Dạy học văn bản nhật dụng trong sách giáo khoa ngữ văn 7 cho học sinh trường dân tộc nội trú trung học cơ sở ở thái nguyên

141 29 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRIỆU THỊ MAI DUNG DẠY - HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRIỆU THỊ MAI DUNG DẠY - HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Hữu Bội Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn khách quan, trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Triệu Thị Mai Dung i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới Nhà giáo - Tiến sĩ Hoàng Hữu Bội, người thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo khoa Ngữ văn, khoa Sau đại học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, động viên em q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học trường Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn Sở giáo dục đào tạo Thái Nguyên, Ban giám hiệu, thầy giáo dạy Ngữ văn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian qua Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Triệu Thị Mai Dung ii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tế Kết cấu luận văn 10 Chương SỞ LÝ LUẬN VÀ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỚP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THÁI NGUYÊN 11 1.1 sở lý luận 11 1.1.1 Lý thuyết văn nhật dụng 11 1.2 Lý thuyết dạy học văn nhật dụng 15 1.2.1 Về mục tiêu dạy học văn nhật dụng 15 1.2.2 Về phương pháp dạy học văn nhật dụng 18 1.2.3 Về hiệu dạy học văn nhật dụng 22 iii sở thực tiễn 23 iii 2.1 Giáo viên với việc dạy văn nhật dụng trường phổ thông Dân tôc nội trú 23 2.1.1 Nhận thức giáo viên ý nghĩa việc dạy học văn nhật dụng 24 2.1.2 Thực trạng việc dạy học trường phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Thái Nguyên 25 2.1.2.1 Về nội dung dạy học văn nhật dụng 25 2.1.2.2 Về phương pháp dạy học văn nhật dụng 26 2.1.3 Những khó khăn mà giáo viên gặp phải thực dạy học văn nhật dụng cho HS người Dân tộc thiểu số trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên 29 2.2 Học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên với việc học văn nhật dụng SGK Ngữ văn 33 2.2.1 Hứng thú học tập HS văn nhật dụng 34 2.2.2 Những vướng mắc cần giải HS học văn nhật dụng SGK lớp 36 Chương ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC DẠY - HỌC CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS THÁI NGUYÊN 42 2.1 Định hướng chung dạy - học văn nhật dụng 42 2.1.1 Nội dung dạy - học 42 2.1.2 Về phương pháp dạy học 44 2.2 Định hướng tổ chức dạy học văn nhật dụng sách giáo khoa Ngữ văn cho học sinh trường Dân tộc nội trú Thái Nguyên 48 2.2.1 Định hướng tổ chức dạy học văn bản “Cổng trường mở ra” (theo Lý Lan, báo Yêu trẻ, số 166 ngày 1-9-2000 48 iv 2.2.2 Định hướng tổ chức dạy học văn “Mẹ tơi” trích “Những lòng cao cả” Et-mơn-đơ đờ A-mi-xi 53 2.2.3 Định hướng tổ chức dạy học văn “Cuộc chia tay búp bê” - tác giả Khánh Hoài 58 2.2.4 Định hướng tổ chức dạy học văn “Ca Huế sông Hương” Hà Ánh Minh 63 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 69 3.1 Thiết kế học 69 3.1.1 Lý chọn thực nghiệm 69 3.1.2 Thiết kế học Văn “Ca Huế sông Hương” - Tác giả Hà Ánh Minh luận văn đề xuất 69 3.2 Giáo án tiến trình dạy học đối chứng 77 3.2.1 Vào bài: 77 3.2.2 Tiến trình dạy: 78 3.3 Dạy thực nghiệm 80 3.3.1 Nơi dạy thực nghiệm 81 3.3.2 Kết thực nghiệm 81 PHẦN KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DTNT Dân tộc Nội trú ĐHSP Đại học sư phạm HS Học sinh GV Giáo viên NXB Nhà xuất THCS Trung học sở SGK Sách giáo khoa SGV Sách giáo viên iv PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Khái niệm “văn nhật dụng” khái niệm đưa vào chương trình sách giáo khoa bậc trung học theo hướng đổi năm 2000 Bộ Giáo dục Đào tạo Đây loại văn nội dung đề cập đến vấn đề, tượng gần gũi, thiết sống người cộng đồng xã hội Mục tiêu học văn nhật dụng sách Ngữ văn đưa giáo viên học sinh đến với vấn đề quen thuộc, gần gũi thường ngày tiếp cận với vấn đề sống đại xảy xung quanh mơi trường giáo dục Từ giúp em thêm cách nhìn xã hội, bước đầu hòa nhập thích ứng với sống đại Về hình thức, văn nhật dụng lựa chọn tiêu chí nội dung, đề tài, văn đưa vào chương trình thuộc thể loại kiểu văn với đặc điểm hình thức khác Vì dạy văn nhật dụng đòi hỏi người GV linh hoạt phương pháp dạy học Ngoài việc nắm vững nội dung đề tài phải xác định yếu tố hình thức thể loại văn để cách dạy phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học, đáp ứng mục tiêu dạy học 1.2 Học sinh cấp THCS nhỏ (từ 12 đến 15 tuổi), lứa tuổi này, hiểu biết vấn đề đời sống xã hội em hạn chế Đặc biệt học sinh người dân tộc thiểu số miền núi, với điều kiện văn hóa, phong tục tập qn lạc hậu, đời sống kinh tế khó khăn, giao lưu, tiếp xúc với vấn đề nóng bỏng, xúc xã hội đại Giữa em với nội dung đặt văn nhật dụng khoảng cách xa tư duy, nhận thức, tiếng Việt văn hóa, lịch sử địa lý… nên việc tiếp nhận nhiều khó khăn 3.3.1 Nơi dạy thực nghiệm Việc thực nghiệm tổ chức dạy trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đại Từ trường phổ thông Dân tộc Nội trú Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Người dạy: Cao Xuân Quyền giáo viên Ngữ văn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đại Từ Nguyễn Thị Thu Hiền giáo viên Ngữ văn trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phú Lương Lớp dạy: Lớp 7a Lớp đối chứng: Lớp 7b Tổng số học sinh tham gia học thực nghiệm: 60 Thời gian dạy kì II - năm học 2013-2014 (tháng năm 2014) 3.3.2 Kết thực nghiệm 3.3.2.1 Về thiết kế thực nghiệm * Ưu điểm: Thiết kế dạy- học phù hợp với đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số trường nội trú Cụ thể phát huy ưu điểm em hồn nhiên, thẳng thắn tham gia vào hoạt động học tập Các em tích cực thể ý khiến cá nhân Bước chuẩn bị tận dụng tối đa thời gian trường để em tự học, tự tìm hiểu Các em thời gian đọc trước văn bản, đọc phần giải từ ngữ phần thích Đối với hạn chế tiếng Việt, văn hóa…, thiết kế dạy - học giành thời gian hợp lý để giúp cho em giải tỏa vướng mắc việc tiếp nhận thuận lợi nhiều Thiết kế dạy - học tập trung thể quan điểm dạy - học theo hướng tích hợp tích cực Học sinh chủ thể trình nhận thức Hệ thống câu hỏi gợi dẫn sáng tạo, phù hợp với đối tượng học sinh Các câu hỏi phần luyện tập ý đến việc giáo dục tư tưởng khuyến khích hành động cho học sinh tinh thần gắn kết nội dung học tập với sống, gắn kết với địa bàn sinh hoạt em địa phương Học sinh liên hệ tốt Việc sử dụng giáo án điện tử, phương tiện dạy học ứng dụng công nghệ thông tin tác dụng tốt việc tạo hứng thú, lơi em vào nội dung học tập * Hạn chế: Thiết kế đòi hỏi đầu tư nhiều công sức thời gian Kể GV HS phải nỗ lực việc chủ động đọc trước tài liệu, đọc trước văn phải đọc kĩ, soạn cơng phu hiệu tốt 3.3.2.2 Hiệu dạy thực nghiệm Để sở đánh giá kết học tập học sinh, tổ chức cho em HS lớp thực nghiệm đối chứng làm kiểm tra với câu hỏi sau: Theo em, vấn đề đặt văn “Ca Huế sơng Hương” gì? Học văn “Ca Huế sơng Hương”, em thêm hiểu biết về giá trị sinh hoạt văn hóa tinh thần đất nước? địa phương nơi em sống? Học xong văn “Ca Huế sơng Hương”, em suy nghĩ đưa giải pháp hành động để góp phần bảo vệ giá trị văn hóa tinh thần địa phương nơi em sống? * Bảng thống kê kết thực nghiệm trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đại Từ: KẾT QUẢ Giỏi Số HS Lớp thực 30 Tỷ lệ % nghiệm 7/30 23.3 Khá Tb Yếu -kém Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp thực đối thực đối thực đối 2/30 nghiệm 13/30 chứng 11/30 nghiệm 7/30 6,7 43,4 36,7 23,3 Lớp đối chứng chứng nghiệm chứng 10/30 3/30 33,3 10 23,3 * Bảng thống kê kết thực nghiệm trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Phú Lương: KẾT QUẢ Số HS/lớp 30 Tỷ lệ % Giỏi Khá Tb Yếu -kém Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp thực đối thực đối thực đối thực đối nghiệm 6/30 chứng 1/30 20 3,3 nghiệm chứng nghiệm chứng nghiệm chứng 10/30 6/30 9/30 15/30 5/30 8/30 33,3 20 30 50 16,7 26,6 * Nhận xét kết thực nghiệm: - Lớp thực nghiệm trường phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đại Từ tỉ lệ số học sinh trả lời đạt điểm giỏi tăng 16,6%, Khá tăng 13,3 %, TB tăng: 10% so với lớp đối chứng Số học sinh điểm yếu giảm với tỷ lệ 13,3 % - Lớp thực nghiệm trường phổ thơng Dân tộc Nội trú THCS Phú Lương tỉ lệ số học sinh trả lời đạt điểm giỏi tăng 16,7%, Khá tăng 1,3% TB tăng 20% so với lớp đối chứng Số học sinh điểm yếu giảm với tỷ lệ 9,9% Kết dạy thực nghiệm số học sinh giỏi chưa cao (15%) song với mức trung bình tăng bước đầu cho thấy triển vọng tính khả thi biện pháp sư phạm vận dụng luận văn PHẦN KẾT LUẬN Quá trình triển khai đề tài Trong q trình triển khai đề tài chúng tơi thực cơng việc sau đây: Nghiên cứu vấn đề lí luận dạy học văn nhật dụng, đổi phương pháp dạy - học Ngữ văn theo hướng tích hợp tích cực dạy - học văn nhật dụng bậc THCS làm tiền đề lí luận cho luận văn Tổ chức nghiên cứu, khảo sát việc dạy - học văn nhật dụng GV HS trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thái nguyên để thấy thực trạng, khó khăn thuận lợi việc dạy, học văn nhật dụng làm sở thực tiễn cho luận văn Đề xuất phương án dạy học mới, theo hướng tích cực hóa hoạt động người học, coi người học vừa đối tượng vừa chủ thể trình nhận thức, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tích hợp học tập môn vừa phù hợp với văn vừa giúp thày trò thay đổi thực nhận thức ứng xử sống hàng ngày Tổ chức dạy thực nghiệm đối chứng để đánh giá tính khả thi luận văn Trong q trình nghiên cứu, người viết luận văn nhận bảo tận tình từ nhà khoa học Lí luận phương pháp dạy học mơn Văn Tiếng Việt, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp để hoàn thành luận văn Bản thân người viết luận văn công tác trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS tình Thái Nguyên nên việc trực tiếp tìm hiểu đối tượng, khảo sát làm thực nghiệm sư phạm nhiều thuận lợi Trong trình làm luận văn, người viết nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiều đồng nghiệp tâm huyết nên đảm bảo tiến độ yêu cầu thời gian quy định Kết nghiên cứu Về mặt lí luận: Dựa vào tài liệu nghiên cứu khoa học, thiết kế dạy học văn nhật dụng nhà nghiên cứu, luận văn đưa tiền đề lí luận nghiên cứu văn nhật dụng, lí thuyết dạyhọc văn nhật dụng - kiểu văn nội dung gần gũi với sống đời thường mang tính giáo dục tư tưởng cao Hiệu việc dạy học văn nhật dụng cung cấp cho HS hiểu biết vấn đề đời sống, xã hội, tác động trực tiếp đến nhận thức tình cảm HS, làm thay đổi tư duy, tình cảm, thái độ hành động học sinh sống Luận văn tiếp thu kết nghiên cứu từ tài liệu hướng dẫn, sách thiết kế dạy học nhà giáo, nhà khoa học uy tín để làm tiền đề sở cho nghiên cứu đề xuất phương án dạy học phù hợp với đối tượng nghiên cứu HS người dân tộc thiểu số trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thái Nguyên Về mặt thực tiễn: Luận văn hướng đến đối tượng đặc thù HS lớp 7, người dân tộc thiểu số học trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Thái Nguyên Đóng góp luận văn là: Đề xuất phương án dạy học văn nhật dụng cho HS lớp trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Thái Nguyên, theo hướng giải vướng mắc học sinh việc tiếp cận với văn bản, gắn kết văn nhật dụng với thực tế vận dụng vào sống học tập hàng ngày em Qua việc học văn nhật dụng giáo dục tư tưởng, tình cảm, hành động hồn thiện nhân cách cho em Mơ hình dạy học theo đề xuất luận văn là: * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS đọc văn giải tỏa vướng mắc học sinh đọc văn * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu vấn đề xã hội đặt từ văn * Hoạt động 3: Khơi gợi để học sinh bộc lộ nhận thức suy nghĩ học văn Mơ hình phương án dạy học luận văn đề xuất cụ thể hóa thiết kế học dạy thực nghiệm “Ca Huế sông Hương”của Hà Ánh Minh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đại Từ Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Phú Lương Hạn chế luận văn Do điều kiện thời gian hạn hẹp, nên người viết luận văn chưa điều kiện tìm tòi, nghiên cứu tất tài liệu liên quan đến đề tài, chưa điều kiện thực nghiệm sâu nhiều trường, nhiều địa phương khác Đối tượng hướng tới luận văn hẹp mang tính đặc thù Phương án dạy luận văn đề xuất vận dụng cho HS trường Dân tộc nội trú không nhằm vận dụng cho đối tượng học sinh THCS đại trà Hướng mở đề tài Luận văn đề xuất phương án dạy học văn nhật dụng SGK Ngữ văn Tuy nhiên đề xuất mơ hình dạy học vận dụng thực tiễn với dạy văn nhật dụng toàn bậc học cho HS trường Phổ thông Dân tộc nội trú Những đề xuất thiết kế thực nghiệm luận văn hướng dạy hệ thống mở việc dạy - học văn nhật dụng bậc THCS Kết đóng góp luận văn hai mặt lý thuyết thực tiễn nhỏ bé tác dụng mở hướng nghiên cứu cho bạn đồng nghiệp sau Người viết luận văn mong nhận thẩm định hướng dẫn thêm nhà giáo, nhà khoa học để luận văn hoàn thiện ứng dụng rộng rãi trường học dành cho học sinh người dân tộc thiểu số Thái Nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Chương trình THCS mơn Ngữ văn, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2002), Tài liệu tập huấn cán quản lý giáo dục triển khai chương trình, sách giáo khoa THCS, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2002), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn Ngữ văn THCS, tập 1, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGV Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGV Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGV Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGV Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGV Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGV Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục 10 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGV Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục 11 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGV Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục 12 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGK Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục 13 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGK Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục 14 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGK Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục 15 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGK Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục 16 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGK Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục 17 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2012), SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục 18 Bộ giáo dục đào tạo, (2012), SGK Ngữ văn 9, tập 9, NXB Giáo dục 19 Hoàng Hữu Bội (2002), Thiết kế học Ngữ văn theo hướng tích hợp, NXB Giáo dục 20 Hoàng Hữu Bội (2003), Thiết kế học Ngữ văn theo hướng tích hợp, NXB Giáo dục 21 Hoàng Hữu Bội (2004), Thiết kế học Ngữ văn theo hướng tích hợp, NXB Giáo dục 22 Hoàng Hữu Bội (2005), Thiết kế học Ngữ văn theo hướng tích hợp, NXB Giáo dục 23 Trần Đình Chung, (2003), Thiết kế hệ thống câu hỏi Ngữ văn 6, NXB Giáo dục 24 Trần Đình Chung, (2003), Thiết kế hệ thống câu hỏi Ngữ văn NXB Giáo dục 25 Trần Đình Chung, (2004), Thiết kế hệ thống câu hỏi Ngữ văn NXB Giáo dục 26 Trần Đình Chung, (2004), “Tiến tới qui trình đọc hiểu văn học Ngữ văn mới”, Văn học tuổi trẻ, (92) 27 Nguyễn Hữu Châu, (2005), Những vấn đề chương trình trình dạy học, NXB Giáo dục 28 Trương Dĩnh (2003), Thiết kế dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp, tập NXB Giáo dục 29 Nguyễn Đăng Điệp – Đỗ Việt Hùng – Vũ Băng Tú, (2004), Ngữ văn nâng cao, NXB Giáo dục 30 Nguyễn Văn Đường – Hoàng Dân, (2012) Thiết kế giảng Ngữ văn 7, tập 1, NXB Hà Nội 31 Nguyễn Văn Đường – Hoàng Dân, (2012) Thiết kế giảng Ngữ văn 7, tập 2, NXB Hà Nội 32 Nguyễn Trọng Hoàn, (2003), Đọc - hiểu văn Ngữ văn 6, NXB Giáo dục 33 Nguyễn Trọng Hoàn, (2004), Đọc - hiểu văn Ngữ văn 7, NXB Giáo dục 34 Nguyễn Trọng Hoàn, (2005), Đọc - hiểu văn Ngữ văn 8, NXB Giáo dục 35 Nguyễn Trọng Hoàn, (2003), Đọc - hiểu văn Ngữ văn 9, NXB Giáo dục 36 Trần Bá Hồnh, Nguyễn Trí, Cao Đức Tiến, Nguyễn Trọng Hoàn, (2002), Áp dụng dạy học tích cực mơn văn học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 37 Nguyễn Thanh Hùng, (2003), Hiểu văn dạy văn, NXB Giáo dục 38 Nhiều tác giả, (2008), Thiết kế dạy Ngữ văn Trung học sở, NXB Giáo dục 39 Phan Trọng Luận, (1996), Thiết kế học tác phẩm văn chương, NXB Giáo dục 40 Phan Trọng Luận, (2002), Xã hội văn học nhà trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 41 Phan Trọng Luận, (2002), Văn học, giáo dục kỉ XXI, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 42 Phan Trọng Luận, (2003), Văn chương, bạn đọc sáng tạo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 43 Phan Trọng Luận, Trương Dĩnh, Nguyễn Thanh Hùng, Trần Thế Phiệt, (1996), Xã hội văn học nhà trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 44 Phan Trọng Luận, (2011), Văn học nhà trường điểm nhìn, NXB Đại học Sư phạm 45 Phan Trọng Luận, (2004), Phương pháp dạy học Văn, tập 2, NXB Đại học Sư phạm 46 Nguyễn Huy Quát, Hoàng Hữu Bội, Một số vấn đề phương pháp dạy học văn nhà trường, NXB Giáo dục 47 Đỗ Ngọc Thống, (2002), Đổi dạy học Ngữ văn THCS, NXB Giáo dục 48 Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Trọng Hoàn, (2004), Tư liệu Ngữ văn 7, NXB Giáo dục PHỤ LỤC 1.Mẫu phiếu thăm dò, khảo sát dành cho HS PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH Phiếu số 1: Khảo sát thực trạng học văn nhật dụng HS Họ tên: Dân tộc…………… HS lớp………………Trường………………………………………… Em vui lòng trả lời số câu hỏi sau: Câu hỏi 1: Em thích học văn nhật dụng sách giáo khoa lớp khơng? Vì sao? Câu hỏi 2: Em đọc văn nhật dụng SGK Ngữ văn lớp nêu lên băn khoăn thắc mắc cần giải đáp văn đó? Câu hỏi 3: Nếu viết tiếp đoạn kết truyện “Cuộc chia tay búp bê”, em dự định viết nào? PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH Phiếu số 2: Khảo sát kết thực nghiệm Họ tên: Dân tộc…………… HS lớp………………Trường………………………………………… Em vui lòng trả lời số câu hỏi sau: Theo em, vấn đề đặt văn “Ca Huế sông Hương” gì? Học văn “Ca Huế sơng Hương”, em thêm hiểu biết về giá trị sinh hoạt văn hóa tinh thần đất nước? địa phương nơi em sống? Học xong văn “Ca Huế sông Hương”, em suy nghĩ đưa giải pháp hành động để góp phần bảo vệ giá trị văn hóa tinh thần địa phương nơi em sống? PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN Phiếu số 3: Khảo sát tình hình dạy học văn nhật dụng giáo viên cho HS trường Phổ thông DTNT Họ tên:……………………………………Năm sinh… ….………… Năm vào ngành Đơn vị công tác * Xin đồng chí vui lòng trả lời số câu hỏi cụ thể sau đây: Câu hỏi 1: Ý kiến đồng chí ý nghĩa việc dạy học văn nhật dụng trường THCS? Câu hỏi 2: Đồng chí dạy văn nhật dụng SGK Ngữ văn cho học sinh trường Dân tộc nội trú nào? Câu hỏi 3: Đồng chí gặp khó khăn cụ thể việc dạy học văn nhật dụng cho học sinh dân tộc thiểu số trường Dân tộc nội trú? ... CHỨC DẠY - HỌC CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS Ở THÁI NGUYÊN 42 2.1 Định hướng chung dạy - học văn nhật dụng 42 2.1.1 Nội dung dạy. .. luận văn 10 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỚP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ Ở THÁI NGUYÊN 11 1.1 Cơ sở. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRIỆU THỊ MAI DUNG DẠY - HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS Ở THÁI NGUYÊN Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học văn bản nhật dụng trong sách giáo khoa ngữ văn 7 cho học sinh trường dân tộc nội trú trung học cơ sở ở thái nguyên , Dạy học văn bản nhật dụng trong sách giáo khoa ngữ văn 7 cho học sinh trường dân tộc nội trú trung học cơ sở ở thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn