KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY HÚNG CHANH (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) TRONG ĐIỀU KIỆN VI NHÂN GIỐNG QUANG TỰ DƯỠNG

120 10 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ************     KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY HÚNG CHANH (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) TRONG ĐIỀU KIỆN VI NHÂN GIỐNG QUANG TỰ DƯỠNG Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực hiện: PHẠM THÀNH THÁI Niên khóa: 2006 - 2010             Tháng 7/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ************     KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY HÚNG CHANH (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) TRONG ĐIỀU KIỆN VI NHÂN GIỐNG QUANG TỰ DƯỠNG Hướng dẫn khoa học: Sinh viên thực hiện: PGS.TS NGUYỄN THỊ QUỲNH PHẠM THÀNH THÁI               Tháng 7/2010 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: PGS TS Nguyễn Thị Quỳnh tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em trình thực đề tài Cô truyền đạt kiến thức nhiều kinh nghiệm quý báu nghiên cứu khoa học Anh Nguyễn Như Hiến, chị Hoàng Ngọc Nhung, chị Trịnh Thị Thanh Vân giúp đỡ nhiều trình thực đề tài Bạn Phạm Minh Duy làm chung nhóm đề tài tốt nghiệp giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Các bạn anh chị làm phòng Cơng nghệ Tế bào Thực vật hỗ trợ tơi suốt q trình làm khóa luận tốt nghiệp Các thầy cơ, cán thuộc phòng Cơng nghệ Tế bào Thực vật phòng Thí nghiệm Trọng điểm, Viện Sinh học Nhiệt đới tạo điều kiện cho thực đề tài Quý thầy cô trường Đại học Nơng lâm Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy em suốt trình học tập trường Thầy cô dạy cho em nhiều kiến thức bổ ích Tập thể bạn sinh viên lớp DH06SH chia sẻ niềm vui nỗi buồn suốt năm đại học lúc thực khóa luận tốt nghiệp Cha mẹ người thân gia đình tạo điều kiện tốt cho học hành Cha mẹ quan tâm, bên cạnh chỗ dựa vững cho sống Biên Hòa, ngày 13 tháng năm 2010 Phạm Thành Thái iii TÓM TẮT Cây húng chanh (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) thuốc sử dụng nhiều dân gian Cây húng chanh thường nhân giống giâm cành phương pháp không cung cấp số lượng lớn đồng có chất lượng cao Ni cấy mơ quang tự dưỡng phương pháp nhân giống quan tâm ưu điểm Mục đích nghiên cứu xác định số ảnh hưởng điều kiện môi trường lên tăng trưởng húng chanh nuôi cấy in vitro quang tự dưỡng Đốt thân húng chanh gồm hai mở có khối lượng tươi ban đầu 200 ± 20 mg dùng làm mẫu Đốt thân cấy vào hộp Magenta chứa 65 ml môi trường MS 1/2 không đường, khơng vitamin giá thể perlite Thí nghiệm gồm hai mức thay đổi cường độ ánh sáng (120 170 μmol m-2 s-1) ba mức thay đổi thời gian chiếu sáng (8, 12 16 giờ/ngày) thực điều kiện nhiệt độ phòng 24 ± 2°C, độ ẩm 45 ± 5% Sau 45 ngày nuôi cấy khảo sát tiêu tăng trưởng Kết cho thấy gia tăng trọng lượng tươi, gia tăng trọng lượng khô,.v.v gia tăng cách có ý nghĩa tăng cường độ ánh sáng thời gian chiếu sáng Đốt thân húng chanh gồm hai mở có khối lượng tươi ban đầu 300 ± 50 mg dùng làm mẫu Đốt thân cấy vào hệ thống nuôi cấy bơm khí trực tiếp hộp polycarbonate tích 17 L hệ thống ni cấy trao đổi khí tự nhiên hộp Magenta tích 370 ml Sử dụng môi trường MS 1/2 không bổ sung đường vitamin với giá thể perlite Thí nghiệm gồm hai mức thay đổi nồng độ khí CO2 (400 1200 ppm) thực điều kiện nhiệt độ phòng 24 ± 2°C, độ ẩm 50 ± 5% với cường độ ánh sáng 250 μmol m-2 s-1 thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày Sau 45 ngày nuôi cấy khảo sát tiêu tăng trưởng Kết cho thấy tăng trưởng mạnh hệ thống bơm khí trực tiếp có tăng cường CO2 Từ khóa: bơm khí trực tiếp, CO2, cường độ ánh sáng, thời gian chiếu sáng, trao đổi khí tự nhiên, vi nhân giống quang tự dưỡng iv    SUMMARY PHAM THANH THAI, University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City, July 2010 The title of thesis: “Investigating the growth of the country borage (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) in photoautotrophic micropropagation condition” The country borage (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) is a herb which is used widely in folk The country borage are usually propagated by stem cuttings, but this method does not provide a large number of semilar and high quality seedlings Photoautotrophic micropropagation is being interested in plant propagation because of   its advantages The purpose of this study is to determine the influence of some environmental conditions on the growth of country borage Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng stem with two leaves and 200 ± 20 mg of weight was cultured in vitro for 45 days on MS 1/2 sugar-free medium with different light intensities (120 or 170 μmol m-2 s-1) and photoperiod (8, 12 or 16 hour per day) At the end of a 45-day-culture period, fresh weight, dry weight of plantlets noticeably increased in the hight light intensities (170 μmol m-2 s-1) and longest photoperiod (16 hour per day) Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng stem with two leaves and 300 ± 50 mg of weight was cultured in vitro for 45 days on MS 1/2 sugar-free medium with two type of vessel [natural ventilation (370 ml) or forced ventilation (17 L)] under CO2 enriched (1200 ppm) or CO2 non-enriched (400 ppm) At the end of a 45-day-culture period, fresh weight, dry weight of plantlets were highest in the force ventilation with CO2 enrichment Keywords: CO2, forced ventilation, light photoautotrophic micropropagation, photoperiod v intensities, natural ventilation, MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Summary v Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng xi Danh sách hình xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược húng chanh 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Sự phân bố 2.1.3 Hình thái 2.1.3.1 Đặc điểm bên 2.1.3.2 Đặc điểm giải phẫu 2.1.4 Đặc điểm sinh thái 2.1.5 Tinh dầu 2.1.6 Ứng dụng húng chanh 2.1.7 Các phương pháp nhân giống húng chanh 2.2 Nuôi cấy mô tế bào thực vật 10 2.2.1 Sơ lược lịch sử phát triển phương pháp nuôi cấy mô 10 2.2.2 Các phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật 11 2.2.3 Phương pháp vi nhân giống truyền thống 12 2.2.3.1 Các giai đoạn vi nhân giống truyền thống 13 2.2.3.2 Nhược điểm phương pháp nuôi cấy mô truyền thống 13 2.2.4 Phương pháp vi nhân giống quang tự dưỡng 14 vi    2.2.4.1 Sơ lược phương pháp vi nhân giống quang tự dưỡng 14 2.2.4.2 Các phương pháp vi nhân giống quang tự dưỡng 15 2.2.4.3 Các giai đoạn vi nhân giống quang tự dưỡng 18 2.2.4.4 Ưu nhược điểm nuôi cấy mô quang tự dưỡng 19 2.2.5 Tính chất môi trường nuôi cấy in vitro 20 2.2.5.1 Nồng độ đường 20 2.2.5.2 Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật 20 2.2.5.3 Giá thể 21 2.2.5.4 Ánh sáng 21 2.2.5.5 Nồng độ CO2 21 2.2.5.6 Nhiệt độ 22 2.2.5.7 Độ ẩm tương đối 22 2.2.5.8 Khí ethylen 23 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 24 3.2 Vật liệu 24 3.2.1 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm 24 3.2.1.1 Thiết bị 24 3.2.1.2 Dụng cụ 25 3.2.2 Giá thể sử dụng thí nghiệm 26 3.2.3 Các hóa chất sử dụng thí nghiệm 26 3.2.4 Môi trường nuôi cấy 26 3.2.5 Mẫu cấy thí nghiệm 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Thí nghiệm 27 3.3.1.1 Mục tiêu thí nghiệm 27 3.3.1.2 Bố trí thí nghiệm 27 3.3.1.3 Vật liệu 28 3.3.1.4 Phương pháp thí nghiệm 28 3.3.1.5 Điều kiện thí nghiệm 28 3.3.1.6 Chỉ tiêu theo dõi ngày thứ 45 29 3.3.2 Thí nghiệm 29 vii 3.3.2.1 Mục tiêu thí nghiệm 29 3.3.2.2 Bố trí thí nghiệm 29 3.3.2.3 Vật liệu 30 3.3.2.4 Phương pháp thí nghiệm 31 3.3.2.5 Điều kiện thí nghiệm 31 3.3.2.6 Chỉ tiêu theo dõi ngày thứ 45 32 3.4 Phương pháp thu thập tính tốn số liệu 32 3.4.1 Gia tăng trọng lượng tươi 32 3.4.2 Gia tăng trọng lượng khô 32 3.4.3 Tỷ lệ trọng lượng tươi thân lá/rễ 33 3.4.4 Tỷ lệ trọng lượng tươi thân lá/rễ 33 3.4.5 Phần trăm chất khô (%CK) 33 3.4.6 Số chồi/cây 33 3.4.7 Số mở/cây 33 3.4.8 Chiều cao 33 3.4.9 Chiều dài rễ 33 3.4.10 Đường kính thân 33 3.4.11 Diện tích 33 3.4.12 Xác định hàm lượng chlorophyll theo phương pháp Arnon, 1949 33 3.4.13 Hiệu suất quang hợp Pn 34 3.4.14 Tỷ lệ nước ngày thứ 45 35 3.5 Phân tích thống kê 35 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1.1 Thí nghiệm 36 4.1.1.1 Gia tăng trọng lượng tươi gia tăng trọng lượng khô 36 4.1.1.2 Tỷ lệ trọng lượng tươi thân lá/rễ 38 4.1.1.3 Tỷ lệ trọng lượng khô thân lá/rễ 38 4.1.1.4 % chất khô 39 4.1.1.5 Chiều cao 39 4.1.1.6 Chiều dài rễ 39 4.1.1.7 Đường kính thân 40 4.1.1.8 Số chồi/cây 40 viii    4.1.1.9 Số mở/cây 40 4.1.1.10 Diện tích 40 4.1.1.11 Hàm lượng chlorophyll (chlo) a, b a + b 41 4.1.1.12 Tỷ lệ chlorophyll a/b (chlo a/b) 43 4.1.1.13 Hiệu suất quang hợp (Pn) 43 4.1.2 Thí nghiệm 45 4.1.2.1 Gia tăng trọng lượng tươi 45 4.1.2.2 Gia tăng trọng lượng khô 49 4.1.2.3 Tỷ lệ trọng lượng tươi thân lá/rễ tỷ lệ trọng lượng khô thân lá/rễ 49 4.1.2.4 % chất khô 50 4.1.2.5 Chiều cao cây, chiều dài rễ đường kính thân 50 4.1.2.6 Số chồi/cây 51 4.1.2.7 Số mở/cây diện tích 51 4.1.2.8 Hàm lượng chlorophyll a, b a + b, tỷ lệ chlorophyll a/b 52 4.1.2.9 Phần trăm nước 53 4.1.2.10 Hiệu suất quang hợp (Pn) 54 4.2 Thảo luận 58 4.2.1 Thí nghiệm 58 4.1.2 Thí nghiệm 60 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 68 ix Variable 4: GTTLT Grand Mean = 3825.000 Grand Sum = 45900.000 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S Total * * 2779.883 16679.300 * * 4870.117 29220.700 * * 3252.650 19515.900 * * 4397.350 26384.100 * 1 2492.100 7476.300 * 3067.667 9203.000 * 4013.200 12039.600 * 2 5727.033 17181.100 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 13107225.959 13107225.959 1211.3676 0.0000 Factor B 3931013.935 3931013.935 363.3036 0.0000 AB 971738.420 971738.420 89.8079 0.0000 -7 Error 86561.508 10820.188 -Total 11 18096539.821 Coefficient of Variation: 2.72% s_ for means group 2: y 42.4660 Number of Observations: s_ for means group 4: y 42.4660 Number of Observations: s_ for means group 6: y 60.0561 Number of Observations: =========================================================================== == Variable 5: DTL Grand Mean = 49.492 Grand Sum = 593.900 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 10 Total * * 44.600 267.600 * * 54.383 326.300 * * 40.217 241.300 * * 58.767 352.600 * 1 37.767 113.300 * 51.433 154.300 * 42.667 128.000 * 2 66.100 198.300 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 287.141 287.141 36.1980 0.0003 Factor B 1032.307 1032.307 130.1364 0.0000 AB 71.541 71.541 9.0187 0.0170 -7 Error 63.460 7.933 -Total 11 1454.449 Coefficient of Variation: 5.69% s_ for means group 2: y 1.1498 Number of Observations: s_ for means group 4: y 1.1498 Number of Observations: s_ for means group 6: y 1.6261 Number of Observations: =========================================================================== == 92    Variable 6: DKT Grand Mean = 2.528 Grand Sum = 30.340 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 11 Total * * 2.012 12.070 * * 3.045 18.270 * * 2.360 14.160 * * 2.697 16.180 * 1 1.907 5.720 * 2.117 6.350 * 2.813 8.440 * 2 3.277 9.830 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 3.203 3.203 107.7355 0.0000 Factor B 0.340 0.340 11.4361 0.0096 AB 0.048 0.048 1.6188 0.2390 -7 Error 0.238 0.030 -Total 11 3.829 Coefficient of Variation: 6.82% s_ for means group 2: y 0.0704 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.0704 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.0996 Number of Observations: =========================================================================== == Variable 7: GTTLK Grand Mean = 154.792 Grand Sum = 1857.500 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 13 Total * * 114.733 688.400 * * 194.850 1169.100 * * 126.250 757.500 * * 183.333 1100.000 * 1 89.300 267.900 * 140.167 420.500 * 163.200 489.600 * 2 226.500 679.500 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 19256.042 19256.042 667.9555 0.0000 Factor B 9775.520 9775.520 339.0942 0.0000 AB 115.941 115.941 4.0218 0.0798 -7 Error 230.627 28.828 -Total 11 29378.129 Coefficient of Variation: 3.47% s_ for means group 2: y 2.1920 Number of Observations: s_ for means group 4: y 2.1920 Number of Observations: s_ for means group 6: y 3.0999 Number of Observations: =========================================================================== == 94    Variable 8: %CK Grand Mean = 3.967 Grand Sum = 47.600 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 14 Total * * 3.767 22.600 * * 4.167 25.000 * * 3.833 23.000 * * 4.100 24.600 * 1 3.233 9.700 * 4.300 12.900 * 4.433 13.300 * 2 3.900 11.700 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.480 0.480 16.4571 0.0036 Factor B 0.213 0.213 7.3143 0.0269 AB 1.920 1.920 65.8286 0.0000 -7 Error 0.233 0.029 -Total 11 2.847 Coefficient of Variation: 4.31% s_ for means group 2: y 0.0697 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.0697 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.0986 Number of Observations: =========================================================================== == Variable 9: TTL-R Grand Mean = 12.070 Grand Sum = 144.840 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 15 Total * * 12.583 75.500 * * 11.557 69.340 * * 12.717 76.300 * * 11.423 68.540 * 1 12.233 36.700 * 12.933 38.800 * 13.200 39.600 * 2 9.913 29.740 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 3.162 3.162 3.4119 0.1019 Factor B 5.018 5.018 5.4145 0.0484 AB 11.920 11.920 12.8616 0.0071 -7 Error 7.414 0.927 -Total 11 27.515 Coefficient of Variation: 7.98% s_ for means group 2: y 0.3930 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.3930 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.5558 Number of Observations: =========================================================================== == 96    Variable 10: KTL-R Grand Mean = 8.419 Grand Sum = 101.030 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 16 Total * * 8.655 51.930 * * 8.183 49.100 * * 9.317 55.900 * * 7.522 45.130 * 1 6.793 20.380 * 10.517 31.550 * 11.840 35.520 * 2 4.527 13.580 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.667 0.667 0.2604 Factor B 9.666 9.666 3.7721 0.0880 AB 91.356 91.356 35.6508 0.0003 -7 Error 20.500 2.563 -Total 11 122.190 Coefficient of Variation: 19.01% s_ for means group 2: y 0.6535 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.6535 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.9242 Number of Observations: =========================================================================== == Variable 11: A Grand Mean = 13.400 Grand Sum = 160.800 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 17 Total * * 13.300 79.800 * * 13.500 81.000 * * 13.517 81.100 * * 13.283 79.700 * 1 14.200 42.600 * 12.400 37.200 * 12.833 38.500 * 2 14.167 42.500 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.120 0.120 0.9863 Factor B 0.163 0.163 1.3425 0.2800 AB 7.363 7.363 60.5206 0.0001 -7 Error 0.973 0.122 -Total 11 8.620 Coefficient of Variation: 2.60% s_ for means group 2: y 0.1424 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.1424 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.2014 Number of Observations: =========================================================================== == 98    Variable 12: B Grand Mean = 5.925 Grand Sum = 71.100 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 18 Total * * 5.683 34.100 * * 6.167 37.000 * * 5.667 34.000 * * 6.183 37.100 * 1 5.000 15.000 * 6.367 19.100 * 6.333 19.000 * 2 6.000 18.000 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.701 0.701 14.2542 0.0054 Factor B 0.801 0.801 16.2881 0.0038 AB 2.168 2.168 44.0847 0.0002 -7 Error 0.393 0.049 -Total 11 4.063 Coefficient of Variation: 3.74% s_ for means group 2: y 0.0905 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.0905 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.1280 Number of Observations: =========================================================================== == Variable 13: A+B Grand Mean = 19.308 Grand Sum = 231.700 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 19 Total * * 18.950 113.700 * * 19.667 118.000 * * 19.167 115.000 * * 19.450 116.700 * 1 19.167 57.500 * 18.733 56.200 * 19.167 57.500 * 2 20.167 60.500 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 1.541 1.541 5.5861 0.0457 Factor B 0.241 0.241 0.8731 AB 1.541 1.541 5.5861 0.0457 -7 Error 2.207 0.276 -Total 11 5.529 Coefficient of Variation: 2.72% s_ for means group 2: y 0.2144 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.2144 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.3032 Number of Observations: =========================================================================== == 100    Variable 14: A/B Grand Mean = 2.317 Grand Sum = 27.800 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 20 Total * * 2.417 14.500 * * 2.217 13.300 * * 2.450 14.700 * * 2.183 13.100 * 1 2.867 8.600 * 1.967 5.900 * 2.033 6.100 * 2 2.400 7.200 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.120 0.120 12.0000 0.0085 Factor B 0.213 0.213 21.3333 0.0017 AB 1.203 1.203 120.3334 0.0000 -7 Error 0.080 0.010 -Total 11 1.617 Coefficient of Variation: 4.32% s_ for means group 2: y 0.0408 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.0408 Number of Observations: s_ for means group 6: y 0.0577 Number of Observations: Variable 15: 30 Grand Mean = 14.025 Grand Sum = 168.300 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 21 Total * * 16.000 96.000 * * 12.050 72.300 * * 16.000 96.000 * * 12.050 72.300 * 1 19.033 57.100 * 12.967 38.900 * 12.967 38.900 * 2 11.133 33.400 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 46.807 46.807 12.0612 0.0084 Factor B 46.808 46.808 12.0612 0.0084 AB 13.441 13.441 3.4634 0.0998 -7 Error 31.047 3.881 -Total 11 138.103 Coefficient of Variation: 14.05% s_ for means group 2: y 0.8042 Number of Observations: s_ for means group 4: y 0.8042 Number of Observations: s_ for means group 6: y 1.1374 Number of Observations: =========================================================================== == 102    Variable 16: 60 Grand Mean = 26.067 Grand Sum = 312.800 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 22 Total * * 28.283 169.700 * * 23.850 143.100 * * 31.000 186.000 * * 21.133 126.800 * 1 34.367 103.100 * 22.200 66.600 * 27.633 82.900 * 2 20.067 60.200 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 58.963 58.963 7.7026 0.0241 Factor B 292.053 292.053 38.1520 0.0003 AB 15.870 15.870 2.0732 0.1879 -7 Error 61.240 7.655 -Total 11 428.127 Coefficient of Variation: 10.61% s_ for means group 2: y 1.1295 Number of Observations: s_ for means group 4: y 1.1295 Number of Observations: s_ for means group 6: y 1.5974 Number of Observations: =========================================================================== == Variable 17: 90 Grand Mean = 34.925 Grand Sum = 419.100 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 23 Total * * 36.633 219.800 * * 33.217 199.300 * * 40.033 240.200 * * 29.817 178.900 * 1 43.900 131.700 * 29.367 88.100 * 36.167 108.500 * 2 30.267 90.800 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 35.021 35.021 2.0561 0.1895 Factor B 313.141 313.141 18.3849 0.0027 AB 55.901 55.901 3.2820 0.1076 -7 Error 136.260 17.033 -Total 11 540.322 Coefficient of Variation: 11.82% s_ for means group 2: y 1.6849 Number of Observations: s_ for means group 4: y 1.6849 Number of Observations: s_ for means group 6: y 2.3828 Number of Observations: =========================================================================== == 104    Variable 18: 120 Grand Mean = 41.842 Grand Sum = 502.100 T A B L E O F Total Count = 12 M E A N S 24 Total * * 43.167 259.000 * * 40.517 243.100 * * 47.600 285.600 * * 36.083 216.500 * 1 51.167 153.500 * 35.167 105.500 * 44.033 132.100 * 2 37.000 111.000 - A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 21.067 21.067 0.8982 Factor B 397.901 397.901 16.9644 0.0033 AB 60.301 60.301 2.5709 0.1475 -7 Error 187.640 23.455 -Total 11 666.909 Coefficient of Variation: 11.57% s_ for means group 2: y 1.9772 Number of Observations: s_ for means group 4: y 1.9772 Number of Observations: s_ for means group 6: y 2.7961 Number of Observations: ... ánh sáng, thời gian chiếu sáng, trao đổi khí tự nhiên, vi nhân giống quang tự dưỡng iv    SUMMARY PHAM THANH THAI, University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City, July 2010 The title of
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY HÚNG CHANH (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) TRONG ĐIỀU KIỆN VI NHÂN GIỐNG QUANG TỰ DƯỠNG , KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY HÚNG CHANH (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) TRONG ĐIỀU KIỆN VI NHÂN GIỐNG QUANG TỰ DƯỠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn