, Hội phụ nữ, UBND phường hộ giúp em thực tập suốt thời gian nghiên cứu đề tài Với quỹ thời gian có hạn kinh nghiệm chưa nhiều nên đề tài em không tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý kiến q thầy đồng nghiệp để đề tài hồn thiện Em xin kính chúc q Thầy giáo, Cơ giáo ln mạnh khỏe - hạnh phúc Một lần em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, Ngày 19 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thu Thủy Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM .4 1.1 Cơ sở lý luận việc làm tạo việc làm 1.1.1 Khái niệm việc làm tạo việc làm 1.1.2 Vai trò việc làm .7 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm 1.1.4 Ý nghĩa vấn đề tạo việc làm 12 1.1.5 Sự cần thiết tạo việc làm cho người lao động .13 1.2 Cơ sở thực tiễn .14 1.2.1 Một số chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta giải việc làm cho lao động 14 1.2.2 Thực trạng vấn đề việc làm nước ta 17 1.2.3 Tình hình việc làm qua số liệu thống kê .19 1.2.4 Kinh nghiệm số địa phương nước giải tạo việc làm cho lao động thời gian qua .24 1.2.5 Bài học rút từ thực tiễn địa phương Thành phố Hạ Long vấn đề giải việc làm cho lao động .31 1.2.6 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 34 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu .38 2.2 .39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh nguồn lao động cấu lao động Thành phố 41 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh kết giải việc làm thành phố 41 2.3.3 Tỷ lệ lao động có thiếu việc làm 41 Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HẠ LONG - QUẢNG NINH .42 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .42 3.1.1 Giới thiệu chung Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh 42 3.1.2 Đặc điểm tự nhiên .43 3.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn cơng tác giải việc làm cho lao động thành phố Hạ Long 53 3.2.1 Những thuận lợi 54 3.2.2 Những khó khăn 58 3.3 Tình hình chung lao động, việc làm Thành phố Hạ Long 60 3.3.1 Thực trạng lao động 60 3.3.2 Thực trạng việc làm Thành phố .62 3.4 Thực trạng lao động việc làm điểm điều tra khảo sát 67 3.4.1 Đặc điểm điểm (phường) điều tra 67 3.4.2 Thực trạng sử dụng việc làm điểm điều tra 69 3.4.3 Thực trạng việc làm 70 3.5 Kết giải việc làm cho lao động thành phố 71 3.5.1 Kết giải việc làm cho lao động Thành phố nói chung .71 Kết tâm giải Học việc làm cho lao động phường điều Số3.5.2 hóa Trung liệu httptại ://wcác ww.lr c-tnu.edu vn/tra 73 3.6 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới lao động, việc làm thành phố Hạ Long 75 3.6.1 Giải việc làm thơng qua chương trình cho vay vốn giải việc làm 75 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.6.2 Giải việc làm thơng qua chương trình xuất lao động .76 3.6.3 Phát triển hình thức thơng tin thị trường, tạo điều kiện cho người lao động có hội tìm kiếm việc làm 79 3.6.4 Đào tạo nguồn nhân lực .79 3.7 Đánh giá chung giải việc làm cho lao động thành phố Hạ Long 80 3.7.1 Những mặt đạt 80 3.7.2 Những tồn tại, khó khăn 81 3.7.3 Nguyên nhân hạn chế 82 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HẠ LONG ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 83 4.1 Định hướng chung 83 4.1.1 Phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 83 4.1.2 Một số tiêu chủ yếu .84 4.1.2 Dự báo lao động việc làm giai đoạn 85 4.2 Một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho lao động thành phố Hạ Long giai đoạn tới 86 4.2.1 Nhóm giải pháp chung chế sách 86 4.2.2 Nhóm giải pháp giải tạo việc làm cho người lao động với chương trình giải việc làm thành phố tỉnh Quảng Ninh .89 4.2.3 Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hỗ trợ lao động chuyển đổi nghề tiếp cận hội phát triển việc làm … 89 4.2.4 Nhóm giải pháp khác… 90 4.3 Kiến nghị 91 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu BQ Chú giải Bình quân CCKT Cơ cấu kinh tế CNH Cơng nghiệp hóa CSHT Cơ sở hạ tầng ĐS Đời sống DT Diện tích ĐTH Đơ thị hóa GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất HĐH đại hóa HĐND Hiện Hội đồng nhân dân KHCN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kỹ thuật KTXH Kinh tế xã hội LĐVL Lao động việc làm TN Thu Nhập UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức thương mại quốc tế XHCN Xã hội Chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 sách việc làm, sách dạy nghề gắn với việc làm, sách vay vốn tạo việc làm, sách hỗ trợ tài tạo việc làm, sách bảo hiểm thất nghiệp 4.2.2 Nhóm giải pháp giải tạo việc làm cho người lao động với chương trình giải việc làm thành phố tỉnh Quảng Ninh Để tạo thêm nhiều chỗ làm mới, đòi hỏi phải đầu tư, thực nhiều biện pháp, từ tháo gỡ chế sách vốn, tín dụng, đất đai Song song cần kết hợp nhiều dự án, chương trình kinh tế xã hội, gắn liền với tiêu tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo sách an sinh xã hội - Tổ chức, quản lý tốt việc vay vốn để giải việc làm từ nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, vốn từ Ngân hàng phục vụ người nghèo, từ Quỹ hội khai thác tốt nguồn vốn tự có nhàn rỗi nhân dân Đối tượng vay vốn với lãi suất ưu đãi người thất nghiệp, thiếu việc làm đãng ký để tạo việc làm - Gắn liền việc sử dụng nguồn vốn, lao động với phát triển kinh tế nhiều thành phần Mở rộng hợp tác đối ngoại, tạo nhiều việc làm mới, giảm nhanh số lao động thất nghiệp thiếu việc làm khu vực thành phần kinh tế toàn Thành phố Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp dịch vụ địa bàn Thành phố nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, ngành nông lâm cần trọng phát triển theo hướng công nghiệp hóa để giải việc làm 4.2.3 Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hỗ trợ lao động chuyển đổi nghề tiếp cận hội phát triển việc làm … Mở rộng ngành nghề sản xuất dịch vụ để thu hút lao động, giải việc làm, trì tỷ lệ thất nghiệp mức 4% Phấn đấu giảm nhanh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 tỷ lệ người khòng có việc làm, tạo điều kiện có sách thực việc xố hộ nghèo tồn Thành phố - Củng cố, đầu tư sở vật chất Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố với mục tiêu dạy nghề, chuyển giao công nghệ vào số lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ lực quản lý kinh tế, đặc biệt kinh tế hộ gia đình Dạy nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm phục vụ cho lực lượng lao động trẻ có nhu cầu tìm việc khu cơng nghiệp đảm bảo sử dụng lao dộng nghề đào tạo - Tổ chức mạng lưới dịch vụ việc làm Thành phố đủ mạnh để tư vấn lựa chọn nghề, nơi học nghề, tự vấn lựa chọn việc làm, nơi làm việc, trao đổi thông tin thị trường lao động Tổ chức sàn giao dịch việc làm nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển cầu lao động, góp phần tạo yếu tố đồng cho thị trường lao động phát triển Qua sàn giao dịch việc làm, người lao động trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu lựa chọn việc làm phù hợp với than - Đa dạng hóa hình thức dạy nghề Dạy nghề, chuyển giao công nghệ vào số lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ lực quản lý kinh tế, đặc biệt kinh tế hộ gia đình Dạy nghề cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm phục vụ cho lực lượng lao động có nhu cầu tìm việc làm khu công nghiệp đảm bảo sử dụng lao động nghề đào tạo 4.2.4 Nhóm giải pháp khác… Để thực mục tiêu, định hướng đòi hỏi Đảng bộ, quyền Thành phố phải có sách đắn phát triển kinh tế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 xã hội để phù hợp với định hướng phát triển chung Tỉnh Quảng Ninh nói Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 riêng vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói chung Một sách mở rộng kinh tế đối ngoại, tích cực tham gia vào trình hội nhập kinh tế, đẩy mạnh phát triển ngành, lĩnh vực có lợi công nghiệp du lịch, dịch vụ, phát triển đồng sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt quan trọng phát triển nguồn nhân lực có đầy đủ sức mạnh thể lực trí lực Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật sản xuất, đào tạo nghiệp vụ quản lý kinh doanh, hành Phát triển thị trường lao động việc làm Thành phố gắn liền thị trường lao động việc làm tỉnh phạm vi nước Xây dựng sách đào tạo, bồi dưỡng thu hút nhân tài tất lĩnh vực ngành nghề Đây vấn đề cấp bách, lâu dài nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước ta nói chung, Tỉnh Quảng Ninh Thành phố Hạ Long nói riêng, nhằm tực có có kết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long, đổi phân công lại lao động địa bàn thành phố 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước - Xây dựng ban hành Luật Việc làm nhằm thể chế hóa sách việc làm Trong đó, Nhà nước khơng có trách nhiệm tạo việc làm mà phải có trách nhiệm định hướng phát triển việc làm hướng tới thúc đẩy bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động; có quy định giải pháp cụ thể Nhà nước - Cần có giải pháp cụ thể phù hợp với địa phương vấn đề giải việc làm cho người lao động Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 - Có chế tài cụ thể việc vi phạm sách dân số việc tăng sinh nhằm hạn chế việc tăng dân số gây ảnh hưởng việc giải việc làm cho người lao động tương lai Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 - Nhà nước cần có chế tài, sách cụ thể khuyến khích DN tư nhân tập thể thu hút nhiều lao động - Có hình thức, chế tài xử lý dự án triển khai kéo dài gây ảnh hưởng tới tiến độ chung phát triển kinh tế xã hội, không thu hút lao động - Sớm bổ sung sách việc làm mới, đặc biệt ý phát triển nguồn nhân lực trình độ cao n gành, lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa định đến hiệu tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, kinh tế biển, công nghệ thông tin xuất lao động có kỹ thuật, khai thác tốt đội ngũ lao động từ nước trở nước sau kết thúc hợp đồng lao động nước ngồi Mặt khác, cần tạo mơi trường áp lực cao để người lao động Việt Nam khắc phục ảnh hưởng lao động sản xuất nhỏ, tiểu nông, manh mún, học tập rèn luyện trường dạy ng trọng điểm chất lượng cao, trường đại học đẳng cấp quốc tế, quản lý theo mục tiêu bảo đảm chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội - Tiếp tục hồn thiện thực hiệu sách tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, tạo việc làm, ch ính sách hỗ trợ học nghề, hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, ưu tiên cho người nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã nghèo, thơn đặc biệt khó khăn Tiếp tục thực chiến lược, chương trình, đề án việc làm dạy nghề, khẩn trương nghiên cứu xây dựng chương trình việc làm cho người thất nghiệp, thiếu việc làm - Thực dạy nghề, học nghề có hiệu kinh tế thực sự, tránh hình thức lãng phí xã hội q trình triển khai đề án đ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 tạo nghề, cần bảo đảm đầu tư đủ mức theo yêu cầu dậy học nghề Nội dung phương thức đào tạo nghề cần linh hoạt thiết thực, gắn với thực tế đối tượng học nghề, gắn với chương trình việc làm cụ thể Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 địa phương Hơn nữa, cần ý dạy nghề theo hướng tạo việc làm chỗ, có đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy q trình tái cấu trúc tồn diện kinh tế xã hội nông thôn theo tinh thần “ly nông bất ly hương”, để người lao động sống nơng thơn sau tốt nghiệp khóa đào tạo nghề tăng khả chủ động tìm kiếm, tạo lập cơng việc, thu nhập quê nhà, xa, giảm bớt áp lực tải, phi kinh tế lên đô thị 4.3.2 Đối với UBND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh xây dựng công văn cụ thể đạo cấp ban ngành, đoàn thể thấm nhuần chủ chương Đảng Nhà nước công tác giải việc làm cho người lao động hình thức địa phương để người lao động lúc nơi có việc làm nhằm góp phần ổn định tư tưởng trị, trật tự an tồn xã hội giảm tệ nạn xã hội - Gắn kết sách việc làm với q trình kế hoạch tổng thể tái cấu trúc kinh tế theo hướng đại phát triển bền vững Chủ động phát triển có tổ chức thị trường lao động có nhiều tiềm hiệu kinh tế cao, thị trường lao động chất lượng cao kinh tế công nghiệp, kinh tế biển, công nghệ thông tin xuất lao động Chính sách việc làm cần gán kết với sách kinh tế khác Đặc biệt, cần bám sát nhu cầu thị trường trước, đón đầu quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương Tổ chức tốt hoạt động dịch vụ việc làm Tăng cường phối hợp hoạt động trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm với doanh nghiệp, người sử dụng lao động 4.3.3 Đối với UBND Thành phố Hạ Long - Trên sở pháp luật Nhà nước, tăng cường vai trò quản lý cấp, ngành tạo Số hóa bởicác Trung tâm Học liệulĩnh vực giải httpviệc ://wwlàm w.lrc-Khuyến tnu.edu.vkhích n/ 107 điều kiện, mơi trường thuận lợi giúp người lao động mở rộng sản xuất tạo việc làm cho thân, cho gia đình xã hội - Giải việc làm chỗ cho người lao động, sử dụng triệt để sức lao động nhằm khai thác tối đa tiềm nguồn lao động tiềm năng, mạnh địa phương - Thành phố cần có sách thu hút đãi ngộ thích hợp tạo điều kiện tiếp nhận nhà quản lý giỏi, chuyên gia giỏi, công nhân lành nghề, lao động có kinh nghiệm đến sinh sống làm việc Thành phố Chính sách việc làm phải phát huy nguồn lực Thành phố vấn đề giải việc làm đảm bảo việc làm Tăng cường huy động nguồn vốn doanh nghiệp tổ chức cho đào tạo nâng cao trình độ người lao động Thực chế, sách ưu đãi (gồm giải pháp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đất đai ưu đãi tín dụng, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao thuộc ngành nghề mũi nhọn) để khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo với hình thức khác đặt hàng với sở đào tạo, tự tổ chức đào tạo nhân lực doanh nghiệp thành lập sở đào tạo doanh nghiệp để đào tạo nhân lực cho thân doanh nghiệp cho xã hội Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 KẾT LUẬN Giải việc làm nâng cao chất lượng lao động phận quan trọng phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Điều có ý nghĩa tồn nhân loại ngày phát triển với lực lượng khoa học kỹ thuật đại chưa thấy lịch sử lồi người Trong bối cảnh đó, tạo việc làm để đáp ứng nhu cầu CNH HĐH, góp phần đưa đất nước ta có vị trí mới, lợi trường quốc tế yêu cầu khách quan, đáp ứng nguyện vọng thiết nhân dân ta Xuất phát từ việc nghiên cứu vấn đề việc làm, giải việc làm cho người lao động - vấn đề kinh tế, xã hội tổng hợp có liên quan chặt chẽ đến phát triển kinh tế xã hội địa phương Xét hai phương diện lý luận thực tiễn, đề tài sâu phân tích thực trạng việc làm giải việc làm Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2012 Về mặt lý luận luận văn làm rõ khái niện lao động việc làm, mối quan hệ lao động việc làm; nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm nội dung tiêu chí … Luận văn dã nêu lên có tính đúc kết kinh nghiệm dịa phương việc giải tạo việc làm rút học thành phố Hạ Long… Về thực tiễn phân tích thực trạng lao động tạo việc làm thành phố Hạ Long, bình diện chung thành phố sâu khảo sát đánh giá phường đại diện theo tiểu vùng kinh tế thành phố … Qua đó, rút khẳng dịnh kết quả, hạn chế nguyên nhân công tác giải việc làm cho người lao động Thành phố Hạ Long Từ đó, đề xuất nhóm giải pháp cụ thể, là: (1) Nhóm giải pháp chung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 109 chế sách (2) Nhóm giải pháp giải tạo việc làm cho người lao động với chương trình giải việc làm thành phố tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 Quảng Ninh (3) Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hỗ trợ lao động chuyển đổi nghề tiếp cận hội phát triển việc làm …(4) Nhóm giải pháp khác… Nhằm tạo việc làm cho người lao động quan điểm nguồn nhân lực người yếu tố cho phát triển nhanh bền vững, trước yêu cầu cách mạng khoa học kỹ thuật yếu tố người thực trở thành nhân tố định để phát triển kinh tế xã hội Mặc dù cố gắng, song vấn đề giải việc làm cho người lao động vấn đề khó khăn, nan giải Trong khoảng thời gian có hạn, khả hạn chế, thân lúc phải thực chức nhiệm vụ công chức, vừa nghiên cứu học hỏi vấn đề thực tiễn, tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu chưa phong phú nên viết em không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em mong nhận ý kiến góp ý q thầy giáo, để luận văn hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán Phòng LĐ TBXH Thành phố Hạ Long, Phòng Thống kê Thành phố tạo điều kiện giúp đỡ em thu thập số liệu, hoàn thành tốt Luận văn Một lần em xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Đình Long hướng dẫn em hồn thành Luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hạ Long giai đoạn 2010 2013; Báo cáo công tác giải việc làm Thành phố Hạ Long 2010 - 2013; Báo cáo đánh giá kết thực chương trình mục tiêu đào tạo nghề giải việc làm Thành phố hạ Long giai đoạn 2010 - 2013; Mai Ngọc Cường (2013), Di cư từ nông thôn thành thị KCN thực trạng vấn dề ASXHC Nhà xuất Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Tổng kết lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia Giáo trình kinh tế lao động - Trường Đại học KTQD; i Phạm Mạnh Hà (2009) Giải việc làm nông thôn Quảng Ninh Thực trạng - giải pháp Luận văn thạc sĩ kinh tế học viện Chính trị - hành quốc gia HCM Ngô Hải (2012) Giải lao động việc làm nông thôn giai đoạn tới Đề tài trọng điểm cấp (2010-2011) Trần Thị Tuyết Hương (2010) Giải việc làm trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh Luận văn thạc sĩ kinh tế học viện Chính trị - hành quốc gia HCM 10 Nguyễn Đình Long (2013), Lao động nông thôn di cư thành phố khu cơng nghiệp - Thực trạng khuyến nghị sách Tạp chí KTPT số 7/2013 11 Nghị Đại hội Đại biểu Đảng Thành phố Hạ Long lần thứ XXIII nhiệm kỳ (2010 - 2015); Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 12 Phan Công Nghĩa (2007), Cơ cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế, nghiên cứu thống kê cấu kinh tế dịch chuyển cấu kinh tế, NXB Đại học KTQD, HN 13 Niên giám thống kê TP Hạ Long giai đoạn 2008 - 2013; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 113 14 Lê Du Phong (2007), Thu hồi đất nông nghiệp ảnh hưởng tới lao động việc làm nông thôn Dự án điều tra thu hồi đất nông nghiệp … 15 Chu Tiến Quang (2010), Lao động việc làm nông thôn Việt Nam Nhà xuất Chính trị 16 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội TP Hạ Long đến năm 2015; 17 Đặng Kim Sơn (2009), Nông nghiệp - nông thôn Việt Nam 20 năm đổi phát triển, 18 Lưu Quang Tuấn, Lao động - việc làm năm 2011 triển vọng năm 2012, Viện Khoa học lao động xã hội, http://ecna.gov.vn, 2012 19 Thông tin chuyên đề: Chính sách việc làm - thực trạng giải pháp Trung tâm thông tin Khoa học - Viện nghiên cứu lập pháp biên soạn 20 Thông tin chuyên đề: Pháp luật việc làm số đề xuất, kiến nghị xây dựng Luật Trung tâm thông tin khoa học - Viện nghiên cứu lập pháp biên soạn 21 Trang Website Thành phố Hạ Long: halongcity.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... Phân tích thực trạng sử dụng lao động giải việc làm cho lao động thành phố Hạ Long, sở đề xuất giải pháp nhằm giải việc làm cho lao động thành phố Hạ Long - Quảng Ninh giai đoạn tới 2.2 Mục tiêu... Thành phố Hạ Long - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng giải việc làm cho lao động Thành phố Hạ Long từ năm 2010 - 2013 đề xuất định hướng giải pháp giải việc làm cho lao động thành phố Hạ. .. phản ánh kết giải việc làm thành phố 41 2.3.3 Tỷ lệ lao động có thiếu việc làm 41 Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HẠ LONG - QUẢNG NINH .42
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh , Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn