Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở thanh thủy, huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

177 31 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN ĐỨC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN ĐỨC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ THỊ ĐỨC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan viết luận văn tìm tòi, học hỏi nghiên cứu thân hướng dẫn tận tình PGS.TS Phó Đức Hòa Luận văn chưa bảo vệ Hội đồng chưa công bố phương tiện Tác giả xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Đức LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn, tác giả nhận động viên, khuyến khích giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Khoa Quản lý giáo dục, phòng sau Đại học - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thầy cô giáo tham gia giảng dạy giúp tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hà Thị Đức, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tâm bảo, giúp đỡ góp ý kiến hoàn thiện luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn: Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Thủy; Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng giáo viên trường THCS địa bàn huyện, đặc biệt trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, bạn bè đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, số liệu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song chắn tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Đức iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục biểu .vii đồ, sơ MỞ đồ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Nhóm phương pháp khác Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THCS 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Những khái niệm học sinh giỏi bồi dưỡng học sinh giỏi 1.3 Những vấn đề quản lý biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS 13 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường 21 Kết luận chương 24 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ 25 2.1 Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội giáo dục huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 25 2.2 Thuận lợi khó khăn việc phát triển giáo dục huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ nguyên nhân 29 2.3 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 31 2.4 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 38 2.5 Thực trạng hoạt động quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 42 2.6 Đánh giá chung thực trạng biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 53 2.7 Nguyên nhân thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 55 Cần quan tâm đề xuất chế độ khen thưởng thảo đáng CBQL, GV có nhiều đóng góp cơng tác bồi dưỡng HSG học sinh có thành tích xuất sắc kỳ thi chọn HSG cấp 2.5 Đối với trường THCS Thanh Thủy trường THCS huyện Nâng cao lực trách nhiệm người cán quản lý; Hiệu trưởng nhà trường cần đầu tư thời gian, tâm huyết việc đạo hoạt động giáo dục nhà trường nói chung hoạt động BDHSG nói riêng; Xây dựng kế hoạch quy hoạch phát triển bồi dưỡng đội ngũ GV đặc biệt GV bồi dưỡng HSG, GV có thành tích xuất sắc công tác BDHSG nhiều năm liên tục cần kịp thời đề nghị với cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào quy hoạch phát triển vị trí cơng tác cao hơn; Thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động tham gia cộng đồng xã hội nghiệp giáo dục nhà trường, đặc biệt công tác BD HSG 2.6 Đối với Ban đại diện CMHS trường THCS Tuyên truyền đến bậc CMHS vị trí, vai trò, trách nhiệm gia đình cơng tác GD học sinh, đặc biệt công tác bồi dưỡng HSG để bậc CMHS có nhận thức đắn, quan tâm tạo điều kiện để HS có niềm tin tích cực học tập có hiệu Phối hợp với nhà trường việc thực hoạt động giáo dục toàn diện cho HS Tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học, trao học bổng cho HSG, đặc biệt HSG cấp tỉnh Khen thưởng mức cho HSG có thành tích cao học tập rèn luyện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Các văn Đảng, Nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường Ban hành theo định số: 04/2000/QĐ-BGD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Hệ thống văn pháp luật ngành Giáo dục - Đào tạo Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường THCS, trường THPT trường THPT có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGD&ĐT ngày 28/03/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông Ban hành kèm theo thông tư số: 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Quy chế chọn học sinh giỏi Quốc gia Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/06/2012 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị hội nghị BCH TW lần thứ (khóa VIII), Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam, Kết luận hội nghị BCH TW lần thứ VI (khóa VIII), Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội ; 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 11 Đảng cộng sản Việt Nam ( 2011), Nghị Đại hội Đảng toàng quốc lần thứ XI, Hà Nội 12 Luật Giáo dục (2010) Nxb Lao động, Hà Nội 13 Từ điển Tiếng Việt (2001) Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 14 Nghị số 40/NQ/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc hội “Đổi chương trình giáo dục phổ thơng” B Các tác giả 15 Đặng Quốc Bảo (2010), Cẩm nang nâng cao lực quản lý nhà trường Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Đặng Quốc Bảo (2010), Phát triển nguồn nhân lực số phát triển người Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Nguyễn Phúc Châu (2000), Quản lý nhà trường Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 18 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Lý luận đại cương quản lý 19 Nguyễn Quốc Chí 2007, Những sở lý luận quản lý giáo dục, Giáo trình Cao học QLGD khóa 6, ĐHQG Hà Nội 20 Nguyễn Đức Chính (2011), Chất lượng quản lý chất lượng giáo dục Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Nguyễn Đức Chính (2011), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Nguyễn Đức Chính (2011), Thiết kế đánh giá chương trình giáo dục 23 Vũ Cao Đàm (2009), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nhà xuất Giáo dục, Hà nội 24 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 25 Hà Thị Đức - Đặng Vũ Hoàn (1998), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Viện khoa học giáo dục 26 Hà Thị Đức - Nguyễn Văn Hộ (2002), Giáo dục học đại cương Nhà xuất Giáo dục 27 Hà Thị Đức - Nguyễn Ngọc Bảo (2002), Hoạt động dạy học trường THCS, Nhà xuất Giáo dục 28 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề quản lý giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 29 Đặng Xuân Hải (2010), Quản lý thay đổi giáo dục Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 30 Nguyễn Trọng Hậu (2011), Đại cương khoa học quản lý Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 31 Nguyễn Thị Phương Hoa (2008), Lý luận dạy học đại Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Lê Ngọc Hùng (2009), Xã hội học giáo dục, Nhà xuất Đại học Quốc gia 33 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý nguồn nhân lực giáo dục Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008), Tâm lý học quản lý Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 35 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Trường cán quản lý giáo dục Trung ương, Hà Nội 36 Trần Quốc Thành (2009), Đề cương giảng khoa học quản lý đại cương, ĐHSP Hà Nội 37 Hà Nhật Thăng (2010), Xu phát triển giáo dục Việt Nam Tập giảng cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 38 Phạm Viết Vượng (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN Để góp phần nâng cao hiệu việc quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS đồng chí cơng tác, đặc biệt trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến theo thông tin cách đánh dấu “x” vào cột mà theo đồng chí thích hợp: Mức độ cần thiết TT Nội dung biện pháp Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi Dự báo tình hình chất lượng học sinh đội ngũ giáo viên nhà trường năm Tiến hành rà sốt, xếp, phân cơng GV tham gia bồi I II dưỡng đảm bảo tính hợp lý Khảo sát chất lượng thực tế đội tuyển HSG Xây dựng kế hoạch cử GV bồi dưỡng HSG tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch Lựa chọn giáo viên có trình độ, lực, tâm huyết tham gia BD HSG Lựa chọn nội dung bồi dưỡng sở chuẩn KTKN theo chương trình Bộ GD&ĐT Rất cần thiết Cần thiết Mức độ thực Không cần thiết Tốt TB Chưa tốt Bồi dưỡng rèn cho HS kỹ tự học, tự nghiên cứu khoa học Tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập giảng dạy HS GV Tăng cường công tác kiểm tra việc dạy học GV III HS Tổ chức cho em giao lưu học hỏi kinh nghiệm học tập trường có chất lượng điển hình Thực tốt quy định công tác thi đua khen thưởng HSG GV bồi dưỡng H SG Xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng đảm bảo cụ thể rõ ràng Phổ biến tiêu chí thi đua, khen thưởng quy định mức thưởng rộng rãi đến GV HS Tiến hành bình xét thi đua, khen thưởng GV HS đảm bảo công khai, khách quan, người, việc Tổ chức trao thưởng cho GV HS có thành tích giảng dạy học tập cách kịp thời Hằng năm, tiến hành rà soát, điều chỉnh tiêu chí thi đua đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường quy định chung công tác TĐ-KT IV Thanh tra, kiểm tra, đánh giá thường xuyên hoạt động Bồi dưỡng HSG Lập kế hoạch kiểm tra hoạt động BD HSG cách cụ thể Tiến hành kiểm tra việc học tập học sinh Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên BD HSG Kiểm tra việc thực chương trình, kế hoạch giáo viên BD HSG Thực tốt công tác xử lý sau kiểm tra GV HS, có biện pháp chấn chỉnh V kịp thời có sai mơi phạmtrường Tạo điềunếu kiện làm việc thuận lợi hoạt động bồi dưỡng HSG GV Các điều kiện sở vật chất, HS thiết bị giảng dạy, tài liệu học tập giảng dạy phục vụ cho GV HS Xây dựng quan hệ hợp tác tốt giáo viên học sinh, giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh học sinh Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, bầu khơng khí dân chủ Có chế độ sách phù hợp với giáo viên có công lao BD HSG HSG * Xin đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi sau : Những nguyên nhân thành công tồn công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường đồng chí cơng tác ? 1.1 Nguyên nhân thành công : 1.2 Nguyên nhân tồn : Trong biện pháp quản lý biện pháp quản lý có hiệu để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường đồng chí cơng tác ? Những đổi công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường đồng chí cơng tác ? Để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động bồi dưỡng HSG nhà trường theo đồng chí cần kiến nghị với cấp vấn đề ? PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VỀ TÍNH CẦN THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THCS, ĐẶC BIỆT Ở TRƯỜNG THCS THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ Để góp phần nâng cao hiệu việc quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS địa bàn huyện, đặc biệt trườngTHCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS, đặc biệt trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giai đoạn cách đánh dấu “x” vào ô, cột tương ứng đây: Tính cần thiết TT Biện pháp Rất cần thiết Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS, phụ huynh HS vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường Xây dựng kế hoạch đạo cụ thể, thiết thực với bước thích hợp với tình hình thực tiễn điều kiện cụ thể nhà Cần thiết Tính khả thi Khơn Rất g cần khả thiết thi Khả thi Khôn g khả thi trường, địa phương Tổ chức tốt công tác phát hiện, tuyển chọn bồi dưỡng HSG Tuyển chọn bồi dưỡng lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG Đầu tư thoả đáng xây dựng điều kiện CSVC- KT thiết yếu đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng HSG Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường phối hợp lực lượng giáo dục, tạo đồng thuận nguồn lực phục vụ công tác bồi dưỡng HSG nhà trường Cải tiến chế độ sách thi đua khen thưởng có sách đãi ngộ thỏa đáng giáo viên có cơng lao BDHSG HS có thành tích học tập tốt * Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân: - Họ tên : - Tuổi : ; Năm vào ngành : - Chức vụ/chuyên môn : - Số năm làm công tác quản lý : - Đơn vị công tác : Xin chân thành cám ơn đồng chí ! ... dục, quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS; Chương 2: Thực trạng hoạt động bồi dưỡng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học sở Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh. .. Phú Thọ; Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học sở Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, QUẢN...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN ĐỨC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở thanh thủy, huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ , Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở thanh thủy, huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn